archive-nl.com » NL » S » STICHTINGPANDORA.NL

Total: 731

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Werknemers over hun bedrijfsarts: onbekend maakt onbemind • Stichting Pandora
  een geheimhoudingsplicht heeft ten aanzien van medische gegevens Die mag hij dus niet aan de werkgever doorgeven De helft van de werknemers weet ook niet dat de bedrijfsarts mag verwijzen naar een andere behandelaar Veel werknemers weten niet goed wat hun rechten en plichten zijn Bijna de helft weet niet dat ze ook een afspraak kunnen maken met de bedrijfsarts als ze niet verzuimen Driekwart van de werknemers is er niet van op de hoogte dat ze een deskundigenoordeel second opinion kunnen aanvragen bij UWV als ze het niet eens zijn met de bedrijfsarts En maar liefst 80 geeft aan dat ze bij een klacht over hun bedrijfsarts niet weten bij wie ze dat kunnen melden Toch leert het onderzoek dat informatie over de bedrijfsarts belangrijk is voor een goede relatie tussen werknemer en bedrijfsarts Werknemers die minder weten zijn ontevredener over hun bedrijfsarts onbekend maakt onbemind Vertrouwen belangrijker dan informatie Wat vinden werknemers zelf belangrijk in hun contact met de bedrijfsarts Op nummer één staat het vertrouwen in de bedrijfsarts Gevolgd door goede communicatie kennis over gezondheid en werk onafhankelijkheid en een prettige benadering Informatie over de taken en bevoegdheden van de bedrijfsarts wordt door de zieke werknemer het minst belangrijk gevonden Vertrouwen door informatie Opmerkelijk omdat het onderzoek leert dat informatie over wat de bedrijfsarts kan en mag doen bij ziekte bijdraagt aan het vertrouwen in en de waardering voor deze arts Maar hoe krijg je die informatie Hier ligt een taak voor de werkgever de bedrijfsarts de huisarts én natuurlijk de werknemer zelf De werkgever maar ook de OR kan het initiatief nemen om de werknemer van toegankelijke en begrijpelijke informatie te voorzien Bedrijfsartsen kunnen in contact met werknemers meer vertellen over hun taken en bevoegdheden bij herstel en werkhervatting om zo het vertrouwen te vergroten En

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=57%3Awerk-en-inkomen&id=285%3Awerknemers-over-hun-bedrijfsarts-onbekend-maakt-onbemind&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=116 (2016-01-29)
  Open archived version from archive


 • Brede coalitie peilt kans op werk herkeurde WAO'ers • Stichting Pandora
  vakcentrales vorig jaar melding van grote onzorgvuldigheden bij de uitvoering van de herkeuringen Bovendien is er onder zieke werknemers groot onbegrip over het feit dat men door het UWV van de ene op de andere dag plotsklaps gezond wordt verklaard zonder dat er in de medische toestand iets is veranderd Nu de operatie bijna twee jaar aan de gang is richt de nieuwe enquête het vizier vooral op de begeleiding naar werk Hoewel er inmiddels 125 000 mensen opnieuw zijn beoordeeld ontbreken vooralsnog betrouwbare cijfers over de re integratie Zo lijken de officiële UWV cijfers geen rekening te houden met de duurzaamheid van de werkhervatting en een uitzendbaantje van enkele weken al aan te merken als geslaagde re integratie Zorgelijk zijn verder de bevindingen van onderzoeksbureau Astri waaruit bleek dat gedeeltelijk arbeidsongeschikten met een kleine baan na de herbeoordeling juist helemaal het werk verliezen Grosso modo lijkt het erop uit te komen dat hooguit 1 op de 5 herbeoordeelden min of meer duurzaam weer aan de slag kan Vakcentrales cliënten en patiëntenorganisaties hopen met de re integratie enquête bij te dragen aan een meer betrouwbaar beeld Dat laatste is des te belangrijker omdat de regeringspartijen steeds betogen dat de herkeuringsoperatie

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=57%3Awerk-en-inkomen&id=284%3Abrede-coalitie-peilt-kans-op-werk-herkeurde-waoers&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=116 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Geslaagde cursusdag Reïntegratie? Hoe pak je dat aan? • Stichting Pandora
  konden De aanwezigen wisselden vervolgens hun eigen ervaringen uit met het ziek zijn door psychische klachten en er werd tot slot een aantal tips voor herstel gegeven Het tweede thema was oriëntatie Hoe kom je erachter wat je wilt en wat je kunt Waar kan je terecht voor ondersteuning Thaby vertelde over haar aanpak Opvallend was dat ze door dingen te doen en uitproberen zoals vrijwilligerswerk van het één in het ander rolde en geleidelijk aan een beter beeld kreeg van haar kwaliteiten en van wat ze leuk vindt In de daaropvolgende discussie werd ook door anderen vaak benadrukt dat het belangrijk is om werk dat je leuk lijkt te proberen Niet stil blijven zitten maar doen Vrijwilligerswerk kan daarbij een goede opstap zijn ook voor het opbouwen van je zelfvertrouwen en werkritme Voor ondersteuning kan je terecht bij reïntegratiebureaus moet je wel eerst proberen uit te vinden of zo n bureau bij je past maar je kan ook allerlei informatie vinden op internet Het derde thema van de dag was weer aan de slag Naar Erik s ervaringen met solliciteren en weer aan het werk zijn werd geboeid geluisterd Vervolgens werd besproken hoe je omgaat met je psychisch verleden

