archive-nl.com » NL » S » STEUNGROEP.NL

Total: 822

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 2010-02-01 Brief: UWV fout bij keuring ME/CVS-patiënten | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  inkomen bij ziekte De brochure 61 pagina s is te bestellen door 10 over te maken op IBAN nummer NL97INGB0006833476 t n v Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid te Groningen onder vermelding van bestelcode WIZ en naam en adresgegevens Klik hier voor meer informatie Korting voor donateurs op voedingssupplementen De ontmoetingsplaats voor ME patienten op internet Oproepen Ontevreden over het UWV Dien een klacht in als u zich vervelend behandeld voelt

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/index.php/home/activiteiten/284-2010-02-01-brief-uwv-fout-bij-keuring-mecvs-patienten- (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • Vertaling van de Canadese criteria ME/CVS | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  ME en Arbeidsongeschiktheid te Groningen onder vermelding van bestelcode WIZ en naam en adresgegevens Klik hier voor meer informatie Korting voor donateurs op voedingssupplementen De ontmoetingsplaats voor ME patienten op internet Oproepen 13 September 2013 Stuur Achmea een brief tegen stopzetting vergoeding specialistische ME CVS zorg Achmea wil de vergoeding van de zorg door dr Visser stopzetten De Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid roept samen met de andere ME CVS organsaties ME en CVS patiënten en iedereen die solidair met hen is op om hierover een protestbrief te sturen Cardioloog Visser is een van de zeer weinige specialisten in Nederland die in ME CVS zijn gespecialiseerd Onder Achmea vallen zeven verschillende zorgverzekeringen Achmea wil met ingang van 1 januari 2014 de contracten voor zijn zorgverzekeringen met de Stichting Cardiozorg niet wil verlengen Daardoor krijgen mensen met een naturazorgverzekering bij Zilveren Kruis Achmea Interpolis FBTO Avéro Achmea Agis De Friesland Zorg en Pro Life het onderzoek en de behandeling door cardioloog dr F C Visser per 2014 niet meer vergoed De drie ME CVS patiëntenorganisaties hebben Achmea in een gezamenlijke brief dringend gevraagd om het besluit in te trekken Zij roepen hun achterban op om ook een brief naar Achmea te sturen

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/index.php/overige-informatie/baisinformatiemecvs/283-vertaling-van-de-canadese-criteria-mecvs (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  het bijzonder op de volgende twee terreinen 1 De maatschappelijke positie van ME CVS patiënten Daar verstaan wij onder werk opleiding inkomen uitkeringen en voorzieningen 2 Medische keuring bij arbeidsongeschiktheid WIA Wajong WAO WAZ Getuige onze naam staat het thema arbeidsongeschiktheid bij ME CVS vanaf het begin centraal Het is tevens een onderwerp dat tot op de dag van vandaag nog altijd voor veel discussie zorgt Dat geldt overigens niet alleen voor ME CVS maar ook voor een aantal andere aandoeningen die wel worden aangeduid als moeilijk objectiveerbare aandoeningen Op zich is die aanduiding al een conferentie waard maar daar zal ik nu niet verder op ingaan Mensen met ME CVS ondervinden vaak problemen bij de keuring in verband met arbeidsongeschiktheid Daarmee bedoel ik dat er veelal een groot verschil van inzicht is tussen de betrokkene en de keuringsarts over de mogelijkheden tot betaald werk De Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid zet zich al meer dan 15 jaar in voor een oplossing daarvan En niet zonder resultaat de problemen zijn erkend en er zijn richtlijnen besluiten instructies moties en overleggen gekomen om ze op te lossen Helaas met nog onvoldoende resultaat Ook het verzekeringsgeneeskundig protocol CVS is bedoeld om bij te dragen aan een oplossing van deze hardnekkige problematiek Dit protocol is opgesteld door de Gezondheidsraad op verzoek van de ministeries van SZW en VWS Het maakt deel uit van een serie verzekeringsgeneeskundige protocollen over verschillende aandoeningen Het is op 1 januari 2008 van kracht geworden Voor alle betrokkenen dus ook de patiënten is het van belang om weten of dergelijke protocollen worden toegepast en zo ja hoe en of deze bijdragen aan een betere claimbeoordeling Om dit gegeven vanuit patiëntenperspectief te kunnen onderzoeken hebben wij als Steungroep daarom een projectvoorstel ingediend bij Stichting Instituut GAK en dit is gehonoreerd De

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/index.php/component/content/article/64-overig/296-5-feb-2010-welkomstwoord-michael-koolhaas-voorzitter-steungroep-me-en-arbeidsongschiktheid (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  over werk en inkomen bij ziekte De brochure 61 pagina s is te bestellen door 10 over te maken op IBAN nummer NL97INGB0006833476 t n v Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid te Groningen onder vermelding van bestelcode WIZ en naam en adresgegevens Klik hier voor meer informatie Oproepen Beoordeeld door de bedrijfsarts Meld uw ervaring aan de Steungroep telefoon 050 5492906 of geef het door via dit vragenformulier Posters slotconferentie 2010

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/index.php/component/content/article/64-overig/293-posters-slotconferentie-2010 (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  werk en inkomen bij ziekte De brochure 61 pagina s is te bestellen door 10 over te maken op IBAN nummer NL97INGB0006833476 t n v Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid te Groningen onder vermelding van bestelcode WIZ en naam en adresgegevens Klik hier voor meer informatie Oproepen Ziek en blijven werken Heeft u zich maximaal 18 maanden geleden ziek gemeld Is de diagnose ME whiplash of PDS gesteld Lees meer Uitnodiging

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/index.php/component/content/article/63-cgt/294-uitnodiging-5-februari (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Betere uitkomst keuring na advies Steungroep | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  project Protocol in Praktijk Minder goed nieuws is dat de meerderheid van de ME CVS patiënten die hun ervaringen hebben gemeld bij de keuring nog niet van het keuringsprotocol voor CVS op de hoogte was Uit de gegevens die in het eerste projectjaar zijn verzameld komt bovendien een aantal duidelijke knelpunten met betrekking tot de kwaliteit van de keuringen naar voren Een belangrijk onderdeel van het project Protocol in praktijk is het voorbereiden van ME CVS patiënten op hun keuring Bovendien worden hun ervaringen met de keuring gebundeld en geanalyseerd Geen ziekte geen beperkingen Uit de meldingen blijkt dat een aantal verzekeringsartsen in strijd met het keuringsprotocol CVS vasthoudt aan de mening dat ME CVS geen ziekte is of dat er bij ME CVS geen stoornissen zijn Het is dan ook niet verbazend dat meer dan driekwart van de melders vindt dat de verzekerings of bedrijfsarts te weinig rekening heeft gehouden met hun beperkingen Dit komt het sterkst naar voren bij de beoordeling van het aantal uren dat iemand kan werken CGT minder effectief In het protocol CVS wordt cognitieve gedragstherapie CGT als enige effectieve behandeling voor CVS aanbevolen en wordt daarvan een successcore van 70 vermeld Het is opvallend dat de gemelde ervaringen met CGT een veel minder positief beeld geven 33 meldt dat ze door CGT licht of sterk verbeterd zijn 28 geeft aan door CGT achteruit te zijn gegaan Vooroordelen en onvoldoende kennis De meeste respondenten geven een onvoldoende voor de kennis van de bedrijfs of verzekeringsarts over ME CVS En in een groot aantal gevallen wordt zelfs bevooroordeeldheid gesignaleerd Bedrijfs en verzekeringsartsen blijken ook vaak tot hun oordeel te komen zonder eerst informatie op te vragen bij de behandelend arts van betrokkenen Kwaliteit keuringen moet beter Uit deze eerste resultaten blijkt dat een protocol dat bijdraagt

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/index.php/herkeuringen/protocolmecvs/181-maart-2009-tussenverslag-protocol-in-de-praktijk-betere-uitkomst-keuring-na-advies-steungroep (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  dat e r geen beperkingen zijn die voortvloeien uit aantoonbare ziekte was hij heel duidelijk Dit is onjuist en mag niet meer voorkomen Dit is een van de voorbeelden dat nog steeds gebeurt wat niet meer kan Daar zullen we de betreffende verzekeringsarts op aanspreken Khoe adviseerde de aanwezige in dergelijke gevallen bezwaar te maken Keuren blijft mensenwerk Vervolgens legde Betsy van Oortmarssen vragen voor over het vaststellen van stoornissen Edwin Khoe stelde dat het lastig is daar in zijn algemeenheid op in te gaan omdat iedere persoon weer anders is en de verzekeringsarts in de keuringssituatie de juiste aanpak moet kiezen Hij noemde het van groot belang dat informatie van behandelaars bij de beoordeling betrokken wordt Wat hem betreft is een verzekeringsarts verplicht dit op te vragen als de persoon die her gekeurd wordt dat wenst Ook in dit opzicht waren de getoonde fragmenten uit rapportages in zijn ogen duidelijk Als iemand ernstig beperkt is in zijn activiteitenpatroon dient een verzekeringsarts beperkingen aan te nemen En als iemand belemmerende vermoeidheidsklachten heeft kan een uitkering niet worden geweigerd met het argument dat er geen stoornis kan worden vastgesteld Als iemand ernstige beperkingen door vermoeidheid heeft dan is dit niet te rijmen met een normaal arbeidsvermogen Op deze manier noemde Edwin Khoe alle getoonde voorbeelden niet kunnen en bevestigde dat alle argumentaties in de voorbeeldpassages tegenstrijdig en in strijd met het Protocol CVS met de richtlijn Medisch Arbeidsongeschiktheidscriterium en de UWV instructie over herziening bij ME CVS Ook wat betref het vaststellen van urenbeperkingen stelde Edwin Khoe dat het lastig is daar in algemene termen iets over te zeggen behalve dat de standaard verminderde arbeidsduur daarbij gevolgd moet worden Betsy van Oortmarssen wees hem op de door de Steungroep geconstateerde discrepantie tussen de door mensen zelf ervaren belasting en de door verzekeringsartsen bepaalde belasting en noemde dat een wezenlijk knelpunt Over de bewaking van de kwaliteit van de keuringen en de naleving van het Protocol zei Edwin Khoe dat hierbij de formele voorschriften van het UWV en toezichthoudende instanties worden gevolgd Hij noemde de geluiden van de bijeenkomsten van de Steungroep en de gegevens die de Steungroep heeft verzameld belangrijke signalen waar het UWV Hengelo zeker gebruik van zal maken Hij voegde daar aan toe dat het uitvoeren van arbeidsongeschiktheidskeuringen mensenwerk blijft Ervaringen uit de zaal UWV Hengelo niet verbeterd Na deze toelichting uitleg bij een aantal knelpunten van Edwin Khoe was het woord aan de aanwezigen Net als in september werden geëmotioneerde maar ook heel duidelijke voorbeelden gegeven van heel recente ervaringen met arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen Met kracht werd tegengesproken dat UWV Hengelo zijn leven gebeterd heeft en dat er geen klachten meer zouden zijn Een jonge vrouw vertelde nog heel recent een beschikking te hebben ontvangen van UWV Hengelo met precies dezelfde argumenten als waarvan Edwin Khoe zojuist zei dat ze niet kloppen Verschillende mensen vroegen zich af hoe het mogelijk is dat verzekeringsartsen die zich nog steeds denigrerend uitlaten over ME CVS en die op volstrekt oneigenlijke gronden tot oordelen

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/index.php/component/content/article/64-overig/214-verslag-van-de-bijeenkomst (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  meer Fotoreportage Hengelo 23 juni 2009 De bijeenkomst werd gehouden in Tuindorphotel t Lansink te Hengelo op 23 juni 2009 De eerste bezoekers raken al snel aan de praat Voor iedereen die dat wilde was er koffie of thee Ronald Schuch directeur van de Steungroep deelt aanvullende informatie uit Daarnaast kreeg iedereen bij binnenkomst een uitgebreide informatiemap overhandigd De zaal liep vol en het programma kon beginnen Dagvoorzitter Betsy van Oortmarssen opende de bijeenkomst en leidde meteen Ynske Jansen in die de actuele stand van zaken rond keuringen en het protocol ME CVS besprak Ynske legde uit dat er nog steeds UWV artsen zijn die bij de keuring geen rekening houden met de gevolgen van ME CVS Ondanks dat het zeer complexe stof is de bezoekers bleven zeer geboeid door Ynske s uitleg Daarna volgde een vraaggesprek met verzekeringsarts Edwin Khoe van het UWV die vooraf nog werd geïnterviewd door een medewerker van TV Oost Betsy van Oortmarssen stelde de vragen vragen die de UWV vertegenwoordiger vooraf had gekregen Toch was er ook nu weer verbazing verbazing over echte antwoorden of eigenlijk over het gebrek daar aan De reacties in de zaal gingen verder dan verbazing Verontwaardiging boosheid onbegrip Nadat de zaal duidelijk had gemaakt dat er nog steeds veel verkeerd gaat werden ook nog 7 officiële klachten overhandigd Na een korte pauze toonden Gea en Pieter Muller de ervaringen die zij hebben met UWV Hengelo Pieter eindigde met de oproep Bundeling van krachten door bundeling van klachten Als laatste kwam advocaat Mr Sjoerd Visser aan het woord Zijn luchtige manier van presenteren was een welkome afwisseling na al het onrecht dat de middag beheerst had Het motto van zijn lezing was er is hoop Met voorbeelden van gewonnen zaken en door zeer concrete antwoorden op soms ingewikkelde vraagstukken wist

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/index.php/component/content/article/64-overig/215-fotoreportage-23-juni-2009 (2016-02-06)
  Open archived version from archive