archive-nl.com » NL » S » STEUNGROEP.NL

Total: 822

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Wajong | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  werken en voor sommige andere chronisch zieken ook niet De door het UWV vastgelegde duurbelastbaarheid per dag wordt nooit uitgedrukt in een exact aantal uren het UWV spreekt zelf van gemiddeld ongeveer Deze duurbelastbaarheid is bovendien lang niet altijd realistisch Als iemand volgens het UWV gemiddeld ongeveer twee uur of vier uur per dag kan werken betekent dat niet dat hij of zij dat ook werkelijk ten minste dat aantal uren kan volhouden zeker niet op de langere duur Het UWV heeft dit meestal niet in de praktijk getest Bovendien zijn er bijna geen passende banen voor twee uur per dag Ook in de toekomst zijn die niet te verwachten Willekeur Dit twee uurcriterium zou dus voor een deel van de huidige Wajongers een uitkeringsverlaging tot gevolg hebben zonder de mogelijkheid die te compenseren met inkomen uit werk Een deel van degenen die vanaf 2015 een beroep doen op de Wajong zijn door deze regel veroordeeld tot de bijstand Zij hebben geen reële kans om daar door betaald werk uit te komen Het criterium leidt dan ook tot oordelen die niet uit te leggen zijn en tot rechtsongelijkheid Wie twee uur per dag kan werken en per uur het minimumloon kan verdienen kan misschien per maand even weinig of minder verdienen als iemand die drie uur per dag kan werken en per uur minder dan het minimumloon kan verdienen De een komt niet in aanmerking voor de Wajong de ander wel De een krijgt een uitkeringsverlaging de ander niet De brieven van de Steungroep hebben nog niet geleid tot aanpassing maar wel tot een motie die aanpassing op termijn mogelijk maakt Herkeuring op basis van het UWV dossier De nieuwe regels zullen ook worden toegepast bij de herkeuring van bestaande Wajongers Wanneer zij aan de huidige oude voorwaarden blijven voldoen wordt hun uitkering niet ingetrokken Wel krijgen Wajongers die na de herkeuring arbeidsvermogen hebben per 1 januari 2018 een verlaging van hun uitkering van 75 naar 70 van het minimumloon De herkeuringen vinden plaats in de periode van januari 2015 tot en met december 2017 Het is niet bekend wie wanneer aan de beurt komt Staatssecretaris Klijnsma wil dat het UWV de herkeuring in de meeste gevallen alleen baseert op dossiers Daarbij moet het UWV kijken of degene die wordt herkeurd een verhoogde uitkering wegens hulpbehoevendheid ontvangt een indicatie voor de Sociale Werkvoorziening heeft en of deze is afgewezen vanwege te veel of te weinig arbeidsvermogen of toegewezen activiteiten in het kader van AWBZ dagbesteding verricht werkt in loondienst of als zelfstandige een werkloosheidsuitkering krijgt een re integratietraject volgt of heeft gevolgd een opleiding volgt of heeft gevolgd een progressieve erger wordende ziekte heeft Ook moet het UWV kijken naar gegevens over een door een verzekeringsarts ingevulde mogelijkheden en beperkingenlijst FML FIS of ACD formulier een professionele herbeoordeling gepland door de verzekeringsarts of arbeidsdeskundige begeleiding van het UWV gericht op participatie op eigen verzoek op of na 1 juli 2014 Wanneer in je UWV dossier informatie zit over een of

  Original URL path: https://www.steungroep.nl/wajong?start=4 (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Wajong | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  om de werkgever hiervoor te compenseren Reële kans op werk Het is de vraag of deze maatregelen echt een kans op betaald werk bieden Het is niet te verwachten dat de gemeenten iedereen met een arbeidshandicap aan het werk zullen helpen Maar liefst 50 van hen die op dit moment geen werk hebben en in de bijstand zitten heeft een lichamelijke of psychische beperking De gemeenten lijken tot nu toe dus niet zo goed te zijn in het re integreren van mensen met beperkingen En straks moeten ze dat ook doen voor alle mensen die vroeger recht gehad zouden hebben op de Wajonguitkering en ondersteuning én voor hen die vroeger terechtkonden in beschut werk bij de sociale werkvoorziening die ook opgaat in de Participatiewet De extra banen zijn bovendien niet alleen bestemd voor mensen die een beroep doen op de gemeenten maar ook voor de herkeurde Wajongers Het is bovendien zeer de vraag of de extra banen die werkgevers en overheid hebben toegezegd er zullen komen en of ze ook geschikt zullen zijn voor de mensen voor wie ze zijn bedoeld Komen er bijvoorbeeld echt banen voor mensen die maar een paar uur per dag kunnen werken Of die heel veel begeleiding nodig hebben Financieel belang gemeenten De gemeenten gaan bepalen of iemand in aanmerking komt voor beschut werk een loonkostensubsidie of ondersteuning bij het vinden of houden van werk De Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad nu Ieder in en de ANGO Algemene Nederlandse Gehandicaptenorganisatie hebben er al voor gewaarschuwd dat vooral mensen die geen recht hebben op een bijstandsuitkering kansloos aan de kant komen te staan De gemeenten hebben er immers financieel belang bij om met voorrang bijstandsgerechtigden aan werk te helpen omdat dat leidt tot besparing op de bijstandsuitkeringen Medische urenbeperking In het meest gunstige geval vindt iemand met hulp van de gemeente inderdaad een geschikte baan en verdient dan het minimumloon of zelfs iets meer waarvoor de werkgever zo nodig een loonkostensubsidie krijgt Maar dit laatste gebeurt alleen bij een volledige werkweek De loonkostensubsidie geldt niet voor compensatie van een medische urenbeperking Wie niet in staat is fulltime te werken zal hoogstens een deeltijdcontract kunnen krijgen voor het aantal uren dat hij of zij het werk kan volhouden Dit betekent dat mensen met ME of CVS die vaak een forse urenbeperking hebben op deze manier vrijwel nooit een leefbaar inkomen kunnen verdienen Zij zijn aangewezen op aanvullende bijstand voor zover zij daarvoor al in aanmerking komen Geen studieregeling Voor jonge arbeidsgehandicapten met arbeidsvermogen die straks zijn aangewezen op de gemeenten is er geen studieregeling meer zoals die nu nog in de Wajong bestaat Dat betekent dat het voor hen moeilijker zal worden om een studie te volgen en daarmee hun toekomstperspectief te verbeteren Inkomensgevolgen Het NIBUD heeft voor een aantal situaties uitgerekend wat het verschil in besteedbaar inkomen zal zijn tussen de huidige Wajong en de voorgestelde regeling waarbij mensen vaak een beroep moeten zullen doen op de bijstand In onderstaande tabel staan de belangrijkste uitkomsten Netto besteedbaar

  Original URL path: https://www.steungroep.nl/wajong?start=5 (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Jurisprudentie ME/CVS | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  zaak ME CVS patiëntes tegen USZO Er had gekeurd moeten worden conform de Richtlijn medisch arbeidsongeschiktheidscriterium ook al was die richtlijn ten tijde van het Primaire besluit nog niet verschenen Deze richtlijn wordt als uitwerking van het zorgvuldigheidsbeginsel gezien 12 december 2000 LJN AB2430 Rechtbank s Hertogenbosch AWB 98 4519 WAO 17 mei 2005 LJN AT9892 Het gaat in deze zaak om een aanspraak van geïntimeerde op een uitkering uit haar arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Interpolis voor het na eerstejaarsrisico rubriek B Voor deze rubriek is het begrip arbeidsongeschiktheid omschreven in artikel 7 van de toepasselijke polisvoorwaarden Deze bepaling luidt voor zover hier van belang als volgt Arbeidsongeschiktheid is aanwezig indien de verzekerde rechtstreeks en uitsluitend door medisch vast te stellen gevolgen van ongeval en of ziekte voor ten minste 25 ongeschikt is tot het verrichten van werkzaamheden die voor zijn krachten en bekwaamheden zijn berekend en die met het oog op zijn opleiding en vroegere werkzaamheden in redelijkheid van hem verlangd kunnen worden Volgens geïntimeerde is er sprake van een ziekte in de zin van de verzekeringsovereenkomst en dient Interpolis haar in verband met de daaruit voortvloeiende arbeidsongeschiktheid ook na het eerste jaar rubriek A een uitkering te verstrekken Interpolis betwist dit Uitspraken Rechtbank Leeuwarden 30 September 1994 93 338 AAW bestelcode RBL1 In deze uitspraak wordt een ME CVS patiënte in het gelijk gesteld onder andere op grond van het rapport van een door de rechtbank ingeschakelde internist 14 juni 1996 92 20597 AAW bestelcode RBL2 Fibromyalgie patiënte in het gelijk gesteld onder andere op grond van een psychiatrisch rapport Uitspraak Rechtbank Maastricht 26 mei 1997 96 2795 SW bestelcode RBMA1 ME patiënte Betreft besluiten na publicalie Richtlijn Medisch Arbeidsongeschiktheidscriterium Beroep ongegrond Verzekeringsarts had geen informatie hoeven inwinnen bij behandelend artsen omdat er geen afwijkingen gevonden zouden zijn 2 november 2005 LJN AU5577 In beroep is wederom aangevoerd dat eiser niet in staat is om veertig uur per week in de geduide functies te werken Voorts is eiser van mening dat verweerder onvoldoende rekening heeft gehouden met de medische en praktische uitkomst van het door eiser gevolgde revalidatietraject via het Maaslandziekenhuis te Sittard 2 november 2005 LJN AU5579 Bij besluit van 13 juli 2004 heeft verweerder eiser met ingang van 30 mei 2004 een WAZ uitkering toegekend berekend naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 25 35 Tegen dit besluit is namens eiser bezwaar gemaakt Daarbij is aangevoerd dat de berekening van het maatmaninkomen onjuist is Voorts is namens eiser aangevoerd dat hij meer beperkt is dan in de FML is aangegeven Eiser is dan ook van mening dat hij niet in staat kan worden geacht de geduide functies te vervullen Uitspraak Rechtbank Middelburg 26 maart 2009 LJN BH8009 Urenbeperking bij ME CVS voldoende geobjectiveerd Uitspraken Rechtbank Rotterdam 27 januari 1997 AAW WAO 94 2265 bestelcode RBRD1 CVS patiënte Beroep gegrond Uitslag inspanningstest 24 april 1997 ZW 96 1870 bestelcode RBRD2 CVS patiënte Beroep ongegrond Realiteit klachten is onvoldoende reden om beperkingen aan te nemen Uitspraak Rechtbank Utrecht 30 januari 2006

