archive-nl.com » NL » S » STEUNGROEP.NL

Total: 822

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • laatste vindt u in de Steungroep uitgave Ziekte en ontslag bestelcode OSL De tekst van de Standaard urenbeperking aangevuld met praktische tips kritisch commentaar en een bijlage over de vaststelling van het aantal uren dat u mogelijk zou kunnen werken is bij de Steungroep verkrijgbaar bestelcode URE Informatie over hoe u de in dit artikel genoemde uitgaven kunt bestellen vindt u in het overzicht van Steungroep uitgaven elders op onze website LISV verspreidt vooroordelen Tot zover het goede nieuws Helaas verspreidt het LISV met de Standaard verminderde arbeidsduur ook vooroordelen over ME CVS Tot nu toe was het vooral LISV medewerker S Knepper die zich hieraan schuldig maakte onder andere in de media Nu worden zelfs in de officiële tekst van een voorschrift voor verzekeringsartsen vooroordelen verspreid Dit gebeurt in een bijlage bij de betreffende Standaard waarin een aantal praktijksituaties casus worden beschreven Hieronder een letterlijke en complete weergave van twee van de zes voorbeeldsituaties uit de Standaard Casus 2 fysiotherapeut met reumatoïde artritis Cliënt is een 43 jarige fysiotherapeut die sinds 15 jaar langzaam progressieve reumatoïde artritis heeft Diverse gewrichten maar met name die van de bovenste extremiteiten zijn aangetast Het beeld is de laatste jaren tamelijk rustig Cliënt kan zichzelf goed verzorgen maar er is een uitgesproken ochtendstijfheid hij moet zichzelf iedere ochtend losmaken en zich wassen aankleden en eten neemt veel meer tijd dan normaal ongeveer een tot twee uur in beslag Hij vindt dat hij maar een paar uur per dag kan werken Fysieke activiteiten putten hem snel uit voor zover hij daartoe in staat is s Middags gaat hij meestal een half uur tot een uur liggen Casus 4 huishoudelijk medewerkster met ME CVS Cliënte is een 52 jarige medewerkster van de huishoudelijke dienst Ze werkt al vier jaar niet meer vanwege moeheidsklachten De diagnose ME heeft zij zelf gesteld en is door de huisarts internist en revalidatiearts onderschreven na uitvoerige verwijzing Cliënte ligt veel op bed hetgeen de huisarts bevestigd Haar echtgenoot en kinderen verzorgen haar en er is huishoudelijke hulp Het gezin gaat al jaren niet meer op vakantie Bij onderzoek een nadrukkelijk lijdende vrouw die het weinige dat zij toch nog doet als een heldendaad presenteert Zij acht zichzelf volledig arbeidsongeschikt De verzekeringsarts overweegt dat er sprake is van een door de houding van de omgeving moeilijk te doorbreken situatie Cliënte is ook al drie jaar arbeidsongeschikt Aan de andere kant zal zij zo nooit beter worden en doet daar feitelijk ook geen enkele poging toe Tot zover de beschrijving in de LISV standaard Wat de functie is van deze casus blijft onduidelijk Er wordt namelijk niet aangegeven hoe het oordeel over een eventuele urenbeperking in deze gevallen tot stand moet komen en wat dat oordeel in moet houden Toch zijn de beschrijvingen niet echt neutraal te noemen U zult begrijpen dat wij over de beschrijving van casus 4 de ME patiënte verontwaardigd zijn De beschrijving is uiterst tendentieus en produceert of bevestigt vooroordelen Het lijkt erop dat de 52 jarige medewerkster

