archive-nl.com » NL » S » STICHTINGPANDORA.NL

Total: 731

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Gebruik crisiskaart kan veel leed voorkomen • Stichting Pandora
  op zo n crisiskaart te kijken kun je dan in 2 minuten veel leed voorkomen Verder heeft het ook veel met de bejegening te maken Mensen komen vaak naar aanleiding van een gebeurtenis en willen dan een en ander vastleggen Bij het opstellen van de crisiskaart vraag ik dan vaak wat wil je communiceren wat is het belangrijkst dat je wilt overbrengen Dat kan zoiets zijn als bel niet mijn moeder maar mijn vader in geval van een crisis Deze boodschap komt dan in een soort kernzin meestal vetgedrukt op de kaart te staan Hoe en wanneer ontstond de crisiskaart Het idee van de crisiskaart ontstond in 1996 uit een onderzoek over de crisishulpverlening door het cliëntenpanel GGZ van het Amsterdams Patiënten en Consumenten Platform APCP Hieruit kwam naar voren dat cliënten in een crisissituatie mogelijkheden willen hebben om zelf uit te maken welke opvang en behandeling moet plaatsvinden Het is niet goed als hulpverleners moeten gissen naar de beste aanpak Ze moeten kunnen profiteren van eerdere ervaringen van de cliënt en van het overleg waarmee een crisiskaart tot stand komt Wanneer is er daadwerkelijk gestart met de crisiskaart en op welke plaatsen wordt er nu mee gewerkt De eerste crisiskaart is uitgegeven in 1998 We zijn in Amsterdam gestart in één van de drie regio s rond Amsterdam Inmiddels wordt er nu in heel Amsterdam en Diemen gewerkt met de crisiskaart en in Rotterdam zijn ze er nu ook mee bezig Er zijn wel meerdere initiatieven in Nederland met iets dat lijkt op crisiskaart maar dat zijn initiatieven vanuit de hulpverlening De crisiskaart vanuit het cliëntenperspectief dat voor ons ook voorop staat bij de crisiskaart bestaat alleen nog in Amsterdam en Rotterdam Hoewel er kleine verschillen bestaan tussen de crisiskaart in Amsterdam en in Rotterdam is het principe van beide crisiskaarten hetzelfde het model is ingebed in een netwerk met betrokken partijen zoals de politie en andere maatschappelijke organisaties buiten de GGZ Hoeveel mensen maken nu gebruik van de crisiskaart en hoe is het met de bekendheid van de kaart Momenteel staan er 120 mensen in het bestand van de crisiskaart in Amsterdam en ruim de helft daarvan heeft een crisiskaart Bij de andere helft wordt er aan gewerkt om er een op te stellen Er gaat veel tijd zitten in het opstellen van een crisiskaart en een dossier Soms is het nodig dat we een paar afspraken maken het hangt ook een beetje af van de rek van een persoon De manier waarop ik de crisiskaart opstel hangt heel erg af van de behoefte van de mensen zelf Bij de een maak je grapjes met elkaar en gaat het vrij luchtig bij de andere persoon is het een vrij serieuze aangelegenheid De crisis blijft toch een tamelijk beladen onderwerp waarbij soms ook de nodige emoties boven komen Ook blijkt er nog wel schaamte te bestaan om de crisiskaart aan te vragen In Rotterdam staan er 40 mensen in het bestand maar daar zijn ze nog maar sinds 2001

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=164:gebruik-crisiskaart-kan-veel-leed-voorkomen&catid=12:ervaringsverhalen&Itemid=73 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Knelpunten rond de Wet Bopz • Stichting Pandora
  persoon in veel heftigere omstandigheden door de politie moet worden afgevoerd Als de huisarts wel inziet dat het gaat om een dreigende situatie dan neemt hij contact op met de crisisdienst Een onafhankelijk psychiater bepaalt dan wat er gedaan moet worden zoals bijvoorbeeld een gedwongen opneming Is de huisarts de juiste instantie als eerste aanspreekpunt Nee in de eerste plaats heeft de huisarts te weinig tijd en bovendien het ontbreekt het bij de huisarts aan voldoende kennis Hij weet vaak helemaal niet hoe hij in zo n situaties moet handelen Een eerste aanspreekpunt dat zegt probeer dit of dat maar eens en kom over 10 dagen nog maar eens terug werkt niet Wat zou volgens jou aan de huidige problemen bij een dreigende crisis en een gedwongen opname gedaan moeten worden In de eerste plaats moeten huisartsen veel beter ingelicht worden over hoe te handelen in een crisissituatie Er beter naar signalen van cliënten zelf en familieleden geluisterd worden en sneller worden gehandeld Daarnaast moet de zorg in crisissituaties veel toegankelijker en laagdrempeliger worden Het zou enorm schelen als je weet dat er iets is een plek waar je 24 uur per dag binnen kan lopen of waar je 24 uur per dag even naar kunt bellen en waarvan je weet dat er naar je geluisterd wordt Je kunt nu nergens terecht om even met iemand te praten en tot rust te komen Er is geen tijd en er is geen plek waar je even binnen kan lopen Toch gaat het gaat niet eens zozeer om een extra bed maar om even wat extra begeleiding Deze laagdrempelige opvang kan ook in de vorm van een huiskamerproject Er heerst nu zo n 9 tot 5 mentaliteit bij de psychiaters van de verschillende Riagg s Als je op vrijdag in nood zit en je belt om 16 55 uur dan weet je eigenlijk al dat de psychiater met zijn jas aan staat en dat je niet meer terecht kunt met de wetenschap dat je dan nog het weekend moet zien door te komen Dit klinkt als een crisismeldpunt dat 24 uur per dag bereikbaar is Hoe zou het team van zo n crisismeldpunt er volgens jou uit moeten zien Dit zou kunnen in de vorm zoals het in de Verenigde Staten gedaan wordt met een team van deskundige vrijwilligers bijvoorbeeld ervaringsdeskundige vrijwilligers zoals wij aan de Informatie en Advieslijn en daarnaast een spv er en een psycholoog en of psychiater Het voorbeeld van de Verenigde Staten wordt heel mooi beschreven in het boek Een zijden draad hoopgevende berichten uit een crisiscentrum van Diane Ackerman Dit is een boek dat veel indruk op me heeft gemaakt Welke knelpunten ben je nog meer tegen gekomen rond gedwongen opname en heb je hier oplossingen voor De nazorg is op dit moment zeer slecht geregeld Dit hangt nu allemaal af van het initiatief en de assertiviteit van de cliënt zelf Nu is het zo dat je zelf contact op kunt nemen met een Riagg bij jou

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=165:knelpunten-rond-de-wet-bopz&catid=12:ervaringsverhalen&Itemid=73 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Ervaringen met Dwang & drang • Stichting Pandora
  met Dwang drang Citaat Bopz brochure 02 mei 2006 trefwoorden ervaring dwang en drang bopz Ik wilde niet opgenomen worden ik ben niet gek Ik heb de deur gebarricadeerd en liet ze niet binnen Ze hebben geprobeerd door de brievenbus met me te praten Uiteindelijk heeft de politie de deur geforceerd en hebben ze me toch meegenomen Ik voelde me behandeld als een crimineel Mijn familie schaamde zich voor de buurt die dachten dat ik in drugs gehandeld had Later vertelde een verpleegkundige me dat het zo gelopen is doordat ik me zo heftig verzet had anders had het ook zonder politie gekund Lees meer Gebruik crisiskaart kan veel leed voorkomen 01 juli 2004 trefwoorden ervaring dwang en drang bopz Interview Dini Glas Mensen komen vaak naar aanleiding van een gebeurtenis en willen dan een en ander vastleggen Bijvoorbeeld bel niet mijn moeder maar mijn vader in geval van een crisis Lees meer Knelpunten rond de Wet Bopz 01 juni 2004 trefwoorden ervaring dwang en drang bopz Een crisismeldpunt dat 24 uur bereikbaar is met een deskundig team dat bestaat uit vrijwilligers SPV er en een psycholoog en of psychiater zou een grote uitkomst zijn en ontzettend veel leed voorkomen

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_fjrelated&view=fjrelated&layout=blog&id=13&Itemid=27&limitstart=3 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Ervaringen met Dwang & drang • Stichting Pandora
  van de GGZ Lang niet in alle culturen gaat men even vrij met lichamelijkheid en seksualiteit om als in Nederland Maar ook onder autochtonen is dit een gevoelig onderwerp Stichting Pandora heeft de afgelopen jaren verschillende grote onderzoeken gedaan naar ervaringsdeskundigheid naakt in de isoleer bleek iedere keer een ingrijpend patiëntenthema Ervaringsverhalen laten zien hoe iets wat in de zorg een vanzelfsprekendheid kan zijn diepe indruk kan maken en traumatische ervaringen op kan leveren In de vorige Nieuwsbrief Dwang en Drang Februari 2004 heb ik daar al enkele voorbeelden van gegeven Soms kennen hulpverleners en patiënten elkaar goed soms helemaal niet of zeer beperkt zij zijn dan voor elkaar slechts passanten in een formele ontmoeting Over en weer wordt regelmatig op grond van uiterlijkheden en vooronderstellingen gereageerd van begripvol intermenselijk contact is lang niet altijd sprake We volgen stap voor stap het verhaal van een jonge vrouw die over de periode vlak voor en in het begin van haar opname vertelt Lees meer Naakt in de isoleer 1 02 februari 2004 trefwoorden artikel dwang en drang bopz intercultureel ervaring Over lichamelijkheid en lichaamstaal in de psychiatrie De afgelopen periode bereikte Stichting Pandora regelmatig signalen dat naakt in de psychiatrie en

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_fjrelated&view=fjrelated&layout=blog&id=13&Itemid=27&limitstart=6 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Interventies onder dwang niet zonder garanties patiëntveiligheid • Stichting Pandora
  een zorgmachtiging af te geven die legitimeert tot andere vormen van verplichte zorg zoals bijvoorbeeld ambulante behandeling Het arsenaal van vormen van zorg wordt uitgebreid om zorg op maat te kunnen bieden MVT 5 De interventies op het terrein van de zorg die betrokkene moet gedogen kunnen betrekking hebben op ambulante zorg huishoudelijke ondersteuning begeleiding andere vormen van thuis zorg betreffende verzorging of verpleging ambulante behandeling medicatie deelname aan therapieën of intramurale behandeling opname behandeling of verzorging medicatie verschillende vormen van beveiliging De onvrijwillige opneming zal in dit systeem één van de interventies in de zorgketen zijn waarvan de rechter kan bepalen dat en wanneer ze nodig zijn MVT pp 12 Kanttekeningen Stichting Pandora Stichting Pandora mist heldere criteria betreffende de uitbreiding en legitimatie van verplichte interventies Zij wijst Elektroshock ECT onder dwang af Zij vraagt waarborgen dat interventies veilig zijn en veilig en met kennis van zaken als uiterste middel worden toegepast Hetzelfde geldt voor de veiligheid en kwaliteit van accommodaties Patiëntenervaringen moeten worden meegewogen In voorliggend wetsvoorstel nov 2008 ontbreken waarborgen voor kinderen en jongeren Gespecialiseerde kennis is nodig over de werking bijwerkingen en risico s van interventies bij deze leeftijdsgroepen op de korte en lange termijn Tevens ontbreekt een clausule over schade door het toepassen van verplichte zorg terwijl hier regelmatig patiëntenklachten over zijn De wetgevers spreken van meer of minder belastende interventies maar volgens welke criteria Opname wordt vaak als meest belastend gezien maar welke impact heeft het op de patiënt als hij niet instemt met medicatie en gedwongen wordt vervoerd naar de polikliniek om medicatie onder dwang toegediend te krijgen In dit kader spreekt Stichting Pandora haar zorg uit over de commerciële belangenverstrengeling in de ggz het achterhouden van negatieve onderzoeksgegevens en het promoten van medicijnen via nepstudies seeding trials Een extra clausule moet o

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=299:interventies-onder-dwang-niet-zonder-garanties-patientveiligheid-&catid=8:dwang-a-drang&Itemid=17 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Onrust bij patiënten over ECT-Richtlijnen • Stichting Pandora
  PERSBERICHT Amsterdam 20 september 2009 Elektroshock blijft controversiële therapie kritiek op nieuwe richtlijnen Elektroshocktherapie heeft een opmerkelijke comeback gemaakt Tegenwoordig worden 34 keer meer mensen geshockt dan dertig jaar geleden En in de nieuwe richtlijnen worden de criteria nog verder verruimd Elektroshock is veilig en effectief beweert de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie in haar mediacampagne Elektroshock is onveilig en van twijfelachtige effectiviteit schrijft het tijdschrift Deviant dat vandaag verschijnt Er is geen bewijs voor een levensreddend effect Schaarse middelen moeten niet worden verspild aan controversiële praktijken De elektroshock officieel elektroconvulsieve therapie ECT geheten maakt een pijlsnelle comeback In 1979 werden slechts 46 patiënten geshockt Vorig jaar bleek dit aantal circa 1570 een vervierendertigvoudiging Vroeger gold ECT als een uiterste redmiddel maar tegenwoordig wordt ECT steeds vaker genoemd als eerste keus therapie De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie NVvP voert deze zomer een mediacampagne voor haar nieuwe richtlijnen ECT Het toepassingsgebied moet sterk worden verruimd De therapie is effectief veilig en heeft weinig bijwerkingen zo is de boodschap Elektroshock is levensreddend en veel meer mensen hebben daar recht op Deviant bestrijdt deze lezing Elektroshock beschadigt de hersenen wat leidt tot ernstige stoornissen aan geheugen en intellect De risico s worden gebagatelliseerd en de voordelen worden overdreven Er is geen bewijs dat door elektroshock suïcides voorkomen worden De sterfte als gevolg van de therapie is waarschijnlijk groter dan een eventueel levensreddend effect De sterftecijfers worden echter geheim gehouden De NVvP is sinds 2000 verantwoordelijk voor de registratie van shockpraktijken maar publiceert geen gegevens en weigert elke toelichting In de argumenten van de NVvP wordt vaak teruggevallen op informatie van Richard Abrams Deze Amerikaanse psychiater is de eigenaar van een fabriek van elektroshock apparaten een feit dat hij jarenlang heeft verzwegen Natuurlijk overdrijft hij de voordelen en bagatelliseert hij de risico s van zijn

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=305:onrust-bij-patienten-over-ect-richtlijnen&catid=10:elektroconvulsietherapie-ect&Itemid=19 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Patiënten schrikken van Electroshock onder dwang • Stichting Pandora
  Electroconvulsietherapie ECT ook onder dwang veroorzaakt onrust bij patiënten Kamerleden stellen vragen Een beleidsmedewerker en een ervaringsdeskundige voorlichter van Stichting Pandora zijn geïnterviewd door EenVandaag voor het item Elektroshock onder dwang van 7 september 2009 Op 8 september werden kamervragen gesteld leden Bouwmeester en Spekman PvdA naar aanleiding van dit programma Duidelijk is dat er sprake is van een verregaande besluitvorming in de psychiatrie omtrent de uitbreiding van de toepassing van behandeling met Elektroshock Elektroconvulsietherapie Toepassing onder dwang maakt daar deel van uit Patiënten schrikken hier enorm van Nu pas worden hier de eerste politieke en maatschappelijke alarmbellen over geluid De website van EenVandaag vermeldt dat tien jaar geleden minder dan 2800 keer per jaar werd geshockt nu is dit aantal al gestegen naar 13 500 keer Er is onvoldoende voorlichting en transparantie over de kwantiteit en kwaliteit van de toepassing van Elektroshock ECT Vandaar de kamervraag aan de minister hoe vaak ECT in totaal wordt toegepast en hoe vaak onder dwang Stichting Pandora spreekt zich niet uit tegen elektroshock maar bepleit een zorgvuldige individuele afweging verantwoording en toezicht De balans van werking en bijwerkingen op de korte en lange termijn spelen hierbij een grote rol Bij toepassing bij meer

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=183:patienten-schrikken-van-electroshock-onder-dwang&catid=10:elektroconvulsietherapie-ect&Itemid=19 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • ECT en dwang • Stichting Pandora
  Internettherapie Eerdere thema s Jongeren Interculturalisatie Nieuwsbrieven Archief PandoraNieuws ECT en dwang 17 juli 2009 trefwoorden ect dwang en drang artikel elektroshock electroshock Electro Convulsietherapie ECT onder dwang In het wetsvoorstel Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg november 2008 ter vervanging van de Wet Bopz is sprake van intramurale en ambulante dwangbehandeling verplichte zorg In de conceptrichtlijn ECT Besluitvorming dwang opname en behandeling concept 4 februari 2008 van de Nederlandse Vereniging voor

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=37:ect-en-dwang&catid=10:elektroconvulsietherapie-ect&Itemid=19 (2016-01-29)
  Open archived version from archive •