archive-nl.com » NL » S » STICHTINGPANDORA.NL

Total: 731

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Ervaringen met werk en inkomen • Stichting Pandora
  dit kan niet Hij kan de onzekerheid niet aan Hij slikt MAO remmer loopt bij psychiater en begint binnenkort met ergotherapie om zijn bed uit te komen Zijn slaapritme is verstoord Hij denkt dat hij als de uitkering gekort wordt en hij moet solliciteren in de bijstand komt en moet verhuizen en dat hij het dan echt niet meer redt Hij vraagt naar de mogelijkheid dat er iemand bij hem

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_fjrelated&view=fjrelated&layout=blog&id=307&Itemid=117&limitstart=3 (2016-01-29)
  Open archived version from archive


 • Pandora Visie: Het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) • Stichting Pandora
  Privacy Voor Stichting Pandora staat de privacy van mensen met psychische problematiek centraal in de discussie rond het landelijke EPD Het begrip privacy wordt in onze huidige samenleving vaak verbonden met verbergen en onnodig beschermen Maar juist voor mensen met psychische problematiek is privacy van levensbelang De gegevens uit het medisch dossier van een cliënt raken op zeer directe wijze het leven van de betrokkenen Het gaat om persoonlijke informatie over een aandoening over de psyche die met het hele mens zijn van de cliënt verbonden is Bewaartermijn In de GGz worden de contacten tussen cliënt en zorgverlener gekenmerkt door vertrouwelijkheid Cliënten moet er altijd van uit kunnen gaan dat de informatie die zij met een behandelaar delen vertrouwelijk blijft Daarbij is het belangrijk om op te merken dat het patiëntendossier zowel in elektronische als in papieren vorm niet op zichzelf staat maar tot stand komt in de vertrouwelijke behandelrelatie tussen zorgverlener en zorgvrager in een bepaalde periode in het leven van de cliënt Een patiëntendossier is dan ook een momentopname Diagnoses kunnen veranderen en de patiënt heeft het recht om op een gegeven moment de moeilijke periode af te sluiten en met een schone lei te beginnen Om deze reden heeft Stichting Pandora zich ook sterk gemaakt voor het verkorten van de bewaarperiode van gegevens met betrekking tot psychische aandoeningen Vanzelfsprekend dient deze bewaarperiode ook voor het landelijke EPD aangehouden te worden Mensenwerk Stichting Pandora benadrukt dat in de discussie rond het landelijke EPD steeds in ogenschouw moet worden genomen dat medische gegevens geen abstracte data in een elektronisch systeem zijn maar dat het om informatie over individuele cliënten gaat met hun eigen achtergrond ziektegeschiedenis en verhaal Voor mensen met psychische problematiek moet niet hun medicatiegebruik of samenvatting van het huisartsdossier het uitgangspunt voor een behandeling zijn maar het

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=308:pandora-visie-het-elektronisch-patientendossier-epd&catid=11:elektronisch-patienten-dossier-epd&Itemid=18 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Vijf vragen over het landelijke EPD • Stichting Pandora
  is dat binnen enkele jaren alle zorgverleners ook GGz instellingen aangesloten worden op het nationale EPD 2 Wordt het landelijke EPD momenteel in de GGz Geestelijke Gezondheidszorg gebruikt Nee GGz instellingen maken op dit moment geen gebruik van het landelijke EPD Het is de bedoeling dat in 2010 het landelijke EPD wordt ingevoerd Allereerst bij huisartsen ziekenhuizen en apothekers Aansluiting op het landelijke EPD is nog niet verplicht voor GGz instellingen de verslavingszorg en vrijgevestigde psychiaters en psychologen 3 Maken GGz instellingen nu al gebruik van elektronische dossiers Ja vrijwel alle GGz instellingen bewaren de gegevens van hun cliënten in een elektronisch dossier Deze gegevens kunnen binnen de instelling of op regionaal niveau worden uitgewisseld Dit elektronisch dossier maakt vaak deel uit van een computersysteem dat ook gebruikt wordt om het aantal behandelingen bij te houden en afspraken met de cliënt te plannen Een dergelijk systeem wordt vaak ook een EPD genoemd maar is niet hetzelfde als het landelijke EPD 4 Wat zijn voordelen van het landelijke EPD voor mensen met psychische problemen Via het landelijke EPD kunnen zorgverleners de meest actuele gezondheidsinformatie opvragen U hoeft dan niet steeds opnieuw uw ziektegeschiedenis te vertellen Ook zijn relevante gegevens over het

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=309:vijf-vragen-over-het-landelijke-epd&catid=11:elektronisch-patienten-dossier-epd&Itemid=18 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Rapport voor de IGz: ‘Technologische ontwikkelingen in de GGz: e-mental health en substituties nader bekeken’ • Stichting Pandora
  nagedacht over de implicaties op de korte en lange termijn voor de kwaliteit van de zorg het welzijn en de veiligheid van de patiënt Technologische mogelijkheden moeten naar de mening van Stichting Pandora in dienst staan van en geïntegreerd zijn in de zorg Een zorgvuldige afweging van de consequenties van technologische ontwikkelingen voor het veld van de GGz de kwaliteit van de zorg en de rechtspositie van de cliënt zijn daarom noodzakelijk Vrijwilligheid en keuzemogelijkheden voor de cliënt zijn hierbij essentieel Beheers en preventiedenken In de GGz lijkt een verschuiving gaande van zorg naar risicobeheersing De toegenomen aandacht voor screening die de Gezondheidsraad signaleert is een voorbeeld van deze ontwikkeling waarbij al in een vroeg stadium signalen worden opgemerkt die de gezondheid van een individu kunnen bedreigen Zo kan preventie uitlopen op een voortdurende controle van de gezondheid van mensen en op een vergaande ontwikkeling van systemen die deze controle mogelijk maken Ook technologie als camera observatie en uitluistersystemen kunnen binnen GGz instellingen de rol van een beheersmiddel krijgen als alleen veiligheid als uitgangspunt wordt genomen Stichting Pandora wijst op het belang van een kritische reflectie op het beheers en preventiedenken en wat de gevolgen hiervan zijn voor de kwaliteit van de zorg Bescherming van persoonlijke gegevens In veel hedendaagse samenlevingen waaronder ook in Nederland is er een tendens om privacy ondergeschikt te maken aan het maatschappelijk belang en de veiligheid De nieuwe technologieën die in de zorg worden gebruikt zoals elektronische dossiers internet hulp uitwisselingen op internet webfora en communities en camerabewaking vormen een groot gevaar voor de privacy Uitwisseling van data bij ketenzorg en verzoeken van derden om informatie te verstrekken komen steeds vaker voor in de GGz Hierbij spelen meer belangen dan alleen die van de patiënt Voor hulpverleners kan een dilemma ontstaan rond geheimhoudingsplicht en informatieplicht Uitwisseling van informatie kan schadelijk zijn voor de ex patiënt bijvoorbeeld bij het verkrijgen van werk of het afsluiten van een verzekering Het toenemend gemak van het schriftelijk en elektronisch uitwisselen van informatie tussen patiënt en hulpverlener en tussen hulpverleners en derden moet daarom zeer kritisch worden gevolgd Van belang is het om daarbij ook vanuit het perspectief van mensen die psychiatrische problemen hebben gehad de voor en nadelen van genoemde ontwikkelingen zorgvuldig in kaart te brengen en te rapporteren E mental health Hieronder volgen de belangrijkste resultaten van het onderzoek naar e mental health Internet interventies kunnen een goede aanvulling zijn op het reguliere aanbod in de GGz maar kunnen de reguliere zorg echter niet vervangen Er moet meer aandacht komen voor de kwaliteit en de transparantie van gezondheidsinformatie op internet Het opstellen van keurmerken waarbij ook rekening wordt gehouden met het cliëntenperspectief kan bijdragen aan de kwaliteitsverbetering Persoonlijke gegevens over psychische of psychiatrische problematiek moeten extra worden beveiligd omdat deze kunnen leiden tot stigmatisering en maatschappelijke uitsluiting Een goede beveiliging van persoonlijke gegevens is een absolute randvoorwaarde voor verdere digitalisering in de GGz Substituties Hieronder volgen de belangrijkste resultaten van het onderzoek naar het gebruik van substituties in

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=50:rapport-voor-de-igz-technologische-ontwikkelingen-in-de-ggz-e-mental-health-en-substituties-nader-bekeken&catid=37:e-mental-health-a-internettherapie&Itemid=70 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Schizofrenie en joint zijn geen fijne combinatie • Stichting Pandora
  doet het Academisch Psychiatrisch Centrum AMC De Meren onderzoek naar een training voor ouders Die moeten leren aanvaarden Het AMC onderzoekt of de training voor ouders deze jongeren helpt bij het stoppen met blowen Onderzoeksleider Renée Keet We richten ons op deze groep om het cannabisgebruik te kop in te drukken Het is namelijk een van de meest voorkomende factoren die de ziekte verergeren Het is een rouwproces dat begint

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=163:schizofrenie-en-joint-zijn-geen-fijne-combinatie&catid=42:jongeren&Itemid=81 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Meer suïcide bij jongeren door minder antidepressiva? • Stichting Pandora
  kinderen en jongeren woog niet op tegen de risico s Belangrijk risico is dat door het gebruik van ssri s suïcidale gedachten en suïcide toe kunnen nemen In 2004 hebben internationale registratieautoriteiten daarom na uitgebreid onderzoek en overleg het gebruik van ssri s antidepressiva bij kinderen en jongeren verboden Andere landen zoals Nederland hebben een ernstige waarschuwing doen uit gaan slechts in zeer speciale gevallen in uiterste nood en onder zorgvuldige specialistische begeleiding mogen ssri s worden gebruikt Vooralsnog zijn de autoriteiten niet op deze besluitvorming terug gekomen Integendeel de fabrikanten zijn verplicht om deze waarschuwing op de bijsluiters te vermelden In maart 2005 verscheen het MGv themanummer over ssri s waarin u vanuit verschillende standpunten gedetailleerde informatie over ssri gebruik kunt lezen De informatie dat het onderzoek van Gibbons e a volgens de Washington Post voor een belangrijk deel is gefinancierd door Pfizer de fabrikant van het antidepressivum Zoloft roept bij sommige critici vraagtekens op rond de betrokkenheid van de industrie bij dit onderzoek Het Nederlandse onderzoek is gedaan door Pharmo een commercieel instituut dat o a onderzoek doet voor Wyeth zie vermelding opdrachten van Wyeth onderaan het artikel Stichting Pandora heeft de mening gevraagd van depressiedeskundige Dick Bijl Hij beschrijft het artikel van Gibbons e a als een observationeel onderzoek met dus inherente beperkingen namelijk er kan geen causaal verband worden gedestilleerd uit dergelijk onderzoek in tegendeel tot experimenteel onderzoek De auteurs besteden ruim vier pagina s om hun bevindingen aannemelijk te maken en dat zegt al veel Het is wel een signaal dat we serieus moeten nemen maar het verband kan door allerlei andere factoren worden verklaard Het is jammer dat er geen absolute getallen worden gegeven voor Nederland dat zou een en ander harder hebben gemaakt De Amerikaanse getallen voor 2005 zijn er nog niet Kortom

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=130:meer-suicide-bij-jongeren-door-minder-antidepressiva&catid=9:medicijnen&Itemid=16 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Prozac onder voorwaarden voor kinderen en jongeren boven de 8 jaar • Stichting Pandora
  waarschuwing ten aanzien van een verhoogd risico op suïcidale neigingen en gedrag geldt onverkort voor Prozac Daarom dient de patiënt goed in de gaten gehouden te worden Prozac is net als veel andere geneesmiddelen een geneesmiddel dat je niet zomaar voorschrijft dat geldt ook voor volwassenen Hoe complex de weerbarstig praktijk van behandeling en gebruik is blijkt ons regelmatig aan de Pandora Helpdesk Hierbij een vraag van een 17 jarige die we hier Carla noemen De afgelopen tijd gaat het erg slecht met mij erg veel last van spanningen gehad met mijn ex vriend en zakte toen steeds dieper en dieper weg ik kreeg erg veel last weer van angsten en paniekaanvallen Ik zit nu ook in een zware depressie ik krijg morgen daarvoor efexor maar ik durf ze eigenlijk niet zo goed te slikken ik heb hiervoor prozac gehad die wel goed aansloeg maar toen ik was gestopt en ze weer innam werden de angsten en de paniek alleen maar erger En daarom krijg ik nu efexor maar ik weet niet zo goed of ik t wel durf omdat er staat dat jongeren onder 18 jaar ze niet mogen slikken om de kans op zelfmoord en agressie te vermijden Ik ben zelf ook erg bang dat ik zelfmoord pleeg en ik ben ook bang dat ik van die medicijnen weer erg angstig wordt enz en last krijg van paniek aanvallen Wat raden jullie mij aan Moet ik ze nemen of niet Ik wil me ook weer lekker voelen en weer kunnen genieten Maar ik durf ze eigenlijk niet te nemen Stichting Pandora heeft deze vraag voorgelegd aan twee deskundigen uit ons netwerk een ervaren jeugdpsychiater en een arts klinisch farmacoloog Uiteraard reageren zij slechts op de beperkte informatie die schrijfster in haar e mail verstrekt Het is moeilijk om een eenduidig antwoord te geven omdat ik niet weet of Carla bijvoorbeeld in psychotherapie is Als dat niet zo is adviseer ik haar allereerst hulp te zoeken bij een ervaren psychotherapeut want psychotherapie bijv cognitieve gedragstherapie is de aangewezen behandeling van depressie Een SSRI zou ik niet adviseren kennelijk had fluoxetine prozac de enige SSRI waarvan sommige psychiaters het profiel van werkzaamheid en bijwerkingen bij niet volwassenen aanvaardbaar vinden bij haar averechts effect Mijn advies is dan ook zoek een goede psychiater of psychotherapeut en ga vooral niet de oplossing zoeken in medicijnen alleen Ik weet niet wat er precies aan de hand is en ik vind haar inderdaad jong Het risico van suïcide is niet denkbeeldig Het beste kan Carla contact opnemen met haar behandelaar of vaste begeleider en daarmee haar twijfels bespreken Zij kan dan ook afspraken maken wat er moet gebeuren indien zij last krijgt van suïcidale gedachten en zij bang is die niet te kunnen controleren Carla schrijft nog een tweede keer dat ze bij een psycholoog loopt en van een psychiater een collega van haar psycholoog het advies kreeg om efexor te gaan gebruiken over twee maanden wordt ik 18 Ze is gister begonnen met

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=137:prozac-onder-voorwaarden-voor-kinderen-en-jongeren-boven-de-8-jaar&catid=9:medicijnen&Itemid=16 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Leerlingen geven op creatieve wijze invulling aan eigen beeld psychiatrie • Stichting Pandora
  waanzin in het museum van de psychiatrie Zowel in de ochtend als in de middag kwam er een groep om kennis te maken met Het Dolhuys in Haarlem Stichting Pandora is betrokken bij de vormgeving van het educatieve programma voor jongeren in het voortgezet onderwijs van Het Dolhuys In dat kader was zij tevens gevraagd mee te werken aan de samenstelling van het programma van Cult on tour op 18 april 2006 De opzet van het programma van de dag Cult on tour was dat jongeren op 18 april met het museum of meerdere musea waar zij zich voor ingeschreven hadden konden kennismaken Elk museumbezoek duurde maximaal een uur en had een praktische invulling door middel van praktijkgerichte activiteiten en of opdrachten Voor het programma van Het Dolhuys was gekozen voor een verkorte rondleiding door het museum gevolgd door opdrachten met behulp van het nieuwe materiaal van het project Te Gek dat Stichting Pandora in samenwerking met SLO heeft ontwikkeld Tijdens de korte route door het museum werd onder meer werd stil gestaan bij de vraag kun je het aan de buitenkant zien als iemand psychische problemen heeft beeldvorming in het taalgebruik en de wijze waarop er in het heden verleden tegen mensen met psychische problemen is aangekeken Vervolgens werd het programma voortgezet in het leslokaal waar de jongeren in kleine groepjes uiteen gingen om met behulp van de opdrachtkaarten van het materiaal Te Gek iets te maken waarmee zij uitdrukking konden geven aan hun eigen beeld over het hebben van psychische problemen De werkvormen waaruit de groepjes jongeren konden kiezen waren beeldende kunst zoals bijvoorbeeld een tekening een collage en bestaande of zelfgemaakte gedichten Na een half uur werden de opdrachten die de jongeren gemaakt hadden gezamenlijk nabesproken Van ieder groepje lichtte een persoon toe wat ze gemaakt hadden

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=160:leerlingen-geven-op-creatieve-wijze-invulling-aan-eigen-beeld-psychiatrie&catid=42:jongeren&Itemid=81 (2016-01-29)
  Open archived version from archive •