archive-nl.com » NL » S » STEUNGROEP.NL

Total: 822

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 18 maart 2010 persbericht Steungroep: Officieel onderzoek naar UWV-keuringen ME/CVS | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  en adresgegevens Klik hier voor meer informatie Oproepen her keuring Dan is onze brochure Handleiding voor de her keuring onmisbaar Klik hier voor meer informatie over deze en andere brochures 18 maart 2010 persbericht Steungroep Officieel onderzoek naar UWV keuringen ME CVS De Inspectie Werk en Inkomen IWI gaat een onderzoek doen naar de zorgvuldigheid van de keuringen die het UWV uitvoert bij ME CVS patiënten Dit heeft demissionair minister Donner gisteren toegezegd in een debat met de vaste kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aanleiding zijn de meldingen van de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid over structurele misstanden bij de keuringen onder andere bij UWV kantoor Hengelo De Steungroep had om een onafhankelijk onderzoek gevraagd In een brief van 8 maart aan de Tweede Kamer stelde de minister nog dat er geen aanleiding was voor onderzoek en dat het UWV de beoordeling van ME CVS patiënten correct uitvoert Er zou slechts sprake zijn geweest van een incidentele fout In een goed gedocumenteerde brief van 15 maart heeft de Steungroep dat weerlegd Eindelijk heeft ook de minister nu gehoor gegeven aan de herhaalde verzoeken van de Steungroep om maatregelen De Tweede Kamer heeft al vaker aandacht gevraagd voor deze kwestie ME CVS is een ziekte die ernstige beperkingen met zich meebrengt Deze kunnen tot gedeeltelijke of gehele arbeidsongeschiktheid leiden De kern van de door de Steungroep gesignaleerde misstanden is dat een aantal verzekeringsartsen van het UWV in strijd met de sociaal medische kennis en geldende regels en protocollen geen rekening wil houden met de ernst van deze beperkingen Daardoor krijgt een aantal ME CVS patiënten niet de WIA Wajong of WAO uitkering waar ze recht op hebben De Steungroep heeft hierover systematisch informatie verzameld en gaat ervan uit dat de Inspectie Werk en Inkomen deze bij het onderzoek zal betrekken Brief

  Original URL path: https://www.steungroep.nl/index.php/nieuwsenagenda/persberichten/306-18-maart-2010-persbericht-officieel-onderzoek-naar-uwv-keuringen-mecvs (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • 23 februari 2010 Steungroep: Centrale Raad van Beroep: UWV moet ME/CVS patiente urenbeperking geven | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  adresgegevens Klik hier voor meer informatie Oproepen Heeft het UWV u fout beoordeeld Vraag het UWV om een nieuwe keuring Meer informatie 23 februari 2010 Steungroep Centrale Raad van Beroep UWV moet ME CVS patiente urenbeperking geven Groningen 23 februari 2010 PERSBERICHT Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid Het UWV heeft ten onrechte aangenomen dat een vrouw die lijdt aan ME CVS en aan een Posttraumatische stresstoornis hele dagen zou kunnen werken Dit stelt de Centrale Raad van Beroep CRvB de hoogste rechter in sociale verzekeringszaken in een uitspraak van 19 februari 2010 Het UWV had eind 2005 besloten om de WAO uitkering van de vrouw te verlagen van de hoogste naar de laagste arbeidsongeschiktheidsklasse De CRvB heeft deze beslissing herroepen Het UWV meende dat er geen objectief medische gronden waren om een urenbeperking te rechtvaardigen Mw professor Abraham Inpijn die door de CRvB als deskundige was ingeschakeld kwam echter op grond van de dossiers informatie van huisarts en behandelend internist laboratoriumgegevens en wetenschappelijke publicaties tot de conclusie dat betrokkene niet meer dan 20 uur per week zou mogen werken om overbelasting te voorkomen De CRvB stelt dat deze deskundige een volledig en zorgvuldig onderzoek heeft gedaan en dat zij inzichtelijk en goed gemotiveerd tot haar conclusie is gekomen Daarbij tekent de CRvB aan dat het UWV geen commentaar heeft geleverd op de wetenschappelijke literatuur waarnaar de deskundige heeft verwezen Het UWV is tevens veroordeeld in het betalen van een schadevergoeding in de vorm van de wettelijke rente over het te laat uitbetaalde uitkeringsbedrag Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid blij met uitspraak De Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid is blij met deze uitspraak De formule geen objectief medische gronden wordt door het UWV regelmatig gebruikt om beperkingen bij ME CVS niet of minder serieus te nemen De CRvB heeft met deze uitspraak duidelijk gemaakt

  Original URL path: https://www.steungroep.nl/index.php/nieuwsenagenda/persberichten/298-23-februari-2010-steungroep-centrale-raad-van-beroep-uwv-moet-mecvs-patiente-urenbeperking-geven (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • 3 feb. 2010 persbericht Steungroep: Rechtbank Almelo: UWV in de fout bij keuring ME/CVS-patiënten | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  UWV moeten de klachten en belemmeringen die CVS patiënten ondervinden serieus nemen Het standpunt dat niet is voldaan aan de eis van objectivering alleen maar omdat er geen afwijkingen zijn gevonden is niet juist De Rechtbank verwijst hierbij naar het keuringsprotocol CVS dat op 1 januari 2008 van kracht is geworden UWV Hengelo vrijwel nooit arbeidsongeschiktheid De betreffende patiënten hadden een Wajong uitkering voor jonggehandicapten De één een volledige de ander een gedeeltelijke Beiden ondervinden als gevolg van hun ziekte ernstige beperkingen Beiden hebben daardoor hun studie moeten opgeven De één is zo ziek dat ze dagelijks hulp van haar ouders nodig heeft De ander volgt nu een deeltijdopleiding en houdt die met veel moeite aanpassingen en vertragingen net vol Het UWV heeft hun uitkeringen ingetrokken omdat het geen rekening wilde houden met de ernstige gevolgen van de ziekte Een woordvoerder van UWV Hengelo beweerde in december voor de rechtbank dat bij CVS vrijwel nooit sprake is van arbeidsongeschiktheid omdat er geen lichamelijke afwijkingen zijn gevonden Advocaat gaat UWV nu wel luisteren Advocaat van beide ME CVS patiënten is mr Visser uit Stadskanaal Hij is blij met de duidelijkheid waarmee de rechtbank het UWV terechtwijst Maar hij is niet gerust over het vervolg Gaat UWV in hoger beroep of komen er nieuwe beslissingen En wordt er dan beter naar mijn cliënten geluisterd worden hun beperkingen nu wel erkend of wordt alles langs een andere weg weer afgewezen en moet ik opnieuw procederen Steungroep vraagt maatregelen van UWV en politiek Volgens de Steungroep ME en Arbeidongeschiktheid gaat het om een hardnekkig probleem Zij vraagt in brieven aan het UWV minister Donner en de Tweede Kamer om alle foutieve keuringen uit de afgelopen jaren te herstellen Artsen die blijven vasthouden aan de gewraakte visie of niet in staat zijn cliënten met ME

  Original URL path: https://www.steungroep.nl/index.php/nieuwsenagenda/persberichten/286-3-feb-2010-persbericht-steungroep-rechtbank-almelo-uwv-in-de-fout-bij-keuring-mecvs-patienten (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • 29-1-2010:Internationale richtlijn Chronisch Vermoeidheidsyndroom (ME/CVS) nu ook in het Nederlands | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  CVS Deze richtlijn is opgesteld door een internationale groep experts De ME CVS Stichting Nederland en de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid hopen dat dit gezaghebbende document ook in Nederland bij zal dragen aan een betere zorg voor ME CVS patiënten Gebrek aan kennis In Nederland zijn veel artsen en overig medisch personeel niet voldoende op de hoogte van de huidige wetenschappelijk inzichten betreffende het Chronisch Vermoeidheidsyndroom ME CVS Daarnaast hebben zij vaak een eigen opvatting Soms wordt de ziekte afgedaan als niet meer dan een gedragsprobleem Gebleken is dat behandelingen voor mensen met psychische problemen of een slechte conditie bij ME CVS patiënten grote nadelige gevolgen kunnen hebben voor het leven van de patiënt Ook keuringsartsen nemen de patiënt niet altijd serieus waardoor zij onterecht deels arbeidsgeschikt verklaard worden De r ichtlijn betere diagnostiek en zorg In 2003 hadden artsen in Canada grote behoefte aan betere informatie om de diagnose ME CVS te kunnen stellen en patiënten te helpen Het Canadese ministerie van Volksgezondheid stelde destijds een panel samen bestaande uit vooraanstaande ME CVS experts uit verschillende landen Dit panel formuleerde bovengenoemde Richtlijn voor diagnostiek begeleiding en behandeling van het Chronisch Vermoeidheidsyndroom Deze richtlijn biedt artsen de mogelijkheid om de diagnose ME CVS sneller en zorgvuldiger te stellen De Richtlijn kan artsen in staat stellen om ME CVS beter te onderscheiden van andere aandoeningen waarbij vermoeidheid een rol speelt waardoor ook de doorverwijzing van patiënten naar de vele specialisten voor de diagnose beperkt kan worden Vertaling Het is belangrijk dat deze Richtlijn voor iedereen toegankelijk is Daarom heeft een aantal ME CVS patiënten onder de projectgroepnaam MEtrans het initiatief genomen om dit document te vertalen vanuit het Engels naar het Nederlands Het document is te vinden op de website van de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid en de ME CVS Stichting

  Original URL path: https://www.steungroep.nl/index.php/nieuwsenagenda/persberichten/282-29-1-2010internationale-richtlijn-chronisch-vermoeidheidsyndroom-mecvs-nu-ook-in-het-nederlands (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Verslag van de informatiebijeenkomst medische beoordelingen ME/CVS en Whiplash op 28 september 2010 | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  objectiveerbaar worden aangemerkt en of soms pas laat worden onderkend Het is daardoor vaak moeilijk voor de bedrijfsarts en verzekeringsarts om hier goed op in te spelen Het is niet altijd eenvoudig om de gevolgen van de aandoening voldoende duidelijk te maken Toch is het belangrijk helder en liefst goed onderbouwd duidelijk te kunnen maken wat de gevolgen zijn van uw aandoening en welke mogelijkheden u nog heeft Want de uitslag van een beoordeling heeft wel gevolgen voor uw toekomst Voor uw inkomen en voor uw mogelijkheden om mee te blijven doen in betaald of vrijwillig werk Onze organisaties willen daarom samenwerken om de kwaliteit van de beoordeling van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid te verbeteren Hiervoor is het belangrijk dat u ons uw ervaringen laat weten via het vragenformulier voor ME CVS of via het vragenformulier voor whiplash Via het meldpunt worden ervaringsgegevens verzameld die belangrijke input geven voor de belangenbehartiging Samen met u willen wij dit oppakken Daarnaast willen wij u ondersteunen om u zo goed mogelijk voor te bereiden op de beoordeling Medische beoordelingen arbeidsongeschiktheidspercentage en Functionele Mogelijkheden Lijst FML Gemma de Meijer medewerker van het Steunpunt ME en Arbeidsongeschiktheid hield vervolgens een presentatie waarin de medische beoordelingen door de bedrijfsarts en de verzekeringsarts aan bod kwamen Ze vertelde over de arbeidsdeskundige en hoe het arbeidsongeschiktheidspercentage wordt bepaald Ook ging ze in op de rubrieken van de Functionele Mogelijkheden Lijst en op de problemen die er bij de keuring bestaan in geval van moeilijk definieerbare ziektes Als laatste gaf ze tips voor de keuring en tips voor problemen tijdens de eerste twee ziektejaren Er was ruimte om vragen te stellen en daar werd door de toehoorders ook dankbaar gebruik van gemaakt Workshops over de FML De workshops na de pauze hadden als onderwerp drie rubrieken uit de Functionele Mogelijkheden

  Original URL path: https://www.steungroep.nl/index.php/nieuwsenagenda/agenda/344-verslag-van-de-informatiebijeenkomst-medische-beoordelingen-mecvs-en-whiplash-op-28-september-2010 (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • 5 februari 2010 'ME/CVS: verantwoord oordelen (on)mogelijk?' | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  belangen patiëntenorganisaties bedrijfsartsen verzekeringsartsen UWV vertegenwoordigers politici uitgenodigd die betrokken zijn bij arbeidsongeschiktheidskeuringen Ruim 40 mensen gaven gehoor aan de uitnodiging De conferentie vormde de afsluiting van het project Protocol in praktijk Verbetering nodig Nadat voorzitter Michaël Koolhaas de deelnemers verwelkomd had schetste Ynske Jansen de resultaten van het door de Stichting Instituut GAK gesubsidieerde tweejarige project Het overgrote deel van de ME CVS patiënten die hun ervaringen met beoordelingen door een bedrijfsarts of een verzekeringsarts bij de Steungroep hebben gemeld geeft een onvoldoende voor de kennis van de verzekeringsarts over ME CVS en voor zijn onderzoek De belangrijkste conclusie uit de analyses van de gegevens is dat mensen met ME CVS vinden dat de verzekeringsartsen te weinig rekening houden met hun beperkingen Dit komt onder andere tot uiting in een zeer groot verschil van mening tussen cliënt en keuringsarts over het haalbare aantal werkuren per week De keuring krijgt een dikke onvoldoende zo vatte Ynske Jansen de onderzoeksresultaten samen Ze nodigde de deelnemers uit hiervoor met oplossingen te komen Niet alle aanwezigen herkenden dit beeld zo bleek uit de aansluitende discussies in werkgroepen Maar ook zonder de bevindingen van de Steungroep voor 100 te onderschrijven erkenden de deelnemers dat er nog steeds vooroordelen over ME CVS bestaan en dat het vaststellen van beperkingen lastig is en verbetering behoeft Verschillen overbrugd Onder leiding van Gerard Muller werd in competitievorm intensief gewerkt aan voorstellen die aan deze knelpunten een eind zouden kunnen maken In de discussies werd volop gebruik gemaakt van eigen ervaringen maar ook van de deskundigheid van een aantal mensen die in het kader van het project Protocol in Praktijk door de Steungroep geïnterviewd zijn dr R Vermeulen medisch specialist en inspanningsfysioloog dr W De Boer directeur NVVG en onderzoeker d rs E van der Scheer neuropsycholoog gezondheidszorgpsycholoog en arbeids en gezondheidpsycholoog dr J Nijs universitair docent kinesiologie en revalidatie dr H Wind verzekeringsarts en onderzoeker mr drs P Bogaers advocaat Hun inzichten waren samengevat op een serie posters en zij participeerden ook zelf actief in de werkgroepen De leden van de zes werkgroepen slaagden erin de grote onderlinge verschillen in positie en soms ook visie voldoende te overbruggen om tot voorstellen te komen Door de grote betrokkenheid en de constructieve inbreng van alle aanwezigen leverde de conferentie tientallen meer of minder uitgewerkte ideeën op die tot verbetering van de keuringspraktijk van mensen met ME CVS zouden kunnen leiden Een jury bestaande uit dr H Kroneman medisch adviseur UWV dr C Hulshof programmacoördinator richtlijnen NVAB universitair hoofddocent Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid L ten Hove stafverzekeringsarts Argonaut en bestuurslid NVVG C Egas adviseur cliëntenparticipatie en belangenbehartiging en mr S Visser advocaat boog zich over de ingediende voorstellen Goed voorbeeld van patiëntenparticipatie Aan het eind van de conferentie reikte de jury de leden van de winnende groep als prijs een nietloze nietmachine uit De jury prees de deelnemers aan de werkconferentie voor hun inzet en bijdragen Verschillende van juryleden typeerden de bijeenkomst in hun slotwoord als een voorbeeld van

  Original URL path: https://www.steungroep.nl/index.php/nieuwsenagenda/nieuwsoverme/291-conferentie-5-feb-2010-mecvs-verantwoord-oordelen-onmogelijk (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Dinsdag 23 juni 2009 te Hengelo: Informatiemiddag keuringen UWV | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  bij ziekte De brochure 61 pagina s is te bestellen door 10 over te maken op IBAN nummer NL97INGB0006833476 t n v Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid te Groningen onder vermelding van bestelcode WIZ en naam en adresgegevens Klik hier voor meer informatie Oproepen Heeft het UWV u fout beoordeeld Vraag het UWV om een nieuwe keuring Meer informatie Dinsdag 23 juni 2009 te Hengelo Informatiemiddag keuringen UWV Verslag van de bijeenkomst Fotoreportage Reportages van RTV Oost Radio A fslag Oost TV RTV Oost nieuws van 16 00 uur start 2 20 minuten 18 00 uur start 1 00 minuut en 21 00 uur start 1 30 minuten steeds een iets andere weergave 22 juni 2009 Tubantia UWV belooft beterschap maar doet niets 24 juni 2009 Tubantia UWV Hengelo Keuren blijft mensenwerk Presentatie van Ynske Jansen De arbeidsongeschiktheidskeuring van het UWV Presentatie van Pieter Muller over de ervaringen van zijn vrouw met UWV Hengelo Bundeling van krachten door bundeling van klachten Tijdens de bijeenkomst heeft Ynske Jansen 7 klachten aangeboden aan het UWV Wie het niet eens is met een beslissing van het UWV kan bezwaar maken of in beroep gaan Wie zich door een arts van het UWV vervelend behandeld

  Original URL path: https://www.steungroep.nl/index.php/nieuwsenagenda/agenda/165-infobijeenkomst (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  schrijnende voorbeelden van vooroordelen en ondeskundigheid Ik heb in mijn naïviteit gezegd dat ik vroeger ook altijd al moe was Daarop was de reactie dat het dús geen CVS kan zijn Een goede voorbereiding is van groot belang om te zorgen dat je verhaal niet meteen van tafel wordt geveegd aldus een van de aanwezigen Iemand anders vroeg zich af wat het UWV doet aan vergroting van de deskundigheid onder artsen en aan bewaking van de kwaliteit Geopperd werd vanuit de zaal of het niet mogelijk is om alle ME CVS gevallen door één verzekeringsarts te laten behandelen Ynske antwoordde dat daar met andere aandoeningen is mee is geexperimenteerd maar dat het zeer de vraag is of dit de huidige problemen oplost Voor echte deskundigheid m b t ME CVS is onder andere ruime ervaring nodig die alleen behandelaars op kunnen doen De deskundigheid van een verzekeringsarts zou vooral moeten zijn om de arbeidsmogelijkheden en beperkingen vast te stellen Bovendien zijn ook mensen met ME CVS onderling zeer verschillend dus in ieder geval moet je weer zorgvuldig kijken naar de specifieke beperkingen en belastbaarheid Verder kwam de verwantschap tussen ME CVS en fibromyalgie ter sprake Vragen waren er ook over het al dan niet verplichte karakter van bepaalde behandelingen De ervaring van aanwezigen is ook zoals ook blijkt uit het net gepubliceerde tussenrapport dat verzekeringsartsen zich lang niet allemaal houden aan het protocol maar dat ze er uit menen te kunnen halen dat iedere ME CVS patiënt als behandeling CGT moet krijgen Het protocol wordt in die zin zeer selectief en eenzijdig gebruikt Een van de aanwezigen meldde goede ervaringen met fysiotherapeutische en psychologische begeleiding bij een instituut dat een eigen aanpak heeft ontwikkeld en dat erop is gericht met pijnklachten te leren omgaan Gemma de Meijer zette uiteen hoe

  Original URL path: https://www.steungroep.nl/index.php/component/content/article/64-overig/212-verslag-informatiemiddag-21-april-2009-in-leeuwarden (2016-02-06)
  Open archived version from archive •