archive-nl.com » NL » S » STICHTINGPANDORA.NL

Total: 731

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Oprichting cliëntenraad Psychiatrisch Centrum Suriname • Stichting Pandora
  voornamelijk verpleegkundigen een daverend applaus Na de lezingen ging ik ook mee voor een rondleiding op de diverse afdelingen van het PCS en ik werd weer verdrietig van hetgeen ik zag van de situatie waarin de patiënten zich bevonden en hoe de afdelingshoofden moesten roeien met de riemen die zij hadden en weer dacht ik gelukkig is mijn zoon hier nog nooit opgenomen geweest Anders had hij daar ook een

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=41%3Ainterculturalisatie&id=241%3Aoprichting-clientenraad-psychiatrisch-centrum-suriname&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=82 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Diversiteit in klinisch onderzoek • Stichting Pandora
  project uitgevoerd onder de titel diversiteit in klinisch onderzoek De bedoeling was om concrete beleidsaanbevelingen te formuleren voor ZonMw en andere relevante actoren om in klinisch onderzoek uit te gaan van de diversiteit tussen mensen in het bijzonder op het gebied van sekse gender leeftijd en etnische origine Living together in diversity learning to accept and respect our differences staat op een Japanse gevel gefotografeerd door een van de onderzoekers

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=41%3Ainterculturalisatie&id=242%3Adiversiteit-in-klinisch-onderzoek&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=82 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Uitgelicht: Culturele ongevoeligheid bij een gedwongen opname • Stichting Pandora
  genomen Allochtone cliënten worden relatief lang thuis gehouden dit vanwege onbekendheid en het taboe dat op een gedwongen opname rust Uitstel van een gedwongen opname maakt de zorglast zwaar Vooral de vrouwen in de omgeving dragen deze last Knelpunten voor tijdens en na afloop van een gedwongen opname van allochtone cliënten zijn niet zonder gevolgen voor het hulpverleningsproces Als een allochtone cliënt gedwongen opgenomen is kan deze opname door interculturele knelpunten vroegtijdig worden beëindigd Door een slechte communicatie wordt medicatie na ontslag uit de kliniek vaal slecht ingenomen De gebrekkige nazorg aan allochtone cliënten leidt tot draaideureffecten Dit is het effect waarbij allochtone cliënten moeizaam in de GGZ komen Vervolgens snel afhaken waarna ze na verloop van tijd terugkomen met dezelfde klacht Daarnaast is een gedwongen opname een traumatische gebeurtenis Allochtone cliënten hebben na een problematische gedwongen opname vaak geen vertrouwen meer in de GGZ Hetgeen tot gevolg heeft dat zij noodzakelijke hulpverlening in de toekomst zullen mijden Patiëntenorganisaties en organisaties van allochtonen kunnen deze problemen beperken door actieve voorlichting te geven en folders te vertalen is het advies Dit explorerende onderzoek in de vier grote steden van Nederland levert bevindingen op die volgens Tammasine Netteb verder moeten worden uitgewerkt

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=8%3Adwang-a-drang&id=84%3Auitgelicht-culturele-ongevoeligheid-bij-een-gedwongen-opname&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=17 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Interculturele knelpunten bij dwangopname verdienen bijzondere aandacht • Stichting Pandora
  misverstanden miscommunicatie en veel verdriet kan leiden De communicatie met familie en omgeving is daarbij cruciaal Hun bemoeienis en betrokkenheid is over het algemeen groot terwijl daar volgens Nederlandse wetgeving en aanpak vaak anders over wordt geoordeeld Dit kan extra spanningen opleveren Cliënten en familie weten vaak niets of onvoldoende over gedwongen opname en of in bewaringstelling behandeling en verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis of in bredere zin over de A GGZ Dit zijn algemene patiëntenthema s die versterkt worden door verschil in taal en cultuur Attitude en bejegening zijn patiëntenthema s die vanuit intercultureel perspectief hernieuwde aandacht behoeven zeker op het gebied van dwangopname en dwangmedicatie Ervaringsverhalen laten zien hoe iets wat in de zorg een vanzelfsprekendheid kan zijn diepe indruk kan maken en traumatische ervaringen op kan leveren Met name rond de positie van vrouwen in de psychiatrie kan de familie extra gevoelig zijn Het komt regelmatig voor dat men niet wil dat dochters worden opgenomen of vanwege een IBS of Rechtelijke Machtiging RM gedwongen moeten blijven Onbekendheid met Nederlandse begripsvorming rond psychische problemen de behandeling en aanpak daarvan maakt onderdeel uit van de problematiek Goede voorlichting en begeleiding is dan ook gewenst Wat betreft de huidige discussie

