archive-nl.com » NL » S » STEUNGROEP.NL

Total: 822

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • symposium en petitie WAO 2002
  Petitie 18 juni 2002 Voor een rechtvaardig noodzakelijk en solidair WAO stelsel Naam Woonplaats Handtekening

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/stukken/PetitieWAO2002_form.html (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • Beter keuren (KeK) | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  deze helpdesk en resultaten van de meldingen de brochure werk en inkomen bij ziekte een praktische gids de brochure handleiding voor de keuring een werkboek voor de zieke werknemer met praktische hulpmiddelen geheugensteuntjes en tips Deze resultaten zijn interessant voor alle pgo organisaties waarvan de achterban te maken heeft met beperkingen als gevolg van chronische ziekte of handicap en zaken als arbodienst bedrijfsarts aanpassing van werk Ziektewet WIA Wajong keuringsarts en UWV Start netwerk rond ziekte werk en inkomen De Steungroep en de WSN willen de opgebouwde samenwerking bij voorlichting advisering ondersteuning en belangenbehartiging graag voortzetten en uitbreiden met meer pgo organisaties Doel is om tijdens deze bijeenkomst een aanzet te geven voor een netwerk van pgo organisaties rondom het thema ziekte arbeid en inkomen De deelnemende organisaties kunnen via dit netwerk hun kennis en ervaringen uitwisselen en elkaar ondersteuning bieden ter versterking van de positie van hun achterban Aanmelden kan met het aanmeldingsformulier op de site van PGO Support Verslag van de informatiebijeenkomst medische beoordelingen ME CVS en Whiplash op 28 september 2010 Stichting Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid organiseerde op 28 september samen met de Whiplash Stichting Nederland WSN een informatiemiddag in Utrecht Onderwerp van de informatiebijeenkomst medische beoordelingen ME CVS en whiplash Het ging hierbij vooral over de eerste 2 ziektejaren en de keuring van de bedrijfsarts en de verzekeringsarts 16 december 2011 Verslag workshop Uitbreiding van het pgo netwerk arbeid In het kader van het project Kennis en Kracht KEK organiseerde de Steungroep in oktober de workshop Uitbreiding van het pgo netwerk arbeid Onderwerpen van de workshop waren onder meer Welke rol kunnen patiënten gehandicapten en ouderenorganisaties vervullen in trajecten rond arbeid en reïntegratie Wat is het belang van ervaringsdeskundigheid Tijdens de workshop zijn lopende projecten rond arbeid ziekte verzuim en arbeidsongeschiktheid in kaart gebracht De workshop

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/projecten1/whiplash?limitstart=0 (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  op de knop zijn rapportage samenstellen uit onpersoonlijke standaardteksten De gedachte daarachter is dat schrijven en nadenken te veel tijd kosten maar dat het verslag er wel gelikt uit moet zien Opnieuw beeldvorming In de jaren 1993 2001 ontstond een tweede generatie protocollen destijds standaarden genaamd Na de parlementaire enquête in 1992 drong de politiek aan op verdere protocollering De bedoeling was daarmee het aantal arbeidsongeschikten te beheersen Daaraan hebben standaarden als geen duurzaam benutbare mogelijkheden medisch arbeidsongeschiktheidscriterium en arbeidsduurbeperking ongetwijfeld bijgedragen Het zijn onmisbare ankers voor de uitvoeringspraktijk geworden De standaarden kwamen tot stand na uitgebreide consultatie van alle betrokken partijen waaronder patiëntenverenigingen Maar ze werden uiteindelijk door verzekeringsartsen zelf opgesteld en geautoriseerd En ze handelden over de kern van het vak de claimbeoordeling De derde generatie protocollen ontstaat sinds 2005 wederom onder druk van de politiek Met de komst van de WIA leefde daar nog altijd de vrees dat verzekeringsartsen te veel mensen duurzaam volledig ongeschikt zouden achten Dat wantrouwen bleek spoedig volkomen misplaatst Maar toen was de machinerie al in gang gezet en leverde de Gezondheidsraad onder onverantwoorde tijdsdruk negen protocollen af De verzekeringsartsen zelf werden maar marginaal betrokken En dat is ook te zien eigenlijk zijn het geen verzekeringsgeneeskundige protocollen maar handzame per diagnose geordende medische naslagwerken Leuk voor wie zijn litteratuur niet heeft bijgehouden Maar geen echt houvast voor de beoordeling van beperkingen Die laat zich niet per diagnose protocolleren Er is veel comorbiditeit en bij dezelfde diagnose kunnen beperkingen aanmerkelijk verschillen Ronduit bedenkelijk is de knieval voor belanghebbende lobby s van patiëntenverenigingen en hulpverleningsindustrie Zo blijkt CVS tussen CVA hartinfarct en mammacarcinoom verrassend de enige ernstig invaliderende aandoening Het protocol schetst chronische vermoeidheid als een variant van aloude beelden maar vermeldt niet dat de medische traditie die nimmer als ernstig heeft opgevat Voor het protocol staat dat echter vast Daarom moet de verzekeringsarts cognitieve beperkingen overwegen zelfs wanneer hij daar geen spoor van heeft waargenomen Het 2500 jaar oude advies van Hippocrates alle zintuigen goed te gebruiken kan naar de prullenbak Het devies luidt nu uitkeren en per ommegaande naar Nijmegen sturen Het resultaat bij een lopende claim komt overeen met een placebo effect Dat komt dus in tweederde van de gevallen neer op een retourtje verrijkt met academische strik en rekening En daarna Levenslang arbeidsongeschikt Het protocol zwijgt Gelukkig zijn verzekeringsartsen gewend ook zonder protocol gedegen beslissingen te nemen Simon Knepper is verzekeringsarts Protocol CVS in praktijk bron tijdschrift voor Bedrijfs en Verzekeringsgeneeskunde datum mei 2008 dit is een reactie op de column van Simon Knepper in het maartnummer van dit blad Simon Knepper uit in zijn column Geprotocolleerd TBV februari 2008 p 59 kritiek op de recente als ministeriele richtlijn gepubliceerde verzekeringsgeneeskundige protocollen Knepper richt zijn kritiek vooral op het protocol CVS In het feit dat CVS daarin een ernstig invaliderende aandoening wordt genoemd ziet hij een knieval voor belanghebbende lobby s van patientenverenigingen De term ernstig invaliderende aandoening is echter niet afkomstig van patientenorganisaties mensen zeggen zoiets nu eenmaal niet snel

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/index.php/component/content/article/64-overig/177-column-geprotocolleerd (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Protocol ME/CVS | Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME/CVS keuring, werk en uitkering
  ME CVS patiëntenorganisaties hebben Achmea in een gezamenlijke brief dringend gevraagd om het besluit in te trekken Zij roepen hun achterban op om ook een brief naar Achmea te sturen Lees hier de brief die naar Achmea is verstuurd pdf bestand Bekijk hier een voorbeeldbrief word bestand Protocol ME CVS Dinsdag 23 juni 2009 te Hengelo Informatiemiddag keuringen UWV Verslag van de bijeenkomst Fotoreportage Reportages van RTV Oost Radio A fslag Oost TV RTV Oost nieuws van 16 00 uur start 2 20 minuten 18 00 uur start 1 00 minuut en 21 00 uur start 1 30 minuten steeds een iets andere weergave 30 november 2010 Onderzoek Inspectie toont problemen aan bij keuringen ME CVS Persbericht van de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid en ME CVS Stichting Nederland Uit een onderzoek van de Inspectie Werk en Inkomen dat gisteren is verschenen valt wel degelijk op te maken dat zich problemen voordoen bij de keuringen van mensen met ME CVS door het UWV De patiëntenorganisaties Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid en ME CVS Stichting Nederland vinden dat de door de Inspectie gesignaleerde bandbreedte bij de uitvoering van de keuringen van dien aard is dat deze voor patiënten leidt tot willekeur en rechtsongelijkheid Zij zijn zeer verbaasd over de conclusie van de Inspectie en van staatssecretaris de Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat de uitvoering van deze keuringen volgens de regels verloopt Verslag informatiemiddag 21 april 2009 in Leeuwarden Op 21 april belegde de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid weer een bijeenkomst over het verzekeringsgeneeskundig protocol en de gang van zaken bij arbeidsongeschiktheidskeuringen Na een reeks van geslaagde bijeenkomsten in het midden en het oosten van het land was deze keer een locatie in Leeuwarden uitgekozen 5 februari 2010 ME CVS verantwoord oordelen on mogelijk Conferentie Steungroep zeer geslaagd Onder de titel ME

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/projecten1/protocolmecvs?limitstart=0 (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • De heer Balkenende zegt dat dit kabinet minder regels wil Daar wil ik graag een paar concrete voorbeelden van Ik krijg nu voornamelijk voorbeelden van meer regels de compensatie voor de zorg en de herkeuring van de mensen in de WAO Mevrouw Halsema GroenLinks Het blijven de voorbeelden van Balkenende I Dat is blijkbaar het enige wat u kunt opbrengen Graag wil ik weten hoe deze doelstellingen zich verhouden tot de bureaucratie die u in het leven gaat roepen met de compensatie in de zorg en de herkeuring van de mensen in de WAO De heer Balkenende CDA Ik begrijp niet waarom u spreekt van bureaucratie in het leven roepen De heer Marijnissen SP Aanhakend op het laatste wil ik even zeggen dat het CPB echt uitkomt op een stijging van de werkloosheid met 3 en een werkgelegenheidsgroei van 0 0 door de maatregelen van dit kabinet De heer Balkenende heeft zojuist een soort donderspeech gehouden over de staat van het land Als wij hem moeten geloven staan wij haast aan de afgrond Natuurlijk zijn er zaken die niet goed gaan zoals de werkgelegenheid en de economische groei Daar geef ik hem onmiddellijk gelijk in Als een verantwoordelijk politicus echter dit soort donderspeeches gaat houden dan is dat meestal de voorbode van zeer strenge maatregelen Terecht zegt de heer Balkenende dat het niet goed gaat met de werkgelegenheid in Nederland maar in het financieel kader voor 2004 staat juist onder het kopje Bevorderen arbeidsparticipatie in normaal Nederlands is dat meer werkgelegenheid dat WAO ers tot 45 jaar herkeurd moeten worden dat de bijstand moet worden aangepakt dat de huursubsidie moet worden aangepakt en dat de WW verslechterd moet worden Kan hij mij uitleggen wat deze maatregelen die ik als asociaal typeer te maken hebben met het bevorderen van de arbeidsparticipatie zoals hij dat noemt De heer Balkenende CDA Ik wil eerst nog een opmerking maken tegen mevrouw Halsema Ik kom dan op uw vraag over de sociale zekerheid Wij weten dat wij in een moeilijke tijd zitten waarin het economisch niet goed gaat en waarin iedereen moet worden aangesproken op zijn verantwoordelijkheid Wat is nu de boodschap van dit akkoord Wij hebben met elkaar een gedachtewisseling gehad over wat wij moeten doen met de topinkomens Ook is aan de orde geweest wat wij moeten doen in de sfeer van de hypotheekrente Wij hebben gezegd dat oneigenlijk gebruik moet worden beperkt Waar het gaat om het inkomensplaatje blijkt uit de CPB stukken dat als in de marktsector tot loonmatiging wordt gekomen de loonontwikkeling min of meer rond de nul komt te liggen Er zijn zekere verschillen maar de bandbreedte is behoorlijk beperkt Wij weten ook dat je als het gaat om de sociale zekerheid zo eerlijk moet zijn om te zeggen dat sommige maatregelen nodig zijn juist om de arbeidsparticipatie te versterken Doe je dat niet dan ben je bezig om zaken vooruit te schuiven Mag ik u ook nog eens herinneren aan wat er in de jaren 80 is gebeurd De heer Marijnissen SP Eigenlijk niet want dit is gewoon geen antwoord op de vraag Het spijt mij voorzitter want dit is zonde van de tijd U wilt vanavond niet vergaderen en ik bij voorkeur ook niet Ik vraag de heer Balkenende hoe hij het in zijn hoofd haalt om onder het kopje Bevorderen arbeidsparticipatie te komen met voorstellen om de WW te korten de WAO te korten WAO ers tot 45 jaar weer eens te laten opdraven de huursubsidie te korten Ik herhaal mijzelf omdat de heer Balkenende geen antwoord geeft Laat hij nu eens een antwoord geven op de vraag wat de huursubsidie te maken heeft met het bevorderen van de arbeidsparticipatie De heer Balkenende CDA Laten wij eerst praten over de sociale zekerheid U hebt u net toen u het had over de werkgelegenheidsontwikkeling in de marktsector gebaseerd op het model van het CPB U weet ook dat instrumenten waarmee je mensen in de sfeer van de WW stimuleert om aan de slag te gaan en meer te werken aan persoonlijke kwaliteiten goed uitwerken in de modellen Met andere woorden als je het een zegt moet je ook het ander zeggen Als je niet bereid bent te spreken over maatregelen in de sfeer van de sociale zekerheid dan leidt dat tot een zekere verzwakking van de economische structuur Een en ander moet wel op een verantwoorde manier gebeuren In dit pakket wordt uitgegaan van loonmatiging in de marktsector Ook wordt bekeken wat er in het licht van de sociale zekerheid nodig is om de participatie te versterken Daarnaast worden mensen aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid Ik vind dit pakket in deze tijd verantwoord ook gelet op de WW en de WAO Als wij doorgaan op de manier zoals wij nu bezig zijn dan gaan de zaken niet goed Die eerlijke boodschap wil ik verdedigen De heer Marijnissen SP Het spijt me maar dit zijn algemeenheden een zittend en een aanstaand premier een beetje onwaardig U heeft op zichzelf gelijk met uw macro economisch verhaal Daar is wel iets voor te zeggen Ik vind echter niet dat u met dat verhaal kunt verdedigen dat de WW wordt verslechterd dat mensen korter een WW uitkering krijgen dat er minder mensen voor in aanmerking komen en dat de WAO wordt verslechterd Eigenlijk insinueert u dat mensen die daar potentieel voor in aanmerking komen respectievelijk daarin zitten als het om de WAO gaat niet willen werken Eigenlijk zegt u dat die mensen nog harder moeten worden aangepakt en dat ze nog harder moeten worden geprikkeld omdat ze zich dan zullen melden op de arbeidsmarkt Ik vind dat u er wat dat betreft een vrij bitter mensbeeld op na houdt Ik weet niet of dat komt door uw calvinistische achtergrond maar wat u nu suggereert namelijk dat die mensen aan het werk moeten worden gejaagd omdat ze anders profiteurs zouden zijn is in strijd met de werkelijkheid U zit daarmee op een verkeerd spoor mijnheer Balkenende U doet heel veel mensen onrecht aan Nog erger u holt onze beschaving ook uit De heer Balkenende CDA Wij moeten opkomen voor de meest kwetsbaren in de samenleving Wij werken aan het perspectief van een hogere uitkering voor degenen die tot de groep van de volledig arbeidsongeschikten behoren Voor degenen die langdurig in de bijstand zitten willen wij een aparte maatregel nemen Dat zit ook al in het huidige beleid Als mensen echter kansen hebben dan moet je ze maximaal stimuleren Dat betekent dat je moet inzetten op arbeidsparticipatie Dat heeft niets te maken met diskwalificatie Je moet zodanige maatregelen nemen dat je de arbeidsparticipatie bevordert Dat is wat ons te doen staat zorgen dat mensen kunnen meedoen De heer Bos PvdA Heeft uzelf aan de onderhandelingstafel het voorstel gedaan om mensen die momenteel zijn afgekeurd en een WAO uitkering genieten te laten herkeuren De heer Balkenende CDA Ik ga niet in op wie wat heeft voorgesteld U kunt ons aanspreken op datgene wat is overeengekomen De heer Bos PvdA U ontkent het niet De heer Balkenende CDA Ik zeg dat u mij kunt aanspreken op het resultaat dat in het kader van de onderhandelingen is geboekt Daar dragen wij de volle verantwoordelijkheid voor De heer Bos PvdA Het verbaast mij dat u daar zo omheen draait Bij de onderhandelingen met de PvdA leidde u de onderhandelingsdelegatie die toen precies hetzelfde voorstel heeft gedaan Toen is ook voorgesteld om mensen die nu een WAO uitkering genieten te laten herkeuren Het zou een toonbeeld van consistentie zijn als ook deze keer dat voorstel van u afkomstig zou zijn geweest Wat is het motief daarvoor Bevordert dit de arbeidsparticipatie ook De heer Balkenende CDA Je kunt er nooit tevreden over zijn dat mensen die nog redelijk jong zijn jonger dan 45 jaar voor de rest van hun leven een uitkering krijgen Om die reden zijn wij tot de herkeuring gekomen kijkend naar wat zij nog voor de arbeidsmarkt kunnen betekenen Mensen in die leeftijdscategorie laten wij niet zo maar aan hun lot over Voor die mensen is herkeuring nodig want op die manier wordt de participatie versterkt Ook worden die mensen aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid Dat hoort erbij Die maatregel is neergelegd in het akkoord De heer Bos CDA Kunt u mij uitleggen waarom bij het veranderen van de arbeidsongeschiktheidsregeling voor zelfstandigen bestaande rechten wel worden gerespecteerd terwijl dat niet gebeurt bij het veranderen van de arbeidsongeschiktheidsregeling voor werknemers De heer Balkenende CDA Mag ik het op een andere manier zeggen De heer Bos PvdA Liever niet Ik heb het liefst dat u gewoon antwoord geeft op mijn vraag De heer Balkenende CDA Wij krijgen straks een nieuw WAO stelsel Dan moeten wij rekening houden met de situatie dat mensen die vanaf dat moment worden gekeurd in een andere positie komen te verkeren dan degenen die onder de huidige regeling vallen De heer Bos PvdA Dat geldt ook bij het veranderen van de regeling voor zelfstandigen en de regeling voor de hypotheekrenteaftrek In al die gevallen stelt u met mijn instemming dat de belangen die daarmee zijn gemoeid ook gelet op de kwetsbaarheid van de mensen in kwestie zo groot zijn dat je bestaande rechten moet respecteren Waarom geldt dat in alle gevallen behalve voor mensen die in de WAO zitten De heer Balkenende CDA De situatie van de WAZ is niet zo maar vergelijkbaar met de WAO De heer Bos PvdA Waarom niet Het gaat in beide gevallen om het veranderen van een arbeidsongeschiktheidsregeling De heer Balkenende CDA Van de zelfstandigen wordt een behoorlijke premie gevraagd De heer Bos PvdA Hebben de WAO ers die ook niet betaald al die jaren De heer Balkenende CDA Het is een bekritiseerde maatregel maar laten we elkaar niets wijs maken In het kader van het denken over de toekomst van de sociale zekerheid moet je uiteraard goed bekijken of deze maatregel een faire is Als er straks een nieuw criterium is zal ook bezien moeten worden of dit consequenties moet hebben voor de groep bestaande WAO ers Bij herkeuringen zal uiteraard rekening worden gehouden met de belangen van betrokkenen De mogelijkheden om aan de slag te gaan zullen goed in beeld gebracht worden Dit betreft de zogenaamde participatievariant De financiële compensatie moet op ordentelijke wijze geboden worden De heer Bos PvdA De opbrengst staat echter al vast De heer Balkenende CDA Het CPB heeft een inschatting gemaakt van het bedrag waarop wij uit kunnen komen Daar gaan wij dan voorlopig ook maar van uit De heer Bos PvdA Dit debat gaat niet over de toekomst van de WAO maar over de vraag of je mensen die kwetsbaar zijn en geen kant op kunnen helpt of nog kwetsbaarder maakt en nog verder in de hoek zet want dat laatste doet u De heer Balkenende CDA De meest kwetsbaren namelijk degenen die voor 80 tot 100 zijn afgekeurd moeten bij vermindering van de instroom op een hogere uitkering kunnen rekenen Dat is onderdeel van het pakket Dat is de ene kant van het verhaal De andere kant is dat degenen die kansen hebben deze ook maximaal moeten benutten De heer Bos PvdA Dus iemand die afgekeurd wordt en geen kansen heeft houdt zijn oude WAO uitkering Gaat het niet om een volledige herkeuring De heer Balkenende CDA Ik heb gezegd wat de herkeuring inhoudt De heer Bos PvdA Ik vraag of ik het goed begrepen heb Wij hebben de afgelopen dagen in het Journaal een jonge vrouw gezien die al tien jaar in de WAO zit Geen werkgever is in haar geïnteresseerd Als er voor haar na herkeuring geen baan is blijft zij dan haar oude WAO uitkering houden De heer Balkenende CDA Wij zullen de inkomensvoorziening nader bezien Er is gezegd dat zij automatisch in de bijstand komt maar de financiële aspecten worden nog bezien Wij willen de mogelijkheden van betrokkenen op de arbeidsmarkt vergroten en daarvoor is herkeuring nodig Wij zullen een en ander financieel ordentelijk bezien De heer Bos PvdA Of u bent bikkelhard of het bedrag is boterzacht De heer Balkenende CDA Het spijt me maar dat is geen correct beeld De achtergrond van deze maatregel is dat wij nooit tevreden kunnen zijn als wij jonge mensen afschrijven De heer Rouvoet ChristenUnie U heeft enkele keren gezegd dat een appèl op de sociale partners wordt gedaan Tot dusverre heeft dit echter weinig weerklank ondervonden Waarom worden er niet meer pogingen gedaan om de sociale partners te verleiden tot de noodzakelijke loonmatiging via meer specifieke lastenverlichting gericht op bevordering van de werkgelegenheid en dergelijke De WAO maatregel helpt ook niet echt Welke ruimte heeft u om werkgevers en werknemers te bewegen om wel mee te gaan in de loonmatiging Valt met u te praten over alternatieven voor de omstreden herkeuring van WAO ers tot 45 jaar De heer Balkenende CDA U wilt de sociale partners verleiden tot het maken van afspraken over loonmatiging Vorig jaar hebben wij al eens een dergelijke discussie gevoerd Wanneer je op voorhand bepaalde dingen noemt ben je die in de onderhandelingen al kwijt Ik wil echter ook op iets anders wijzen Als werkgevers en werknemers alleen tot loonmatiging te bewegen zijn wanneer de overheid daar bepaalde dingen tegenover stelt vind ik dat geen goede houding Er is sprake van een oplopende werkloosheid en een toenemend aantal faillissementen Gezinnen verkeren in onzekerheid over het behoud van de werkgelegenheid Dat zou ook bij de sociale partners tot het besef moeten leiden dat loonmatiging de beste weg is om de economische ontwikkelingen te keren Ik doe dat appèl Er kan niet alleen worden gekeken naar hetgeen de overheid te bieden heeft Eerst moet de bereidheid daartoe uitgesproken worden en dan kan er gezamenlijk worden gesproken over bijvoorbeeld de oplossing van de pensioenproblematiek De sociale partners moeten ook hun verantwoordelijkheid voor loonmatiging nemen De heer Rouvoet ChristenUnie Ik heb gezegd dat dit zowel de overheid als de sociale partners wat waard moet zijn want er zijn flink wat extra banen te winnen als de loonmatiging tot stand komt Gelet op het pakket kan ik mij goed voorstellen dat de sociale partners uitgaande van de belangen waar zij terecht voor strijden vinden dat het kabinet niet kan volstaan met een appèl op hen tot loonmatiging Is er ruimte voor aanvullende lastenverlichting om de werkgelegenheid te bevorderen Valt met u te spreken over de zeer omstreden maatregelen van de herkeuring van WAO ers tot 45 jaar De heer Balkenende CDA Bij de onderhandelingen met de sociale partners kan er gezamenlijk een agenda geformuleerd worden Ik kan nu natuurlijk nog geen wisselgeld noemen Het kan echter niet zo zijn dat de noodzakelijke loonmatiging alleen afhankelijk wordt gesteld van wat de overheid doet Ten aanzien van de herkeuring heb ik al aangegeven dat het van belang is om juist een jongere groep niet af te schrijven De inkomenspositie speelt bij gedeeltelijk arbeidsongeschikten Nagegaan moet worden op welke wijze bijvoorbeeld via een publieke voorziening ervoor gezorgd kan worden dat het inkomen is gewaarborgd zodat men niet automatisch in de bijstand komt Dat punt zullen wij nader bezien Ik zie ook de kritiek op deze maatregel Ik heb aangegeven langs welke lijn gedacht kan worden De heer Marijnissen SP De indruk wordt gewekt dat de groep tot 45 jaar herkeurd wordt Alle WAO ers worden echter periodiek herkeurd Het gaat erom dat zij onder het nieuwe regime komen Als zij gedeeltelijk arbeidsongeschikt blijken zijn komen zij niet meer in de WAO maar moeten zij werk zoeken Als dat niet lukt komen zij in de WW of direct in de bijstand Dat is de essentie Mensen die nu aanspraak maken op een vorm van sociale zekerheid waarvoor zij zelf premie hebben betaald wordt dat recht ontnomen terwijl zij nog even arbeidsongeschikt zijn U zegt dat het repareren van het inkomen nog bekeken zal worden Dat is allemaal mooi en aardig maar is het voor een christelijke partij die vier maanden lang heeft onderhandeld niet wat karig als wordt gezegd daar zullen wij dan nog wel even naar kijken Daar richt de kritiek zich op De heer Balkenende CDA In het nieuwe stelsel zullen degenen die 80 tot 100 arbeidsongeschikt zijn een volledige uitkering krijgen Degenen die 35 tot 80 arbeidsongeschikt zijn hebben voor het deel dat zij arbeidsgeschikt zijn de plicht om te werken Voor het deel dat zij niet kunnen werken zal er dan een particuliere verzekeringen zijn Degenen waarover wij nu spreken kunnen te zijner tijd geen particuliere verzekering afsluiten omdat zij in de bestaande regeling zitten Wij zullen moeten kijken naar een publieke voorziening daarvoor Het is geen asociale maatregel maar een instrument om mensen niet aan hun lot over te laten en om hen te betrekken bij de arbeidsparticipatie Mevrouw Halsema GroenLinks Degenen die herkeurd worden zijn bijvoorbeeld voor 75 arbeidsongeschikt vanwege chronische ziektes U stuurt hen naar de bijstand want eigenlijk wilt u dat zij de arbeidsmarkt opgaan terwijl Melkertbanen worden afgeschaft reïntegratiebudgetten worden wegbezuinigd en de werkgelegenheid afneemt met 10 000 arbeidsplaatsen Kunt u aangeven wat u ze te bieden heeft De heer Balkenende CDA Wij moeten goed naar elkaar luisteren Ik heb in antwoord op de vraag van de heer Marijnissen aangegeven hoe moet worden aangekeken tegen het deel waarvoor men arbeidsongeschikt is verklaard en hoe de financiële compensatie daarvoor bezien moet worden Het is geen automatisme om mensen naar de bijstand te sturen zoals u suggereert Ik heb precies aangegeven hoe het zit U moet wel luisteren Mevrouw Halsema GroenLinks Als u minder mensen met een uitkering en meer mensen op de arbeidsmarkt wilt zult u voor werkgelegenheid moeten zorgen Voor verhoging van de arbeidsparticipatie en om ervoor zorgen dat men meedoet moeten maatregelen worden genomen In uw gehele akkoord is geen enkele zodanige maatregel te vinden Wat is in uw akkoord een maatregel waarmee u mensen aan het werk helpt en niet aan een uitkering De heer Balkenende CDA Dit wordt een herhaling van zetten Ik heb gezegd dat bij de keuze voor een combinatie van bevordering van de structuur van de economie en een financieel solide beleid hetgeen naar voren komt alleszins verdedigbaar is Je kunt ten behoeve van het stimuleren van de economie ook kiezen voor een hoog financieringstekort Dat is echter geen oplossing Die keuze zal de economie benadelen Het aangedragen pakket is wel verdedigbaar in relatie tot versterking van de structuur Berekeningen van het CPB wijzen uit dat het nog beter kan namelijk wanneer de werkgevers en werknemers kiezen voor matiging van de lonen Ik ben ingegaan op de verantwoordelijkheid van de sociale partners Minister De Geus heeft afgelopen zondag het beeld gebruikt van drie fietsers die een berg opfietsen Degene die het snelst gaat doet er waarschijnlijk goed aan om rekening te houden met de twee fietsers die wat achterblijven Wanneer je probeert om elkaar te helpen zal de ontwikkeling gelijkmatiger kunnen zijn Het is nodig om arbeidsongeschikten weer bij de arbeidsmarkt te betrekken om de participatie te verbeteren Ook dat staat ons de komende jaren te doen In dat kader moet de herkeuring van WAO ers worden geplaatst Als er minder geld valt te verdelen moet dat terechtkomen bij de mensen die dit het meest nodig hebben De heer Zalm VVD We hebben dus een heel fors pakket moeten afspreken Er zijn tijden geweest waarin dat ook moest Ik heb zelf onder een betrekkelijk zonnig gesternte mijn twee vorige periodes op Financiën mogen doorbrengen Er is begin jaren 90 echter een andere minister van Financiën geweest die heel wat meer leed heeft moeten aanzeggen Ook toen stond het Malieveld vol en toen moest de toenmalige minister van Financiën zelfs een bevriezing van de uitkeringen verdedigen alsmede een zeer drastische ingreep in de WAO Hij heeft trouwens ook verdedigd dat de bestaande WAO ers onder de 45 jaar onder een nieuw regime kwamen te vallen en werden herkeurd Ik zeg dit even voor het historisch besef Mevrouw Halsema GroenLinks Minister De Geus heeft vanochtend in de Volkskrant eigenlijk al laten doorschemeren dat herkeuring van WAO ers tot 45 jaar alleen moet plaatsvinden als er ook een garantie op werk is Deelt de heer Zalm die opvatting Of vindt hij dat de mensen dan maar de bijstand in moeten De heer Zalm VVD Wij hebben daarover een heldere tekst in het regeerakkoord opgenomen Ik zie geen aanleiding om daarop nog voordat de inkt droog is terug te komen Dat neemt niet weg dat je als drie partijen gemeenschappelijk tot de conclusie kunt komen dat bepaalde passages in het regeerakkoord op enig moment voor verandering vatbaar zijn dat is in het verleden ook wel gebeurd Dat zal door de partijen gezamenlijk in overeenstemming met elkaar moeten gebeuren Zo is het akkoord totstandgekomen en zo kunnen ook wijzigingen totstandkomen Dat kan niet door individuele bewindslieden worden gedaan Mevrouw Halsema GroenLinks Die bescheidenheid siert u als toekomstig minister van Financiën CNV voorzitter Doekle Terpstra is gisteren uitermate duidelijk geweest Hij heeft gezegd dat er als er sprake is van herkeuring van WAO ers tot 45 jaar op basis van nieuwe criteria überhaupt geen sprake kan zijn van een sociaal akkoord Voor het CDA is dat natuurlijk heel belangrijk Als ik de heer Zalm goed begrijp zit daar voor hem geen onderhandelingsruimte Hij zegt dat de tekst duidelijk is De heer Zalm VVD In 1993 is er ook herkeurd op basis van het toen veranderde regime Gangbare arbeid werd vervangen door passende arbeid De hoogte van de WAO uitkering werd afhankelijk gesteld van de leeftijd Ook toen zijn mensen jonger dan 45 jaar herkeurd Zo n principiële geweldige morele breuk kan denk ik niet worden geconstrueerd Mevrouw Halsema GroenLinks Het gaat mij er nu niet om of de breuk principieel is of niet Er zit voor u geen onderhandelingsruimte op deze passage in het regeerakkoord De heer Zalm VVD Ik heb er namens mijn fractie net virtueel 28 handtekeningen onder geplaatst Mevrouw Halsema GroenLinks Misschien is het goed om nog even in de richting van het CDA te zeggen dat dit betekent dat er dan dus geen sociaal akkoord zal zijn Als gevolg daarvan zal het aantal arbeidsplaatsen dalen De heer Zalm VVD Ik denk dat het verstandig is om de gesprekken maar even af te wachten De heer Marijnissen SP U sprak over onderwerpen die in de Kamer taboe zijn verklaard Ik ken er één namelijk het H woord de hypotheekrenteaftrek Chapeau voor D66 het CDA en de VVD want zij hebben dat taboe doorbroken Een ander taboe in de Kamer is dat bestaande gevallen in de WAO ongemoeid worden gelaten bij wijziging van de regeling Dit betekent niet dat betrokkenen niet regelmatig uitgenodigd worden voor een keuring en dat zij niet naar werk begeleid moeten worden Dat gebeurt ook maar deze mensen werden niet onder een regime gebracht waardoor zij uit de WAO gaan en in de bijstand komen D66 heeft altijd enig sociaal gezicht gehad Hoe heeft u dit voor uw rekening kunnen nemen De heer Dittrich D66 U doelt met name op de 45 minners in de WAO Er mag verwacht worden dat mensen in de WAO jonger dan 45 jaar herkeurd worden Sommigen zijn niet eens gekeurd Ik schets een aantal mogelijke gevolgen Degenen die volledig worden afgekeurd zullen in de WAO blijven Anderen zullen misschien volledig worden goedgekeurd Het is dan ook volkomen logisch dat deze jonge mensen die nog lang te gaan hebben op de arbeidsmarkt zich daarvoor beschikbaar stellen De mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn blijven over Daarvoor moet een fatsoenlijke regeling worden getroffen De heer Marijnissen SP Misschien kunnen wij op dit punt zaken doen want de heer Balkenende heeft zich ook al enigszins in die richting uitgelaten Bent u bereid om die mensen het volgende te garanderen Dat laat overigens onverlet wat u zegt over het via een keuring bevorderen dat mensen die aan het werk kunnen weer aan de slag gaan en over begeleiding bij reïntegratie Ik kan u overigens verzekeren dat de meesten ook willen werken De budgetten voor begeleiding en reïntegratie hebt u overigens afgeschaft De heer Dittrich D66 U bent het op dit punt dus met mij eens De heer Marijnissen SP Die mensen worden regelmatig gekeurd Er wordt met hen gesproken Zodra zij kunnen werken en er is werk gaan zij ook aan de slag Mijn vraag richt zich er niet op dat er met hen wordt gesproken Het gaat mij erom dat zij na een gesprek vervolgens uit de WAO kunnen verdwijnen en buiten hun schuld in de bijstand terechtkomen Als u zegt dat u niet zult toestaan dat zij er in inkomen op achteruitgaan dan hebben wij vandaag in ieder geval nog iets verdiend De heer Dittrich D66 Ik heb gezegd dat wij een basisafspraak hebben gemaakt en dat wij goed moeten bekijken dat dit op een zorgvuldige fatsoenlijke respectvolle manier gebeurt De nieuwe regering zal daar verder over moeten spreken Zij moet met voorstellen naar de Kamer komen Wij zullen dan nagaan of dat sociaal verantwoord kan gebeuren De heer Marijnissen SP Ten aanzien van de WAZ een soortgelijke regeling maar dan voor kleine zelfstandigen zegt het kabinet niet dat bestaande gevallen ook moeten worden aangepakt Waarom dat verschil De heer Dittrich D66 Dat is een ander verhaal want die categorie is geprivatiseerd Bij de WAO gaat het om vele mensen Soms komt men met een zeer kort arbeidsverleden meteen in de WAO terecht Uw opmerking dat iedereen is gekeurd is niet waar want sommigen zijn niet eens gekeurd Men heeft misschien een gesprek gehad met een ambtenaar die een inschatting heeft gemaakt Bij gedeeltelijk arbeidsongeschikten is een herkeuring op haar plaats Het zal blijken dat sommige WAO ers terug kunnen keren op de arbeidsmarkt Ik vind het in die gevallen asociaal om te zeggen handen af van de groep 55 minners niks doen Ik vind dat ook zij gestimuleerd moeten worden om de arbeidsmarkt op te gaan Het gaat om werk De heer Marijnissen SP U heeft het over 55 min De heer Dittrich D66 Ik bedoel 45 min De heer Marijnissen SP Dat geeft al aan hoe willekeurig het is Als uw voorstel dan zo n zegening is voor deze mensen omdat u ze weer naar werk leidt waarom geldt dat dan niet voor mensen tot 65 jaar en waarom ook niet voor de WAZ Mensen in de WAO hebben premies betaald voor een bepaald recht Een aantal mensen is inderdaad niet gekeurd Mijnheer Dittrich weet u wie dat zijn Dat zijn mensen die bijvoorbeeld twee benen missen Als u die allemaal wilt keuren wens ik u daar veel plezier mee U moet de discussie echter wel zuiver houden U insinueert op enigerlei wijze dat de uitkeringsinstanties de keuringsartsen de arbeidsdeskundigen hun werk niet goed doen Ik ben vorige week in het reces toevallig een dag met hen meegelopen Ik kan u verzekeren dat zij zeer gewetensvol omgaan met deze mensen U wilt mensen terug laten komen en daar is op zichzelf niks mis mee maar u mag hen niet onder een nieuw regime brengen waardoor zij in de bijstand en daardoor in armoede komen Invaliden die kunnen werken hebben dat niet verdiend De heer Dittrich D66 Ik heb zo even gezegd dat in de politiek soms onderwerpen taboe zijn Wat u nu zegt is daarvan zo n voorbeeld De heer Marijnissen SP Dat is een taboe op onmenselijkheid mijnheer Dittrich De heer Dittrich D66 U schetst allerlei situaties waarbij u mij in de positie drukt dat ik vreselijk onfatsoenlijke voorstellen doe U zegt zelf ook dat mensen van 45 jaar of jonger herkeurd moeten kunnen worden Het gaat om de vraag wat er moet gebeuren met gedeeltelijk arbeidsongeschikten die niet meer onder de WAO regeling kunnen vallen Ik vind dat dit fatsoenlijk sociaal bekeken moet worden Dat is aan het nieuwe kabinet dat met voorstellen moet komen die wij in de Kamer zullen bespreken De heer Marijnissen SP Ik zal de heer Dittrich verlossen van zijn probleem Er is namelijk een oplossing het laten voortbestaan van de gedeeltelijke WAO uitkering Ik weet wel dat er dan problemen kunnen ontstaan met de nieuwe gevallen en met het SER advies maar dat advies is altijd al asociaal geweest Nu wordt het probleem echter neergelegd bij mensen die niet deel hebben genomen aan de discussie en totaal niet hebben kunnen protesteren tegen die regeling Op een achternamiddag wordt het gewoon even door een nieuw kabinet geregeld in het gebouw van de Eerste Kamer met instemming van D66 Ik snap niet dat de heer Dittrich die mensen niet met meer respect behandelt De meerderheid zou maar al te graag willen werken deze mensen zitten niet graag achter de geraniums Als zij echter gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn en daardoor niet aan werk kunnen komen kun je hen niet in de bijstand droppen De heer Dittrich D66 Er zijn bijna 1 000 000 mensen die een WAO uitkering hebben daaraan moet echt iets worden gedaan De heer Rouvoet ChristenUnie Ik verschil met de heer Dittrich niet van mening over het nut van een herkeuring voor mensen die weer aan het werk kunnen in mijn eigen termijn heb ik al gezegd dat daar best mogelijkheden liggen Voor een bepaalde groep gedeeltelijk arbeidsongeschikten is echter geen terugkeer naar de arbeidsmarkt mogelijk en voor hen zal er een fatsoenlijke regeling moeten komen zoals de heer Dittrich zelf al zei Vindt hij voor die gevallen de bijstand die fatsoenlijke regeling De heer Dittrich D66 Dat hangt van het geval af Het kabinet moet dit soort zaken bekijken Bovendien willen de sociale partners hier nog met het kabinet over spreken Op basis daarvan kan het kabinet met voorstellen en plannen komen die wij dan in de Kamer kunnen bespreken De heer Rouvoet ChristenUnie Ik vraag naar de opvatting van de D66 fractie De heer Dittrich is politiek leider en fractievoorzitter van deze partij en was bovendien onderhandelaar Hij spreekt over een fatsoenlijke regeling Ik heb dus een heel simpele vraag vindt de D66 fractie voor die bestaande gevallen de bijstand de fatsoenlijke regeling die de heer Dittrich kennelijk in gedachten heeft De heer Dittrich D66 Dat verschilt dus per geval Soms is de bijstanduitkering niet veel lager dan de WAO uitkering Dit moet gewoon goed worden bekeken De heer Rouvoet ChristenUnie Daar gaat het nu juist om Het maatschappelijke en politieke verzet richt zich tegen het tornen aan rechten van mensen Voor een bepaalde groep die niet terug naar de arbeidsmarkt kan gaat een nieuwe definitie van arbeidsongeschiktheid gelden Mensen die niet voldoen aan de definitie van volledige arbeidsongeschiktheid worden bestaande rechten ontnomen Zij komen vervolgens in de bijstand terecht De vraag is niet ingewikkeld vindt de heer Dittrich dat sociaal aanvaardbaar of moet worden voorkomen dat deze groep in de bijstand komt Laat hij dat nu eens uitspreken De heer Dittrich D66 Ik heb gezegd dat er voor deze groep een fatsoenlijke regeling moet komen Het kabinet moet dit verder uitwerken waarna wij het in deze Kamer zullen bespreken Mevrouw Halsema GroenLinks Wat bedoelt de heer Dittrich met een fatsoenlijke regeling De heer Zalm heb ik die route namelijk net helemaal horen afsnijden 0 0 onderhandelingsruimte De heer Dittrich D66 Ik hoorde dat mevrouw Halsema de hele tijd probeerde dat uit de mond van de heer Zalm te trekken Mevrouw Halsema GroenLinks Voorzitter voordat dit verkeerd de Handelingen in gaat de heer Zalm verwees naar 1982 en zei letterlijk 0 0 heeft de overheid erbij gedaan Dit zei hij niet voor niets Hoe kan de heer Dittrich de naïviteit hebben om te denken dat er een fatsoenlijke regeling valt te maken De heer Dittrich D66 Ik weet dat de sociale partners hiertegen te hoop lopen Het is belangrijk dat er een gesprek komt tussen de sociale partners en het nieuwe kabinet Ook dit onderwerp zal dan worden besproken Mevrouw Halsema vraagt wat daarbij de onderhandelingsruimte is maar het zou idioot zijn om dat hier in het openbaar te bespreken Daarmee zou het nog te voeren gesprek nu al worden verstoord Laat het nieuwe kabinet met de sociale partners om tafel gaan zitten In Nederland is dat een goed gebruik dat hopelijk in de toekomst wordt gehandhaafd Mevrouw Halsema GroenLinks Ik geloof dat ik nu spreek met de fractievoorzitter van D66 die naar mijn indruk de komende jaren niet alles in de achterkamertjes wil gaan regelen De D66 fractie moet haar eigen inzet voor de WAO duidelijk maken De heer Dittrich D66 Onze eigen inzet staat in het Hoofdlijnenakkoord Het is een basisafspraak en nu is het nieuwe kabinet aan zet om die verder uit te werken Ik zeg nogmaals het moet op een fatsoenlijke manier Mevrouw Halsema GroenLinks Om het probleem iets te verhelderen geef ik u één voorbeeld Het gaat om iemand met chronische reuma Deze persoon is al heel lang voor 75 afgekeurd Als gevolg van wat u een basisafspraak noemt en wat volgens mij voor de heer Zalm keihard is gaat die persoon naar de bijstand Vindt u dat sociaal rechtvaardig De heer Dittrich D66 U zegt dat die persoon de bijstand in moet Er vindt echter eerst een herkeuring plaats Vervolgens worden de afspraken bekeken Het nieuwe kabinet is aan zet Ik vind echt dat het met sociale partners om de tafel moet gaan zitten om daarover te praten Mevrouw Halsema GroenLinks Het gaat om iemand die voor 75 is afgekeurd Dat is een heel duidelijk voorbeeld Volgens het nieuwe criterium dat dit kabinet wil hanteren moet iemand gaan werken of naar de bijstand Ik geef het voorbeeld van iemand die niet kan werken De heer Dittrich D66 Iemand kan ook in de IOAW terechtkomen of in een andere regeling Dat moet allemaal worden bekeken Mevrouw Halsema GroenLinks Voorzitter ik wil nog één vraag stellen over de WAO Er is echter één grote onduidelijkheid die ik toch wel even verhelderd wil hebben De coalitiepartijen hebben namelijk een fors bezuinigingsbedrag ingeboekt op de herkeuring voor de WAO De heer Dittrich zegt dat dit onderwerp open moet staan voor onderhandeling met de sociale partners en dat het een sociale maatregel moet zijn Kan de bezuiniging volgens hem ook nog ongedaan worden gemaakt De heer Dittrich D66 Dat hebt u mij niet horen zeggen Mevrouw Halsema GroenLinks Dus het bezuinigingsbedrag staat vast De voorzitter Mevrouw Halsema u heeft een antwoord gekregen op uw vraag De heer Dittrich vervolgt zijn betoog De heer Bos PvdA Voorzitter Ik dien twee moties in Beide grijpen aan op discussies die vanmiddag zijn gevoerd Ik dien overigens geen motie in over de kwestie van de herkeuring van arbeidsongeschikten Ik meen te weten dat de heer Marijnissen een dergelijke motie zal indienen Ik vind het kwalijk dat de aanstaande regeringspartijen niet duidelijk hebben gezegd waar de betrokkenen nu precies aan toe zijn De fracties van CDA VVD en D66 houden drie verschillende verhalen over de consequenties van de herkeuringen Is de kans reëel dat men zonder uitzicht op werk in de bijstand komt Of zijn er allerlei verzachtende maatregelen in de maak Wij horen van de heer Zalm dat er 0 0 onderhandelingsruimte is maar de heren Balkenende en Dittrich zijn daar nog niet van overtuigd Zij hebben echter niet gezegd welke voorstellen zij willen doen Gezien de kwetsbaarheid van degenen waar het over gaat is een dergelijke onzekerheid niet goed Ik roep beide heren dan ook op die duidelijkheid zo snel mogelijk te verschaffen bijvoorbeeld door in te stemmen met de motie die straks op dit punt zal worden ingediend Mijn eerste motie luidt als volgt De Kamer gehoord de beraadslaging overwegende dat solidariteit vraagt om betrokkenheid tussen generaties en tussen arm en rijk en een rechtvaardig en voorspelbaar inkomensbeleid waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en de draagkracht van huishoudens uitgangspunt is overwegende dat de wettelijk geregelde koppeling tussen lonen AOW en uitkeringen de verankering is van dit beginsel en een belangrijke bijdrage vormt voor een evenwichtige inkomensontwikkeling spreekt uit dat de wet inzake de koppeling van lonen AOW en uitkeringen onverkort dient te worden uitgevoerd en gaat over tot de orde van de dag De voorzitter Deze motie is voorgesteld door de leden Bos

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/2ekamer20030520.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • Mevrouw Bussemaker heeft voorgesteld om de middelen anders te verdelen Dat lijkt mij niet verstandig omdat de 4200 euro voor IRO s en de 3800 euro gemiddeld voor andere trajecten nodig zijn voor de mensen die in de reïntegratietrajecten zitten Zoals ik net al schetste bestaat de totale populatie zeker niet alleen uit mensen die in een reïntegratietraject zitten In dat licht is het verstandig om de middelen toe te spitsten op de mensen die het echt nodig hebben Mevrouw Bussemaker PvdA Dit wil ik graag corrigeren Ik heb niet voorgesteld om de middelen anders te besteden maar slechts gevraagd of het klopt dat voor een IRO gemiddeld 4500 euro beschikbaar is en voor een herkeurde WAO er maar 2000 euro Indien dat inderdaad zo is wil ik graag dat de minister dit schriftelijk uiteenzet Minister De Geus Ik kan het u mondeling zeggen De kosten voor het een derde deel dat bij de eigen werkgever aan het werk is en waarbij de uren worden uitgebreid zijn veel minder dan 2000 euro In dat geval is namelijk geen reïntegratietraject nodig De mensen die niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt dat is weliswaar heel spijtig kosten niks De kosten kunnen dus nooit op basis van het gemiddelde worden berekend De gemiddelde kosten van een IRO liggen inderdaad iets hoger dan van de andere trajecten maar beide liggen om en nabij 4000 euro Mevrouw Bussemaker PvdA Ik hoor dan graag nog van de minister nu of schriftelijk hoe hoog precies de kosten zijn van de reïntegratietrajecten voor degenen die deze echt nodig hebben Het zou om hetzelfde bedrag moeten gaan als wat gemiddeld aan een reïntegratietraject wordt besteed namelijk 3850 euro Minister De Geus Het is niet zo dat iemand die geen reïntegratietraject volgt aanspraak kan maken op het geld dat daarmee gemoeid is Ik zeg echter toe dat ik de Kamer op de hoogte zal stellen van de kosten die worden gemaakt voor reïntegratietrajecten Die zitten namelijk in de kwartaalrapportages van het UWV Daaruit blijkt inderdaad dat de IRO s iets duurder zijn Mevrouw Bussemaker PvdA Maar nu de herkeurde WAO ers Ik heb vaker van de minister gehoord dat deze cijfers in de kwartaalrapportages staan Hij weet echter dat dit soort gegevens vaak lastig te vinden is met de hoeveelheid informatie die wij krijgen Minister De Geus De cijfers slaan toch op de herkeurde WAO ers Mevrouw Bussemaker PvdA Het gaat mij om de herkeurde WAO ers Ik wil weten wat het gemiddelde bedrag is dat uiteindelijk beschikbaar is voor degenen die in aanmerking komen voor reïntegratie Minister De Geus Er wordt geen verschil gemaakt tussen herkeurde WAO ers en anderen U deelde het getal dat voor de herbeoordeling beschikbaar was door de hele populatie waardoor u op 1500 à 2000 kwam Ik heb u uitgelegd dat hierin geen rekening wordt gehouden met de groepen die niet in een reïntegratietraject zitten De heer Vendrik GroenLinks Ik heb even zitten meerekenen met de cijfers die de minister hier noemt De voorzitter Er is net toegezegd dat de minister die ook zou leveren Minister De Geus Ik heb een heel specifiek cijfer genoemd dat in de kwartaalrapportages zit namelijk de gemiddelde kosten voor een reïntegratietraject en een IRO van om en nabij de 4000 De heer Vendrik GroenLinks Ik begrijp dat de minister ernaar streeft dat 30 van de 30 000 mensen van wie de uitkering is ingetrokken danwel is verlaagd na een reïntegratietraject werk heeft 10 000 mensen doen dat op eigen kracht via de bestaande werkgever en 10 000 mensen verdwijnen als het ware uit het zicht omdat zij niet beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt het op eigen kracht doen of wat dan ook Is de minister tevreden als van de groep van 30 000 mensen die herkeurd is en als gevolg daarvan een lagere of geen uitkering krijgt 3000 mensen door zijn inspanning een baan vinden Is dat het resultaat dat deze minister wil boeken Is dat zijn ambitie Minister De Geus Nee Mijn ambitie is dat van die 30 000 mensen zoveel mogelijk mensen die kunnen werken ook weer aan het werk gaan Een aantal kiest er eigener beweging voor om zelf de weg te zoeken naar de arbeidsmarkt of als zelfstandige te beginnen Ik kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor degenen die niet beschikbaar wensen te zijn voor de arbeidsmarkt De mensen die bezwaar maken zullen later nog instromen in een van de andere categorieën Voor de categorie van mensen die aan het werk is bestond de geweldige uitdaging of het zou lukken om ook de volledige verdiencapaciteit te benutten Ik vind het een bemoedigend cijfer dat tot het derde kwartaal de participatie bij zo n driekwart van degenen die bij de eigen werkgever aan het werk waren is opgevoerd tot de volledige benutting van de capaciteit Er zijn ook nog situaties waarin de discussie loopt over het realiseren van nog meer uren bij de eigen werkgever Ik vind de ambitie om van de 10 000 mensen die aan het werk zijn de volledige verdiencapaciteit te benutten wel degelijk een participatiedoelstelling Die reken ik dus echt mee bij deze hele operatie Het zou het UWV en de arbeidsdeskundigen ook tekort doen als wij dat buiten beschouwing zouden laten Er is ook nog een derde groep van tot nu toe een derde van die 30 000 mensen die in het traject zitten Daarvan is de ambitie om het reguliere afgesproken en de Kamer bekende want het staat al lang in het jaarplan van 2005 plaatsingspercentage te halen van 30 Dat betekent dat deze mensen na ommekomst van de twee jaar die maximaal staat voor een reïntegratietraject aan de slag zijn voor ten minste 50 van hun verdiencapaciteit en voor de duur van ten minste zes maanden Natuurlijk hopen wij dat de mensen die nog niet tot de gelukkigen behoren op een later moment ook die mogelijkheid krijgen Het heeft ook te maken met de stand van de conjunctuur Dit plaatsingspercentage valt onder de prestatieafspraken die in het jaarplan staan voor de mensen die uit de WAO en de WW komen Mijn ambitie betreft dus de verschillende groepen die ik net heb genoemd In de eerste groep zitten mensen die zelf werk zoeken Dat is ook heel goed In de tweede groep zitten mensen die hun verdiencapaciteit maximaal moeten benutten In de derde groep gaat het om de realisatie van de plaatsingspercentages voor de mensen die in een traject zitten Mevrouw Verburg heeft gezegd dat je moet ingrijpen en bijsturen als je zo n rapport ziet Zij heeft vervolgens als eerste gewezen op de werktop Ik denk dat die link naar de werktop belangrijk is De link is ook door verschillende woordvoerders gelegd Voor het realiseren van feitelijke plaatsingen dus de 30 die ik net noemde en de urenuitbreiding en een eventuele verhoging daarvan hebben wij immers de werkgevers en de werknemers nodig Ik ben ook van plan om de publiekscampagne voort te zetten De Commissie het Werkend Perspectief heeft daarover een brief gezonden Er is een permanente campagne nodig omdat de beeldvorming bij werkgevers erg belangrijk is Het gaat om de vraag of zij een WAO er in dienst moeten nemen Als er aan een bedrijf dat een WAO er in dienst heeft genomen wordt gevraagd of die het goed beter of slechter doet wordt in 85 van de gevallen door de werkgever gerapporteerd dat de WAO er ten minste even goed of beter doet dan een gemiddelde werknemer Dat is een prachtig resultaat Met dat soort zaken moet campagne worden gevoerd en moeten werkgevers die nog huiverig zijn over de streep worden getrokken De Commissie het Werkend Perspectief heeft mij en de Kamer daarover geschreven Ik ben van plan om dat te doen Ik denk dat het tijd is om heel concrete afspraken te maken op de werktop Er werd gevraagd waarom dit nu wel zou lukken Dit keer is het initiatief tot het houden van een werktop door de sociale partners genomen Het is niet zo dat de overheid iets heeft bedacht en de sociale partners vraagt om haar daarbij te helpen Men heeft WAO ers naast de schoolverlaters als tweede doelgroep gedefinieerd waarover concrete afspraken moeten worden gemaakt Dat zullen wij heel graag doen en het is ook heel hard nodig Dat heeft te maken met cao s met de werkvloer en met attitude Er moeten inderdaad concrete afspraken worden gemaakt op de werktop Mevrouw Verburg vroeg naar de afspraken met het UWV Ik wil de zes afspraken die ik voor ogen heb heel precies aanduiden Er zijn in de eerste plaats afspraken die zaken bevestigen die al zijn overeengekomen maar waarvan het goed is om die nog eens te onderstrepen De eerste afspraak is dat er wordt gestuurd op kwaliteit De tweede is dat het de verantwoordelijkheid is van de raad van bestuur van het UWV om de balans te vinden tussen wettelijke taken en professionaliteit inclusief de zorg voor een vertrouwensbasis in de interne organisatie Er komen vier nieuwe afspraken Ik heb daar al verkennend over gesproken met de raad van bestuur van het UWV en ik wil deze finaliseren nadat wij dit debat hebben gevoerd Er moet worden afgesproken dat de verschillen tussen artsen en regio s moeten worden gevolgd Ik zeg hiermee niet dat er een bepaalde bandbreedte moet worden aangelegd Als er een bandbreedte is en er in een bepaalde regio of bij een bepaalde arts bepaalde ziektes net even iets meer voorkomen wil ik niet dat er getalsmatig wordt gestuurd Ik vind wel dat de verschillen moeten worden gevolgd en dat er globaal naar moet worden gekeken Daar waar er indicaties zijn dat de professionaliteit wellicht op een bepaalde manier in het geding is kan er intercollegiaal over worden gesproken Ik zou willen afspreken met het UWV om dat maandelijks te doen De andere afspraak die ik zou willen maken is om de planning van de herbeoordelingsoperatie evenwichtig en met gebruikmaking van mensen en middelen te leiden tot 1 juli 2007 Daar waar ik extra middelen beschikbaar heb gesteld en ruimte heb gegeven vind ik dat het UWV de planning op 1 juli 2007 moet zetten De volgende afspraak is tweeledig Het gaat om sturing op de tijdigheid in de twee ketens Mevrouw Verburg wees op de keten van inkomen maar ik wijs op de keten in werk Het gaat mij om de twee ketens De keten in inkomen betreft de aansluiting tussen het WAO inkomen en een eventueel volgend inkomen uit de WW of de TRI Ik vind dat het UWV daarbij moet sturen op de tijdigheid van die aansluiting Daar mag dus geen licht tussen zitten Dit betreft de keten van de inkomensvoorziening De andere keten gaat over de gerichtheid op werk dus de reïntegratie Daarbij geldt een eerste tijdigheid voor degenen die herbeoordeeld worden en wel dat er binnen vier weken na de herbeoordeling een reïntegratievisie gereed is Op dit moment bestaat daarvoor geen norm Ik wil wel van het UWV weten welke doelstelling daarbij geldt en in hoeverre bekend is dat men die kan halen Ik vind dat het in principe binnen vier weken moet gebeuren Vervolgens moet de reïntegratie binnen vier weken daadwerkelijk gestart zijn Ik wil ook weten welke norm daarbij gehanteerd wordt Ik stuur dus ook op de tijdigheid in de werkketen Hiermee heb ik de vier nieuwe afspraken genoemd die ik zou willen maken Mevrouw Verburg heeft geïnformeerd naar het citaat van de heer Linthorst over de politiek die de grenzen van het UWV verkent De heer Vendrik heeft nog een vraag gesteld over het interview met de heer Linthorst Laat ik voorop stellen dat ik de vraag van mevrouw De Vries of ik het UWV steun alleen maar kan beantwoorden met de woorden de raad van bestuur van het UWV heeft mijn volledige vertrouwen Mijn antwoord op haar vraag kan dus ja zijn maar ik antwoord in een terminologie die mij bestuurlijk past Ik steun het UWV dus Als het gaat om het interview kan ik zeggen dat iedere vogel zingt zoals die gebekt is Als de Telegraaf meeluistert worden de gesproken woorden op een bepaalde manier geïnterpreteerd Ik zeg niet dat de heer Linthorst iets niet gezegd heeft maar een heel gesprek is iets anders dan wat daarover in de krant komt te staan Ik begrijp het citaat wel heel goed De politiek vraagt namelijk heel veel van het UWV en misschien zelfs het uiterste Het gaat niet zozeer over de vraag of er veel gevraagd wordt als wel over de vraag of er te veel gevraagd wordt Welnu dit laatste heb ik de heer Linthorst niet horen zeggen Bij de verschillende uitvoeringstoetsen zijn deze vragen steeds aan de orde geweest Deze zomer bleek er bij de herbeoordelingen toch een risico te zijn Toen heb ik dat niet over mijn kant laten gaan daarom heb ik het initiatief genomen voor nadere afspraken zowel in tijd als in middelen Die heb ik zojuist weergegeven Minister De Geus Ik wil dat er op kwaliteit gestuurd wordt Dat gebeurt ook Ik heb zojuist gezegd dat de representatieve vereniging dit ook zegt Wat ik niet wil is dat er op kwantiteit wordt gestuurd Ik heb dat omstandig en uitvoerig betoogd Eigenlijk zijn wij dan weer terug bij een ander onderdeel van het debat Ik dacht dat de heer De Wit zou ingaan op de citaten Ik kom nu toch op de second opinion en de dubbele keuring De dubbele keuring is een beslissing vanuit het uitvoeringsorgaan en niet vanuit de verzekering zelf Er kan een vraag om een dubbele keuring zijn De verzekeringsarts neemt de beslissing over een dubbele keuring Als er behoefte is aan een second opinion is die in heel veel gevallen mogelijk Als er twist over is kan daar in bezwaar over beslist worden Bij bezwaar volgt als het over medische zaken gaat heel vaak een second opinion Dat komt dus nog voor het moment van een eventueel beroep aan de orde De zorgvuldigheid die mevrouw Verburg vraagt is op twee manieren geborgd De dubbele keuring wordt in heel veel gevallen ambtshalve of in overleg met betrokkene toegepast Waar betrokkene vraagt om een second opinion wordt die soms gegeven Daar kan een twist over zijn Het is mogelijk dat de betrokkene niet echt twijfelt maar dat het een maniertje is om een procedure te rekken Dan moet erover beslist worden in bezwaar Soms komt er dan toch een second opinion uit Hier is vooral van belang dat de cliënt serieus genomen wordt in de persoonlijke situatie Dan zijn wij bij de menselijke maat Mevrouw Verburg vroeg informatie over de beroepsprocedures Ik zeg toe dat die in de kwartaalrapportage wordt opgenomen Minister De Geus Er wordt niet gestuurd op kwantiteit er wordt gestuurd op kwaliteit Dat is mij ook gebleken in het gesprek met de raad van bestuur van het UWV Nadat het rapport was uitgelekt en ik vervolgens ongevraagd een brief kreeg van de vereniging van verzekeringsartsen bij het UWV heb ik daarin allereerst gezien dat er geen sprake is van een crisis tussen de professionals en het hoger management Dat is een algemene zinsnede die natuurlijk op datzelfde slaat Dat ik vervolgens geciteerd heb uit een reactie op datgene wat één van de UWV artsen gemeend heeft te moeten stellen doet er niet aan af dat wat ik citeer een heel brede betekenis heeft Daar wordt immers gezegd het mag u duidelijk zijn dat een zichzelf en de cliënt respecterend en professioneel handelend arts zich niet zal laten verleiden tot dwang om mensen goed te keuren Daar gaat het gehele rapport om De arts laat zich niet verleiden tot wat indruist tegen beroepseer en beroepsgeweten Er staat vervolgens dat ook tuchtrechtelijk bezien zoiets onaanvaardbaar is Indien een arts volgens de regels der kunst zich houdend aan richtlijnen en standaarden zijn werk verricht zal dit niet kunnen en mogen leiden tot dwang vanuit het management zo staat er Ik heb dit geciteerd omdat dit korte betoog weliswaar in antwoord op een individueel citaat bij de RTL uitmondt in een algemene conclusie namelijk dat het voor de arts niet zal kunnen en mogen leiden tot dwang vanuit het management Dat gebeurt ook niet zo wordt elders in de brief gesteld Deze artsen zijn volledig overtuigd van hun professionele beroepseer Daar weiden zij over uit en zij schetsen waaruit die bestaat Zij geven daarbij ook aan dat er te dien aanzien geen crisis is in de verhouding met de raad van bestuur Ik wijs op de afspraken zoals ik die zonet heb geciteerd en die ik heb gemaakt en nog verder wens te maken met de raad van bestuur van het UWV Het gaat dan om de balans tussen wettelijke taken en professionaliteit daarop dient te worden gestuurd Daarbij hoort ook de zorg voor de vertrouwensbasis in de interne organisatie Mevrouw Bussemaker PvdA Wat de minister nu zegt tegen de heer Vendrik is vergelijkbaar met wat hij tegen mij zei toen ik vroeg naar de verhouding tussen kwantiteit en kwaliteit De minister zei dat hij het niet met de constatering eens was Hij gaf aan dat er op kwaliteit wordt gestuurd en niet op kwantiteit en daarmee was het onderzoek van tafel Ik lees daarom nu ook maar even een passage uit het onderzoeksrapport voor De managers zouden uitsluitend in kwantiteit en niet in kwaliteit geïnteresseerd zijn Bovendien slagen zij er niet in om de noodzakelijke randvoorwaarden te leveren die de professionals menen nodig te hebben om inhoudelijke kwaliteit jegens hun cliënten te kunnen bieden Zij voelen zich niet serieus genomen bij de beroepsuitoefening en schamen zich om deel uit te maken van het UWV als organisatie Dat is wat ik de minister ook voorleg Het rapport is met zijn simpele stelling dat er op kwaliteit en niet op kwantiteit wordt gestuurd niet van tafel De minister kan dit wel vinden maar hij onderbouwt het op geen enkele wijze Minister De Geus Ik heb uw stellingen weerlegd ook met citaten van de kant van de raad van bestuur van het UWV en aan

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/2ekamer20051102.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • over tot de orde van de dag Bussemaker Vendrik De Wit Nr 26 MOTIE VAN HET LID DE WIT C S Voorgesteld 29 april 2004 De Kamer gehoord de beraadslaging overwegende dat in de plannen van het kabinet met betrekking tot de WAO degenen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn in eerste instantie aangewezen zijn op hun werkgever overwegende dat de ontslagbescherming van art 7 670 van het Burgerlijk Wetboek voor zieke werknemers beperkt is tot twee jaar overwegende dat op die manier het risico ontstaat dat werkgevers de gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer na die twee jaar zullen ontslaan in plaats van hem aan werk te helpen verzoekt de regering de wettelijke ontslagbescherming te verlengen met één jaar en gaat over tot de orde van de dag De Wit Bussemaker Vendrik Nr 27 MOTIE VAN HET LID DE WIT C S Voorgesteld 29 april 2004 De Kamer gehoord de beraadslaging overwegende dat het kabinet van plan is de huidige WAO uitkeringsgerechtigden te herbeoordelen per 1 juli 2004 op basis van het aan te scherpen Schattingsbesluit van mening dat het ongewenst en onjuist is zogeheten bestaande gevallen te herbeoordelen op grond van nieuwe criteria verzoekt de regering van dit voornemen af te zien en gaat over tot de orde van de dag De Wit Bussemaker Vendrik Nr 28 MOTIE VAN HET LID VENDRIK C S Voorgesteld 29 april 2004 De Kamer gehoord de beraadslaging constaterende dat de minister in mei 2004 een gesprek met de gezamenlijke werkgeversorganisaties heeft om de mogelijkheden te verkennen om de inschakeling van gedeeltelijk arbeidsgeschikten te stimuleren van mening dat dit gesprek niet vrijblijvend mag zijn maar moet leiden tot heldere afspraken omdat het belang van de reïntegratie van gedeeltelijk arbeidsgeschikten toeneemt door de kabinetsvoornemens de werkgeversinzet van essentieel belang is om de reïntegratie van gedeeltelijk arbeidsgeschikten maximaal kans van slagen te geven verzoekt de regering om twee opties te bezien 1 middels een convenant met de werkgevers tot een sluitende aanpak inschakeling van gedeeltelijk arbeidsgeschikten op de arbeidsmarkt te komen 2 indien het voorgaande niet lukt met andere instrumenten te komen waarbij werkgevers toch voldoende aangesproken worden om hun maatschappelijke bijdrage te leveren en te komen tot een sluitende aanpak van de inschakeling van gedeeltelijk arbeidsgeschikten op de arbeidsmarkt en de Kamer over deze herbeoordeling van werkgevers vóór de plenaire behandeling van de herbeoordeling van bestaande WAO ers te informeren en gaat over tot de orde van de dag Vendrik Van Gent Bussemaker De Wit Nr 30 MOTIE VAN HET LID BIBI DE VRIES Voorgesteld 29 april 2004 De Kamer gehoord de beraadslaging overwegende het grote belang dat er is om gedeeltelijk arbeidsongeschikten te reïntegreren naar werk constaterende dat de regering in het nieuwe Schattingsbesluit het arbeidsplaatsenvereiste aanpast naar drie arbeidsplaatsen per functie constaterende dat als in het nieuwe Schattingsbesluit het arbeidsplaatsenvereiste zou worden aangepast naar één arbeidsplaats per functie dit naar verwachting een extra besparing zal opleveren oplopend tot ca 80 mln euro in 2007 van mening dat alles op alles gesteld moet worden om arbeidsongeschikten na de

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/2ekamer20040429.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • werknemer Welke mogelijkheden ziet u om deze gevolgen voor de werkgever te minimaliseren zonder daarmee het belang van de werknemer te schaden 1 Aanhangsel Handelingen nr 747 vergaderjaar 2003 2004 Antwoord Antwoord van minister De Geus Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ontvangen 27 april 2004 zie ook Aanhangsel Handelingen nr 1180 vergaderjaar 2003 2004 1 Ja 2 Ja 3 Ja 4 Tussen het UWV en mij bestaat geen verschil in interpretatie De genoemde uitspraken van de CRvB nopen er alleen toe dat actuele werkgevers worden geïnformeerd over WAO beslissingen die het UWV neemt ter zake van werknemers die bij hen in dienst zijn Dit geschiedt door hen een afschrift van de WAO beslissing toe te zenden een dergelijk afschrift bevat overigens geen informatie over de aard en oorzaak van de ziekte tenzij de werknemer daarvoor toestemming heeft gegeven Als er een WAO beslissing wordt genomen wordt die beslissing dus ook aan de werkgever bekendgemaakt bij wie betrokkene op dat moment in dienst is Deze werkgever wordt ook wel de actuele werkgever genoemd Dat hoeft niet alleen de werkgever te zijn waarbij de werknemer wegens ziekte is uitgevallen maar kan ook een werkgever zijn bij wie de werknemer nadien in dienst is getreden In dat geval wordt de beslissing dus ook aan de inmiddels nieuwe werkgever bekendgemaakt de actuele werkgever is dan gelijk aan de nieuwe werkgever In veel gevallen zal de nieuwe werkgever echter geen afschrift ontvangen van een besluit omdat er tijdens dat dienstverband geen WAO besluit genomen zal worden De uitspraken brengen echter geenszins met zich mee dat de potentiële werkgever van een kandidaat werknemer door het UWV dient te worden geïnformeerd over het WAO verleden of dat deze werknemer zelf verplicht zou zijn bij een sollicitatie de potentiële werkgever te informeren over zijn WAO verleden tenzij de gezondheid

  Original URL path: http://www.steungroep.nl/archief/politiek/2ekamer20040427.txt (2016-02-06)
  Open archived version from archive •