archive-nl.com » NL » S » STICHTINGPANDORA.NL

Total: 731

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Niet de Bopz maar de hulpverlening is het probleem • Stichting Pandora
  of veelplegers van straat te halen Er moet onderscheid gemaakt worden tussen het strafrechtelijke circuit en de psychiatrie Het verontrust ons dat de oplossing voor complexe problematiek met name wordt gezocht in veranderingen in de wet Stichting Pandora pleit voor een herbezinning op de aanpak kwaliteit en toegankelijkheid van zorg Patiënten kunnen lastig zijn maar dat geldt ook voor zorg instanties Ons bereiken berichten dat de hulpverlening onzorgvuldig omgaat met mensen met complexe problemen en hen soms zelfs de toegang weigert Zij worden als te lastig of opgegeven beschouwd De hulpverlening levert op deze manier een bijdrage aan het in stand houden van het probleem dat verkommerden en verloederden niet of onvoldoende geholpen worden Dwangpreventie en goede na zorg laten nog vaak te wensen over Pas als de uiterste inspanning is betracht om mensen te helpen kan worden overgegaan tot gedwongen opname Onze ervaring is dat het nakomen van de maximale inspanningsverplichting eerder een knelpunt is dan de wet zelf Zo horen wij dat patiënten die bijvoorbeeld beschikken over een noodplan met gedegen afspraken over vrijwillige opname moeten vechten om opgenomen te worden Aan de andere kant horen we ook patiënten die met veel misbaar gedwongen worden opgenomen en na

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=8%3Adwang-a-drang&id=70%3Aniet-de-bopz-maar-de-hulpverlening-is-het-probleem&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=17 (2016-01-29)
  Open archived version from archive


 • Pandora pleit voor een herschikking van de zorg • Stichting Pandora
  bijeenkomsten bijgewoond waar zij heeft gewezen op de gevaren die kleven aan zo n wetswijziging waarin dwangmedicatie centraal komt te staan voor de gehele groep GGz cliënten en gepleit voor een herschikking van de gezondheidszorg Stichting Pandora zette haar standpunt over het functioneren van de Wet Bopz en een mogelijke wetwijziging of afschaffing van de Wet Bopz uiteen in een radio uitzending van GGZender op 22 mei tijdens een discussieavond van Groen Links op 17 mei een hoorzitting van VWS op 27 mei een werkconferentie van het Platform GGZ i o op 2 juni en tijdens een invitational conference van VWS op 9 juni jl In de ogen van Stichting Pandora ligt de prioriteit bij een noodzakelijke verbetering van de toegankelijkheid kwaliteit en organisatie van de zorg Dwangopname en of behandeling is veel minder nodig als de maximale inspanningsverplichting beter wordt nageleefd en er meer aandacht wordt besteed aan preventie en laagdrempelige voorzieningen in de zorg zoals een crisismeldpunt dat 24 uur bereikbaar is crisisopvang in de wijk met asielfunctie continuﴥit van zorg begeleiding en nazorg In het huidige tijdgewricht wordt de oplossing van maatschappelijke knelpunten steeds makkelijker en vaker gezocht in eenzijdige wetswijzigingen met verstrekkende gevolgen voor de gehele groep mensen die psychische problemen hebben hebben gehad of kunnen krijgen In snel tempo zijn er verschillende wetswijzigingen rond de Wet Bopz doorgevoerd zo is het woordje ernstig geschrapt uit artikel 38 lid 5 de voorwaardelijke machtiging is per 1 januari 2004 in werking getreden en er wordt gewerkt aan een reparatiewet om de invoering van de observatiemachtiging mogelijk te maken Ondertussen wordt er door onder partijen als de beroepsvereniging van psychiaters de NVvP en familieleden alweer gepleit voor een nieuwe wetswijziging of afschaffing van de Wet Bopz waarin een eerdere toepassing van dwangbehandeling centraal komt te staan Positieve initiatieven

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=75:pandora-pleit-voor-een-herschikking-van-de-zorg&catid=8:dwang-a-drang&Itemid=17 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Stichting Pandora vraagt om bezinning op dwangmedicatie • Stichting Pandora
  van dwangmedicatie centraal staat De voorgestelde oplossing voor het probleem om een relatief kleine groep als lastig en zorgelijk ervaren mensen met psychiatrische problemen gedwongen te kunnen behandelen dreigt gevolgen te krijgen voor de gehele groep mensen met psychische en psychiatrische problemen Stichting Pandora voorziet dat verandering van de wet ook een cultuurverandering teweeg zal brengen toepassing van medicatie onder dwang en drang dreigt hiermee vanzelfsprekender en geaccepteerder te worden Ook nu al zijn er zonder wetsverandering relatief veel klachten van patiënten over toepassing van dwang en drang ook bij vrijwillige opname en behandeling Medicijngebruik onder dwang en drang is een belangrijk patiëntenthema Gesignaleerde knelpunten komen bij de plannen voor wetsverandering echter nauwelijks aan de orde De veronderstelde kwaliteit en effectiviteit van psychofarmaca worden als uitgangspunt genomen terwijl hier vanuit patiënten gebruikersperspectief een stuk gedifferentieerder tegenaan wordt gekeken Op dit gebied vindt geen maatschappelijke of politieke discussie plaats De complexiteit van psychische en psychiatrische problematiek en de mogelijkheden van psychofarmaca dreigen daarmee te worden gesimplificeerd Dit is een gevaarlijke ontwikkeling Aannames in de wetenschap en door de farmaceutische industrie gefinancierd en daarmee eenzijdig onderzoek worden als leidraad voor beleid en politiek gebruikt Waarschuwingen en observaties door hedendaagse kritische wetenschappers zoals David Healy Peter Breggin Charles Medawar Anita Hardon Toine Pieters Willem van den Burg Trudy Dehue en anderen evenals signalen van patiënten gebruikers zelf zouden naar de mening van Stichting Pandora echter zwaarder mee moeten wegen bij de besluitvorming rond wetgeving over dwangbehandeling medicatie Dan zal duidelijk worden dat dwangmedicatie een uiterste middel moet blijven en dat criteria waaronder dit eventueel gebeurt bijzonder zorgvuldig moeten worden afgewogen Het zijn geen middelen om als vanzelfsprekend in te zetten voor de brede groep mensen met psychische en psychiatrische problemen Dit staat niet in verhouding tot de problemen van een relatief kleine groep

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=79:stichting-pandora-vraagt-om-bezinning-op-dwangmedicatie&catid=8:dwang-a-drang&Itemid=17 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Noodzakelijke discussie over voors en tegens dwangmedicatie ontbreekt • Stichting Pandora
  onmacht gesepareerd moeten worden Bovendien blijkt uit ervaringsverhalen van cliënten dat dwangopname en of behandeling in veel gevallen veel minder traumatisch kan zijn als er meer aandacht wordt geschonken aan aspecten als goede communicatie en menselijke bejegening Stichting Pandora is echter verbaasd en bezorgd over de makkelijke link die daarbij wordt gelegd naar dwangbehandeling als mogelijk alternatief voor separatie Steeds vaker in de huidige discussie s over dwang en drang in Nederland zoals bijvoorbeeld door partijen als de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie NVvP wordt de Nederlandse situatie als inhumaan omschreven en vergeleken met de situatie in andere landen waar vaker gebruik wordt gemaakt van ambulante dwangbehandeling in plaats van separatie Zo wordt er in sommige psychiatrische klinieken in Finland en Zweden gedacht gewerkt en behandeld vanuit het begrip ontreddering 1 En in Denemarken wordt nooit gesepareerd maar wel fixatie toegepast onder strikte 24 uurs hand in hand begeleiding 2 In de eerste plaats baart het Stichting Pandora ernstige zorgen dat dwangbehandeling door verschillende partijen zoals GGZ Nederland NVvP en enkele politieke partijen als alternatief voor separatie naar voren wordt geschoven zonder dat er een brede en zorgvuldige discussie over de voors en tegens van dwangmedicatie en mogelijke andere alternatieven hiervoor aan vooraf is gegaan In de tweede plaats ontstaat er op deze manier een vertekend en te rooskleurig beeld van de werking en effectiviteit van psychofarmaca in de praktijk De complexiteit van psychische en psychiatrische problematiek en de mogelijkheden van psychofarmaca dreigen hiermee te worden gesimplificeerd Dit is een gevaarlijke ontwikkeling Aannames in de wetenschap en door de farmaceutische industrie gefinancierd en daarmee eenzijdig onderzoek worden als leidraad voor beleid en politiek gebruikt Het lijkt of er een cultuurverandering aan het ontstaan is waarbij de toepassing van medicatie onder dwang en drang vanzelfsprekender en geaccepteerder wordt Deze cultuurverandering is vooral merkwaardig tegen het licht van de toenemende stroom ernstige klachten van gebruikers van psychofarmaca die inmiddels ook door behandelaars en wetenschappers erkend wordt Ook bij Stichting Pandora komen dagelijks vragen en klachten binnen van gebruikers van psychofarmaca Het merendeel van de vragen gaat over antidepressiva soms gebruikt in combinatie met antipsychotica een tweede antidepressivum of benzodiazepinen al of niet in combinatie met medicijnen voor lichamelijke klachten alcohol of drugs Het komt voor dat men tot jarenlang na het stoppen te maken heeft met aanhoudende ontwenningsverschijnselen Eveneens met door het medicijngebruik veroorzaakte blijvende schade 3 Waarschuwingen en observaties door hedendaagse kritische wetenschappers zoals David Healy Peter Breggin Charles Medewar Anita Hardon Toine Pieters Willem van den Burg Trudy Dehue en anderen evenals signalen van patiënten gebruikers zelf zouden naar de mening van Stichting Pandora echter zwaarder mee moeten wegen in een discussie en besluitvorming rond wetgeving over dwangbehandeling medicatie Dan zal duidelijk worden dat dwangmedicatie een uiterste middel moet blijven en dat criteria waaronder dit eventueel gebeurt bijzonder zorgvuldig moeten afgewogen Het zijn geen middelen om makkelijker en als vanzelfsprekend in te zetten voor een brede groep mensen met psychische en psychiatrische problemen Behoefte aan internationaal vergelijkend onderzoek dwang en drang

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=72:noodzakelijke-discussie-over-voors-en-tegens-dwangmedicatie-ontbreekt&catid=8:dwang-a-drang&Itemid=17 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Noodgedwongen • Stichting Pandora
  hoop worden gegooid met veelplegers en criminelen Deze tendens wijst op een afnemende tolerantie voor zwakkeren in de samenleving Een constatering die het Leger des Heils al herhaaldelijk onder de aandacht heeft gebracht waar Stichting Pandora zeer bezorgd over is Mede als gevolg hiervan valt een toenemend aantal mensen buiten de boot en belandt op straat Standpunt Stichting Pandora In een brief aan minister Hoogervorst van vws en minister Donner van Justitie en tijdens verschillende bijeenkomsten over het functioneren van de Bopz heeft Stichting Pandora bepleit dat er gezocht moet worden naar een passende oplossing voor kwetsbare groepen in de ggz die momenteel tussen wal en schip vallen zoals de zogenaamde zorgwekkende zorgmijders In onze ogen ligt de prioriteit zeker in dit stadium niet bij een verruiming van de mogelijkheden van dwangbehandeling maar bij het treffen van enkele essentiële voorzieningen in de zorg Er zijn recentelijk al verschillende wetswijzigingen doorgevoerd waarvan de effecten nog onvoldoende duidelijk zijn Per 1 januari 2004 is de voorwaardelijke machtiging in werking getreden en is het woordje ernstig uit artikel 38 lid 5 verwijderd De observatiemachtiging zal waarschijnlijk dit najaar in werking treden Als blijkt dat de naleving van de Wet Bopz op verschillende gebieden ernstig tekort schiet er niet of nauwelijks aan dwangpreventie wordt gedaan en ook het kabinet concludeert dat de huidige wet meer ruimte biedt dan in de praktijk wordt benut is het in onze ogen ondoordacht en onverantwoord om over te gaan op nog nieuwe wettelijke maatregelen met verstrekkende gevolgen voor een grote groep ggz cliënten Uit de vragen klachten en ervaringen die Stichting Pandora binnenkrijgt over gedwongen opname en behandeling blijkt dat de nodige deskundigheid vaak ontbreekt onder behandelaars over de toepassing van de Wet Bopz De hulpverleners wachten te lang met ingrijpen terwijl de Wet Bopz dit wel toestaat anderzijds worden cliënten gedwongen opgenomen of behandeld zonder dat de maximale inspanningen zijn verricht om dwang te voorkomen Zoals onderstaand ervaringsfragment illustreert schiet de verplichte informatieverstrekking en communicatie vaak tekort Een belangrijk gevaar van een verdere verruiming van de mogelijkheden van dwangbehandeling wat vooral neerkomt op dwangmedicatie is dat er in de praktijk nog makkelijker naar medicijnen zal worden gegrepen en er door hulpverleners nog minder inspanningen worden verricht om te communiceren met cliënten en hen te bewegen tot vrijwillige behandeling wat in noodzakelijke gevallen met drang vrijwel altijd lukt Bovendien wordt er bij dwangmedicatie uitgegaan van de vermeende positieve effecten van medicijnen Psychofarmaca werken echter bij iedereen anders hebben soms ernstige bijwerkingen en zijn lang niet altijd effectief Een toegankelijk en toereikend zorgkader met voldoende en zorgvuldige begeleiding van een arts zijn in onze ogen dan ook een noodzakelijke randvoorwaarden waarbinnen dwangmedicatie überhaupt zou mogen plaatsvinden Reactie op het kabinetsstandpunt Stichting Pandora staat in beginsel positief tegenover het voornemen van het kabinet om heldere richtlijnen op te stellen en de voorlichting aan alle betrokken partijen te intensiveren Zie de interculturele voorlichtingsbrochure Als u gedwongen wordt opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis in het Nederlands Engels Nederlands Arabisch en Nederlands Turks

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=71:noodgedwongen&catid=8:dwang-a-drang&Itemid=17 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Reactie Stichting Pandora op Plan van aanpak verloedering en overlast • Stichting Pandora
  signaleren door de directe omgeving van de teloorgang van mensen bij gemeentelijke of zorginstellingen Wat wordt precies bedoeld met teloorgang volgens welke criteria wie wordt bedoeld met de omgeving Welke waarborgen zijn geformuleerd om misbruik tegen te gaan Vervolgens wordt gesteld dat bij gemeenten de beleidsverantwoordelijkheid behoord om te voorkomen dat mensen tot de doelgroep gaan behoren Welke beleidsverantwoordelijkheid wordt bedoeld en volgens welke criteria Stichting Pandora vraagt zich af wat het kabinet bedoelt met een cliëntenvolgsysteem en op welke wijze zij gebruik wil maken van het zogenaamde cliëntenvolgsysteem in het kader van het Plan van Aanpak In het Plan van Aanpak wordt een aantal keer verwezen naar de toepassing van zogenaamde doe normaal contracten in het kader van de aanpak van verloedering en overlast Wat wordt er bedoelt met een doe normaal contract wat wordt er volgens het kabinet onder normaal verstaan en op welke wijze wanneer wil het kabinet hier gebruik van maken Wat is de stand van zaken met de beoogde brede pilot wat is de relatie met en de relevantie van de doe normaal contracten voor mensen met psychiatrische problemen Er wordt melding gemaakt van het overhevelen van middelen opdat het doel dat meer zorgmijders hulp accepteren wordt gerealiseerd In dit verband wordt gerept van de start van proeftuinen in een tweetal gemeenten Wat is de status van deze proeftuinen Wat is de stand van zaken En op welke wijze en aan de hand van welke criteria wordt er geëvalueerd Wat zijn de mogelijkheden voor onze soort organisatie s hieraan een bijdrage te leveren Op pagina 8 wordt in het kader van gegevensuitwisseling verwezen naar een checklist omgaan met persoonsgegevens in het kader van bemoeizorg die wordt ontwikkeld door GGZ Nederland GGD Nederland en de KNMG Stichting Pandora wil graag weten wat de stand van zaken hiervan is In dit verband gaat Stichting Pandora er vanuit dat de privacy van de burger met inbegrip van mensen die psychiatrische problemen hebben onverkort gewaarborgd blijft Wellicht ten overvloede wijst Stichting Pandora er op dat het in één adem noemen van criminaliteitspreventie privacy als excuus en mensen met ernstige psychiatrische problemen de laatst genoemden ten onrechte in de hoek van de criminaliteit plaats Dit is onterecht en stigmatiserend Wij gaan er derhalve vanuit dat bij de uitwerking van een en ander deze begripsverwarring wordt recht gezet en de wettelijke burgerrechten op het terrein van privacy onverkort van kracht blijven Het gebruik van de Wet Bopz verbeteren Inzake de verbetering van het gebruik van de BOPZ heeft u de NVvP de opdracht gegeven om in samenwerking met de departementen van Justitie en VWS de rechtelijke macht het Openbaar Ministerie en gemeenten aan te geven in welke gevallen en situaties de Wet Bopz voorziet Deze samenwerking moet resulteren in een op te stellen richtlijn Vooralsnog is de relevantie en reikwijdte van deze richtlijn niet duidelijk beperkt zich deze tot de groep ernstig verslaafden of niet Zo niet op welke groepen zal de richtlijn nog meer van toepassing zijn volgens welke criteria

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=8%3Adwang-a-drang&id=98%3Areactie-stichting-pandora-op-plan-van-aanpak-verloedering-en-overlast&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=17 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Verzoek uitstel van behandeling van afzonderlijke aspecten van de Wet Bopz tot AO Tweede Evaluatie • Stichting Pandora
  opvallend dat het accent in de discussie over een oplossing van de problematiek van wilsonbekwamen steeds eenzijdig wordt gelegd op het verder verruimen van dwangbehandeling zonder dat er een discussie heeft plaatsgevonden over mogelijke alternatieven voor dwang Onduidelijkheid over terminologie en inhoud van dwangbehandeling In de tweede plaats bevreemdt het Stichting Pandora ten zeerste dat er in het debat wordt gesproken over het verder verruimen van de mogelijkheden van dwangbehandeling terwijl niet duidelijk is vastgesteld wat er onder dwangbehandeling verstaan wordt termen als dwangbehandeling en dwangmedicatie worden in dit verband veelvuldig door elkaar gebruikt Aandachtspunten In verband met de verschillende aspecten die met de toepassing van dwang verbonden zijn wil Stichting Pandora tevens de volgende aandachtspunten toelichten Traumatisch karakter van dwang In de discussie in de media en in de Kamer wordt mede naar aanleiding van de uitzending in Netwerk van 6 december 2004 en de hoge cijfers over de toepassing van dwang in Nederland die tijdens het congres op 7 december jl bekend zijn gemaakt de indruk gewekt dat gedwongen separatie voor de cliënt vele malen traumatischer zou zijn dan de toepassing van dwangmedicatie 1 Stichting Pandora wijst erop dat voor veel mensen het tegendeel waar is Zij blijven na een ervaring met dwangmedicatie achter met vragen als welke medicatie is er in mijn lichaam terechtgekomen en dragen in veel gevallen ook nog langdurig de gevolgen van de vaak ernstige bijwerkingen van deze medicijnen Stichting Pandora is dan ook van mening dat de toepassing van zowel dwangopname als behandeling een uiterste middel moeten blijven Gezien de wisselende ervaringen van cliënten met de verschillende middelen en maatregelen bij de toepassing van dwang en de soms principiële bezwaren of gevoeligheden van cliënten voor dwangmedicatie moet de keuze voor de verschillende vormen van dwang in onze ogen dan ook voorbehouden blijven aan de cliënt zelf Naleving van de Wet Bopz en dwangpreventie laten te wensen over De hoge cijfers over de toepassing van dwangmaatregelen in Nederland komen tevens in een ander daglicht te staan als de slechte naleving van de Wet Bopz en de geringe toepassing van dwangpreventie zie hiervoor onder meer het rapport van de Inspectie voor de gezondheidszorg 16 januari 2004 en het Kabinetsstandpunt van 11 augustus 2004 hierbij in beschouwing worden genomen Ook uit de signalen die Stichting Pandora dagelijks hierover binnenkrijgt blijkt dat signalen van cliënten en familieleden vaak onvoldoende worden opgepikt en dat de juiste zorg en begeleiding niet of te laat worden geboden zie voor een verdere toelichting op dit punt onze brieven van 10 februari 2004 en 6 april 2004 Vermeende positieve resultaten van dwangmedicatie Niet alleen wordt er in de discussie over de Wet Bopz en het pleidooi van sommigen voor ruimere mogelijkheden van dwangbehandeling termen als dwangbehandeling en dwangmedicatie veelvuldig door elkaar gebruikt Daarnaast wordt er bij dwangmedicatie uitgegaan van de vermeende positieve effecten van psychofarmaca Stichting Pandora wijst erop dat de werking van psychofarmaca bij iedereen anders is dat zij vaak ernstige bijwerkingen kennen en dat deze medicijnen lang niet bij iedereen