  Original URL path: https://www.steungroep.nl/index.php/herkeuringen/wetten-en-regels/98-overzicht-uitspraken-rechtbanken-tuchtcolleges-enz (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Medische informatie ME/CVS | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  me cvsvereniging nl nieuwe reeks colleges ME CVS Algemeen Wat is ME CVS ME is de afkorting van myalgische encephalomyelitis Myalgie betekent spierpijn encephalomyelitis ontsteking van hersenen en ruggenmerg CVS betekent chronisch vermoeidheidsyndroom In de media duikt regelmatig de term vermoeidheidsziekte op die evenals CVS een verkeerde indruk wekt van de ziekte Vermoeidheid komt bij veel aandoeningen voor Bovendien is er per definitie veel meer aan de hand dan alleen vermoeidheid In de medische wereld heeft de naam CVS die van ME grotendeels verdrongen al is bij ME sinds enige tijd een come back onder deze naam waarneembaar Onder patiënten en bij het publiek staat de ziekte vooral bekend als ME Sommige wetenschappers maken onderscheid tussen ME en CVS De patiëntenorganisaties gebruiken voor de ziekte de aanduiding ME CVS Hiermee wordt in het midden gelaten of deze beide termen exact hetzelfde zijn In de zomer van 2011 heeft een grote groep onderzoekrs uit 13 verschillende landen duidelijke diagnosecriteria voor ME opgesteld en gepleit om voortaan weer van ME te spreken voor deze ziekte en de naam CVS voor deze groep te verlaten 7 Medische informatie ME CVS MYALGIC ENCEPHALOMYELITIS Adult Paediatric International Consensus Primer for Medical Practitioners Carruthers BM van de Sande MI De Meirleir KL Klimas NG Broderick G Mitchell T Staines D Powles ACP Speight N Vallings R Bateman L Bell DS Carlo Stella N Chia J Darragh A Gerken A Jo D Lewis D Light AR Light K Marshall Gradisnik S McLaren Howard J Mena I Miwa K Murovska M Steven S 2012 Myalgic encephalomyelitis International Consensus Criteria Carruthers BM van de Sande MI De Meirleir KL Klimas NG Broderick G Mitchell T Staines D Powles ACP Speight N Vallings R Bateman L Baumgarten Austrheim B Bell DS Carlo Stella N Chia J Darragh A Jo D Lewis D Light AR Marshall Gradisbik S Mena I Mikovits JA Miwa K Murovska M Pall ML 27 Stevens S Journal of Internal Medicine 2011 DOI 10 1111 j 1365 2796 2011 02428 x International Association for Chronic Fatigue Syndrome Myalgic Encephalomyelitis IACFS ME Chronic fatiguesyndrome myalgic encephalomyelitis A primer for clinical practitioners Chicago IL 2012 Richtlijn voor diagnostiek begeleiding en behandeling van het Chronisch Vermoeidheidsyndroom ME CVS Nederlandse vertaling van de Canadese richtlijn die is opgesteld door een internationale groep experts Dit document bevat niet alleen duidelijke criteria voor het stellen van de diagnose van deze ziekte in de klinische praktijk maar biedt artsen en ander medisch personeel die met ME CVS patiënten te maken hebben of krijgen handvatten om deze mensen zo optimaal mogelijk en op grond van individuele kenmerken en ziekteverschijnselen te beoordelen en te begeleiden Chronic fatigue syndrome basic facts Centers for Disease Control and Prevention engelstalig The debate myalgic encephalomyelitis and chronic fatigue syndrome British Journal of Nursing juni 2006 Engelstalig Wordfile A Clinical Case Definition and Guidelines for Medical Practitioners Engelstalig pdf ME CFS Clinical Working Case Definition Diagnostic and Treatment Protocols Carruthers et al 2003 Engelstalig pdf Assessment and Treatment of Patients with

  Original URL path: https://www.steungroep.nl/index.php/overige-informatie/baisinformatiemecvs (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Ziek en blijven werken? | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  naar zieke werknemers met ME whiplash of PDS Heeft u zich maximaal 18 maanden geleden ziek gemeld Is de diagnose gesteld en is uw bedrijfsarts ook bereid aan dit project deel te nemen Dan komen we heel graag in contact met u via onze projectleider Astrid van Waart Dit e mailadres wordt beveiligd tegen spambots JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken Of via een van de projectmedewerkers Irene Spaan PDSB Dit e mailadres wordt beveiligd tegen spambots JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken Cristine van Dijk steungroep ME arbeidsongeschiktheid Dit e mailadres wordt beveiligd tegen spambots JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken Karin van der Maas WSN Dit e mailadres wordt beveiligd tegen spambots JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken Verloop van het traject We willen u 6 maanden lang volgen in de gesprekken met uw bedrijfsarts Met als doel inzicht te krijgen in bevorderende en belemmerende factoren voor een dialoog met uw bedrijfsarts over knelpunten in de werksituatie en mogelijke oplossingen Ter ondersteuning van dit traject bieden wij u een werkwijzer een zelfmanagement training en een aantal contactmomenten aan waarop we u bevragen op uw ervaringen Deze

  Original URL path: https://www.steungroep.nl/home/oproepen/473-ziek-en-blijven-werken-hoe-doe-je-dat (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Home | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  deskundige organisaties mede op het terrein van werk en inkomen Zij leveren onder meer inbreng bij protocollen en richtlijnen bieden voorlichting en ondersteuning bij vragen inzake re integratie keuringen en voorzieningen en voeren projecten uit die door middel van de inbreng van het patiëntenperspectief leiden tot verbeteringen in de uitvoering van de bedrijfs en verzekeringsgeneeskundige praktijk Dit alles met als uiteindelijk doel de bevordering van de maatschappelijke participatie van hun achterban De Steungroep en de WSN hebben veel kennis en expertise ontwikkeld inzake arbeidsongeschiktheidskeuringen verzekeringsgeneeskundige protocollen analyse van keuringsrapportages en verzekeringsgeneeskundige mediprudentie De NVN heeft een eigen door de UWV erkende patiëntendesk waarbinnen veel ervaringsdeskundigheid en expertise is opgebouwd De Patiënten Desk is al jaren de enige re integratiepartner voor het UWV voor nierpatiënten Recent heeft de NVN geparticipeerd in de werkgroep die het Verzekeringsgeneeskundig protocol Chronische nierschade heeft gemaakt Patiëntenperspectief Op Mediprudentie POM Drie patiëntenorganisaties zijn begin 2011 het driejarige project Patiëntenperspectief Op verzekeringsgeneeskundige Mediprudentie POM gestart Daarmee willen zij actief bijdragen aan de kwaliteitsontwikkeling van de verzekeringsgeneeskundige beoordelingen in de sociale zekerheid Het gaat om de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid Steungroep de Whiplash Stichting Nederland WSN en de Nierpatiëntenvereniging Nederland NVN Zij streven naar een blijvende betrokkenheid van patiëntenorganisaties bij de ontwikkeling van mediprudentie Op initiatief van de Gezondheidsraad werken UWV en de Nederlandse Vereniging van Verzekeringsgeneeskundigen NVVG momenteel in een gezamenlijk project aan verzekeringsgeneeskundige mediprudentie Dit houdt in dat anonieme medische beoordelingen door deskundigen van commentaar worden voorzien De verzekeringsartsen hebben tot taak om iemands mogelijkheden tot functioneren vast te stellen Het is de bedoeling dat ze daarbij gebruik gaan maken van deze mediprudentie Kwaliteit en rechtszekerheid Mediprudentie moet volgens de Gezondheidsraad leiden tot meer kwaliteit inzichtelijkheid rechtszekerheid en rechtsgelijkheid bij de beoordelingarbeidsongeschiktheid De patiëntenorganisaties juichen dit toe Zij zijn van mening dat inbreng vanuit het patiëntenperspectief

  Original URL path: https://www.steungroep.nl/index.php/mediprudentie-114 (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Reïntegratie (DIA) | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  meer informatie Oproepen Beoordeeld door de bedrijfsarts Meld uw ervaring aan de Steungroep telefoon 050 5492906 of geef het door via dit vragenformulier Reïntegratie DIA Zieke werknemers staan positiever tegenover re integratie door het inzetten van training en coaching Persbericht Project DIAlooggestuurde re integratie 9 juli 2013 Ziekteverzuim is een grote kostenpost voor werkgevers Door zieke werknemers zelfmanagementinstrumenten aan te bieden in de vorm van training coaching en een brochure over de eerste twee ziektejaren de Werkwijzer staan werknemers zekerder in hun re integratieproces verlopen gesprekken met de bedrijfsarts beter en wordt er structureler samengewerkt aan een terugkeer naar de werkvloer Dit blijkt uit onderzoek door Blauw Research in opdracht van Project DIAlooggestuurde re integratie DIA Ook artsen geven aan positief te zijn over de effecten van de zelfmanagementinstrumenten en zien progressie bij de deelnemers waardoor de re integratie positiever verloopt Lees het volledige persbericht Dialooggestuurde reïntegratie Drie patiëntenorganisaties werken samen om onnodige uitval uit het arbeidsproces te voorkomen zij investeren de komende vier jaar 2011 2014 in de ondersteuning van zieke werknemers en in een dialoog met bedrijfsartsen Werknemers met whiplash ME CVS of het Prikkelbare Darm Syndroom PDS ervaren steeds meer knelpunten om met hun aandoening aan het

  Original URL path: https://www.steungroep.nl/index.php/projecten1/reintegratie-dia (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Beter keuren (KeK) | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  de meldingen de brochure werk en inkomen bij ziekte een praktische gids de brochure handleiding voor de keuring een werkboek voor de zieke werknemer met praktische hulpmiddelen geheugensteuntjes en tips Deze resultaten zijn interessant voor alle pgo organisaties waarvan de achterban te maken heeft met beperkingen als gevolg van chronische ziekte of handicap en zaken als arbodienst bedrijfsarts aanpassing van werk Ziektewet WIA Wajong keuringsarts en UWV Start netwerk rond ziekte werk en inkomen De Steungroep en de WSN willen de opgebouwde samenwerking bij voorlichting advisering ondersteuning en belangenbehartiging graag voortzetten en uitbreiden met meer pgo organisaties Doel is om tijdens deze bijeenkomst een aanzet te geven voor een netwerk van pgo organisaties rondom het thema ziekte arbeid en inkomen De deelnemende organisaties kunnen via dit netwerk hun kennis en ervaringen uitwisselen en elkaar ondersteuning bieden ter versterking van de positie van hun achterban Aanmelden kan met het aanmeldingsformulier op de site van PGO Support Verslag van de informatiebijeenkomst medische beoordelingen ME CVS en Whiplash op 28 september 2010 Stichting Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid organiseerde op 28 september samen met de Whiplash Stichting Nederland WSN een informatiemiddag in Utrecht Onderwerp van de informatiebijeenkomst medische beoordelingen ME CVS en whiplash Het ging hierbij vooral over de eerste 2 ziektejaren en de keuring van de bedrijfsarts en de verzekeringsarts 16 december 2011 Verslag workshop Uitbreiding van het pgo netwerk arbeid In het kader van het project Kennis en Kracht KEK organiseerde de Steungroep in oktober de workshop Uitbreiding van het pgo netwerk arbeid Onderwerpen van de workshop waren onder meer Welke rol kunnen patiënten gehandicapten en ouderenorganisaties vervullen in trajecten rond arbeid en reïntegratie Wat is het belang van ervaringsdeskundigheid Tijdens de workshop zijn lopende projecten rond arbeid ziekte verzuim en arbeidsongeschiktheid in kaart gebracht De workshop is hopelijk het startpunt van

  Original URL path: https://www.steungroep.nl/index.php/projecten1/whiplash (2016-02-06)
  Open archived version from archive •