archive-nl.com » NL » S » STICHTINGPANDORA.NL

Total: 731

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Artikelen over werk en inkomen • Stichting Pandora
  uitvoeren van een nieuw project over werk en psyche Het project zal duren tot en met 2007 Doel is mensen met psychische psychiatrische klachten door middel van een aantal praktische instrumenten te ondersteunen en bij andere partijen zoals werkgevers en arbo professionals de beeldvorming over deze groep te verbeteren Lees meer Reisgids voor de werknemer wat en hoe bij ziekte en werk 30 september 2005 trefwoorden artikel werk en inkomen Op 27 september 2005 heeft minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid SZW tijdens de conferentie Ziek Mondig in Amsterdam het eerste exemplaar van de Reisgids voor de werknemer wat en hoe bij ziekte en werk in ontvangst genomen De minister zei erover in zijn toespraak Mensen dit is goed Dit is een vorm van toerusting waar mensen behoefte aan hebben Lees meer Sollicitant mag bij ziekte liegen 18 juli 2005 trefwoorden artikel werk en inkomen In het Financieele Dagblad van 14 juli 05 stond een artikel met de kop Sollicitant mag bij ziekte liegen Aanleiding was de rechterlijke uitspraak in een zaak over een stylist met hiv die bij zijn sollicitatie had ontkend dat hij een medische aandoening had De stylist vond dat zijn hiv besmetting geen invloed

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_fjrelated&view=fjrelated&layout=blog&id=237&Itemid=119&limitstart=15 (2016-01-29)
  Open archived version from archive


 • Artikelen over werk en inkomen • Stichting Pandora
  vragen en klachten aan de Pandora Helpdesk zijn als Signalen uit de samenleving Zij geven inzicht in de maatschappelijke positie van mensen die psychische en of psychiatrische problemen hebben of hebben gehad De ervaringen maken u iets duidelijk over hun leven en levensomstandigheden Actuele knelpunten spelen daarbij een belangrijke rol Medewerkers aan de Pandora Helpdesk hebben als cliënt zelf ervaring met de behandeling van psychische en of psychiatrische klachten vaak ook met psychofarmaca Zij her kennen dilemma s en afwegingen die cliënten maken steunen cliënten in het analyseren van hun situatie en het formuleren van hun vragen Hieronder leest u vraag en antwoord aan de Helpdesk en in aanvulling daarop het ervaringsdeskundig commentaar van een Pandora voorlichter Lees meer Psychiatrie als vluchtheuvel 18 maart 2005 trefwoorden artikel werk en inkomen WAO De psychiatrie is voor velen een vluchtheuvel In een artikel met deze prikkelende kop VK 07 03 05 wordt psychiater Jacques van Egmond geïnterviewd over zijn proefschrift Secundary gain in psychiatry Ziektewinst bij de psychiatrie Van Egmonds conclusie 40 van de mensen die naar zijn psychiatrische polikliniek komt is daar niet om beter te worden maar om een verklaring in handen te krijgen ten behoeve van WAO verblijfsvergunning een huis of strafvermindering Koren op de molen voor de mensen die hun buik vol hebben van de berekenende burger en die psychische klachten maar aanstellerij vinden Lees meer Stand van zaken herbeoordelingsoperatie 18 februari 2005 trefwoorden artikel werk en inkomen WAO Hoewel de herbeoordelingen na wat vertraging nu worden uitgevoerd krijgt Stichting Pandora nog weinig meldingen binnen van ervaringen UWV zelf zal niet voor half maart met cijfers over de operatie komen De geruchten dat 40 van de gekeurden en lagere uitkering krijgt dan wel de uitkering verliest zijn volgens de coördinator van de operatie niet reëel hij liet doorschemeren

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_fjrelated&view=fjrelated&layout=blog&id=237&Itemid=119&limitstart=18 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Artikelen over werk en inkomen • Stichting Pandora
  familieleden hun raden en organisaties in de provincie Utrecht Onlangs heeft de werkgroep werk van dit platform de gids Weer aan het werk uitgebracht Deze gids is bedoeld voor mensen de provincie Utrecht met een psychiatrische achtergrond die weer aan de slag willen Lees meer Het is belangrijk dat je je niet flinker voordoet dan je bent 22 december 2004 trefwoorden artikel werk en inkomen Vragen over de herbeoordelingen aan Jan Hein Wijers Jan Hein Wijers is verzekeringsarts en bedrijfsarts Hij is onder meer voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskundigen NVVG en maakt deel uit van de Subcommissie Psychische Problematiek SPP Lees meer Het scheelt als je je bewust bent van alle mogelijkheden en regelingen 22 december 2004 trefwoorden artikel werk en inkomen Het scheelt als je je bewust bent van alle mogelijkheden en regelingen zoals bijvoorbeeld een proefplaatsing van 3 maanden of de No Risk polis Leg dit op tafel Per 1 oktober 2004 heeft het UWV een herbeoordelingsactie gestart Naar verwachting zal ook een groot aantal mensen met psychische klachten worden goedgekeurd en worden opgeroepen voor een gesprek met een arbeidsdeskundige Stichting Pandora interviewde Hans Ouwehand directeur van de divisie arbeidsgeschiktheid van het UWV onder meer over

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_fjrelated&view=fjrelated&layout=blog&id=237&Itemid=119&limitstart=21 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Artikelen over werk en inkomen • Stichting Pandora
  de derde keer de uitkering werd stopgezet ondanks bemoeienis van de medewerkers van de Geestelijke Gezondheidszorg om dit te voorkomen Bron AT5 Vraag aan Toon Vriens de coördinator van de helpdesk van Stichting Pandora of dit vaker voorkomt Lees meer Beeldvorming onder professionals over mensen met psychische klachten ongunstig 22 september 2004 trefwoorden artikel werk en inkomen Bespreking rapport Samen beter worden professionals over de begeleiding van zieke werknemers en gehandicapten Lees meer Werkbezoek Minister de Geus aan CUMELA Nederland 12 mei 2004 trefwoorden artikel werk en inkomen workshop Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 12 mei een werkbezoek gebracht aan CUMELA Nederland in Nijkerk De minister sprak onder anderen met een werknemer van CUMELA en vrijwilligerscoördinator Donners van de Stichting Pandora Door het bezoek kreeg de minister een beeld van hoe bedrijven voorkomen dat mensen langdurig uitvallen als gevolg van psychische problematiek Het bezoek werd georganiseerd door Stichting Pandora in samenwerking met de Commissie het Werkend Perspectief en de Subcommissie Psychische Problematiek In januari verzorgde Stichting Pandora bij CUMELA de workshop Ziekteverzuim om psychische redenen Het doel van deze workshop is inzicht verschaffen in hoe een werknemer ziekteverzuim om psychische redenen kan ervaren en het

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_fjrelated&view=fjrelated&layout=blog&id=237&Itemid=119&limitstart=24 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Artikelen over werk en inkomen • Stichting Pandora
  alleen van een diagnose afhankelijk maar van vele factoren tegelijk en verschilt van mens tot mens en van situatie tot situatie Sommige mensen met een ernstig psychiatrisch ziektebeeld zoals een depressie kunnen inderdaad goed blijven werken Andere mensen met een mildere diagnose zoals burn out of een lichte persoonlijkheidsstoornis of met een opeenstapeling van psychosociale problematiek blijken gedurende langere tijd wel degelijk arbeidsongeschikt te zijn Niet voor niets is het voorstel afgewezen dat alleen mensen met een medisch objectiveerbare aandoening recht zouden hebben op en WAO uitkering Arbeids on geschiktheid wordt nu eenmaal bepaald door iemands functioneren niet door zijn medische etiket Het is niet zo dat de mate van arbeidsongeschiktheid volledig kan worden bepaald door diagnosen Daarnaast valt er op de juistheid van de diagnostiek bij psychische en psychiatrische problemen nogal wat af te dingen De psychiatrie staat nog in de kinderschoenen en DSM IV is ook onder professionals verre van onomstreden Bij Stichting Pandora komen er vaak signalen binnen dat er geen onjuiste of per behandelaar verschillende diagnosen worden gesteld Het wel of niet toekennen van een WAO uitkering op basis van diagnosen en niet op basis van klagen en klachten is dan ook een zeer arbitraire aangelegenheid Gevaarlijk Zowel het oproepen tot uitsluiting als het daadwerkelijk uitsluiten van de WAO van mensen met psychische klachten is op een aantal niveaus gevaarlijk Het oproepen tot uitsluiting draagt bij aan een verdere stigmatisering van de groep mensen met psychische problematiek en bagatelliseert een groot maatschappelijk probleem Psychische problemen worden in toenemende mate geindividualiseerd Knepper is daar heel duidelijk in hij vindt dat mensen de consequenties van hun persoonlijke problemen ten onrechte bij de gemeenschap leggen Mensen met psychische problemen worden steeds vaker aangewezen als zondebok voor het grote aantal WAO uitkeringen De overtuiging uit de jaren vijftig dat mensen niet moeten zeuren maar doorwerken wordt door velen weer uitgedragen Ook het artikel van Knepper ademt deze overtuiging Psychisch lijden wordt niet serieus genomen Het krachtige weerbare individu wordt de norm en wie niet mee kan komen heeft dat aan zichzelf te wijten Er is steeds minder tolerantie voor wie afwijkt van de norm Het gevaar is dat In zo n maatschappelijk klimaat mensen met psychische problematiek nog vaker aan de zijlijn komen te staan Door mensen als Knepper wordt een groot probleem gebagatelliseerd Want het werkelijke probleem is niet dat er te veel mensen wegens psychische klachten een WAO uitkering hebben maar dat er te weinig mensen zijn met psychische klachten die een baan kunnen krijgen of die hun baan kunnen behouden Op dit moment zijn er nu eenmaal zeer veel mensen met psychische klachten depressie is inmiddels volksziekte nummer 1 geworden die daardoor problemen hebben zich staande te houden in een reguliere baan Door hen uit te sluiten van een WAO uitkering wordt er een probleem weggedefinieerd maar het werkelijke euvel niet opgelost Wat er wel zal gebeuren is dat een grote groep mensen in de bijstand terecht zal komen Mensen met psychische problemen zullen namelijk hooguit gedeeltelijk

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_fjrelated&view=fjrelated&layout=blog&id=237&Itemid=119&limitstart=27 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Artikelen over werk en inkomen • Stichting Pandora
  dat de arbeidsmarktpositie van mensen die psychische en of psychiatrische problemen hebben gehad ernstig onder druk staat In de oplaaiende discussie over ziekteverzuim en de WAO dreigen zij de dupe te worden van een te simpele en eenzijdige beeldvorming Mensen geven aan ongerust te zijn over hun kansen op de arbeidsmarkt Stichting Pandora maakte dit rapport op basis van de vragen en klachten die in het jaar 2000 binnenkwamen bij de Helpdesk Gezondheid Werk en Verzekeringen van het Breed Platform Verzekerden en Werk waarvan Stichting Pandora de initiatiefnemer was Lees meer Vitaal solidariteit bij verzekeren 10 april 2001 trefwoorden artikel werk en inkomen verzekeringen Verzekeraars en consumenten praten over de verzekerbaarheid van mensen met een verhoogd medisch risico Interpolis en Stichting Pandora organiseren op 12 april a s een congres over solidariteit bij particuliere verzekeringen Het particulier verzekeren van mensen met een grotere kans op ziekte of overlijden of een grotere kans op arbeidsongeschiktheid brengt problemen met zich mee Kandidaatverzekerden worden geconfronteerd met belemmeringen om een particuliere levens of arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten met alle maatschappelijke consequenties voor deze reeds kwetsbare groep Ontwikkelingen in de genetica zullen deze problematiek vergroten Het organiseren van solidariteit op het terrein van particuliere verzekeringen

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_fjrelated&view=fjrelated&layout=blog&id=237&Itemid=119&limitstart=39 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Eenmalige herbeoordelingsoperatie • Stichting Pandora
  ervaringen van mensen met psychische klachten met de herbeoordeling Enkele knelpunten Bij 58 van de respondenten is het arbeidsongeschiktheidspercentage verlaagd dan wel stopgezet Van de personen die voor de herbeoordeling volledig arbeidsongeschikt waren is 38 na de beoordeling volledig arbeidsgeschikt verklaard Cliënten voelen zich niet serieus genomen en vinden dat keuringsartsen onvoldoende kennis hebben van psychische en psychiatrische ziektebeelden Er wordt onvoldoende rekening gehouden met de beperkingen met name met de sterk wisselende belastbaarheid Bij de herbeoordeling wordt te weinig maatwerk geleverd de uitkomst lijkt voor veel respondenten van tevoren al vast te staan Aan de cliënten die worden geacht weer meer te gaan werken wordt geen perspectief geboden Verzekeringsartsen stellen zich vaak zeer negatief op door te zeggen dat zij het niet eens zijn met de strengere keuring maar dat zij er ook niets aan kunnen doen De regels van Den Haag moeten nu eenmaal worden uitgevoerd Arbeidsdeskundigen van wie volgens de laatste berichten toch 75 is bijgeschoold tot reïntegratiecoach vervullen deze rol niet Voor citaten van de respondenten en een volledig overzicht van de resultaten verwijzen wij u naar bijgevoegd rapport Stichting Pandora stelt vast dat een zeer grote groep mensen door de herbeoordelingsoperatie in de kou komt te staan zonder enig perspectief Wij willen hierbij nogmaals wijzen op de vandaag door u ontvangen brief over de voortgang van de herbeoordelingsoperatie die wij mede hebben ondertekend Daarin staat de belangrijkste conclusie al uitstekend verwoord Wij zijn van mening dat met herbeoordelingen op zich niets mis is mits dit met respect en vol doende zorgvuldig plaatsvindt en gerelateerd aan een persoonlijk perspectief voor de betrokkene De thans lopende herbeoordelingen op basis van het aSB voldoen daar niet aan en moeten dus worden gestopt en teruggedraaid Daarnaast bevelen wij het volgende aan Mensen met psychische psychiatrische problematiek dienen slechts te

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=281:eenmalige-herbeoordelingsoperatie&catid=57:werk-en-inkomen&Itemid=116 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Voortgang eenmalige herbeoordeling WAO • Stichting Pandora
  Ruim 40 van die groep is volledig goedgekeurd als gevolg van de herbeoordeling Gevraagd naar de oorzaak geeft driekwart aan dat er minder rekening wordt gehouden met hun beperkingen Slechts 5 geeft aan dat de medische situatie is verbeterd Ongeveer tweederde van de respondenten is het niet eens met de uitkomst van de herbeoordeling Veel mensen geven aan dat hun ziekte niet serieus wordt genomen en er niet wordt geluisterd naar hun verhaal en vaak wordt geen informatie ingewonnen bij de behandelende arts Het onderzoek laat zien dat het bezoek aan de verzekeringsarts in ongeveer de helft van de gevallen 10 tot 30 minuten heeft geduurd In iets minder dan de helft 45 van de gevallen ging het om meer dan 30 minuten Altijd nog 6 van de respondenten stond binnen 10 minuten weer buiten Naast een gebrek aan aandacht spelen ook een gebrek aan kennis bij verzekeringsartsen een rol en zo blijkt uit tal van signalen nogal eens vooringenomenheid Zo klagen de meeste kankerpatiënten over onbegrip met betrekking tot hun vermoeidheidsklachten en ervaren ME patiënten een gebrek aan zorgvuldigheid en kennis en een teveel aan vooringenomenheid Ook cliënten met een psychische aandoening klagen over een gebrek aan kennis van het betreffende ziektebeeld bij de verzekeringsartsen Veel respondenten melden dat tijdsduur en tempodruk geen rol spelen bij het vaststellen van wat ze aan werk kunnen doen Er wordt niet op gescoord in de functionele mogelijkhedenlijst de lijst waarop de verzekeringsarts de beperkingen invult terwijl dat nu juist met betrekking tot hun ziektebeeld essentieel is Bij de onderzoeken werden respondenten uitdrukkelijk uitgenodigd om ook positieve ervaringen te melden De geschetste ervaringen geven een beeld van UWV medewerkers die goed gebruik maken van hun professionele beoordelingsruimte en op een creatieve en begripvolle wijze cliënten tegemoet treden Een zorgvuldige en respectvolle bejegening van cliënten is dus heel goed mogelijk en uit de voorbeelden blijkt dat dit in de betreffende situatie ook veel productiever is Dat is echter bij lange na niet het gemiddelde beeld Ook als rekening wordt gehouden met het feit dat het om de beleving van cliënten gaat geeft het cliëntenonderzoek toch de sterke indruk dat er onder het huidige beoordelingsregime medisch veel strenger wordt gekeurd dan voorheen Dat is opmerkelijk omdat het effect van het aangepaste Schattingsbesluit aSB vooral van arbeidskundige aard is Er wordt weinig begeleiding aangeboden aan mensen om aan het werk te komen Slechts een derde van de respondenten is gewezen op de IRO terwijl driekwart een lagere uitkering heeft Ongeveer een kwart van de respondenten werkte voor de éénmalige herbeoordeling in loondienst Bij nog geen 10 van deze respondenten is onderhandeling met de werkgever mogelijk over urenuitbreiding Dit geeft aan dat terugkeer of de mogelijkheid tot meer participatie op de arbeidsmarkt veel meer haken en ogen heeft dan voorzien Deze groep ziet zelf meer problemen dan kansen voor het verrichten van meer uren betaalde arbeid in de nabije toekomst Relatief weinig jonggehandicapten worden blijkens de UWV cijfers geconfronteerd met het verlies van de uitkering Toch bereiken

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=280:voortgang-eenmalige-herbeoordeling-wao&catid=57:werk-en-inkomen&Itemid=116 (2016-01-29)
  Open archived version from archive •