archive-nl.com » NL » S » STICHTINGPANDORA.NL

Total: 731

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Cliënt heeft geen baat bij nieuwe dwangwet • Stichting Pandora
  bopz artikel in Psy nr 9 2007 Door Lise Broekaar beleidsmedewerker Stichting Pandora Meer dwang en een zwakkere rechtspositie van cliënten die gedwongen worden opgenomen Dat zullen de gevolgen zijn als de aanbevelingen van de evaluatiecommissie van de wet Bopz

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=8%3Adwang-a-drang&id=55%3Aclient-heeft-geen-baat-bij-nieuwe-dwangwet&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=17 (2016-01-29)
  Open archived version from archive


 • Verslag Conferentie: Dwang in zwang • Stichting Pandora
  de conferentie Dwang in Zwang Aanleiding was onze gedeelde zorg over de verzwakte rechts positie van mensen met psychische en of psychiatrische problemen door de opeenstapeling van maatregelen op het gebied van wetgeving en zorg Tijdens de conferentie werd stil

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=8%3Adwang-a-drang&id=85%3Averslag-conferentie-dwang-in-zwang&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=17 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Dwangbehandeling en medicijnveiligheid – waarschuwing Pandora in MGv en briefwisseling met NVvP • Stichting Pandora
  medicijnen In het Maandblad Geestelijke volksgezondheid heeft Stichting Pandora haar zorgen geuit over de kabinetsplannen om de mogelijkheden tot dwangbehandeling te verruimen Met verruiming van dwangbehandeling wordt vooral dwangmedicatie bedoeld De betreffende medicijnen zijn echter niet zonder risico s en hebben lichamelijk en geestelijk enorme impact MGv 06 4 Dit was aanleiding tot een briefwisseling met de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie NVvP MGv 06 7 8 en MGv 06 09

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=8%3Adwang-a-drang&id=58%3Adwangbehandeling-en-medicijnveiligheid-waarschuwing-pandora-in-mgv-en-briefwisseling-met-nvvp&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=17 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Fout bij nieuwe wetgeving: geen recht op bijstand bij gedwongen opname • Stichting Pandora
  de gemeente Amsterdam die op basis van de WWB de uitkeringen van twee gedwongen opgenomen ggz patiënten stopzette hervatten Die uitspraak heeft de rechter gedaan in de rechtszaak die ggz instelling De Meren tegen de gemeente Amsterdam had aangespannen De uitspraak is belangrijk voor alle ggz patiënten die gedwongen zijn opgenomen persbericht GGZNederland 30 maart 2006 Het ANP kwam echter met het tegengestelde bericht Geen uitkering gedwongen opname Mensen die gedwongen worden opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis verliezen hun recht op bijstand Dat is de uitkomst van een proefproces tussen de psychiatrische instelling de Meren en de gemeente Amsterdam De rechter eist wel een speciale inkomensregeling voor de groep van 14 000 patiënten Met het proefproces wilden de twee partijen duidelijkheid krijgen Volgens de nieuwe Wet werk en bijstand verliezen mensen hun uitkering als zij door de beslissing van een rechter hun vrijheid verliezen De regel is bedoeld voor criminelen maar ontneemt ook psychiatrische patiënten hun bijstand ANP 31 03 2006 Beide verhalen blijken waar te zijn In haar persbericht licht GGZNederland toe De rechter heeft nu in de eerste plaats bepaald dat de WWB een omissie bevat De wet stelt inderdaad dat personen van wie via een rechterlijke uitspraak de vrijheid is ontnomen geen uitkering van gemeentewege meer dienen te krijgen Daarbij wordt er echter van uitgegaan dat voor deze groep langs een andere weg wordt voorzien in de kosten van bestaan Dat is voor bijvoorbeeld gedetineerden het geval Gedurende hun detentieperiode betaalt Justitie hun medische zorg en hoeven zijzelf geen ziektekostenpremies te betalen Zij ontvangen daarnaast een bedrag voor zak en kleedgeld Voor mensen die gedwongen in een ggz instelling verblijven bestaat zo n regeling niet De wetgever heeft dit bij het opstellen van de wet over het hoofd gezien Persbericht GGZNederland 30 maart 2006 De letter van

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=8%3Adwang-a-drang&id=59%3Afout-bij-nieuwe-wetgeving-geen-recht-op-bijstand-bij-gedwongen-opname&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=17 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Toezicht op geestelijke gezondheidszorg brokkelt langzaam af • Stichting Pandora
  op geestelijke gezondheidszorg brokkelt langzaam af kopt het persbericht bij de promotie van psychiater Jacques Lucieer Hij was de laatste Hoofdinspecteur voor de Geestelijke Gezondheidszorg en Gehandicaptenzorg de functie werd 1 december 2005 opgeheven In een interview in Trouw is Lucieer somber gestemd De samenleving is zo geobsedeerd door veiligheid dat de rechten van psychiatrische patiënten in het gedrang dreigen te komen Ze worden gebannen uit de samenleving opgepakt en

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=8%3Adwang-a-drang&id=83%3Atoezicht-op-geestelijke-gezondheidszorg-brokkelt-langzaam-af&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=17 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • ‘Zorgen voor de patiënt van morgen, Gezondheid Recht en Onderzoek’ • Stichting Pandora
  het recht op zorg voor de gezondheid de individuele grondrechten gehandhaafd worden Zelfbeschikking en vrijheidsrechten zijn geen doel op zich maar wel een hoog doel in de hiërarchie van menselijke waarden dat niet te makkelijk opzij kan worden geschoven blz 5 6 Roscam Abbing bespreekt het spanningsveld tussen het volksgezondheidsbelang en individuele rechten van de patiënt De neiging in de dagelijkse medische praktijk en aan gezondheid gerelateerd onderzoek individuele mensenrechten te relativeren past in de algemene maatschappelijke trend Het sluit aan bij veranderingen in de belangenpatronen en verhoudingen die spelen bij gezondheidsgerelateerde activiteiten Daarbij komt dat ook het sociale klimaat drukkender is geworden In een op risicobeheersing gerichte maatschappij komen maatschappelijke belangen bij een gezonde bevolking en individuele waarden in relatie tot gezondheid in een ander daglicht te staan Dan wil men nog wel eens de voorkeur geven de bescherming van de individuele waarden te zoeken in procedurele waarborgen bijvoorbeeld van een medisch ethische toetsing Die toetsing is een nuttig en noodzakelijk instrument om toe te zien op juiste toepassing van patiënt gerichte regels Die toetsing kan behoudens bijzondere uitzondering niet in de plaats treden van regels Soms vergt het invullen van die regels enige creativiteit en tijdsinvestering Maar die inspanning mag degene om wie het gaat ook wel verwachten Het is een kwestie van mentaliteit van het tonen van respect voor een ander onmisbaar voor behoud van vertrouwen blz 7 Deze benadering van de rechtspositie in de maatschappelijke en politieke context kan m i houvast en vertrouwen geven voor patiënten Stichting Pandora signaleert de algemene tendens dat mensen tegenwoordig erg op hun eigen verantwoordelijkheid worden aangesproken Mensen met psychische problemen kunnen dat echter niet altijd aan Vervolgens wordt als het mis gaat snel teruggegrepen naar het bestwil principe en wordt het patiëntenperspectief uit het oog verloren Er is ook een andere kant aan dwang welk recht op zorg heeft men Ook nu al merken lastige patiënten dat ze niet altijd welkom zijn in de GGZ In sommige gevallen kan men spreken van lastige patiënten maar ook van een lastige GGZ Recht en wetgeving vanuit het perspectief van de patiënt Roscam Abbing Artsen en onderzoekers leggen wel eens een neiging aan de dag de vormgeving in de praktijk van patiëntenrechten naar zich toe te trekken Maar hun professionele autonomie strekt zich daarover niet uit Of zoals Rang mijn voorganger in Utrecht het formuleerde in zijn oratie van 1973 over patiëntenrecht lege artis handelen moet arte legis getoetst worden aan recht en wetgeving vanuit het perspectief van de patiënt Zo is het om een voorbeeld te geven voor het recht op informatie niet toereikend de patiënt een folder mee te geven De informatie moet door de hulpverlener worden begeleid Informatie komt hoe dan ook zo blijkt uit onderzoek het beste over in een gesprek blz 7 Stichting Pandora benadrukt dat dit ook ter harte moet worden genomen in situaties van dwang en drang Als het in geval van nood niet op het moment zelf kan dan moet zo snel mogelijk daarna

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=8%3Adwang-a-drang&id=87%3Azorgen-voor-de-patient-van-morgen-gezondheid-recht-en-onderzoek&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=17 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Dwangbehandeling en medicijnveiligheid (ingezonden brief in MGv) • Stichting Pandora
  Over het inzetten van medicijnen bij de eerste psychose zijn de meningen verdeeld Patiënten hebben de indruk dat de goede diagnose soms niet of pas heel laat wordt gesteld en keuze en werking van medicijnen hangen met die diagnose samen Erkende ziektebeelden zijn een compilatie van historische bevindingen een algemene noemer die niet altijd aansluit bij individuele symptomen en beleving Vlaminck in MGv 57 342vv De huidige diagnostische modellen staan ter discussie zowel wat betreft de aansluiting bij nieuwe bevindingen op het gebied van farmacotherapie Van Praag in Tijdschrift voor Psychiatrie 41 703vv als bij culturele en etnische diversiteit Borra e a Cultuur classificatie en diagnose Houten Diegem 2002 als bij de persoonlijke beleving en zorg op maat Bos Berichten uit het laboratorium van de samenleving Amsterdam 2003 Richtlijnen protocollen en toepassingen lopen niet altijd in de pas met actuele bevindingen en inzichten Ook is niet iedere arts of verpleegkundige voldoende op de hoogte En door gebrekkige communicatie kan de medicijnveiligheid in het gedrang komen Het duurt voor patiënten soms lang voordat ze erkenning krijgen voor hun vragen en klachten Velen hebben niet de energie om daar werk van te maken Allemaal punten waar behandelaars en beleidsmakers makkelijk aan voorbij kunnen gaan door een te absoluut vertrouwen in medicatie Bij dwangbehandeling wordt veelal standaardmedicatie toegepast Individuele reacties op die medicatie kunnen verschillen Het tijdig erkennen daarvan is dan ook cruciaal Als wetenschap en behandelaar niet genoeg weten over werking en bijwerkingen bij verschillende groepen patiënten levert dat risico s op Wieringa e a Diversity among patients in medical practice Amsterdam 2005 Zo concludeerde Sabine Straus College ter Beoordeling van Geneesmiddelen in haar promotieonderzoek dat ouderen die klassieke antipsychotica als Haldol voorgeschreven krijgen een drie maal zo hoog risico lopen op overlijden door acute hartstilstand Ook over veiligheid en effectiviteit van psychofarmaca bij kinderen en jongeren is onvoldoende bekend G W t Jong Niet geregistreerd en off label geneesmiddelengebruik in kinderen Rotterdam 2002 De Inspectie voor de Gezondheidszorg constateerde in 2002 in het rapport Kwaliteit van zorg in de kinder en jeugdpsychiatrie dat kinder en jeugdpsychiatrische klinieken niet voldoende beschikken over een goed uitgewerkt medicatiebeleid Nog niet duidelijk is over wélke middelen het gaat bij de kabinetsplannen voor dwangbehandeling en of daar behalve antipsychotica ook stemmingsstabilisatoren en antidepressiva onder vallen Hoe groter het aantal medicijnen dat onder dwang mag worden toegepast bij een groter aantal patiënten hoe groter ook de verantwoordelijkheid voor risico s en gebrek aan werking wordt Toepassen van dwang De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie schrijft op haar website dat Nederlandse patiënten meer dan in andere Europese landen in een separeercel worden verpleegd Dat hangt samen met een te grote terughoudendheid ten opzichte van gedwongen medicatie waarvan de effectiviteit wel is vastgesteld Stichting Pandora onderkent de problemen inzake isoleren en separatie maar kritiek op separatie mag niet omslaan in een pleidooi voor dwangmedicatie Bovendien komen patiënten nu veelal met dwang medicatie in de separeer dus het probleem is ingewikkelder Vrijwillige behandeling en overleg zijn altijd te verkiezen boven dwang

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=8%3Adwang-a-drang&id=57%3Adwangbehandeling-en-medicijnveiligheid-ingezonden-brief-in-mgv&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=17 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Stichting Pandora vreest aantasting rechtspositie patiënt door uitbreiding dwangbehandeling • Stichting Pandora
  worden toegepast als het echt niet anders kan en alles is gedaan om dwang te voorkomen Ook het kabinet heeft in haar standpunt van 11 augustus 2004 benadrukt dat dwang een ultimum remedium ofwel een uiterste middel moet blijven In de eerste plaats wordt er in de praktijk nog onvoldoende gedaan om dwang te voorkomen In de tweede plaats haalt het kabinet met de voorgestelde wijzigingen het principe dat zij onderschrijft dat dwang een ultimum remedium moet zijn onderuit Terwijl er afgelopen jaren al een opeenstapeling aan wettelijke maatregelen heeft plaatsgevonden zoals het schrappen van het woordje ernstig uit artikel 38 lid 5 en de invoering van de voorwaardelijke machtiging en observatiemachtiging schiet de zorg voor mensen in een dreigende crisis op tal van punten te kort Zo wordt er nog onvoldoende aandacht besteed aan preventie is er gebrek aan voldoende opnameplekken en personeel begeleiding en goede nazorg De wet Bopz en de toepassing van dwang lijkt op die manier een vervangmiddel te worden van de ernstige gebreken in de zorg Verdere aantasting rechtspositie van mensen met psychische en psychiatrische problemen Door de voorgestelde wijzigingen schuift het gevaarscriterium weer steeds verder op richting het oude bestwilcriterium Dat betekent dat de cliënt niet langer meer zelf zeggenschap heeft over zijn behandeling maar dat de behandelaar weer voor hem beslist wat het beste is Daarmee wordt het principe van dwang als uiterste middel geheel onderuit gehaald en de rechtspositie van mensen met psychische klachten ernstig verzwakt Inspraak op de behandeling en de mogelijkheid om een behandeling te weigeren is een belangrijk zwaarbevochten recht en moet behouden blijven Invoering zelfbindingsverklaring biedt goede mogelijkheden Het argument om de voorwaardelijke machtiging uit te breiden voor de groep mensen die niet kunnen of willen instemmen met de voorwaarden omdat zij gedurende bepaalde perioden over onvoldoende ziekte

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=8%3Adwang-a-drang&id=80%3Astichting-pandora-vreest-aantasting-rechtspositie-patient-door-uitbreiding-dwangbehandeling&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=17 (2016-01-29)
  Open archived version from archive •