archive-nl.com » NL » S » STEUNGROEP.NL

Total: 822

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • chronisch zieken met onverklaarde klachten Bij de keuring worden hun beperkingen regelmatig genegeerd of onderschat zodat zij geen of een te lage uitkering ontvangen Niet alleen met arbeidsongeschiktheidsuitkeringen ondervinden zij problemen Zij kunnen bovendien geconfronteerd worden met de stopzetting van loonbetaling tijdens het eerste ziektejaar ontslag wegens werkweigering zonder recht op WW de weigering van particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen om uit te betalen uitsluiting van voorzieningen op grond van de Wet Voorzieningen Gehandicapten WVG of de Wet op de reïntegratie arbeidsgehandicapten REA het niet toekennen van een invalidenparkeerkaart verlaging of intrekking van een bijstandsuitkering wegens het niet voldoen aan de sollicitatieplicht de onmogelijkheid van arbeidsreïntegratie omdat geen rekening wordt gehouden met de aanwezige beperking van de belastbaarheid en de uitsluiting van het recht op nabestaandenpensioen Bij de WAO herkeuringen zijn degenen die in het verleden wel een arbeidsongeschiktheidsuitkering hadden deze vaak kwijtgeraakt Die patienten die nog gedeeltelijk kunnen werken vinden moeilijk aangepast werk De ziekte heeft grote invloed op de leefsituatie van ME patiënten Zij ondervinden ernstige beperkingen in hun mogelijkheden tot het onderhouden van sociale contacten bij activiteiten buiten werken om en bij het zorgen voor zichzelf en anderen Vaak ondervinden zij weinig begrip voor hun problemen in hun omgeving Kinderen en jongeren Volgens enkele consulenten zieke leerlingen vormen kinderen en jongeren met ME CVS de grootste groep leerlingen die door ziekte problemen krijgen met het reguliere onderwijs Het is vaak heel moeilijk om voor hen onderwijs te vinden dat is aangepast aan hun beperkingen Thuisonderwijs is in de meeste delen van het land niet beschikbaar Afstandsonderwijs moet meestal zelf betaald worden en is vaak veel te duur Voor het volgen van speciaal onderwijs worden soms onhaalbare voorwaarden gesteld Aanvraag van een vervoersvoorziening om onderwijs te kunnen volgen wordt door het GAK soms afgewezen Het komt zelfs voor dat leerplichtambtenaren schoolverzuim van kinderen met ME niet accepteren Leven zoals en meedoen met gezonde leeftijdgenootjes is er niet bij voor een kind met ME CVS Door dit alles worden de schadelijke gevolgen van de ziekte groter dan nodig is Het is niet te verwachten dat de ziekte ME CVS op korte termijn te voorkomen of te genezen zal zijn Maar veel van bovengenoemde bijkomende problemen zouden wel voorkomen of opgelost kunnen worden De overheid heeft daarin een belangrijke rol De overheid zou zich het lot van de ME patiënten veel meer moeten aantrekken Voorkomen moet worden dat als het om ME CVS gaat door instanties en zelfs binnen ministeries langs elkaar heen gewerkt wordt Daarom een ME CVS Task Force Daarom vragen onderstaande organisaties het Ministerie van VWS om samen met de ministeries van SZW en Onderwijs om een ME CVS Task Force in te stellen Deze groep zou de volgende taak moeten krijgen Een grondige inventarisatie maken van alle problemen en knelpunten die zich voordoen rond de ziekte ME CVS en waar ME patiënten mee te maken krijgen op medisch én sociaal gebied Voorstellen doen voor het oplossen van de gesignaleerde problemen De Task Force zou samengesteld moeten zijn uit deskundigen

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/stukken/ynske20011026.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive • werk als belpunt in De telefoontjes kwamen bij mij thuis binnen Tussen de telefoongesprekken in lag ik meestal op de bank en soms als ik te ziek was nam ik de telefoon niet op De beller kreeg dan een antwoordapparaat Op een rustige dag kreeg ik twee of drie telefoontjes Dan was er tussendoor wel tijd om uit te rusten maar op een drukke dag waren het er soms wel acht Mensen belden met heel verschillende vragen De meest voorkomende vraag is Binnenkort verwacht ik een keuring voor de WAO Hoe moet ik me voorbereiden Dan vroeg ik meestal door om een precies beeld te krijgen van de situatie Heeft de beller bijvoorbeeld nog werk is het een eerste arbeidsongeschiktheidskeuring bij welke artsen is hij of zij geweest hoe ziek is hij of zij Afhankelijk van de antwoorden deed ik suggesties voor wat de beller zou kunnen doen En ik raadde aan om de brochure Tips voor de keuring bij de Steungroep te bestellen want daar staat heel veel in Er kwamen ook veel andere vragen bijvoorbeeld van ouders van kinderen met ME over hoe het nu verder moet met school Als iemand al langer ziek was en een ingewikkeld verhaal had met veel verschillende procedures en instanties kostte het veel tijd om alles op een rijtje te krijgen en goed advies te geven Soms verwees ik mensen door naar andere organisaties die op een bepaald punt beter konden helpen De gesprekken waren soms kort een paar minuten maar vaak veel langer een half uur of drie kwartier was heel gewoon Voor veel bellers was het de eerste keer dat ze het gevoel hadden dat ze niet als aansteller werden gezien en dat ze serieus genomen werden Soms waren het emotionele gesprekken Waar haalde je de kennis vandaan om de bellers goed te informeren en te adviseren In het begin baseerde ik mij vooral op mijn eigen ervaring met keuringen en bezwaar en beroepsprocedures Later kwam er steeds meer informatie op papier te staan Nu hebben de belpunten een naslagwerk van vijf ordners met documentatie tot hun beschikking Die komt overal vandaan van ministeries rechtbanken advocaten uitvoeringsinstellingen enzovoort Ook wisselen de belpunten regelmatig onderling ervaringen en problemen uit Eerst nog op de bestuursvergaderingen maar al snel kwam er een apart belpuntoverleg Daar worden ook regelmatig bepaalde thema s behandeld zoals WVG voorzieningen of Bezwaar en beroep Heb je voor jezelf iets gehad aan je werk voor de Steungroep Vooral de voldoening dat ik mensen kon helpen Dat geeft je het gevoel dat je nog nuttig bent ook al doe je geen betaald werk Verder waren de contacten met anderen zoals collega Steungroepleden journalisten advocaten artsen en politici leerzaam en soms ook heel bijzonder Je weet dat de Steungroep jouw afscheid als een groot gemis ervaart Waarom ben je afgetreden als bestuurslid en gestopt als belpunt lk neem met pijn in mijn hart afscheid maar het kan niet anders Mijn gezondheid is helaas langzamerhand verder achteruit gegaan Het werk werd te

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/stukken/ynske20011026b.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • heeft van lichamelijke verstandelijke of geestelijke aard die leidt tot beperkingen en die betekenen dat het kind duidelijk meer afhankelijk is van verzorging begeleiding en toezicht dan een gezond kind van dezelfde leeftijd Verder geldt als voorwaarde dat het kind aanspraak kan maken op opname in een instelling zoals omschreven in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten AWBZ Wanneer er sprake is van een chronische ziekte met een wisselend beeld zoals bij ME CVS vaak het geval is moet het kind in een aaneengesloten periode van een jaar 50 van de tijd of meer voorlopig blijvend gehandicapt zijn Op grond van deze voorwaarden zou minstens een deel van de ouders van kinderen met ME CVS in aanmerking kunnen komen voor de tegemoetkoming Om te bepalen of een kind aan deze medische voorwaarden voldoet moet een medisch vragenformulier worden ingevuld dat wordt beoordeeld door een arts van ZVN Argonaut Soms neemt deze arts contact op voor nader onderzoek De TOG kan net zoals de kinderbijslag worden aangevraagd bij de Sociale Verzekeringsbank Daar is ook een gratis brochure over de TOG verkrijgbaar Sociale Verzekeringsbank afdeling Wetscommunicatie Postbus 1100 1180 BH Amstelveen Ervaringen gevraagd De Steungroep heeft tot nu toe slechts een paar keer vernomen dat ouders van een kind met ME CVS de TOG tegemoetkoming hebben aangevraagd In die gevallen was het vragenformulier niet voldoende maar werd door de arts van ZV Argonaut nader onderzoek gedaan In twee gevallen is de aanvraag uiteindelijk afgewezen hoewel de arts eerst een andere indruk wekte In beide gevallen loopt een bewaarprocedure Om in dergelijke gevallen goede informatie en adviezen te kunnen geven wil de Steungroep graag op de hoogte gesteld worden van meerdere ervaringen met de TOG Hebt u een tegemoetkoming TOG aangevraagd Is die toegekend of afgewezen Op welke gronden Hebt u bezwaar gemaakt Wat

