archive-nl.com » NL » S » STICHTINGPANDORA.NL

Total: 731

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Artikelen over Dwang & drang • Stichting Pandora
  mei 2006 trefwoorden artikel dwang en drang bopz Onderzoek en uitspraken laatste Hoofdinspecteur Geestelijke Gezondheidszorg en Gehandicaptenzorg Toezicht op geestelijke gezondheidszorg brokkelt langzaam af kopt het persbericht bij de promotie van psychiater Jacques Lucieer Lees meer Zorgen voor de patiënt van morgen Gezondheid Recht en Onderzoek 09 mei 2006 trefwoorden artikel dwang en drang bopz Afscheidsrede Prof mr Henriëtte D C Roscam Abbing hoogleraar gezondheidsrecht aan de Universiteit van Utrecht Samenvatting en reflectie Lees meer Onvoldoende aandacht voor etnische verschillen bij werking psychofarmaca 03 mei 2006 trefwoorden artikel dwang en drang bopz intercultureel medicijnen suïcide suicide zelfdoding Noodzakelijk agendapunt voor besluitvorming rond de Wet Bopz Psychofarmaca die in Nederland worden gebruikt zijn getest op blanke westerse bevolkingsgroepen met name gezonde jongen mannen Of die medicijnen bij mensen met andere etnische achtergronden net zo werken is nog onvoldoende bekend zowel in de wetenschap als in de klinische praktijk In het kader van de huidige discussie rond de Wet Bopz en verruiming van de mogelijkheden tot dwangmedicatie is het van het grootste belang dat dit onderwerp bij de besluitvorming op de agenda wordt geplaatst Lees meer Meer artikelen Dwangbehandeling en medicijnveiligheid ingezonden brief in MGv 03 april 2006 trefwoorden artikel dwang en

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_fjrelated&view=fjrelated&layout=blog&id=167&Itemid=76&limitstart=21 (2016-01-29)
  Open archived version from archive


 • Artikelen over Dwang & drang • Stichting Pandora
  meer Wat betekenen kabinetsplannen dwangbehandeling voor kinderen en jongeren 03 april 2006 trefwoorden artikel dwang en drang bopz jongeren medicijnen De ministers Hoogervorst VWS en Donner Justitie willen de Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Wet Bopz op twee punten aanpassen en daarmee de mogelijkheden voor dwangbehandeling verruimen Lees meer Stichting Pandora vreest aantasting rechtspositie patiënt door uitbreiding dwangbehandeling 21 maart 2006 trefwoorden artikel dwang en drang bopz Stichting Pandora

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_fjrelated&view=fjrelated&layout=blog&id=167&Itemid=76&limitstart=24 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Artikelen over Dwang & drang • Stichting Pandora
  constateert met grote zorg dat risico s en knelpunten rond dwangmedicatie nog onvoldoende in kaart zijn gebracht Zij vraagt om nader onderzoek en bezinning in het bijzonder met betrekking tot patiënten ervaringen en inzichten en medicijnveiligheid Lees meer Pandora pleit voor invoering zelfbindingsverklaring 03 oktober 2005 trefwoorden artikel dwang en drang bopz Op donderdag 13 oktober 2005 is de zogenaamde zelfbindingsverklaring behandeld in de Tweede Kamer De stemming over de invoering hiervan vindt naar verwachting plaats op 26 oktober 2005 De zelfbindingsverklaring is een juridisch middel waarmee de cliënt in staat wordt gesteld op een helder moment afspraken te maken met de behandelaar over wat er moet gebeuren indien er een crisis optreedt Deze afspraken worden in deze verklaring juridisch vastgelegd In tegenstelling tot de zogenaamde crisiskaart waarop de cliënt eveneens kan aangeven wat er in geval van een crisis moet gebeuren is de zelfbindingsverklaring wel rechtsgeldig Dat wil zeggen dat de behandelaar zich op de afspraken kan beroepen ook als de cliënt uiteindelijk op het betreffende moment de behandeling weigert Lees meer Stichting Pandora wijst wetsvoorstellen voor verdere verruiming dwangbehandeling af 03 oktober 2005 trefwoorden artikel dwang en drang bopz Op 30 september 2005 werd een voorstel betreft twee

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_fjrelated&view=fjrelated&layout=blog&id=167&Itemid=76&limitstart=27 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Artikelen over Dwang & drang • Stichting Pandora
  wordt er een geheime notitie genoemd waarin voorstellen worden gedaan om dwangopname en dwangbehandeling van mensen die overlast veroorzaken door verslaving psychische problemen verloedering en veelroverij te vereenvoudigen Lees meer Naakt in de isoleer 1 02 februari 2004 trefwoorden artikel dwang en drang bopz intercultureel ervaring Over lichamelijkheid en lichaamstaal in de psychiatrie De afgelopen periode bereikte Stichting Pandora regelmatig signalen dat naakt in de psychiatrie en met name naakt

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_fjrelated&view=fjrelated&layout=blog&id=167&Itemid=76&limitstart=42 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Reactie Stichting Pandora 31 01 2009 op conceptvoorstel Wet Verplichte GGz • Stichting Pandora
  concept wetsvoorstel strekt tot vervanging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Wet bopz De reactie bevat brief aan Minister van Justitie 31 januari 2009 bijlage 1 reactie Stichting Pandora op de Memorie van Toelichting bijlage 2 reactie Stichting Pandora op het concept voorstel van Wet Tevens vindt u als pdf document de samenvatting van de reactie van Stichting Pandora op concept voorstel Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg ter vervanging

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=96:reactie-stichting-pandora-31-01-2009-op-conceptvoorstel-wet-verplichte-ggz&catid=8:dwang-a-drang&Itemid=17 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Reactie Pandora op brief minister Justitie, 23 sept 2008; voortgangsrapportage herziening Wet Bopz • Stichting Pandora
  van de door sommigen gewenste commissie is door veel partijen waaronder Stichting Pandora met klem afgewezen De in de brief gestelde vermeende bijdrage aan het terugdringen van onvrijwillige interventies ten gevolge van de adviesfunctie door de voorgestelde commissie onderschrijven wij niet De voorgestelde reikwijdte van het concept wetsvoorstel formuleert namelijk een aanzienlijke verruiming van dwang meer criteria ter beoordeling wanneer er dwang zou mogen worden toegepast en dwangbehandeling zowel intramuraal en als ambulant Dit ondanks de geformuleerde zinsnede maar een uitbreiding van de mogelijkheden om de voor de persoon in kwestie minst belastende vorm van dwang te kiezen De commissie als verzoekende instantie Met de dubbelrol van de commissie als verzoekende en uitvoerende instantie dreigt de commissie ook op de stoel van de rechter te komen Stichting Pandora wijst dit ten stelligste af Juist op het complexe terrein van de psychiatrie en in het bijzonder bij dwang hoort de rechtspositie van de patiënt als burger door een onafhankelijke rechter beoordeeld te worden inclusief de mogelijkheid om zelfstandig onderzoek te doen Een psychiatrische commissie die zowel de inhoud als de toepassing van zorg wil bepalen als de toegang tot zorg en maatschappelijke positie vereist te allen tijde een volwaardige rechtspraak ter bescherming van de kwetsbare positie van de patiënt Tegenover het argument van sommige partijen dat dit tot extra bureaucratisering en tijdsinvestering zal leiden stelt Stichting Pandora dat het grootste goed van de patiënt zijn vrijheid zijn lichamelijke integriteit en zijn geestelijke integriteit door dwang diep kan worden aangetast De allergrootste zorgvuldigheid is derhalve op zijn plaats De commissie als rechtsprekende instantie Stichting Pandora en anderen hebben van meet af aan gepleit geen fundamentele wijzigingen aan te brengen in het Nederlandse rechtssysteem en te blijven bij de fundamentele regel dat het de rechter is en blijft die beslist over de vrijheidsbeneming van haar burgers Op dit punt stemmen wij van harte in met de uitkomsten van de 3e evaluatie commissie alsmede met het kabinetsstandpunt Het is onze stellige indruk dat in de loop van de afgelopen jaren door sommige lobbyisten selectief gewinkeld is uit met name de rechtssystemen van Angelsaksische landen met als doel ingrediënten hiervan te implementeren in de Nederlandse situatie Dit vinden wij een zeer ongewenste gang van zaken Het wekt bovendien bevreemding dat sommige veldpartijen zich niet kunnen of willen neerleggen bij de rol van de rechter ter zake in de Nederlandse rechtstaat Het gestelde in de brief van de KNMG de NVVP en GGZ Nederland van 23 september j l wijzen wij dan ook ten stelligste en ten principale af Stichting Pandora kan derhalve ook niet instemmen met de genoemde tussenvariant waarbij de commissie bij haar adviestaak de nadrukt legt op het verkrijgen van instemming van alle betrokken partijen om vervolgens de rechter toch niet te hoeven raadplegen Een groot aantal partijen is hier overigens ook geen voorstander van De commissie als uitvoerende instantie Wat betreft de genoemde rol van de commissie als uitvoerende instantie ook in de fase nadat een rechterlijke machtiging is verleend is nadere

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=94:reactie-pandora-op-brief-minister-justitie-23-sept-2008-voortgangsrapportage-herziening-wet-bopz&catid=8:dwang-a-drang&Itemid=17 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Minderheidsstandpunt Lise Broekaar, beleidsmedewerker Stichting Pandora • Stichting Pandora
  Pandora 21 mei 2007 trefwoorden beleidsreactie dwang en drang bopz Inzake het eindrapport van de brede evaluatiecommissie derde evaluatie wet Bopz 21 mei 2007 Lise Broekaar beleidsmedewerker van Stichting Pandora heeft op persoonlijke titel zitting gehad in de Derde Evaluatiecommissie Wet BOPZ als vertegenwoordiger van patiënten in de geestelijke gezondheidszorg lees hier het minderheidsstandpunt als pdf bestand reactie L B op eindrapport evacie 21 mei 2007 pdf Ervaringen Gedwongen opname

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=93:minderheidsstandpunt-lise-broekaar-beleidsmedewerker-stichting-pandora&catid=8:dwang-a-drang&Itemid=17 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Stichting Pandora bepleit uitstel besluitvorming Wet Bopz (30492, 1-9) • Stichting Pandora
  Archief PandoraNieuws Stichting Pandora bepleit uitstel besluitvorming Wet Bopz 30492 1 9 10 februari 2007 trefwoorden beleidsreactie dwang en drang bopz Naar aanleiding van het debat in de Tweede Kamer op 30 januari j l en de brief van de Minister van 5 februari constateert Stichting Pandora dat de kabinetsvoorstellen tot wijzigingen in de Wet Bopz de verschillende partijen in politiek en veld hebben uitgedaagd hun visie hierop nader vorm te geven Dit is een verdienste en heeft veel reacties en informatie opgeleverd die bijzonder de moeite waard zijn Tegelijkertijd springen de vele kritische kanttekeningen in het oog over de praktijk van hulpverlening en de vaak willekeurige toepassing van de huidige wet Stichting Pandora zou het bijzonder betreuren als de winst van de huidige discussie nu overhaast nog voor de derde evaluatie van de Wet Bopz als gevolg van het instemmen met de nu voorliggende wijzigingen van de wet Bopz zal worden ingedamd Wijzigingen die wederom meer armslag bieden voor een tekortschietende hulpverlening zoals in het debat op 30 januari j l door verschillende fracties is aangestipt lees hieronder de hele brief Brief Stichting Pandora bepleit uitstel besluitvorming Wet Bopz 30492 10 02 2007 pdf Ervaringen Gedwongen opname Na twee

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=99:stichting-pandora-bepleit-uitstel-besluitvorming-wet-bopz-30492-1-9&catid=8:dwang-a-drang&Itemid=17 (2016-01-29)
  Open archived version from archive •