archive-nl.com » NL » S » STEUNGROEP.NL

Total: 822

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • te weten de bestuursleden Deze bestuursleden zouden deze vereniging op 16 november weer hebben opgeheven De ME CVS vereniging waarvan degenen die zich als lid hadden aangemeld en de aanwezigen op de twee ledenvergaderingen dachten lid te zijn zou nooit hebben bestaan Deze zou pas als zogenaamde formele vereniging opgericht worden wanneer de statuten officieel via de notaris zouden zijn vastgesteld De rechter had geen oog voor het feit dat de leden niet beter wisten dan dat hun vereniging al bestond en dat alleen de rechtsbevoegdheid nog uitgebreid zou moeten worden door het aannemen van statuten Alle aangevoerde bewijzen waaruit blijkt dat er wel degelijk geschreven en gesproken is over een opgerichte vereniging met leden ledenvergaderingen een door de leden gekozen bestuur en dat men zich in de periode tussen de beide ledenvergaderingen naar buiten als vereniging presenteerde zijn door de rechter afgedaan als verwarrend woordgebruik en onheldere communicatie Zij had daar overigens wel forse kritiek op maar dat veranderde haar conclusie niet Hoe nu verder Na de tweede ledenvergadering van de ME CVS vereniging van 16 november 2004 heeft de Steungroep zich op het standpunt gesteld dat zij in de situatie die was ontstaan de ME CVS Stichting niet kon erkennen als patiëntenorganisatie van mensen met ME CVS in Nederland en dat de legitieme vertegenwoordiger van ME CVS patiënten in Nederland in principe werd gevormd door de ME CVS vereniging De Steungroep ging er daarbij van uit dat deze vereniging de opvolger van de ME Stichting was Of de uitspraak van de rechter een grondige juridische toets in hoger beroep zou kunnen doorstaan is nog maar de vraag Maar nu de initiatiefnemers hebben besloten om niet verder te procederen maar prioriteit te geven aan het opbouwen van een vereniging is het vonnis een gegeven Daarmee is de situatie veranderd

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/stukken/verklaringmeorganisaties20050513.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • PERSBERICHT
  iets mis is maar de praktijk bewijst het tegendeel zie bijlage Motie van het lid Vendrik C S Aangenomen 26 04 2005 WAO stelsel 28 333 Nr 56 Bijlage Uit de praktijk Argumenten van verzekeringsartsen om bij de her keuring niet of niet volledig rekening te houden met de beperkingen van mensen met ME CVS met commentaar van de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid ME CVS is geen ziekte maar een gedragsstoornis Dit is onjuist ME CVS is wel degelijk een ziekte zowel volgens de ziekteclassificatie van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO als volgens de diagnosecodes voor verzekeringsartsen als volgens de definitie van ziekte in de Richtlijn Medisch Arbeidsongeschiktheidscriterium waar verzekeringsartsen zich aan moeten houden Mijn nichtje had ook ME CVS en zij is ervan genezen Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat niet meer dan 10 van de ME CVS patiënten spontaan herstelt De behandelingsmethode die op dit moment in Nederland als effectief gepropageerd wordt cognitieve gedragstherapie gecombineerd met fysieke training leidt slechts bij een minderheid van de patiënten tot enige verbetering Er zijn geen bewijzen dat deze therapie leidt tot werkhervatting of tot volledig herstel Bovendien is het feit dat iemand misschíen zou kunnen genezen geen reden om hem of haar bij voorbaat arbeidsgeschikt te verklaren Met ME CVS kun je best gewoon werken Volgens de Gezondheidsraad is ME CVS een reële ernstig invaliderende ziekte die vaak leidt tot gedeeltelijke of gehele arbeidsongeschiktheid Uit onderzoek blijkt dat ME CVS in meer dan 90 van de gevallen leidt tot beperkingen in de mogelijkheden om te werken Meestal zijn deze beperkingen ernstig Een deel van de ME CVS patiënten is helemaal niet meer in staat betaald werk te verrichten De meeste patiënten die nog wel of weer werken kunnen dit alleen door aanpassingen Een beperking van het aantal uren is daarbij erg belangrijk Medisch gezien

