archive-nl.com » NL » S » STICHTINGPANDORA.NL

Total: 731

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 'Het is belangrijk dat je je niet flinker voordoet dan je bent.' • Stichting Pandora
  maar om wat voor gevolgen voor de gezondheid en het functioneren op dit moment en in de nabije toekomst Het is belangrijk goed te luisteren en het verhaal van de werknemer serieus te nemen maar je kunt daar ook in doorschieten Op een gegeven moment vat je de geschiedenis als arts samen en probeer je een antwoord te krijgen op de gevolgen voor de huidige en toekomstige situatie Het is daarbij heel belangrijk het verhaal achter het verhaal in kaart te krijgen Soms hebben mensen het alleen over lichamelijke klachten terwijl daarachter ook psychische problemen schuilgaan Over dat soort dingen moet je doorvragen In de praktijk werk je van grof naar fijnmazig Eerst onderzoek je bijvoorbeeld of iemand nog hele dagen kan werken of dat er urenbeperkingen zijn Als er beperkingen zijn ga je daarbinnen weer vaststellen wat die beperkingen dan precies inhouden Je bekijkt vaak samen met de werknemer hoe zijn dag eruit ziet Hoe hij zelf tegen de zaken aankijkt Ik probeer dan echt een gesprekspartner te zijn Wat zou je hiermee kunnen doen Het oude werk heeft trouwens niet zo n invloed op de beoordeling Wij kijken of iemand een gemiddelde werkdruk aan zou kunnen Ik vraag wel eens of mensen naar verjaardagen kunnen Er is een heel verschil tussen mensen die dat nog kunnen en mensen die nog maar met moeite naar buiten kunnen om voor de dagelijkse boodschappen te zorgen Niet dat het betekent dat je als je naar een verjaardag kunt ook kunt werken maar het zegt wel iets over de fase waar iemand inzit over de sociale vaardigheden op dat moment De waarde van de functie mogelijkhedenlijst FML moet je daarbij trouwens niet overschatten Het is maar een onderdeel van de hele keuringsprocedure het laatste gedeelte Niet meer dan een notatiesysteem om ervoor te zorgen dat keuringsartsen dezelfde taal spreken Eerst vind een weging plaats van het verloop en de ernst van de klachten en het functioneren En vergeet niet dat het arbeidsongeschiktheidpercentage uiteindelijk door de arbeidsdeskundige wordt vastgesteld De moeilijke gevallen worden twee keer gekeurd Dat vind ik prima het verbetert de kwaliteit van de keuringen Het is ook goed om wat vaker psychiatrische en wat mij betreft ook psychologische expertise in te zetten om iemands belastbaarheid beter in te kunnen schatten Hoe kan iemand zich het beste voorbereiden op een keuring Het is belangrijk dat je je niet flinker voordoet dan je bent Vertel gewoon wat het is probeer niet te vertellen hoe je zou willen dat het was Vertel dat je misschien wel eens een goede dag hebt maar drie van de vier dagen niet Ik zie vaak dat mensen zich groot houden ze willen niet bedelen om een uitkering Denkt u dat mensen met een GGZ achtergrond die weer gedeeltelijk worden goedgekeurd daadwerkelijk aan de slag zullen komen in functies waarvoor ze zijn goedgekeurd Niet door het goedkeuren De politiek maakt een denkfout door er van uit te gaan dat je mensen weer aan het werk helpt door ze

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=269:het-is-belangrijk-dat-je-je-niet-flinker-voordoet-dan-je-bent&catid=57:werk-en-inkomen&Itemid=116 (2016-01-29)
  Open archived version from archive


