archive-nl.com » NL » S » STICHTINGPANDORA.NL

Total: 731

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Naakt in de isoleer 1 • Stichting Pandora
  kwam niemand Toen ben ik toch maar op het hoedje gaan zitten een papieren po Dat is heel onhandig voor een grote boodschap en al helemaal omdat ik ook niet de slankste ben Toen ging de deur open De verpleegkundige keek naar binnen en zei oh mevrouw is zelf al begonnen Dan voel je je zo lullig je gaat echt door de grond Dat ze met je meegaan naar de wc op de afdeling is al niet zo leuk want de deur moet openblijven en zij wachten tot je klaar bent maar nu zat ik helemaal ongemakkelijk en onelegant op dat stomme potje op de grond halverwege een druk En dan torent er zo n heerschap boven je uit oh mevrouw is zelf al begonnen We hebben te maken met verworvenheden regelgeving gewoontes normen en waarden rond zorg en behandeling deze staan in Nederland op een relatief hoog niveau Maar toch wat gebeurt er in de dagelijkse praktijk en hoe kan het beter Gebeurtenissen spelen zich af in een choreografie van onderlinge verhoudingen en gedragingen Soms kennen hulpverleners en patiënten elkaar goed soms helemaal niet of zeer beperkt zij zijn dan voor elkaar slechts passanten in een formele ontmoeting Over en weer wordt regelmatig op grond van uiterlijkheden en vooronderstellingen gereageerd van begripvol intermenselijk contact is lang niet altijd sprake We volgen stap voor stap het verhaal van een jonge vrouw die over de periode vlak voor en in het begin van haar opname vertelt Ik ben in het verleden een paar keer opgenomen geweest met een psychose Daarna ben ik vijf jaar stabiel geweest maar raakte op een dag weer in de war s Nachts werd ik steeds angstiger in de vroege ochtend heeft mijn vriend m n ouders gebeld Ze zijn allebei onmiddellijk gekomen en hebben m n psychiater gebeld Die verwees door naar de eerste hulp van het Academisch Ziekenhuis Het was zaterdagochtend weekend We hebben daar uren en uren gezeten Ik had allemaal waanideeën dacht dat ik op een groot feest was met m n overleden oma Af en toe was ik angstig mijn moeder probeerde me rustig te maken door kinderliedjes te zingen Van s ochtends vroeg af aldoor maar wachten met iemand die in de war is is een opgave Ik was ook druk ik herinner me dat ik op de één of andere manier planten uit de potten wilde halen en dan moest m n moeder of m n vriend me sussen Toen kwam eindelijk de co assistente Dat bleek een vreselijk mens te zijn ze had een denigrerende en een beetje autoritaire arrogante houding en stelde heel kortaf vragen Dat liep zo hoog op dat ik een bekertje water in haar gezicht heb gegooid Mijn vader zei achteraf ik zou hetzelfde gedaan hebben Hij is een keurig beleefd iemand die respect voor autoriteit heeft Ik voelde me door hem gesteund dat ik achteraf gezien toch niet helemaal zo gek was In ieder geval leidde dat incident er waarschijnlijk toe dat ik niet

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=8%3Adwang-a-drang&id=67%3Anaakt-in-de-isoleer-1&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=17 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Argumenten van patiënten bij verzet tegen (verplichte) zorg • Stichting Pandora
  1 1 lid c Clausules zijn opgenomen in de wet voor het betreden van de woning of plek waar betrokkene zich bevindt in het uiterste geval met behulp van de politie gedwongen vervoer en de toepassing van huisregels Ambulante zorg is als een zelfstandige verplichting afdwingbaar Mocht de betrokkene gedwongen medicatie weigeren althans daar niet mee instemmen dan voorziet het wetsvoorstel in een regeling voor gedwongen vervoer naar de instelling waar de medicatie poliklinisch alsnog kan worden toegediend Hoofdstuk 8 MVT pp 42 Kanttekeningen Stichting Pandora Definitie verplichte zorg te absoluut Gehanteerde definitie van verplichte zorg behoeft o i nuancering Verzet wordt vaak te absoluut gezien of eenduidig aan het ziektebeeld toegeschreven terwijl patiënten gegronde redenen voor kritiek kunnen hebben op de beoordeling de keuze of toepassing van verplichte zorg of op de bejegening Over ambulante verplichte zorg en verzet daartegen is nog weinig bekend Voorgestelde wettelijke uitbreiding van clausules over huisregels en vervoer moet kritisch bekeken worden Patiënten klagen nu al over ingrijpende interventies aanvechtbare gronden en disproportionaliteit bij de uitvoering hiervan De Derde Evaluatiecommissie signaleerde dat om de orde en veiligheid binnen een psychiatrische instelling te handhaven regelmatig maatregelen getroffen worden zoals het aanscherpen van de huisregels die ten koste gaan van de vrijheid en interne rechtspositie van de patiëntenpopulatie binnen de psychiatrische instelling als geheel 2007 Onderscheid tussen dwang op medische gronden en dwang als beheersmethode Stichting Pandora vraagt onderscheid te maken tussen dwang op medische gronden en dwang als beheersmethode Tevens moet onderscheid worden gemaakt tussen noodmedicatie en dwangmedicatie De balans tussen werking risico s en bijwerkingen van alle interventies moet worden meegewogen Subsidiariteit proportionaliteit effectiviteit en patiëntveiligheid luisteren hierbij nauw Dit bepaalt mede de gronden voor verzet Ambulante zorg behoeft specifieke voorwaarden en kennis van zaken De vaak nog beperkte onderbouwing van psychiatrische interventies en

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=8%3Adwang-a-drang&id=298%3Aargumenten-van-patienten-bij-verzet-tegen-verplichte-zorg&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=17 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Open begrippen in Wet Verplichte GGZ kunnen leiden tot misdiagnose en meer dwang • Stichting Pandora
  criterium voor verplichte zorg voldoen Als voorwaarde voor het verlenen van verplichte zorg geldt dat de psychische stoornis dermate ernstige vormen aanneemt dat zij betrokkene zodanig in haar greep heeft dat er ernstige schade voor hem of zijn omgeving ontstaat of dreigt te ontstaan MVT 5 pp 5 De wetgevers hanteren nieuwe begrippen en definities Voor het begrip psychische stoornis is aansluiting gezocht bij het classificatiesysteem van de DSM IV Hiermee kan ook een verstandelijke beperking een persoonlijkheidsstoornis verslaving dementie of een psychische stoornis bij kinderen en jeugdigen als psychische stoornis worden aangemerkt Gesteld wordt dat aangezien tegenwoordig verslaving veel meer als een ziekte wordt opgevat en ook meer geneeskundige verklaringen voor persoonlijkheidsstoornissen worden uitgeschreven het oorspronkelijke onderscheid dat de Wet Bopz aanbracht tussen echte psychiatrische ziektebeelden zoals psychotische aandoeningen en andere stoornissen is vervaagd MVT 5 pp 4 5 Aansluitend op Europese wetgeving is het begrip gevaar gevaarcriterium uit de Wet Bopz vervangen door het begrip schade bestaande uit levensgevaar lichamelijk letsel psychische materiële of financiële schade een verstoorde ontwikkeling of maatschappelijke teloorgang artikel 1 1lid d Met verstoorde ontwikkeling wordt gedoeld op kinderen en jeugdigen waarbij de ontwikkeling naar de volwassenheid ernstig verstoord wordt door de psychische stoornis waaraan zij zelf of hun opvoeders lijden MVT pp 20 Gedwongen behandeling van een somatische aandoening wordt mogelijk in samenhang met zorg en dwang gericht op het herstel van de psychische stoornis MVT 11 pp 15 Kanttekeningen Stichting Pandora bij de uitbreiding van de stoornissen die rechtvaardigen tot dwang Het gehanteerde classificatiesysteem DSM IV is aan kritiek onderhevig De DSM categorieën zijn grof of ze iets zeggen over het verloop van de ziekte en het waarschijnlijke effect van therapeutische interventies is aanvechtbaar Een cultuursensitieve benadering ontbreekt ondanks de culturele en etnische diversiteit van de patiëntenpopulatie Misdiagnose en verkeerde beoordeling liggen

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=8%3Adwang-a-drang&id=301%3Aopen-begrippen-in-wet-verplichte-ggz-kunnen-leiden-tot-misdiagnose-en-meer-dwang&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=17 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Wet Verplichte GGZ maakt meer dwang mogelijk • Stichting Pandora
  bestaat uit een persoonsvolgende regeling voor een persoon die als gevolg van zijn psychische stoornis een aanzienlijk risico op ernstige schade voor zichzelf of anderen veroorzaakt waarbij de rechter een zorgmachtiging kan verlenen die legitimeert tot verschillende vormen van verplichte zorg om dit risico weg te nemen Memorie van Toelichting 3 blz 3 Meer interventies onder dwang Eén rechterlijke machtiging over de noodzakelijke zorg op basis van een advies van een in het leven te roepen commissie legitimeert tot met name genoemde interventies MVT 8 pp 11 Het arsenaal aan interventies wordt uitgebreid zorg wordt gedefinieerd als een vorm van verzorging bejegening behandeling waaronder opneming in een accommodatie begeleiding of beveiliging artikel 1 1 lid b De gedwongen opneming zal één van de interventies in de zorgketen zijn waarvan de rechter kan bepalen dat en wanneer ze nodig zijn Kanttekeningen Stichting Pandora bij de Wet Verplichte GGZ Met dit wetsvoorstel dreigen de mogelijkheden en de aanleidingen voor dwangtoepassing aanzienlijk te worden verruimd Stichting Pandora verwacht dat wanneer de mogelijkheden tot meer dwang wettelijk worden vastgelegd de praktijk van de hulpverlening zich hieraan zal aanpassen Inflatie van het begrip dwang en makkelijkere toepassing van verplichte interventies bij meer mensen liggen daarmee op de loer Stichting Pandora is van mening dat Gebrek aan inspanning voor vrijwillige zorg niet de oorzaak mag zijn dat eerder zwaarder en of langer dwang wordt toegepast Het mijden van lastige patiënten uit de kliniek en of het toepassen van cumulatief agressieve medicijnen in hoge doseringen geen alternatieven mogen zijn voor isoleren of opname Niet eenzijdig en onvoorwaardelijk mag worden vertrouwd op de mogelijkheden van medicijnen Elektroshock ECT niet onder dwang mag worden toegepast Kennis ter zake en gespecialiseerde zorgfaciliteiten cruciaal zijn De patiëntveiligheid bij verplichte interventies gewaarborgd moet worden Zij waarschuwt voor de vele onbekende factoren betreffende

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=8%3Adwang-a-drang&id=303%3Awet-verplichte-ggz-maakt-meer-dwang-mogelijk&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=17 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Toename van separaties door weigerachtige patiënten • Stichting Pandora
  wet BOPZ op de schop gaat en dat er een betere wet komt Op dit moment ligt bij de Eerste Kamer een voorstel om de BOPZ te wijzigen Als dat wordt aangenomen ontstaat er voor de behandelaar meer vrijheid om over te gaan tot dwangbehandeling Dwangbehandeling is dan toegestaan als er geen zicht is op verbetering in de situatie van de patiënt Hierdoor is iemand sneller uitbehandeld en kan hij weer naar huis Beijaert Medicatie is een onmisbaar onderdeel van het genezingsproces Toon Vriens van stichting Pandora ziet deze ontwikkeling met zorg en vrees tegemoet De stichting Pandora is belangenbehartiger voor mensen met psychische of psychiatrische problemen Vriens is bezorgd over de zelfbeschikking van de patiënt Als er straks onder dwang medicatie gegeven mag worden dan wordt het enige doel van een behandeling dat ongewenste verschijnselen ingedamd worden De patiënt krijgt dan namelijk psychofarmaca toegediend voor eigen bestwil en heeft geen poot om op te staan als hij dat niet wil Volgens Vriens gaat het maar om een kleine groep patiënten die moeilijk hanteerbaar is Misschien een half procent Ik kom eerlijk gezegd liever 20 psychiatrische patiënten op straat tegen dan een groepje van 20 jongeren De vraag is of dwangmedicatie de enige manier is om separaties te vermijden Ria Trinks meent van niet Trinks is voorzitter van de Werkgroep Drang en Dwang van het Landelijk Platform van Cliënten en Familieorganisaties in de GGZ Het gaat allemaal om menselijkheid zegt ze Er zijn heel veel methodes om te voorkomen dat situaties uit de hand lopen Dat begint eigenlijk al bij de bejegening door het personeel Is er bereidheid tot communicatie Zijn ze bereid om altijd bij de patiënten te zijn Het contact houden met een psychotische patiënt is van wezenlijk belang voor hem of haar om weer contact te krijgen

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=8%3Adwang-a-drang&id=82%3Atoename-van-separaties-door-weigerachtige-patienten&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=17 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Nederland koploper in West-Europa met dwangopnamen • Stichting Pandora
  verschenen van de wet BOPZ Een van de conclusies van dit duizend pagina s tellende rapport is dat er eigenlijk een nieuwe wet nodig is De BOPZ is door de jarenlange maatschappelijke discussies en tussentijdse wijzigingen ondoorgrondelijk geworden De voorstellen om de BOPZ te wijzigen zijn vooral gericht op de beperkte capaciteit van de psychiatrische instellingen Voor de persoonlijke gevolgen van dwangopname is beduidend minder aandacht Als de wijzigingen doorgaan wordt het mogelijk voor een rechter om een thuisbehandeling op te leggen Tweede wijziging is dat het toegestaan wordt om patiënten te behandelen ook als ze dat weigeren Reden hiervoor is dat zonder medicatie een verblijf in de kliniek anders te lang kan duren Dwangmedicatie wordt na de wetswijziging ook toegestaan bij mensen die zich vrijwillig hebben laten opnemen De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie NVVP juicht de voorgestelde wetswijzigingen toe Pandora Stichting Pandora belangenbehartiger voor mensen met psychische of psychiatrische problemen is zeer beducht voor de uitwerking van de wetswijzigingen Ze beschouwen het als een verregaande aantasting van de rechtspositie van patiënten omdat het niet meer mogelijk wordt om een behandeling te weigeren In de praktijk betekent dwangbehandeling dwangmedicatie En dat is niet zonder risico s volgens de stichting Toegediende medicijnen hebben een enorme geestelijke en lichamelijke impact en de dosering luistert nauw Bovendien verschilt de werking van psychofarmaca per patiënt Dat geldt ook voor de bijwerkingen Bovendien hangt de werking van psychofarmaca nauw samen met het vertrouwen en de verwachtingen van de patiënt Toon Vriens is beleidsmedewerker van Stichting Pandora Hij hoort regelmatig de verhalen van mensen die gedwongen opgenomen zijn geweest Vriens Op zo n gesloten afdeling heeft het personeel geen idee hoe je communiceert met psychotische mensen of hoe je verward gedrag moet reduceren Separatie is het enige middel dat wordt toegepast De behandeling is van een

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=8%3Adwang-a-drang&id=69%3Anederland-koploper-in-west-europa-met-dwangopnamen&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=17 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Pandora Poster: Dwangbehandeling en Medicijnveiligheid • Stichting Pandora
  november 2007 trefwoorden artikel medicijnen dwang en drang bopz Posterpresentatie Pandorasite 23 november 2007 Bekijk hieronder de Pandora poster Dwangbehandeling en Medicijnveiligheid gepresenteerd op lustrum congres Stichting Patiënten Vertrouwens Persoon PVP op 21 nov 2007 Poster dwangbehandeling en medicijnveiligheid pandora

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=8%3Adwang-a-drang&id=136%3Apandora-poster-dwangbehandeling-en-medicijnveiligheid&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=17 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Medicijnveiligheid bij dwangbehandeling onderbelicht bij plannen Wet Bopz • Stichting Pandora
  ter zake kundig worden toegepast en of dat patiënten met lastig complex gedrag gemeden worden uit de kliniek Dilemma s rond kwalitatieve uitvoering dwang In Nederland is de isoleercel een veelgebruikt dwangmiddel Op het isoleren van patiënten bestaat inmiddels veel kritiek In een groot aantal GGZ instellingen wordt geprobeerd het gebruik van de isoleer terug te dringen en het contact met de patiënt centraal te stellen Men zoekt oplossingen in attitude bejegening en communicatie flexibel omgaan met afdelingsregels Dit is een goede zaak Tegelijkertijd signaleren patiënten dat de toepassing van dwang en drang de laatste jaren is toegenomen Dit zal met de uitbreiding van de nieuwe mogelijkheden bij wet toenemen Stichting Pandora vreest dat zowel praktische knelpunten in de aanpak van de huidige zorg als ethische en rechtspositionele dilemma s uitvoerbaarheid van de plannen in de weg staan Vereiste deskundigheid en attitude Klachten van patiënten gaan niet alleen over het wel of niet isoleren Zij gaan ook over de manier waarop er wordt geïsoleerd lang wachten met conflictoplossing en dan plotseling isoleren isoleren vanwege tekort aan personeel of tekort aan deskundigheid om conflictsituaties op te lossen te lang isoleren te weinig contact te weinig informatie kou kwaliteit papieren po geen klok en behoefte aan tijdsbesef Vastgehouden door meerdere verpleegkundigen onder heftig verzet of zich juist gelaten overgevend krijgen patiënten regelmatig voordat ze de isoleer in gaan eerst een spuit met noodmedicatie in hun bil Bij de veel genoemde tegenstelling isoleren versus dwangmedicatie kan worden opgemerkt dat er in de praktijk maar weinig patiënten zonder medicatie in de isoleer zitten vrijwillig onder drang of dwang Kennelijk acht men dubbelop nodig of ziet men geen andere weg Patiënten hebben veel vragen en klachten over werking en bijwerkingen van medicatie en over de indicatie Dwangmiddelen als onderdeel van behandelingsplan of als beheersmethode Separeren gaat over beheersen en draagt nauwelijks bij aan de doelstelling van de behandeling wordt gesteld in de PVPkrant PVPkrant 3 07 blz 2 Separeren is falen Stichting Pandora stelt dat onderscheid moet worden gemaakt tussen dwang en drang als onderdeel van het behandelingsplan en als onderdeel van een beheersmethode Dit onderscheid vindt in de praktijk plaats bij toepassing van dwang maar we vinden het niet terug in de plannen voor de nieuwe wet Stichting Pandora vraagt zich af wat de consequenties zijn voor de patiënt wanneer toediening van psychofarmaca of het weren uit de kliniek gebruikt worden als beheersmiddel In de plannen voor de nieuwe wetgeving spreekt men niet over noodmedicatie toepassing in crisissituaties maar over dwangmedicatie Dit roept vragen op over duur van gebruik werking en bijwerkingen op de lange duur Behandeling met psychofarmaca is weerbarstig De praktijk van de behandeling met psychofarmaca is bijzonder weerbarstig Dit heeft consequenties voor de kwaliteit van dwangmedicatie De wetenschappelijke onderbouwing rond het gebruik van psychofarmaca is vooralsnog beperkt Toepassing bij een grote en diverse groep patiënten is niet op te lossen door een standaard behandeling In de praktijk levert dit onder meer de volgende aandachtspunten op meer wetenschappelijke kennis van zaken rond

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=8%3Adwang-a-drang&id=66%3Amedicijnveiligheid-bij-dwangbehandeling-onderbelicht-bij-plannen-wet-bopz&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=17 (2016-01-29)
  Open archived version from archive •