archive-nl.com » NL » S » STICHTINGPANDORA.NL

Total: 731

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Antidepressiva • Stichting Pandora
  bij sommige gebruikers naast de op de bijsluiter vermelde effecten leiden tot versterking van impulsief en of overmoedig gedrag Daardoor kan men onder invloed van antidepressiva besluiten nemen die men zonder het gebruik van deze middelen niet zo snel zou nemen Ook melden gebruikers ons dat het medicijngebruik leidt tot agressief onvoorspelbaar en soms zelfs psychotisch of suïcidaal gedrag Daarnaast krijgt Pandora veel klachten binnen over problemen rond het afbouwen van de antidepressiva Zo gaat het afbouwen vaak gepaard met bijwerkingen als misselijkheid hoofdpijn slaapstoornissen angstaanvallen en depressieve gevoelens De klachten zijn heftig en beletten sommige gebruikers om te stoppen met het slikken van antidepressiva Veel van deze bijwerkingen verdwijnen zodra men het medicijngebruik hervat Hierdoor ervaren veel gebruikers de antidepressiva als verslavend Anderen stoppen met antidepressiva omdat ze zich overvallen voelen door heftige bijverschijnselen De bellers geven aan niet op de hoogte te zijn van de bijverschijnselen Enerzijds stoppen ze met het slikken van antidepressiva mede door hun gebrek aan kennis op eigen initiatief anderzijds stoppen ze met medeweten van of op advies van de arts die soms ook zelf niet of onvoldoende op de hoogte is van mogelijke problemen bij het afbouwen Tenslotte ontvangt Pandora veel klachten over het voorschrijfgedrag de voorlichting en de begeleiding door behandelaars Een groot aantal gebruikers meldt ons dat zij weinig tot geen uitleg hebben gehad over de werking de bijwerkingen en de duur van het gebruik van de antidepressiva Zo komt het voor dat antidepressiva telefonisch worden voorgeschreven Een ander veel voorkomend knelpunt is de geringe kennis bij behandelaars over het beginnen met en het afbouwen van antidepressiva Ook aan de wisselwerking met andere medicijnen en de werking van antidepressiva bij verschillende gezondheidsproblemen wordt geen of te weinig aandacht besteed Stichting Pandora wil benadrukken dat veel van onze bellers aangeven baat te

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=9%3Amedicijnen&id=116%3Aantidepressiva&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=16 (2016-01-29)
  Open archived version from archive


 • Stoppen of minderen met antidepressiva • Stichting Pandora
  Stoppen of minderen met antidepressiva Introductie Medicijnen Artikelen Beleidsreacties Ervaringen Dwang drang Werk en inkomen ECT EPD E Health Internettherapie Eerdere thema s Jongeren Interculturalisatie Nieuwsbrieven Archief PandoraNieuws Stoppen of minderen met antidepressiva 01 juli 2003 trefwoorden artikel medicijnen Jaarrapportage 2003 Stoppen of minderen met antidepressiva jaarrapportage 2003 pdf Ervaringen met Medicijnen Persoonlijk ervaringsverhaal over afbouwen slaap en kalmeringsmiddelen Afbouwen omdat de middelen niet meer vergoed worde Lees verder Na

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=145:stoppen-of-minderen-met-antidepressiva&catid=9:medicijnen&Itemid=16 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Berichten uit het laboratorium van de samenleving over ervaringen met depressie en antidepressiva. • Stichting Pandora
  ervaringen met depressie en antidepressiva op een door Stichting Pandora georganiseerde expertmeeting Gezien de vele publieksreacties bij de telefoonlijnen van Stichting Pandora en de artikelen in de dagbladpers lijkt het boek een maatschappelijke discussie aan te kaarten over het gebruik van psychofarmaca Naar verwachting van de sprekers op de expertmeeting zal het daar niet bij blijven Het boek gaat ook in op het complexe verband tussen medicijngebruik en diagnosestelling de regelgeving rond arbeid en uitkering de verzekerbaarheid van behandeling uitval om psychische redenen en knelpunten in de zorg in een multiculturele samenleving In de pers heeft dit boek inmiddels een storm van reacties losgemaakt In Trouw verscheen een reactie op het boek onder de titel Een Toverbal tegen neerslachtigheid zij citeren uit het boek Artsen en psychiaters schrijven te snel en te vaak antidepressiva voor de Volkskrant citeert op 19 april onder lijden en slikken schrijver Froukje Bos Artsen moeten bij het voorschrijven van antidepressiva meer gebruik maken van de ervaringen van patiënten zelf In Berichten uit het laboratorium van de samenleving over ervaringen met depressie en antidepressiva wordt aan de hand van persoonlijke levensgeschiedenissen krantenberichten en recent onderzoek een beeld geschetst van veranderende inzichten in geestelijke gezondheidszorg politiek en samenleving over behandeling van psychische en of psychiatrische problemen en de rol van medicijnen daarbij Patiënten gebruikers vertellen over hun ervaringen met werking en bijwerkingen van medicijnen voor de ziel over knelpunten bij beginnen gebruik besluitvorming over doorgaan of stoppen en problemen bij afbouwen De ontwikkeling van antidepressiva tot een miljardenmarkt en besluitvorming bij voorschrijven en gebruik krijgen speciale aandacht evenals de beeldvorming rond medicijnen en ziektebeelden De toenemende vraag naar geestelijke gezondheidszorg en medicijnen dwingt tot bezinning op mechanismen rond vraag en aanbod en de begripsvorming rond geestelijke gezondheid ziekte en lijden Stichting Pandora hoopt met dit pamflet vanuit

