archive-nl.com » NL » S » STEUNGROEP.NL

Total: 822

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  onderzoek en de behandeling door cardioloog dr F C Visser per 2014 niet meer vergoed De drie ME CVS patiëntenorganisaties hebben Achmea in een gezamenlijke brief dringend gevraagd om het besluit in te trekken Zij roepen hun achterban op om ook een brief naar Achmea te sturen Lees hier de brief die naar Achmea is verstuurd pdf bestand Bekijk hier een voorbeeldbrief word bestand Eerste en tweede motie Vendrik Eerste motie Vendrik 28 333 WAO stelsel Nr 56 MOTIE VAN HET LID VENDRIK C S Voorgesteld 19 april 2005 De Kamer gehoord de beraadslaging constaterende dat in de keuringsprakijk voor de WAOonhelderheid bestaat over de beoordeling van CVS ME constaterende dat in de keuringspraktijk verschillende opvattingen over CVS ME een rol spelen die strijdig zijn met de officiële erkenning van CVS ME als aandoening dan wel strijdig zijn met de individuele claimbeoordeling voor de WAO van mening dat deze onhelderheid c q strijdigheid op zo kort mogelijke termijn weggenomen dient te worden in het belang van cliënten en in het belang van een eenduidige werkwijze inzake vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid verzoekt de regering zo spoedig mogelijk een officiële bevestiging te sturen aan het UWV van de regels met betrekking tot CVS ME zoals in het verleden reeds vastgesteld in de Richtlijn Medisch Arbeidsongeschiktheidcriterium en nadien bekrachtigd in het Schattingsbesluit 2000 opdat volledig duidelijk is voor alle keuringsartsen en anders professioneel betrokkenen dat CVS ME een officieel erkende aandoening is die als zodanig dient te worden bezien bij de her keuring voor de WAO en dat cliënten met deze aandoening strikt individueel beoordeeld dienen te worden en gaat over tot de orde van de dag Vendrik De Wit Bussemaker Tweede Kamer der Staten Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 KST85967 0405tkkst28333 56 ISSN 0921 7371 Sdu Uitgevers s Gravenhage 2005

  Original URL path: https://www.steungroep.nl/index.php/component/content/article/64-overig/204-eerste-motie-vendrik (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  over werk en inkomen bij ziekte De brochure 61 pagina s is te bestellen door 10 over te maken op IBAN nummer NL97INGB0006833476 t n v Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid te Groningen onder vermelding van bestelcode WIZ en naam en adresgegevens Klik hier voor meer informatie Oproepen Ontevreden over het UWV Dien een klacht in als u zich vervelend behandeld voelt en stuur de Steungroep een kopie Lees meer Medisch

  Original URL path: https://www.steungroep.nl/index.php/component/content/article/189 (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  over werk en inkomen bij ziekte De brochure 61 pagina s is te bestellen door 10 over te maken op IBAN nummer NL97INGB0006833476 t n v Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid te Groningen onder vermelding van bestelcode WIZ en naam en adresgegevens Klik hier voor meer informatie Oproepen Ontevreden over het UWV Dien een klacht in als u zich vervelend behandeld voelt en stuur de Steungroep een kopie Lees meer Schattingsbesluit