 • 'Het scheelt als je je bewust bent van alle mogelijkheden en regelingen' • Stichting Pandora
  worden Daarnaast is eenderde van de mensen ook nu al gewoon aan het werk dus daar is de overgang minder groot We hebben veel tijd en energie gestoken in de voorlichting Mijn advies is lees de folders goed en zoek uit welke voorlichtingsbijeenkomsten er zijn in je regio en bezoek die Wat doet het UWV in het bijzonder om mensen met psychische klachten te ondersteunen bij het vinden van werk welke trainingen en of reïntegratietrajecten heeft het UWV voor mensen met psychische klachten In de eerste plaats hebben we energie gestoken in de voorbereiding op de herbeoordelingen door publiciteitsacties en een TV spotje waarin we wijzen op de mogelijkheden en voordelen voor werkgevers om een arbeidsgehandicapte in dienst te nemen In het algemeen moet gezegd worden dat we geen speciale benadering of aanpak hebben voor mensen met psychische klachten omdat de doelgroep zo divers is De categorie van mensen die om psychische redenen in de WAO zit is erg groot 30 en de achtergrond van deze mensen is niet eenduidig We proberen daarom zoveel mogelijk aan te sluiten bij wat mensen nog wel kunnen en daarin maatwerk te leveren We hebben wel reïntegratietrajecten voor specifieke doelgroepen Zo hebben we met bepaalde reïntegratiebedrijven de afspraak dat zij zich richten op mensen met psychische klachten Hierin wordt bijzondere aandacht besteed aan de motivatie van mensen bij het zoeken naar werk en het versterken van hun weerbaarheid Daarnaast zijn we met een aantal sectoren waaronder de zorg Zorg maakt werk de uitzendbranche en het onderwijs een speciaal project gestart Hiervan lopen nu pilotprojecten in drie gebieden waarbij de sector vacatures vrij maakt voor mensen met psychische klachten De doelstelling van het project is dat mensen met goede begeleiding weer aan het werk gaan De resultaten zijn heel aardig Binnen het onderwijs bestaat bijvoorbeeld de mogelijkheid om tijdelijk minder uren te gaan werken en deze weer langzaam uit te breiden voor veel mensen een aantrekkelijke mogelijkheid We zijn met een aantal sectoren waaronder de zorg Zorg maakt werk de uitzendbranche en het onderwijs een speciaal project gestart Hiervan lopen nu pilotprojecten in drie gebieden waarbij de sector vacatures vrij maakt voor mensen met psychische klachten Wordt er al veel van de mogelijkheid van het I R O gebruik gemaakt door mensen met psychische klachten Er wordt nu nog mondjesmaat gebruik van gemaakt Dit komt deels door de onbekendheid over deze mogelijkheid die we overigens wel proberen te promoten en anderzijds omdat er nog een omslag gemaakt moet worden in het besef dat mensen zelf verantwoordelijkheid hebben voor hun reïntegratie Je moet het grotendeels zelf doen Het is belangrijk dat je je opstelt als mondige burger en van de keuzemogelijkheden gebruik weet te maken dit besef begint gelukkig iets meer door te dringen Hoe kunnen mensen met psychische klachten zich volgens u het beste voorbereiden op een gesprek met de arbeidsdeskundige We hebben veel tijd en energie gestoken in de voorlichting Mijn advies is lees de folders goed en zoek uit welke voorlichtingsbijeenkomsten er zijn

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=268:het-scheelt-als-je-je-bewust-bent-van-alle-mogelijkheden-en-regelingen&catid=57:werk-en-inkomen&Itemid=116 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Beeldvorming onder professionals over mensen met psychische klachten ongunstig • Stichting Pandora
  psychische klachten het minst gunstig De meeste professionals maken zich er vooral zorgen over dat zieke werknemers te lang ziek blijven Uitzondering waren de psychologen die er vaker over inzitten dat zieke werknemers te lang doorwerken Opvallend is dat zeer veel van de geïnterviewden 50 75 van mening zijn dat mensen met psychische klachten zich vaker ziekmelden dan andere werknemers Daarnaast denkt een niet onaanzienlijk aantal 10 20 dat deze groep minder gemotiveerd is dan andere mensen met een arbeidshandicap zoals lichamelijk zintuiglijk gehandicapten en chronisch zieken Deze meningen worden tot op heden niet door onderzoek gestaafd maar we kunnen in ieder geval constateren dat de meeste Nederlanders deze mening delen Uit het vorige onderzoek bleek immers dat ook leidinggevenden werknemers en mensen met een arbeidshandicap zelf er zo over dachten De signalen die Stichting Pandora over de arbeidsmarktpositie van mensen met psychische klachten ontvangt en verspreid worden door beide rapporten helaas krachtig bevestigd werknemers met psychische klachten hebben een negatief imago en hun kansen op de arbeidsmarkt zijn bijzonder slecht Het minst rooskleurig is het beeld van mensen met psychiatrische klachten zoals manische depressie of schizofrenie p 8 Mensen met psychiatrische klachten hebben volgens verzekeringsartsen de meeste moeilijkheden te functioneren in een werksituatie Psychiaters zijn evenmin optimistisch over de kansen van deze groep een grote meerderheid bijna tweederde schat in dat minder dan de helft van de eigen cliëntenpopulatie met psychiatrische klachten in staat is normaal te functioneren op een werkplek Ook reïntegratieadviseurs en medewerkers van het CWI zien de minste kansen op de arbeidsmarkt voor deze groep die wordt gezien als het moeilijkst te bemiddelen Behandelaars lijken behoorlijk gericht op de relatie tussen klachten en werk De behandelaars huisartsen psychologen fysio ergotherapeuten en psychiaters geven in overgrote meerderheid aan dat zij bij hun behandeling aandacht besteden aan de relatie tussen de klachten en werk 84 van de fysio ergotherapueten informeert praktisch altijd naar de werksituatie 91 van de psychologen en 82 van de psychiaters Ook bij huisartsen is het werk vaak een onderwerp tijdens het consult zelfs in tweederde van de gevallen als de patiënt psychische klachten heeft Hoewel gezegd moet worden dat de respondenten wellicht sociaal wenselijke antwoorden hebben gegeven over dit onderwerp is het in mijn ogen toch een belangrijke constatering Het verwijt van veel arbo en verzekeringsartsen dat behandelaars te weinig oog hebben voor de factor werk lijkt hierdoor ontkracht Met name wat betreft psychologen en psychiaters Hopelijk dringt deze conclusie door tot in de spreekkamers van de arbo en verzekeringsartsen waar tegenover cliënten vaak schampere opmerkingen worden gemaakt over hun behandelaars Adviezen met betrekking tot werkhervatting nogal eens strijdig Het rapport bevestigt ook wat Stichting Pandora en mensen met psychische klachten al lang weten de verschillende artsen en behandelaars geven de cliënt vaak verschillende adviezen als het gaat om verzuim en werkhervatting Met name de bedrijfsartsen verschillen nogal eens van mening met de andere professionals zij zijn kritischer over de werkwijze van de behandelaars dan andersom Ook hier springen de psychologen weer in het

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=267:beeldvorming-onder-professionals-over-mensen-met-psychische-klachten-ongunstig&catid=57:werk-en-inkomen&Itemid=116 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Werkbezoek Minister de Geus aan CUMELA Nederland • Stichting Pandora
  werk en inkomen workshop Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 12 mei een werkbezoek gebracht aan CUMELA Nederland in Nijkerk De minister sprak onder anderen met een werknemer van CUMELA en vrijwilligerscoördinator Donners van de Stichting Pandora Door het bezoek kreeg de minister een beeld van hoe bedrijven voorkomen dat mensen langdurig uitvallen als gevolg van psychische problematiek Het bezoek werd georganiseerd door Stichting Pandora in

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=265:werkbezoek-minister-de-geus-aan-cumela-nederland&catid=57:werk-en-inkomen&Itemid=116 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • De WAO en psychische arbeidsongeschiktheid • Stichting Pandora
  aantonen dat zij gek genoeg zijn om in de WAO te komen Helaas zijn velen het hiermee eens Als het aan het kabinet ligt zullen vanaf 2006 mensen met psychische problemen in principe geen recht meer hebben op een WAO uitkering Stichting Pandora vindt deze zienswijze onjuist en de gevolgen ervan voor mensen met psychische en psychiatrische problemen gevaarlijk Onjuist Ten onrechte wordt gesteld dat arbeidsongeschiktheid een één op één relatie heeft met diagnose Over medicalisering gesproken Met deze simplistische opvatting wordt de schijn gewekt van objectiviteit Er wordt uitgegaan van een verkeerde voorstelling van de stand van zaken in de niet exacte medische wetenschap en in het bijzonder de psychiatrie Hoe een bepaalde aandoening wordt beleefd en de gevolgen van een aandoening op het maatschappelijk functioneren is immers niet alleen van een diagnose afhankelijk maar van vele factoren tegelijk en verschilt van mens tot mens en van situatie tot situatie Sommige mensen met een ernstig psychiatrisch ziektebeeld zoals een depressie kunnen inderdaad goed blijven werken Andere mensen met een mildere diagnose zoals burn out of een lichte persoonlijkheidsstoornis of met een opeenstapeling van psychosociale problematiek blijken gedurende langere tijd wel degelijk arbeidsongeschikt te zijn Niet voor niets is het voorstel afgewezen dat alleen mensen met een medisch objectiveerbare aandoening recht zouden hebben op en WAO uitkering Arbeids on geschiktheid wordt nu eenmaal bepaald door iemands functioneren niet door zijn medische etiket Het is niet zo dat de mate van arbeidsongeschiktheid volledig kan worden bepaald door diagnosen Daarnaast valt er op de juistheid van de diagnostiek bij psychische en psychiatrische problemen nogal wat af te dingen De psychiatrie staat nog in de kinderschoenen en DSM IV is ook onder professionals verre van onomstreden Bij Stichting Pandora komen er vaak signalen binnen dat er geen onjuiste of per behandelaar verschillende diagnosen worden gesteld Het wel of niet toekennen van een WAO uitkering op basis van diagnosen en niet op basis van klagen en klachten is dan ook een zeer arbitraire aangelegenheid Gevaarlijk Zowel het oproepen tot uitsluiting als het daadwerkelijk uitsluiten van de WAO van mensen met psychische klachten is op een aantal niveaus gevaarlijk Het oproepen tot uitsluiting draagt bij aan een verdere stigmatisering van de groep mensen met psychische problematiek en bagatelliseert een groot maatschappelijk probleem Psychische problemen worden in toenemende mate geindividualiseerd Knepper is daar heel duidelijk in hij vindt dat mensen de consequenties van hun persoonlijke problemen ten onrechte bij de gemeenschap leggen Mensen met psychische problemen worden steeds vaker aangewezen als zondebok voor het grote aantal WAO uitkeringen De overtuiging uit de jaren vijftig dat mensen niet moeten zeuren maar doorwerken wordt door velen weer uitgedragen Ook het artikel van Knepper ademt deze overtuiging Psychisch lijden wordt niet serieus genomen Het krachtige weerbare individu wordt de norm en wie niet mee kan komen heeft dat aan zichzelf te wijten Er is steeds minder tolerantie voor wie afwijkt van de norm Het gevaar is dat In zo n maatschappelijk klimaat mensen met psychische problematiek nog vaker aan

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=262:de-wao-en-psychische-arbeidsongeschiktheid&catid=57:werk-en-inkomen&Itemid=116 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Mensen met psychische klachten worden verketterd • Stichting Pandora
  meer mensen met lichamelijke of psychische klachten gewoon een betaalde baan kunnen en moeten hebben Werk hebben meedoen is goed voor een mens dat kan niet genoeg worden benadrukt Dergelijke uitspraken staan echter voor een zeer verontrustende ontwikkeling in onze samenleving wie niet mee kan doen zoekt het zelf maar uit Met name mensen met psychische en psychiatrische problematiek zijn hiervan de dupe Hoewel er op dit moment stevig wordt gestreden voor de positie van gehandicapten en chronisch zieken kun je constateren dat de solidariteit met mensen met psychische en psychiatrische problematiek inmiddels ver te zoeken is Mensen met deze problematiek lijken nu eenmaal minder aaibaar en zielig en van de buitenkant is er meestal niets aan ze te zien Psychische problematiek wordt ook steeds vaker gezien als een individueel probleem en een individuele verantwoordelijkheid Daarbij is het zelfredzame weerbare individu de norm geworden Uit het Nipo rapport Geloof jij dat het beter wordt komt duidelijk naar voren dat sociaal zwakkeren in toenemende mate zelf verantwoordelijk worden geacht voor hun situatie Professionals schuiven psychische problematiek steeds vaker terzijde als arbeidsconflict of als een keuze voor een verkeerde manier om levensproblemen het hoofd te bieden Het is weer bon ton geworden te verkondigen dat mensen met psychische klachten eigenlijk verwende consumenten zijn zoals jonge vrouwen die niet willen kiezen tussen een carrière en huiselijk geluk Dat mensen met psychische klachten niet moeten zeuren maar doorwerken Wie dat wegens psychische problemen niet kan wordt verketterd en komt vanaf 2006 al snel in de bijstand terecht Want laten we eerlijk zijn de werkloosheid stijgt er moet harder worden gewerkt en bedrijven zitten niet te wachten op kneusjes Het meest verontrustend is dat de tolerantie voor wat afwijkt van de norm zienderogen afneemt De ernst van psychische problematiek wordt steeds vaker gebagatelliseerd Op individueel

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=261:mensen-met-psychische-klachten-worden-verketterd&catid=57:werk-en-inkomen&Itemid=116 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Grote terughoudendheid om mensen met psychische problemen in dienst te nemen • Stichting Pandora
  Internettherapie Eerdere thema s Jongeren Interculturalisatie Nieuwsbrieven Archief PandoraNieuws Grote terughoudendheid om mensen met psychische problemen in dienst te nemen 17 december 2003 trefwoorden artikel werk en inkomen reintegratie Grote terughoudendheid om mensen die psychische en of psychiatrische problemen hebben gehad in dienst te nemen en te houden Dit is een van de resultaten van een door Stichting Pandora in samenwerking met een aantal andere landelijke cliëntenorganisaties georganiseerde conferentie Het betere werk op 7 november jl in Utrecht Deze conferentie vond plaats in het kader van het Europees Jaar van mensen met een handicap 2003 Tijdens dit jaar zijn er verschillende regionale debatten georganiseerd in aansluiting op het thema werk handicap Gezien de geringe aandacht voor de specifieke knelpunten van mensen met psychische klachten bij het krijgen en houden van werk hebben de landelijke cliëntenorganisaties in de GGz het initiatief genomen om een aparte conferentie te organiseren over dit onderwerp De resultaten van de verschillende regionale debatten en de landelijke conferentie Het betere werk worden gepresenteerd en besproken in het afsluitend Nationaal Debat Werk Handicap op 8 december 2003 in Den Haag De conferentie werd bezocht door 150 personen Vertegenwoordigd waren Mensen met psychische klachten en hun organisaties integratiebedrijven sociale

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=260:grote-terughoudendheid-om-mensen-met-psychische-problemen-in-dienst-te-nemen-en-te-houden&catid=57:werk-en-inkomen&Itemid=116 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Stichting Pandora tegen intentieverklaring BPV&W en BOA demedicalisering • Stichting Pandora
  redenen verzuimen is er gezien de opeenstapeling van diverse beleidsmaatregelen en wet en regelgeving nu geen noodzaak om met kracht in te zetten op demedicalisering Het door staatssecretaris Rutte op het jaarcongres van het Platform Reïntegratie STECR op 7 oktober jl bepleitte standpunt dat demedicalisering van verzuimgebeleiding ook betekent dat niet vanzelfsprekend bij elk verzuim de bedrijfsarts wordt ingeschakeld baart ons zorgen en delen wij niet De uitspraak dat bij veel verzuim de oplossing niet ligt bij de bedrijfsarts leidt tot onduidelijkheid wanneer de bedrijfsarts wel of niet wordt ingeschakeld Wie stelt vast of er een gegronde reden bestaat en volgens welke criteria Stichting Pandora bepleit nadrukkelijk voor een verbetering van de huidige aanpak en niet voor het afschaffen van de medische voorzieningen in gevallen waarbij vermoedt wordt dat er andere oorzaken een rol spelen of mede ten grondslag liggen aan de medische klachten zoals bij een arbeidsconflict Dat mensen wegens vage klachten of de verdenking van een achterliggend arbeidsconflict niet in aanmerking komen voor de behandeling van een arboarts of voor een eventuele doorverwijzing naar een derde Vooral bij psychische klachten is een juiste diagnose vaak niet een twee drie te stellen Dit is een zaak van uiterste zorgvuldigheid en dekundigheid en kost bovendien vaak tijd Stichting Pandora is dan ook van mening dat serieuze aandacht voor alle medische en psychische klachten in alle gevallen zal moeten blijven bestaan Stichting Pandora wijst met nadruk op het gevaar dat er in zogenaamde randgevallen die situaties waarbij men niet echt de vinger kan leggen op de medische klachten en oorzaken of wanneer men vermoedt dat er wellicht andere zaken een rol spelen mensen tussen wal en schip vallen Het baart Stichting Pandora ernstig zorgen dat psychische klachten in toenemende mate gebagatelliseerd worden Demedicalisering zal er in dit klimaat toe leiden dat

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=257:stichting-pandora-tegen-intentieverklaring-bpvaw-en-boa-demedicalisering&catid=57:werk-en-inkomen&Itemid=116 (2016-01-29)
  Open archived version from archive •