archive-nl.com » NL » S » STICHTINGPANDORA.NL

Total: 731

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Brede coalitie peilt kans op werk herkeurde WAO'ers • Stichting Pandora
  Het is niet de eerste keer dat de zeer strenge en daarom omstreden herkeuringsoperatie die in oktober 2004 van start ging onderwerp van onderzoek is Zo maakten de vakcentrales vorig jaar melding van grote onzorgvuldigheden bij de uitvoering van de herkeuringen Bovendien is er onder zieke werknemers groot onbegrip over het feit dat men door het UWV van de ene op de andere dag plotsklaps gezond wordt verklaard zonder dat er in de medische toestand iets is veranderd Nu de operatie bijna twee jaar aan de gang is richt de nieuwe enquête het vizier vooral op de begeleiding naar werk Hoewel er inmiddels 125 000 mensen opnieuw zijn beoordeeld ontbreken vooralsnog betrouwbare cijfers over de re integratie Zo lijken de officiële UWV cijfers geen rekening te houden met de duurzaamheid van de werkhervatting en een uitzendbaantje van enkele weken al aan te merken als geslaagde re integratie Zorgelijk zijn verder de bevindingen van onderzoeksbureau Astri waaruit bleek dat gedeeltelijk arbeidsongeschikten met een kleine baan na de herbeoordeling juist helemaal het werk verliezen Grosso modo lijkt het erop uit te komen dat hooguit 1 op de 5 herbeoordeelden min of meer duurzaam weer aan de slag kan Vakcentrales cliënten en patiëntenorganisaties

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=284:brede-coalitie-peilt-kans-op-werk-herkeurde-waoers&catid=57:werk-en-inkomen&Itemid=116 (2016-01-29)
  Open archived version from archive


 • Geslaagde cursusdag Reïntegratie? Hoe pak je dat aan? • Stichting Pandora
  mensen die om psychische redenen in een uitkeringssituatie zitten of die recent zijn her beoordeeld en die weer aan de slag willen Centraal stond het uitwisselen van ervaringen Tijdens de bijeenkomst werden drie thema s behandeld elk ingeleid door een ervaringsverhaal van een vrijwilliger van Stichting Pandora Het eerste thema was ziekte en herstel Het verhaal van Rolien was voor iedereen erg herkenbaar De meeste deelnemers hadden bijvoorbeeld ook doorgewerkt en doorgevochten totdat ze écht niet meer konden De aanwezigen wisselden vervolgens hun eigen ervaringen uit met het ziek zijn door psychische klachten en er werd tot slot een aantal tips voor herstel gegeven Het tweede thema was oriëntatie Hoe kom je erachter wat je wilt en wat je kunt Waar kan je terecht voor ondersteuning Thaby vertelde over haar aanpak Opvallend was dat ze door dingen te doen en uitproberen zoals vrijwilligerswerk van het één in het ander rolde en geleidelijk aan een beter beeld kreeg van haar kwaliteiten en van wat ze leuk vindt In de daaropvolgende discussie werd ook door anderen vaak benadrukt dat het belangrijk is om werk dat je leuk lijkt te proberen Niet stil blijven zitten maar doen Vrijwilligerswerk kan daarbij een goede opstap zijn ook voor het opbouwen van je zelfvertrouwen en werkritme Voor ondersteuning kan je terecht bij reïntegratiebureaus moet je wel eerst proberen uit te vinden of zo n bureau bij je past maar je kan ook allerlei informatie vinden op internet Het derde thema van de dag was weer aan de slag Naar Erik s ervaringen met solliciteren en weer aan het werk zijn werd geboeid geluisterd Vervolgens werd besproken hoe je omgaat met je psychisch verleden bij sollicitaties en hoe je je staande kunt houden als je eenmaal aan de slag bent Herkenbaar voor velen was de onzekerheid en

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=283:geslaagde-cursusdag-reintegratie-hoe-pak-je-dat-aan&catid=57:werk-en-inkomen&Itemid=116 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Pandora begint project Werk en Psyche • Stichting Pandora
  Perspectief CWP Het project Schakel tussen kennis en praktijk Met het project wil Stichting Pandora de groep mensen met psychische en of psychiatrische problemen ondersteunen bij de snel veranderende wetgeving en werkelijkheid op het gebied van werk sociale zekerheid en psyche Zij wil ertoe bijdragen dat mensen zich in de veranderende maatschappelijke werkelijkheid zo goed mogelijk staande kunnen houden dat hun kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot en wil zo veel mogelijk voorkomen dat deze kwetsbare groep tussen wal en schip terechtkomt Het project heeft daartoe twee hoofdactiviteiten het geven van informatie en ondersteuning aan mensen met psychische psychiatrische problemen en de beïnvloeding van de beeldvorming over deze groep Daarbij zal zo veel mogelijk worden samengewerkt met andere belanghebbenden zoals arbodiensten reïntegratiebedrijven en werkgevers Het project onderscheidt zich doordat er gewerkt wordt op basis van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid Informatie en ondersteuning bij verzuim en reïntegratie empowerment Doelgroep het individu met psychische psychiatrische problemen Van het individu met psychische problemen wordt een steeds actievere houding verwacht Werknemers die om psychische redenen verzuimen hebben zelf een grote verantwoordelijkheid Zij worden geacht actief een aantal stappen te zetten om zo snel mogelijk terug te keren naar het werk en om arbeidsongeschiktheid te voorkomen Mensen die om psychische redenen gebruikmaken van een sociale voorziening worden in toenemende mate geacht zich in te gaan zetten voor betaalde arbeid Het nemen van deze verantwoordelijkheid en het actief zetten van stappen is voor veel mensen met psychische problemen echter niet gemakkelijk Enerzijds door de aard van de psychische problematiek zelf waardoor het vaak lastig is het heft in eigen handen te nemen anderzijds doordat men onvoldoende kennis heeft van wet en regelgeving van de eigen mogelijkheden en van de beschikbare ondersteuning op het gebied van verzuim en reïntegratie Stichting Pandora wil de positie van mensen versterken door

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=279:pandora-begint-project-werk-en-psyche&catid=57:werk-en-inkomen&Itemid=116 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Reisgids voor de werknemer: wat en hoe bij ziekte en werk? • Stichting Pandora
  Ervaringen ECT EPD E Health Internettherapie Eerdere thema s Jongeren Interculturalisatie Nieuwsbrieven Archief PandoraNieuws Reisgids voor de werknemer wat en hoe bij ziekte en werk 30 september 2005 trefwoorden artikel werk en inkomen Op 27 september 2005 heeft minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid SZW tijdens de conferentie Ziek Mondig in Amsterdam het eerste exemplaar van de Reisgids voor de werknemer wat en hoe bij ziekte en werk in ontvangst genomen De minister zei erover in zijn toespraak Mensen dit is goed Dit is een vorm van toerusting waar mensen behoefte aan hebben De reisgids is een praktisch en toegankelijk gidsje voor werknemers die problemen krijgen met hun gezondheid en daardoor ook met het doen van hun werk Het is een gids én werkboekje met veel informatie maar vooral ook met oefeningen vragen voor het maken van eigen afwegingen ruimte voor eigen actieplannen en tips voor het voeren van gesprekken met artsen het voorkómen van terugval het omgaan met een arbeidsconflict en nog veel meer Tot besluit worden tien gouden tips van kenners gegeven De gids leert hoe om te gaan met de praktijk van alledag Het is gebaseerd op ervaringen van voormalig zieke werknemers In deze gids

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=278:reisgids-voor-de-werknemer-wat-en-hoe-bij-ziekte-en-werk&catid=57:werk-en-inkomen&Itemid=116 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • 'Sollicitant mag bij ziekte liegen’ • Stichting Pandora
  van 14 juli 05 stond een artikel met de kop Sollicitant mag bij ziekte liegen Aanleiding was de rechterlijke uitspraak in een zaak over een stylist met hiv die bij zijn sollicitatie had ontkend dat hij een medische aandoening had De stylist vond dat zijn hiv besmetting geen invloed had op het uitoefenen van zijn werk Toen de waarheid na een maand aan het licht kwam stelde de kapperszaak dat hij daardoor niet geschikt was voor zijn werk De rechter stelde de stylist in het gelijk hij had mogen liegen over de besmetting De kapper moest nog vijf maanden loon doorbetalen en een schadevergoeding betalen van 6000 De stylist was wel zijn baan kwijt doordat de arbeidsverhoudingen waren verstoord Wel of niet vertellen of zelfs liegen over je psychische aandoening of psychiatrisch verleden blijft vooralsnog iets wat je als sollicitant zorgvuldig moet overwegen Weet je redelijkerwijs dat je klachten je werk zullen beïnvloeden dan zul je het moeten vertellen Is dat niet zo dan mág je er zelfs over liegen Bedenk wel dat de relatie met de werkgever behoorlijk onder druk kan komen te staan als op een gegeven moment de aap uit de mouw komt Het is dus belangrijk

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=277:sollicitant-mag-bij-ziekte-liegen&catid=57:werk-en-inkomen&Itemid=116 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Psychiatrie als “vluchtheuvel”? • Stichting Pandora
  05 wordt psychiater Jacques van Egmond geïnterviewd over zijn proefschrift Secundary gain in psychiatry Ziektewinst bij de psychiatrie Van Egmonds conclusie 40 van de mensen die naar zijn psychiatrische polikliniek komt is daar niet om beter te worden maar om een verklaring in handen te krijgen ten behoeve van WAO verblijfsvergunning een huis of strafvermindering Koren op de molen voor de mensen die hun buik vol hebben van de berekenende burger en die psychische klachten maar aanstellerij vinden Al nuanceert Van Egmond dat de mensen wel degelijk problemen hebben en niet simuleren het blijft negatieve berichtgeving waarbij wel erg gemakkelijk voorbij wordt gegaan aan de ernst van psychische problemen Alsof mensen hun psychisch lijden in de regel koesteren Dat mensen naar een psychiater gaan om het bewijs te krijgen dat ze echt wat mankeert vind ik overigens niet verwonderlijk In sommige situaties heb je zo n bewijs nu eenmaal nodig al helemaal als er aan de buitenkant van je ziekte niets te zien is en als je uit ervaring weet dat je klachten door weinigen serieus worden genomen Een toename van mensen die als echt psychiatrisch patiënt gezien willen worden voorspelden wij al in 2002 in onze reactie op de

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=272:psychiatrie-als-vluchtheuvel&catid=57:werk-en-inkomen&Itemid=116 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Stand van zaken herbeoordelingsoperatie • Stichting Pandora
  geruchten dat 40 van de gekeurden en lagere uitkering krijgt dan wel de uitkering verliest zijn volgens de coördinator van de operatie niet reëel hij liet doorschemeren dat het eerder in een kwart van de gevallen zo uitpakt maar kon geen officiële cijfers geven Doordat in het sociaal akkoord is afgesproken dat de leeftijdsgrens voor de herbeoordeling werd verlaagd naar 50 jaar zal de operatie waarschijnlijk half 2006 zijn voltooid Over wie wanneer wordt opgeroepen valt niets te zeggen In principe worden eerst de jongeren voor een keuring uitgenodigd maar gaten in de agenda van de verzekeringsartsen worden met anderen opgevuld Soms zit er erg weinig tijd tussen het moment dat je de oproep ontvangt en de afspraak en tussen de keuring door de verzekeringsarts en de afspraak met de arbeidsdeskundige Probeer dan een andere afspraak te maken om je goed voor te bereiden en bijvoorbeeld de vragenlijst in te vullen en vraag altijd of de verzekeringsarts je het rapport tijdig toestuurt zodat u weet waar u aan toe bent Vragenformulier Hoewel de vragenlijst eigenlijk standaard bij elke oproep zou moeten worden meegestuurd en tijdens de keuring zou moeten worden besproken is dat in de praktijk nog niet altijd het

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=271:stand-van-zaken-herbeoordelingsoperatie&catid=57:werk-en-inkomen&Itemid=116 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Utrechtse gids ‘Weer aan het werk’ Je kunt veel meer dan je denkt! • Stichting Pandora
  gezette stappen Ervaringen kansen drempels twijfels en overwegingen werden uitgewisseld Men vond bij elkaar steun in de vraagstukken hoe pak ik het aan om mijn doel te bereiken werk opleiding reintegratietraject gesprek met reintegratiebegeleider Wat zijn de gevolgen voor m n uitkering als ik aan een reintegratietraject begin of als ik werk vind De informatie die de werkgroepleden in hun zoektocht opspoorden is verzameld en opgeschreven in de gids Weer aan het Werk Met als doel mensen met een achtergrond in de psychiatrie te helpen bij hun zoektocht naar werk en hen minder afhankelijk te maken van de instelling waar ze bij in zorg zijn Met het realiseren van de gids heeft de werkgroep werk zijn klus geklaard Een persoon zit nu op een werkervaringsplek een heeft eenkleine baan een volgt een reïntegratietraject een ander werkt al jaren bij een Sociale werkplaats maar gaat nu op zoek naar een WSW baan Verder doen er vijf mensen vrijwilligerswerk en zijn vier mensen zich nog aan het oriënteren Waarom hebben jullie deze gids gemaakt Wij vinden het belangrijk dat iedereen weet welke mogelijkheden er zijn om aan het werk te komen van welke regels je allemaal gebruik kunt maken en welke rechten je hebt Veel mensen weten niet dat je niet zomaar je uitkering verliest als je aankaart dat je aan het werk wilt De gids biedt praktische informatie en biedt tevens een inkijk in de zoektocht van de werkgroepleden Die informatie kan steunend zijn voor andere mensen met een achtergond in de psychiatrie die aan het werk willen Maar is ook belangrijk voor beleidsmakers en reïntegratiebedrijven om meer inzicht te krijgen in de beleving van mensen met een achtergrond in de psychiatrie die weer aan het werk proberen te komen Welke gevoelens dat met zich meebrengt welke twijfels en overwegingen Als

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=270:utrechtse-gids-weer-aan-het-werk-je-kunt-veel-meer-dan-je-denkt&catid=57:werk-en-inkomen&Itemid=116 (2016-01-29)
  Open archived version from archive •