archive-nl.com » NL » S » STEUNGROEP.NL

Total: 822

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • kennis over behandelings en revalidatiemogelijkheden is het droevig gesteld bij de artsen Hetzelfde geldt voor de zorg en begeleiding aan huis van ME patienten Financiele problemen en isolement Mensen die lijden aan het chronische vermoeidheidssyndroom ME krijgen bijna altijd financiele problemen Veel patienten worden uitgesloten van een arbeidsongeschiktheidsuitkering en komen ook niet in aanmerking voor een andere uitkering Het komt voor dat de loonbetaling in het eerste ziektejaar wordt stopgezet omdat de ME niet als een ziekte wordt gezien Aanpassen van het werk en de werktijden aan wat een ME patient wel kan gebeurt vaak niet Ook voorzieningen in het kader van de WVG worden regelmatig aan ME patienten geweigerd Veel ME patienten raken in een isolement door de gevolgen van de ziekte en door de manier waarop de omgeving er op reageert Problemen bij jongeren Het chronische vermoeidheidssyndroom ME is een belangrijke oorzaak van langdurig ziekteverzuim bij leerlingen in het voortgezet onderwijs Ongeveer 5 000 jongeren onder de 25 jaar lijden aan de ziekte Opvang begeleiding en onderwijsaanpassingen zijn er vrijwel nooit Sommige ouders krijgen zelfs problemen met de leerplichtambtenaar als het kind niet naar school kan gaan Deze groep jongeren mist hierdoor een normale ontwikkeling en hun toekomstperspectief is onduidelijk en onzeker Onderzoek stagneert Het tot nu toe gedane wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte ME CVS is beperkt en veelal eenzijdig gericht Het heeft nog niet geleid tot een in de praktijk effectief gebleken behandelmethode Breed opgezet wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van de ziekte en naar een betere methode om de patienten te behandelen is essentieel om de problemen die zij ondervinden op te lossen De overheid heeft medio 2001 geld ter beschikking gesteld voor dit onderzoek Het besluit over de wijze van besteding van het geld is echter nog steeds niet genomen waardoor het broodnodige onderzoek

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/stukken/fonds20020506.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • Document Title should be typed here
  heeft nog iets bedacht om het aantal volledig arbeidsongeschikten te verminderen Bij de berekening van het arbeidsongeschiktheidspercentage wordt het inkomen voor de arbeidsongeschiktheid vergeleken met het inkomen dat na arbeidsongeschiktheid in functies die op de arbeidsmarkt voorkomen verdiend kan worden Nu is het zo dat werkgevers wel een mimimumeis stellen aan de productiviteit van hun werknemers Wie minder productief is kan zelfs het wettelijk minimumloon nog niet verdienen en wordt niet aangenomen Mensen die als gevolg van ziekte of gebrek nog wel iets kunnen maar alleen met een zo lage productiviteit dat er geen normale functie voor ze bestaat worden in het huidige stelsel volledig arbeidsongeschikt verklaard en hebben dus recht op een WAO uitkering Het lijkt wel Sinterklaas Daarom wil de regering bij de berekening van het arbeidsongeschiktheidspercentage niet alleen meer kijken naar wat iemand op de reguliere arbeidsmarkt zou kunnen verdienen maar ook naar wat iemand in functies voor mensen met een extreem lage productiviteit kan verdienen Maar waar vindt je in hemelsnaam dergelijke functies waarin geen eisen aan de productiviteit worden gesteld In het persbericht van de regering wordt als voorbeeld gesubsidieerd werk genoemd Een aantal partijen in diezelfde regering willen dat nu juist afschaffen Een zelfs Sociale Werkplaatsen stellen hoge productiviteitseisen Dit plan is het zoveelste bewijs dat het bij de WAO plannen in de eerste plaats gaat om bezuinigen op sociale zekerheid en niet om arbeidsongeschikten te helpen aan aangepast werk Stap 4 Uitsluiting niet duurzaam arbeidsongeschikten De overgebleven volledig arbeidsongeschikten hebben dan tenminste nog wel recht op een WAO uitkering zou u denken Maar nee ook dat gaat nog veel te ver Om recht te hebben op een WAO uitkering moet de arbeidsongeschiktheid behalve volledig ook duurzaam zijn Dat wil zeggen dat er binnen 5 jaar geen kans is op herstel of verbetering De commissie Donner stelde voor om voor de beoordeling van die duurzaamheid gebruik te maken van standaardprognoses en lijsten met beperkingen per ziekte die er zouden zijn De Steungroep is op zoek gegaan naar die lijsten maar die bleken helemaal niet te bestaan niet in Nederland en ook niet in het buitenland Daar kwam de SER ook achter Maar geen nood een deskundige die precies datgene beweert wat in het straatje van de opdrachtgever past is snel gevonden In dit geval was dat Simon Knepper vooraanstaand verzekeringsarts bij de Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen UWV voorheen LISV Die schudde niet gehinderd door wetenschappelijke professionele of morele scrupules zo een lijstje van ziektes die volgens hem in ieder geval niet leiden tot echte arbeidsongeschiktheid uit zijn mouw ME burnout RSI post whiplash syndroom bekkeninstabiliteit en fibromyalgie In Het Volkskrant magazine van 20 april zegt hij hierover Ik zeg niet dat mensen die aan deze kwalen lijden in werkelijkheid niets mankeren Meestal hebben ze wel een serieus probleem het is alleen de vraag of dat probleem rechtvaardigt dat ze arbeidsongeschikt zijn In de regel komt het erop neer dat iemand gewoon overspannen is Even verder zegt hij Ik ben eens bij zo n lezing van een

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/stukken/yj20020425.html (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • weer aan het werk gaan De verantwoordelijkheid hiervoor wordt bij de werkgever en bij de zieke werknemer gelegd Werknemers moeten zodra ze ziek worden zeer op hun qui vive zijn om hun rechten niet te verspelen en niet het risico te lopen dat huhn loon niet meer wordt uitbetaald of dat ze worden ontslagen De Steungroep verwacht dat dit tot grote problemen kan leiden Ons advies informeer u goed over

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/stukken/ynske20020425b.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • SPOED: DRINGENDE OPROEP
  de vraag of de PEMBA boete wel of niet afgeschaft moet worden Het gaat niet om de oorzaak maar om de gevolgen van ziekte Een korte terugblik Na invoering van de wet TBA in 1993 bleek dat bepaalde groepen arbeidsongeschikten vaak werden uitgesloten van de WAO Het ging om mensen met een ziekte waarbij vaak nog geen lichamelijke afwijkingen zichtbaar zijn of waarvan de oorzaak nog onbekend is bijvoorbeeld RSI fibromyalgie rugklachten vermoeidheid na kanker OPS en het chronisch vermoeidheidssyndroom ME CVS De vaak ernstige beperkingen van deze mensen op het gebied van werk werden in veel gevallen niet bij de beoordeling van hun arbeidsongeschiktheid betrokken vanwege de misvatting dat hun ziekte niet medisch objectief vast te stellen zou zijn De Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid heeft dit onrecht aan de kaak gesteld en is uiteindelijk met steun van een groot aantal andere organisaties van chronisch zieken arbeidsongeschikten en werknemers opgekomen voor een wettelijke regeling om deze uitsluiting tegen te gaan Die is er uiteindelijk gekomen in juli 2000 het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten Volgens dit besluit moeten bij de beoordeling van arbeidsongeschiktheid de gevolgen van ziekte centraal staan en niet de oorzaak van de ziekte en ook niet de diagnose Bij dezelfde diagnose kunnen de beperkingen in het ene geval immers veel groter zijn dan in het andere geval En ook al is de oorzaak van een ziekte nog niet precies bekend zoals bijvoorbeeld vroeger bij Multiple Sclerose en nu bij ME CVS daar worden de gevolgen niet minder ernstig van In de politiek was een aantal jaren kamerbrede overeenstemming over dit uitgangspunt Nu dreigt dit verlaten te worden Uitsluiting van arbeidsongeschikten onverantwoord en a sociaal Werken met een lijst waarin staat welke ziektes wel en welke geen toegang geven tot de WAO of welke ziektes wel en welke niet leiden tot duurzame volledige arbeidsongeschiktheid leidt zeker opnieuw tot uitsluiting van grote groepen arbeidsongeschikten van een arbeidsongeschiktheidsuitkering Een dergelijke lijst kan niet op verantwoorde wijze worden gemaakt Uit de losse pols wat ziektes noemen die bij arbeidsongeschiktheid geen recht mogen geven op WAO is stemmingmakerij Arbeidsongeschikten met genoemde ziektes ME CVS Whiplash overspannendheid burnout rugklachten verslavingsziektes persoonlijkheidsstoornissen en slijtage aan het bewegingsapparaat kunnen daarvan nu al negatieve gevolgen ondervinden bijvoorbeeld bij keuringen Niet alleen is de medische kennis niet toereikend voor het op betrouwbare wijze vaststellen van de beoogde lijst het is bovendien principieel onmogelijk De aard en omvang van de beperkingen vloeit nooit rechtstreeks voort uit de diagnose maar is afhankelijk van een groot aantal andere factoren zoals professionele verzekeringsgeneeskundigen kunnen vertellen Het criterium dat er binnen vijf jaar geen herstel te verwachten mag zijn om in aanmerking te komen voor een WAO uitkering betekent armoede voor grote groepen arbeidsongeschikten Uit statistische gegevens over het ziekteverloop bij een bepaalde diagnose kan niet worden afgeleid hoe het verloop in een individueel geval zal zijn Bovendien kunnen deze statistieken door nieuwe behandelingsmethoden snel verouderen En ook al zou iemand over een aantal jaren herstellen dat betekent niet dat hij nu kan werken Deze

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/stukken/ser20020320.htm (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • SPOED: DRINGENDE OPROEP
  exacte oorzaak van de zieke en ook niet de exacte diagnose Bij dezelfde diagnose kunnen de beperkingen in het ene geval immers veel groter zijn dan in het andere geval En ook al is de oorzaak van een ziekte nog niet precies bekend zoals bijvoorbeeld vroeger bij Multiple Sclerose en nu bij ME CVS daar worden de gevolgen niet minder ernstig van In de politiek was een aantal jaren kamerbrede overeenstemming over dit uitgangspunt Wij zijn zeer geschokt dat dit uitgangspunt nu verlaten dreigt te worden Werken met een limitatieve lijst waarin staat welke ziektes wel en welke geen toegang geven tot de WAO of welke ziektes wel en welke niet leiden tot duurzame volledige arbeidsongeschiktheid leidt zeker opnieuw tot uitsluiting van grote groepen arbeidsongeschikten van een arbeidsongeschiktheidsuitkering U zou eens moeten weten wat voor ellende nu al wordt aangericht met berichten dat mensen met ME CVS Whiplash overspannendheid burnout rugklachten verslavingsziektes persoonlijkheidsstoornissen en slijtage aan het bewegingsapparaat het recht op een WAO uitkering wordt ontzegd Voor de mensen die lijden aan ziektes die wel op deze lijst staan werkt deze stigmatiserend Voor hen zal het veel moeilijker worden om als ze nog mogelijkheden hebben om te werken of die weer krijgen ooit nog weer aan het werk te komen Niet alleen is de verzekeringsgeneeskundige kennis niet toereikend voor het op betrouwbare wijze vaststellen van de beoogde lijst het is bovendien principieel onmogelijk De aard en omvang van de beperkingen vloeit nooit rechtstreeks voort uit de diagnose maar is afhankelijk van een groot aantal andere factoren Uit statistische gegevens over het ziekteverloop bij een bepaalde diagnose kan niet worden afgeleid hoe het verloop in een individueel geval zal zijn De Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid is daarom van mening dat arbeidsongeschiktheid altijd individueel beoordeeld moet worden Daarbij moeten de beperkingen met

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/stukken/fnv20020311.htm (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Geen sociale zekerheid meer voor groot deel arbeidsongeschikten
  dat mensen met de genoemde ziektes statistisch een grote kans hebben om binnen vijf jaar te herstellen Want ook in dat geval is er volgens de SER plannen geen recht op WAO In het SER onderhandelingsakkoord wordt op dit punt verwezen naar de lijsten met standaardprognoses per ziekte die volgens het rapport van de commissie Donner zouden bestaan Navraag leert dat dergelijke lijsten die voor Nederland bruikbaar zijn niet bestaan Een Amerikaans handboek blijkt niet op de Nederlandse situatie toepasbaar te zijn Bij ME CVS RSI fibromyalgie en een reeks andere ziektes kunnen vaak geen lichamelijke afwijkingen zichtbaar gemaakt worden of is de oorzaak moeilijk aan te tonen Dat betekent echter niet dat de gevolgen minder ernstig zijn Nog niet lang geleden stelden de politieke partijen zich na akties van de Steungroep kamerbreed op het standpunt dat arbeidsongeschikten met dergelijke ziektes niet uitgesloten mogen worden van een WAO uitkering Dit leidde in juli 2000 tot het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten De politieke partijen zijn het volgens de Steungroep aan de kiezers verplicht om snel duidelijk te maken of zij aan dit standpunt willen vasthouden of dat zij een grote groep arbeidsongeschikten tot de bijstand willen veroordelen ME CVS Nederlands onderzoek naar het verloop van de vermoeidheidsziekte ME CVS bleef tot nu toe beperkt tot de termijn van anderhalf jaar Binnen die tijd herstelt 3 verbetert 17 en blijft 80 gelijk of gaat achteruit Volgens een Amerikaans onderzoek is 31 van de ME patiënten na 5 jaar hersteld 48 na 10 jaar en 67 na 20 jaar Na 20 jaar is 33 nog steeds ziek Geen cijfers die uitsluiting van een arbeidsongeschiktheidsuitkering rechtvaardigen Volgens deze statistieken kan iemand met ME CVS binnen een jaar hersteld zijn al is de kans daarop klein maar kan de ziekte ook levenslang duren Maar ook al zouden

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/stukken/pers20020308.htm (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • wordt dit niet Wel is duidelijk dat de commissie een reeks van ziekten als niet ernstig beschouwt Volgens de commissie zijn veel ziekten met name allerlei psychische stoornissen goed behandelbaar waardoor de beperkingen kunnen verdwijnen of verminderen Maar psychiatrie en psychologie zijn niet almachtig Hoe moet het met die mensen waarbij de voorhanden therapieën niet werken De meeste veelvoorkomende psychische en lichamelijke aandoeningen zijn volgens de commissie goed te verenigen met een redelijk normaal alledaags leven Daarbij worden zonder enige bronvermelding of bewijsvoering allerlei voorbeelden genoemd waaronder pijn en vermoeidheidssyndromen Waar haalt de commissie deze wijsheid vandaan ME CVS staat bekend als een vermoeidheidssyndroom Volgens de commissie zou deze ziekte te verenigen zijn met een redelijk normaal alledaags leven De ervaring van het overgrote deel van de patiënten leert helaas anders Ook is er een schat aan literatuur waaruit het tegendeel blijkt van wat de commissie beweert In medisch wetenschappelijke literatuur over CVS wordt deze ziekte gekarakteriseerd met termen als een aanzienlijke aantasting van de kwaliteit van het leven en ernstige beperkingen in het dagelijks functioneren Volgens de diagnosecriteria voor CVS kan deze diagnose alleen gesteld worden wanneer de chronische vermoeidheid leidt tot een aanzienlijke vermindering van het vroegere activiteitenniveau op het gebied van werk studie sociale of persoonlijke activiteiten Zie K Fukuda et al The Chronic Fatigue Syndrome A comprehensive approach to its definition and study Annals of Internal Medicine 1994 121 953 959 J W M van der Meer e a Aanwijzingen voor het beleid bij langdurige lichamelijk onverklaarde moeheidsklachten In Ned Tijdschr Geneesk 1997 p 1516 1519 Zie ook de rapporten van de Britse National Task Force on CFS ME van 1994 en 1998 Volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid Hoe kan volgens de commissie beoordeeld worden of er sprake is van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid De commissie wekt de indruk dat standaardprognoses en lijsten met beperkingen per ziekte daarbij houvast kunnen bieden Voor ME CVS bestaat een dergelijke lijst niet voorzover ons bekend Misschien voor andere aandoeningen wel maar het is niet voor niets dat dergelijke gegevens tot nu toe geen rol spelen bij WAO keuringen Het lijkt ook niet erg zinvol om te investeren in het ontwikkelen van dergelijke lijsten Ten eerste kunnen de prognose en de beperkingen van een bepaalde ziekte in relatief korte tijd sterk veranderen bijvoorbeeld als gevolg van medische ontwikkelingen De ziekte AIDS is hiervan een goed voorbeeld Ten tweede zal een beoordeling die gebaseerd is op statistieken in plaats van op het reële ziekteverloop en de reële beperkingen van het individu vaak de plank misslaan Ten derde bestaat het risico dat iemand met een ziekte die niet op een dergelijke lijst staat zal worden uitgesloten van een arbeidsongeschiktheidsuitkering ongeacht de ernst van zijn arbeidsbeperkingen Kortom de commissie introduceert een schijnobjectiviteit en schijnduidelijkheid Het risico dat daardoor mensen die echt ziek en arbeidsongeschikt zijn zullen worden buitengesloten van een arbeidsongeschiktheidsuitkering is zeer groot De Steungroep vindt dit onaanvaardbaar 2 Geen arbeidsongeschiktheidsuitkering bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid een ramp De Steungroep is positief over het feit dat de commissie het WAO gat wil afschaffen Dit WAO gat leidt nu tot erg lage uitkeringen voor die arbeidsongeschikten die niet zijn bijverzekerd Daarvoor is geen enkele rechtvaardiging te geven Ook een verhoging van het maximale uitkeringspercentage juichen wij toe De Steungroep is fel tegen de afschaffing van de arbeidsongeschiktheidsuitkering bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en heeft daarvoor de volgende argumenten Ten eerste kunnen ook mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn daardoor aanzienlijke inkomensschade lijden Zij kunnen door die gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid hun baan verliezen en zeker wanneer de werkloosheid weer toe gaat nemen misschien ook geen nieuwe baan meer vinden Als zij wel aangepast werk vinden leidt dat meestal tot een lager inkomen In de praktijk is een kortere werkweek en een kortere werkdag urenvermindering vaak een aanpassing die het mogelijk maakt dat gedeeltelijk arbeidsongeschikten aan het werk blijven of weer aan het werk gaan In de meeste gevallen gaat het dan om een urenvermindering en dus een inkomensdaling van veel meer dan 30 Deze inkomensschade kunnen zij zelf zolang hun arbeidshandicap blijft voortbestaan op geen enkele wijze compenseren of teniet doen De Steungroep is van mening dat ook deze groep recht moet hebben op sociale zekerheid in de vorm van een arbeidsongeschiktheidsuitkering die gebaseerd is op het laatst verdiende inkomen Ten tweede zal de scheidslijn geheel arbeidsongeschikt gedeeltelijk arbeidsongeschikt altijd aan willekeur onderhevig zijn Willekeur is verwerpelijker naarmate er meer van afhangt En in dit geval hangt er heel veel van af namelijk het verschil tussen een verzekerd inkomen of het perspectief op bijstand of volledige inkomensafhankelijkheid van een partner De commissie maakt niet duidelijk hoe de scheidslijn volledig arbeidsongeschikt niet arbeidsongeschikt bepaald kan worden Zij spreekt van volledige arbeidsongeschiktheid volgens de huidige systematiek is dit een arbeidsongeschiktheid van 80 100 van aanzienlijk vermindering van de mogelijkheden om maatschappelijk te functioneren en verwijst naar een suggestie van de vroegere commissie Buurmeijer om de grens te leggen bij verlies van tweederde van de arbeidscapaciteit Hoe het ook zij er zal kwantificering nodig zijn om de grens te trekken waarbij mensen met aanzienlijke beperkingen buiten de boot zullen vallen En omdat de commissie het arbeidskundig arbeidsongeschiktheidscriterium volledig wil loslaten zal die kwantificering medisch moeten plaatsvinden Verzekeringsartsen worden zo opgezadeld met iets wat helemaal niet van ze gevraagd kan worden Het vaststellen van beperkingen en belastbaarheid is hun vak en dat is al moeilijk genoeg maar hoe kan een arts bepalen of iemand met bepaalde beperkingen wel of niet voor tweederde voor 80 of voor 100 zijn arbeidscapaciteit kwijt is In sommige reacties wordt het treffen van een aparte inkomensvoorziening voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten als oplossing aangedragen Volgens de Steungroep is dit geen oplossing omdat dan dezelfde willekeurige scheidslijn getrokken moeten worden Ten derde dreigt door dit kunstmatig onderscheid de groep volledig arbeidsongeschikten verstoken te blijven van iedere aanspraak op en hulp bij reïntegratie Dit terwijl in de praktijk blijkt dat een deel van deze groep of vanaf het begin of na een aantal jaren mogelijkheden ziet om aangepast werk te doen en gemotiveerd is

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/stukken/donner20011114.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • er samen met hun werkgever uit zien te komen Werknemer en werkgever zijn volgens de commissie gezamenlijk verantwoordelijk voor herstel en reïntegratie in het arbeidsproces Twee jaar lang moet de werkgever in principe het loon van de zieke werknemer doorbetalen In die tijd moeten werknemer en werkgever samen werken aan herstel en aan hervatting van het eigen werk of binnen of buiten het bedrijf ander werk zoeken Is al binnen twee jaar duidelijk dat de werknemer echt helemaal niets meer zal kunnen dan kan eerder een WAO uitkering worden aangevraagd vanaf drie maanden na de eerste ziektedag Maar wanneer werknemer of werkgever onvoldoende zijn best heeft gedaan om herstel te bevorderen en weer aan het werk te gaan dan wordt een WAO aanvraag niet in behandeling genomen De werknemer wordt dan weer teruggestuurd naar de werkgever Vindt die dat de werknemer niet voldoende meewerkt aan werkhervatting dan kan hij een korting toepassen op zijn loon of zelfs tot ontslag overgaan ook binnen de termijn van twee jaar In dat geval bestaat er geen recht op WW Wanneer de werkgever zijn verplichtingen niet nakomt blijft hij verplicht om ook na twee jaar het loon door te betalen De werknemer heeft dan geen recht op WAO of WW De werknemer hoeft een aanbod door de werkgever van aangepast werk tegen een loon dat lager is dan 70 van het oorspronkelijke loon niet te accepteren Hij mag dan ook kiezen voor ontslag In dat geval krijgt hij wel tijdelijk een WW uitkering en wanneer die afloopt een uitkering op bijstandsniveau tenminste wanneer hij geen partner heeft met een eigen inkomen Een werknemer die een dergelijk laag loon wel accepteert kan een tijdelijke aanvulling krijgen tot 70 van zijn oude loon De werkgever moet deze aanvulling die steeds minder wordt en na een paar

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/stukken/ynske20011114.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive •