archive-nl.com » NL » S » STICHTINGPANDORA.NL

Total: 731

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Aandacht voor serotoninesyndroom bij meervoudig medicijn gebruik • Stichting Pandora
  te stoppen Hoe lang duren onttrekkingsverschijnselen en bijwerkingen bij en na het stoppen Goede voorlichting overleg en begeleiding medicijnbewaking door arts en apotheker zijn daarbij van cruciaal belang Vrouwen depressie migraine en pijn Wat betreft het serotoninesyndroom werd recent aan de Pandora Helpdesk de zorg uitgesproken hoe dit bijvoorbeeld ligt bij de combinatie van depressie en migraine Volgens mij ligt het grootste risico in de combinatie van de medicijnen tegen migraine de zogenaamde triptanen Immigran Almogran e a die iets doen met de serotoninespiegel en de antidepressiva die ook iets doen met het serotonine in de hersenen Ik slik allebei en maak me zorgen Mensen hebben behoefte aan nadere informatie wat betekent dit voor mij Bovengenoemd artikel in het Pharmaceutisch weekblad geeft aan dat uit eerder SFK onderzoek Stichting Farmaceutische Kengetallen bekend is dat vrouwen meer antidepressiva enerzijds en middelen tegen migraine anderzijds gebruiken dan mannen Binnen deze geneesmiddelengroepen is er een aantal middelen die de serotoninespiegel verhogen en in combinatie het risico op het serotoninesyndroom doen toenemen Het is dan ook niet verbazingwekkend dat het bij de interactie searches met serotonine in 79 van de gevallen om vrouwen gaat De apotheker wordt aangeraden een patiënt met migraine die ook antidepressiva gebruikt een almotriptan te adviseren in plaats van sumatripan In plaats van tramadol kan aan een patiënt die antidepressiva gebruikt een pijnstiller worden aangeraden die geen invloed heeft op de serotonine bloedspiegel Men wijst op de rol van de apotheker bij medicijnbewaking naast de arts is de apotheker een aanspreekpunt voor de patiënt Registratieonderzoek en ervaringen in de praktijk Medicijnen worden met name getest op gezonde jonge westerse mannen eenmaal op de markt worden ze voor een veel bredere doelgroep ingezet Historisch gezien hebben juist vooral vrouwen kalmerende middelen en antidepressiva voorgeschreven gekregen De eerste reclames voor Librium waren een sterke mannenhand die een vrouwenhand vasthield Whatever her problem give her a librium Berichten uit het laboratorium van de samenleving over ervaringen met depressie en antidepressiva Froukje Bos Stichting Pandora 2002 Gelukkig wordt er nu gedifferentieerder gedacht maar toch verdient gericht onderzoek naar klachten en medicijngebruik door vrouwen bijzondere aandacht temeer daar het gebruik in verhouding nog steeds bijzonder hoog ligt In 2004 hebben vrouwen 71 miljoen keer een receptgeneesmiddel gekregen de pil niet meegerekend en mannen 48 miljoen keer Van dit verschil zijn 10 miljoen verstrekkingen toe te schrijven aan verschillen in leeftijdsopbouw tussen de seksen en 13 miljoen verstrekkingen aan overige factoren Vrouwen overtreffen mannen voornamelijk in het gebruik van middelen voor het zenuwstelsel zoals slaapmiddelen 2 4 keer zoveel kalmeringsmiddelen 2 keer zoveel antidepressiva 2 1 keer zoveel en migrainemiddelen 4 5 keer zoveel Pharmaceutisch Weekblad Jaargang 140 Nr 13 1 april 2005 Ook meldingen serotoninesyndroom bij één enkel middel Juist de patiënt gebruiker met nog onbekende of uitzonderlijke ervaringen is vaak lang op zoek naar erkenning en hulp Betrouwbare publicaties kunnen daarbij van grote steun zijn voor arts en patiënt Het geneesmiddelenbulletin wijst erop dat er ook meldingen zijn geweest van ernstig serotoninesyndroom na een

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=112:aandacht-voor-serotoninesyndroom-bij-meervoudig-medicijn-gebruik&catid=9:medicijnen&Itemid=16 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Risico’s voor patiënten door toename macht farmaceutische industrie • Stichting Pandora
