archive-nl.com » NL » S » STEUNGROEP.NL

Total: 822

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Wetten en regels | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  Lees ook Groot inkomensverlies chronisch zieken door verdwijnen tegemoetkomingen Wetten en regels Wet en regelgeving en jurisprudentie Overzicht van de regelgeving en jurisprudentie op het gebied van de WIA WAO WAZ en Wajong door mr P J Jansen PDF Dit overzicht op de website van de Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrecht SSZ wordt regelmatig geactualiseerd Wetteksten Ziektewet WIA wet WAO wet WAJONG Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten WAZ Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen Wet verbetering poortwachter Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten AAW wet afgeschaft per 01 01 1998 Werkloosheidswet Algemene bijstandswet bron http www wetten overheid nl Gelijke behandeling gehandicapten en chronisch zieken Gelijke behandeling van mensen met een handicap Handicap of chronische ziekte Gelijke behandeling wettelijk geregeld Informatie voor werknemers over gelijke behandeling Informatie voor werkgevers over gelijke behandeling Recht op gelijke behandeling gehandicapten en chronisch zieken wettelijk geregeld Internetsite van de Commissie Gelijke Behandeling Wet gelijke behandeling Veel informatie over wetten en regels is verder te vinden op o a Wegwijzers naar wetten actuele informatie over wet en regelgeving die relevant is voor chronisch zieken en gehandicapten Van de vereniging Spierziekten Nederland en de Chronisch zieken en Gehandicaptenraad Stichting Adviesgroep Bijstandsgerechtigden Overige November 2007 Beroepschrift Mr E van den Bogaard Klinische blik verzekeringsartsen onbetrouwbaar pdf bestand 2 maart 2007 Uitspraak Centrale Raad van Beroep Inkomen door langere werkweek telt toch mee Zie verder De tekst van de uitspraak van de CRvB UWV moet van Centrale Raad van Beroep beoordelingssysteem ombouwen Claimbeoordelings en Borgingssysteem 9 november 2004 Een dossier van 15 jaar procederen tegen onjuiste medische rapporten i v m de WAO Keuringsregels ME CVS Eerste en tweede motie Vendrik Handelwijze van het UWV bij een verzoek om de keuring over te doen herziening Instructie voor UWV medewerkers UWV 27 maart 2006 Wordbestand Protocol ME CVS verzekeringsgeneeskundig protocol Chronische vermoeidheidssyndroom Algemeen Richtlijn medisch arbeidsongeschiktheidscriterium Schattingsbesluit Arbeidsongeschiktheidswetten 2000 met

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/herkeuringen/wetten-en-regels (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • Korting voor donateurs op voedingssupplementen | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  meer informatie Korting voor donateurs op voedingssupplementen De ontmoetingsplaats voor ME patienten op internet Oproepen Ziek en blijven werken Heeft u zich maximaal 18 maanden geleden ziek gemeld Is de diagnose ME whiplash of PDS gesteld Lees meer Korting voor donateurs op voedingssupplementen Op initiatief van één van onze donateurs is de Roode Roos magazijn voor orthomoleculaire voeding bereid gevonden om donateurs van de Steungroep korting te verlenen bij de

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/index.php/home/activiteiten/124-rooderoos (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  2 tot 4 uur minder dan 2 uur Invalid Input 18 Welke diagnose is diagnoses zijn bij u gesteld CVS of CVS ME fibromyalgie er is nog geen diagnose gesteld anders vul onderstaande veld in Invalid Input 18a Toelichting Invalid Input 19 Wanneer de diagnose CVS of CVS ME bij u is gesteld door wie is dat gebeurd meer dan een antwoord mogelijk huisarts specialist niet van toepassing een ander vul toelichting in Invalid Input 19a toelichting Invalid Input 20 Bent u in behandeling of ooit behandeld in verband met CVS ME ja niet van toepassing ga door met vraag 23 nee ga door met vraag 23 Invalid Input 21 Wat voor behandeling en in verband met CVS ME volgt u hebt u gevolgd meer dan één antwoord mogelijk medicijnen cognitieve gedragstherapie CGT vul bij toelichting instelling therapeut in andere psychologische begeleiding fysiotherapie en oefentherapie anders vul toelichting in Invalid Input 21b Toelichting Als u CGT heeft gevolgd vul hier dan instelling therapeut in U kunt hier uw toelichting schrijven Invalid Input 22 Indien u cognitieve gedragstherapie CGT volgt hebt gevolgd wat was daarvan het resultaat volledig hersteld licht verbeterd sterk verbeterd gelijk gebleven licht achteruitgegaan sterk achteruitgegaan Invalid Input 22b Toelichting Invalid Input Als uw melding een keuring bij het UWV betreft ga dan door met vraag 23 Als uw melding een beoordeling door een bedrijfsarts betreft kunt u vraag 23 t m 46 overslaan Ga dan door met vraag 47 C HET MEDISCH GEDEELTE VAN DE KEURING DE VERZEKERINGSARTS 23 Hebt u de indruk dat de verzekeringsarts voldoende kennis had van ME CVS ja nee weet ik niet Invalid Input 23b Toelichting Invalid Input 24 Welke diagnose heeft de verzekeringsarts gesteld meer dan één antwoord mogelijk CVS ME fibromyalgie geen ziekte weet ik niet anders vul dit bij toelichting in Invalid Input 24a Toelichting Invalid Input 25 Heeft de verzekeringsarts informatie ingewonnen bij uw arts en of behandelaar s ja ga door met vraag 27 nee weet ik niet Invalid Input 26 Zo nee had u dat wel gewild ja nee weet ik niet Invalid Input 27 Vindt u dat het onderzoek van de verzekeringsarts voldoende is geweest om een goed beeld te krijgen van uw klachten behandeling en beperkingen ja ga door met vraag 29 nee Invalid Input 28 Zo nee wat had hij dan volgens u meer aan onderzoek moeten laten doen Invalid Input 29 Is de verzekeringsarts van mening dat u voldoende wordt bent behandeld ja nee weet ik niet Invalid Input 30 Heeft uw verzekeringsarts u een bepaalde behandeling geadviseerd of voorgeschreven ja geadviseerd ja voorgeschreven nee ga door met vraag 33 Invalid Input 30b Toelichting Schrijf hier welke behandeling de verzekeringsarts u heeft geadviseerd of heeft voorgeschreven Invalid Input 31 Heeft de verzekeringsarts u voldoende geïnformeerd over waar u in uw omgeving die behandeling kunt krijgen ja nee Invalid Input 31b Toelichting Invalid Input 32 Hebt u dit advies of voorschrift opgevolgd of bent u van plan dit op te volgen ja nee

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/index.php/component/rsform/?formId=1 (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Nieuwe regels herkeuring 2004
  wordt strenger Een verzekeringsarts mag tot nu toe iemand die psychisch niet zelfredzaam is op medische gronden volledig arbeidsongeschikt verklaren Minister De Geus wil dit nu alleen nog toestaan wanneer de minimale psychische zelfredzaamheid het gevolg is van een ernstige psychische stoornis Bovendien behoudt de minister zich het recht voor om de mogelijkheid dat iemand op medische gronden volledig arbeidsongeschikt wordt verklaard nog verder in te perken Dubbele herkeuringen Mensen met bepaalde diagnoses worden zowel medisch als arbeidskundig extra streng beoordeeld Het gaat hierbij onder andere om mensen met ziektes of klachten die als moeilijk objectiveerbaar worden beschouwd zoals psychische klachten chronische rugklachten bekkeninstabiliteit ME CVS fibromyalgie whiplash en RSI Wanneer de eerste keuringsarts van mening is dat iemand uit deze groep op medische gronden volledig arbeidsongeschikt is of geen volle werkdag of volle werkweek kan werken moet een tweede keuringsarts het onderzoek over doen Wanneer de eerste arbeidskundige geen of onvoldoende geschikte functies kan vinden gaat een tweede arbeidskundige alsnog op zoek naar functies De Steungroep vreest dat hierdoor veel mensen met een dergelijke diagnose hun uitkering geheel of gedeeltelijk zullen verliezen ook al is hun gezondheid niet verbeterd Voor meer informatie zie ook Uitgangspunten dubbele keuringen UWV november 2004 en Bijbehorende lijst met diagnosecodes UWV oktober 2004 Inhoud van de herkeuring Iedereen die herkeurd moet worden krijgt een oproep van het UWV uitvoeringinstituut werknemersverzekeringen eerst voor een gesprek met en een onderzoek door een verzekeringsarts die moet bepalen wat iemand medisch gezien wel en niet kan en daarna voor een gesprek met een arbeidsdeskundige die op basis van het oordeel van de verzekeringsarts moet bepalen welke functies iemand in theorie nog kan vervullen en hoeveel hij daarmee kan verdienen Op basis daarvan wordt het arbeidsongeschiktheidspercentage bepaald wat weer bepalend is voor de vraag of de uitkering geheel of gedeeltelijk wordt ingetrokken Ook moet de arbeidskundige een reïntegratievisie maken Voorafgaand aan de keuring door de verzekeringsarts kan iedereen die dat wil een voorgesprek met een arbeidskundige krijgen over zijn arbeidsmogelijkheden dit op uitdrukkelijk verzoek van de Tweede Kamer Dit zou moeten gaan over de reële mogelijkheden die iemand heeft rekening houdend met gezondheid opleiding en ervaring vacatures enzovoort om werk te vinden Het UWV heeft echter lang niet genoeg arbeidsdeskundigen om voor iedere herkeuring zo n gesprek te organiseren In bepaalde gevallen zie boven vindt een extra keuring plaats door een andere verzekeringsarts of door een andere arbeidsdeskundige Het doel hiervan is om het aantal WAO uitkeringen nog verder te verlagen Schrijnende gevolgen Na de herkeuring zullen veel arbeidsongeschikten geheel of gedeeltelijk als werkloos beschouwd worden met alle verplichtingen en sancties van dien Voor de tijdelijke WW uitkering geldt een zeer strenge sollicitatieplicht Wie daaraan niet voldoet of aangeboden werk weigert wordt gestraft met een korting en kan zijn uitkering definitief verliezen Ook voor de bijstand geldt een sollicitatieplicht Sommige gemeenten verplichten mensen met een bijstandsuitkering om voor hun uitkering tot 40 uur per week te werken Het is te verwachten dat veel ex WAO ers door hun gezondheidsproblemen niet aan deze eisen kunnen voldoen Wanneer dit wordt opgevat als verwijtbare werkloosheid of het niet aanvaarden van passende arbeid zouden zij hun bijstandsuitkering tijdelijk kwijt kunnen raken Bovendien wordt ook op WW en bijstand flink bezuinigd Soms is in plaats van bijstand een IOAW uitkering mogelijk Deze uitkering vult het gezinsinkomen aan tot bijstandsniveau Er wordt wel rekening gehouden met het inkomen van een partner maar anders dan bij bijstand wordt er geen rekening gehouden met vermogen eigen huis spaargeld en dergelijke Om in aanmerking te komen voor een IOAW uitkering moet iemand nog een gedeeltelijke WAO uitkering voor minder dan 80 arbeidsongeschiktheid hebben en zijn recht op WW hebben opgebruikt Wie na de herkeuring helemaal geen WAO uitkering meer heeft kan ook een IOAW uitkering krijgen maar alleen wanneer hij bij het begin van de werkloosheid dus de dag na het einde van de WAO uitkering 50 jaar of ouder is De regering wil in 2005 voor de IOAW voor mensen tussen de 50 en de 55 jaar wel rekening houden met vermogen met uitzondering van het vermogen in een eigen huis Verlies of verlaging van de WAO uitkering kan in bepaalde gevallen ook negatieve gevolgen hebben voor het recht op invaliditeitspensioen pensioenopbouw uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet en ziektekostenverzekering Zo wordt keihard bezuinigd ten koste van mensen die weinig of geen mogelijkheden hebben om op eigen kracht hun positie te verbeteren Deze maatregelen worden verdedigd met het argument dat WAO ers beter af zijn met een baan dan met een uitkering Maar de realiteit is dat werken voor de meeste arbeidsongeschikten eenvoudig niet mogelijk is Óf ze zijn daar vanwege hun slechte gezondheid niet toe in staat óf ze hebben geen kans op een baan vanwege het tekort aan aangepast werk Als het bieden van perspectief op werk echt voorop zou staan is een dergelijke botte ingreep niet nodig Het zou dan voldoende zijn om de arbeidsongeschikten die nog kunnen werken te helpen aan aangepast werk Maar de Tweede Kamer heeft moties die vragen om concrete maatregelen van overheid en werkgevers om arbeidsongeschikten aan aangepast werk te helpen verworpen net zoals een motie om de ontslagbescherming bij arbeidsongeschiktheid uit te breiden van twee tot drie jaar Ook amendementen om de leeftijdsgrens waarboven iemand is vrijgesteld van de herkeuring te verlagen tot 45 jaar en om het recht op de oude WAO uitkering te handhaven wanneer buiten de schuld van de betrokkene niet daadwerkelijk werk wordt gevonden zijn verworpen Alleen de Eerste Kamer wist nog een kleine tegemoetkoming te bereiken voor degenen die na het verlies of de verlaging van hun WAO uitkering geen recht op WW hebben maar dit is volstrekt onvoldoende Brochure met tips voor de her keuring beschikbaar De ervaring leert dat een goede voorbereiding op de arbeidsongeschiktheidskeuring een positieve invloed kan hebben op het resultaat Dat geldt voor de herkeuringen De Steungroep geeft al jarenlang een brochure met tips voor de keuring uit Begin 2005 hebben wij deze brochure volledig geactualiseerd Daarin

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/herkeuringen.htm (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Praktische informatie | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  brochure 61 pagina s is te bestellen door 10 over te maken op IBAN nummer NL97INGB0006833476 t n v Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid te Groningen onder vermelding van bestelcode WIZ en naam en adresgegevens Klik hier voor meer informatie Oproepen her keuring Dan is onze brochure Handleiding voor de her keuring onmisbaar Klik hier voor meer informatie over deze en andere brochures Praktische informatie Deze categorie bevat geen artikelen Indien

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/wajong/praktische-informatie (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Achtergrond | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  brochure 61 pagina s is te bestellen door 10 over te maken op IBAN nummer NL97INGB0006833476 t n v Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid te Groningen onder vermelding van bestelcode WIZ en naam en adresgegevens Klik hier voor meer informatie Oproepen Ontevreden over het UWV Dien een klacht in als u zich vervelend behandeld voelt en stuur de Steungroep een kopie Lees meer Achtergrond Deze categorie bevat geen artikelen Indien subcategorieën

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/wajong/achtergrond (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Oneens uitslag | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  met de uitslag van uw her keuring Bezwaar Als u het niet eens bent met de uitslag van uw her keuring kunt u bezwaar maken bij het UWV Beroep Als u het niet eens bent met de beslissing van het UWV naar aanleiding van uw bezwaar kunt u in beroep gaan bij de rechtbank Hoger beroep Als u het niet eens bent met de uitspraak van de rechtbank kunt u in hoger beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep CRvB Termijn Bij deze procedures moet u zich wel aan de geldende termijn houden Herziening Hebt u niet op tijd bezwaar of beroep aangetekend of bent u het niet eens met de uitspraak van de CRvB is het soms nog mogelijk herziening te krijgen Het is aan te raden om voor informatie en advies over bezwaar beroep herziening contact op te nemen met de Steungroep Gesubsidieerde rechtshulp informatie over inkomensgrenzen Raad voor Rechtsbijstand Klacht Wie het niet eens is met een beslissing van het UWV kan bezwaar maken of in beroep gaan Wie zich door een arts van het UWV vervelend behandeld voelt kan een klacht indienen Wat is precies het verschil en wanneer heeft klagen zin Stuur de Steungroep een kopie van uw klacht Lees meer Brochure Steungroep over herziening na foute beoordeling door UWV Fout beoordeeld Vraag het UWV om een nieuwe keuring Wordbestand Voorbeeldbrief aan UWV met verzoek om terug te komen op een eerdere beslissing Wordbestand Handelwijze van het UWV bij een verzoek om de keuring over te doen herziening Instructie voor UWV medewerkers UWV 27 maart 2006 Wordbestand Overzicht onjuiste argumenten verzekeringsartsen m b t ME CVS Wordbestan d Brochure bezwaar en beroep Onmisbaar voor wie overweegt om bezwaar te maken of in beroep te gaan tegen een beslissing tot afwijzing stopzetting of verlaging van

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/index.php/herkeuringen/oneensuitslag (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • 15 september 2015: HOE GAAT HET NU MET DE WAJONG? | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  betekent voor nieuwe jonggehandicapten die door de strengere regels nu niet in aanmerking komen voor de Wajong is onduidelijk Krijgen zij van hun gemeente voldoende hulp bij het vinden en houden van werk en zo nodig een uitkering Vinden zij een aangepaste baan en verdienen zij daarmee genoeg om van te leven Is het voor hen financieel mogelijk om op zichzelf te gaan wonen Of blijven zij voor een dak boven hun hoofd en voor hun uitgaven afhankelijk van hun ouders Hoe lang Kunnen jongeren die ernstig geïnvalideerd zijn door ME of CVS in de praktijk nog wel een Wajonguitkering krijgen Het Centraal Bureau voor Statistiek heeft al wel vastgesteld dat de invoering van de Participatiewet zorgt voor een extra stroom jongeren naar de bijstand Herkeuringen gestart Ook de herkeuringen van degenen die voor 2015 al recht op een Wajonguitkering hadden zijn inmiddels begonnen De oude voorwaarden waaronder zij die uitkering hebben gekregen blijven gelden voor hun recht op de uitkering Maar de strengere voorwaarden van de Wajong 2015 kunnen wel gevolgen hebben voor de hoogte van hun uitkering Als je op dit moment recht hebt op een Wajonguitkering op basis van volledige arbeidsongeschiktheid 80 100 procent en het UWV is na de herkeuring van mening dat je wél arbeidsmogelijkheden hebt maakt het een plan voor je om werk te zoeken en voor hulp daarbij Die hulp kan bijvoorbeeld ondersteuning door een reïntegratie of jobcoach zijn Volgens het UWV brengt dat plan verplichtingen met zich mee waar je je aan moet houden ook voor mensen in de oude Wajong aangevraagd voor 2010 die geen sollicitatieplicht hebben Daarnaast zal je uitkering per 1 januari 2018 omlaaggaan van 75 naar 70 procent van het minimum jeugd loon Hoe verloopt de herkeuring De herkeuringen zijn gepland van half 2015 tot en met 2017 De jongste mensen komen het eerst aan de beurt de ouderen het laatst En het ene UWV kantoor werkt sneller dan het andere Op de website van het UWV kun je zien wanneer je ongeveer aan de beurt bent Wie in de studieregeling van de Wajong zit krijgt pas een herbeoordeling wanneer de studie stopt In veel gevallen zal het UWV alleen op basis van je dossier beoordelen of je arbeidsmogelijkheden hebt Dit geldt voor bijna alle mensen in de nieuwe Wajong uitkering aangevraagd in 2010 t m 2014 en ook voor een deel van de mensen met een oude Wajonguitkering aangevraagd vóór 2010 zoals degenen die gedeeltelijk minder dan 80 procent arbeidsongeschikt zijn verklaard Soms krijg je een vragenlijst toegestuurd voor nadere informatie In andere gevallen word je opgeroepen voor een gesprek met een verzekeringsarts en of arbeidsdeskundige van het UWV Het kan ook zijn dat het UWV je belt In 2014 was in Steungroepnieuws te lezen welke criteria het UWV gebruikt om te bepalen of je arbeidsmogelijkheden hebt hoe de procedure van de herkeuring verloopt en wat de planning daarvan is zie de nummers 1 3 en 4 van 2014 de links naar deze artikelen staan onder dit

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/wajong/652-15-september-2015-hoe-gaat-het-nu-met-de-wajong (2016-02-06)
  Open archived version from archive •