archive-nl.com » NL » S » STEUNGROEP.NL

Total: 822

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  zoeken Afwijkende voorschriften In het schoolreglement het examenreglement en het programma van toetsing en afronding legt een school alle afspraken vast die gelden voor het maken en inleveren van toetsen en proefwerken Een overzicht van die afspraken is in het bezit van de onderwijsinspectie die de kwaliteit van toetsen en opdrachten bewaakt Aan de regeling kwaliteitseisen die door de onderwijsinspectie is opgesteld is speciaal voor leerlingen met een beperking toegevoegd dat toetsen en proefwerken mogen worden afgenomen op een manier die is aangepast aan de mogelijkheden en de condities van een langdurig zieke leerling Het gaat dan om afwijkende voorschriften die noodzakelijk zijn om die leerling gelijke kansen te geven zijn schoolopleiding met succes af te ronden Basis voor deze afwijkende wijze van examineren is artikel 55 van het examenbesluit vwo havo mavo vbo Hieronder een aantal voorbeelden van afwijkende voorschriften Geldigheidsduur prestaties De door de zieke leerling afgeronde opdrachten en de behaalde resultaten cijfers voor toetsen proefwerken en opdrachten blijven geldig gedurende de gehele verdere opleiding Dus ook na zittenblijven en of zakken voor het examen Als je eenmaal hebt laten zien dat je een onderdeel beheerst hoef je dat dus niet nog een keer te bewijzen Toetsen proefwerken en opdrachten elders afleggen Voor de zieke leerling wordt per onderdeel afgesproken waar toetsen en opdrachten worden gemaakt Dit kan dus ook bij hem of haar thuis zijn De rol van toezichthouder bij het afnemen van toetsen en het uitwerken van opdrachten kan hierbij door de schooldirectie worden overgedragen op derden bijvoorbeeld een conciërge een ambulant begeleider of een consulent onderwijs zieke leerlingen Verlenging beschikbare tijd voor proefwerken en toetsen De beschikbaar gestelde toetstijd mag voor de zieke leerling worden verlengd met 30 minuten of meer als dat nodig is Eventueel kunnen ook rustmomenten worden ingelast Samenvoegen of opdelen van toetsen en proefwerken Om aan te kunnen sluiten bij de mogelijkheden van de zieke leerling kan de school het aantal toetsmomenten verminderen of vermeerderen Zo kunnen twee toetsen proefwerken over kleinere leerstofeenheden worden samengevoegd tot één of kan één toets proefwerk over een grotere leerstofeenheid worden opgedeeld in twee kleinere Inhaal en herkansingsmogelijkheden Voor de zieke leerling geldt geen beperking ten aanzien van het aantal inhaal en herkansingmogelijkheden Zo nodig zorgt de betreffende docent voor extra toetsen of proefwerken Toetsmomenten De school kan voor een zieke leerling afwijken van de vastgelegde toetsmomenten toetsweken proefwerkweken en voor hem of haar een individuele planning maken De betreffende docent zorgt ook in dit geval voor extra toetsen of proefwerken Toetsvorm Zo nodig kunnen toetsen en proefwerken in plaats van schriftelijk ook mondeling worden afgenomen Een voorbeeld van een maatwerkprotocol waarmee de school aan de onderwijsinspectie kan melden welke afwijkende voorschriften zij bij toetsen en examinering voor een leerling met chronische klachten wil toepassen is te vinden op de website www jongerenbinnenboord nl Maatwerk De hierboven genoemde praktische tips zijn voorbeelden van de mogelijkheden die er voor scholen bestaan om de regels zodanig aan te passen dat deze meer aansluiten bij de mogelijkheden van