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=8%3Adwang-a-drang&id=101%3Averzoek-uitstel-van-behandeling-van-afzonderlijke-aspecten-van-de-wet-bopz-tot-ao-tweede-evaluatie&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=17 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Wetsvoorstel Wijzigingen Bopz (observatiemachtiging) • Stichting Pandora
  van de betreffende persoon Stichting Pandora pleit voor een herbezinning op de zorg voor deze lastige cliëntengroep met meer aandacht voor inspanningsverplichtingen dwangpreventie en persoonlijk contact In dit verband wijzen wij op positieve resultaten zoals die ondermeer worden geboekt in de stad Utrecht waar medewerkers van het zorgcoördinatieteam contact leggen met deze cliënten en er op een zorgvuldige wijze op maat gezocht wordt om de vicieuze cirkel te doorbreken Ketenzorg zorg aan huis en medemenselijkheid staan hierbij centraal 1 In uw brief kenmerk DBO CB U 2384705 wordt gesteld dat er pas wanneer gebleken is dat er geen alternatieven voor een gedwongen observatie beschikbaar zijn een observatiemachtiging aan de orde komt De Inspectie voor de gezondheidszorg IGZ concludeert in haar onlangs gepubliceerde onderzoeken De uitvoering van de Wet Bopz vraagt meer aandacht januari 2004 echter dat er veel te weinig sprake is van dwangpreventie 2 Stichting Pandora sluit zich aan bij de opmerking van de IGZ dat dwang veel minder nodig blijkt te zijn als de zorg is afgestemd op de individuele behoefte van patiënten Vragen naar aanleiding van de invoering van de observatiemachtiging Stichting Pandora zou wat betreft de invoering van de observatiemachtiging en de toepassing ervan in de praktijk bovendien graag antwoord krijgen op een aantal vragen 1 Hoe en door wie wordt vastgesteld of er wel of geen alternatieven voor gedwongen observatie beschikbaar zijn en of er voldoende inspanningen verricht zijn om gedwongen observatie te voorkomen 2 Worden er gezien de onderzoeksresultaten van de Inspectie voor de Gezondheidszorg maatregelen getroffen om beter toe te zien op de naleving van de Wet Bopz en om de huidige aanpak fundamenteel te verbeteren 3 Zo ja welke maatregelen worden hiertoe getroffen 4 Zijn de alternatieven voor gedwongen opname in het kader van de observatiemachtiging voldoende onderzocht 5 Wat doet de hulpverlening momenteel met deze lastige cliëntengroepen en hoe vaak wordt er door de hulpverlening met succes gebruik gemaakt van alternatieven voor gedwongen opname 6 Welke mogelijkheden zijn er om hulpverleners te stimuleren meer aandacht te besteden aan alternatieven voor gedwongen opname zoals reeds met succes door onder meer door het Zorgcoördinatieteam Utrecht wordt gedaan 7 Wat wordt er gedaan om de GGZ meer af te rekenen op een zorgvuldige en medemenselijke aanpak van deze meest lastige groep in de GGz Dwangopname met perspectief en kwaliteitsgaranties in de wet Het kan helaas niet vaak genoeg gezegd worden maar het beroven van de vrijheid van mensen waarbij een ernstig vermoeden bestaat van een geestesstoornis die de betrokkene gevaar doet veroorzaken voor de persoon zelf moet zoveel mogelijk worden voorkomen en alleen als uiterst middel worden ingezet Een situatie waarbij mensen meerdere malen ter observatie worden opgenomen zonder dat de hulpverlening vervolgens werkelijk iets voor deze groep verkommerden en verloederden kan betekenen en zonder dat er sprake is van een verbetering van de mentale fysieke en maatschappelijke situatie van de betreffende persoon dient in de ogen van Stichting Pandora ten alle tijden voorkomen te worden Juist dan is het gevaar groot dat mensen

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=8%3Adwang-a-drang&id=104%3Awetsvoorstel-wijzigingen-bopz-observatiemachtiging&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=17 (2016-01-29)
  Open archived version from archive •