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/stukken/pers20050427.htm (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • op 1 oktober 2004 van start zijn gegaan Donderdag 7 april overlegt de Tweede Kamer met minister De Geus over de eerste resultaten van deze herkeuringen Uit de gegevens die het Informatie en Meldpunt Herkeuringen van de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid heeft verzameld blijkt dat maar liefst 90 procent van de ME CVS patiënten zijn uitkering geheel of gedeeltelijk kwijtraakt Dat percentage ligt veel hoger dan het percentage van álle herkeurde WAO ers dat er volgens het UWV in uitkering op achteruit is gegaan 51 Ook het percentage ME CVS patiënten dat zijn uitkering helemaal verliest ligt flink hoger dan het gemiddelde 70 tegen een gemiddelde van 40 De meeste van deze mensen waren bij een eerdere keuring volledig arbeidsongeschikt verklaard De Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid vindt deze cijfers alarmerend temeer omdat er in de meeste gevallen ondanks het oordeel van het UWV van werkhervatting geen sprake kan zijn omdat de gezondheid niet is verbeterd Verkeerde uitgangspunten bij herkeuring Op grond van de meldingen is de Steungroep tot de conclusie gekomen dat het feit dat zo veel ME CVS patiënten bij de herkeuring hun uitkering geheel of gedeeltelijk kwijtraken niet zozeer gevolg is van de strengere regels maar vooral van een andere opstelling van verzekeringsartsen Om mensen met ME CVS arbeidsgeschikt te verklaren blijken die zich in de praktijk te beroepen op onjuiste argumenten Zij stellen vaak dat mensen met ME CVS niet echt ziek zijn of in ieder geval gewoon kunnen werken Dit is echter in strijd met het feit dat ME CVS een reële ernstig invaliderende ziekte is zoals de Gezondheidsraad in haar rapport van januari 2005 stelde Of ze zeggen dat bij de WAO keuring geen rekening meer gehouden mag worden met de klachten en beperkingen van iemand met ME CVS Dit is volledig in strijd met

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/stukken/pers20050405.htm (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • problemen kán opgelost worden ME CVS patiënten hebben te maken met een groot aantal problemen een gebrek aan artsen die de diagnose kunnen stellen en medische zorg bieden problemen met werk school en studie financiële problemen door uitsluiting van uitkeringen uitsluiting van voorzieningen sociaal isolement en gebrek aan toekomstperspectief Een deel van deze problemen vloeit voort uit de ziekte zelf en is niet op te lossen zolang er nog geen effectieve behandeling bestaat Maar een ander deel komt voort uit het gebrek aan kennis over en erkenning van de ziekte bij behandelaars bedrijfs en verzekeringsartsen indicatieadviseurs werkgevers en onderwijsinstellingen Aan deze laatste problemen is wel degelijk wat te doen Knelpuntenoverzicht Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport VWS is al in 2002 een inventarisatie gemaakt van alle knelpunten in verband met ME CVS Het ministerie heeft dit knelpuntenoverzicht in datzelfde jaar doorgestuurd naar de Gezondheidsraad tegelijk met een adviesaanvraag In het advies waarmee de Gezondheidsraad afgelopen januari is gekomen beschrijft zij ME CVS als een reële ernstig invaliderende aandoening die grote beperkingen oplegt aan het persoonlijk beroepsmatig en sociaal functioneren en de kwaliteit van het leven vermindert Naar aanleiding van dit advies heeft de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid het knelpuntenoverzicht uit 2002 geactualiseerd De situatie blijkt sinds 2002 niet te zijn verbeterd integendeel anno 2005 is de positie van ME CVS patiënten juist verslechterd met name op het gebied van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en voorzieningen Gebrek aan erkenning schaadt patiënten De Gezondheidsraad adviseerde minister Hoogervorst ME CVS als zelfstandig ziektebeeld te erkennen Dat is op zich nog geen oplossing voor alle problemen maar zou wel aanleiding kunnen zijn voor gerichte maatregelen O nmiddelijk na het uitkomen van dit advies schreef de minister echter in een brief aan de Tweede Kamer dat hij niet bereid is tot deze erkenning Dit

