archive-nl.com » NL » S » STEUNGROEP.NL

Total: 822

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Beter keuren (KeK) | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  werk en inkomen bij ziekte een praktische gids de brochure handleiding voor de keuring een werkboek voor de zieke werknemer met praktische hulpmiddelen geheugensteuntjes en tips Deze resultaten zijn interessant voor alle pgo organisaties waarvan de achterban te maken heeft met beperkingen als gevolg van chronische ziekte of handicap en zaken als arbodienst bedrijfsarts aanpassing van werk Ziektewet WIA Wajong keuringsarts en UWV Start netwerk rond ziekte werk en inkomen De Steungroep en de WSN willen de opgebouwde samenwerking bij voorlichting advisering ondersteuning en belangenbehartiging graag voortzetten en uitbreiden met meer pgo organisaties Doel is om tijdens deze bijeenkomst een aanzet te geven voor een netwerk van pgo organisaties rondom het thema ziekte arbeid en inkomen De deelnemende organisaties kunnen via dit netwerk hun kennis en ervaringen uitwisselen en elkaar ondersteuning bieden ter versterking van de positie van hun achterban Aanmelden kan met het aanmeldingsformulier op de site van PGO Support Verslag van de informatiebijeenkomst medische beoordelingen ME CVS en Whiplash op 28 september 2010 Stichting Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid organiseerde op 28 september samen met de Whiplash Stichting Nederland WSN een informatiemiddag in Utrecht Onderwerp van de informatiebijeenkomst medische beoordelingen ME CVS en whiplash Het ging hierbij vooral over de eerste 2 ziektejaren en de keuring van de bedrijfsarts en de verzekeringsarts 16 december 2011 Verslag workshop Uitbreiding van het pgo netwerk arbeid In het kader van het project Kennis en Kracht KEK organiseerde de Steungroep in oktober de workshop Uitbreiding van het pgo netwerk arbeid Onderwerpen van de workshop waren onder meer Welke rol kunnen patiënten gehandicapten en ouderenorganisaties vervullen in trajecten rond arbeid en reïntegratie Wat is het belang van ervaringsdeskundigheid Tijdens de workshop zijn lopende projecten rond arbeid ziekte verzuim en arbeidsongeschiktheid in kaart gebracht De workshop is hopelijk het startpunt van meer samenwerking en een

  Original URL path: https://www.steungroep.nl/projecten1/whiplash (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • Home | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  deskundige organisaties mede op het terrein van werk en inkomen Zij leveren onder meer inbreng bij protocollen en richtlijnen bieden voorlichting en ondersteuning bij vragen inzake re integratie keuringen en voorzieningen en voeren projecten uit die door middel van de inbreng van het patiëntenperspectief leiden tot verbeteringen in de uitvoering van de bedrijfs en verzekeringsgeneeskundige praktijk Dit alles met als uiteindelijk doel de bevordering van de maatschappelijke participatie van hun achterban De Steungroep en de WSN hebben veel kennis en expertise ontwikkeld inzake arbeidsongeschiktheidskeuringen verzekeringsgeneeskundige protocollen analyse van keuringsrapportages en verzekeringsgeneeskundige mediprudentie De NVN heeft een eigen door de UWV erkende patiëntendesk waarbinnen veel ervaringsdeskundigheid en expertise is opgebouwd De Patiënten Desk is al jaren de enige re integratiepartner voor het UWV voor nierpatiënten Recent heeft de NVN geparticipeerd in de werkgroep die het Verzekeringsgeneeskundig protocol Chronische nierschade heeft gemaakt Patiëntenperspectief Op Mediprudentie POM Drie patiëntenorganisaties zijn begin 2011 het driejarige project Patiëntenperspectief Op verzekeringsgeneeskundige Mediprudentie POM gestart Daarmee willen zij actief bijdragen aan de kwaliteitsontwikkeling van de verzekeringsgeneeskundige beoordelingen in de sociale zekerheid Het gaat om de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid Steungroep de Whiplash Stichting Nederland WSN en de Nierpatiëntenvereniging Nederland NVN Zij streven naar een blijvende betrokkenheid van patiëntenorganisaties bij de ontwikkeling van mediprudentie Op initiatief van de Gezondheidsraad werken UWV en de Nederlandse Vereniging van Verzekeringsgeneeskundigen NVVG momenteel in een gezamenlijk project aan verzekeringsgeneeskundige mediprudentie Dit houdt in dat anonieme medische beoordelingen door deskundigen van commentaar worden voorzien De verzekeringsartsen hebben tot taak om iemands mogelijkheden tot functioneren vast te stellen Het is de bedoeling dat ze daarbij gebruik gaan maken van deze mediprudentie Kwaliteit en rechtszekerheid Mediprudentie moet volgens de Gezondheidsraad leiden tot meer kwaliteit inzichtelijkheid rechtszekerheid en rechtsgelijkheid bij de beoordelingarbeidsongeschiktheid De patiëntenorganisaties juichen dit toe Zij zijn van mening dat inbreng vanuit het patiëntenperspectief

  Original URL path: https://www.steungroep.nl/mediprudentie-114 (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Reïntegratie (DIA) | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  roept samen met de andere ME CVS organsaties ME en CVS patiënten en iedereen die solidair met hen is op om hierover een protestbrief te sturen Cardioloog Visser is een van de zeer weinige specialisten in Nederland die in ME CVS zijn gespecialiseerd Onder Achmea vallen zeven verschillende zorgverzekeringen Achmea wil met ingang van 1 januari 2014 de contracten voor zijn zorgverzekeringen met de Stichting Cardiozorg niet wil verlengen Daardoor krijgen mensen met een naturazorgverzekering bij Zilveren Kruis Achmea Interpolis FBTO Avéro Achmea Agis De Friesland Zorg en Pro Life het onderzoek en de behandeling door cardioloog dr F C Visser per 2014 niet meer vergoed De drie ME CVS patiëntenorganisaties hebben Achmea in een gezamenlijke brief dringend gevraagd om het besluit in te trekken Zij roepen hun achterban op om ook een brief naar Achmea te sturen Lees hier de brief die naar Achmea is verstuurd pdf bestand Bekijk hier een voorbeeldbrief word bestand Reïntegratie DIA Zieke werknemers staan positiever tegenover re integratie door het inzetten van training en coaching Persbericht Project DIAlooggestuurde re integratie 9 juli 2013 Ziekteverzuim is een grote kostenpost voor werkgevers Door zieke werknemers zelfmanagementinstrumenten aan te bieden in de vorm van training coaching en een brochure over de eerste twee ziektejaren de Werkwijzer staan werknemers zekerder in hun re integratieproces verlopen gesprekken met de bedrijfsarts beter en wordt er structureler samengewerkt aan een terugkeer naar de werkvloer Dit blijkt uit onderzoek door Blauw Research in opdracht van Project DIAlooggestuurde re integratie DIA Ook artsen geven aan positief te zijn over de effecten van de zelfmanagementinstrumenten en zien progressie bij de deelnemers waardoor de re integratie positiever verloopt Lees het volledige persbericht Dialooggestuurde reïntegratie Drie patiëntenorganisaties werken samen om onnodige uitval uit het arbeidsproces te voorkomen zij investeren de komende vier jaar 2011 2014 in

  Original URL path: https://www.steungroep.nl/projecten1/reintegratie-dia (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Vragenformulier | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  diagnose whiplash gesteld meer dan een antwoord mogelijk huisarts specialist namelijk vul in bij toelichting niet van toepassing een ander vul toelichting in Invalid Input 19a toelichting Schrijf hier uw toelichting Invalid Input 20 Is de diagnose whiplash meer gespecificeerd WAD Whiplash Associated Disorders WAD I WAD II WAD III WAD IV nee dat weet ik niet Invalid Input 21 Bent u in behandeling of ooit behandeld in verband met whiplash ja niet van toepassing ga door met vraag 23 nee ga door met vraag 23 Invalid Input 22 Wat voor behandeling en in verband met whiplash volgt u hebt u gevolgd bij wie en wat was het resultaat Bij welke instelling of therapeut Ervaren effect achteruit gegaan Verbeterd Gelijk gebleven Volledig hersteld Nog onbekend fysiotherapie of oefentherapie revalidatiebehandeling medicijnen cognitieve gedrachstherapie CGT andere neuro psychologische begeleiding behandeling door een pijnteam alternatieve behandeling namelijk anders namelijk vul in bij toelichting 23 Wat hebt u gedaan en of doet u om uw mogelijkheden om weer of meer aan het werk te gaan te vergroten anders dan medische behandeling meer dan één antwoord mogelijk werken aan mijn lichamelijke conditie werken aan een gezonde leefstijl werken aan een goed dagritme huishoudelijke hulp regelen contact houden met het werk bij of omscholen voorstellen doen aan werkgever voor aangepast werk voorstellen doen aan werkgever voor aangepaste werkomstandigheden kinderopvang regelen vrijwilligerswerk doen solliciteren ander werk gaan doen een eigen bedrijf opzetten anders nl vul in bij toelichting Invalid Input 23b Toelichting Vul hier uw toelichting in Invalid Input C DE BEDRIJFSARTS De vragen 24 t m 30 hebben betrekking op de beoordeling en begeleiding door de bedrijfsarts in verband met ziekteverzuim Sla deze over als uw melding een verzekeringsarts van het UWV betreft Ga dan door met vraag 31 24 Heeft u contact gehad met een bedrijfsarts ja regelmatig ja incidenteel nee ga dan door met vraag 31 dat weet ik niet ga dan door met vraag 31 Invalid Input 25 Welke diagnose heeft de bedrijfsarts gesteld of overgenomen WAD Whiplash Associated Disorders whiplash whiplash WAD I whiplash WAD II whiplash WAD III whiplash WAD IV posttraumatische stressstoornis geen ziekte dat weet ik niet anders nl vul in bij toelichting Invalid Input 25b Toelichting Schrijf hier uw toelichting 26 Was de bedrijfsarts op de hoogte van het keuringsprotocol WAD I II WAD Whiplash Associated Disorders ja nee weet ik niet Invalid Input 27 Hebt u de indruk dat bedrijfsarts voldoende kennis had van whiplash ja nee dat weet ik niet Invalid Input 27b Toelichting Schrijf hier uw toelichting Invalid Input 28 Heeft de bedrijfsarts een goed beeld van uw beperkingen ja nee weet ik niet Invalid Input 29 Heeft de bedrijfsarts adviezen gegeven en of maatregelen genomen om uw herstel en of werkhervatting te bevorderen nee dat weet ik niet ja namelijk svp toelichting invullen Invalid Input 29b Toelichting Schrijf hier uw toelichting Invalid Input 30 Vindt u de begeleiding door de bedrijfsarts voldoende ja nee geen mening Invalid Input 30b Toelichting Schrijf hier uw toelichting Invalid Input D DE VERZEKERINGSARTS De vragen 31 t m 56 hebben betrekking op de beoordeling door een verzekeringsarts keuringsarts van het UWV in verband met een arbeidsongeschiktheidsuitkering of i v m een meningsverschil met uw werkgever of bedrijfsarts Betreft uw melding een keuring bij UWV ja nee ga dan door met vraag 57 Invalid Input 31 Heeft u de indruk dat de verzekeringsarts voldoende kennis had van whiplash ja nee weet ik niet Invalid Input 32 beschrijf hier hoe de verzekeringsarts met u omging en wat u daarvan vindt Schrijf hier uw toelichting Invalid Input 33 Welke diagnose heeft de verzekeringsarts gesteld of overgenomen meer dan één antwoord mogelijk WAD Whiplash Associated Disorders whiplash whiplash WAD I whiplash WAD II whiplash WAD III whiplash WAD IV posttraumatische stressstoornis geen ziekte dat weet ik niet anders vul dit bij toelichting in Invalid Input 33a Toelichting Schrijf hier uw toelichting Invalid Input 34 Heeft de verzekeringsarts aanvullend onderzoek laten doen nee dat weet ik niet ja vul aub toelichting in Invalid Input 34a toelichting schrijf hier welk aanvullend onderzoek de verzekeringsarts heeft laten doen Invalid Input 35 Heeft de verzekeringsarts informatie ingewonnen bij uw arts en of behandelaar s ja op mijn verzoek Ga door naar vraag 38 ja op initiatief van de verzekeringsarts Ga door naar vraag 38 nee dat weet ik niet Invalid Input 36 Zo nee had u dat wel gewild ja nee weet ik niet Invalid Input 37 Heeft u hier wel om gevraagd ja nee dat weet ik niet Invalid Input 38 Vindt u dat het onderzoek van de verzekeringsarts voldoende is geweest om een goed beeld te krijgen van uw klachten behandeling en beperkingen ja ga door met vraag 40 nee Invalid Input 39 Zo nee wat had hij dan volgens u meer aan onderzoek moeten laten doen Invalid Input 40 Vindt u dat het onderzoek van de verzekeringsarts voldoende is geweest om een goed beeld te krijgen van wat u zelf doet om beter te worden of weer aan het werk te kunnen ja ga door met vraag 42 nee Invalid Input 41 Zo nee wat had hij volgens u meer aan onderzoek moeten laten doen Invalid Input 42 Heeft de verzekeringsarts bij de beoordeling van uw arbeidsongeschiktheid voldoende rekening gehouden met uw klachten en beperkingen nee ja ga door met vraag 44 weet ik niet ga door met vraag 44 Invalid Input 43 Zo nee met welke klachten en beperkingen heeft hij onvoldoende rekening gehouden meer dan één antwoord mogelijk pijnklachten aan de nek stijve nek en beperking van beweging hoofdpijn uitstralende pijn naar schouders armen duizeligheid slecht zien oorsuizen vermoeidheid concentratieproblemen geheugenproblemen depressieve gevoelens angst gevoelens andere vul toelichting in Invalid Input 43a Toelichting Schrijf hier uw toelichting Invalid Input 44 Hoeveel uur kunt u volgens de verzekeringsarts werken uren per week Invalid Input 45 Indien uw melding een herkeuring betreft hoeveel uur kon u volgens de verzekeringsarts bij de vorige keuring werken uren per week bij vorige keuring alleen invullen indien

  Original URL path: https://www.steungroep.nl/projecten1/whiplash/vragenformulier (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Protocol ME/CVS | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  20 minuten 18 00 uur start 1 00 minuut en 21 00 uur start 1 30 minuten steeds een iets andere weergave 30 november 2010 Onderzoek Inspectie toont problemen aan bij keuringen ME CVS Persbericht van de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid en ME CVS Stichting Nederland Uit een onderzoek van de Inspectie Werk en Inkomen dat gisteren is verschenen valt wel degelijk op te maken dat zich problemen voordoen bij de keuringen van mensen met ME CVS door het UWV De patiëntenorganisaties Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid en ME CVS Stichting Nederland vinden dat de door de Inspectie gesignaleerde bandbreedte bij de uitvoering van de keuringen van dien aard is dat deze voor patiënten leidt tot willekeur en rechtsongelijkheid Zij zijn zeer verbaasd over de conclusie van de Inspectie en van staatssecretaris de Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat de uitvoering van deze keuringen volgens de regels verloopt Verslag informatiemiddag 21 april 2009 in Leeuwarden Op 21 april belegde de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid weer een bijeenkomst over het verzekeringsgeneeskundig protocol en de gang van zaken bij arbeidsongeschiktheidskeuringen Na een reeks van geslaagde bijeenkomsten in het midden en het oosten van het land was deze keer een locatie in Leeuwarden uitgekozen 5 februari 2010 ME CVS verantwoord oordelen on mogelijk Conferentie Steungroep zeer geslaagd Onder de titel ME CVS Verantwoord oordelen on mogelijk Kwaliteit van de medische beoordeling van arbeidsongeschiktheid organiseerde de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid op 5 februari 2010 een zeer geslaagde werkconferentie De deelnemers vormden een zeer gevarieerd gezelschap Zij kwamen met tientallen ideeën ter verbetering van de keuring van mensen met ME CVS De Steungroep gaat onderzoeken welke voorstellen verder uitgewerkt kunnen worden en door wie Fotoreportage Welkomstwoord Presentatie Ynske Jansen Posters deskundigen Uitnodiging Betere uitkomst keuring na advies Steungroep Tussenverslag project Protocol in Praktijk maart 2009