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/stukken/ynske20011026c.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • u verstrekkende gevolgen heeft bent u beperkt op 28H Als u doodmoe wordt van lawaai is 28I van toepassing Geloof mij er zijn nog steeds verzekeringsartsen die bij het keuren van een ME patiënt geen enkele beperking bij punt 28 aannemen U krijgt de ingevulde 28 puntenlijst een enkele keer al van de verzekeringsarts U krijgt hem meestal bij uw bezoek aan de arbeidsdeskundige Mocht dat niet zo zijn dan krijgt u hem in ieder geval als u inzage neemt in uw dossier bij de uitvoeringsinstelling of als u de stukken toegestuurd krijgt in het kader van een bezwaarschriftprocedure of beroepsprocedure Sterretjes Bij de beantwoording van de tweede vraag krijgt u te maken met de sterretjes uit de kop van dit artikel De selectie van de FIS computer is het werk van een machine dus grof Maar de machine is wel eerlijk om het zelf met een sterretje aan te geven als de werkbelasting in een functie op een bepaald punt te zwaar is Als u dus in de verwoordingen functiebelasting die u krijgt van de functies waarvoor u geschikt bent bevonden zo n sterretje aantreft is het reden om extra goed op te letten Laat u daarbij niet misleiden onderaan de verwoording functiebelasting treft u voor het gevonden sterretje standaard de volgende toelichting aan Aan de gemarkeerde punten is in het overleg tussen arbeidsdeskundige en verzekeringsarts bijzondere aandacht besteed De functie is geschikt bevonden voor bovenvermelde belanghebbende De argumenten hiervoor staan vermeld in de rapportage van de verzekeringsarts of de arbeidsdeskundige Meestal treft u in deze rapportages helemaal niets aan over de sterretjes Zeg daar iets van in een beroepsprocedure Voor de beroepsrechter is het een uitgemaakte zaak dat een functie met één of meer sterretjes waarop geen aparte schriftelijke toelichting is gegeven door de verzekeringsarts of arbeidsdeskundige geldt als een ongeschikte functie Zolang u daar zelf echter niets van zegt kan het zijn dat de beroepsrechter aan de sterretjes voorbij gaat Zodra u er wel iets over zegt kan de rechter niet meer om de sterretjes heen Als er wel een aparte toelichting komt van de verzekeringsarts of arbeidsdeskundige staat u ook nog niet met lege handen U pakt dan het overzicht verkorte functie omschrijvingen van de voor u geselecteerde functies dat u van de arbeidsdeskundige hoort te krijgen Daarin leest u per voor u geschikt geachte functie wat deze functie voor werkzaamheden inhoudt U leest daarin bijvoorbeeld dat u in die functie op tarief werkt of dat een productienorm geldt van 2000 producten per uur Dit betekent dat u langdurig en snel moet kunnen werken Anders ligt u eruit bij uw collega s en uw chef en bent u dus ongeschikt voor die functie Lees dus het overzicht verkorte functieomschrijvingen en kruis daarin de dingen aan waarvan u denkt dat die te zwaar voor u zijn U kunt van de verzekeringsarts of de arbeidsdeskundige eisen dat hij u een volledige en behoorlijke reactie geeft waarin hij uiteenzet waarom u naar zijn mening toch kunt werken in die

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/stukken/sjoerd20011026.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • de commissie het WAO gat wil afschaffen Dit WAO gat leidt nu tot erg lage uitkeringen voor de arbeidsongeschikten die niet zijn bijverzekerd Daarvoor is geen enkele rechtvaardiging te geven Ook een verhoging van het maximale uitkeringspercentage juichen wij toe De Steungroep is echter fel tegen de afschaffing van de arbeidsongeschiktheidsuitkering bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid Ten eerste kunnen ook mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn daardoor aanzienlijke inkomensschade lijden Zij kunnen door die gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid hun baan verliezen en zeker wanneer de werkloosheid weer toe gaat nemen misschien ook geen nieuwe baan meer vinden Als zij wel aangepast werk vinden leidt dat meestal tot een lager inkomen Deze inkomensschade kunnen zij zelf zolang hun arbeidshandicap blijft voortbestaan op geen enkele wijze compenseren of teniet doen De Steungroep is van mening dat ook deze groep recht moet hebben op sociale zekerheid in de vorm van een arbeidsongeschiktheidsuitkering die gebaseerd is op het laatst verdiende inkomen Ten tweede zal de scheidslijn geheel arbeidsongeschikt gedeeltelijk arbeidsongeschikt altijd aan willekeur onderhevig zijn Willekeur is verwerpelijker naarmate er meer van afhangt En in dit geval hangt er heel veel van af namelijk het verschil tussen een verzekerd inkomen of het perspectief op een bijstandsminimum of volledige inkomensafhankelijkheid van een partner De commissie maakt niet duidelijk hoe de scheidslijn volledig arbeidsongeschikt niet arbeidsongeschikt bepaald kan worden Wel is duidelijk dat volgens de commissie het overgrote deel niet volledig arbeidsongeschikt is Het zijn de verzekeringsartsen die volgens de commissie de grens moeten trekken Verzekeringsartsen worden zo opgezadeld met iets wat helemaal niet van ze gevraagd kan worden Het vaststellen van beperkingen en belastbaarheid is hun vak en dat is al moeilijk genoeg maar hoe kan een arts met zekerheid bepalen of iemand met bepaalde beperkingen wel of niet voor tweederde voor 80 of voor 100 zijn arbeidscapaciteit kwijt is In sommige reacties wordt het treffen van een aparte inkomensvoorziening voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten als oplossing aangedragen Volgens de Steungroep is dit geen oplossing omdat dan dezelfde willekeurige scheidslijn getrokken moeten worden Ten derde dreigt door dit kunstmatig onderscheid de groep volledig arbeidsongeschikten verstoken te blijven van iedere aanspraak op en hulp bij reïntegratie Dit terwijl in de praktijk blijkt dat een deel van deze groep of vanaf het begin of na een aantal jaren mogelijkheden ziet om aangepast werk te doen en gemotiveerd is om te reïntegreren Rapport vol blinde vlekken Het is op zich positief dat de commissie streeft naar het realiseren van passend werk voor werknemers met een arbeidshandicap Maar het blijft een ijdel streven omdat de plannen op dit punt niet getuigen van veel realiteitszin Wat dit betreft zit het rapport vol blinde vlekken De commissie heeft geen oog voor de hoge eisen op het gebied van productiviteit inzetbaarheid en flexibiliteit die tegenwoordig in Nederland aan het functioneren van werknemers gesteld worden Arbeid is topsport is niet voor niets een bekend gezegde geworden Deze hoge eisen aan werknemers belemmeren reïntegratie van diegenen die niet meer aan deze eisen kunnen voldoen Voor de commissie is dit helaas een

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/stukken/ynske20010809.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • Ph M Bogaers Bogaers is bij veel ME patiënten bekend om zijn uitzonderlijk gedegen gedreven en vaak succesvolle optreden bij arrondissementrechtbanken en Centrale Raad van Beroep voor hun recht op een WAO uitkering Naast het arbeidsongeschiktheidsrecht richt hij zich ook op het vluchtelingenrecht met dezelfde inzet en kwaliteit De ondertitel van de bundel is dan ook Lezingen over de praktijk van het vluchtelingenrecht en het arbeidsongeschiktheidsrecht Deze combinatie is niet toevallig In zijn inleiding tot de bundel stelt Bogaers dat beide rechtsgebieden als uitsluitingsrecht worden beschouwd In beide gevallen is de methode om de relevante feiten aan het licht te brengen in het vluchtelingenrecht de methode voor het verhoren van asielzoekers en in het arbeidsongeschiktheidsrecht de methode om de klachten die tot arbeidsongeschiktheid leiden vast te stellen en te beoordelen onderontwikkeld en wordt zeer slecht toegepast Het resultaat talloze uitgeprocedeerden die niet aan hun recht komen Zowel de vluchtelingenstatus althans een verblijfsvergunning asiel als een toekenning van een arbeidsongeschiktheidsuitkering zijn een schaars goed waarbij niet doordachte methoden kennelijk tot doel hebben zoveel mogelijk mensen van een dergelijke status uitkeringspositie uit te sluiten Aldus mr Bogaers Mr P B Ph M Bogaers Tegen de stroom op Lezingen over de praktijk van

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/stukken/boga20010809.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • ervaart maar hij mag zich niet beperken tot een registratie daarvan Het is zijn taak om deze klachten te objectiveren Dat wil zeggen om te onderzoeken in hoeverre ze reëel zijn en niet alleen bestaan in de subjectieve beleving van betrokkene In de Nota van toelichting bij het Schattingsbesluit wordt expliciet gesteld dat ook wanneer geen lichamelijke afwijkingen aangetoond kunnen worden geen eenduidige diagnose kan worden gesteld en of geen duidelijke lichamelijke of psychische oorzaken van de klachten en beperkingen kunnen worden vastgesteld voldaan kan zijn aan de wettelijke voorwaarden voor toekenning van een arbeidsongeschiktheidsuitkering Volgens de verantwoordelijke politici bewindslieden en kamerleden is dit altijd de bedoeling van de wet geweest Uitspraken Centrale Raad van Beroep Inmiddels is ook een aantal belangrijke uitspraken van de Centrale Raad van Beroep bekend geworden Ik verwijs naar de volgende die ook als bijlage bij deze brief zijn gevoegd 08 08 00 97 7292 AAW USZ 275 ME CVS positief Arbeidsongeschiktheid aangenomen ook al zijn er geen afwijkingen of oorzaken gevonden op grond van rapporten van door rechtbank geraadpleegde psychiater en internist die diagnose CVS stelden en arbeidsbeperkingen vaststelden bestelcode CRB 25 16 08 00 98 646 AAW WAO USZ 234 ME CVS Positief Richtlijn medisch arbeidsongeschiktheidscriterium niet in strijd met wet en recht Moet in acht worden genomen bij besluiten vanaf 1 maart 1997 In bijzondere situaties kunnen en moeten volgens de CRvB ook klachten zonder duidelijke oorzaak leiden tot de conclusie dat beperkingen aanwezig zijn als gevolg van ziekte in de zin van de WAO bestelcode CRB 26 Betrokkene is na deze uitspraak door het GAK met terugwerkende kracht tot 5 mei 1997 voor 80 100 arbeidsongeschikt verklaard 12 12 2000 97 6044 ZW ME CVS Positief De Richtlijn medisch arbeidsongeschiktheidscriterium maakte op 25 september 1996 datum beslissing deel uit van beleid bedrijfsvereniging en uitvoeringsinstelling GAK Verzekeringsarts Jonker heeft in strijd hiermee nagelaten een inventarisatie te maken van klachten en beperkingen om deze vervolgens te toetsen bestelcode CRB 30 Uit deze uitspraken blijkt duidelijk dat het in strijd is en was met het geldend beleid wanneer mensen met moeilijk objectiveerbaar geachte gezondheidsklachten vanwege het feit dat er geen oorzaak gevonden is voor hun ziekte of klachten of vanwege het feit dat er geen lichamelijke afwijkingen zijn gevonden of vanwege het feit dat hun ziekte niet objectief aantoonbaar zou zijn worden afgewezen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering Integendeel in dergelijke gevallen zou een zorgvuldig en uitgebreid onderzoek naar de aard en de ernst van al hun klachten en beperkingen plaats moeten vinden Dit beleid is niet pas ingegaan op 1 maart 1997 toen de Richtlijn MAOC tot bindend voorschrift werd verklaard maar al voor die tijd omdat bedrijfsverenigingen en uitvoeringsinstellingen de inhoud van die richtlijn beschouwden als een nadere uitleg van reeds bestaand beleid zoals uit de laatstgenoemde uitspraak van de CRvB blijkt Verzoek tot herziening door LISV en uitvoeringsinstellingen Het is ook bekend dat in een groot aantal gevallen de arbeidsongeschiktheid van mensen met een ziekte als ME CVS op een heel andere wijze

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/stukken/lisv20010418.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • Ook geen goed nieuws voor ME patiënten Veel van hen zijn gedeeltelijk arbeidsongeschikt En dankzij de Nijmeegse psychologen wordt ME CVS weer vaker als psychische aandoening beschouwd Dat de nieuwe voorstellen officieel geen betrekking hebben op mensen die nu al een WAO uitkering ontvangen is geen geruststelling In het verleden is al vaker gebleken dat op handen zijnde verslechteringen hun schaduw vooruitwierpen De discussie in de media blijkt er toe

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/stukken/ynske20010418.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive •