archive-nl.com » NL » S » STEUNGROEP.NL

Total: 822

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  juni 2009 Rechtbank Zutphen UWV moet Protocol CVS toepassen UWV Hengelo het UWV kantoor waarover al een aantal maal door ons is bericht omdat veel ME CVS patiënten zich daar niet serieus genomen voelen is 24 juni in het ongelijk gesteld in een beroepszaak aangespannen door een jonge ME CVS patiënte nadat haar volledige Wajong uitkering was ingetrokken Doorslaggevend bij deze zaak blijkt het feit dat de betrokken keuringsartsen het verzekeringsgeneeskundig protocol CVS dat sinds 1 januari 2008 van kracht is zonder argumentatie hebben genegeerd Het UWV kantoor Hengelo had na een jaar haar Wajong uitkering ingetrokken Zij is daar met behulp van haar vader en een advocaat tegen in beroep gegaan Het UWV voerde aan dat de bewijskracht over CVS controversieel is en niet erg overtuigend en dat invalidering bij CVS het gevolg is van de subjectieve ervaring van betrokkene Het UWV wilde geen rekening houden met het feit dat de patiënte volgens een rapport van revalidatiecentrum het Roessingh niet meer dan 20 uur per week kon werken omdat dit door een maatschappelijk werker was geschreven en niet door een arts De Rechtbank stelt het UWV in het ongelijk De functionele mogelijkheden van betrokkene moeten beoordeeld worden met gebruikmaking

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/index.php/component/content/article/64-overig/257-29-juni-2009-rechtbank-zutphen-uwv-moet-protocol-cvs-toepassen (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • 22 juni 2009 Tubantia: 'UWV belooft beterschap, maar doet niets' | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  roepen hun achterban op om ook een brief naar Achmea te sturen Lees hier de brief die naar Achmea is verstuurd pdf bestand Bekijk hier een voorbeeldbrief word bestand 22 juni 2009 Tubantia UWV belooft beterschap maar doet niets UWV Hengelo extreem lastig voor vermoeide mensen maandag 22 juni 2009 HENGELO Het UWV in Hengelo blijft extreem lastig voor mensen met het chronischvermoeidheidssyndroom ME CVS Dat zegt Sjoerd Visser advocaat sociale zekerheid in Stadskanaal die in Twente de zaken behartigt namens cliënten met het chronischvermoeidheidssyndroom Ik doe veel zaken in het gebied van het UWV Hengelo Groningen en Leeuwarden In Hengelo is het extreem lastig in Leeuwarden zijn ze streng Maar ik hoor dat men in het westen soepeler omgaat met mensen die arbeidsongeschikt zijn door deze klachten Visser heeft inmiddels meerdere zaken waarin het UWV in Hengelo is teruggefloten door de rechtbank Almelo In die zaken passen volgens de advocaat de verzekeringsartsen het protocol voor mensen met ME CVS niet toe Ze kunnen het natuurlijk naast zich neerleggen maar dan moet een arts dat wel motiveren en dat gebeurt niet UWV belooft beterschap maar doet niets Het UWV Hengelo ligt al langere tijd onder vuur van de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid De steungroep heeft inmiddels een stapel klachten waaruit zou blijken dat het chronischvermoeidheidssyndroom stelselmatig genegeerd wordt door verzekeringsartsen van het UWV in Hengelo bij de beoordelingen van arbeidsongeschiktheid We zijn nog steeds in gesprek met het UWV Ze hebben beterschap beloofd maar eigenlijk is bijna niemand daar iets mee opgeschoten concludeert Ynske Jansen van het Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid In twee gevallen kwam het UWV in landelijk overleg met ons tot de conclusie dat de argumentatie op grond waarvan het UWV Hengelo met beperkingen van ME CVS patiënten geen rekening wilde houden niet deugde Er werd ons toegezegd

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/index.php/nieuwsenagenda/199-22-juni-2009-tubantia-uwv-belooft-beterschap-maar-doet-niets (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • 18-6-2009:Nieuwe richtlijn voor Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke klachten gepresenteerd | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  behandeld voelt en stuur de Steungroep een kopie Lees meer 18 6 2009 Nieuwe richtlijn voor Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke klachten gepresenteerd Steungroep neemt initiatief tot overleg Hoewel de betrokken beroepsorganisaties hun goedkeuring hieraan nog moeten verlenen is afgelopen week een nieuwe multidisciplinaire richtlijn gepresenteerd die handelt over Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke klachten SOLK Uit de tekst blijkt dat de auteurs van deze richtlijn ook ME CVS onder de noemer SOLK hebben geschaard evenals aandoeningen als Whiplash Fibromyalgie en RSI De Steungroep is bevreesd dat de publiciteit over deze richtlijn kan leiden tot verkeerde beeldvorming over de achterban van de betrokken organisaties Daarnaast blijkt dat patiëntenorganisaties bij de totstandkoming van deze richtlijn geen inbreng hebben gehad Verder vraagt de richtlijn vanwege de inhoud met betrekking tot ME CVS om een reactie vanuit het patiëntenperspectief Omdat wij denken dat dit laatste voor andere betrokken patientenorganisaties eveneens het geval is heeft de Steungroep het initiatief genomen met hen contact op te nemen en een overleg te organiseren Dit heeft afgelopen dinsdag 16 juni 2009 plaatsgevonden De organisaties die aan dit overleg hebben deelgenomen hebben afgesproken met een reactie te komen omdat zij op belangrijke punten de inhoud van de richtlijn niet onderschrijven

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/index.php/nieuwsenagenda/nieuwsoverme/198-nieuwe-richtlijn-voor-somatisch-onvoldoende-verklaarde-lichamelijke-klachten-gepresenteerd (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • 18-3-2009: Voortgang richtlijn ME/CVS opnieuw maanden vertraagd; verklaring Steungroep en Vereniging | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  vertegenwoordiger van de ME CVS Stichting Nederland Behalve tot een halvering van de patiëntenvertegenwoordiging leidde dit er toe dat het CVS ME Centrum Amsterdam niet meer was vertegenwoordigd maar wel opnieuw dezelfde drie vertegenwoordigers van de visie van het Nijmeegse kenniscentrum Ook deze groep is niet in haar missie geslaagd Uiteindelijk hebben vier leden van deze groep besloten hun medewerking aan de totstandkoming van de richtlijn geheel te beëindigen Het gaat hier om de vertegenwoordigers van de beroepsverenigingen van internisten gedrags en cognitief therapeuten en kinderartsen allen aanhangers van de visie van het Nijmeegse kenniscentrum korte tijd later gevolgd door die van psychiaters Voordat zij hun medewerking opzegden hadden de vertegenwoordigers van de eerste drie genoemde verenigingen een brief met kritiekpunten aan de voorzitter van de commissie richtlijnontwikkeling gezonden De belangrijkste hiervan zijn De werkwijze en begeleiding van het CBO dat samen met het Trimbosinstituut verantwoordelijk is voor de totstandkoming van de richtlijn is van het begin af aan onzorgvuldig willekeurig gehaast onvoldoende gericht op consensus De teksten hebben onvoldoende kwaliteit De patiënteninbreng is te groot geweest patiënten hadden ten onrechte een gelijke rol als andere leden De studies naar het effect van cognitieve gedragstherapie in combinatie met het systematisch opvoeren van lichamelijke inspanning CGT GET zijn te laag gewaardeerd Een daarop volgend gesprek tussen de betrokkenen waarin zij ruimte kregen om hun kritiek toe te lichten en bij te dragen aan verbeteringen heeft voor de briefschrijvers kennelijk onvoldoende aanknopingspunten opgeleverd want kort daarop zegden zij hun medewerking op Reactie CBO en ZonMW In een reactie hebben zowel het CBO als ZonMW dat de richtlijnontwikkeling met overheidsgeld financiert laten weten zich niet te kunnen vinden in de kritiekpunten van de drie Het CBO heeft verder verklaard van mening te zijn dat de patiënten een richtlijn verdienen en hun uiterste best te zullen doen om alsnog tot een goed resultaat te komen Reactie ME CVS Vereniging en Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid Ook de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid en de ME CVS Vereniging kunnen zich in de meeste kritiekpunten niet vinden Het CBO heeft een internationaal algemeen gebruikelijke methode voor het ontwikkelen van richtlijnen gevolgd en dit was van meet af aan duidelijk Bovendien was er binnen de werkgroep behandeling beoordeling en begeleiding waaraan de Steungroep deelnam wel degelijk consensus over de opgestelde tekst De tekst van de werkgroep diagnose kende nog een aantal hiaten en beslispunten en was dus voor verbetering vatbaar maar daarmee was in de procedure rekening gehouden De inbreng van de patiënten was niet onevenredig groot met één persoon met plaatsvervanger in werkgroepen van 6 en 8 leden Wij hebben vooral het gevoel dat de drie critici niet goed op de hoogte zijn van de rol en de inbreng van patiëntenvertegenwoordigers bij richtlijnontwikkeling Deze is niet beperkt tot de inbreng van ervaringen zoals bijvoorbeeld met diagnostiek en met behandelingen waaronder CGT GET van hun achterban Daarnaast kunnen zij ook een bijdrage leveren aan het beoordelen van de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek zeker als zij daar gezien hun achtergrond

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/index.php/nieuwsenagenda/162-18-3-2009-voortgang-richtlijn-mecvs-opnieuw-maanden-vertraagd-verklaring-steungroep-en-vereniging (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Document title should be typed here
  CVS hebben gesteld Zij vinden dat hun artsen te weinig kennis hebben en voelen zich door hen onvoldoende serieus genomen De gezamenlijke ME CVS patiëntenorganisaties zijn van mening dat de zorg voor ME CVS patiënten sterk verbeterd moet worden De multidisciplinaire richtlijn die daarvoor wordt ontwikkeld mag volgens hen geen verdere vertraging oplopen Medische richtlijn Sinds begin 2007 werken het CBO en het Trimbos instituut aan een medische richtlijn voor diagnostiek behandeling beoordeling en begeleiding van mensen met ME CVS De patiëntenorganisaties kijken uit naar de komst van deze richtlijn en zijn van mening dat bij het opstellen daarvan terdege rekening moet worden gehouden met de uitkomsten van het NIVEL onderzoek In de richtlijn mag volgens hen geen plaats zijn voor het eenzijdig propageren van CGT met fysieke training ook mag de richtlijn niet eenzijdig uitgaan van één bepaald ziektemodel Behalve CGT en oefentherapie blijken ook antidepressiva vaak tot verslechtering te leiden Betere resultaten worden bereikt met diëten begeleiding bij het vinden van een balans tussen activiteit en rust bedrust met begeleiding en pijnstillers De patiëntenorganisaties pleiten ervoor dat artsen hun ME CVS patiënten actief steunen bij het zoeken naar de best passende behandeling Ernstige gevolgen Uit het onderzoek komt verder naar voren dat de gevolgen van de ziekte ME CVS zeer ernstig kunnen zijn voor de mogelijkheden op het gebied van werk opleiding huishouden opvoeding sociale contacten en vrijetijdsbesteding Veel patiënten geven aan dat zij meer ondersteuning nodig hebben op het gebied van inkomen werk school en of dagelijks leven dan zij daadwerkelijk krijgen Bijna de helft van de patiënten is het niet eens met de uitkomst van medische keuringen bijvoorbeeld in verband met WAO Wajong WIA of bij de aanvraag van een vervoers of woonvoorziening Een groot deel vindt dat te weinig rekening is gehouden met factoren als

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/stukken/pers20081217.htm (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • gebleken dat het UWV kantoor Hengelo een aantal ME CVS patiënten heeft beoordeeld op basis van onjuiste uitgangspunten en in strijd met het geldende protocol In antwoord op kamervragen hierover beweerde minister Donner in juni nog dat er niets aan de hand was Maar de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid heeft daarna de zaak van een aantal patiënten aan het UWV voorgelegd Daarbij bleek onder andere dat de betreffende verzekeringsartsen ME CVS eigenlijk geen ziekte vonden en van mening waren dat zij met de gezondheidsproblemen van ME CVS patiënten die vaak ernstig zijn geen rekening moesten houden In het overleg met de Steungroep stelde het UWV dat dit niet terecht is Er werd toegezegd dat deze ME CVS patiënten opnieuw beoordeeld zullen worden De Steungroep hoopt dat dit niet alleen leidt tot een betere uitkomst voor de betrokken patiënten maar dat dit over de hele linie leidt tot rechtvaardiger keuringen van ME CVS patiënten zowel door UWV Hengelo als door de andere UWV kantoren TIPS VOOR DE KEURING Het blijft van groot belang dat ME CVS patiënten zich voorafgaand aan hun keuring en ook in verband met herkeuringen en bezwaar en beroepsprocedures goed informeren Bezoekers van de bijeenkomst in Hengelo kunnen

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/stukken/pers20080911.htm (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • is onderdeel van het project Protocol in Praktijk Sinds 1 januari 2008 moeten verzekeringsartsen bij de her keuring het verzekeringsgeneeskundig protocol ME CVS toepassen ME CVS patiënten die bij een dergelijke keuring problemen ondervinden hebben veel baat bij de informatie die de Steungroep aanbiedt De nieuwe brochure bevat tien eerste tips voor de her keuring Daarnaast zijn diverse artikelen over het verzekeringsgeneeskundig protocol ME CVS opgenomen die samen met de

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/stukken/pers20080804.htm (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • geldende regels waaronder het protocol CVS dat op 1 januari 2008 van kracht is geworden Spoedoverleg met UWV Op 4 juli zal de Steungroep dit in een spoedoverleg met het UWV aan de orde stellen De Steungroep vindt bovendien dat het UWV moet onderzoeken in welke gevallen keuringen fout zijn gegaan en dit alsnog moet rechtzetten Wanneer het UWV zijn verantwoordelijkheid op dit gebied niet waarmaakt moet de politiek volgens de Steungroep ingrijpen Donner stuurt kamerleden met een kluitje het riet in De Steungroep heeft vele meldingen ontvangen van ME CVS patiënten over verzekeringsartsen die geen rekening willen houden met de beperkingen die zij als gevolg van ME CVS hebben Met name bij UWV kantoor Hengelo lijkt dit standaardbeleid te zijn Na overleg met de Steungroep hebben de PvdA kamerleden Marjo van Dijken en Roos Vermeij hierover op 2 juni schriftelijke kamervragen gesteld waarin zij minister Donner vragen op dit punt actie te ondernemen Het antwoord van de minister van 24 juni komt er op neer dat er niets aan de hand is en dat hij geen aanleiding ziet om tot actie over te gaan Hieruit blijkt dat de minister niet weet wat er in praktijk in de UWV kantoren

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/stukken/pers20080627.htm (2016-02-06)
  Open archived version from archive •