archive-nl.com » NL » S » STEUNGROEP.NL

Total: 822

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 15 september 2015: 18 TIPS VOOR DE WAJONGHERKEURING | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  Is vier uur per dag werken vijf dagen per week bijvoorbeeld haalbaar voor je En kun je dat langere tijd volhouden En hoe gaat dat bij twee uur per dag 4 Vraag ruim voordat je aan de beurt bent voor een herkeuring je dossier op bij het UWV Vooral de medische en arbeidskundige stukken zijn van belang alle volledige rapportages van verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen de functionele mogelijkhedenlijst FML het participatieplan of de re integratievisie Ga zorgvuldig na of hier onjuistheden in staan en of er belangrijke informatie ontbreekt Zo ja vraag dan schriftelijk om correctie aanvulling of verwijdering Voor informatie en advies hierover kun je terecht bij de Steungroep 5 Als je gezondheidssituatie inmiddels achteruit is gegaan kun je zelf bij het UWV een herkeuring aanvragen via het wijzigingsformulier dat op de website van het UWV te vinden is Hiermee kun je voorkomen dat het UWV van verkeerde gegevens uitgaat bij de vaststelling of je arbeidsmogelijkheden hebt Bel hierover eerst met de Steungroep voor advies en bereid je heel goed voor 6 Zorg ook voor documentatie over je gezondheidssituatie en de gevolgen daarvan voor je functioneren van je artsen en hulpverleners huisgenoten eventuele werkgever en collega s uitslagen van onderzoeken brieven enzovoort Vooral informatie over beperkingen in het aantal uren dat je achter elkaar en op een dag en in een week actief kunt zijn en kunt werken en hoeveel rusttijd je tussendoor nodig hebt is van belang 7 Als je denkt dat je misschien wel kunt werken en de kans wilt grijpen om daarbij hulp van het UWV te krijgen denk dan eerst goed na over wat je kunt en wilt waar je grenzen liggen en welke begeleiding aanpassingen of voorzieningen je kunnen helpen 8 Als je denkt dat je duurzaam geen arbeidsvermogen hebt verzamel dan alles wat daarvoor als bewijs kan dienen behalve de bovengenoemde documenten ook verklaringen van vroegere begeleiders huisgenoten enzovoort 9 Heb je langdurig hulp of zorg nodig Dan kom je misschien in aanmerking voor een verhoogde uitkering wegens hulpbehoevendheid Zie voor meer informatie www uwv nl zoek op hulpbehoevendheid Wie deze uitkering krijgt heeft volgens het UWV geen arbeidsmogelijkheden en krijgt geen verlaging van zijn Wajonguitkering 10 Laat je niet overvallen door een telefoontje van het UWV met vragen om informatie Zeg dat je je eerst wilt voorbereiden en maak een afspraak voor een gesprek op een latere datum waarbij je ook iemand mee kunt nemen Vraag aan degene die belt wat zijn functie is Noteer eventueel alvast de vragen van het UWV Informeer je en vraag advies voordat het gesprek plaatsvindt 11 Als je een vragenlijst van het UWV krijgt toegestuurd vul die dan heel zorgvuldig in Vraag daarbij liefst deskundige hulp 12 Als je wordt opgeroepen voor een gesprek met een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige van het UWV keuring bereid je daar dan heel goed op voor Vraag daarbij hulp en neem een vertrouwenspersoon mee naar het gesprek Vraag zo nodig uitstel wanneer je onvoldoende tijd hebt om je voor te bereiden 13

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/wajong/651-15-september-2015-18-tips-voor-de-wajongherkeuring (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • WAJONG HERKEURINGEN: WIE IS WANNEER AAN DE BEURT? | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  gevolgen heeft Herkeuring bij nWajong Mensen met een nWajong uitkering zijn al ingedeeld in een werkregeling een uitkeringsregeling voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten óf een studieregeling Daarom is de procedure bij hen eenvoudig en krijgen zij meestal geen aparte beoordeling Als je in de uitkeringsregeling zit heb je volgens het UWV duurzaam geen arbeidsmogelijkheden en houd je je uitkering van 75 van het minimumloon Als je in de werkregeling zit kun je volgens het UWV werken nu of in de toekomst Je uitkering wordt per 1 januari 2018 verlaagd van 75 naar 70 van het minimumloon De studieregeling is een uitkering van 25 van het minimumloon Als je in deze regeling zit houd je deze uitkering zolang je aan de voorwaarden voldoet bijvoorbeeld een studie volgt Na afloop daarvan beoordeelt het UWV of je onder de werkregeling gaat vallen of onder de uitkeringsregeling Als je een nWajonger bent krijg je dus geen oproep voor een herkeuring Wel krijg je te horen welke beslissing het UWV in jouw geval heeft genomen Als het UWV toch nog meer informatie nodig heeft om de juiste indeling te maken nodigt het je uit voor een gesprek met een verzekeringsarts en of arbeidsdeskundige In dat geval volgt de beslissing later Als je vindt dat je in de verkeerde regeling zit kun je een herbeoordeling aanvragen Herkeuring bij oWajong Het UWV beoordeelt mensen met een oWajong uitkering wél apart Deze herkeuring zal in veel gevallen gebaseerd zijn op de gegevens die het UWV al over iemand heeft Zij worden dan niet opgeroepen voor een gesprek Als oWajonger krijg je eerst een brief met een vooraankondiging van het besluit dat het UWV in jouw geval wil nemen In deze brief staat of je volgens het UWV nu of in de toekomst kunt werken of niet en wat dit voor gevolgen voor je uitkering heeft Als je volgens het UWV niet kunt werken verandert er niets aan je uitkering Als je volgens het UWV wel kunt werken en je bent voor minder dan 80 arbeidsongeschikt verklaard verandert er ook niets aan je uitkering Als je volgens het UWV wel kunt werken en je bent voor 80 100 arbeidsongeschikt verklaard wordt je uitkering per 1 januari 2018 verlaagd van 75 naar 70 van het minimumloon Als je volgens UWV kunt werken schrijft het UWV in deze brief dat het je daarbij kan helpen In de brief kan ook staan dat het UWV meer informatie nodig heeft om een beslissing te nemen Dan krijg je een uitnodiging voor een gesprek met een verzekeringsarts en of een arbeidsdeskundige Daarna neemt het UWV een definitief besluit Niet eens met de beslissing De vooraankondiging is nog geen definitief besluit Je krijgt twee weken de tijd om erop te reageren Wanneer je dat niet doet stuurt het UWV je een definitief besluit Als je het niet eens bent met het oordeel van UWV dat in de vooraankondiging staat moet je dat dus binnen twee weken laten weten Je kunt dan aangeven dat het UWV

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/wajong/653-wajong-herkeuringen-wie-is-wan-neer-aan-de-beurt (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • NIEUWE WAJONGREGELS, HERKEURINGEN VANAF 1 JANUARI 2015 | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  situatie is om maar twee uur per dag te kunnen werken en voor sommige andere chronisch zieken ook niet De door het UWV vastgelegde duurbelastbaarheid per dag wordt nooit uitgedrukt in een exact aantal uren het UWV spreekt zelf van gemiddeld ongeveer Deze duurbelastbaarheid is bovendien lang niet altijd realistisch Als iemand volgens het UWV gemiddeld ongeveer twee uur of vier uur per dag kan werken betekent dat niet dat hij of zij dat ook werkelijk ten minste dat aantal uren kan volhouden zeker niet op de langere duur Het UWV heeft dit meestal niet in de praktijk getest Bovendien zijn er bijna geen passende banen voor twee uur per dag Ook in de toekomst zijn die niet te verwachten Willekeur Dit twee uurcriterium zou dus voor een deel van de huidige Wajongers een uitkeringsverlaging tot gevolg hebben zonder de mogelijkheid die te compenseren met inkomen uit werk Een deel van degenen die vanaf 2015 een beroep doen op de Wajong zijn door deze regel veroordeeld tot de bijstand Zij hebben geen reële kans om daar door betaald werk uit te komen Het criterium leidt dan ook tot oordelen die niet uit te leggen zijn en tot rechtsongelijkheid Wie twee uur per dag kan werken en per uur het minimumloon kan verdienen kan misschien per maand even weinig of minder verdienen als iemand die drie uur per dag kan werken en per uur minder dan het minimumloon kan verdienen De een komt niet in aanmerking voor de Wajong de ander wel De een krijgt een uitkeringsverlaging de ander niet De brieven van de Steungroep hebben nog niet geleid tot aanpassing maar wel tot een motie die aanpassing op termijn mogelijk maakt Herkeuring op basis van het UWV dossier De nieuwe regels zullen ook worden toegepast bij de herkeuring van bestaande Wajongers Wanneer zij aan de huidige oude voorwaarden blijven voldoen wordt hun uitkering niet ingetrokken Wel krijgen Wajongers die na de herkeuring arbeidsvermogen hebben per 1 januari 2018 een verlaging van hun uitkering van 75 naar 70 van het minimumloon De herkeuringen vinden plaats in de periode van januari 2015 tot en met december 2017 Het is niet bekend wie wanneer aan de beurt komt Staatssecretaris Klijnsma wil dat het UWV de herkeuring in de meeste gevallen alleen baseert op dossiers Daarbij moet het UWV kijken of degene die wordt herkeurd een verhoogde uitkering wegens hulpbehoevendheid ontvangt een indicatie voor de Sociale Werkvoorziening heeft en of deze is afgewezen vanwege te veel of te weinig arbeidsvermogen of toegewezen activiteiten in het kader van AWBZ dagbesteding verricht werkt in loondienst of als zelfstandige een werkloosheidsuitkering krijgt een re integratietraject volgt of heeft gevolgd een opleiding volgt of heeft gevolgd een progressieve erger wordende ziekte heeft Ook moet het UWV kijken naar gegevens over een door een verzekeringsarts ingevulde mogelijkheden en beperkingenlijst FML FIS of ACD formulier een professionele herbeoordeling gepland door de verzekeringsarts of arbeidsdeskundige begeleiding van het UWV gericht op participatie op eigen verzoek op of na 1 juli 2014

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/wajong/654-nieuwe-wajongregels-herkeuringen-vanaf-1-januari-2015 (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • WAJONG WORDT DRASTISCH BEPERKT | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  te zijn in het re integreren van mensen met beperkingen En straks moeten ze dat ook doen voor alle mensen die vroeger recht gehad zouden hebben op de Wajonguitkering en ondersteuning én voor hen die vroeger terechtkonden in beschut werk bij de sociale werkvoorziening die ook opgaat in de Participatiewet De extra banen zijn bovendien niet alleen bestemd voor mensen die een beroep doen op de gemeenten maar ook voor de herkeurde Wajongers Het is bovendien zeer de vraag of de extra banen die werkgevers en overheid hebben toegezegd er zullen komen en of ze ook geschikt zullen zijn voor de mensen voor wie ze zijn bedoeld Komen er bijvoorbeeld echt banen voor mensen die maar een paar uur per dag kunnen werken Of die heel veel begeleiding nodig hebben Financieel belang gemeenten De gemeenten gaan bepalen of iemand in aanmerking komt voor beschut werk een loonkostensubsidie of ondersteuning bij het vinden of houden van werk De Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad nu Ieder in en de ANGO Algemene Nederlandse Gehandicaptenorganisatie hebben er al voor gewaarschuwd dat vooral mensen die geen recht hebben op een bijstandsuitkering kansloos aan de kant komen te staan De gemeenten hebben er immers financieel belang bij om met voorrang bijstandsgerechtigden aan werk te helpen omdat dat leidt tot besparing op de bijstandsuitkeringen Medische urenbeperking In het meest gunstige geval vindt iemand met hulp van de gemeente inderdaad een geschikte baan en verdient dan het minimumloon of zelfs iets meer waarvoor de werkgever zo nodig een loonkostensubsidie krijgt Maar dit laatste gebeurt alleen bij een volledige werkweek De loonkostensubsidie geldt niet voor compensatie van een medische urenbeperking Wie niet in staat is fulltime te werken zal hoogstens een deeltijdcontract kunnen krijgen voor het aantal uren dat hij of zij het werk kan volhouden Dit betekent dat mensen met ME of CVS die vaak een forse urenbeperking hebben op deze manier vrijwel nooit een leefbaar inkomen kunnen verdienen Zij zijn aangewezen op aanvullende bijstand voor zover zij daarvoor al in aanmerking komen Geen studieregeling Voor jonge arbeidsgehandicapten met arbeidsvermogen die straks zijn aangewezen op de gemeenten is er geen studieregeling meer zoals die nu nog in de Wajong bestaat Dat betekent dat het voor hen moeilijker zal worden om een studie te volgen en daarmee hun toekomstperspectief te verbeteren Inkomensgevolgen Het NIBUD heeft voor een aantal situaties uitgerekend wat het verschil in besteedbaar inkomen zal zijn tussen de huidige Wajong en de voorgestelde regeling waarbij mensen vaak een beroep moeten zullen doen op de bijstand In onderstaande tabel staan de belangrijkste uitkomsten Netto besteedbaar inkomen per maand per leefeenheid Huidig Wajonguitkering inkomen partner ouders Nieuw WWB uitkering inkomen partner ouders Lager gezamenlijk inkomen Woonsituatie Alleenstaande 1075 1030 4 Samenwonend met partner met WWB uitkering 1905 1511 21 Samenwonend met partner met minimumloon 2402 1624 32 Samenwonend met ouders die WWB uitkering hebben 2585 2001 23 Samenwonend met ouders met modaal inkomen 3280 2877 12 Samenwonend gehuwd met partner met Wajonguitkering 2123 De vergelijkingen zijn gebaseerd op bedragen van

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/wajong/655-wajong-wordt-drastisch-beperkt (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Wajong | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  het vinden en houden van werk en zo nodig een uitkering Vinden zij een aangepaste baan en verdienen zij daarmee genoeg om van te leven Is het voor hen financieel mogelijk om op zichzelf te gaan wonen Of blijven zij voor een dak boven hun hoofd en voor hun uitgaven afhankelijk van hun ouders Hoe lang Kunnen jongeren die ernstig geïnvalideerd zijn door ME of CVS in de praktijk nog wel een Wajonguitkering krijgen Het Centraal Bureau voor Statistiek heeft al wel vastgesteld dat de invoering van de Participatiewet zorgt voor een extra stroom jongeren naar de bijstand Herkeuringen gestart Ook de herkeuringen van degenen die voor 2015 al recht op een Wajonguitkering hadden zijn inmiddels begonnen De oude voorwaarden waaronder zij die uitkering hebben gekregen blijven gelden voor hun recht op de uitkering Maar de strengere voorwaarden van de Wajong 2015 kunnen wel gevolgen hebben voor de hoogte van hun uitkering Als je op dit moment recht hebt op een Wajonguitkering op basis van volledige arbeidsongeschiktheid 80 100 procent en het UWV is na de herkeuring van mening dat je wél arbeidsmogelijkheden hebt maakt het een plan voor je om werk te zoeken en voor hulp daarbij Die hulp kan bijvoorbeeld ondersteuning door een reïntegratie of jobcoach zijn Volgens het UWV brengt dat plan verplichtingen met zich mee waar je je aan moet houden ook voor mensen in de oude Wajong aangevraagd voor 2010 die geen sollicitatieplicht hebben Daarnaast zal je uitkering per 1 januari 2018 omlaaggaan van 75 naar 70 procent van het minimum jeugd loon Hoe verloopt de herkeuring De herkeuringen zijn gepland van half 2015 tot en met 2017 De jongste mensen komen het eerst aan de beurt de ouderen het laatst En het ene UWV kantoor werkt sneller dan het andere Op de website van het UWV kun je zien wanneer je ongeveer aan de beurt bent Wie in de studieregeling van de Wajong zit krijgt pas een herbeoordeling wanneer de studie stopt In veel gevallen zal het UWV alleen op basis van je dossier beoordelen of je arbeidsmogelijkheden hebt Dit geldt voor bijna alle mensen in de nieuwe Wajong uitkering aangevraagd in 2010 t m 2014 en ook voor een deel van de mensen met een oude Wajonguitkering aangevraagd vóór 2010 zoals degenen die gedeeltelijk minder dan 80 procent arbeidsongeschikt zijn verklaard Soms krijg je een vragenlijst toegestuurd voor nadere informatie In andere gevallen word je opgeroepen voor een gesprek met een verzekeringsarts en of arbeidsdeskundige van het UWV Het kan ook zijn dat het UWV je belt In 2014 was in Steungroepnieuws te lezen welke criteria het UWV gebruikt om te bepalen of je arbeidsmogelijkheden hebt hoe de procedure van de herkeuring verloopt en wat de planning daarvan is zie de nummers 1 3 en 4 van 2014 de links naar deze artikelen staan onder dit artikel Ook op de website van het UWV staat hierover informatie maar die is niet helemaal volledig Eerst voorlopig besluit dan definitief Je krijgt in veel gevallen

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/wajong?start=1 (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Wajong | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  hoe gaat dat bij twee uur per dag 4 Vraag ruim voordat je aan de beurt bent voor een herkeuring je dossier op bij het UWV Vooral de medische en arbeidskundige stukken zijn van belang alle volledige rapportages van verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen de functionele mogelijkhedenlijst FML het participatieplan of de re integratievisie Ga zorgvuldig na of hier onjuistheden in staan en of er belangrijke informatie ontbreekt Zo ja vraag dan schriftelijk om correctie aanvulling of verwijdering Voor informatie en advies hierover kun je terecht bij de Steungroep 5 Als je gezondheidssituatie inmiddels achteruit is gegaan kun je zelf bij het UWV een herkeuring aanvragen via het wijzigingsformulier dat op de website van het UWV te vinden is Hiermee kun je voorkomen dat het UWV van verkeerde gegevens uitgaat bij de vaststelling of je arbeidsmogelijkheden hebt Bel hierover eerst met de Steungroep voor advies en bereid je heel goed voor 6 Zorg ook voor documentatie over je gezondheidssituatie en de gevolgen daarvan voor je functioneren van je artsen en hulpverleners huisgenoten eventuele werkgever en collega s uitslagen van onderzoeken brieven enzovoort Vooral informatie over beperkingen in het aantal uren dat je achter elkaar en op een dag en in een week actief kunt zijn en kunt werken en hoeveel rusttijd je tussendoor nodig hebt is van belang 7 Als je denkt dat je misschien wel kunt werken en de kans wilt grijpen om daarbij hulp van het UWV te krijgen denk dan eerst goed na over wat je kunt en wilt waar je grenzen liggen en welke begeleiding aanpassingen of voorzieningen je kunnen helpen 8 Als je denkt dat je duurzaam geen arbeidsvermogen hebt verzamel dan alles wat daarvoor als bewijs kan dienen behalve de bovengenoemde documenten ook verklaringen van vroegere begeleiders huisgenoten enzovoort 9 Heb je langdurig hulp of zorg nodig Dan kom je misschien in aanmerking voor een verhoogde uitkering wegens hulpbehoevendheid Zie voor meer informatie www uwv nl zoek op hulpbehoevendheid Wie deze uitkering krijgt heeft volgens het UWV geen arbeidsmogelijkheden en krijgt geen verlaging van zijn Wajonguitkering 10 Laat je niet overvallen door een telefoontje van het UWV met vragen om informatie Zeg dat je je eerst wilt voorbereiden en maak een afspraak voor een gesprek op een latere datum waarbij je ook iemand mee kunt nemen Vraag aan degene die belt wat zijn functie is Noteer eventueel alvast de vragen van het UWV Informeer je en vraag advies voordat het gesprek plaatsvindt 11 Als je een vragenlijst van het UWV krijgt toegestuurd vul die dan heel zorgvuldig in Vraag daarbij liefst deskundige hulp 12 Als je wordt opgeroepen voor een gesprek met een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige van het UWV keuring bereid je daar dan heel goed op voor Vraag daarbij hulp en neem een vertrouwenspersoon mee naar het gesprek Vraag zo nodig uitstel wanneer je onvoldoende tijd hebt om je voor te bereiden 13 Als je van het UWV bericht krijgt over je herkeuring en over de eventuele uitslag daarvan bestudeer dit dan goed Reageer zo

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/wajong?start=2 (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Wajong | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  uitkeringsregeling voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten óf een studieregeling Daarom is de procedure bij hen eenvoudig en krijgen zij meestal geen aparte beoordeling Als je in de uitkeringsregeling zit heb je volgens het UWV duurzaam geen arbeidsmogelijkheden en houd je je uitkering van 75 van het minimumloon Als je in de werkregeling zit kun je volgens het UWV werken nu of in de toekomst Je uitkering wordt per 1 januari 2018 verlaagd van 75 naar 70 van het minimumloon De studieregeling is een uitkering van 25 van het minimumloon Als je in deze regeling zit houd je deze uitkering zolang je aan de voorwaarden voldoet bijvoorbeeld een studie volgt Na afloop daarvan beoordeelt het UWV of je onder de werkregeling gaat vallen of onder de uitkeringsregeling Als je een nWajonger bent krijg je dus geen oproep voor een herkeuring Wel krijg je te horen welke beslissing het UWV in jouw geval heeft genomen Als het UWV toch nog meer informatie nodig heeft om de juiste indeling te maken nodigt het je uit voor een gesprek met een verzekeringsarts en of arbeidsdeskundige In dat geval volgt de beslissing later Als je vindt dat je in de verkeerde regeling zit kun je een herbeoordeling aanvragen Herkeuring bij oWajong Het UWV beoordeelt mensen met een oWajong uitkering wél apart Deze herkeuring zal in veel gevallen gebaseerd zijn op de gegevens die het UWV al over iemand heeft Zij worden dan niet opgeroepen voor een gesprek Als oWajonger krijg je eerst een brief met een vooraankondiging van het besluit dat het UWV in jouw geval wil nemen In deze brief staat of je volgens het UWV nu of in de toekomst kunt werken of niet en wat dit voor gevolgen voor je uitkering heeft Als je volgens het UWV niet kunt werken verandert er niets aan je uitkering Als je volgens het UWV wel kunt werken en je bent voor minder dan 80 arbeidsongeschikt verklaard verandert er ook niets aan je uitkering Als je volgens het UWV wel kunt werken en je bent voor 80 100 arbeidsongeschikt verklaard wordt je uitkering per 1 januari 2018 verlaagd van 75 naar 70 van het minimumloon Als je volgens UWV kunt werken schrijft het UWV in deze brief dat het je daarbij kan helpen In de brief kan ook staan dat het UWV meer informatie nodig heeft om een beslissing te nemen Dan krijg je een uitnodiging voor een gesprek met een verzekeringsarts en of een arbeidsdeskundige Daarna neemt het UWV een definitief besluit Niet eens met de beslissing De vooraankondiging is nog geen definitief besluit Je krijgt twee weken de tijd om erop te reageren Wanneer je dat niet doet stuurt het UWV je een definitief besluit Als je het niet eens bent met het oordeel van UWV dat in de vooraankondiging staat moet je dat dus binnen twee weken laten weten Je kunt dan aangeven dat het UWV zich heeft gebaseerd op onvolledige of onjuiste gegevens Naar aanleiding daarvan kan het UWV je uitnodigen voor

