archive-nl.com » NL » S » STEUNGROEP.NL

Total: 822

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Zieke werknemers staan positiever tegenover re-integratie door het inzetten van training en coaching | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  een brochure over de eerste twee ziektejaren de Werkwijzer staan werknemers zekerder in hun re integratieproces verlopen gesprekken met de bedrijfsarts beter en wordt er structureler samengewerkt aan een terugkeer naar de werkvloer Dit blijkt uit onderzoek door Blauw Research in opdracht van Project DIAlooggestuurde reintegratie DIA Ook artsen geven aan positief te zijn over de effecten van de zelfmanagementinstrumenten en zien progressie bij de deelnemers waardoor de re integratie positiever verloopt De deelnemende werknemers aan de pilot van Project DIA zijn blij met de zelfmanagement instrumenten in de vorm van coaching training en de Werkwijzer Tijdens moeizame re integratietrajecten kan het de frustraties verminderen en samenwerking op de lange termijn bevorderen De werknemers geven aan nieuwe doelstellingen te hebben meer sturen meer voorbereiden meer toelichten meer pro actief zijn meer samenwerken en meer denken vanuit oplossingen Men staat steviger in zijn schoenen wat niet altijd op korte termijn leidt tot terugkeer naar de werkvloer maar op de langere termijn wel tot een hogere participatie Volgende fase van Project DIA In de laatste fase van dit project worden de ontwikkelde instrumenten vertaald naar een e learning programma Via deze module wordt de zieke werknemer ondersteund in het inzicht krijgen in reële mogelijkheden en beperkingen in de werksituatie Het accent zal daarbij liggen op het optimaliseren van een evenwichtige dialoog tussen zieke werknemer en bedrijfsarts werkgever De Whiplash Stichting Nederland de Steungroep ME Arbeidsongeschiktheid en de Prikkelbare Darm Syndroom Belangenvereniging voeren gezamenlijk het project DIAlooggestuurde re integratie project DIA uit ME CVS Whiplash en PDS hebben gemeen dat ze als moeilijk objectiveerbaar worden aangemerkt en of pas laat worden onderkend Blauw Research bv is één van de toonaangevende full service onderzoekbureaus van Nederland Er werken 120 medewerkers in Nederland Duitsland en Engeland Ze ondersteunt bedrijven en instellingen bij het nemen van

  Original URL path: https://www.steungroep.nl/nieuwsenagenda/persberichten/554-persbericht-zieke-werknemers-staan-positiever-tegenover-re-integratie-door-het-inzetten-van-training-en-coaching (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  dat e r geen beperkingen zijn die voortvloeien uit aantoonbare ziekte was hij heel duidelijk Dit is onjuist en mag niet meer voorkomen Dit is een van de voorbeelden dat nog steeds gebeurt wat niet meer kan Daar zullen we de betreffende verzekeringsarts op aanspreken Khoe adviseerde de aanwezige in dergelijke gevallen bezwaar te maken Keuren blijft mensenwerk Vervolgens legde Betsy van Oortmarssen vragen voor over het vaststellen van stoornissen Edwin Khoe stelde dat het lastig is daar in zijn algemeenheid op in te gaan omdat iedere persoon weer anders is en de verzekeringsarts in de keuringssituatie de juiste aanpak moet kiezen Hij noemde het van groot belang dat informatie van behandelaars bij de beoordeling betrokken wordt Wat hem betreft is een verzekeringsarts verplicht dit op te vragen als de persoon die her gekeurd wordt dat wenst Ook in dit opzicht waren de getoonde fragmenten uit rapportages in zijn ogen duidelijk Als iemand ernstig beperkt is in zijn activiteitenpatroon dient een verzekeringsarts beperkingen aan te nemen En als iemand belemmerende vermoeidheidsklachten heeft kan een uitkering niet worden geweigerd met het argument dat er geen stoornis kan worden vastgesteld Als iemand ernstige beperkingen door vermoeidheid heeft dan is dit niet te rijmen met een normaal arbeidsvermogen Op deze manier noemde Edwin Khoe alle getoonde voorbeelden niet kunnen en bevestigde dat alle argumentaties in de voorbeeldpassages tegenstrijdig en in strijd met het Protocol CVS met de richtlijn Medisch Arbeidsongeschiktheidscriterium en de UWV instructie over herziening bij ME CVS Ook wat betref het vaststellen van urenbeperkingen stelde Edwin Khoe dat het lastig is daar in algemene termen iets over te zeggen behalve dat de standaard verminderde arbeidsduur daarbij gevolgd moet worden Betsy van Oortmarssen wees hem op de door de Steungroep geconstateerde discrepantie tussen de door mensen zelf ervaren belasting en de door verzekeringsartsen bepaalde belasting en noemde dat een wezenlijk knelpunt Over de bewaking van de kwaliteit van de keuringen en de naleving van het Protocol zei Edwin Khoe dat hierbij de formele voorschriften van het UWV en toezichthoudende instanties worden gevolgd Hij noemde de geluiden van de bijeenkomsten van de Steungroep en de gegevens die de Steungroep heeft verzameld belangrijke signalen waar het UWV Hengelo zeker gebruik van zal maken Hij voegde daar aan toe dat het uitvoeren van arbeidsongeschiktheidskeuringen mensenwerk blijft Ervaringen uit de zaal UWV Hengelo niet verbeterd Na deze toelichting uitleg bij een aantal knelpunten van Edwin Khoe was het woord aan de aanwezigen Net als in september werden geëmotioneerde maar ook heel duidelijke voorbeelden gegeven van heel recente ervaringen met arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen Met kracht werd tegengesproken dat UWV Hengelo zijn leven gebeterd heeft en dat er geen klachten meer zouden zijn Een jonge vrouw vertelde nog heel recent een beschikking te hebben ontvangen van UWV Hengelo met precies dezelfde argumenten als waarvan Edwin Khoe zojuist zei dat ze niet kloppen Verschillende mensen vroegen zich af hoe het mogelijk is dat verzekeringsartsen die zich nog steeds denigrerend uitlaten over ME CVS en die op volstrekt oneigenlijke gronden tot oordelen

  Original URL path: https://www.steungroep.nl/index.php/component/content/article/64-overig/214-verslag-van-de-bijeenkomst (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  Lees meer Fotoreportage Hengelo 23 juni 2009 De bijeenkomst werd gehouden in Tuindorphotel t Lansink te Hengelo op 23 juni 2009 De eerste bezoekers raken al snel aan de praat Voor iedereen die dat wilde was er koffie of thee Ronald Schuch directeur van de Steungroep deelt aanvullende informatie uit Daarnaast kreeg iedereen bij binnenkomst een uitgebreide informatiemap overhandigd De zaal liep vol en het programma kon beginnen Dagvoorzitter Betsy van Oortmarssen opende de bijeenkomst en leidde meteen Ynske Jansen in die de actuele stand van zaken rond keuringen en het protocol ME CVS besprak Ynske legde uit dat er nog steeds UWV artsen zijn die bij de keuring geen rekening houden met de gevolgen van ME CVS Ondanks dat het zeer complexe stof is de bezoekers bleven zeer geboeid door Ynske s uitleg Daarna volgde een vraaggesprek met verzekeringsarts Edwin Khoe van het UWV die vooraf nog werd geïnterviewd door een medewerker van TV Oost Betsy van Oortmarssen stelde de vragen vragen die de UWV vertegenwoordiger vooraf had gekregen Toch was er ook nu weer verbazing verbazing over echte antwoorden of eigenlijk over het gebrek daar aan De reacties in de zaal gingen verder dan verbazing Verontwaardiging boosheid onbegrip Nadat de zaal duidelijk had gemaakt dat er nog steeds veel verkeerd gaat werden ook nog 7 officiële klachten overhandigd Na een korte pauze toonden Gea en Pieter Muller de ervaringen die zij hebben met UWV Hengelo Pieter eindigde met de oproep Bundeling van krachten door bundeling van klachten Als laatste kwam advocaat Mr Sjoerd Visser aan het woord Zijn luchtige manier van presenteren was een welkome afwisseling na al het onrecht dat de middag beheerst had Het motto van zijn lezing was er is hoop Met voorbeelden van gewonnen zaken en door zeer concrete antwoorden op soms ingewikkelde vraagstukken

  Original URL path: https://www.steungroep.nl/index.php/component/content/article/64-overig/215-fotoreportage-23-juni-2009 (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  pagina s is te bestellen door 10 over te maken op IBAN nummer NL97INGB0006833476 t n v Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid te Groningen onder vermelding van bestelcode WIZ en naam en adresgegevens Klik hier voor meer informatie Oproepen Ontevreden over het UWV Dien een klacht in als u zich vervelend behandeld voelt en stuur de Steungroep een kopie Lees meer 23 juni 2009 RTV Oost Radio Het duurt even voordat

