archive-nl.com » NL » S » STICHTINGPANDORA.NL

Total: 731

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Wet Verplichte GGZ: centrale rol commissie en brede informatieverstrekking • Stichting Pandora
  eventueel specifiek deskundigen adviseert de commissie over de gewenste zorg op maat MVT 7 pp 7 Zij verzamelt de noodzakelijke informatie waaronder de actuele onafhankelijke medische verklaring de zorgkaart of de zelfbindingsverklaring en het zorgplan In een hoorzitting hoort zij de meest betrokken partijen de verzoeker de betrokkene de wettelijk vertegenwoordiger de zorgverantwoordelijke de familievertegenwoordiger de advocaat en zo nodig andere personen Artikel 5 13 In crisissituaties en bij de zelfbindingsverklaring geldt een korte procedure MVT pp 32 Kanttekeningen Stichting Pandora Stichting Pandora kan zich voorstellen dat met de commissie grotere zorgvuldigheid bij de besluitvorming over dwang tot stand komt en mogelijke willekeur kan worden voorkomen Zij is echter beducht voor de bureaucratisering en centralisering van de verplichte GGZ De aanname dat door het horen van meest betrokken partijen zoveel mogelijk kan worden voorkomen dat betrokkene moet worden geconfronteerd met een onvrijwillige interventie trekt Stichting Pandora in twijfel Ook het tegenovergestelde eerder en meer dwang kan hier het gevolg van zijn Bovendien kan een hoorzitting bedreigend overkomen en polariserend werken Zij is van mening dat de patiënt altijd apart gehoord moet worden Daarbij kan gevraagd worden of hij al dan niet aan breder overleg wil deelnemen Rechtspositie patiënt bedreigd door hoorzitting en gegevensuitwisseling Stichting Pandora acht het een grove schending van de privacy en de lichamelijke en geestelijke integriteit van de onder dwang te stellen psychiatrische patiënt als zijn hele hebben en houden in een breed gezelschap met potentieel verschillende belangen in een groep wordt besproken tijdens de hoorzitting bij feedback en rapportages Hiermee wordt afbreuk gedaan aan het uitgangspunt van het wetsvoorstel dat het horen van de patiënt centraal stelt Stichting Pandora protesteert tegen het doorbreken van het beroepsgeheim bij informatieverstrekking aan de commissie Dit tast de privacy en de rechtspositie van de patiënt aan en zijn vertrouwensband met

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=8%3Adwang-a-drang&id=302%3Awet-verplichte-ggz-centrale-rol-commissie-en-brede-informatieverstrekking&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=17 (2016-01-29)
  Open archived version from archive


 • Wet Verplichte GGZ: met één rechterlijke machtiging worden verplichte interventies vastgelegd • Stichting Pandora
  verplichte zorg om dit risico weg te nemen MVT 3 pp 3 Een commissie zal de rechter adviseren en als verzoeker optreden Met haar multidisciplinaire samenstelling jurist psychiater algemeen lid en eventueel specifiek deskundige n adviseert zij over de gewenste zorg op maat MVT 7 pp 7 Zij zal tevens als adviseur optreden bij beëindiging van verplichte zorg Eén rechterlijke machtiging op basis van een advies van de commissie over de noodzakelijke zorg legitimeert tot met name genoemde interventies MVT 8 pp 11 Toelichting Wetgevers Het bereik van de zorgmachtiging zal naadloos moeten aansluiten bij de omvang van de adviestaak van de commissie Met een grondige en kwalitatief goede voorbereiding van advies zal de rechter kunnen besluiten tot een machtiging waarmee de best geclausuleerde interventies kunnen worden gelegitimeerd en dus de juiste begrenzing van de dwang kunnen vaststellen MVT pp 34 Alleen die vormen van dwang kunnen worden toegepast waartoe de zorgmachtiging of de crisismaatregel legitimeert Alle voorzienbare interventies moeten in beginsel daarin zijn opgenomen MVT pp 38 Duur van de zorgmachtiging varieert van zes weken tot twee jaar dit kan door verlenging vijf jaar of meer zijn Artikel 6 2 De zorgmachtiging kan eerder dan de geldigheidsduur beëindigen als het doel van de verplichte zorg is bereikt en alle vormen van verplichte zorg zijn beëindigd zonder dat daaraan voorwaarden of beperkingen zijn verbonden MVT pp 34 Kanttekeningen Stichting Pandora Stichting Pandora trekt in twijfel of de commissie bij het bepalen van de zorgmachtiging zeker bij nieuwe patiënten voldoende kennis en inzicht heeft kan hebben en in staat is om vast te stellen welke verplichte zorg op maat noodzakelijk is De argumentatie dat de commissie op een effectieve en kwalitatief hoogwaardige wijze zal kunnen adviseren over de gewenste zorg op maat onderschrijft zij niet Gewenste zorg op maat wordt zowel

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=8%3Adwang-a-drang&id=304%3Awet-verplichte-ggz-met-een-rechterlijke-machtiging-worden-verplichte-interventies-vastgelegd&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=17 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Wet Verplichte GGZ: Kanttekeningen Stichting Pandora bij taken en bevoegdheden commissie • Stichting Pandora
  beroepsorganisaties in de geestelijke gezondheidszorg KNMG NVvP NVVA en GGZ Nederland die kritiek uitoefenen op de tweetrapsraket de commissie adviseert de rechter beslist bij de besluitvorming over dwang Hun pleidooi dat de rechter slechts marginaal zou mogen toetsen wijst Stichting Pandora af Juist op het complexe terrein van de psychiatrie en in het bijzonder bij dwang hoort o i de rechtspositie van de patiënt burger door een onafhankelijke rechter beoordeeld te worden inclusief de mogelijkheid om zelfstandig onderzoek te doen Onafhankelijke rechter beslist over onvrijwillige zorg In zijn schrijven van 23 september 2008 licht de minister van justitie het uitgangspunt van het kabinet toe Een onafhankelijke rechter behoort beslissingen over onvrijwillige zorg te nemen Samenvoeging van een juridische toets en een zorginhoudelijke afweging zou tot een ongewenste vermenging leiden Belangenverstrengeling commissies beroeps en zorgorganisaties ongewenst Stichting Pandora waarschuwt dat als de commissies en de beroeps en zorgorganisaties te zeer verstrengeld raken de onafhankelijkheid van de commissies wordt bedreigd en de positie van de patiënt ernstig wordt verzwakt Dit staat haaks op de doelstelling van het wetsvoorstel Overname taken IGZ door commissie onwenselijk De wetgevers stellen dat door de actieve houding van de commissie op individueel niveau voorafgaand aan en ter voorkoming van de toepassing van dwang feitelijk een deel zal worden vervuld van de oude op preventie gerichte taak van de gezondheidsinspectie IGZ Complementair hieraan wordt de toezichthoudende taak opgedragen aan de gezondheidsinspectie IGZ MVT 10 pp 13 Stichting Pandora wijst erop dat de preventieve taak om onvrijwillige zorg te voorkomen de kerntaak betreft van de geestelijke gezondheidszorg Het gestelde dat dit de exclusieve taak van de commissie zou zijn wijst zij af Taken op het gebied van de inspectie conflicteren o i met de centrale rol van de commissie bij de besluitvorming over verplichte zorg Stichting Pandora acht het

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=8%3Adwang-a-drang&id=300%3Awet-verplichte-ggz-kanttekeningen-stichting-pandora-bij-taken-en-bevoegdheden-commissie&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=17 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • 118 keer electroshock (ECT) vanwege depressie. Slechte voorlichting over bij- en nawerkingen • Stichting Pandora
  met twee keer per week ECT daarna één keer per week Dit is afgebouwd Meneer en de psychiater vinden dat de depressie minder is geworden Hij wilde eerder stoppen maar dat vond de psychiater niet verstandig Meneer gebruikt nu Anafranil als anti depressivum en een anti psychoticum erbij Seroquel Er zijn inmiddels veertien maanden verstreken sinds de laatste ECT behandeling Meneer heeft nog steeds erge last van het niet niet goed functioneren van het korte termijn geheugen en zijn concentratie In verband met deze klachten is door een neuroloog in het ziekenhuis een MRI scan gemaakt Hier zijn geen bijzonderheden op te zien Hij kon onverrichter zake naar huis Zijn psychiater vindt dat het wel lang duurt voordat meneer s geheugen en concentratie weer beter zijn Meneer vraagt de Helpdesk of we vaker horen dat herstel van geheugen en concentratie na ECT zo lang duren Bij sommige mensen is dat indertijd zo Er bellen of mailen meer mensen die aangeven hier lang last van te hebben We hebben ervaringsverhalen op onze website gezet onder het dossier Elektroconvulsietherapie ECT Ook op het Pandora Forum worden ervaringen uitgewisseld Richtlijnen Elektroconvulsietherapie en Besluitvorming dwang De richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie NVvP bieden ruime mogelijkheden voor Elektroconvulsietherapie zowel vrijwillig als onder dwang Dit leidt tot vragen en onrust bij patiënten Elektroshock ECT in de media Na artikelen in het blad Psy over elektroshock nr 7 2009 een uitzending van het programma EénVandaag 7 9 2009 Elektroshock onder dwang en kamervragen van de PvdA 8 09 2009 publiceert Deviant het tijdschrift tussen psychiatrie en maatschappij nr 62 jaargang 16 september 2009 onder de titel Elektroshock hype of übertherapie de volgende artikelen De comeback van de elektroshock van laatste redmiddel naar eerste keus therapie door Mark Janssen Elektroshock blijft controversieel onderzoek toont aan ECT

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=10%3Aelektroconvulsietherapie-ect&id=306%3A118-keer-electroshock-ect-vanwege-depressie-slechte-voorlichting-over-bij-en-nawerkingen&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=19 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Argumenten van patiënten bij verzet tegen (verplichte) zorg • Stichting Pandora
  c Clausules zijn opgenomen in de wet voor het betreden van de woning of plek waar betrokkene zich bevindt in het uiterste geval met behulp van de politie gedwongen vervoer en de toepassing van huisregels Ambulante zorg is als een zelfstandige verplichting afdwingbaar Mocht de betrokkene gedwongen medicatie weigeren althans daar niet mee instemmen dan voorziet het wetsvoorstel in een regeling voor gedwongen vervoer naar de instelling waar de medicatie poliklinisch alsnog kan worden toegediend Hoofdstuk 8 MVT pp 42 Kanttekeningen Stichting Pandora Definitie verplichte zorg te absoluut Gehanteerde definitie van verplichte zorg behoeft o i nuancering Verzet wordt vaak te absoluut gezien of eenduidig aan het ziektebeeld toegeschreven terwijl patiënten gegronde redenen voor kritiek kunnen hebben op de beoordeling de keuze of toepassing van verplichte zorg of op de bejegening Over ambulante verplichte zorg en verzet daartegen is nog weinig bekend Voorgestelde wettelijke uitbreiding van clausules over huisregels en vervoer moet kritisch bekeken worden Patiënten klagen nu al over ingrijpende interventies aanvechtbare gronden en disproportionaliteit bij de uitvoering hiervan De Derde Evaluatiecommissie signaleerde dat om de orde en veiligheid binnen een psychiatrische instelling te handhaven regelmatig maatregelen getroffen worden zoals het aanscherpen van de huisregels die ten koste gaan van de vrijheid en interne rechtspositie van de patiëntenpopulatie binnen de psychiatrische instelling als geheel 2007 Onderscheid tussen dwang op medische gronden en dwang als beheersmethode Stichting Pandora vraagt onderscheid te maken tussen dwang op medische gronden en dwang als beheersmethode Tevens moet onderscheid worden gemaakt tussen noodmedicatie en dwangmedicatie De balans tussen werking risico s en bijwerkingen van alle interventies moet worden meegewogen Subsidiariteit proportionaliteit effectiviteit en patiëntveiligheid luisteren hierbij nauw Dit bepaalt mede de gronden voor verzet Ambulante zorg behoeft specifieke voorwaarden en kennis van zaken De vaak nog beperkte onderbouwing van psychiatrische interventies en de heersende kritiek

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=298:argumenten-van-patienten-bij-verzet-tegen-verplichte-zorg&catid=8:dwang-a-drang&Itemid=17 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Open begrippen in Wet Verplichte GGZ kunnen leiden tot misdiagnose en meer dwang • Stichting Pandora
  voor verplichte zorg voldoen Als voorwaarde voor het verlenen van verplichte zorg geldt dat de psychische stoornis dermate ernstige vormen aanneemt dat zij betrokkene zodanig in haar greep heeft dat er ernstige schade voor hem of zijn omgeving ontstaat of dreigt te ontstaan MVT 5 pp 5 De wetgevers hanteren nieuwe begrippen en definities Voor het begrip psychische stoornis is aansluiting gezocht bij het classificatiesysteem van de DSM IV Hiermee kan ook een verstandelijke beperking een persoonlijkheidsstoornis verslaving dementie of een psychische stoornis bij kinderen en jeugdigen als psychische stoornis worden aangemerkt Gesteld wordt dat aangezien tegenwoordig verslaving veel meer als een ziekte wordt opgevat en ook meer geneeskundige verklaringen voor persoonlijkheidsstoornissen worden uitgeschreven het oorspronkelijke onderscheid dat de Wet Bopz aanbracht tussen echte psychiatrische ziektebeelden zoals psychotische aandoeningen en andere stoornissen is vervaagd MVT 5 pp 4 5 Aansluitend op Europese wetgeving is het begrip gevaar gevaarcriterium uit de Wet Bopz vervangen door het begrip schade bestaande uit levensgevaar lichamelijk letsel psychische materiële of financiële schade een verstoorde ontwikkeling of maatschappelijke teloorgang artikel 1 1lid d Met verstoorde ontwikkeling wordt gedoeld op kinderen en jeugdigen waarbij de ontwikkeling naar de volwassenheid ernstig verstoord wordt door de psychische stoornis waaraan zij zelf of hun opvoeders lijden MVT pp 20 Gedwongen behandeling van een somatische aandoening wordt mogelijk in samenhang met zorg en dwang gericht op het herstel van de psychische stoornis MVT 11 pp 15 Kanttekeningen Stichting Pandora bij de uitbreiding van de stoornissen die rechtvaardigen tot dwang Het gehanteerde classificatiesysteem DSM IV is aan kritiek onderhevig De DSM categorieën zijn grof of ze iets zeggen over het verloop van de ziekte en het waarschijnlijke effect van therapeutische interventies is aanvechtbaar Een cultuursensitieve benadering ontbreekt ondanks de culturele en etnische diversiteit van de patiëntenpopulatie Misdiagnose en verkeerde beoordeling liggen op

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=301:open-begrippen-in-wet-verplichte-ggz-kunnen-leiden-tot-misdiagnose-en-meer-dwang&catid=8:dwang-a-drang&Itemid=17 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Wet Verplichte GGZ maakt meer dwang mogelijk • Stichting Pandora
  persoonsvolgende regeling voor een persoon die als gevolg van zijn psychische stoornis een aanzienlijk risico op ernstige schade voor zichzelf of anderen veroorzaakt waarbij de rechter een zorgmachtiging kan verlenen die legitimeert tot verschillende vormen van verplichte zorg om dit risico weg te nemen Memorie van Toelichting 3 blz 3 Meer interventies onder dwang Eén rechterlijke machtiging over de noodzakelijke zorg op basis van een advies van een in het leven te roepen commissie legitimeert tot met name genoemde interventies MVT 8 pp 11 Het arsenaal aan interventies wordt uitgebreid zorg wordt gedefinieerd als een vorm van verzorging bejegening behandeling waaronder opneming in een accommodatie begeleiding of beveiliging artikel 1 1 lid b De gedwongen opneming zal één van de interventies in de zorgketen zijn waarvan de rechter kan bepalen dat en wanneer ze nodig zijn Kanttekeningen Stichting Pandora bij de Wet Verplichte GGZ Met dit wetsvoorstel dreigen de mogelijkheden en de aanleidingen voor dwangtoepassing aanzienlijk te worden verruimd Stichting Pandora verwacht dat wanneer de mogelijkheden tot meer dwang wettelijk worden vastgelegd de praktijk van de hulpverlening zich hieraan zal aanpassen Inflatie van het begrip dwang en makkelijkere toepassing van verplichte interventies bij meer mensen liggen daarmee op de loer Stichting Pandora is van mening dat Gebrek aan inspanning voor vrijwillige zorg niet de oorzaak mag zijn dat eerder zwaarder en of langer dwang wordt toegepast Het mijden van lastige patiënten uit de kliniek en of het toepassen van cumulatief agressieve medicijnen in hoge doseringen geen alternatieven mogen zijn voor isoleren of opname Niet eenzijdig en onvoorwaardelijk mag worden vertrouwd op de mogelijkheden van medicijnen Elektroshock ECT niet onder dwang mag worden toegepast Kennis ter zake en gespecialiseerde zorgfaciliteiten cruciaal zijn De patiëntveiligheid bij verplichte interventies gewaarborgd moet worden Zij waarschuwt voor de vele onbekende factoren betreffende effecten en implicaties

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=303:wet-verplichte-ggz-maakt-meer-dwang-mogelijk&catid=8:dwang-a-drang&Itemid=17 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Toename van separaties door weigerachtige patiënten • Stichting Pandora
  om medicijnen te nemen een psychiater alleen tot behandeling overgaat als de patiënt een gevaar vormt voor zichzelf of voor zijn omgeving Psychiatrische patiënten hebben op grond van de wet BOPZ een uitermate sterke rechtspositie Dat heeft gevolgen voor de behandeling Beijaert Als iemand in de war is en boos omdat hij niet opgenomen wil zijn en vervolgens niet behandeld wil worden voor die verwardheid dan zijn onze handen gebonden Dan bestaat de kans dat de situatie escaleert en een separatie niet voorkomen kan worden De psychiater hoopt dat de Tweede Kamer besluit dat de hele wet BOPZ op de schop gaat en dat er een betere wet komt Op dit moment ligt bij de Eerste Kamer een voorstel om de BOPZ te wijzigen Als dat wordt aangenomen ontstaat er voor de behandelaar meer vrijheid om over te gaan tot dwangbehandeling Dwangbehandeling is dan toegestaan als er geen zicht is op verbetering in de situatie van de patiënt Hierdoor is iemand sneller uitbehandeld en kan hij weer naar huis Beijaert Medicatie is een onmisbaar onderdeel van het genezingsproces Toon Vriens van stichting Pandora ziet deze ontwikkeling met zorg en vrees tegemoet De stichting Pandora is belangenbehartiger voor mensen met psychische of psychiatrische problemen Vriens is bezorgd over de zelfbeschikking van de patiënt Als er straks onder dwang medicatie gegeven mag worden dan wordt het enige doel van een behandeling dat ongewenste verschijnselen ingedamd worden De patiënt krijgt dan namelijk psychofarmaca toegediend voor eigen bestwil en heeft geen poot om op te staan als hij dat niet wil Volgens Vriens gaat het maar om een kleine groep patiënten die moeilijk hanteerbaar is Misschien een half procent Ik kom eerlijk gezegd liever 20 psychiatrische patiënten op straat tegen dan een groepje van 20 jongeren De vraag is of dwangmedicatie de enige manier is om separaties te vermijden Ria Trinks meent van niet Trinks is voorzitter van de Werkgroep Drang en Dwang van het Landelijk Platform van Cliënten en Familieorganisaties in de GGZ Het gaat allemaal om menselijkheid zegt ze Er zijn heel veel methodes om te voorkomen dat situaties uit de hand lopen Dat begint eigenlijk al bij de bejegening door het personeel Is er bereidheid tot communicatie Zijn ze bereid om altijd bij de patiënten te zijn Het contact houden met een psychotische patiënt is van wezenlijk belang voor hem of haar om weer contact te krijgen met de werkelijkheid Trinks noemt als voorbeeld de GGZinstelling Rivierduinen in Zuid Holland Hier is het personeel voortdurend in de nabijheid van de cliënten De verpleegpost op de afdeling is inmiddels zelfs omgebouwd tot bruin café Een ander voorbeeld is De Gelderse Roos in Tiel waar gewerkt wordt onder het motto iedere separatie is te voorkomen In plaats van isoleercellen beschikt men hier over comfort rooms een prettige ruimte waar iemand even tot zichzelf kan komen Er zijn meer voorbeelden zoals het aanbieden van een maaltijd aan een patiënt die zojuist gearriveerd is of in geval van crisis het inschakelen van familie of andere

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=82:toename-van-separaties-door-weigerachtige-patienten&catid=8:dwang-a-drang&Itemid=17 (2016-01-29)
  Open archived version from archive •