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/stukken/pers20050318.htm (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • te gebruiken om mensen met ME CVS arbeidsgeschikt te verklaren meer hierover in de bijlage De Steungroep vermoedt dat deze artsen dit doen omdat zij als zij werkelijk rekening zouden houden met de gezondheidsproblemen van iemand met ME CVS meestal zouden moeten concluderen dat deze slechts een beperkt aantal uren kan werken of volledig arbeidsongeschikt is Zo n oordeel moeten zij dan eerst ter toetsing voorleggen aan hun leidinggevende waarna een tweede keuring volgt door een andere arts De praktijk wijst erop dat verzekeringsartsen deze dubbele keuring willen voorkomen en daarom bij ME CVS en waarschijnlijk ook bij andere ziektes waarvoor een dubbele keuring geldt gezondheidsproblemen negeren of bagatelliseren Informatie en Meldpunt Herkeuringen De Steungroep gaat door met het registreren van de resultaten van de herkeuringen en roept alle ME CVS patiënten op om hun ervaringen negatieve én positieve te melden via telefoonnummer 050 549 29 06 of via www steungroep nl Patiënten kunnen bij dit Informatie en Meldpunt ook terecht voor informatie en advies over de herkeuring en over het aanvechten van de uitslag Informatiemiddag 17 maart Amersfoort Op donderdag 17 maart organiseert de Steungroep een landelijke informatiemiddag over de herkeuringen Tijd 13 30 tot 16 00 uur Plaats de Observant Stadhuisplein 7 Amersfoort Tijdens deze bijeenkomst geeft de Steungroep informatie over de herkeuring en praktische tips Sociale zekerheidsadvocaat mr Louise van der Veen zal vertellen wat mensen kunnen doen die het niet eens zijn met de uitslag van de herkeuring bezwaar en beroep Aanmelding via info steungroep nl of 050 549 29 06 Toegangsprijs 2 00 voor donateurs 3 50 voor niet donateurs Handleiding voor de her keuring Onlangs verscheen bij de Steungroep de Handleiding voor de herkeuring een brochure met uitgebreide informatie en praktische adviezen voor de herkeuring en speciale aandacht voor de problemen die zich voordoen bij ziekten en gezondheidsklachten die bij de WAO keuring als moeilijk objectiveerbaar worden beschouwd zoals ME CVS fibromyalgie post whiplashsyndroom chronische vermoeidheid of chronische pijn De brochure 87 pagina s bevat veel nuttige bijlagen waaronder adviezen voor het invullen van de vragenlijst van het UWV en de diagnosecodes die het UWV gebruikt Prijs 8 00 Te bestellen door overmaking van dit bedrag op gironummer 6833476 onder vermelding van TPS Ook verkrijgbaar op de informatiebijeenkomst van 17 maart Bijlage Onterechte argumenten van verzekeringsartsen om bij de her keuring geen of onvoldoende rekening te houden met de beperkingen van mensen met ME CVS ME CVS is geen ziekte maar een gedragsstoornis Dit is onjuist ME CVS is wel degelijk een ziekte zowel volgens de ziekteclassificatie van de Wereldgezondheidsorganisatie als volgens de definitie van ziekte in de Richtlijn Medisch Arbeidsongeschiktheidscriterium waar verzekeringsartsen zich aan moeten houden Mijn nichtje had ook ME CVS en zij is ervan genezen Niet meer dan 10 van de ME CVS patiënten herstelt spontaan De behandelingsmethode die op dit moment in Nederland als effectief gepropageerd wordt cognitieve gedragstherapie gecombineerd met fysieke training leidt slechts bij een minderheid van de patiënten tot enige verbetering Er zijn geen aanwijzingen dat deze

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/stukken/pers20050310.htm (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Persbericht
  hopen dat hij het nodige zal ondernemen om deze boodschap uit het advies effectief en gericht te verspreiden Maar ook minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De Geus heeft een taak Een van de problemen waarmee veel ME patiënten te maken krijgen is immers arbeidsongeschiktheid Concreet advies over arbeidsongeschiktheid ontbreekt De Gezondheidsraad stelt dat er bij ME CVS sprake is van zware beperkingen in het persoonlijk beroepsmatig en sociaal functioneren en dat volledige en gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid vaak voorkomt Dat die arbeidsongeschiktheid meestal blijvend is blijkt uit het gegeven dat slechts 10 of minder van de patiënten volledig herstelt Het is dus bij de Gezondheidsraad bekend dat er vaak sprake is van duurzame arbeidsongeschiktheid die door ontkenning van het bestaan van ME CVS tot op de dag van vandaag lang niet altijd wordt erkend en lang niet altijd tot een uitkering leidt Helaas ontbreekt een concreet advies om dit probleem op te lossen Het rapport bevat slechts een globale weergave van de algemene regels voor verzekeringsartsen Dat die regels bij ME patiënten vaak niet goed worden toegepast wordt niet vermeld ondanks het feit dat hierover specifieke onderzoeksresultaten voorhanden zijn onder andere geproduceerd in opdracht van de toenmalige Commissie van Toezicht Sociale Verzekeringen CTSV Resultaat herkeuringen WAO WAJONG en WAZ alarmerend Zowel uit de opmerkingen van de commissie zelf als uit beschikbaar onderzoek en uit de ervaringen van patiënten blijkt dat een deel van de bedrijfs en verzekeringsartsen van mening is dat ME CVS geen ziekte is en dat iemand met deze diagnose gewoon moet kunnen werken Wie door deze artsen wordt beoordeeld krijgt vaak geen WAO of WAJONG uitkering of een te lage Dit probleem bestaat al jaren maar neemt sinds kort in omvang toe De WAO WAJONG en WAZ herkeuringen die op dit moment gaande zijn laten een alarmerend beeld zien mensen met ME CVS die eerst wel een WAO of WAJONG uitkering hadden krijgen in veel gevallen te horen dat hun beperkingen tegenwoordig niet meer meetellen bij de beoordeling van hun arbeidsongeschiktheid omdat ME CVS geen ziekte is maar een gedragsstoornis of omdat mensen met ME CVS niet meer arbeidsongeschikt verklaard mogen worden Het gevolg is dat mensen die een ziekte hebben die volgens de Gezondheidsraad reëel en ernstig invaliderend is hun uitkering verliezen omdat het UWV de realiteit en ernst van hun arbeidsongeschiktheid niet wil erkennen De Steungroep zal met het rapport van de Gezondheidsraad in de hand bij het UWV en de politiek verantwoordelijken aandringen op oplossing van dit acute probleem Rapport roept nieuwe misverstanden op De Steungroep betreurt het ontbreken van concrete adviezen om de positie van ME patiënten te verbeteren Daarnaast bestaat het gevaar dat de Gezondheidsraad nieuwe misverstanden oproept In het rapport wordt veel nadruk gelegd op het belang van activiteit kort samengevat in het devies rust roest Dergelijke opmerkingen kunnen door bedrijfs en verzekeringsartsen gemakkelijk als signaal worden opgevat om geen rekening te houden met de noodzakelijke balans tussen rust en activiteit die per patiënt en vaak ook per periode verschilt Ernstige verslechtering

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/stukken/pers20050126.htm (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • PERSBERICHT
  op deze lijst staat zijn daardoor bij voorbaat gestigmatiseerd als verdachte gevallen Als een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige iemand met zo n ziekte ziet zal er automatisch een alarmbelletje rinkelen Dit terwijl het bij andere ziekten vaak even lastig is om goed vast te stellen wat de gevolgen ervan zijn voor iemands mogelijkheden om te werken Een dubbele herkeuring is daarom discriminerend Het kenmerk van de ziekten waarbij een dubbele herkeuring plaatsvindt is niet dat ze tot minder arbeidsongeschiktheid leiden maar dat verzekeringsartsen al dan niet terecht de beoordeling van de ernst ervan lastiger vinden Dat betekent in de praktijk echter zeker niet dat er in deze gevallen meestal te soepel wordt gekeurd Integendeel vaak worden de gevolgen van dergelijke ziekten juist onderschat of genegeerd Dat zou opgelost moeten worden door de ontwikkeling van betere beoordelingsmethoden en goede scholing van verzekeringsartsen in plaats van door het hanteren van een lijst met ziekten Het discriminerend karakter van de dubbele keuring zou vervallen als deze bij iedereen zou worden toegepast Maar ook dan zal een dubbele keuring extra streng uitvallen Proefproject overtuigt niet De maatregel om in bepaalde gevallen over te gaan tot dubbele herkeuring wordt gelegitimeerd met verwijzing naar een proefproject onder andere bij het UWV Alkmaar De resultaten van dit proefproject zijn echter om verschillende redenen onvoldoende overtuigend Het project had betrekking op een hele andere categorie vrouwen beneden de 35 jaar die aan het eind van hun eerste ziektejaar een WAO keuring kregen Het is gezien het ontslagverbod na twee jaar ziekte aannemelijk dat de meesten van hen nog een dienstverband hadden zodat ze de uitkomst van de keuring konden gebruiken om bij hun werkgever aangepast werk te bedingen Bij de categorie die nú herkeurd wordt gaat het om mensen tot en met 57 jaar leeftijd op moment van de herkeuring die soms al meer dan tien jaar in de WAO zitten en vaak allang door hun vroegere werkgever zijn ontslagen Alle deelnemers aan het project kregen een tweede keuring ongeacht de uitkomst van de eerste In theorie kon daardoor ook een te strenge beoordeling worden gecorrigeerd Bij het invoeren van de algemene herkeuring wordt de dubbele keuring echter beperkt tot degenen die in eerste instantie als volledig arbeidsongeschiktheid beoordeeld zijn of een urenbeperking hebben gekregen De dubbele keuring kan voor hen dus eigenlijk alleen maar leiden tot een strengere keuring Er is niet nagegaan wat er uiteindelijk geworden is van de vrouwen in het proefproject die als gevolg van de dubbele keuring geheel of gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn verklaard Zijn ze inderdaad aan het werk gebleven of weer aan het werk gekomen Zo ja hebben ze dat ook kunnen volhouden Of zijn ze feitelijk niet of beperkt in staat te werken afgevloeid via WW en bijstand voor zover ze daarvoor in aanmerking kwamen Gezien het UWV devies werk boven uitkering zou dat toch het belangrijkste zijn wat onderzocht had moeten worden De resultaten van het project zijn statistisch niet significant zodat er niet veel uit te concluderen valt Zorgvuldigheid is

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/stukken/pers20041111.htm (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • Visser maakt duidelijk dat dat absoluut niet zo is Hoewel het er niet eerder van gekomen is u hierover te berichten heeft uw signaal ons zeer geholpen bij de lobby in de richting van de politiek De Tweede Kamer heeft het volledig laten zitten maar de Eerste Kamer was heel kritisch Wij hebben onze energie daarom vooral gestopt in het informeren en zo mogelijk beïnvloeden van senatoren Uiteindelijk is dit WW punt een van de hoofdpunten in het debat geworden waarbij de minister uiteindelijk moest toezeggen op korte termijn een notitie te maken over de rol van de WW bij het opvangen van de gevolgen Mocht u dit willen nalezen dan kunt u op internet kijken onder parlement nl eerste kamer Hoewel het punt nu duidelijk op tafel ligt is er nog geen sprake van een oplossing De minister is nog steeds geneigd het probleem te bagatelliseren Het wachten is nu op het advies van de Raad van State dat vreemd genoeg pas na de parlementaire behandeling is gevraagd Wij zullen alle beschikbare middelen inzetten om tot rechtvaardiger maatregelen te komen Ook de rol van de WW moet daarbij aan de orde komen Door de hectische omstandigheden was het er

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/stukken/fnv20040820.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive •