archive-nl.com » NL » S » STEUNGROEP.NL

Total: 822

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • te werken met een lijst van ziektes waarvan wordt aangenomen dat die niet tot volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid zullen leiden Als kandidaten voor deze negatieve lijst zijn onder andere genoemd psychische stoornissen het chronisch vermoeidheidssyndroom CVS ook bekend als ME RSI en fibromyalgie Dat het medisch gezien in de meeste gevallen helemaal niet mogelijk is om het verloop van ziekte en arbeidsongeschiktheid op zo n lange termijn te voorspellen en dat de arbeidsongeschiktheid van mensen met dezelfde diagnose heel verschillend kan zijn heeft tot nu toe niet geleid tot wijziging Uit alles blijkt dat bezuinigen op de WAO een grotere prioriteit heeft dan een zorgvuldige individuele beoordeling van arbeidsongeschiktheid Bij het toepassen van dit nieuwe criterium zullen veel mensen die volledig arbeidsongeschikt zijn geen WAO uitkering krijgen Werk is voor hen echter geen reële mogelijkheid Dus voor hen geen perspectief op werk maar wel de dreiging van financiële afhankelijkheid van een partner of een aanvullende uitkering tot bijstandsniveau Het enige verschil met de bijstand is het ontbreken van een vermogenstoets het eigen huis hoeft dus niet opgegeten te worden Gedeeltelijk arbeidsongeschikten krijgen volgens de plannen geen WAO meer Alleen wanneer ze werk hebben kunnen ze op grond van een private verzekering een aanvullende uitkering krijgen tot het niveau van de huidige gedeeltelijke WAO Wie geen werk heeft is aangewezen op het inkomen van een partner of een bijstandsuitkering Wie minder dan 35 arbeidsongeschikt is komt niet in aanmerking voor deze loonaanvulling in de huidige WAO ligt de grens bij 15 Voor hen is er hoogstens de gewone bijstand waarbij zowel op grond van inkomen van een partner als op grond van vermogen wordt gekort Tegenover deze keiharde aanpak van het inkomen van arbeidsongeschikten staan slechts weinig tastbare maatregelen om hen aan aangepast werk te helpen Dat maakt de nadruk op

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/stukken/ynske20030702.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive • zoeken dat past bij hun handicaps De angel zit in de nieuwe criteria Aan de uitwerking daarvan wordt nog gewerkt maar de hoofdlijnen staan al vast alleen mensen van wie bij voorbaat vaststaat dat ze langer dan vijf jaar volledig arbeidsongeschikt zullen zijn zullen nog recht krijgen op een WAO uitkering Dit is het criterium van de volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid Bij de beoordeling hiervan moeten lijsten met ziektebeelden een grote rol spelen Volgens de ene variant moet er een lijst komen van ziektes waarvan wordt aangenomen dat die wel tot volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid zullen leiden volgens de andere variant is het gemakkelijker om te werken met een lijst van ziektes waarvan wordt aangenomen dat die niet tot volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid zullen leiden Dat het medisch gezien in de meeste gevallen helemaal niet mogelijk is om het verloop van ziekte en arbeidsongeschiktheid op zo n lange termijn te voorspellen en dat de arbeidsongeschiktheid van mensen met dezelfde diagnose heel verschillend kan zijn heeft nog niet geleid tot wijziging Uit alles blijkt dat bezuinigen op de WAO een grotere prioriteit heeft dan een zorgvuldige individuele beoordeling van arbeidsongeschiktheid Bij het toepassen van dit nieuwe criterium zullen veel mensen die nu op goede gronden volledig arbeidsongeschikt zijn verklaard hun WAO uitkering verliezen Werk is voor hen echter geen reële mogelijkheid Dus voor hen geen perspectief op werk maar wel perspectief op een bijstandsniveau Want een IOAW uitkering vult een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering en het inkomen van een partner hoogstens aan tot een inkomen op bijstandsniveau Een ander onderdeel van de nieuwe criteria is dat iedereen die minder dan 35 arbeidsongeschikt is buiten alle voorzieningen valt Nu ligt die grens bij 15 Dus geen gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering en ook geen IOAW Voor hen is er hoogstens bijstand waarbij anders dan bij de IOAW

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/stukken/ynske20030628.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • Dat kan bij sommige patiënten bijdragen aan een vermindering van de impact van ME CVS Tevens kan daardoor de doorverwijzing van patiënten naar vele specialisten voordat de diagnose wordt gesteld beperkt worden Patiënten kunnen zo tijdig een geschikte behandeling krijgen Sinds 1988 zijn er diverse definities criteria voor ME CVS opgesteld De meest gebruikte definitie is die van de Centers for Disease Control and Prevention CDC Verenigde Staten van Amerika uit 1994 Deze definities zijn bedoeld voor onderzoeksdoeleinden en niet voor de klinische praktijk Bij gebrek aan een klinische definitie werden deze echter ook door behandelend artsen gebruikt De afgelopen jaren is echter duidelijk geworden dat deze definities onvoldoende onderscheidend zijn omdat vermoeidheid een symptoom is dat bij vele ziekten voorkomt In de nieuwe criteria die nu gepubliceerd zijn wordt met name ook aandacht besteed aan de atypische vorm van chronische vermoeidheid die kenmerkenden is voor ME CVS Het belangrijkste verschil met de CDC criteria is dat aanwezigheid van de volgende symptomen vereist wordt specifieke vermoeidheid en of malaisegevoel na inspanning die 24 uur of langer kan aanhouden klachten op neurologisch en cognitief gebied een mimimum aantal klachten op het gebied van het immuunsysteem auto immuun of neuro endocrien gebied Het team experts is ervan overtuigd dat door deze definitie ME CVS beter als aparte medische aandoening wordt gekenschetst Zolang een definitieve laboratoriumtest nog ontbreekt biedt de definitie de mogelijk om ME CVS beter te onderscheiden van andere aandoeningen zoals bijvoorbeeld veelvoorkomende psychische aandoeningen waarbij vermoeidheid of gebrek aan energie een rol speelt Dit laatste is bij de CDC criteria veel moeilijker De nieuwe criteria sluiten tot slot ook veel beter aan bij de ervaringen van de patiënten zelf alsook bij de internationale classificatie van ziekten van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO waar ME CVS onder neurologische aandoeningen is ondergebracht Deze nieuwe

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/stukken/pers20030512.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • 2001 in The Lancet werd gepubliceerd Volgens de Wetenschappelijke Adviesraad van het ME Fonds is het artikel degelijk vernieuwend van belang voor de behandeling van CVS en van grote wetenschappelijke waarde De Steungroep is geschokt door de toekenning van deze prijs voor dit artikel Wij zijn van mening dat op de degelijkheid van het onderzoek veel aan te merken is Zo is een deel van de selectiecriteria genegeerd waardoor de onderzochte groep niet alleen uit ME patiënten bestond en zijn de meest zieke patiënten buiten het onderzoek gehouden Ook is onduidelijk of de vermeende effecten van de therapie duurzaam zijn en zijn alleen moeheid en functionele beperkingen onderzocht en geen andere klachten en symptomen Verder hebben wij erop gewezen dat maar liefst 40 procent van de patiënten die de onderzochte vorm van cognitieve gedragstherapie CGT heeft ondergaan de behandeling niet voltooide en dat de gegevens van deze uitvallers op een betwistbare wijze in de resultaten zijn verwerkt waardoor het effect van de therapie kan worden overschat Veel wetenschappers en medici op het gebied van ME CVS o a Carruthers et al Chaudhuri Goudsmit Shephard Vermeulen hebben soortgelijke kritiek geuit Vernieuwend kan het artikel al evenmin genoemd worden Eerdere studies o a Lloyd et al Sharpe et al Deale et al Friedberg en Krupp hadden betrekking op soortgelijk onderzoek Dit alles maken de in het artikel getrokken conclusies over het belang van deze therapie voor de behandeling van ME CVS discutabel Door stilzwijgend aan de inhoud van deze kritiek voorbij te gaan en te verklaren dat het artikel degelijk en van grote wetenschappelijke waarde is zet het ME Fonds het ME onderzoek naar onze mening op een verkeerd spoor In een toespraak voorafgaande aan de toekenning van de prijs stelde het ME Fonds dat zij geen patiëntenorganisatie is Dat neemt een

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/stukken/symp20030509.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • haar advocaat had ingediend bij de Centrale Raad van Beroep CRvB Ze voelde zich daarbij gesteund door een medisch onderzoek van CVS deskundige professor Dr J W M van der Meer Deze had notabene in opdracht van haar werkgever zelf Linda onderzocht en was tot de conclusie gekomen dat ze als gevolg van haar ziekte niet in staat was om te werken In 2001 stelde de CRvB haar werkgever in het gelijk Linda zou ten onrechte ziek zijn thuisgebleven zich daarmee schuldig hebben gemaakt aan werkweigering Het ontslag zou daarom terecht zijn Deze uitspraak kwam heel hard aan temeer omdat Linda en Mario hoopvol gestemd waren Volgens professor van der Meer van waren haar klachten reëel en was zelfs drie uur per dag werken voor haar te veel Hoogleraar sociale verzekeringsgeneeskunde dr J H B M Willems had geschreven dat het oordeel van professor van der Meer vanuit verzekeringsgeneeskundige oogpunt deugdelijk was Er was bovendien inmiddels een chronische virusinfectie vastgesteld Maar in de uitspraak van de CRvB was van deze feiten niets terug te vinden Toch WAO aangevraagd Linda en Mario besloten zich nog niet bij het onrecht neer te leggen Mede op advies van de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid vroeg Linda in 2001 een WAO uitkering aan bij UWV USZO Normaal gebeurt dat in de loop van het eerste ziektejaar via de werkgever Maar die had dat in 1997 niet gedaan omdat ze niet ziek en niet arbeidsongeschikt zou zijn UWV USZO wees de aanvraag in eerste instantie af Mario schreef namens Linda een bezwaarschrift waarin hij stelde dat haar arbeidsongeschiktheid toch minstens medisch onderzocht moest worden Hij voegde daarbij de brieven van haar artsen en het rapport van prof van der Meer Het bezwaar werd na een jaar gegrond verklaard en Linda werd opgeroepen voor een keuring door een verzekeringsarts Linda wist niet wat ze meemaakte deze verzekeringsarts was zeer zorgvuldig in zijn onderzoek Hij nam haar notabene serieus en kwam op grond van zijn onderzoek en de beschikbare gegevens tot de conclusie dat ze al vanaf de datum van haar ontslag in 1997 op medische gronden volledig arbeidsongeschikt is Zijn conclusie er is sprake van beperkingen als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte of gebrek conform het Schattingsbesluit Voor zover er mogelijkheden zijn zijn deze echter niet duurzaam te benutten Op grond van dit medisch advies heeft UWV USZO Linda nu een volledige WAO uitkering toegekend die met terugwerkende kracht vanaf juni 2000 wordt uitbetaald De beslissing van de USZO onderstreept dat de betrokken bedrijfsartsen de BVD de arrondissementrechtbank Den Haag en de Centrale Raad van Beroep volledig in de fout zijn gegaan Daarmee hebben ze veel schade aangericht de ernstig zieke Linda is uitgemaakt voor werkweigeraar ze heeft bijna 7 jaar moeten strijden voor haar recht hoge juridische kosten moeten maken en jaren ten onrechte geen salaris of uitkering ontvangen Zonder de steun van haar vriend Mario had ze nooit voor haar recht kunnen opkomen Linda en Mario beraden zich nog op

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/stukken/yj20030205.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • uitvoerders zoals de USZO In zijn bestreden rapporten liet hij zich vaak kwetsend uit over degenen die hij onderzocht Voor de gedupeerden was zijn oordeel vaak niet arbeidsongeschikt niet op grond van feiten maar op grond van vooroordelen Toch werd zijn conclusie werd door de USZO en de particuliere verzekeraars graag aangegrepen om geen arbeidsongeschiktheidsuitkering te verstrekken Op 6 november 2002 werd Duinkerke door het Regionaal Tuchtcollege Eindhoven veroordeeld tot een schorsing van zes maanden met een proeftijd van twee jaar In die proeftijd mag hij geen keuringsrapporten maken of expertises verrichten Wanneer binnen die proeftijd opnieuw een gegronde klacht tegen hem wordt ingediend zal hij voor zes maanden geschrapt worden uit het artsenregister Gedupeerd Het is te hopen dat deze maatregel voorkomt dat er meer slachtoffers vallen Degenen die al gedupeerd zijn de arbeidongeschikten die op grond van zijn rapportage geen uitkering ontvangen profiteren niet direct van deze uitspraak Mocht u tot deze groep behoren dan kunt u wel proberen gebruik te maken van de uitspraken tegen Duinkerke Heeft u nog een procedure lopen dan kunt u de uitspraken inbrengen en naar aanleiding daarvan vragen om een contra expertise tegenonderzoek door een andere medisch deskundige Bent u niet in

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/stukken/yj20030205b.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • men wordt gedwongen zijn grenzen ver te buiten te gaan waardoor mensen er soms veel zieker van worden Wanneer de behandeling geen positief resultaat heeft wordt dit geweten aan een gebrek aan motivatie om beter te worden Meestal vindt de verwijzing plaats door een bedrijfs of verzekeringsarts Soms wordt daarbij gedreigd met sancties op het gebied van de WAO uitkering De Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid wil stappen ondernemen maar heeft

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/stukken/oproep20030205.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • successen Het heeft mij een enorme kick gegeven om te merken dat zoveel mensen met een rotziekte als ME CVS niet bij de pakken neerzitten maar bereid zijn om op te komen voor hun rechten Ik weet hoe moeilijk het is om de juiste manier te vinden om een onrechtvaardige beslissing aan te vechten en om vervolgens lang in onzekerheid te zitten over het resultaat Juist als je een ziekte als ME CVS hebt domweg geen energie meer hebt en toch al heel veel weerstand en ongeloof ontmoet kan je de last van zo n procedure er eigenlijk niet meer bij hebben Van u allemaal heb ik heel veel geleerd Uw ervaringen hebben de Steungroep en dus ook mij de argumenten in handen gegeven om te gebruiken bij het vechten voor een betere arbeidsongeschiktheidswetgeving Uw verhalen hebben mij eens te meer duidelijk gemaakt dat je ook als chronisch zieke WAO er een serieus te nemen mens blijft En u vertelde soms heel persoonlijk dingen waarover ik diep moest nadenken of die mij inspireerden Ik wil u allemaal graag bedanken daarvoor Dat kan ik niet persoonlijk doen daarom doe ik het via deze weg Ik hoop dat het u allemaal goeed

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/stukken/co20030205.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive •