archive-nl.com » NL » S » STEUNGROEP.NL

Total: 822

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Reïntegratie (DIA) | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  meer informatie Oproepen Beoordeeld door de bedrijfsarts Meld uw ervaring aan de Steungroep telefoon 050 5492906 of geef het door via dit vragenformulier Reïntegratie DIA Zieke werknemers staan positiever tegenover re integratie door het inzetten van training en coaching Persbericht Project DIAlooggestuurde re integratie 9 juli 2013 Ziekteverzuim is een grote kostenpost voor werkgevers Door zieke werknemers zelfmanagementinstrumenten aan te bieden in de vorm van training coaching en een brochure over de eerste twee ziektejaren de Werkwijzer staan werknemers zekerder in hun re integratieproces verlopen gesprekken met de bedrijfsarts beter en wordt er structureler samengewerkt aan een terugkeer naar de werkvloer Dit blijkt uit onderzoek door Blauw Research in opdracht van Project DIAlooggestuurde re integratie DIA Ook artsen geven aan positief te zijn over de effecten van de zelfmanagementinstrumenten en zien progressie bij de deelnemers waardoor de re integratie positiever verloopt Lees het volledige persbericht Dialooggestuurde reïntegratie Drie patiëntenorganisaties werken samen om onnodige uitval uit het arbeidsproces te voorkomen zij investeren de komende vier jaar 2011 2014 in de ondersteuning van zieke werknemers en in een dialoog met bedrijfsartsen Werknemers met whiplash ME CVS of het Prikkelbare Darm Syndroom PDS ervaren steeds meer knelpunten om met hun aandoening aan het

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/projecten1/reintegratie-dia (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • Beter keuren (KeK) | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  de meldingen de brochure werk en inkomen bij ziekte een praktische gids de brochure handleiding voor de keuring een werkboek voor de zieke werknemer met praktische hulpmiddelen geheugensteuntjes en tips Deze resultaten zijn interessant voor alle pgo organisaties waarvan de achterban te maken heeft met beperkingen als gevolg van chronische ziekte of handicap en zaken als arbodienst bedrijfsarts aanpassing van werk Ziektewet WIA Wajong keuringsarts en UWV Start netwerk rond ziekte werk en inkomen De Steungroep en de WSN willen de opgebouwde samenwerking bij voorlichting advisering ondersteuning en belangenbehartiging graag voortzetten en uitbreiden met meer pgo organisaties Doel is om tijdens deze bijeenkomst een aanzet te geven voor een netwerk van pgo organisaties rondom het thema ziekte arbeid en inkomen De deelnemende organisaties kunnen via dit netwerk hun kennis en ervaringen uitwisselen en elkaar ondersteuning bieden ter versterking van de positie van hun achterban Aanmelden kan met het aanmeldingsformulier op de site van PGO Support Verslag van de informatiebijeenkomst medische beoordelingen ME CVS en Whiplash op 28 september 2010 Stichting Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid organiseerde op 28 september samen met de Whiplash Stichting Nederland WSN een informatiemiddag in Utrecht Onderwerp van de informatiebijeenkomst medische beoordelingen ME CVS en whiplash Het ging hierbij vooral over de eerste 2 ziektejaren en de keuring van de bedrijfsarts en de verzekeringsarts 16 december 2011 Verslag workshop Uitbreiding van het pgo netwerk arbeid In het kader van het project Kennis en Kracht KEK organiseerde de Steungroep in oktober de workshop Uitbreiding van het pgo netwerk arbeid Onderwerpen van de workshop waren onder meer Welke rol kunnen patiënten gehandicapten en ouderenorganisaties vervullen in trajecten rond arbeid en reïntegratie Wat is het belang van ervaringsdeskundigheid Tijdens de workshop zijn lopende projecten rond arbeid ziekte verzuim en arbeidsongeschiktheid in kaart gebracht De workshop is hopelijk het startpunt van

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/projecten1/whiplash (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Protocol ME/CVS | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  2 20 minuten 18 00 uur start 1 00 minuut en 21 00 uur start 1 30 minuten steeds een iets andere weergave 30 november 2010 Onderzoek Inspectie toont problemen aan bij keuringen ME CVS Persbericht van de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid en ME CVS Stichting Nederland Uit een onderzoek van de Inspectie Werk en Inkomen dat gisteren is verschenen valt wel degelijk op te maken dat zich problemen voordoen bij de keuringen van mensen met ME CVS door het UWV De patiëntenorganisaties Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid en ME CVS Stichting Nederland vinden dat de door de Inspectie gesignaleerde bandbreedte bij de uitvoering van de keuringen van dien aard is dat deze voor patiënten leidt tot willekeur en rechtsongelijkheid Zij zijn zeer verbaasd over de conclusie van de Inspectie en van staatssecretaris de Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat de uitvoering van deze keuringen volgens de regels verloopt Verslag informatiemiddag 21 april 2009 in Leeuwarden Op 21 april belegde de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid weer een bijeenkomst over het verzekeringsgeneeskundig protocol en de gang van zaken bij arbeidsongeschiktheidskeuringen Na een reeks van geslaagde bijeenkomsten in het midden en het oosten van het land was deze keer een locatie in Leeuwarden uitgekozen 5 februari 2010 ME CVS verantwoord oordelen on mogelijk Conferentie Steungroep zeer geslaagd Onder de titel ME CVS Verantwoord oordelen on mogelijk Kwaliteit van de medische beoordeling van arbeidsongeschiktheid organiseerde de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid op 5 februari 2010 een zeer geslaagde werkconferentie De deelnemers vormden een zeer gevarieerd gezelschap Zij kwamen met tientallen ideeën ter verbetering van de keuring van mensen met ME CVS De Steungroep gaat onderzoeken welke voorstellen verder uitgewerkt kunnen worden en door wie Fotoreportage Welkomstwoord Presentatie Ynske Jansen Posters deskundigen Uitnodiging Betere uitkomst keuring na advies Steungroep Tussenverslag project Protocol in Praktijk maart

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/projecten1/protocolmecvs (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Home | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  deskundige organisaties mede op het terrein van werk en inkomen Zij leveren onder meer inbreng bij protocollen en richtlijnen bieden voorlichting en ondersteuning bij vragen inzake re integratie keuringen en voorzieningen en voeren projecten uit die door middel van de inbreng van het patiëntenperspectief leiden tot verbeteringen in de uitvoering van de bedrijfs en verzekeringsgeneeskundige praktijk Dit alles met als uiteindelijk doel de bevordering van de maatschappelijke participatie van hun achterban De Steungroep en de WSN hebben veel kennis en expertise ontwikkeld inzake arbeidsongeschiktheidskeuringen verzekeringsgeneeskundige protocollen analyse van keuringsrapportages en verzekeringsgeneeskundige mediprudentie De NVN heeft een eigen door de UWV erkende patiëntendesk waarbinnen veel ervaringsdeskundigheid en expertise is opgebouwd De Patiënten Desk is al jaren de enige re integratiepartner voor het UWV voor nierpatiënten Recent heeft de NVN geparticipeerd in de werkgroep die het Verzekeringsgeneeskundig protocol Chronische nierschade heeft gemaakt Patiëntenperspectief Op Mediprudentie POM Drie patiëntenorganisaties zijn begin 2011 het driejarige project Patiëntenperspectief Op verzekeringsgeneeskundige Mediprudentie POM gestart Daarmee willen zij actief bijdragen aan de kwaliteitsontwikkeling van de verzekeringsgeneeskundige beoordelingen in de sociale zekerheid Het gaat om de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid Steungroep de Whiplash Stichting Nederland WSN en de Nierpatiëntenvereniging Nederland NVN Zij streven naar een blijvende betrokkenheid van patiëntenorganisaties bij de ontwikkeling van mediprudentie Op initiatief van de Gezondheidsraad werken UWV en de Nederlandse Vereniging van Verzekeringsgeneeskundigen NVVG momenteel in een gezamenlijk project aan verzekeringsgeneeskundige mediprudentie Dit houdt in dat anonieme medische beoordelingen door deskundigen van commentaar worden voorzien De verzekeringsartsen hebben tot taak om iemands mogelijkheden tot functioneren vast te stellen Het is de bedoeling dat ze daarbij gebruik gaan maken van deze mediprudentie Kwaliteit en rechtszekerheid Mediprudentie moet volgens de Gezondheidsraad leiden tot meer kwaliteit inzichtelijkheid rechtszekerheid en rechtsgelijkheid bij de beoordelingarbeidsongeschiktheid De patiëntenorganisaties juichen dit toe Zij zijn van mening dat inbreng vanuit het patiëntenperspectief

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/index.php/mediprudentie-114 (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Beter keuren (KeK) | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  de meldingen de brochure werk en inkomen bij ziekte een praktische gids de brochure handleiding voor de keuring een werkboek voor de zieke werknemer met praktische hulpmiddelen geheugensteuntjes en tips Deze resultaten zijn interessant voor alle pgo organisaties waarvan de achterban te maken heeft met beperkingen als gevolg van chronische ziekte of handicap en zaken als arbodienst bedrijfsarts aanpassing van werk Ziektewet WIA Wajong keuringsarts en UWV Start netwerk rond ziekte werk en inkomen De Steungroep en de WSN willen de opgebouwde samenwerking bij voorlichting advisering ondersteuning en belangenbehartiging graag voortzetten en uitbreiden met meer pgo organisaties Doel is om tijdens deze bijeenkomst een aanzet te geven voor een netwerk van pgo organisaties rondom het thema ziekte arbeid en inkomen De deelnemende organisaties kunnen via dit netwerk hun kennis en ervaringen uitwisselen en elkaar ondersteuning bieden ter versterking van de positie van hun achterban Aanmelden kan met het aanmeldingsformulier op de site van PGO Support Verslag van de informatiebijeenkomst medische beoordelingen ME CVS en Whiplash op 28 september 2010 Stichting Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid organiseerde op 28 september samen met de Whiplash Stichting Nederland WSN een informatiemiddag in Utrecht Onderwerp van de informatiebijeenkomst medische beoordelingen ME CVS en whiplash Het ging hierbij vooral over de eerste 2 ziektejaren en de keuring van de bedrijfsarts en de verzekeringsarts 16 december 2011 Verslag workshop Uitbreiding van het pgo netwerk arbeid In het kader van het project Kennis en Kracht KEK organiseerde de Steungroep in oktober de workshop Uitbreiding van het pgo netwerk arbeid Onderwerpen van de workshop waren onder meer Welke rol kunnen patiënten gehandicapten en ouderenorganisaties vervullen in trajecten rond arbeid en reïntegratie Wat is het belang van ervaringsdeskundigheid Tijdens de workshop zijn lopende projecten rond arbeid ziekte verzuim en arbeidsongeschiktheid in kaart gebracht De workshop is hopelijk het startpunt van