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/index.php/jongeren/61-jongeren/163-praktische-tips-voor-leerlingen-met-mecvs-in-het-voortgezet-onderwijs (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  is kunnen er afspraken gemaakt worden over de plek waar het examen plaatsvindt Dit kan dus ook bij de kandidat thuis zijn Ook hiervan moet de onderwijsinspectie tijdig in kennis worden gesteld en de school moet voor het elders afnemen van onderdelen van het examen een examinator en een extra toezichthouder aanwijzen Die examinator ontvangt de eindexamenopgave voor het bewuste onderdeel in een gesloten envelop die hij pas mag openen op het moment van het landelijk vastgestelde examentijdstip Na afloop neemt hij de gemaakte examenopgave mee terug naar school waarna verder de normale procedure wordt gevolgd Examen doen op een afwijkend tijdstip Sommige leerlingen zijn s middags al volkomen uitgeput en niet meer in staat om hersenarbeid te verrichten Andere hebben s ochtends zoveel pijn en andere problemen dat zij zich pas later op de dat kunnen concentreren op hun werk De directeur mag de inspectie vragen om voor deze kandidaten het tijdstip van het afenemen van het eindexamen te vervroegen of te verlaten Hij moet daarbij vermelden op welke wijze de school voorziet in de zogenaamde quarantaineregels zodat kandidaten maar ook docenten geen enkele mogelijkheid hebben om voorkennis op te bouwen Alle zendmogelijkheden via mobieltjes maar ook via horloges elektronische rekenmachines en ga zo maar door moeten uitgeschakeld zijn Inlassen van rusttijd Als dat nodig is mag het examen worden onderbroken om te rusten De rusttijd wordt dan bij de examentijd geteld en staat dus los van de toegestane verlenging van de examentijd De tijd wordt stilgezet op het moment dat de leerling gaat rusten en gaat pas weer lopen wanneer hij of zij weer met het examen verdergaat Verdeling over tijdvakken De totale belasting die het eindexamen met zich meebrengt is onder meer afhankelijk van het rooster In het gunstigste geval zit er ruimte tussen de examenmomenten Maar met wat pecht is er op opeenvolgende dagen een vak of zijn er zelfs twee op dezelfde dag Om de kansen voor chronisch zieke leerlingen te verhogen kan er op voor hand een planning worden gemaakt waarbij de examenvakken over het eerste het tweed en het derde tijdvak worden verdeeld Het is dan verstandig om een zwak vak in de eerste of tweede ronde te doe zodat de derde ronde waarin het examen wordt afgerond nog herkanst kan worden Spreiding over twee schooljaren Als het voor een chronisch zieke jongere niet haalbaar is het volledig examen in 1 jaar af te leggen kan er een individuele regeling worden getroffen Artikel 59 van het Eindexamenbesluit maakt spreiding van het eindexamen over twee jaar mogelijk De schooldirectie kan dit toestaan nadat ze hierover met de inspectie heeft overlegd In overleg met de leerling wordt dan afgesproken hoe de examenvakken over de twee jaar worden verdeeld Afsluiten vakken in het voorlaatste jaar Sinds augustus 2007 bestaat ook de mogelijkheid om al in het voorlaatste schooljaar in 1 of meer vakken examen te doen Dit kan chronisch zieke leerlingen de kans geven om zonder tussenkomst van de inspectie het examen te verspreiden Een combinatie

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/index.php/jongeren/61-jongeren/249-praktische-tips-voor-leerlingen-met-mecvs-in-het-voortgezet-onderwijs-2 (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • 29 juli 2009 Ministerie VWS: Wet gelijke behandeling ook voor onderwijs | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  patienten op internet Oproepen Beoordeeld door de bedrijfsarts Meld uw ervaring aan de Steungroep telefoon 050 5492906 of geef het door via dit vragenformulier 29 juli 2009 Ministerie VWS Wet gelijke behandeling ook voor onderwijs De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte Wgbh cz wordt per 1 augustus 2009 uitgebreid naar het basis en voortgezet onderwijs Een gevolg van de uitbreiding is dat vanaf het schooljaar 2009 2010 ouders geen eigen bijdrage hoeven te betalen voor aangepast leermateriaal voor hun kind eren met een beperking Ze worden dus hetzelfde behandeld als ouders van leeftijdsgenoten zonder beperking Scholen voor basis en voortgezet onderwijs moeten dan de leermiddelen voor al hun leerlingen betalen gehandicapt of niet Onderwijsbeleid Het onderwijsbeleid is er op gericht dat scholen er zo veel mogelijk voor zorgen dat kinderen met een handicap mee kunnen doen in het reguliere onderwijs Met deze uitbreiding wordt dit uitgangspunt van gelijke behandeling nog eens onderstreept Aan gehandicapte kinderen en of hun ouders wordt een extra mogelijkheid geboden een klacht in te dienen bij een laagdrempelige instantie als de Commissie gelijke behandeling Dit als zij van mening zijn dat zij ongelijk behandeld worden Gewoon meedoen In de Wgbh cz