  en of verkeerd voorgelicht Veronderstelde heilzame werking en effectiviteit van medicijnen worden eenzijdig benadrukt of op onterechte gronden gesuggereerd risico s worden onderbelicht Een farma centrische cultuur wordt gecreëerd en stellig geloven in medicijnen gestimuleerd ten koste van zorgvuldige risico inschatting en voorlichting evenals van aanbod en ontwikkeling van andere behandelmethoden en zorg Diagnostische kennis schiet tekort De moeilijkheidsgraad van de juiste toepassing van medicijnen ars praescribendi is groot veel artsen zijn onvoldoende op de hoogte Risico s en knelpunten bij starten gebruik en stoppen worden onvoldoende onderzocht geproblematiseerd en gecommuniceerd Het belang van onafhankelijk onderzoek scholing en voorlichting is groot Echter bij bijscholing en voorlichting van medische beroepsgroepen heeft de industrie een belangrijke sturende vinger in de pap evenals bij het bepalen van diagnostische systemen richtlijnen en andere pijlers van het medisch handelen Dit doet geen recht aan de complexiteit van de menselijke geestelijke gezondheid en zet de kwaliteit van zorg op maat onder druk Door het in de markt zetten van ziektebeelden met het oog op de daarbij horende medicatie dreigen klachten soms te snel te worden gemedicaliseerd Ook patiënten zelf gaan hun psychische klachten eerder interpreteren als ziekte Dit is belangrijk als het om ernstige signalen gaat maar de gezonde kant van psychische problemen en processen moet daarbij niet uit het oog verloren worden Beeldvorming en marketingstrategieën van de industrie beïnvloeden verzekeringsbeleid en her formulering van wetten en maatregelen betreffende de sociale zekerheid en de toepassing van dwangmedicatie de wet bopz De rooskleurige beeldvorming ten aanzien van de effectiviteit en kwaliteit van medicijnen heeft een dusdanige vlucht genomen dat de burger patiënt gebruiker geen partij meer is als hij andere klachten en opvattingen heeft Signalen van patiënten familie omgeving kritische behandelaars hulpverleners en wetenschappers worden onvoldoende onderzocht en ter harte genomen Sommige patiënten geven aan dat ook ernstige klachten worden gebagatelliseerd De vertrouwensrelatie arts patiënt en de kwaliteit van behandeling worden hierdoor aangetast Lichamelijke en geestelijke gezondheid van een deel van de patiënten gebruikers staan op het spel Signalen van patiënten worden vaak als incidenten gezien Data en ervaringen van patiënten en familie organisaties Helpdesks en Experiencebased onderzoek worden ondergewaardeerd en op de lange baan geschoven Pas als onderdeel van kwantitatief onderzoek worden zij meegewogen Klokkenluiders moe s ten hard aan de bel trekken Sinds kort is er meer aandacht voor ervarings data Ook patiënten mogen langs formele wegen klagen hoewel toegankelijkheid en bekendheid van de meldpunten nog beperkt zijn Rapportage en analyse van de data zijn echter exclusief en niet transparant Terugkoppeling naar en voorlichting van betrokken patiënten en hun omgeving is onvoldoende Velen zijn erg eenzaam met hun klachten en zijn op zoek naar ter zake kundige Evidence en Experience based informatie lotgenotencontact en ondersteuning Evidencebased onderzoek dat aansluit bij hun klachten en vragen voor tijdens en na gebruik is een belangrijke ondersteuning voor patiënten en hun omgeving Vaak vinden zij hierdoor meer gehoor bij behandelaars en beleidsmakers en kunnen ook knelpunten en klachten meer begrijpelijk maken voor zichzelf en hun omgeving Stichting Pandora pleit

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=140:risicos-voor-patienten-door-toename-macht-farmaceutische-industrie&catid=9:medicijnen&Itemid=16 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Uitgelicht: Hoopvol Risico, ervaringen met het gebruik van psychofarmaca • Stichting Pandora
  dat nooit meer Voor een vrij groot aantal heeft tijdelijk ophouden wel degelijk een positief gevolg gehad Men voelde zich meer bij zichzelf komen minder last van bijwerkingen enz Een klein aantal respondenten is tevreden over de steun die zij hebben gekregen bij het afbouwen van psychofarmaca Met goede begeleiding van een arts blijkt ophouden met het gebruik voor hen heel goed mogelijk Het rapport concludeert dat er in het algemeen weinig informatie is over stoppen en afbouwen zeker bij het voorschrijven daardoor wordt het beginnen van psychomedicatie een avontuur met een onzeker einde Diversiteit behandelaanbod en informed consent Zijn psychiaters voldoende kritisch en terughoudend zijn ten aanzien van medicatie In het algemeen mag de behandeling niet alleen bestaan uit medicatie Het beleid is dat medicatie ondersteunend moet zijn voor andere behandeling Veel medicijnen voorschrijven staat daarmee op gespannen voet Betekent dat niet dat psychiaters altijd de vraag moeten stellen kan het niet minder net als veel cliënten dat doen Hoopvol risico benadrukt het belang van informed consent toestemming voor behandeling is pas mogelijk na informatie Geen informatie zou moeten betekenen geen behandeling Acceptatie van medicijnen is voor de cliënt een grote stap die pas met grote overtuiging gezet kan worden als je het idee hebt dat je het zelf ook wilt Erkenning van de autonomie eigen wens verantwoordelijkheid en motivatie zijn cruciaal Maar of dat altijd de praktijk is is de vraag Cliënten voelen vaak dwang vanuit het instituut Ondanks de juridische vrijwilligheid laten sommige respondenten weten dat er van echte vrijwilligheid vaak geen sprake is Klachten over bijwerkingen serieus nemen Cliënten melden de bijwerkingen aan hun behandelaars case managers en de verpleegkundigen op de afdeling Zij willen het graag bespreken met de bedoeling om er meer duidelijkheid over te krijgen maar ook om naar oplossingen te zoeken Voor cliënten is de medicatie een erg serieus gespreksonderwerp juist omdat het hun leven intens beïnvloedt en zo n grote invloed heeft op tal van terreinen inclusief het zelfbeeld hoe kijkt iemand tegen zichzelf en zijn plek in de wereld aan Bijna 69 geeft aan de bijwerkingen wel eens te hebben besproken met de behandelaar Een kwart van de respondenten overigens niet De bijwerking serieus nemen is in de praktijk bepaalt niet vanzelfsprekend Soms wordt er helemaal niet ingegaan op klachten van cliënten over bijwerkingen Ze worden doodgezwegen en genegeerd Regelmatig wordt er een beroep gedaan op de cliënt het maar te accepteren en te slikken Er worden lapmiddeltjes aangeraden die niet werken bijvoorbeeld tegen droge keel kauwgum gebruiken of ijsblokjes in de mond nemen die ijsblokjes zijn overigens niet aanwezig op de afdeling of de verpleging zegt dat ik meer sla moet eten in plaats van vette dingen Nog een punt is dat de bijwerkingen ontkend worden en op het conto worden geschreven van de ziekte Cliënten voelen zich niet serieus genomen worden onmondig en worden gedwongen zich er maar bij neer te leggen Zij worden op deze manier niet uitgedaagd de regie in eigen hand te houden en bewust

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=147:uitgelicht-hoopvol-risico-ervaringen-met-het-gebruik-van-psychofarmaca&catid=9:medicijnen&Itemid=16 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Voorlichting over gebruik psychofarmaca bij zwangerschap en borstvoeding schiet te kort • Stichting Pandora
  dat het helemaal niet veilig is om Effexor te gebruiken En dat vind ik dus zo moeilijk zet drie specialisten naast elkaar en stel ze dezelfde vraag en alle drie zullen ze hem anders beantwoorden Ik zelf ben absoluut geen voorstander van gebruik van een antidepressivum tijdens zwangerschap ook al zijn deze niet teratogeen misvorming tot gevolghebbend gebleken maar het idee dat je kindje verslaafd ter wereld komt en opstart problemen heeft vind ik toch wel erg zwaar wegen Ook de effecten van het medicijn op de lange termijn zijn nog niet bekend Wat wanneer je kindje een ziekte krijgt zul je je altijd afvragen komt het door de medicijnen of en daar moet je dan wel weer mee zien te leven Patiënten gebruikers stellen vaak hele exacte vragen als over hoeveel miligram ze wel of niet mogen gebruiken Zij informeren ook preventief om zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met het gebruik van psychofarmaca in relatie tot hun kinderwens Stichting Pandora heeft de belangrijkste vragen op een rijtje gezet in eerste instantie voor lithium en depressie maar dezelfde vragen worden voor alle psychofarmaca gesteld Meest gestelde vragen aan de Pandora Helpdesk rond gebruik lithium en antidepressiva tijdens conceptie zwangerschap en borstvoeding Heeft het gebruik door mannen van een antidepressivum of Lithium invloed op de conceptie Heeft het gebruik van een antidepressivum of Lithium door de moeder invloed op de conceptie Hoe lang voor de conceptie moet ik het gebruik staken M v Kan ik tijdens de zwangerschap een antidepressivum of Lithium gebruiken Kan ik beginnen met gebruik als ik tijdens de zwangerschap depressief wordt Heeft het zin om een ander soort antidepressivum of Lithiumpreparaat te gaan gebruiken als ik zwanger wil worden Is bekend of het ene middel meer of minder schadelijk is dan het andere Heeft veranderen van medicijn zin of is het zelfs noodzakelijk als ik al zwanger ben en me ongerust maak over negatieve invloed op de vrucht Is het mogelijk heeft het zin om het antidepressivum of het Lithiumpreparaat af te bouwen tot een bepaald minimum Stoppen is voor mij geen optie Welke afweging moet ik maken wat is het slechtste stoppen met antidepressiva en depressief worden tijdens de zwangerschap of doorgaan met gebruik Hoe zit dit met Lithiumpreparaten Heeft een pasgeboren kind onthoudingsverschijnselen als de moeder een antidepressivum gebruikt Mag ik borstvoeding geven als ik antidepressiva slik Moet ik stoppen niet beginnen met borstvoeding als ik antidepressiva slik of wil gaan slikken Mag ik borstvoeding geven als ik lithium slik Moet ik stoppen niet beginnen met borstvoeding als ik lithium slik of wil gaan slikken Dezelfde vragen als bij zwangerschap kunnen ook bij boirstvoeding worden gesteld maakt de dosering uit Is het een antidepressivum meer of minder schadelijk dan het andere Enkele specifieke vragen bij zwangerschap Van Anafranil overstappen op Fevarin om de gevolgen voor de ongeboren vrucht te beperken Van Camcolit overstappen op Litarex Volgens mijn huisarts kan een zwangerschap met clomipramine wel Forum 04 06 2004 Ik ben mijn antidepressiva clomipramine aan

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=149:voorlichting-over-gebruik-psychofarmaca-bij-zwangerschap-en-borstvoeding-schiet-te-kort&catid=9:medicijnen&Itemid=16 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Uitgelicht: De glijdende schaal van geneesmiddel naar genotmiddel met een ‘verslavende’ werking • Stichting Pandora
  afhankelijkheid De tijd is rijp voor de maatschappelijke erkenning van het verschijnsel van geneesmiddelenverslaving Dit constateert Prof dr Toine Pieters bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van de farmacie aan de Rijksuniversiteit Groningen RUG in Foliolum Jaargang XVIII editie V juli 2005 8 12 In hun levensloop van geneesmiddel naar genotmiddel met een problematisch verslavende werking onderscheiden heroïne en cocaïne eind 19e eeuw op de markt als geneesmiddel zich maar weinig van klassieke slaap en kalmeringsmiddelen als Veronal of Librium Volgens de meest recente gegevens uit het verslavingsonderzoek geldt bij al deze middelen dat zo n 10 tot 15 van de regelmatige gebruikers uiteindelijk hiervan psychisch afhankelijk wordt Wat opvalt in de carrière van Veronal en andere barbituraten is dat chronisch barbituraat gebruik reeds in de jaren twintig geproblematiseerd wordt maar dat het tot de jaren zestig duurt voordat dit algemeen erkend wordt als maatschappelijk probleem In het medisch wetenschappelijke domein heet Veronalisme dan al meer dan dertig jaar een plaats naast morfinisme De populariteit van Librium en het nauw verwante diazepam Valium en het uitdijend indicatiegebied hebben de grenzen in alle richtingen ruim overschreden De sporadische wetenschappelijke publicaties waarin werd gewaarschuwd voor zowel de indicatie inflatie van de benzo s

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=146:uitgelicht-de-glijdende-schaal-van-geneesmiddel-naar-genotmiddel-met-een-verslavende-werking&catid=9:medicijnen&Itemid=16 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Amerikaanse registratie-autoriteit FDA wijst op suïcidegevaar bij gebruik antidepressiva • Stichting Pandora
  onderzoek nu ook een gezondheidsadvies uit doen gaan over risico s bij het gebruik van antidepressiva door volwassenen De bedoeling van de waarschuwing is om artsen en patiënten alert te maken Antidepressiva worden voor verschillende soorten klachten voorgeschreven o a bij depressie angst en paniek Vooral volwassenen die vanwege depressie antidepressiva krijgen voorgeschreven zo luidt het advies moeten samen met de arts goed in de gaten houden of bij het gebruik van antidepressiva de depressieve klachten verergeren en of mogelijke zelfmoordgedachten of daadwerkelijk suïcidaal gedrag toenemen Speciale oplettendheid zou nodig zijn bij het aller eerste gebruik van antidepressiva en bij het veranderen van de dosis Volwassenen bij wie de symptomen bij de behandeling toenemen inclusief toename van zelfmoordgedachten of suïcidaal gedrag moeten gezien worden door hun behandelaar arts Deze moet beoordelen of dosering of middel veranderd moeten worden u moet stoppen met gebruik of dat andere maatregelen genomen moeten worden Enige tijd geleden is in Amerika en Europa een officiële waarschuwing uit gegaan wat betreft het gebruik van antidepressiva door kinderen Op de website van het CBG College ter beoordeling van geneesmiddelen kunt u hier meer over lezen Nieuwsbericht 23 april 2004 Paroxetine seroxat moet niet gebruikt worden bij kinderen en adolescenten onder de 18 Tevens vermeldt deze website op 24 mei 2005 voor volwassenen en kinderen dat bijsluiter en SPC van anti depressivum paroxetine bevattende producten werden aangepast met een waarschuwing tegen het voorschrijven van paroxetine bij kinderen en adolescenten met een aanscherping van waarschuwing voor patiënten met een verhoogd risico op suïcidaal gedrag patiënten met een voorgeschiedenis van suïcidaal gedrag of suïcidale gedachten voor aanvang van de behandeling en voor jong volwassenen aanscherping van waarschuwingen met betrekking tot ontwenningsverschijnselen bij het stoppen van de behandeling Aanscherping van waarschuwingen betreffende acathisie Let op Als u antidepressiva gebruikt en geen

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=115:amerikaanse-registratie-autoriteit-fda-wijst-op-suicidegevaar-bij-gebruik-antidepressiva&catid=9:medicijnen&Itemid=16 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Stijging gebruik antidepressiva hangt samen met vertrouwen artsen in SSRI’s • Stichting Pandora
  PandoraNieuws Stijging gebruik antidepressiva hangt samen met vertrouwen artsen in SSRI s 01 juni 2005 trefwoorden artikel medicijnen Het Pharmaceutisch Weekblad van 10 juni 2005 vermeldt dat het gebruik van antidepressiva sterk is toegenomen van 5 1 miljoen verstrekkingen in 2003 tot 5 5 miljoen verstrekkingen in 2004 8 Antidepressiva worden overwegend chronisch gebruikt 9 van de 10 voorschriften betreffen een herhaling van een eerder recept Van de 760 000 Nederlanders die in het laatste halfjaar van 2004 via de apotheek een antidepressivum hebben gekregen zijn 14 000 personen 2 jonger dan 21 jaar De afgelopen 5 jaar is het gebruik van antidepressiva met 33 toegenomen Patiënten maken zich ongerust Ze willen weten bij welke klachten welke aanpak en behandeling is te adviseren Wat kan de patiënt bij het gebruik van antidepressiva en in het bijzonder van ssri s als paroxetine Seroxat citalopram Cipramil fluoxetine Prozac sertraline Zoloft verwachten Hoe verhouden bovenstaande getallen en het vertrouwen van de artsen zich tot de ernstige signalen over gebrek aan werking en risico s van ssri s Wat betekent het voor patiënten gebruikers als wetenschappelijk onderzoek wordt gehanteerd als wapen bij de marketing van medicijnen Download hieronder het volledige artikel stijging antidepressiva vertrouwen

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=144:stijging-gebruik-antidepressiva-hangt-samen-met-vertrouwen-artsen-in-ssris&catid=9:medicijnen&Itemid=16 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Onrust onder patiënten over persbericht NVVP en TNS-Nipo • Stichting Pandora
  s zijn nu enige tijd op de markt Naar mate medicijnen langer en door meer mensen gebruikt worden inmiddels door miljoenen mensen komen ook knelpunten en vragen boven De media stellen zich tot taak ontwikkelingen in de samenleving te volgen en te publiceren dus ook over deze bevindingen Dat ging inderdaad om een aantal opvallende en ingrijpende berichten Internationaal te beginnen in Amerika en Engeland werd het gebruik van SSRI s door kinderen onder de 18 sterk afgeraden Ook in Nederland is dit uitgebreid in de pers geweest Het adviescomité van het Centrale Europese Geneesmiddelenagentschap raadt het gebruik van twee soorten antidepressiva SSRI s en SNRI s af voor de behandeling van depressie bij kinderen en jongeren onder de achttien jaar Uit meerdere recente onderzoeken is namelijk gebleken dat er een mogelijk verhoogd risico van zelfmoordgedrag kan ontstaan met inbegrip van zelfmoordpogingen en zelfmoordgedachten en of hiermee samenhangend gedrag als zelfpijniging agressie woede plotselinge wisseling van stemming Deze berichtgeving riep des te meer onrust op omdat relatief veel kinderen en jongeren deze medicijnen al gebruiken en omdat men juist blij was dat antidepressiva een mogelijkheid leken te bieden om depressie bij kinderen en jongeren te kunnen behandelen De knelpunten waren echter te lang ernstig onderbelicht gebleven Er vindt nu een herbezinning plaats Andere berichten in de pers gingen onder meer over bijwerkingen als gewichtstoename en libidoverlies bij het gebruik van antidepressiva die zo storend werken dat dit een belangrijke reden is voor patiënten om niet te beginnen of vroegtijdig te stoppen met gebruik van antidepressiva Ook verminderen en afbouw werden als knelpunten genoemd dit heeft te maken met onttrekkingsverschijnselen en verslaving aan antidepressiva De BBC maar ook Nederlandse media en kranten besteedden aandacht aan incidenteel voorkomende maar ernstige risico s bij het starten van gebruik Net als bij kinderen blijkt ook bij volwassenen bij het aller eerste gebruik emotionele onrust te kunnen ontstaan agressie pogingen tot zelfdoding en incidenteel zelfs moord worden tot in rechtszaken toe aan de werking van antidepressiva toegeschreven Dit zijn extreme klachten die niet vaak voorkomen toch is het belangrijk dat men hier alert op is Daarnaast spelen andere en minder ernstige klachten en vragen een rol bij dagelijks gebruik en behandeling Het Maandblad Geestelijke volksgezondheid MGv besteedde in maart j l een heel nummer aan SSRI s tweede generatie antidepressiva en gaf nader inzicht in wetenschappelijke onderbouwing van de werking bijwerkingen en gebrek aan werking van deze middelen De Universiteit van Groningen RUG organiseerde een reeks lezingen debatten en filmvertoningen over psychofarmaca en in het bijzonder antidepressiva 3 Op 25 april hield de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de invloed van de farmaceutische industrie op onderzoek naar geneesmiddelen 4 Kennelijk is het tijd voor een brede maatschappelijke discussie over voor en nadelen van antidepressiva en de verschillende belangen die op deze miljardenmarkt spelen Het TNS Nipo onderzoek stelt hier tegenover zo stelt het persbericht dat Gebruikers en partners aangeven dat ze tevreden zijn over de middelen meer dan 90 procent vindt de middelen effectief en

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=134:onrust-onder-patienten-over-persbericht-nvvp-en-tns-nipo&catid=9:medicijnen&Itemid=16 (2016-01-29)
  Open archived version from archive •