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/index.php/projecten1/whiplash (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Protocol ME/CVS | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  ME CVS patiëntenorganisaties hebben Achmea in een gezamenlijke brief dringend gevraagd om het besluit in te trekken Zij roepen hun achterban op om ook een brief naar Achmea te sturen Lees hier de brief die naar Achmea is verstuurd pdf bestand Bekijk hier een voorbeeldbrief word bestand Protocol ME CVS Dinsdag 23 juni 2009 te Hengelo Informatiemiddag keuringen UWV Verslag van de bijeenkomst Fotoreportage Reportages van RTV Oost Radio A fslag Oost TV RTV Oost nieuws van 16 00 uur start 2 20 minuten 18 00 uur start 1 00 minuut en 21 00 uur start 1 30 minuten steeds een iets andere weergave 30 november 2010 Onderzoek Inspectie toont problemen aan bij keuringen ME CVS Persbericht van de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid en ME CVS Stichting Nederland Uit een onderzoek van de Inspectie Werk en Inkomen dat gisteren is verschenen valt wel degelijk op te maken dat zich problemen voordoen bij de keuringen van mensen met ME CVS door het UWV De patiëntenorganisaties Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid en ME CVS Stichting Nederland vinden dat de door de Inspectie gesignaleerde bandbreedte bij de uitvoering van de keuringen van dien aard is dat deze voor patiënten leidt tot willekeur en rechtsongelijkheid Zij zijn zeer verbaasd over de conclusie van de Inspectie en van staatssecretaris de Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat de uitvoering van deze keuringen volgens de regels verloopt Verslag informatiemiddag 21 april 2009 in Leeuwarden Op 21 april belegde de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid weer een bijeenkomst over het verzekeringsgeneeskundig protocol en de gang van zaken bij arbeidsongeschiktheidskeuringen Na een reeks van geslaagde bijeenkomsten in het midden en het oosten van het land was deze keer een locatie in Leeuwarden uitgekozen 5 februari 2010 ME CVS verantwoord oordelen on mogelijk Conferentie Steungroep zeer geslaagd Onder de titel ME

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/index.php/projecten1/protocolmecvs (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Advies- en meldpunt | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  mail Dit e mailadres wordt beveiligd tegen spambots JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken De Steungroep verzorgt het telefonische meld en adviespunt ziekte en arbeidsongeschiktheid voor ME CVS patiënten whiplashpatiënten en PDS patiënten en hun hulpverleners met vragen op het gebied van werk school en studie arbeidsongeschiktheid uitkeringen voorzieningen keuringen en beroepszaken De medewerkers beschikken ook over namen van artsen en advocaten De meeste medewerkers kennen de situatie van de patiënten uit eigen ervaring of uit hun directe omgeving De volgende medewerkers zijn bereikbaar via het kantoor van de Steungroep op maandagochtend van 9 00 uur tot 12 00 uur en woensdagmiddag van 13 00 uur tot 16 00 uur Gemma de Meyer Het komt regelmatig voor dat wij overdag langdurig in gesprek zijn U kunt dan het beste na 16 uur bellen Vanaf die tijd staat ons antwoordapparaat aan en kunt u een boodschap inspreken Vergeet daarbij niet uw vaste telefoonnummer te vermelden geen mobielnummer i v m hoge kosten Wij zullen u dan zo spoedig mogelijk terugbellen Ook bij vragen per email graag uw telefoonnummer vermelden zodat we u kunnen terugbellen Jongerenbelpunt voor jonge ME patiënten of hun ouders is bereikbaar op telefoonnummer 050 549

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/index.php/contact (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Agenda | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  inkomen bij ziekte De brochure 61 pagina s is te bestellen door 10 over te maken op IBAN nummer NL97INGB0006833476 t n v Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid te Groningen onder vermelding van bestelcode WIZ en naam en adresgegevens Klik hier voor meer informatie Oproepen her keuring Dan is onze brochure Handleiding voor de her keuring onmisbaar Klik hier voor meer informatie over deze en andere brochures Agenda Deze categorie bevat

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/nieuwsenagenda/agenda (2016-02-06)
  Open archived version from archive