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/wajong?start=3 (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Wajong | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  werken en voor sommige andere chronisch zieken ook niet De door het UWV vastgelegde duurbelastbaarheid per dag wordt nooit uitgedrukt in een exact aantal uren het UWV spreekt zelf van gemiddeld ongeveer Deze duurbelastbaarheid is bovendien lang niet altijd realistisch Als iemand volgens het UWV gemiddeld ongeveer twee uur of vier uur per dag kan werken betekent dat niet dat hij of zij dat ook werkelijk ten minste dat aantal uren kan volhouden zeker niet op de langere duur Het UWV heeft dit meestal niet in de praktijk getest Bovendien zijn er bijna geen passende banen voor twee uur per dag Ook in de toekomst zijn die niet te verwachten Willekeur Dit twee uurcriterium zou dus voor een deel van de huidige Wajongers een uitkeringsverlaging tot gevolg hebben zonder de mogelijkheid die te compenseren met inkomen uit werk Een deel van degenen die vanaf 2015 een beroep doen op de Wajong zijn door deze regel veroordeeld tot de bijstand Zij hebben geen reële kans om daar door betaald werk uit te komen Het criterium leidt dan ook tot oordelen die niet uit te leggen zijn en tot rechtsongelijkheid Wie twee uur per dag kan werken en per uur het minimumloon kan verdienen kan misschien per maand even weinig of minder verdienen als iemand die drie uur per dag kan werken en per uur minder dan het minimumloon kan verdienen De een komt niet in aanmerking voor de Wajong de ander wel De een krijgt een uitkeringsverlaging de ander niet De brieven van de Steungroep hebben nog niet geleid tot aanpassing maar wel tot een motie die aanpassing op termijn mogelijk maakt Herkeuring op basis van het UWV dossier De nieuwe regels zullen ook worden toegepast bij de herkeuring van bestaande Wajongers Wanneer zij aan de huidige oude voorwaarden blijven voldoen wordt hun uitkering niet ingetrokken Wel krijgen Wajongers die na de herkeuring arbeidsvermogen hebben per 1 januari 2018 een verlaging van hun uitkering van 75 naar 70 van het minimumloon De herkeuringen vinden plaats in de periode van januari 2015 tot en met december 2017 Het is niet bekend wie wanneer aan de beurt komt Staatssecretaris Klijnsma wil dat het UWV de herkeuring in de meeste gevallen alleen baseert op dossiers Daarbij moet het UWV kijken of degene die wordt herkeurd een verhoogde uitkering wegens hulpbehoevendheid ontvangt een indicatie voor de Sociale Werkvoorziening heeft en of deze is afgewezen vanwege te veel of te weinig arbeidsvermogen of toegewezen activiteiten in het kader van AWBZ dagbesteding verricht werkt in loondienst of als zelfstandige een werkloosheidsuitkering krijgt een re integratietraject volgt of heeft gevolgd een opleiding volgt of heeft gevolgd een progressieve erger wordende ziekte heeft Ook moet het UWV kijken naar gegevens over een door een verzekeringsarts ingevulde mogelijkheden en beperkingenlijst FML FIS of ACD formulier een professionele herbeoordeling gepland door de verzekeringsarts of arbeidsdeskundige begeleiding van het UWV gericht op participatie op eigen verzoek op of na 1 juli 2014 Wanneer in je UWV dossier informatie zit over een of

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/wajong?start=4 (2016-02-06)
  Open archived version from archive •