  Original URL path: https://www.steungroep.nl/index.php/component/content/article/64-overig/206-23-juni-2009rtvoost (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid
  de deelnemers wordt verwacht dat zij in groepen met verbeteringsvoorstellen komen aan de hand van acht vragen Deze zullen door een deskundige en onafhankelijke jury beoordeeld worden De jury bestaat v l n r uit Herman Kroneman medisch adviseur UWV Linda ten Hove NVVG Stafverzekeringsarts Argonaut Sjoerd Visser advocaat aangesloten bij de SSZ Carel Hulshof onderzoeker Coronelinstituut en co 246rdinator richtlijnontwikkeling NVAB Catrinus Egas adviseur cli 235ntenparticipatie en belangenbehartiging Deze

  Original URL path: https://www.steungroep.nl/docs/05022010/index.htm (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  bijzonder op de volgende twee terreinen 1 De maatschappelijke positie van ME CVS patiënten Daar verstaan wij onder werk opleiding inkomen uitkeringen en voorzieningen 2 Medische keuring bij arbeidsongeschiktheid WIA Wajong WAO WAZ Getuige onze naam staat het thema arbeidsongeschiktheid bij ME CVS vanaf het begin centraal Het is tevens een onderwerp dat tot op de dag van vandaag nog altijd voor veel discussie zorgt Dat geldt overigens niet alleen voor ME CVS maar ook voor een aantal andere aandoeningen die wel worden aangeduid als moeilijk objectiveerbare aandoeningen Op zich is die aanduiding al een conferentie waard maar daar zal ik nu niet verder op ingaan Mensen met ME CVS ondervinden vaak problemen bij de keuring in verband met arbeidsongeschiktheid Daarmee bedoel ik dat er veelal een groot verschil van inzicht is tussen de betrokkene en de keuringsarts over de mogelijkheden tot betaald werk De Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid zet zich al meer dan 15 jaar in voor een oplossing daarvan En niet zonder resultaat de problemen zijn erkend en er zijn richtlijnen besluiten instructies moties en overleggen gekomen om ze op te lossen Helaas met nog onvoldoende resultaat Ook het verzekeringsgeneeskundig protocol CVS is bedoeld om bij te dragen aan een oplossing van deze hardnekkige problematiek Dit protocol is opgesteld door de Gezondheidsraad op verzoek van de ministeries van SZW en VWS Het maakt deel uit van een serie verzekeringsgeneeskundige protocollen over verschillende aandoeningen Het is op 1 januari 2008 van kracht geworden Voor alle betrokkenen dus ook de patiënten is het van belang om weten of dergelijke protocollen worden toegepast en zo ja hoe en of deze bijdragen aan een betere claimbeoordeling Om dit gegeven vanuit patiëntenperspectief te kunnen onderzoeken hebben wij als Steungroep daarom een projectvoorstel ingediend bij Stichting Instituut GAK en dit is gehonoreerd De afgelopen

  Original URL path: https://www.steungroep.nl/index.php/component/content/article/64-overig/296-5-feb-2010-welkomstwoord-michael-koolhaas-voorzitter-steungroep-me-en-arbeidsongschiktheid (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  werk en inkomen bij ziekte De brochure 61 pagina s is te bestellen door 10 over te maken op IBAN nummer NL97INGB0006833476 t n v Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid te Groningen onder vermelding van bestelcode WIZ en naam en adresgegevens Klik hier voor meer informatie Oproepen Ontevreden over het UWV Dien een klacht in als u zich vervelend behandeld voelt en stuur de Steungroep een kopie Lees meer Posters slotconferentie

  Original URL path: https://www.steungroep.nl/index.php/component/content/article/64-overig/293-posters-slotconferentie-2010 (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  brochure Nieuwe brochure over werk en inkomen bij ziekte De brochure 61 pagina s is te bestellen door 10 over te maken op IBAN nummer NL97INGB0006833476 t n v Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid te Groningen onder vermelding van bestelcode WIZ en naam en adresgegevens Klik hier voor meer informatie Oproepen Heeft het UWV u fout beoordeeld Vraag het UWV om een nieuwe keuring Meer informatie Uitnodiging 5 februari In volledig

  Original URL path: https://www.steungroep.nl/index.php/component/content/article/63-cgt/294-uitnodiging-5-februari (2016-02-06)
  Open archived version from archive •