archive-nl.com » NL » S » STICHTINGPANDORA.NL

Total: 731

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Jongeren met psychische problemen in de knel • Stichting Pandora
  Wajong zou met name toenemen doordat steeds meer jongeren met psychische beperkingen een beroep op deze voorziening doen Dit zullen in de toekomst vooral jongeren zijn met autisme aan autisme verwante stoornissen zoals PDD NOS ADHD persoonlijkheidsstoornissen en gedragsproblemen Gepamperd In de berichtgeving en discussies over de Wajong wordt vaak gesuggereerd dat veel van deze jongeren ten onrechte profiteren van de Wajong Jongeren die vroeger nog werden gezien als asociaal of gewoon lastig krijgen nu ten onrechte een medisch etiket opgeplakt is de teneur De Wajong wordt aangeduid als comfortabele hangmat voor jongeren Ze worden gepamperd en afhankelijk gemaakt terwijl ze eigenlijk moeten worden aangespoord om gewoon aan de slag te gaan om zelf verantwoordelijk te zijn voor hun inkomen Luxe zorg De voorstellen in de AWBZ zijn erop gericht om ondersteunende en activerende begeleiding voor jeugdigen met psychiatrische aandoeningen niet meer te vergoeden Er wordt onterecht het beeld geschapen dat het hierbij gaat om luxe zorg Ook in deze discussie overheerst het beeld van een verwekelijkte verwende generatie Maar iedereen die wel eens een school heeft bezocht voor zeer moeilijk lerende kinderen zal weten dat het wel degelijk gaat om zware en complexe problematieken Zeker het is hard nodig

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=57%3Awerk-en-inkomen&id=295%3Ajongeren-met-psychische-problemen-in-de-knel&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=116 (2016-01-29)
  Open archived version from archive


 • Werken met en na psychische problemen • Stichting Pandora
  van Stichting Pandora Vorige week donderdag vertelde hij zijn persoonlijke verhaal aan leidinggevenden van de Belastingdienst Vorige week donderdag organiseerde de Belastingdienst een themadag Welbevinden met diverse workshops voor leidinggevenden Twee ervaringsdeskundigen van Stichting Pandora mensen die zelf uitgevallen zijn met psychische klachten en weer zijn teruggekeerd op de werkvloer verzorgden de workshop Ziekteverzuim om psychische redenen In de workshop vertelden ze met welke klachten ze uitvielen welke factoren daarbij een rol speelden welke signalen er van tevoren waren en hoe mensen er in hun omgeving op reageerden De betrokkenheid van de deelnemers was erg groot vertelt één van de ervaringsdeskundigen achteraf De leidinggevenden waren onder de indruk van ons persoonlijke verhaal en vonden het erg verfrissend Het is belangrijk dat dit soort verhalen uit de taboesfeer komen De medewerkers van de Belastingdienst hebben het goed opgepakt We hebben gelijk al gesproken over een mogelijk vervolg Een derde van het ziekteverzuim in Nederland is om psychische redenen Ondanks de toegenomen aandacht blijft het een onderwerp waarover niet gemakkelijk wordt gesproken In de workshop van Stichting Pandora wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden om als leidinggevende adequaat met signalen van psychische problemen om te gaan Steeds meer bedrijven en organisaties erkennen

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=57%3Awerk-en-inkomen&id=293%3Awerken-met-en-na-psychische-problemen&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=116 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Stichting Pandora geeft workshop bij Shell • Stichting Pandora
  begon met haar persoonlijke ervaringen met een burn out en vertelde over haar stress uit een periode dat zij zelf werkte bij een internationaal commercieel bedrijf Haar verhaal gaf inzicht in de verschillende factoren die een rol kunnen spelen bij burn out zoals een moeilijke werksituatie privéproblemen en een groot verantwoordelijkheidsgevoel De openheid werd zeer gewaardeerd en veel aanwezigen herkenden stukken uit het verhaal Vervolgens werd er met de deelnemers

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=57%3Awerk-en-inkomen&id=292%3Astichting-pandora-geeft-workshop-bij-shell&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=116 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Praktijksignalement: herbeoordeling, reïntegratie, werk? • Stichting Pandora
  Uit een onderzoek van 21 cliënten en patiëntenorganisaties waaronder Stichting Pandora blijkt dat er veel knelpunten zijn bij de reïntegratie van mensen na de herbeoordelingen De respondenten zijn veelal negatief over de ondersteuning bij reïntegratie en schatten hun kansen op

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=57%3Awerk-en-inkomen&id=287%3Apraktijksignalement-herbeoordeling-reintegratie-werk&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=116 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Wajong biedt zekerheid, maar geen werk • Stichting Pandora
  Werk en inkomen Artikelen Beleidsreacties Ervaringen ECT EPD E Health Internettherapie Eerdere thema s Jongeren Interculturalisatie Nieuwsbrieven Archief PandoraNieuws Wajong biedt zekerheid maar geen werk 10 november 2007 trefwoorden artikel werk en inkomen Wajong Artikel Psy met een bijdrage van beleidsmedewerker Anneke Huson De bovenmatige groei van de uitkering voor jonge arbeidsgehandicapten Wajong komt vooral voor rekening van jongeren met psychische stoornissen Een fantastische regeling volgens velen Maar ondanks alle

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=291:wajong-biedt-zekerheid-maar-geen-werk&catid=57:werk-en-inkomen&Itemid=116 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Na WAO nu Wajong onder vuur • Stichting Pandora
  bijstandsgerechtigden komt naar voren dat onder hen een grote groep mensen zit met een tot nu toe verborgen arbeidshandicap De stijging van de instroom gaat samen met veranderingen in de samenstelling ervan er stromen meer jongens in en meer jongeren met een psychische aandoening Van de instromers uit 2005 had 42 procent een verstandelijke handicap 40 procent een psychische aandoening en 18 procent een lichamelijke beperking De sterkst groeiende groepen binnen de Wajong is die van jongeren met psychische problemen zoals PDD NOS en een autistisch spectrum stoornis Advies SER De SER heeft op 24 augustus 2007 een advies uitgebracht over de arbeidsparticipatie van jonggehandicapten In dat advies uit de SER bezorgdheid over de geringe arbeidsparticipatie van de groep jonggehandicapten Van de groep Wajong gerechtigden werkt slechts 26 procent 9 procent participeert op de arbeidsmarkt in een reguliere baan daarnaast is ongeveer 17 procent actief in de WSW Een groot deel van de jongeren met een functiebeperking is niet in staat om op eigen kracht te participeren in de maatschappij en is dus aangewezen op ondersteuning en begeleiding De SER adviseert dan ook om de mogelijkheden van maatschappelijke participatie voor deze jongeren al dan niet Wajong gerechtigd uit te breiden zodat een groter percentage maatschappelijk kan participeren In het advies benadrukt de SER dat vooral maatwerk essentieel is Binnen de groep Wajongers is er veel differentiatie en het is onmogelijk om een standaard aanpak te bedenken Het individu moet centraal staan zodat gezocht kan worden naar manieren om te participeren die passen bij de talenten en mogelijkheden van het individu in kwestie Verder adviseert de SER om aandacht te blijven besteden aan ondersteuning en begeleiding van jongeren met een functiebeperking De raad constateert dat er bij de overgang van school naar werk nog het nodige misgaat Door al in een vroeg stadium te beginnen met oriëntatie op werk kan de overgang soepeler verlopen Daarbij is het ook nodig dat duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is De regelingen waar jonggehandicapten gebruik van kunnen maken zijn te ondoorzichtig en te versnipperd over allerlei instanties en organen Onderzoek IWI Aansluitend bij het advies van de SER heeft de IWI de arbeidsparticipatie van jonggehandicapten onderzocht De IWI concludeert in navolging van de SER dat maatwerk en individuele begeleiding voor deze doelgroep essentieel is Jongeren met een Wajong uitkering kunnen nu een beroep doen op bestaande voorzieningen maar de regelgeving is ingewikkeld en werkgevers krijgen te maken met complexe en tijdrovende procedures IWI concludeert dat het UWV de begeleiding van Wajongers naar werk goed heeft opgepakt Door de goede contacten met het netwerk rond een jonggehandicapte wordt deze eerder als potentiële Wajonger herkend en kan het UWV in een vroeg stadium beginnen met oriëntatie op maatschappelijke participatie De IWI signaleert ook enkele knelpunten in de fase vóór de Wajong is niet altijd duidelijk wie de regie heeft Er zijn te veel organisaties betrokken bij de begeleiding van een jonggehandicapte Elke organisatie opereert vanuit zijn eigen invalshoek Hierdoor wordt de oriëntatie op werk belemmerd Ook door

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=290:na-wao-nu-wajong-onder-vuur&catid=57:werk-en-inkomen&Itemid=116 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Stichting Pandora: alarmerend rapport SCP • Stichting Pandora
  arbeidsongeschiktheid en werkhervatting In deze rapportages komt duidelijk naar voren dat hoewel het ziekteverzuim en het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen drastisch zijn gedaald er tegenwoordig minder mensen met een arbeidshandicap aan het werk zijn Met name mensen met psychische klachten komen niet aan de slag Het SCP stelt zelfs Werkgevers blijken terughoudender te zijn geworden om mensen met een gezondheidsbeperking aan te nemen Beter aan het werk pagina 9 Het is schokkend

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=289:stichting-pandora-alarmerend-rapport-scp&catid=57:werk-en-inkomen&Itemid=116 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Werknemers over hun bedrijfsarts: onbekend maakt onbemind • Stichting Pandora
  wel contact met hem of haar gehad Vaak ontbreekt kennis over de regels waaraan de bedrijfsarts zich moet houden Bijna de helft weet niet dat de bedrijfsarts een geheimhoudingsplicht heeft ten aanzien van medische gegevens Die mag hij dus niet aan de werkgever doorgeven De helft van de werknemers weet ook niet dat de bedrijfsarts mag verwijzen naar een andere behandelaar Veel werknemers weten niet goed wat hun rechten en plichten zijn Bijna de helft weet niet dat ze ook een afspraak kunnen maken met de bedrijfsarts als ze niet verzuimen Driekwart van de werknemers is er niet van op de hoogte dat ze een deskundigenoordeel second opinion kunnen aanvragen bij UWV als ze het niet eens zijn met de bedrijfsarts En maar liefst 80 geeft aan dat ze bij een klacht over hun bedrijfsarts niet weten bij wie ze dat kunnen melden Toch leert het onderzoek dat informatie over de bedrijfsarts belangrijk is voor een goede relatie tussen werknemer en bedrijfsarts Werknemers die minder weten zijn ontevredener over hun bedrijfsarts onbekend maakt onbemind Vertrouwen belangrijker dan informatie Wat vinden werknemers zelf belangrijk in hun contact met de bedrijfsarts Op nummer één staat het vertrouwen in de bedrijfsarts Gevolgd door goede communicatie kennis over gezondheid en werk onafhankelijkheid en een prettige benadering Informatie over de taken en bevoegdheden van de bedrijfsarts wordt door de zieke werknemer het minst belangrijk gevonden Vertrouwen door informatie Opmerkelijk omdat het onderzoek leert dat informatie over wat de bedrijfsarts kan en mag doen bij ziekte bijdraagt aan het vertrouwen in en de waardering voor deze arts Maar hoe krijg je die informatie Hier ligt een taak voor de werkgever de bedrijfsarts de huisarts én natuurlijk de werknemer zelf De werkgever maar ook de OR kan het initiatief nemen om de werknemer van toegankelijke en begrijpelijke

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=285:werknemers-over-hun-bedrijfsarts-onbekend-maakt-onbemind&catid=57:werk-en-inkomen&Itemid=116 (2016-01-29)
  Open archived version from archive •