archive-nl.com » NL » S » STEUNGROEP.NL

Total: 822

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  n v Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid te Groningen onder vermelding van bestelcode WIZ en naam en adresgegevens Klik hier voor meer informatie Oproepen 9 september 2013 Petitie tegen bezuiniging op inkomen chronisch zieken Chronisch zieken en mensen met een beperking moeten kunnen meedoen in de samenleving Nu en in de toekomst Daarom is de Ango een actie gestart tegen de voorgenomen bezuinigingen op de inkomensondersteuning van deze groep Teken de

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/index.php/component/content/article/64-overig/368-verslag-expertmeeting-18-11-2010 (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • 29 november 2010 Rijksoverheid: IWI rapport 'Het chronisch vermoeidheidssyndroom' | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  is niet onomstreden De verschillende professionele opvattingen over het aannemen van beperkingen bij CVS worden in dit onderzoek bevestigd Met name de verzekeringsartsen op één vestiging nemen een relatief kritische houding aan bij het aannemen van beperkingen bij CVS Met als gevolg overigens dat de medische onderzoeksverslagen op dit kantoor positief opvallen in de volledigheid de expliciete toets van de diagnose CVS aan de criteria in het protocol CVS en transparantie van de argumentatie De IWI benadrukt in het rapport dat de medische claimbeoordeling in het algemeen gesproken complex is en het onverlet de wet en regelgeving protocollen voorschriften en standaarden aan de verzekeringsarts ruimte laat voor het professionele oordeel en dat dit in de praktijk ook gebeurt Deze heeft een zekere bandbreedte Het is een illusie dat er geen verschillen in beoordeling zouden zijn De IWI vindt het van belang te erkennen dat er verschillende opvattingen bestaan over de uitvoering van de medische claimbeoordeling en constateert dat de wil van UWV er is om intern de verschillen te verkleinen De IWI is ook van mening dat de professionals in de uitvoering in de gelegenheid gesteld moeten worden met elkaar over de interpretaties en de toepassing te spreken Desalniettemin constateert de IWI dat een actualisering van het protocol CVS kan bijdragen aan een uniforme uitvoering Mijn oordeel De aanleiding voor het onderzoek werd gevormd door signalen dat het UWV niet in alle gevallen goed omging met de claimbeoordeling van patiënten met CVS Daarvan is in het onderzoek van de IWI niet gebleken De beoordeling van de mogelijkheden en beperkingen bij cliënten met CVS gebeurt op een professionele en verantwoorde wijze De resultaten van de claimbeoordeling aantallen afwijzingen toekenningen klachten bezwaar en beroepszaken wijken niet af van de resultaten van claimbeoordeling van alle andere diagnoses Ik ben verheugd dit te constateren

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/index.php/nieuwsenagenda/350-29-november-2010-rijksoverheid-iwi-rapport-het-chronisch-vermoeidheidssyndroom (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  en inkomen bij ziekte De brochure 61 pagina s is te bestellen door 10 over te maken op IBAN nummer NL97INGB0006833476 t n v Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid te Groningen onder vermelding van bestelcode WIZ en naam en adresgegevens Klik hier voor meer informatie Oproepen Ontevreden over het UWV Dien een klacht in als u zich vervelend behandeld voelt en stuur de Steungroep een kopie Lees meer Samenvatting reactie Steungroep

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/index.php/component/content/article/64-overig/353-samenvatting-reactie-steungroep-iwi-onderzoek (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  en inkomen bij ziekte De brochure 61 pagina s is te bestellen door 10 over te maken op IBAN nummer NL97INGB0006833476 t n v Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid te Groningen onder vermelding van bestelcode WIZ en naam en adresgegevens Klik hier voor meer informatie Oproepen Ziek en blijven werken Heeft u zich maximaal 18 maanden geleden ziek gemeld Is de diagnose ME whiplash of PDS gesteld Lees meer Bestuurlijke reactie

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/index.php/component/content/article/64-overig/354-bestuurlijke-reactie-steungroep-iwi-onderzoek (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  Nieuwe brochure over werk en inkomen bij ziekte De brochure 61 pagina s is te bestellen door 10 over te maken op IBAN nummer NL97INGB0006833476 t n v Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid te Groningen onder vermelding van bestelcode WIZ en naam en adresgegevens Klik hier voor meer informatie Oproepen Heeft het UWV u fout beoordeeld Vraag het UWV om een nieuwe keuring Meer informatie Gezamenlijke reactie patiëntenorganisaties IWI onderzoek In

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/index.php/component/content/article/64-overig/355-gezamenlijke-reactie-patientenorganisaties-iwi-onderzoek (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  nummer NL97INGB0006833476 t n v Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid te Groningen onder vermelding van bestelcode WIZ en naam en adresgegevens Klik hier voor meer informatie Oproepen 13 September 2013 Stuur Achmea een brief tegen stopzetting vergoeding specialistische ME CVS zorg Achmea wil de vergoeding van de zorg door dr Visser stopzetten De Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid roept samen met de andere ME CVS organsaties ME en CVS patiënten en iedereen die solidair met hen is op om hierover een protestbrief te sturen Cardioloog Visser is een van de zeer weinige specialisten in Nederland die in ME CVS zijn gespecialiseerd Onder Achmea vallen zeven verschillende zorgverzekeringen Achmea wil met ingang van 1 januari 2014 de contracten voor zijn zorgverzekeringen met de Stichting Cardiozorg niet wil verlengen Daardoor krijgen mensen met een naturazorgverzekering bij Zilveren Kruis Achmea Interpolis FBTO Avéro Achmea Agis De Friesland Zorg en Pro Life het onderzoek en de behandeling door cardioloog dr F C Visser per 2014 niet meer vergoed De drie ME CVS patiëntenorganisaties hebben Achmea in een gezamenlijke brief dringend gevraagd om het besluit in te trekken Zij roepen hun achterban op om ook een brief naar Achmea te sturen Lees hier de brief die naar

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/index.php/component/content/article/64-overig/304-2010-03-15-brief-cie-szw-over-uwv-keuringen-me-cvs (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  krijgen Ik neem aan dat de minister er in zijn beantwoording op terugkomt Ik zal ook een kopietje voor de collega s laten maken want het lijkt mij op zijn plaats dat iedereen het stuk krijgt De heer Ulenbelt SP Er ontstaat nu een waas van illegaliteit omdat ik over het stuk beschik maar het staat gewoon in de HBO databank onder scripties De voorzitter Ik ga hier niet een waas van illegaliteit laten ontstaan maar als u een stuk doorsluist naar de minister dan moeten ook de collega s het krijgen Het wordt dus gekopieerd De heer Ulenbelt vervolgt zijn betoog De heer Ulenbelt SP Voorzitter Ik kom op de bezwaar en beroepsprocedure bij het UWV in het algemeen Het is heel opmerkelijk dat in 38 van de bezwaar en beroepsgevallen de klacht gegrond wordt verklaard maar als je dat omrekent naar het totaal aantal mensen dat her beoordeeld is dan blijkt dat maar 3 van de primaire beslissingen ongedaan wordt gemaakt Dat roept toch vragen op want er is kennelijk een kleine groep die bezwaar en beroep aantekent waarvan ruim een derde in het gelijk wordt gesteld terwijl een heel groot deel van de mensen kennelijk geen bezwaar en beroep aantekent Ik kan mij er van alles bij voorstellen waarom dat niet gebeurt Ik stel voor om onderzoek te doen naar de vraag waarom mensen wel of geen bezwaar en beroep aantekenen Ik denk dat veel dossiers vrijwel identiek zijn waarbij iemand om bepaalde redenen geen bezwaar en beroep aantekent Als hij of zij dat wel zou doen zou dat beroep gegrond verklaard worden Hoe zit de toegankelijkheid van de bezwaar en beroepsprocedure van het UWV in elkaar Is deze laagdrempelig genoeg voor mensen om aan hun recht te komen De minister weet zoals iedereen dat de SP heel veel kritiek had op de herbeoordeling van WAO ers Daarover is hier vele malen gesproken De heer Van Hijum refereert daar ook aan Er kwam een AStri onderzoek De mensen zouden allemaal aan het werk zijn maar dat bleek tijdelijk te zijn Ik ben erg benieuwd hoe het met de herbeoordelingen gaat in deze tijd van crisis De uitzendkrachten zijn er uitgevlogen en tijdelijke contracten zijn opgezegd In dit geval ging het vaak om tijdelijke contracten Wat is de positie van de herbeoordeelde WAO ers Krijgt de SP achteraf toch gelijk Het ging om werk boven inkomen en geen werk een lager inkomen Mevrouw Ortega Martijn ChristenUnie Ik wil reageren op de onjuiste beoordeling van patiënten met ME CVS Mijn collega s zijn hier ook al op ingegaan De fractie van de ChristenUnie vindt dat er een uitgebreid onderzoek moet komen waarmee ik mij aansluit bij de heer Van Hijum Daarnaast speelt er nog iets anders Enige tijd geleden heb ik een motie ingediend waarin de regering wordt opgeroepen om bij medische keuringen de verzekeringsarts contact te laten opnemen met de arts of specialist De minister zegt dat dit in de praktijk gebeurt maar dat gebeurt dus niet in de praktijk Ik dring er bij de minister op aan om na te gaan op welke wijze dit standaard ingevoerd kan worden Ik vind het getuigen van enige arrogantie als een verzekeringsarts tegen een cliënt zegt dat heb ik allemaal niet nodig want ik weet het allemaal heel goed Graag een toezegging op dit punt van de minister Mevrouw Van Gent GroenLinks Ik vraag vandaag speciaal aandacht voor de mensen met ME CVS Het is enigszins een traditie van de GroenLinks fractie om daarvoor met anderen aandacht te vragen Deze mensen zijn hard getroffen bij de herkeuringen Er is daarover veel discussie De vraag is of deze mensen wel voldoende serieus worden genomen Er zijn moties aangenomen en er zijn maatregelen aangekondigd maar ook wij moeten vaststellen dat het nog steeds niet optimaal is georganiseerd en geregeld Wij hebben het hier over mensen die onder andere lijden aan geestelijke en lichamelijke uitputting pijn in spieren en gewrichten slechte concentratie en moeite met praten Je zult het maar hebben zo n chronische ziekte die je participeren ernstig kan belemmeren Volgens de steungroep ME CVS waarmee ook collega s intensieve contacten hebben is de praktijk dat artsen nog steeds vaak niet geloven in deze chronische ziekte waardoor betrokkenen onterecht geen of een te lage uitkering krijgen De minister zegt dan dat het UWV onderzoek heeft gedaan en dat het hierbij om incidenten gaat maar ik heb de indruk dat het om meer dan incidenten gaat en dat de praktijk een stuk weerbarstiger is dan de theorie Feit is dat de theorie niet op de praktijk lijkt aan te sluiten De vraag aan de minister is wat wij daaraan gaan doen Het protocol moet binnenkort worden herzien en daarbij moet volgens de GroenLinks fractie in ieder geval het volgende worden meegenomen Er moet een garantie worden gegeven op maatwerk Het is te gek voor woorden dat je er constant weer om moet vragen maar klachten en symptomen die voortkomen uit chronische ziekten en ook andere zeldzame aandoeningen moeten natuurlijk serieus worden genomen Een ander punt zelfredzaamheid met mate Mensen met een beperking moeten worden gestimuleerd geactiveerd en gemotiveerd om te doen wat zij kunnen Nu hebben zij vaak het gevoel dat zij worden tegengewerkt dat zij niet gewenst zijn op de arbeidsmarkt en dat zij daarin echt grote moeite moeten doen Bovendien worden zij niet geloofd als zij met serieuze klachten bij de keuringsarts komen Ik kan mij ook wel iets voorstellen bij zo n externe audit of bij een onderzoek van de IWI Het is de hele tijd een herhaling van zetten Wij hebben de indruk dat de mensen die aan deze ziekte lijden eigenlijk het kind van de rekening zijn Dat lijkt ons geen goede zaak Minister Donner Er zijn verschillende vragen gesteld over de keuringen in verband met de ziekte ME het chronisch vermoeidheidssyndroom Ik wil het beeld bestrijden dat wanneer een rechter constateert dat het protocol niet is toegepast daarmee wordt bevestigd dat dit de regel is Op ieder

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/index.php/component/content/article/64-overig/308-17-maart-2010-conceptverslag-van-een-algemeen-overleg-over-arbeidsongeschiktheid (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • 2010-01-20 2 uitspraken Rechtbank Almelo | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  inkomen bij ziekte De brochure 61 pagina s is te bestellen door 10 over te maken op IBAN nummer NL97INGB0006833476 t n v Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid te Groningen onder vermelding van bestelcode WIZ en naam en adresgegevens Klik hier voor meer informatie Korting voor donateurs op voedingssupplementen De ontmoetingsplaats voor ME patienten op internet Oproepen Ziek en blijven werken Heeft u zich maximaal 18 maanden geleden ziek gemeld Is

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/index.php/home/activiteiten/285-2010-01-20-2-uitspraken-rechtbank-almelo (2016-02-06)
  Open archived version from archive •