  Original URL path: https://www.steungroep.nl/index.php/component/content/article/64-overig/196-schattingsbesluit (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  voor anderen duidelijke en acceptabele manier in woord en gedrag tot uiting brengen 1 beperkt brengt anderen in verwarring door onduidelijke onvoorspelbare of onconventionele wijze van gevoelsuitingen 2 sterk beperkt is doorgaans niet in staat gevoelens te uiten blokkeert zichzelf of uit deze ongecontroleerd ongeremd ongeacht de reacties van anderen 8 Omgaan met conflicten 0 normaal kan een conflict met agressieve of onredelijke mensen in rechtstreeks contact hanteren 1 beperkt kan een conflict met agressieve of onredelijke mensen uitsluitend in telefonisch of schriftelijk contact hanteren 2 sterk beperkt kan meestal geen conflicten hanteren 9 Samenwerken 0 normaal kan in onderlinge afstemming met anderen een taak gezamenlijk uitvoeren werken in teamverband 1 beperkt kan met anderen werken maar met een eigen van tevoren afgebakende deeltaak 2 sterk beperkt kan in de regel niet met anderen werken 10 Vervoer 0 normaal kan autorijden of fietsen of zelfstandig gebruik maken van het openbaar vervoer 1 beperkt is voor vervoer aangewezen op hulp van anderen 11 Overige beperkingen in het sociaal functioneren 0 normaal geen specifieke overige beperkingen in sociaal functioneren in het dagelijks leven 1 beperkt specifieke overige beperkingen namelijk 12 Specifieke voorwaarden voor het sociaal functioneren in arbeid is het sociaal functioneren in arbeid door de genoemde beperkingen of het daarop gerichte compensatiegedrag afhankelijk van specifieke voorwaarden 0 nee er gelden geen specifieke voorwaarden voor het sociaal functioneren in arbeid 1 ja de cliënt is aangewezen op werk waarin meestal weinig of geen rechtstreeks contact met klanten vereist is sommige beroepen in de dienstverlening 2 ja de cliënt is aangewezen op werk waarin meestal weinig of geen direct contact met patiënten of hulpbehoevenden vereist is sommige beroepen in zorg en hulpverlening 3 ja de cliënt is aangewezen op werk waarin zo nodig kan worden teruggevallen op directe collega s of leidinggevenden géén solitaire functie 4 ja de cliënt is aangewezen op werk waarin doorgaans geen direct contact met collega s vereist is 5 ja de cliënt is aangewezen op werk dat geen leidinggevende aspecten bevat 6 ja er gelden overige specifieke voorwaarden namelijk RUBRIEK 3 AANPASSING AAN FYSIEKE OMGEVINGSEISEN 1 Hitte 0 normaal geen specifieke beperkingen 1 beperkt namelijk 2 Koude 0 normaal geen specifieke beperkingen 1 beperkt namelijk 3 Tocht 0 normaal geen specifieke beperkingen 1 beperkt namelijk 4 Huidcontact 0 normaal geen specifieke beperkingen 1 beperkt namelijk 5 Beschermende middelen 0 normaal geen specifieke beperkingen 1 beperkt namelijk 6 Stof rook gassen en dampen 0 normaal geen specifieke beperkingen 1 beperkt namelijk 7 Geluidsbelasting 0 normaal geen specifieke beperkingen 1 beperkt namelijk 8 Trillingsbelasting 0 normaal geen specifieke beperkingen 1 beperkt namelijk 9 Overige beperkingen van de fysieke aanpassingsmogelijkheden 0 normaal geen specifieke overige beperkingen in de aanpassing aan fysieke omgevingseisen 1 allergie namelijk 2 verhoogde vatbaarheid voor infecties namelijk 3 verzwakte huidbarrière namelijk 4 andere beperkingen namelijk 10 Specifieke voorwaarden voor de aanpassing aan de fysieke arbeidsomgeving is de aanpassing aan de arbeidsomgeving door de genoemde beperkingen of het daarop gerichte compensatiegedrag afhankelijk van specifieke voorwaarden 0 nee er gelden geen specifieke voorwaarden voor de aanpassing aan de fysieke arbeidsomgeving 1 ja er gelden specifieke voorwaarden voor de aanpassing aan de fysieke arbeidsomgeving namelijk RUBRIEK 4 DYNAMISCHE HANDELINGEN 1 Dominantie 0 niet van toepassing 1 rechts 2 links 2 Lokalisatie beperkingen 0 noch rechts noch links 1 rechts 2 links 3 tweezijdig 3 Hand en vingergebruik 0 normaal geen specifieke beperkingen bij het gebruik van handen en vingers in het dagelijks leven 1 de bolgreep is beperkt 2 de pengreep is beperkt 3 de pincetgreep is beperkt 4 de sleutelgreep is beperkt 5 de cilindergreep is beperkt 6 knijp grijpkracht is beperkt 7 fijn motorische hand vingerbewegingen zijn beperkt 8 repetitieve hand vingerbewegingen zijn beperkt 4 Tastzin 0 normaal geen specifieke beperkingen in het dagelijks leven 1 beperkt namelijk 5 Toetsenbord bedienen en muis hanteren 0 normaal kan alle hiervoor benodigde bewegingen uitvoeren 1 beperkt namelijk 6 Werken met toetsenbord en muis 0 normaal kan zo nodig gedurende het merendeel van de werkdag toetsenbord bedienen en muis hanteren professioneel tekstverwerken programmeren CAD CAM werk elektronische verkoop 1 licht beperkt kan zo nodig gedurende de helft van de werkdag ongeveer 4 uur toetsenbord bedienen en muis hanteren beleidsmedewerker 2 beperkt kan zo nodig gedurende een beperkt deel van de werkdag ongeveer 1 uur toetsenbord bedienen en muis hanteren e mailen 3 sterk beperkt kan gedurende minder dan een half uur per werkdag toetsenbord bedienen en muis hanteren 7 Schroefbewegingen met hand en arm 0 normaal geen specifieke beperkingen in het dagelijks leven 1 beperkt namelijk 8 Reiken 0 normaal kan met gestrekte arm reiken afstand schouder hand ongeveer 70 cm 1 licht beperkt kan met licht gebogen arm reiken afstand schouder hand ongeveer 60 cm 2 beperkt kan met sterk gebogen arm reiken afstand schouder hand niet meer dan 50 cm 9 Frequent reiken tijdens het werk ongeveer 20 keer per minuut 0 normaal kan zo nodig tijdens elk uur van de werkdag frequent reiken kassawerk in grootwinkelbedrijf inpakwerk 1 licht beperkt kan zo nodig gedurende tijdens ongeveer 4 uren per werkdag frequent buigen 2 beperkt kan zo nodig tijdens ongeveer een uur per werkdag frequent reiken 3 sterk beperkt kan niet tijdens een uur per werkdag frequent reiken 10 Buigen 0 normaal kan ongeveer 90 graden buigen papiertje van de grond oprapen 1 beperkt kan ongeveer 60 graden buigen tas van de grond oppakken 2 sterk beperkt kan ongeveer 45 graden buigen kruimels uit stoelzitting oprapen 11 Frequent buigen tijdens het werk ongeveer 10 keer per minuut 0 normaal kan zo nodig tijdens elk uur van de werkdag frequent buigen 1 licht beperkt kan zo nodig tijdens ongeveer 4 uren per werkdag frequent buigen 2 beperkt kan zo nodig tijdens ongeveer een uur per werkdag frequent buigen 3 sterk beperkt kan niet tijdens een uur per werkdag frequent buigen 12 Torderen 0 normaal kan de romp tenminste 45 graden draaien achterom kijken op de fiets vóórin zittend een tas van de achterbank van de auto pakken 1 beperkt namelijk

  Original URL path: https://www.steungroep.nl/index.php/component/content/article/64-overig/502-functionele-mogelijkhedenlijst-fml (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  n v Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid te Groningen onder vermelding van bestelcode WIZ en naam en adresgegevens Klik hier voor meer informatie Oproepen 9 september 2013 Petitie tegen bezuiniging op inkomen chronisch zieken Chronisch zieken en mensen met een beperking moeten kunnen meedoen in de samenleving Nu en in de toekomst Daarom is de Ango een actie gestart tegen de voorgenomen bezuinigingen op de inkomensondersteuning van deze groep Teken de

  Original URL path: https://www.steungroep.nl/index.php/component/content/article/64-overig/255-regeling-inzage-en-correctierecht-uwv (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  CRvB dat er een gebrek in de primaire besluitvorming is als de beoordeling heeft plaatsgevonden door een niet als verzekeringsarts geregistreerde arts en onvoldoende is gewaarborgd dat een geregistreerde verzekeringsarts betrokken is geweest bij de beoordeling Voor zover dit niet is gebeurd kan dat in de bezwaarfase worden hersteld door de bezwaarverzekeringsarts de wezenlijke onderdelen van het verzekeringsgeneeskundig onderzoek te laten verrichten Uit de uitspraken vloeit dus niet voort dat de besluiten inhoudelijk onjuist zijn maar wel dat de medische beoordeling op dit punt onzorgvuldig is geweest De betrokkenheid van een geregistreerd verzekeringsarts bij de beoordeling zal op een andere manier moeten worden geborgd Registratie staat borg voor kwaliteit en zolang geen sprake is van registratie kan er volgens de CRvB er niet van worden uitgegaan dat het onderzoek door een niet geregistreerd arts voldoende kwaliteit bezit Hiervan kan wel worden uitgegaan als iedere medische rapportage wordt gecontrasigneerd door een geregistreerd verzekeringsarts In dit verband wordt onder contrasigneren verstaan het mede ondertekenen van de medische rapportage Gevolgen voor de uitvoering De verzekeringsarts zal zijn contraseign geven als hij redelijkerwijs van mening is dat het onderzoek rapportage van voldoende kwaliteit is Daartoe zal het soms noodzakelijk zijn aspecten van het onderzoek met de betreffende arts te bespreken Het extra tijdsbeslag voor een contraseign wordt gemiddeld op 10 minuten ingeschat Het contrasigneren houdt nadrukkelijk niet in dat alle aspecten tot in detail opnieuw moeten worden beoordeeld en besproken Het is te vergelijken met de gebruikelijke werkwijze in de ziekenhuizen waar de chef de kliniek ontslagbrieven globaal beziet en mede ondertekent Met betrekking tot de ZW arborol geldt dat contrasigneren aan de orde is bij de volgende rapportagemomenten het plan van aanpak en bijstellingen daarvan alle beschikkingen zoals hersteldverklaring en art 44 e d Rapportage van geregistreerde bedrijfs artsen in het kader van

  Original URL path: https://www.steungroep.nl/index.php/component/content/article/64-overig/491-beoordeling-door-niet-als-verzekeringsarts-geregistreerd-arts (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Brochure over werk en inkomen bij ziekte | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  is een van de zeer weinige specialisten in Nederland die in ME CVS zijn gespecialiseerd Onder Achmea vallen zeven verschillende zorgverzekeringen Achmea wil met ingang van 1 januari 2014 de contracten voor zijn zorgverzekeringen met de Stichting Cardiozorg niet wil verlengen Daardoor krijgen mensen met een naturazorgverzekering bij Zilveren Kruis Achmea Interpolis FBTO Avéro Achmea Agis De Friesland Zorg en Pro Life het onderzoek en de behandeling door cardioloog dr F C Visser per 2014 niet meer vergoed De drie ME CVS patiëntenorganisaties hebben Achmea in een gezamenlijke brief dringend gevraagd om het besluit in te trekken Zij roepen hun achterban op om ook een brief naar Achmea te sturen Lees hier de brief die naar Achmea is verstuurd pdf bestand Bekijk hier een voorbeeldbrief word bestand Brochure over werk en inkomen bij ziekte De Steungroep heeft een nieuwe brochure samengesteld Werk en inkomen bij ziekte een praktische gids Hij is bedoeld voor werknemers die langdurig ziek zijn en geeft allerlei praktische tips De brochure 61 pagina s is te bestellen door 10 over te maken op IBAN nummer NL97INGB0006833476 t n v Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid te Groningen onder vermelding van bestelcode WIZ en naam en adresgegevens Wie ziek is en daardoor tijdelijk of blijvend niet meer kan werken krijgt te maken met ingewikkelde regelingen en verplichtingen De nieuwe brochure geeft informatie over de periode vanaf de eerste ziekmelding tot en met een eventuele WIA aanvraag De praktische tips zijn gebaseerd op ervaringen die zijn verzameld in het samenwerkingsproject Kennis en kracht naar een betere keuringspraktijk van de Steungroep en de Whiplash Stichting Hij is dus heel geschikt voor ME CVS en whiplashpatiënten maar ook anderen kunnen er veel aan hebben In de brochure komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de werkgever en

  Original URL path: https://www.steungroep.nl/projecten1/whiplash/520-november-2012-nieuwe-brochure-over-werk-en-inkomen-bij-ziekte (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Contact | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  E mail Dit e mailadres wordt beveiligd tegen spambots JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken De Steungroep verzorgt het telefonische meld en adviespunt ziekte en arbeidsongeschiktheid voor ME CVS patiënten whiplashpatiënten en PDS patiënten en hun hulpverleners met vragen op het gebied van werk school en studie arbeidsongeschiktheid uitkeringen voorzieningen keuringen en beroepszaken De medewerkers beschikken ook over namen van artsen en advocaten De meeste medewerkers kennen de situatie van de patiënten uit eigen ervaring of uit hun directe omgeving De volgende medewerkers zijn bereikbaar via het kantoor van de Steungroep op maandagochtend van 9 00 uur tot 12 00 uur en woensdagmiddag van 13 00 uur tot 16 00 uur Gemma de Meyer Het komt regelmatig voor dat wij overdag langdurig in gesprek zijn U kunt dan het beste na 16 uur bellen Vanaf die tijd staat ons antwoordapparaat aan en kunt u een boodschap inspreken Vergeet daarbij niet uw vaste telefoonnummer te vermelden geen mobielnummer i v m hoge kosten Wij zullen u dan zo spoedig mogelijk terugbellen Ook bij vragen per email graag uw telefoonnummer vermelden zodat we u kunnen terugbellen Jongerenbelpunt voor jonge ME patiënten of hun ouders is bereikbaar op telefoonnummer 050

  Original URL path: https://www.steungroep.nl/contact-79 (2016-02-06)
  Open archived version from archive •