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=8%3Adwang-a-drang&id=62%3Ainterculturele-knelpunten-bij-dwangopname-verdienen-bijzondere-aandacht&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=17 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Interculturele verkenningen, actuele stand van zaken • Stichting Pandora
  het Fonds PGO en ZonMw waarin ontmoetingen rond de versterking van de positie van allochtone patiënten centraal stonden Ons netwerk en contacten in het veld breiden zich uit Aan de Pandora Helpdesk komen in toenemende mate vragen binnen van mensen met verschillende culturele achtergronden Opvalt is dat voorlichting over psychische en psychiatrische problemen de behandeling daarvan en toegang tot zorg nog steeds extra aandacht verdienen Er is een grote behoefte bij mensen met verschillende culturele achtergronden aan meer informatie over wat er aan de hand kan zijn bij psychische en psychosomatische klachten wat je er aan kan doen en waar je terecht kan voor hulp Tegelijkertijd praten veel mensen niet makkelijk over hun eigen problemen of die van familie De taboevorming over ernstige geestelijke of lichamelijke problemen of handicaps is vaak groot en kan allochtone patiënten in een beklemmend isolement brengen In verschillende allochtone kringen moskeeën kerken en tempels is dit vaak nog onvoldoende bespreekbaar of is de beeldvorming te weinig genuanceerd In de geestelijke gezondheidszorg sluiten de verwachtingen van patiënt en hulpverlener vaak onvoldoende op elkaar aan en de kans op misverstanden ligt op de loer als beide partijen hier niet in investeren Veel met name tweede en derde generatie allochtonen zetten zich in als mantelzorger om hun familieleden te ondersteunen en de vertaalslag te maken tussen de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg en diegenen die zoals velen van de eerste generatie meer problemen hebben met taal sociale en culturele verschillen Je kan daarbij vooral als dochter in de situatie komen dat je lichamelijk en of geestelijk verzorger wordt van je ouders broers of zussen Familieplichten niet voor jezelf opkomen maar vooral voor anderen spelen daarbij een belangrijke rol Dit kan soms zwaar wegen voor de mantelzorgers zeker als familie en hulpverlening voor langere tijd van je volledige inzet uitgaan Mantelzorgers

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=243:interculturele-verkenningen-actuele-stand-van-zaken&catid=41:interculturalisatie&Itemid=82 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Nota Interculturalisatie • Stichting Pandora
  De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid WRR stelde in 1989 dat Nederland zich fundamenteel moet bezinnen op een blijvend multiculturele bevolking Zij wees daarbij op de noodzaak om de gevolgen van migratie positief te doen uitvallen zowel voor de individuele immigrant en zijn of haar nakomelingen als voor de samenleving als geheel Maatschappelijke signalen en een reeks onderzoeken en beleidsnota s over de ggz wezen vervolgens op de dringende noodzaak om speciale aandacht te besteden aan de situatie van mensen met verschillende culturele achtergronden die psychische of psychiatrische problemen hebben of hebben gehad Mede gezien de groeiende diversiteit van de patiëntenpopulatie die met de ggz te maken kreeg besloot Stichting Pandora om vanuit het patiëntenperspectief dit onderwerp op te pakken en de ontmoeting aan te gaan Vanaf het begin van de negentiger jaren van de vorige eeuw heeft Stichting Pandora losse projecten en producten gerealiseerd op het gebied van interculturalisatie Zo werd de brochure Luistert U nog weleens naar Uzelf in drie talen uitgegeven Nederlands Arabisch en Turks Thema s op onze website werden in het Engels Arabisch en Turks vertaald Lotgenotencontact en samenwerking met organisaties op het gebied van interculturalisatie werden verkend Beleidsbijdragen aan overleggen bij ggz en ministeries

