archive-nl.com » NL » S » STEUNGROEP.NL

Total: 822

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 3 november 2015: Steeds meer twijfels over de Participatiewet | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  brochure Nieuwe brochure over werk en inkomen bij ziekte De brochure 61 pagina s is te bestellen door 10 over te maken op IBAN nummer NL97INGB0006833476 t n v Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid te Groningen onder vermelding van bestelcode WIZ en naam en adresgegevens Klik hier voor meer informatie Korting voor donateurs op voedingssupplementen De ontmoetingsplaats voor ME patienten op internet Oproepen 9 september 2013 Petitie tegen bezuiniging op inkomen chronisch zieken Chronisch zieken en mensen met een beperking moeten kunnen meedoen in de samenleving Nu en in de toekomst Daarom is de Ango een actie gestart tegen de voorgenomen bezuinigingen op de inkomensondersteuning van deze groep Teken de petitie http www ango nl steun wij willen blijven meedoen php Lees ook Groot inkomensverlies chronisch zieken door verdwijnen tegemoetkomingen 3 november 2015 Steeds meer twijfels over de Participatiewet Door de invoering van de Participatiewet en de wet banenafspraak worden grote groepen mensen met een arbeidsbeperking uitgesloten Zij maken minder in plaats van meer kans op het vinden van een baan Steeds meer mensen twijfelen aan de werking van de Participatiewet De afgelopen dagen werden in de media en in de Tweede Kamer veel vraagtekens geplaatst bij de banenafspraak van staatssecretaris

  Original URL path: https://www.steungroep.nl/nieuwsenagenda/659-3-november-2015-steeds-meer-twijfels-over-de-participatiewet (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • 26 september in de Volkskrant: Altijd moe zijn is geen aanstellerij. | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  bij ziekte De brochure 61 pagina s is te bestellen door 10 over te maken op IBAN nummer NL97INGB0006833476 t n v Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid te Groningen onder vermelding van bestelcode WIZ en naam en adresgegevens Klik hier voor meer informatie Korting voor donateurs op voedingssupplementen De ontmoetingsplaats voor ME patienten op internet Oproepen Ontevreden over het UWV Dien een klacht in als u zich vervelend behandeld voelt en

  Original URL path: https://www.steungroep.nl/nieuwsenagenda/656-26-september-in-de-volkskrant (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Eerste hulp | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  kost tijd om voor uzelf alles op een rijtje te zetten en bijvoorbeeld de nodige medische gegevens op te vragen 1 Informeer u van tevoren goed Lees de brochure Handleiding voor de herkeuring bezoek als u dat kunt een informatiebijeenkomst en stel daar uw eventuele vragen aan de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid U kunt uw vragen ook per telefoon stellen Wacht hiermee niet tot vlak voor de keuring Stel u ook goed op de hoogte van het Verzekeringsgeneeskundig Protocol CVS als u een andere ziekte hebt dan ME CVS van de verzekeringsgeneeskundige protocollen die daarop van toepassing zijn Over het protocol CVS vindt u veel informatie in de brochure Update keuringen WIA Wajong WAO en WAZ nr 1 2 Zoek hulp en ondersteuning Ga niet in uw eentje naar de gesprekken met de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige Vraag iemand in wie u vertrouwen hebt met u mee te gaan Dat kan ook iemand zijn van een vakbond of een andere organisatie Vraag deze persoon ook u te helpen bij de voorbereiding van deze gesprekken 3 Zorg voor een goed inzicht in uw eigen situatie Zet uw eigen medische gegevens op een rij zoals uitkomsten van laboratorium en ander onderzoek Vraag deze gegevens zo nodig op bij uw arts en en bedenk welke informatie van uw huisarts of specialist van belang kan zijn voor uw herkeuring Zorg dat u een duidelijk inzicht hebt in uw beperkingen en uw mogelijkheden om te functioneren Bedenk hoeveel uur u maximaal per dag en per week zou kunnen werken en hoeveel rust u nodig hebt 4 Houd er rekening mee dat de verzekeringsarts ook zal nagaan of u in zijn ogen wel de juiste behandeling en hebt gevolgd Verzamel alle gegevens over de door u gevolgde behandelingen en vraag deze zo nodig op bij uw arts en fysiotherapeut psycholoog enzovoort Zorg dat u op de hoogte bent van wat er in het Verzekeringsgeneeskundig Protocol CVS staat over de behandeling van ME CVS hebt u een andere ziekte informeer u dan over protocollen die daarop van toepassing zijn Ga na of u alle behandelingen waaraan de verzekeringsarts waarde zou kunnen hechten hebt gevolgd of dat er misschien nog een behandeling is waarmee u wilt beginnen Hebt u bewust gekozen voor of tegen een bepaalde behandeling zet dan de argumenten in uw specifieke geval en die van bijvoorbeeld uw huisarts goed op een rij Bedenk dat veel verzekeringsartsen alternatieve behandelingen negatief waarderen 5 Denk na over uw opstelling tijdens het gesprek met de verzekeringsarts Houd er rekening mee dat de verzekeringsarts de wet moet uitvoeren en er dus niet in de eerste plaats is om u te helpen maar doe ook niet onnodig wantrouwend Doe u niet beter voor dan u bent neem geen slachtofferrol aan klaag niet maar leg uit Streef naar erkenning van uw klachten en beperkingen niet naar erkenning van uw ziekte 6 Vraag na afloop van het gesprek met de verzekeringsarts uw medische rapportage op en gebruik uw recht op correctie en aanvulling

  Original URL path: https://www.steungroep.nl/herkeuringen/eerstehulp (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Oneens uitslag | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  brochures Niet eens met de uitslag van uw her keuring Bezwaar Als u het niet eens bent met de uitslag van uw her keuring kunt u bezwaar maken bij het UWV Beroep Als u het niet eens bent met de beslissing van het UWV naar aanleiding van uw bezwaar kunt u in beroep gaan bij de rechtbank Hoger beroep Als u het niet eens bent met de uitspraak van de rechtbank kunt u in hoger beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep CRvB Termijn Bij deze procedures moet u zich wel aan de geldende termijn houden Herziening Hebt u niet op tijd bezwaar of beroep aangetekend of bent u het niet eens met de uitspraak van de CRvB is het soms nog mogelijk herziening te krijgen Het is aan te raden om voor informatie en advies over bezwaar beroep herziening contact op te nemen met de Steungroep Gesubsidieerde rechtshulp informatie over inkomensgrenzen Raad voor Rechtsbijstand Klacht Wie het niet eens is met een beslissing van het UWV kan bezwaar maken of in beroep gaan Wie zich door een arts van het UWV vervelend behandeld voelt kan een klacht indienen Wat is precies het verschil en wanneer heeft klagen zin Stuur de Steungroep een kopie van uw klacht Lees meer Brochure Steungroep over herziening na foute beoordeling door UWV Fout beoordeeld Vraag het UWV om een nieuwe keuring Wordbestand Voorbeeldbrief aan UWV met verzoek om terug te komen op een eerdere beslissing Wordbestand Handelwijze van het UWV bij een verzoek om de keuring over te doen herziening Instructie voor UWV medewerkers UWV 27 maart 2006 Wordbestand Overzicht onjuiste argumenten verzekeringsartsen m b t ME CVS Wordbestan d Brochure bezwaar en beroep Onmisbaar voor wie overweegt om bezwaar te maken of in beroep te gaan tegen een beslissing tot afwijzing stopzetting

  Original URL path: https://www.steungroep.nl/herkeuringen/oneensuitslag (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Wetten en regels | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  het gebied van de WIA WAO WAZ en Wajong door mr P J Jansen PDF Dit overzicht op de website van de Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrecht SSZ wordt regelmatig geactualiseerd Wetteksten Ziektewet WIA wet WAO wet WAJONG Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten WAZ Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen Wet verbetering poortwachter Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten AAW wet afgeschaft per 01 01 1998 Werkloosheidswet Algemene bijstandswet bron http www wetten overheid nl Gelijke behandeling gehandicapten en chronisch zieken Gelijke behandeling van mensen met een handicap Handicap of chronische ziekte Gelijke behandeling wettelijk geregeld Informatie voor werknemers over gelijke behandeling Informatie voor werkgevers over gelijke behandeling Recht op gelijke behandeling gehandicapten en chronisch zieken wettelijk geregeld Internetsite van de Commissie Gelijke Behandeling Wet gelijke behandeling Veel informatie over wetten en regels is verder te vinden op o a Wegwijzers naar wetten actuele informatie over wet en regelgeving die relevant is voor chronisch zieken en gehandicapten Van de vereniging Spierziekten Nederland en de Chronisch zieken en Gehandicaptenraad Stichting Adviesgroep Bijstandsgerechtigden Overige November 2007 Beroepschrift Mr E van den Bogaard Klinische blik verzekeringsartsen onbetrouwbaar pdf bestand 2 maart 2007 Uitspraak Centrale Raad van Beroep Inkomen door langere werkweek telt toch mee Zie verder De tekst van de uitspraak van de CRvB UWV moet van Centrale Raad van Beroep beoordelingssysteem ombouwen Claimbeoordelings en Borgingssysteem 9 november 2004 Een dossier van 15 jaar procederen tegen onjuiste medische rapporten i v m de WAO Keuringsregels ME CVS Eerste en tweede motie Vendrik Handelwijze van het UWV bij een verzoek om de keuring over te doen herziening Instructie voor UWV medewerkers UWV 27 maart 2006 Wordbestand Protocol ME CVS verzekeringsgeneeskundig protocol Chronische vermoeidheidssyndroom Algemeen Richtlijn medisch arbeidsongeschiktheidscriterium Schattingsbesluit Arbeidsongeschiktheidswetten 2000 met Nota van toelichting Functionele Mogelijkhedenlijst FML Rapportageprotocol verzekeringsgeneeskunde UWV Overige richtlijnen standaarden en protocollen van het UWV Verzekeringsgeneeskundige protocollen Website Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde

  Original URL path: https://www.steungroep.nl/herkeuringen/wetten-en-regels (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • 9 september 2013 Groot inkomensverlies chronisch zieken door verdwijnen tegemoetkomingen | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  grote inkomenseffecten blijkt uit onderzoek van het Nibud in opdracht van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad en Platform VG Het inkomensverlies voor inkomens onder modaal varieert van ruim 400 euro tot meer dan 1900 euro netto per jaar Het kabinet schaft in 2014 de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Wtcg af Hierdoor verdwijnen de jaarlijkse toelagen van 154 tot 514 euro netto per jaar Daarnaast wordt ook de belastingaftrek voor specifieke zorgkosten afgeschaft En tot slot verdwijnt de bestaande korting op de eigen bijdragen in de AWBZ en Wmo Die gaan daardoor fors omhoog Hoge zorgkosten Uit het onderzoek van het Nibud blijkt dat de inkomenseffecten heel groot zijn Vooral mensen met hoge zorgkosten worden zwaar getroffen Enkele voorbeelden Een paar met een bijstandsuitkering gaat er netto 1031 euro op achteruit 5 Een alleenstaande met klein pensioen verliest netto 1639 euro 8 5 En een alleenstaande in een instelling met een Wajong uitkering gaat er zelfs 1916 euro netto op achteruit 13 5 Het verdwijnen van de tegemoetkomingen levert een besparing op van 1 3 miljard euro Gemeenten zouden 700 miljoen krijgen om de inkomensondersteuning over te nemen Inmiddels is duidelijk dat gemeenten het geld vrij mogen besteden binnen het sociale domein De kans dat mensen via hun gemeenten nog enigszins voor het inkomensverlies worden gecompenseerd wordt daarmee heel klein Meer slecht nieuws Daar komt nog ander slecht nieuws bij Het kabinet zal met Prinsjesdag vermoedelijk opnieuw maatregelen treffen die koopkrachtverlies betekenen voor veel chronisch zieken en gehandicapten Zo gaat de Compensatie eigen risico van 99 euro per jaar verdwijnen Bovendien bestaat de kans dat het kabinet ook de tegemoetkomingen voor arbeidsongeschiktheid gaat afschaffen Daarnaast zullen veel mensen straks zelf voor huishoudelijke hulp moeten gaan betalen Oproep De CG Raad en Platform VG roepen Kamer en kabinet op

  Original URL path: https://www.steungroep.nl/nieuwsenagenda/558-groot-inkomensverlies-chronisch-zieken-door-verdwijnen-tegemoetkomingen (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Praktische informatie | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  De brochure 61 pagina s is te bestellen door 10 over te maken op IBAN nummer NL97INGB0006833476 t n v Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid te Groningen onder vermelding van bestelcode WIZ en naam en adresgegevens Klik hier voor meer informatie Oproepen Beoordeeld door de bedrijfsarts Meld uw ervaring aan de Steungroep telefoon 050 5492906 of geef het door via dit vragenformulier Praktische informatie Deze categorie bevat geen artikelen Indien subcategorieën

  Original URL path: https://www.steungroep.nl/wajong/praktische-informatie (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Achtergrond | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  inkomen bij ziekte De brochure 61 pagina s is te bestellen door 10 over te maken op IBAN nummer NL97INGB0006833476 t n v Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid te Groningen onder vermelding van bestelcode WIZ en naam en adresgegevens Klik hier voor meer informatie Oproepen Heeft het UWV u fout beoordeeld Vraag het UWV om een nieuwe keuring Meer informatie Achtergrond Deze categorie bevat geen artikelen Indien subcategorieën getoond worden op

  Original URL path: https://www.steungroep.nl/wajong/achtergrond (2016-02-06)
  Open archived version from archive •