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/index.php/nieuwsenagenda/overignieuws/225-29-juli-2009-ministerie-vws-wet-gelijke-behandeling-ook-voor-onderwijs (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  t n v Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid te Groningen onder vermelding van bestelcode WIZ en naam en adresgegevens Klik hier voor meer informatie Disclaimer De Steungroep stelt de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen Zij aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die voort kunnen vloeien uit de hier gegeven informatie en adviezen Nieuws 5 januari 2016 90 procent minder Wajong uitkeringen 8 december 2015 Na

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/92-home/159-disclaimer (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  op voedingssupplementen Op initiatief van één van onze donateurs is de Roode Roos magazijn voor orthomoleculaire voeding bereid gevonden om donateurs van de Steungroep korting te verlenen bij de aankoop van voedingssupplementen Deze korting ligt tussen de 15 en 25 Om aan te tonen dat u donateur bent dient u één keer per jaar een bankafschrift waarop de afschrijving van uw vaste donatie aan de Steungroep staat vermeld te sturen

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/92-home/124-rooderoos (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  10 over te maken op IBAN nummer NL97INGB0006833476 t n v Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid te Groningen onder vermelding van bestelcode WIZ en naam en adresgegevens Klik hier voor meer informatie Oproepen Ziek en blijven werken Heeft u zich maximaal 18 maanden geleden ziek gemeld Is de diagnose ME whiplash of PDS gesteld Lees meer Sluiting telefoon kerstvakantie 2014 9 december 2014 sluiting telefoon kerstvakantie 2014 Het Advies en Meldpunt

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/component/content/article/92-home/609-9-december-2014-sluiting-telefoon-kerstvakantie-2014 (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  ziekte De brochure 61 pagina s is te bestellen door 10 over te maken op IBAN nummer NL97INGB0006833476 t n v Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid te Groningen onder vermelding van bestelcode WIZ en naam en adresgegevens Klik hier voor meer informatie Oproepen Heeft het UWV u fout beoordeeld Vraag het UWV om een nieuwe keuring Meer informatie Artikel is verwijderd Het artikel waarnaar u zoekt is verouderd en van de

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/component/content/article/92-home/222-artikel-is-verwijderd (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  http www ango nl steun wij willen blijven meedoen php Lees ook Groot inkomensverlies chronisch zieken door verdwijnen tegemoetkomingen Steungroep brengt twee nieuwe brochures uit Beide brochures zijn een must voor artsen en andere medische professionals die met ME patiënten te maken hebben Ook zeer nuttig voor patiënten die meer willen weten over hun ziekte of om te gebruiken bij contacten met artsen Indien beide brochures tegelijkertijd worden besteld is de verkoopprijs in totaal 7 50 i p v 8 50 Inhoud van de twee nieuwe brochures 1 Internationale Consensuscriteria voor ME Nederlandse vertaling van een publicatie uit 2011 van een grote groep internationale experts op het gebied van ME waarin ervoor wordt gepleit om onderscheid te maken tussen ME en CVS Dit document is gebaseerd op de actuele stand van de wetenschap en geeft duidelijke criteria voor het stellen van de diagnose ME Alles wordt onderbouwd door een groot aantal wetenschappelijke publicaties 18 pagina s Prijs 3 50 Bestelcode ICC 2 Handleiding bij Internationale Consensuscriteria voor ME Nederlandse vertaling van een publicatie van een grote groep internationale experts op het gebied van ME die in 2012 is verschenen als aanvulling op de Internationale Consensuscriteria Behalve op de diagnosecriteria wordt

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/component/content/article/92-home/570-steungroep-brengt-twee-nieuwe-brochures-uit (2016-02-06)
  Open archived version from archive •