  Original URL path: https://www.steungroep.nl/projecten1/protocolmecvs (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  beter af Misschien bent nog geen donateur van de Steungroep Als dat zo is dan mist u wel wat Want als donateur van de Steungroep krijgt u belangrijke voordelen zoals gratis telefonisch advies ook na het eerste contact 5 korting op de brochure Werk en inkomen bij ziekte Een praktische gids 15 korting op het gebruik van het online programma Mijn Re integratieplan Daarnaast krijgt u Steungroepnieuws vier keer per jaar vers van de pers op de mat of in uw mailbox Voor al deze voordelen en jaarlijks vier informatieve en boeiende nummers betaalt u slechts 20 per jaar Bovendien steunt u dan het werk van de Steungroep zodat wij ons kunnen blijven inzetten voor ME CVS patiënten en rechtvaardige keuringen Een organisatie als de Steungroep is nog steeds hard nodig U kunt donateur worden door 20 meer mag natuurlijk ook over te maken op IBAN nummer NL97INGB0006833476 t n v St Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid te Groningen onder vermelding van nieuwe donateur U kunt de Steungroep machtigen om uw donatie automatisch te laten afschrijven Dat laatste is voor u gemakkelijk en voor de Steungroep voordeliger Mocht u het niet eens zijn met een afschrijving dan heeft u de bevoegdheid om het bedrag binnen 56 dagen na afschrijving zonder opgaaf van reden bij uw bank terug te vorderen U kunt uw machtiging op elk moment dat u wilt intrekken Bij zeer beperkte financiële draagkracht kan op speciaal verzoek een lager bedrag worden afgesproken Deze verlaging van de standaardbijdrage kan alleen wanneer een termijn machtiging wordt afgegeven aan de Steungroep U kunt zich ook via deze website aanmelden Zie hieronder Aanleiding nieuwe donateur wijziging doorgeven Maak een keuze Aanhef mevrouw heer Maak een keuze Naam Invalid Input Adres Invalid Input Postcode en plaats Invalid Input Telefoonnummer 0 Invalid Input E mail

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/index.php/component/rsform/?formId=2 (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • 9 september 2013 Groot inkomensverlies chronisch zieken door verdwijnen tegemoetkomingen | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  Visser per 2014 niet meer vergoed De drie ME CVS patiëntenorganisaties hebben Achmea in een gezamenlijke brief dringend gevraagd om het besluit in te trekken Zij roepen hun achterban op om ook een brief naar Achmea te sturen Lees hier de brief die naar Achmea is verstuurd pdf bestand Bekijk hier een voorbeeldbrief word bestand 9 september 2013 Groot inkomensverlies chronisch zieken door verdwijnen tegemoetkomingen Het kabinet gaat in 2014 een aantal financiële tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten afschaffen Dit heeft zeer grote inkomenseffecten blijkt uit onderzoek van het Nibud in opdracht van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad en Platform VG Het inkomensverlies voor inkomens onder modaal varieert van ruim 400 euro tot meer dan 1900 euro netto per jaar Het kabinet schaft in 2014 de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Wtcg af Hierdoor verdwijnen de jaarlijkse toelagen van 154 tot 514 euro netto per jaar Daarnaast wordt ook de belastingaftrek voor specifieke zorgkosten afgeschaft En tot slot verdwijnt de bestaande korting op de eigen bijdragen in de AWBZ en Wmo Die gaan daardoor fors omhoog Hoge zorgkosten Uit het onderzoek van het Nibud blijkt dat de inkomenseffecten heel groot zijn Vooral mensen met hoge zorgkosten worden zwaar getroffen Enkele voorbeelden Een paar met een bijstandsuitkering gaat er netto 1031 euro op achteruit 5 Een alleenstaande met klein pensioen verliest netto 1639 euro 8 5 En een alleenstaande in een instelling met een Wajong uitkering gaat er zelfs 1916 euro netto op achteruit 13 5 Het verdwijnen van de tegemoetkomingen levert een besparing op van 1 3 miljard euro Gemeenten zouden 700 miljoen krijgen om de inkomensondersteuning over te nemen Inmiddels is duidelijk dat gemeenten het geld vrij mogen besteden binnen het sociale domein De kans dat mensen via hun gemeenten nog enigszins voor het inkomensverlies worden