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=245:nota-interculturalisatie&catid=41:interculturalisatie&Itemid=82 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Plan van aanpak Interculturalisatie • Stichting Pandora
  steeds tekort schietende hulpverlening voor allochtonen in de geestelijke gezondheidszorg Wat dit laatste betreft verwijzen wij hierbij naar een van de conclusies van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg RVZ dat de Nederlandse GGZ zich onvoldoende heeft aangepast aan patiënten uit etnische minderheden In veel gevallen erkent ze hun klachten onvoldoende en houdt ze er te weinig rekening mee dat patiënten uit andere culturen hun ziekte anders beleven en ander ziektegedrag vertonen dan autochtone hulpverleners gewend zijn rapport Interculturalisatie van de gezondheidszorg Zoetermeer 2000 Stichting Pandora zet zich al meer dan vijfendertig jaar in voor aan mensen die psychische of psychiatrische problemen hebben hebben gehad dan wel kunnen krijgen Wij willen op basis van de eigen ervaringen van deze mensen hen ondersteunen en zo bijdragen aan hun zelfredzaamheid als persoon Evenzeer willen wij op basis van deze ervaringsdeskundigheid bijdragen aan een maatschappelijke ontwikkeling die hun positie als groep in de samenleving versterkt bijlage 1 Interculturalisatie is een van de speerpunten van Stichting Pandora Onze verder uit te voeren activiteiten hebben we in december 2001 neergelegd in de beleidsnota Interculturalisatie bijlage 2 In het kader van de behandeling van het plan van aanpak Interculturalisatie van de gezondheidszorg willen wij hierbij

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=41%3Ainterculturalisatie&id=244%3Aplan-van-aanpak-interculturalisatie&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=82 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Naakt in de isoleer 2 • Stichting Pandora
  s ochtends vroeg af aldoor maar wachten met iemand die in de war is is een opgave Ik was ook druk ik herinner me dat ik op de een of andere manier planten uit de potten wilde halen en dan moest m n moeder of m n vriend me sussen Toen kwam eindelijk de co assistente Dat bleek een vreselijk mens te zijn ze had een denigrerende en een beetje autoritaire arrogante houding en stelde heel kortaf vragen Dat liep zo hoog op dat ik een bekertje water in haar gezicht heb gegooid Mijn vader zei achteraf ik zou hetzelfde gedaan hebben Hij is een keurig beleefd iemand die respect voor autoriteit heeft Ik voelde me door hem gesteund dat ik achteraf gezien toch niet helemaal zo gek was In ieder geval leidde dat incident er waarschijnlijk toe dat ik niet naar het crisiscentrum mocht dat ik een zwaar geval was Of hoe dan ook ik moest naar een psychiatrisch ziekenhuis Ik had een psychose en werd weer manisch Ze gaven me injecties en ik moest op een brancard wachten op een ambulance die mij naar het ziekenhuis zou brengen Toen was in ieder geval duidelijk wat er ging gebeuren M n ouders gingen naar huis In de avond ben ik naar het ziekenhuis gebracht M n vriend is meegegaan in de ambulance en is weggegaan toen ik het ziekenhuis in ging Ik zat onder de medicijnen kalmerende middelen of wat ze dan inspuiten en ik kon amper op m n benen staan Toen moest ik lichamelijk onderzocht worden door twee mannen een arts en een verpleegkundige Dat vond ik een hele gekke situatie ik moest me helemaal uitkleden en die twee mannen gaven me opdrachten Ik moest een eindje lopen terwijl ik amper kon staan en ze vroegen of ik drugs had gebruikt Dat vond ik het stomste terwijl ik onder de injecties zat Twee van die aangeklede mannen die samen zaten te lachen ik vond het een vernederende ervaring een soort nachtmerrie Is het nodig om je op dat moment lichamelijk te gaan onderzoeken vraag ik me af Toen ben ik linea recta in de isoleer gestopt en kreeg dat was voor mij een nieuwe ervaring een scheurhemd en een kartonnen po Dat had ik in vorige cellen nog niet gehad Dan moet je je weer uitkleden en je kleren afgeven Erving Goffman heeft twee boeken geschreven Asylums en Stigma in Asylums komt onder meer aan de orde dat dat soort dingen structurele tactieken zijn om iemand van z n identiteit te ontdoen In gevangenissen krijg je ook gevangeniskleding en je wordt gevisiteerd een tactiek om je in het regiem in te passen Je mag geen individualiteit overhouden Ik vond die boeken zo herkenbaar Asylum slaat op de inrichtingen onderdrukking en Stigma op de manier waarop vooroordelen gehanteerd worden en hoe mensen daarmee om kunnen gaan Toen zat ik dus in de isoleer met een scheurhemd en een kartonnen po Ten eerste belde ik veel te veel naar

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=8%3Adwang-a-drang&id=68%3Aintroductie-depressielijn&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=17 (2016-01-29)
  Open archived version from archive •