archive-nl.com » NL » S » STICHTINGPANDORA.NL

Total: 731

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte aangenomen • Stichting Pandora
  gebied van arbeid en beroepsopleiding De wet is gemaakt om meer in de pas te lopen met de andere Europese landen In de wet staat onder meer dat een handicap op zich geen reden mag zijn om iemand een baan te weigeren en dat de werkgever het werk moet aanpassen Ook op scholen en opleidingen mogen mensen met een handicap niet worden gediscrimineerd Hierbij wordt wel aangemerkt dat het moet gaan om aanpassingen die redelijkerwijs van de school of werkgever mogen worden verwacht Zo zal er in de praktijk een grens zijn aan de uitgaven en moeite die moeten worden gedaan om iemand op school of op het werk te kunnen laten meedraaien Het is goed dat mensen met een handicap of chronische ziekte bij werk en opleiding niet mogen worden gediscrimineerd Zeker nu het voor deze groep door de recessie nog moeilijker wordt om aan de slag te komen en te blijven en nu de overheid meer dan voorheen van mensen verwacht dat ze betaald werk zoeken Er zijn wel wat kanttekeningen te plaatsen Het blijft jammer dat de wetgeving zich beperkt tot arbeid en beroepsopleiding Het had meer voor de hand gelegen om handicap en chronische ziekte toe te voegen in de bestaande Wet Gelijke behandeling Zo zou het dezelfde status krijgen als bijvoorbeeld geloofsovertuiging en sexe en zou er ook op andere terreinen niet mogen worden gediscrimineerd Wat mensen met psychische of psychiatrische klachten betreft werpt het op individueel en maatschappelijk niveau de vraag op of en wanneer er inderdaad sprake is van een handicap of een chronische ziekte Voordeel van het gebruik van deze termen is dat je er bepaalde rechten aan kunt ontlenen zoals de rechten die voortvloeien uit deze wet Nadeel is dat de termen mensen in schijnbaar vastomlijnde categorieën indeelt Daarnaast is het

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=255:wet-gelijke-behandeling-op-grond-van-handicap-of-chronische-ziekte-aangenomen&catid=57:werk-en-inkomen&Itemid=116 (2016-01-29)
  Open archived version from archive


 • De WAO • Stichting Pandora
  dit de verklaring van het feit dat er in Nederland zo buitensporig veel mensen in de WAO zitten Met andere woorden de verklaring voor het feit dat in andere Europese landen maar zo weinig mensen in de WAO zitten is dat arbeidsongeschikten daar zijn verstopt in andere regelingen Daarnaast past het in de huidige WAO discussie en de toenemende individualisering dat het onderwerp op tafel komt Onder meer doordat de politiek al een aantal jaren roept dat het aantal WAO ers een groot probleem is en doordat er in de maatschappij een groeiende tendens is naar ieder voor zich neemt de solidariteit met zieke werknemers af Verder speelt de wet Pemba een rol werkgevers betalen een fors bedrag aan extra premie voor elke werknemer die in de WAO belandt Hoewel deze wet een goede prikkel is om de arbeidsomstandigheden te verbeteren en om werknemers met een vlekje aan het werk te houden komt het natuurlijk voor dat de werkgever moet betalen voor arbeidsongeschiktheid waar hij helemaal niet de schuld van heeft Dit wordt in het algemeen niet gezien als één van de bedrijfsrisico s maar als onrechtvaardig Natuurlijk spelen de oorzaken van arbeidsongeschiktheid een cruciale rol Het is belangrijk deze oorzaken te onderzoeken en te analyseren om hard te kunnen werken aan ziekmakende arbeidsomstandigheden en om maatregelen te kunnen nemen opdat ook mensen met een minder goede gezondheid zo veel mogelijk gewoon aan het werk kunnen blijven Het uitgaan van de oorzaak van arbeidsongeschiktheid bij het wel of niet toekennen van een arbeidsongeschiktheidsuitkering appelleert echter aan een naïef rechtvaardigheidsgevoel en wat erger is de schuldvraag komt centraal te staan Aan het aanspreken van dat rechtvaardigheidsgevoel waarbij schuld centraal staat doen trouwens ook vaak de mensen mee die zich juist uitspreken tégen het onderscheid tussen risque social en professionnel Een kankerpatiënt is vaak het eerst gebruikte voorbeeld van iemand die natuurlijk recht op WAO moet houden een ander vaak gehoord argument om de verontwaardiging over het onderscheid te tonen is dat van een ongelukkige die door een dronken automobilist is aangereden en daardoor arbeidsongeschikt is geworden Er zijn niet veel politici Fortuyn uitgezonderd die in deze gevallen openlijk durven twijfelen aan het recht op WAO Mocht er zoals ook wordt geopperd een aparte regeling gemaakt gaan worden voor het risque professionnel dat wil zeggen een uitkering bovenop de reguliere uitkering om aan de ILO norm te voldoen dan kunnen we er zeker van zijn dat veruit meeste mensen met psychische klachten en iedereen met een psychiatrische diagnose buiten de boot zullen vallen Mensen met burnout hebben immers hun eigen grenzen niet goed in de gaten gehouden onverantwoordelijk en mensen met een psychiatrische aandoening tja daar kunnen werkgevers ook niets mee doen En bovendien iemand die overspannen is of angstig is toch niet ziek Die heeft alleen een verkeerde copingstijl In werkelijkheid is de schuldvraag natuurlijk vrijwel nooit te beantwoorden Het wordt steeds duidelijker hoe lastig het is een onderscheid te maken tussen ziektes die door het werk komen en ziektes waarvan

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=254:de-wao&catid=57:werk-en-inkomen&Itemid=116 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Artikelen over werk en inkomen • Stichting Pandora
  regelgeving nu geen noodzaak om met kracht in te zetten op demedicalisering Lees meer Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte aangenomen 02 april 2003 trefwoorden artikel werk en inkomen Op 1 april 2003 heeft de Eerste Kamer de Wet Gelijke behandeling gehandicapten en chronisch zieken aangenomen In deze wet is geregeld dat mensen met handicap of chronische ziekte niet meer gediscrimineerd mogen worden op het gebied van arbeid en beroepsopleiding De wet is gemaakt om meer in de pas te lopen met de andere Europese landen In de wet staat onder meer dat een handicap op zich geen reden mag zijn om iemand een baan te weigeren en dat de werkgever het werk moet aanpassen Lees meer De WAO 20 februari 2003 trefwoorden artikel werk en inkomen WAO Eventueel onderscheid tussen risque professionnel en risque social nadelig voor mensen met psychische en psychiatrische problemen Er is sprake van de herinvoering van het onderscheid tussen risque social en risque professionnel bij arbeidsongeschiktheidsregelingen Minister de Geus die in december nog een wetsvoorstel met dit onderwerp naar eigen zeggen naar de prullenbak heeft verwezen blijkt nu toch een dergelijk onderscheid te overwegen Als reden hiervoor wordt opgevoerd dat Nederland

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_fjrelated&view=fjrelated&layout=blog&id=237&Itemid=119&limitstart=30 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Positie werknemer met psychische problemen ernstig onder druk • Stichting Pandora
  simpele en eenzijdige beeldvorming Mensen geven aan ongerust te zijn over hun kansen op de arbeidsmarkt Stichting Pandora maakte dit rapport op basis van de vragen en klachten die in het jaar 2000 binnenkwamen bij de Helpdesk Gezondheid Werk en Verzekeringen van het Breed Platform Verzekerden en Werk waarvan Stichting Pandora de initiatiefnemer was Stichting Pandora zet zich al meer dan 35 jaar in voor de versterking van de maatschappelijke positie van mensen die psychische problemen hebben gehad Veel werkgevers werken niet mee aan reïntegratie op het werk of sturen bewust aan op ontslag van werknemers die psychische en of psychiatrische problemen hebben gehad Vaak hebben de zieke werknemers het contact met de Arbo arts als zeer negatief ervaren De onafhankelijkheid van de Arbo arts wordt daarbij in twijfel getrokken Er zijn klachten binnengekomen van Arbo artsen die zieke werknemers aansporen ontslag te nemen Zowel door werkgevers als door Arbo artsen wordt er regelmatig op aangedrongen om snel weer aan het werk te gaan Sommige zieke werknemers voelen zich onder druk gezet door hun werkgever of Arbo arts over de aard en de inhoud van de te volgen behandeling Bij de beoordeling van de geschiktheid voor werk spelen medische gegevens steeds vaker een rol Dit is in strijd met de Wet Medische Keuringen en met de Privacy Wetgeving Voor de sollicitant is het onvoldoende duidelijk wat je wel of niet moet vertellen over je psychische klachten in heden of verleden Tevens komen er signalen binnen van mensen die vrezen dat het feit dat ze zich willen laten behandelen door een Riagg of een psychiater negatieve gevolgen zou kunnen hebben bij het verkrijgen van werk Veel vragen en klachten gaan over de uitkeringsinstellingen Een groot aantal daarvan gaat over de WAO uitkering Daarnaast geeft men aan maanden te hebben moeten wachten

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=247:positie-werknemer-met-psychische-problemen-ernstig-onder-druk&catid=57:werk-en-inkomen&Itemid=116 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Vitaal, solidariteit bij verzekeren • Stichting Pandora
  of arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten met alle maatschappelijke consequenties voor deze reeds kwetsbare groep Ontwikkelingen in de genetica zullen deze problematiek vergroten Het organiseren van solidariteit op het terrein van particuliere verzekeringen zal door voorkennis van toekomstige gezondheidsrisico s en verdergaande selectiemogelijkheden steeds moeilijker worden Het vinden van oplossingen is uiterst urgent Op initiatief van Stichting Pandora een organisatie die zich inzet voor de versterking van de maatschappelijke positie van mensen die psychische en of psychiatrische problemen hebben of hebben gehad of kunnen krijgen werd met verzekeraar Interpolis in 1998 het Vitaal Project gestart Dit project beoogde te onderzoeken of het verzekeringstechnisch en markttechnisch haalbaar is om een solide en solidaire verzekeringsformule te introduceren waarmee een oplossing gerealiseerd kan worden voor de sinds jaren gesignaleerde knelpunten van particuliere verzekeringen voor mensen met een verhoogd medisch risico Ondersteund door KPMG Bureau voor Economische Argumentatie werd dit haalbaarheidsonderzoek uitgewerkt Met een doorslaggevend marktonderzoek in het verschiet hebben in het voorjaar van 1999 Nationale Nederlanden De Amersfoortse en Zorgverzekeringsgroep AGIS positief gereageerd op het verzoek om in het project te participeren Het ministerie van VWS Het Aidsfonds en de Nationale Commissie Chronisch Zieken Fonds voor Chronisch Zieken waren als subsidiegever op de achtergrond

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=246:solidariteit-bij-verzekeren&catid=57:werk-en-inkomen&Itemid=116 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Artikelen over werk en inkomen • Stichting Pandora
  psychische problemen de dupe te worden van een te simpele en eenzijdige beeldvorming Vraagstukken op het terrein van arbeidsomstandigheden worden te vaak gereduceerd tot individuele problemen van werknemers Tegelijkertijd wordt de diversiteit en de complexiteit van psychische aandoeningen onvoldoende onderkend Dit zet mensen met psychische problemen nog eens extra onder druk Lees meer Werken bij psychische klachten wordt in de praktijk tegengewerkt 01 juli 2002 trefwoorden artikel werk en inkomen WAO reintegratie Om de WAO instroom terug te dringen tot 40 willen het CDA LPF en de VVD al in 2003 een strenger WAO stelsel invoeren Mensen met psychische klachten hebben dan geen toegang meer tot de WAO Zij moeten zoveel mogelijk aan het werk blijven en in geval van ziekte binnen twee jaar zijn gereïntegreerd Maar hoewel zij aangeven graag te willen blijven werken wordt dit in de praktijk op verschillende manieren tegengewerkt Lees meer Positie van psychisch arbeidsongeschikten verslechtert door het SER akkoord 26 maart 2002 trefwoorden artikel werk en inkomen WAO WIA Stichting Pandora maakt zich ernstige zorgen over het SER advies Wij vrezen dat de maatschappelijke positie van mensen met psychische en of psychiatrische problemen een toch al kwetsbare groep door de voorgestelde maatregelen verder zal

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_fjrelated&view=fjrelated&layout=blog&id=237&Itemid=119&limitstart=36 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Artikelen over werk en inkomen • Stichting Pandora
  bepalen wie wel en wie niet binnen vijf jaar een reële kans op herstel heeft Het Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen UWV wijst in een advies aan minister de Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op de onuitvoerbaarheid van dit keuringscriterium voor een WAO uitkering Het UWV stelt dat het voor een arts onmogelijk is om voorspellingen op zo n lange termijn te doen Het UWV benadrukt bovendien dat ieder geval individueel beoordeeld moet worden en wijst het gebruik van een absolute lijst met ziektebeelden af Lees meer Het indienen van schadeclaims bij burnout een zorgwekkende ontwikkeling 11 oktober 2002 trefwoorden artikel werk en inkomen WAO Het feit dat een werkgever een schadevergoeding heeft betaald aan een vrouw die door hoge werkdruk arbeidsongeschikt is geraakt is niet overwegend positief Positief is het signaal dat slechte werkomstandigheden wel degelijk de oorzaak kunnen zijn van ernstige psychische klachten Deze erkenning is voor veel mensen met burnout van groot belang Het is al jaren zo dat de oorzaak van burnout te eenzijdig wordt gezocht bij het individu en te weinig in de werkomstandigheden Meer aandacht voor de noodzaak van gezonde arbeidsomstandigheden en voor de rol die werkgevers kunnen spelen bij de preventie van psychische arbeidsongeschiktheid is daarom noodzakelijk Lees meer Workshop ziekteverzuim om psychische redenen nu ook voor werknemers 09 oktober 2002 trefwoorden artikel werk en inkomen workshop reintegratie Stichting Pandora geeft sinds januari 2000 workshops aan leidinggevenden over omgaan met verzuim om psychische redenen Vanaf 1 oktober 2002 doet zij dit ook aan werknemers In de workshops delen ervaringsdeskundige voorlichters hun ervaringen met de deelnemers In de praktijk blijkt dat het luisteren naar iemands gestructureerd vertelde eigen verhaal enorm verhelderend kan werken Het omgaan met psychische problemen op het werk is vaak lastig voor alle betrokkenen Nu met het ingaan van de wet Verbetering Poortwachter

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_fjrelated&view=fjrelated&layout=blog&id=237&Itemid=119&limitstart=33 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Eenmalige herbeoordelingsoperatie • Stichting Pandora
  de personen die voor de herbeoordeling volledig arbeidsongeschikt waren is 38 na de beoordeling volledig arbeidsgeschikt verklaard Cliënten voelen zich niet serieus genomen en vinden dat keuringsartsen onvoldoende kennis hebben van psychische en psychiatrische ziektebeelden Er wordt onvoldoende rekening gehouden met de beperkingen met name met de sterk wisselende belastbaarheid Bij de herbeoordeling wordt te weinig maatwerk geleverd de uitkomst lijkt voor veel respondenten van tevoren al vast te staan Aan de cliënten die worden geacht weer meer te gaan werken wordt geen perspectief geboden Verzekeringsartsen stellen zich vaak zeer negatief op door te zeggen dat zij het niet eens zijn met de strengere keuring maar dat zij er ook niets aan kunnen doen De regels van Den Haag moeten nu eenmaal worden uitgevoerd Arbeidsdeskundigen van wie volgens de laatste berichten toch 75 is bijgeschoold tot reïntegratiecoach vervullen deze rol niet Voor citaten van de respondenten en een volledig overzicht van de resultaten verwijzen wij u naar bijgevoegd rapport Stichting Pandora stelt vast dat een zeer grote groep mensen door de herbeoordelingsoperatie in de kou komt te staan zonder enig perspectief Wij willen hierbij nogmaals wijzen op de vandaag door u ontvangen brief over de voortgang van de herbeoordelingsoperatie die wij mede hebben ondertekend Daarin staat de belangrijkste conclusie al uitstekend verwoord Wij zijn van mening dat met herbeoordelingen op zich niets mis is mits dit met respect en vol doende zorgvuldig plaatsvindt en gerelateerd aan een persoonlijk perspectief voor de betrokkene De thans lopende herbeoordelingen op basis van het aSB voldoen daar niet aan en moeten dus worden gestopt en teruggedraaid Daarnaast bevelen wij het volgende aan Mensen met psychische psychiatrische problematiek dienen slechts te worden gekeurd door verzekeringsartsen die hiertoe speciaal zijn opgeleid Voor de beoordeling dient voldoende tijd te worden uitgetrokken 10 minuten tot een half uur

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=57%3Awerk-en-inkomen&id=281%3Aeenmalige-herbeoordelingsoperatie&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=116 (2016-01-29)
  Open archived version from archive •