archive-nl.com » NL » S » STEUNGROEP.NL

Total: 822

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Wajong | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  met beperkingen En straks moeten ze dat ook doen voor alle mensen die vroeger recht gehad zouden hebben op de Wajonguitkering en ondersteuning én voor hen die vroeger terechtkonden in beschut werk bij de sociale werkvoorziening die ook opgaat in de Participatiewet De extra banen zijn bovendien niet alleen bestemd voor mensen die een beroep doen op de gemeenten maar ook voor de herkeurde Wajongers Het is bovendien zeer de vraag of de extra banen die werkgevers en overheid hebben toegezegd er zullen komen en of ze ook geschikt zullen zijn voor de mensen voor wie ze zijn bedoeld Komen er bijvoorbeeld echt banen voor mensen die maar een paar uur per dag kunnen werken Of die heel veel begeleiding nodig hebben Financieel belang gemeenten De gemeenten gaan bepalen of iemand in aanmerking komt voor beschut werk een loonkostensubsidie of ondersteuning bij het vinden of houden van werk De Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad nu Ieder in en de ANGO Algemene Nederlandse Gehandicaptenorganisatie hebben er al voor gewaarschuwd dat vooral mensen die geen recht hebben op een bijstandsuitkering kansloos aan de kant komen te staan De gemeenten hebben er immers financieel belang bij om met voorrang bijstandsgerechtigden aan werk te helpen omdat dat leidt tot besparing op de bijstandsuitkeringen Medische urenbeperking In het meest gunstige geval vindt iemand met hulp van de gemeente inderdaad een geschikte baan en verdient dan het minimumloon of zelfs iets meer waarvoor de werkgever zo nodig een loonkostensubsidie krijgt Maar dit laatste gebeurt alleen bij een volledige werkweek De loonkostensubsidie geldt niet voor compensatie van een medische urenbeperking Wie niet in staat is fulltime te werken zal hoogstens een deeltijdcontract kunnen krijgen voor het aantal uren dat hij of zij het werk kan volhouden Dit betekent dat mensen met ME of CVS die vaak een forse urenbeperking hebben op deze manier vrijwel nooit een leefbaar inkomen kunnen verdienen Zij zijn aangewezen op aanvullende bijstand voor zover zij daarvoor al in aanmerking komen Geen studieregeling Voor jonge arbeidsgehandicapten met arbeidsvermogen die straks zijn aangewezen op de gemeenten is er geen studieregeling meer zoals die nu nog in de Wajong bestaat Dat betekent dat het voor hen moeilijker zal worden om een studie te volgen en daarmee hun toekomstperspectief te verbeteren Inkomensgevolgen Het NIBUD heeft voor een aantal situaties uitgerekend wat het verschil in besteedbaar inkomen zal zijn tussen de huidige Wajong en de voorgestelde regeling waarbij mensen vaak een beroep moeten zullen doen op de bijstand In onderstaande tabel staan de belangrijkste uitkomsten Netto besteedbaar inkomen per maand per leefeenheid Huidig Wajonguitkering inkomen partner ouders Nieuw WWB uitkering inkomen partner ouders Lager gezamenlijk inkomen Woonsituatie Alleenstaande 1075 1030 4 Samenwonend met partner met WWB uitkering 1905 1511 21 Samenwonend met partner met minimumloon 2402 1624 32 Samenwonend met ouders die WWB uitkering hebben 2585 2001 23 Samenwonend met ouders met modaal inkomen 3280 2877 12 Samenwonend gehuwd met partner met Wajonguitkering 2123 De vergelijkingen zijn gebaseerd op bedragen van 2014 uitgaande van een volledige Wajonguitkering voor mensen

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/wajong?start=5 (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Jurisprudentie ME/CVS | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  deze rubriek is het begrip arbeidsongeschiktheid omschreven in artikel 7 van de toepasselijke polisvoorwaarden Deze bepaling luidt voor zover hier van belang als volgt Arbeidsongeschiktheid is aanwezig indien de verzekerde rechtstreeks en uitsluitend door medisch vast te stellen gevolgen van ongeval en of ziekte voor ten minste 25 ongeschikt is tot het verrichten van werkzaamheden die voor zijn krachten en bekwaamheden zijn berekend en die met het oog op zijn opleiding en vroegere werkzaamheden in redelijkheid van hem verlangd kunnen worden Volgens geïntimeerde is er sprake van een ziekte in de zin van de verzekeringsovereenkomst en dient Interpolis haar in verband met de daaruit voortvloeiende arbeidsongeschiktheid ook na het eerste jaar rubriek A een uitkering te verstrekken Interpolis betwist dit Uitspraken Rechtbank Leeuwarden 30 September 1994 93 338 AAW bestelcode RBL1 In deze uitspraak wordt een ME CVS patiënte in het gelijk gesteld onder andere op grond van het rapport van een door de rechtbank ingeschakelde internist 14 juni 1996 92 20597 AAW bestelcode RBL2 Fibromyalgie patiënte in het gelijk gesteld onder andere op grond van een psychiatrisch rapport Uitspraak Rechtbank Maastricht 26 mei 1997 96 2795 SW bestelcode RBMA1 ME patiënte Betreft besluiten na publicalie Richtlijn Medisch Arbeidsongeschiktheidscriterium Beroep ongegrond Verzekeringsarts had geen informatie hoeven inwinnen bij behandelend artsen omdat er geen afwijkingen gevonden zouden zijn 2 november 2005 LJN AU5577 In beroep is wederom aangevoerd dat eiser niet in staat is om veertig uur per week in de geduide functies te werken Voorts is eiser van mening dat verweerder onvoldoende rekening heeft gehouden met de medische en praktische uitkomst van het door eiser gevolgde revalidatietraject via het Maaslandziekenhuis te Sittard 2 november 2005 LJN AU5579 Bij besluit van 13 juli 2004 heeft verweerder eiser met ingang van 30 mei 2004 een WAZ uitkering toegekend berekend naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 25 35 Tegen dit besluit is namens eiser bezwaar gemaakt Daarbij is aangevoerd dat de berekening van het maatmaninkomen onjuist is Voorts is namens eiser aangevoerd dat hij meer beperkt is dan in de FML is aangegeven Eiser is dan ook van mening dat hij niet in staat kan worden geacht de geduide functies te vervullen Uitspraak Rechtbank Middelburg 26 maart 2009 LJN BH8009 Urenbeperking bij ME CVS voldoende geobjectiveerd Uitspraken Rechtbank Rotterdam 27 januari 1997 AAW WAO 94 2265 bestelcode RBRD1 CVS patiënte Beroep gegrond Uitslag inspanningstest 24 april 1997 ZW 96 1870 bestelcode RBRD2 CVS patiënte Beroep ongegrond Realiteit klachten is onvoldoende reden om beperkingen aan te nemen Uitspraak Rechtbank Utrecht 30 januari 2006 LJN AV0600 Rechtbank Utrecht SBR 04 3347 Ten aanzien van CVS ME heeft verweerder UWV zich ten onrechte op het standpunt gesteld dat er geen sprake is van ziekte en of gebrek als bedoeld in artikel 18 van de WAO Uitspraak Rechtbank Zutphen 10 november 1997 95 2637 AAW 58 bestelcode RBZph1 Positieve uitspraak m b t vrouw met surmenageklachten op grond van aangetoond carnitinetekort Uitspraken Rechtbank Zwolle 19 december 1994 ZW 92 2420 H bestelcode RBZW1 en 23 november 1995

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/index.php/herkeuringen/wetten-en-regels/98-overzicht-uitspraken-rechtbanken-tuchtcolleges-enz (2016-02-06)
  Open archived version from archive • (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: /tipsaanvulling.htm (2016-02-06)


 • Medische informatie ME/CVS | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  me cvsvereniging nl nieuwe reeks colleges ME CVS Algemeen Wat is ME CVS ME is de afkorting van myalgische encephalomyelitis Myalgie betekent spierpijn encephalomyelitis ontsteking van hersenen en ruggenmerg CVS betekent chronisch vermoeidheidsyndroom In de media duikt regelmatig de term vermoeidheidsziekte op die evenals CVS een verkeerde indruk wekt van de ziekte Vermoeidheid komt bij veel aandoeningen voor Bovendien is er per definitie veel meer aan de hand dan alleen vermoeidheid In de medische wereld heeft de naam CVS die van ME grotendeels verdrongen al is bij ME sinds enige tijd een come back onder deze naam waarneembaar Onder patiënten en bij het publiek staat de ziekte vooral bekend als ME Sommige wetenschappers maken onderscheid tussen ME en CVS De patiëntenorganisaties gebruiken voor de ziekte de aanduiding ME CVS Hiermee wordt in het midden gelaten of deze beide termen exact hetzelfde zijn In de zomer van 2011 heeft een grote groep onderzoekrs uit 13 verschillende landen duidelijke diagnosecriteria voor ME opgesteld en gepleit om voortaan weer van ME te spreken voor deze ziekte en de naam CVS voor deze groep te verlaten 7 Medische informatie ME CVS MYALGIC ENCEPHALOMYELITIS Adult Paediatric International Consensus Primer for Medical Practitioners Carruthers BM van de Sande MI De Meirleir KL Klimas NG Broderick G Mitchell T Staines D Powles ACP Speight N Vallings R Bateman L Bell DS Carlo Stella N Chia J Darragh A Gerken A Jo D Lewis D Light AR Light K Marshall Gradisnik S McLaren Howard J Mena I Miwa K Murovska M Steven S 2012 Myalgic encephalomyelitis International Consensus Criteria Carruthers BM van de Sande MI De Meirleir KL Klimas NG Broderick G Mitchell T Staines D Powles ACP Speight N Vallings R Bateman L Baumgarten Austrheim B Bell DS Carlo Stella N Chia J Darragh A Jo D Lewis D Light AR Marshall Gradisbik S Mena I Mikovits JA Miwa K Murovska M Pall ML 27 Stevens S Journal of Internal Medicine 2011 DOI 10 1111 j 1365 2796 2011 02428 x International Association for Chronic Fatigue Syndrome Myalgic Encephalomyelitis IACFS ME Chronic fatiguesyndrome myalgic encephalomyelitis A primer for clinical practitioners Chicago IL 2012 Richtlijn voor diagnostiek begeleiding en behandeling van het Chronisch Vermoeidheidsyndroom ME CVS Nederlandse vertaling van de Canadese richtlijn die is opgesteld door een internationale groep experts Dit document bevat niet alleen duidelijke criteria voor het stellen van de diagnose van deze ziekte in de klinische praktijk maar biedt artsen en ander medisch personeel die met ME CVS patiënten te maken hebben of krijgen handvatten om deze mensen zo optimaal mogelijk en op grond van individuele kenmerken en ziekteverschijnselen te beoordelen en te begeleiden Chronic fatigue syndrome basic facts Centers for Disease Control and Prevention engelstalig The debate myalgic encephalomyelitis and chronic fatigue syndrome British Journal of Nursing juni 2006 Engelstalig Wordfile A Clinical Case Definition and Guidelines for Medical Practitioners Engelstalig pdf ME CFS Clinical Working Case Definition Diagnostic and Treatment Protocols Carruthers et al 2003 Engelstalig pdf Assessment and Treatment of Patients with

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/index.php/overige-informatie/baisinformatiemecvs (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  gift Dat kan namelijk aftrekbaar zijn voor de belastingen De Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid heeft een zogenaamde ANBI status Dat betekent dat de belastingdienst ons erkent als doel waaraan u fiscaal aantrekkelijk geld kunt schenken De belastingdienst betaalt dan als het ware een groot deel afhankelijk van uw belastingtarief van uw gift Lees meer Donateur worden of een periodiek gift Stichting Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid zoekt een Contentmanager Heeft u ervaring met en een visie op content management Kunt ons helpen met de communicatie via website en sociale media Heeft u ervaring met chronische invaliderende ziekte bij voorkeur met ME als patiënt of betrokkene bij een patiënt en kunt u die ervaring in een breder perspectief plaatsen Lees meer Stichting Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid zoekt een Contentmanager Wegens aanstaand vertrek naar het buitenland van de huidige voorzitter is de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid op zoek naar EEN NIEUWE VOORZITTER VAN HET BESTUUR Bent u bekend met ME en CVS of een andere chronische invaliderende ziekte uit eigen ervaring of door iemand uit uw naaste omgeving Lees meer Wegens aanstaand vertrek naar het buitenland van de huidige voorzitter is de Steungroep ME en Stichting Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid zoekt bestuursleden Heeft u ervaring met chronische invaliderende ziekte bij voorkeur met ME en CVS als patiënt of betrokkene bij een patiënt en kunt u die ervaring in een breder perspectief plaatsen Lees meer Stichting Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid zoekt bestuursleden Donateurs zijn beter af Misschien bent nog geen donateur van de Steungroep Als dat zo is dan mist u wel wat Want als donateur van de Steungroep krijgt u belangrijke voordelen zoals gratis telefonisch advies ook na het eerste contact 5 korting op de brochure Werk en inkomen bij ziekte Een praktische gids 15 korting op het gebruik van het online programma

  Original URL path: https://www.steungroep.nl/ (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • (Her)keuringen | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  wordt beveiligd tegen spambots JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken Steungroep brochure Handleiding voor de her keuring Uitgebreide actuele informatie en praktische adviezen voor de herkeuring met speciale aandacht voor de problemen die zich voordoen bij ziektes en gezondheidsklachten zoals ME CVS fibromyalgie post whiplashsyndroom chronische vermoeidheid of chronische pijn die bij de WAO keuring als moeilijk objectiveerbaar worden beschouwd Met 60 tips en 10 bijlagen onder andere met adviezen voor het invullen van de vragenlijst van het UWV over de Functionele Mogelijkhedenlijst de dubbele keuring en de diagnosecodes die het UWV gebruikt 87 pagina s Prijs 8 50 Bestelcode TPS meest recente versie januari 2005 Met aanvulling van oktober 2005 Meld uw ervaringen Heeft u als ME CVS patiënt een keuring gehad voor WIA WAJONG WAO OF WAZ Meld uw ervaring aan de Steungroep geef deze door via dit vragenformulier of telefonisch 050 5492906 Het recht op inzage en verbetering en de WIA Wajong of WAO keuring Wordfile Voor voorbeeldbrief zie Voorbeeldbrief verzoek tot inzage in persoonsgegevens bij WIA Wajong of WAO keuring Wordfile Herkeuringen volgens strengere regels 2004 2009 Algemene informatie over herkeuringen volgens strengere regels aangepast schattingsbesluit 2004 Naar de bedrijfsarts Naar de verzekeringsarts WAT IS ME CVS ME CVS is een ziekte die gepaard gaat met ernstige moeheid en uitputting Daarnaast hebben ME CVS patiënten nog allerlei andere klachten die vaak erger worden door inspanning Die klachten kunnen van persoon tot per soon verschillen veel patiënten hebben bijvoorbeeld last van pijn in spieren en gewrichten of van geheugen en con centratieproblemen De ziekte wordt ook wel alleen CVS genoemd Een deel van de ME CVS patiënten heeft daar naast ook fibromyalgie HUISARTS BEDRIJFSARTS VERZEKERINGSARTS Als u klachten hebt die wijzen op ME CVS gaat u daarmee gewoonlijk eerst naar de huisarts en eventueel de specia list Maar als er sprake is van langdurig ziekteverzuim of zelfs arbeidsonge schiktheid krijgt u ook met de bedrijfs arts en de verzekeringsarts te maken Zij moeten beoordelen wat u als gevolg van uw ziekte níet meer kunt en wat nog wél ofwel wat uw functionele beper kingen en mogelijkheden zijn Het oordeel van de bedrijfsarts bepaalt voor een groot deel of uw salaris wordt doorbetaald en of u wordt geholpen bij het krijgen van aangepast werk waar bij rekening wordt gehouden met uw gezondheidsproblemen WIA EN WAJONG Het oordeel van de verzekeringsarts van het UWV speelt een belangrijke rol bij de vraag of u als u na twee jaar nog steeds niet volledig kunt werken een WIA uitkering krijgt Wie al jong ziek is geworden en mis schien nooit heeft gewerkt komt in be paalde gevallen in aanmerking voor een Wajong uitkering Ook bij die beslissing geeft het oordeel van de verzekeringsarts de doorslag HERKEURING Als u ME CVS hebt en al een arbeidson geschiktheidsuitkering ontvangt WAO WAZ Wajong of WIA kunt u een oproep krijgen voor een herkeuring Van die herkeuring hangt af of u de uitke ring houdt of dat hij wordt verlaagd of stopgezet

  Original URL path: https://www.steungroep.nl/herkeuringen (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Wajong | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  is op om hierover een protestbrief te sturen Cardioloog Visser is een van de zeer weinige specialisten in Nederland die in ME CVS zijn gespecialiseerd Onder Achmea vallen zeven verschillende zorgverzekeringen Achmea wil met ingang van 1 januari 2014 de contracten voor zijn zorgverzekeringen met de Stichting Cardiozorg niet wil verlengen Daardoor krijgen mensen met een naturazorgverzekering bij Zilveren Kruis Achmea Interpolis FBTO Avéro Achmea Agis De Friesland Zorg en Pro Life het onderzoek en de behandeling door cardioloog dr F C Visser per 2014 niet meer vergoed De drie ME CVS patiëntenorganisaties hebben Achmea in een gezamenlijke brief dringend gevraagd om het besluit in te trekken Zij roepen hun achterban op om ook een brief naar Achmea te sturen Lees hier de brief die naar Achmea is verstuurd pdf bestand Bekijk hier een voorbeeldbrief word bestand Wajong 8 december 2015 Na Steungroep opent ook FNV opent meldpunt Wajongherkeuringen Wajongers met ME of CVS kunnen bij het advies en meldpunt van de Steungroep informatie en advies krijgen over de Wajongherkeuringen en de specifieke problemen die mensen met ME of CVS daarbij tegen kunnen komen zie http www steungroep nl contact De Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid roept Wajongers met ME of

  Original URL path: https://www.steungroep.nl/wajong (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Brochures bestellen | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  de WAO keuring als moeilijk objectiveerbaar worden beschouwd Met 60 tips en 10 bijlagen onder andere met adviezen voor het invullen van de vragenlijst van het UWV over de Functionele Mogelijkhedenlijst de dubbele keuring en de diagnosecodes die het UWV gebruikt 87 pagina s Prijs 8 50 Bestelcode TPS meest recente versie januari 2005 Met aanvulling van oktober 2005 zie ook aanvulling tips Brochure Cognitieve Gedragstherapie bij ME CVS verwachtingen en risico s Tegenwoordig wordt Cognitieve gedragstherapie CGT al dan niet in combinatie met graduele oefentherapie vaak gezien als dé behandeling bij ME CVS ook door bedrijfs en verzekeringsartsen Wat kan van zo n behandeling verwacht worden Helpt het echt Zijn er ook risico s aan verbonden Kan iemand verplicht worden tot een CGT behandeling Deze brochure bevat nuttige informatie voor patiënten behandelaars en onderzoekers Tevens wordt kritisch aandacht besteed aan de wetenschappelijke publicaties over CGT o a van de CVS onderzoeksgroep van de katholieke Universiteit Nijmegen Bestelcode CGT Prijs 5 50 Meest recente versie 2004 1 Leerlingen met ME CVS in het voorgezet onderwijs Informatieblad bedoeld voor beroepsbeoefenaars in en rondom het Voortgezet Onderwijs Over de ziekte ME CVS en over de onderwijsproblemen de sociale problemen en de praktische problemen die deze ziekte voor jongeren met zich mee kan brengen Er wordt een groot aantal tips gegevens om deze problemen op te lossen of om hier goed mee om te gaan 4 p Bestelcode VO Prijs 1 20 Kinderen en ME Informatie en tips voor kinderen met ME CVS en hun ouders en hulpverleners Ook voor jeugdige ME patiënten zelf Naast algemene medische informatie bevat de brochure praktische informatie over onderwijs financiën voorzieningen en hulpmiddelen toegesneden op kinderen met ME 22 pagina s Prijs 3 60 Bestelcode KIN Inkomen werk en onderwijs bij chronische ziekte Een overzicht van regelingen en mogelijkheden bij ziekte op het gebied van inkomen werk en onderwijs 25 pagina s Prijs 4 90 Bestelcode IWO Meest recente versie 2004 1 De bedrijfsarts en ME CVS Over ME CVS en werk en de rol van de bedrijfsarts daarbij Bewerking van een lezing gehouden voor bedrijfsartsen in de gezondheidszorg Bevat informatie over ME werk en arbeidsongeschiktheid reïntegratie juridische problemen en de mogelijke rol van de bedrijfsarts Met veel praktijkvoorbeelden en literatuurlijst 19 pagina s Prijs 4 00 Bestelcode BA meest recente versie 1999 2 Ziekte en ontslag Nuttige informatie voor mensen met gezondheidsproblemen die met ontslag te maken krijgen of overwegen ontslag te nemen ongeveer 27 pagina s Prijs 4 70 Bestelcode OSL meest recente versie 1999 1 Informatiesetje bezwaar en beroep Onmisbaar voor wie overweegt om bezwaar te maken of in beroep te gaan tegen een beslissing tot afwijzing stopzetting of verlaging van een arbeidsongeschiktheidsuitkering of loondoorbetaling bij ziekte of tegen een beslissing van de gemeente Vele praktische aandachtspunten uitgebreide informatie over de rol van medici in beroepszaken met lijst van aan hen voor te leggen vragen en praktische informatie over het inschakelen van een rechtshulpverlener ongeveer 34 pagina s plus bijlagen Met een bijlage over

  Original URL path: https://www.steungroep.nl/brochures-78 (2016-02-06)
  Open archived version from archive •