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=117:berichten-uit-het-laboratorium-van-de-samenleving-over-ervaringen-met-depressie-en-antidepressiva&catid=9:medicijnen&Itemid=16 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • "Depressiviteit bij ouderen door medicatie" • Stichting Pandora
  de praktijk levert belangrijke nieuwe inzichten op Met het oog op de vragen van patiënten gebruikers zoals die bij Stichting Pandora via de telefoondiensten binnen komen achten wij het van groot belang de nieuwe wetenschappelijke inzichten op de voet te volgen Vaak bevestigen die de vragen en klachten van patiënten gebruikers Voor hen is het van groot belang dat deze klachten wetenschappelijk worden onderzocht en onder de aandacht van artsen en publiek worden gebracht Dit geldt des te meer daar veel patiënten ervaren dat onbekende klachten over medicijnen in de praktijk vaak worden gebagatelliseerd Ze worden toegeschreven aan hun ziektebeeld of situatie De beeldvorming over bejaarden is dat depressie voortkomt uit hun lichamelijke conditie en de context van hun levensfase Zij hebben te maken met rouwprocessen over overlijden van naasten en velen uit de kennissenkring verhuizingen en andere grote veranderingen in hun leven Natuurlijk dat men dan depressief kan worden is de reactie Maar dat die depressie soms een andere oorzaak heeft en men juist met de gebruikte medicijnen moet stoppen of moet minderen vereist dan de nodige overtuigingskracht Het is uiterst belangrijk de verschillende oorzaken van depressie en mogelijke oplossingen daarvoor zo goed mogelijk te onderscheiden Stichting Pandora komt regelmatig klachten tegen over langdurig en op den duur onheus medicijngebruik bij ouderen Toen mijn vader was overleden kreeg mijn moeder van de arts Oxazepam voorgeschreven om haar door een moeilijke periode heen te helpen maar het is nu drie jaar later Ze is er naar omstandigheden aan gewend dat ze alleen is maar gebruikt nog steeds Oxazepam Ze is geen depressief type en ik vraag me af of ze dit medicijn nog nodig heeft Zelf denkt ze dat het moet en de arts blijft het voorschrijven Ik heb ergens gelezen dat je Oxazepam helemaal niet zo lang mag slikken

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=109:qdepressiviteit-bij-ouderen-door-medicatieq&catid=9:medicijnen&Itemid=16 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • 'Prozac' als projectiescherm • Stichting Pandora
  inkomen ECT EPD E Health Internettherapie Eerdere thema s Jongeren Interculturalisatie Nieuwsbrieven Archief PandoraNieuws Prozac als projectiescherm 01 maart 2004 trefwoorden artikel medicijnen Over de media ontvangst van Berichten uit het laboratorium van de samenleving van Froukje Bos Amsterdam Stichting Pandora 2002 Door Gemma Blok auteur Baas in eigen brein Antipsychiatrie in Nederland 1965 1985 Prozac als projectiescherm Gemma Blok 2002 pdf Ervaringen met Medicijnen Persoonlijk ervaringsverhaal over afbouwen slaap

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=110:prozac-als-projectiescherm&catid=9:medicijnen&Itemid=16 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Voorlichting versus reclame: beeldvorming over “pillen voor de ziel” • Stichting Pandora
  Archief PandoraNieuws Voorlichting versus reclame beeldvorming over pillen voor de ziel 04 november 2003 trefwoorden artikel medicijnen Bron Berichten uit het laboratorium van de samenleving over ervaringen met depressie en antidepressiva door Froukje Bos Stichting Pandora december 2002 en november 2003 ISBN 90 71227 11 1 Hoofdstuk 13 Voorlichting versus reclame beeldvorming over pillen voor de ziel Goede medicijnen zijn een zegen daar is iedereen het over eens maar de belangen die rondom de groeiende medicijnmarkt een rol spelen zijn inmiddels zo groot dat we het werkelijke belang van patiënt en samenleving niet uit het oog moeten verliezen Voorlichting en reclame lopen in de praktijk in elkaar over en de verleiding om bepaalde medicijnen te gebruiken of voor te schrijven wordt onnodig groot In Nederland is direct to consumer reclame niet toegestaan hoewel internet er inmiddels vol mee staat vanuit landen met een wetgeving die dat wel toestaat maar de artsen zijn doelwit van intensieve marketingstrategieën en reclamecampagnes van de farmaceutische industrie De verstrengeling tussen marketing en wetenschap is eveneens een knelpunt Door de grootschalige sponsoring dreigt de farmaceutische industrie in belangrijke mate invloed te krijgen op keuzen en uitkomsten van onderzoek lees hier verder H13 Voorlichting VS Reclame Berichten

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?option=com_content&view=article&id=150:voorlichting-versus-reclame-beeldvorming-over-pillen-voor-de-ziel&catid=9:medicijnen&Itemid=16 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Na WAO nu Wajong onder vuur • Stichting Pandora
  met veranderingen in de samenstelling ervan er stromen meer jongens in en meer jongeren met een psychische aandoening Van de instromers uit 2005 had 42 procent een verstandelijke handicap 40 procent een psychische aandoening en 18 procent een lichamelijke beperking De sterkst groeiende groepen binnen de Wajong is die van jongeren met psychische problemen zoals PDD NOS en een autistisch spectrum stoornis Advies SER De SER heeft op 24 augustus 2007 een advies uitgebracht over de arbeidsparticipatie van jonggehandicapten In dat advies uit de SER bezorgdheid over de geringe arbeidsparticipatie van de groep jonggehandicapten Van de groep Wajong gerechtigden werkt slechts 26 procent 9 procent participeert op de arbeidsmarkt in een reguliere baan daarnaast is ongeveer 17 procent actief in de WSW Een groot deel van de jongeren met een functiebeperking is niet in staat om op eigen kracht te participeren in de maatschappij en is dus aangewezen op ondersteuning en begeleiding De SER adviseert dan ook om de mogelijkheden van maatschappelijke participatie voor deze jongeren al dan niet Wajong gerechtigd uit te breiden zodat een groter percentage maatschappelijk kan participeren In het advies benadrukt de SER dat vooral maatwerk essentieel is Binnen de groep Wajongers is er veel differentiatie en het is onmogelijk om een standaard aanpak te bedenken Het individu moet centraal staan zodat gezocht kan worden naar manieren om te participeren die passen bij de talenten en mogelijkheden van het individu in kwestie Verder adviseert de SER om aandacht te blijven besteden aan ondersteuning en begeleiding van jongeren met een functiebeperking De raad constateert dat er bij de overgang van school naar werk nog het nodige misgaat Door al in een vroeg stadium te beginnen met oriëntatie op werk kan de overgang soepeler verlopen Daarbij is het ook nodig dat duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is De regelingen waar jonggehandicapten gebruik van kunnen maken zijn te ondoorzichtig en te versnipperd over allerlei instanties en organen Onderzoek IWI Aansluitend bij het advies van de SER heeft de IWI de arbeidsparticipatie van jonggehandicapten onderzocht De IWI concludeert in navolging van de SER dat maatwerk en individuele begeleiding voor deze doelgroep essentieel is Jongeren met een Wajong uitkering kunnen nu een beroep doen op bestaande voorzieningen maar de regelgeving is ingewikkeld en werkgevers krijgen te maken met complexe en tijdrovende procedures IWI concludeert dat het UWV de begeleiding van Wajongers naar werk goed heeft opgepakt Door de goede contacten met het netwerk rond een jonggehandicapte wordt deze eerder als potentiële Wajonger herkend en kan het UWV in een vroeg stadium beginnen met oriëntatie op maatschappelijke participatie De IWI signaleert ook enkele knelpunten in de fase vóór de Wajong is niet altijd duidelijk wie de regie heeft Er zijn te veel organisaties betrokken bij de begeleiding van een jonggehandicapte Elke organisatie opereert vanuit zijn eigen invalshoek Hierdoor wordt de oriëntatie op werk belemmerd Ook door de regelgeving wordt de arbeidsparticipatie bemoeilijkt Een potentiële werkgever moet zich door moeilijke regels en procedures heen worstelen om de juiste begeleiding en ondersteuning voor een

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=57%3Awerk-en-inkomen&id=290%3Ana-wao-nu-wajong-onder-vuur&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=116 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Stichting Pandora: alarmerend rapport SCP • Stichting Pandora
  met een arbeidshandicap aan het werk zijn Met name mensen met psychische klachten komen niet aan de slag Het SCP stelt zelfs Werkgevers blijken terughoudender te zijn geworden om mensen met een gezondheidsbeperking aan te nemen Beter aan het werk pagina 9 Het is schokkend om te zien dat de toegang tot sociale zekerheid voor mensen met psychische klachten vrijwel wordt dichtgetimmerd en mensen die vroeger nog arbeidsongeschikt werden verklaard

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=57%3Awerk-en-inkomen&id=289%3Astichting-pandora-alarmerend-rapport-scp&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=116 (2016-01-29)
  Open archived version from archive •