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/stukken/ynske20010418b.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive • inhoud van een brief van een geconsulteerd neuroloog Daardoor is hem ontgaan dat deze neuroloog polineuropathie gevoelsstoornissen aan de voeten heeft geconstateerd Uit zijn telefoongesprek met de huisarts heeft hij dus ten onrechte de conclusie getrokken dat er geen sprake is van een lichamelijke stoornis Ten tweede veegt Koerselman de diagnose die is gesteld door een deskundige van de arrondissementsrechtbank Utrecht zonder enige motivatie van tafel en doet hij in strijd met het oordeel van deze deskundige de klachten en beperkingen van A af als vaag en uiterst aspecifiek De deskundige zenuwarts Pruyt was tot de conclusie gekomen dat A volledig arbeidsongeschikt is Dit oordeel werd gedeeld door behandelend neuroloog Koetsier Volgens mr Vogelzang had Koerselman de door andere deskundigen gestelde diagnoses niet mogen verwerpen zonder daarvoor goede gronden aan te voeren Mr Vogelzang voert ten derde aan dat Koerselman eerst zijn diagnose stelt schizoïde persoonlijkheidsstoornis en dan in strijd met de feiten de gezondheidstoestand en het leven van A zodanig interpreteert dat dit binnen die diagnose past Als voorbeeld voert zij aan dat A volgens Koerselman sociale contacten uit de weg zou gaan terwijl hij in werkelijkheid via werk studie kerkelijke activiteit en familie en vrienden wel degelijk goede sociale contacten onderhield Uitgaande van de feiten voldoet A slechts aan één van de zeven criteria voor de door Koerselman gestelde diagnose die dan ook niet onderbouwd kan worden Ten vierde wijst mr Vogelzang op een aantal belangrijke tegenstrijdigheden in Koerselmans rapport Deze leiden er zelfs toe dat Koerselman in strijd met andere onderdelen van zijn rapport en in strijd met de feiten suggereert dat A zou simuleren en alleen op geldelijk gewin uit zou zijn Ten vijfde stelt mr Vogelzang dat Koerselman zijn conceptrapport eerst met A had moeten bespreken dit op grond van eerdere jurisprudentie van het Centraal Tuchtcollege Tot slot stelt zij voor om de tuchtrechtelijke jurisprudentie op een belangrijk punt uit te breiden Zij verwijst naar een uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem naar aanleiding van een geschil tussen een Whiplash patiënt en een verzekeringsmaatschappij cursief aan De te benoemen deskundige dient een persoon te zijn van wie mag worden verwacht dat hij een onafhankelijk en onpartijdig oordeel kan geven die zelfs niet de schijn van partijdigheid heeft en tegen wiens benoeming tot deskundige geen van partijen in redelijkheid bezwaar kan hebben cursief uit Zij stelt voor om dit neutraliteitsvereiste als criterium te hanteren Koerselman heeft zich in de publiciteit herhaaldelijk in negatieve zin over de diagnose ME CVS uitgelaten en voldoet daarom niet aan dit vereiste Tot zover het betoog van Mr Vogelzang Kritische vragen Tuchtcollege De advocate van Koerselman mevrouw mr Van der Windt bleek zich niet op een inhoudelijke behandeling te hebben voorbereid Het enige wat zij te melden had was dat Koerselman niets te verwijten valt Voor vragen verwees zij naar hemzelf Vervolgens stelde de voorzitter van het Tuchtcollege een aantal kritische vragen Hoe kon Koerselman tot de conclusie komen dat de vermoeidheidsklachten niet significant waren terwijl uit zijn anamnese blijkt dat

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/stukken/ynske20010418c.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • ME en Arbeidsongeschiktheid
  variërend aantal andere klachten en symptomen zoals bijvoorbeeld steeds terugkerende infecties concentratie en geheugenstoornissen pijn en overgevoeligheid voor licht en geluid Het onderzoek zegt niets over het verdwijnen of verminderen van dergelijke symptomen die heel ingrijpend kunnen zijn De patiënten die zijn onderzocht hoefden niet volledig aan de diagnosecriteria voor CVS te voldoen Er kan dus niet gezegd worden of er inderdaad sprake is van CVS patiënten en vergelijkingen met ander onderzoek naar CVS zijn niet te maken Bovendien is heel opvallend dat de CGT behandeling bij de meer passieve patiënten niet hielp Gezien het model waarop de behandeling is gebaseerd zou juist die groep er baat bij moeten hebben Patiënten die er het meest ernstig aan toe waren konden niet aan het onderzoek deelnemen Op basis van eerdere informatie over het betreffende onderzoek kwam de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid tot de conclusie dat waarschijnlijk een beperkte groep ME patiënten door CGT beter kan leren omgaan met de klachten en beperkingen die hun ziekte met zich meebrengt Iedere pretentie dat CGT tot genezing zou leiden of andere behandelingen en onderzoek daarnaar overbodig zou maken is niet terecht Een dergelijke pretentie is zelfs schadelijk Na de recente berichtgeving over het Nijmeegse onderzoek blijft deze conclusie overeind Onderzoek naar oorzaken ME CVS De oorzaak van ME CVS is nog niet bekend Onderzoek naar deze ziekte vindt internationaal op vele fronten plaats CGT speelt daarbinnen slechts een zeer kleine rol Er zijn veel aanwijzingen voor een verstoring van het immuunsysteem en van het autonoom zenuwstelsel Professor de Becker neurofysiologe aan de Vrije Universiteit Brussel was in Noorderlicht zeer hoopvol over de resultaten van dit onderzoek Zij verwacht dat de komende jaren een effectieve medische behandeling van de ziekte wordt ontwikkeld Professor van der Meer noemde in hetzelfde programma het resultaat van Amerikaans en

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/stukken/pers20010323.htm (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • 2001 Als voorzitter van de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid moet ik toch even iets rechtzetten De Steungroep heeft nooit gesteld dat ME vaak wordt veroorzaakt door het werken met organische oplosmiddelen Bij navraag bij de auteur blijkt deze stelling te zijn gebaseerd op onjuiste of verkeerd begrepen informatie uit de tweede hand Er zijn veel aanwijzingen dat er bij ME patienten sprake is van een stoornis van het autonoom zenuwstelsel en van een stoornis van het immuunsysteem Hoe de ziekte ME CVS ontstaat en wat de oorzaak is staat echter nog steeds niet vast zoals ook weer bleek op de internationale wetenschappelijke conferentie over deze ziekte die eind januari in Seattle USA plaatsvond ME CVS uit zich onder andere in ernstige uitputting en concentratie en geheugenproblemen Het organisch psychosyndroom OPS een ernstige hersenziekte die wordt veroorzaakt door blootstelling aan organische oplosmiddelen gaat ook met deze klachten gepaard De Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid verwijst mensen met dergelijke klachten waarvan blijkt dat ze met oplosmiddelen hebben gewerkt dan ook door naar de OPS patientenvereniging om te informerm waar ze kunnen laten onderzoeken of er sprake is van OPS Mogelijk is in zo n geval eerst de diagnose ME CVS gesteld maar blijkt later dat die diagnose onjuist was en dat er sprake is van OPS Ondanks de onduidelijkheid over de oorzaak van ME CVS kan een verband met werk in bepaalde gevallen niet worden uitgesloten Een deel van de patienten geeft aan dat er aan hun uitval door ziekte een periode van langdurige overbelasting door werk vooraf is gegaan Het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat mensen zonder het te weten al langer ziek waren en daardoor minder belastbaar Een arbeidsbelasting die eerder als normaal werd ervaren kan daardoor te zwaar zijn geworden en tot arbeidsongeschiktheid hebben geleid Wat ook regelmatig voorkomt

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/stukken/steu20010215.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • Binnen het bestuur van de Steungroep hebben een aantal wisselingen plaatsgevonden Corien Oosterlee is in verband met haar nieuwe functie afgetreden als voorzitter en heeft het bestuur verlaten Ynske Jansen is afgetreden als secretaris en is benoemd tot nieuwe voorzitter En we hebben ook een nieuwe penningmeester Sven Steffensen Verder bestaat het bestuur uit Gerda Boekema Eef van Duuren en Celie Sierksma Bestuursleden en medewerker advies en informatiedienst gezocht De Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid heeft nog een aantal bestuursposten vrij waaronder die van secretaris We willen graag een grote invloed van ME patienten in het bestuur handhaven Daarom zoeken we één of meer ME patienten die ons bestuur willen versterken Maar ook iemand die zelf geen ME CVS heeft maar zich wel als bestuurslid voor de doelstellingen van de Steungroep kan en wil inzetten is van harte welkom Daarnaast wordt nog iemand gezocht die deel wil uitmaken van de telefonische informatie en adviesdienst van de Steungroep We zoeken daarvoor iemand die twee of meer dagdelen per week telefonisch mensen met vragen op het gebied van arbeidsongeschiktheid werk uitkeringen en voorzieningen te woord kan staan Hebt u belangstelling voor één van deze onbetaalde functies of wilt u eerst meer informatie Of weet u misschien iemand anders die geschikt zou zijn Neem dan contact op met Corien Oosterlee of Ynske Jansen Nog steeds donateurs nodig De Steungroep heeft nog steeds donateurs nodig Het moet natuurlijk niet zo zijn dat we na een jaar ons kantoortje weer moeten verlaten Behartiging van de belangen van mensen met ME CVS op het gebied van arbeidsongeschiktheid werk onderwijs uitkeringen en voorzieningen zal nog lang nodig zijn We willen graag één of twee mensen in deeltijdfunctie aanstellen om de continuïteit van onze activiteiten te garanderen Het streefaantal van 2000 donateurs is in het jaar 2000 niet gehaald

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/stukken/steu20010208.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • dat betrokkene niet ziek is Wanneer lichamelijke afwijkingen gevonden zijn die niet in hun beeld passen negeren zij die vaak Vaak zijn zij van mening dat betrokkene arbeidsgeschikt is Oordelen van artsen die tot een andere conclusie komen leggen zij hooghartig naast zich neer Daarmee bepalen zij het lot van de arbeidsongeschikte geen WAO WAJONG of WAZ uitkering ook al is werken niet mogelijk Via hun rapporten verspreiden zij de grofste vooroordelen over mensen die de pech hebben getroffen te zijn door ziektes als ME CVS fibromyalgie bekkeninstabiliteit of RSI muisarm in de volksmond Zij zouden niet ziek zijn maar mislukt in het leven Zij zouden hun klachten bewust of onbewust gebruiken om hun falen te maskeren Zij zouden ziekte voorwenden om ziektewinst te incasseren een inkomen zonder te hoeven presteren of aandacht en hulp van naasten en hulpverleners Ook in de media verspreiden zij dergelijke vooroordelen die helaas door veel journalisten maar al te graag worden nagepraat Met name Koerselman misbruikt zijn gezag als psychiater en hoogleraar door publiekelijk kwistig met vooroordelen te strooien Lange tijd is de mening van dergelijke artsen onaantastbaar geweest Rechters namen hun oordeel vrijwel altijd over wat er ook werd aangevoerd aan feiten en argumenten ter ontkrachting daarvan De rechtbank had de deskundige immers zelf aangewezen en stelde vrijwel altijd diens oordeel boven dat van andere deskundigen Langzamerhand beginnen er nu scheuren te komen in dit bolwerk van onfeilbaarheid In een artikel van Sjoerd Visser in de komende Medium kunt u lezen dat de rechters van de Centrale Raad van Beroep CRvB de hoogste rechtbank in sociale verzekeringszaken eindelijk eens twijfelen aan het gezag van zenuwarts Van Zandvoort Al eerder was het bolwerk aangetast door de drievoudige veroordeling van psychiater Duinkerke door het Regionaal Medisch Tuchtcollege Eindhoven zie Medium 99 4 en 2000 2 En ook al is de uitspraak nog niet bekend de behandeling van een zaak tegen psychiater professor Koerselman door het Centraal Medisch Tuchtcollege heeft duidelijk gemaakt dat Koerselman in zijn rapporten niet meer zomaar van alles mag beweren maar dat hij verantwoording moet afleggen van zijn onderzoek en conclusies Heel goed is dat de criteria waaraan medische expertises in het kader van rechtszaken moeten voldoen in deze zaak veel nadruk hebben gekregen Wanneer de rapporten van de betreffende deskundigen grondig aan deze criteria getoetst zouden worden zou er vaak weinig overblijven van hun conclusies CRvB moet eisen stellen aan deskundigenonderzoek Bij de onaantastbaarheid van het bolwerk van medisch deskundigen heeft ongetwijfeld het feit een rol gespeeld dat de arrondissementsrechtbanken en de Centrale Raad van Beroep nooit openbare en toetsbare kwaliteitseisen hebben geformuleerd noch met betrekking tot de deskundigheid van de betrokken medici noch met betrekking tot hun onderzoek en hun rapportage Bovendien zetten de rechtbanken en de CRvB hun deskundigen vaak al via de vraagstelling van het onderzoek op het verkeerde been Vaak neemt de vraag of er lichamelijk afwijkingen zijn gevonden die de gezondheidsklachten zouden kunnen verklaren daarin een prominente plaats in Ook daar zou verandering in kunnen komen

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/stukken/ynske20010202.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • een ME patiente in het gelijk gesteld Volgens de CRvB maakte de Richtlijn Medisch Arbeidsongeschiktheidscriterium op 25 september 1996 de datum van de betreffende beslissing deel uit van het beleid van het GAK Verzekeringsarts Jonker heeft in strijd hiermee ten onrechte nagelaten een inventarisatie te maken van de klachten en beperkingen van betrokkene om deze vervolgens te toetsen Het feit dat de oorzaak van de klachten niet bekend was is

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/stukken/steu20001212.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • Verzekeringen U pagina 2 december Zo zou het inderdaad moeten zijn Bij ME patienten gaat het echter vaak anders Uit Nederlands onderzoek blijkt dat 98 van de ME patienten geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is De ziekte ME wordt door medici liever CVS genoemd chronisch vermoeidheidssyndroom Deze diagnose mag anders dan bij veel andere chronische ziektes pas gesteld worden wanneer er bij de patient sprake is van ernstige beperkingen in zijn of haar functioneren Ook de mogelijkheden om te werken zijn dan vrijwel altijd ernstig beperkt De arbeidsongeschiktheid is soms gedeeltelijk maar vaak ook volledig Door willekeur bij de WAO keuringen krijgen echter veel ME patienten niet de uitkering waar ze recht op hebben Daarbij spelen vooroordelen van verzekeringsartsen een grote rol Simon Knepper speelt een opvallend actieve rol bij het verspreiden van die vooroordelen overigens niet alleen met betrekking tot ME CVS maar ook met betrekking tot Burn out en andere aandoeningen die tot arbeidsongeschiktheid leiden Zie bijvoorbeeld zijn optreden in het TV programma B W van 28 september j l en de lezingen die hij regelmatig geeft voor artsen psychiaters en rechters zie onder andere het blad Psy van oktober 2000 Daarbij laat hij zich niet hinderen door enige

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/stukken/ynske20001203.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive •