archive-nl.com » NL » S » SPT.NL

Total: 254

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Veel gestelde vragen
  en tandarts specialisten Pensioengerechtigde Veel gestelde vragen Veel gestelde vragen Algemeen Kan mijn ouderdomspensioen eerder ingaan Ik heb geen partnerpensioen nodig Kan ik dat laten vervallen Wat moet ik doen als ik gescheiden ben Hoe kan ik mijn pensioen zo hoog mogelijk maken Krijg ik bericht van het pensioenfonds als ik 65 word Krijg ik bericht van het pensioenfonds als ik 60 word Wat gebeurt er met mijn pensioen nu

  Original URL path: http://www.spt.nl/pensioengerechtigde/veelgesteldevragen/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Nieuws
  woord over de Raad van Toezicht Lees meer Nieuwe regels voor besturen verwerkt in statuten 1 7 2014 U vindt de aangepaste statuten op de documentenpagina van deze website Lees meer Nieuw beleggingsbeleid SPT 16 4 2014 Het nieuwe beleid is vastgelegd in een zogenoemde Investment Policy Statement IPS Lees meer Nieuwe regels voor pensioenfondsbesturen 16 4 2014 Het doel van de nieuwe regelgeving is het versterken van de besturen en het intern toezicht van pensioenfondsen Lees meer Steeds minder mensen voor hun 65ste met pensioen 12 3 2014 De gemiddelde pensioenleeftijd is gestegen naar 63 9 jaar Lees meer Attestatie de vita wat is dat 12 3 2014 Ontvangt u pensioen en woont u in het buitenland Dan is de Attestatie de vita voor u belangrijk Lees meer Wilt u in deeltijd met pensioen Wilt u alvast genieten van uw pensioen en toch nog werken Dat kan als u met deeltijdpensioen gaat Lees meer Partnertoeslag AOW vervalt vanaf 2015 De overheid laat vanaf 2015 de AOW toeslag voor de partner vervallen Lees meer Plan uw pensioen met de pensioenplanner Langer doorwerken of eerder stoppen De pensioenplanner berekent wat dit voor uw pensioen betekent Lees meer Woont u samen Geef het door Geef het door als u samenwoont Ook uw partner kan in aanmerking komen voor partnerpensioen Lees meer Bij scheiden nog te weinig aandacht voor pensioen Scheiden heeft grote gevolgen voor uw pensioen Toch heeft pensioen lage prioriteit bij scheiden Lees meer Keuzeformulier pensioen Met dit formulier kunt u een offerte aanvragen voor uw keuzemogelijkheden Lees meer Digitale nieuwsbrief Meld u nu aan voor de digitale nieuwsbrief van SPT Klik op de onderstaande link voor meer informatie Lees meer Dekkingsgraad stijgt licht in oktober 108 1 De dekkingsgraad van een pensioenfonds zegt iets over de financiële positie Het geeft

  Original URL path: http://www.spt.nl/pensioengerechtigde/nieuws/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Begrippen
  of termijncontract is een financieel contract tussen twee partijen die zich verbinden om op een bepaald tijdstip een bepaalde hoeveelheid van een product of financieel instrument te verhandelen tegen een vooraf bepaalde prijs Men komt dus een transactie in de toekomst overeen Verschil met een future is dat een forward niet gestandaardiseerd is en over the counter OTC wordt verhandeld OTC slaat op financiële transacties die niet via de beurs verlopen maar die direct tussen twee partijen meestal een bank en een tegenpartij die ook weer een bank kan zijn afgesloten worden Futures Een future of termijncontract is een financieel contract tussen twee partijen die zich verbinden om op een bepaald tijdstip een bepaalde hoeveelheid van een product of financieel instrument te verhandelen tegen een vooraf bepaalde prijs Men komt dus een transactie in de toekomst overeen Naar boven G Gedragscode De gedragscode bevat voorschriften voor bestuurders en eventuele adviseurs van het pensioenfonds ter voorkoming van belangenconflicten en van misbruik en oneigenlijk gebruik van de bij het fonds aanwezige vertrouwelijk informatie Deze informatie betreft voor een belangrijk deel de beleggingstransacties namens het fonds Generatietafel Zie het begrip sterftetafel Gerealiseerd resultaat Resultaat na verkoop van de beleggingen Naar boven H Hoog laagregeling De gewezen deelnemer heeft de mogelijkheid om te kiezen voor een ouderdomspensioen dat vanaf de pensioendatum gedurende vijf jaar hoger is dan de daaropvolgende periode Daarbij bedraagt de lage uitkering ten minste 75 van de hoge uitkering Naar boven I Immunisatie rente Het neutraliseren van de impact van renteveranderingen op de balans van het fonds Indexatie Zie het begrip toeslag Naar boven K Kansstelsels Dit zijn veronderstellingen met betrekking tot onder meer sterfte en arbeidsongeschiktheidskansen Naar boven M Marktwaarde Waarde van een beleggingsobject als het op dat moment verkocht zou worden Naar boven N Nabestaandenpensioen Verzamelnaam voor weduwen weduwnaars partner pensioen en wezenpensioen Nominale waarde of boekwaarde De waarde waartegen activa en passiva op de balans zijn opgenomen Naar boven O Onderdekking Onderdekking betekent dat het fonds niet voldoende reserves heeft om aan toekomstige verplichtingen te voldoen De dekkingsgraad is dan lager dan 105 Ongerealiseerd resultaat Herwaardering van de beleggingen ultimo jaar Dit resultaat wordt behaald na verkoop van de beleggingen Opties Gekochte put opties Geschreven call opties Een optie is een recht om tegen een vooraf bepaalde prijs binnen een afgesproken periode een bepaald goed te kopen of te verkopen Een optie is een afgeleid product ofwel een derivaat De waarde van de optie is gebaseerd op de waarde van het onderliggende product de looptijd de bewegelijkheid van de prijs van de onderliggende waarde en de rente Wie een call optie koopt krijgt daarmee het recht om een bepaalde onderliggende waarde binnen een gedefinieerde periode te kopen tegen een van tevoren vastgestelde prijs Het bedrag waartegen de optie wordt verhandeld noemt met een optiepremie Wie een call optie schrijft oftewel verkoopt verleent daarmee aan de koper het recht om een onderliggende waarde tegen een van tevoren vastgestelde prijs te kopen De uitschrijver ontvangt als compensatie een bedrag per

  Original URL path: http://www.spt.nl/pensioengerechtigde/begrippen/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Bestuur
  functie treden Bestuursleden hebben zitting voor een periode van drie jaar Bestuursleden kunnen voorgedragen worden voor herbenoeming De maximale bestuurstermijn bedraagt negen jaar In de statuten van SPT is vastgelegd dat het bestuur uit vier leden bestaat een voorzitter secretaris vice voorzitter en een bestuurslid Het bestuur bestaat bij voorkeur uit twee gepensioneerde tandartsen of gepensioneerde tandarts specialisten die in beginsel deelnemer zijn in het fonds De bestuursleden die geen

  Original URL path: http://www.spt.nl/overhetpensioenfonds/organisatie/bestuur (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Commissie Risicomanagement (CRM)
  CRM De Commissie Risicomanagement CRM verzorgt de voorbereiding van het gehele financiële beleid voor het bestuur Dit betreft naast het vermogensbeheer onder meer het toeslagenbeleid actuariële vraagstukken het opstellen van het herstelplan en continuïteitsanalyses Naast de beleidsmatige rol houdt de CRM toezicht op de inrichting van de beleggingsportefeuille De CRM bestaat uit ten minste twee bestuursleden van SPT Drs F F Albrecht CFA Voorzitter CRM bestuurslid Drs W S Zeverijn

  Original URL path: http://www.spt.nl/overhetpensioenfonds/organisatie/risicomanagement (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Communicatiecommissie
  pensioenreglement zijn hier voorbeelden van Communicatiecommissie Om het belang van duidelijke en begrijpelijke informatie over uw pensioen te onderstrepen heeft het bestuur een commissie binnen het bestuur benoemd die hier specifiek aandacht aan besteedt De commissieleden zijn Drs M Snijder Voorzitter Communicatiecommissie Drs C L J M Hoovers Voorzitter bestuur De communicatiecommissie wordt bijgestaan door een communicatiedeskundige in dienst van AZL In de pensioenwetgeving zijn informatieverplichtingen opgenomen Dat zijn wettelijke

  Original URL path: http://www.spt.nl/overhetpensioenfonds/organisatie/communicatiecommissie (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Uitbestedingscommissie
  Home Inloggen Links Documenten Contact Zoeken Over het pensioenfonds Organisatie van het fonds Uitbestedingscommissie Uitbestedingscommissie Ter uitvoering van de Beleidsregel uitbesteding pensioenfondsen van DNB wordt door het bestuur het uitbestedingsbeleid vastgesteld Daarbij worden de beleidsuitgangspunten ter zake geformuleerd en de risico s verbonden aan uitbesteding geanalyseerd alsook de maatregelen tot beheersing van die risico s geformuleerd Het bestuur heeft een uitbestedingscommissie ingesteld met als primaire verantwoordelijkheid de interne controle op

  Original URL path: http://www.spt.nl/overhetpensioenfonds/organisatie/uitbestedingscommissie (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Bestuursbegeleiding
  Documenten Contact Zoeken Over het pensioenfonds Organisatie van het fonds Bestuursbegeleiding Bestuursbegeleiding Het bestuur wordt bij de uitvoering van de bestuurstaken begeleid door de volgende externe partijen Drs Y Hauet AAG RBA Sprenkels Verschuren Certificerend actuaris vanaf januari 2011 Drs R E J Pluymakers RA Ernst Young Accountants Accountant vanaf januari 2011 Drs M G M de Groot ING IM ICS Fiduciair adviseur vanaf december 2012 Mr H Buist AZL

  Original URL path: http://www.spt.nl/overhetpensioenfonds/organisatie/bestuursbegeleiding (2015-12-02)
  Open archived version from archive