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/nieuwsenagenda/558-groot-inkomensverlies-chronisch-zieken-door-verdwijnen-tegemoetkomingen (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  alleen maar een herhaling van zetten Begeleiding van beide partijen door een mediator een soort bemiddelaar kan dit misschien voorkomen Het UWV biedt deze mogelijkheid De door het UWV ingezette mediators zijn geregistreerd bij het Nederlands Mediation Instituut dat zijn eigen tuchtrecht heeft De mediators zijn gebonden aan geheimhoudingsplicht en moeten onafhankelijk en neutraal werken Als een van de partijen vindt dat het niet klikt kan een andere mediator gevraagd worden Ook bij het aantekenen van bezwaar is mediation mogelijk Klachten over een keuringsarts Klachten van mensen met ME CVS over het UWV hebben vaak betrekking op een keuringsarts verzekeringsarts van deze Organisatie Dit kan lastig zijn Als een verzekeringsarts niet bereid is zijn rapportage op te sturen of met je behandelaar contact op te nemen kan dat een goede reden zijn voor een klacht Een onheuse bejegening ook Maar daar is lang niet altijd sprake van Een verzekeringsarts kan heel beleefd zijn maar je toch het gevoel geven dat hij je niet serieus neemt Hij kan in het gesprek aardig overkomen maar als je dan later zijn rapportage leest blijkt soms dat deze vooral gebaseerd is op vooroordelen over jou en je ziekte en geen recht doet aan wat jij naar voren hebt gebracht Meestal heeft dit direct gevolgen voor de beslissing over je arbeidsongeschiktheid en je uitkering waardoor een bezwaarprocedure nodig wordt Signaalwerking Toch kan het in de hierboven geschetste situatie nuttig zijn om ook een klacht in te dienen Als er veel bezwaarprocedures worden aangespannen tegen beslissingen van een bepaalde verzekeringsarts zegt dit iets over het functioneren van die arts Uit gesprekken met het UWV blijkt echter dat het aantal bezwaarprocedures per verzekeringsarts niet wordt bijgehouden Bij klachten is dit wel het geval Dat kan dus een reden zijn om een klacht in te dienen Als meerdere mensen klagen over dezelfde verzekeringsarts of over verzekeringsartsen van hetzelfde UWV kantoor zou het UWV dat toch moeten zien als een signaal dat er wat mis is Hoe dien je een klacht in Het UWV heeft een centraal klachtenbureau dat moet zorgen voor afhandeling van alle klachten Je kunt daar je klacht per brief telefoon of internet formulier indienen Je kunt ook namens iemand anders een klacht indienen of iemand anders vragen een klacht voor jou in te dienen Bij een klacht via de post of internet zijn je adresgegevens en burgerservicenummer BSN nodig en de vermelding van de vestiging afdeling en eventueel de medewerker van het UWV op wie je klacht betrekking heeft De Steungroep adviseert daarbij het volgende Dien je klacht bij voorkeur schriftelijk in dan heb je zelf in de hand hoe je hem verwoordt Vraag hier zo nodig hulp bij Klik hier voor een voorbeeldbrief Beschrijf je klacht zo concreet mogelijk Geef aan wat je naar aanleiding van je klacht van het UWV verwacht bijvoorbeeld dat de verzekeringsarts alsnog je behandelaar raadpleegt een nieuwe keuring door een andere verzekeringsarts en uitstel van het gesprek met de arbeidsdeskundige excuses Als je een persoonlijk gesprek wilt geef dat

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/index.php/component/content/article/64-overig/223-het-indienen-van-een-klacht-bij-het-uwv (2016-02-06)
  Open archived version from archive •