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=57%3Awerk-en-inkomen&id=283%3Ageslaagde-cursusdag-reintegratie-hoe-pak-je-dat-aan&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=116 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Pandora begint project Werk en Psyche • Stichting Pandora
  de snel veranderende wetgeving en werkelijkheid op het gebied van werk sociale zekerheid en psyche Zij wil ertoe bijdragen dat mensen zich in de veranderende maatschappelijke werkelijkheid zo goed mogelijk staande kunnen houden dat hun kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot en wil zo veel mogelijk voorkomen dat deze kwetsbare groep tussen wal en schip terechtkomt Het project heeft daartoe twee hoofdactiviteiten het geven van informatie en ondersteuning aan mensen met psychische psychiatrische problemen en de beïnvloeding van de beeldvorming over deze groep Daarbij zal zo veel mogelijk worden samengewerkt met andere belanghebbenden zoals arbodiensten reïntegratiebedrijven en werkgevers Het project onderscheidt zich doordat er gewerkt wordt op basis van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid Informatie en ondersteuning bij verzuim en reïntegratie empowerment Doelgroep het individu met psychische psychiatrische problemen Van het individu met psychische problemen wordt een steeds actievere houding verwacht Werknemers die om psychische redenen verzuimen hebben zelf een grote verantwoordelijkheid Zij worden geacht actief een aantal stappen te zetten om zo snel mogelijk terug te keren naar het werk en om arbeidsongeschiktheid te voorkomen Mensen die om psychische redenen gebruikmaken van een sociale voorziening worden in toenemende mate geacht zich in te gaan zetten voor betaalde arbeid Het nemen van deze verantwoordelijkheid en het actief zetten van stappen is voor veel mensen met psychische problemen echter niet gemakkelijk Enerzijds door de aard van de psychische problematiek zelf waardoor het vaak lastig is het heft in eigen handen te nemen anderzijds doordat men onvoldoende kennis heeft van wet en regelgeving van de eigen mogelijkheden en van de beschikbare ondersteuning op het gebied van verzuim en reïntegratie Stichting Pandora wil de positie van mensen versterken door middel van een aantal praktische instrumenten de website de telefonische en elektronische Helpdesk een aantal praktische documenten ter informatie en ondersteuning bij speciefieke situaties zoals het

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=57%3Awerk-en-inkomen&id=279%3Apandora-begint-project-werk-en-psyche&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=116 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Reisgids voor de werknemer: wat en hoe bij ziekte en werk? • Stichting Pandora
  hebben De reisgids is een praktisch en toegankelijk gidsje voor werknemers die problemen krijgen met hun gezondheid en daardoor ook met het doen van hun werk Het is een gids én werkboekje met veel informatie maar vooral ook met oefeningen vragen voor het maken van eigen afwegingen ruimte voor eigen actieplannen en tips voor het voeren van gesprekken met artsen het voorkómen van terugval het omgaan met een arbeidsconflict en

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=57%3Awerk-en-inkomen&id=278%3Areisgids-voor-de-werknemer-wat-en-hoe-bij-ziekte-en-werk&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=116 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • 'Sollicitant mag bij ziekte liegen’ • Stichting Pandora
  over de besmetting De kapper moest nog vijf maanden loon doorbetalen en een schadevergoeding betalen van 6000 De stylist was wel zijn baan kwijt doordat de arbeidsverhoudingen waren verstoord Wel of niet vertellen of zelfs liegen over je psychische aandoening of psychiatrisch verleden blijft vooralsnog iets wat je als sollicitant zorgvuldig moet overwegen Weet je redelijkerwijs dat je klachten je werk zullen beïnvloeden dan zul je het moeten vertellen Is

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=57%3Awerk-en-inkomen&id=277%3Asollicitant-mag-bij-ziekte-liegen&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=116 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Psychiatrie als “vluchtheuvel”? • Stichting Pandora
  die naar zijn psychiatrische polikliniek komt is daar niet om beter te worden maar om een verklaring in handen te krijgen ten behoeve van WAO verblijfsvergunning een huis of strafvermindering Koren op de molen voor de mensen die hun buik vol hebben van de berekenende burger en die psychische klachten maar aanstellerij vinden Al nuanceert Van Egmond dat de mensen wel degelijk problemen hebben en niet simuleren het blijft negatieve berichtgeving waarbij wel erg gemakkelijk voorbij wordt gegaan aan de ernst van psychische problemen Alsof mensen hun psychisch lijden in de regel koesteren Dat mensen naar een psychiater gaan om het bewijs te krijgen dat ze echt wat mankeert vind ik overigens niet verwonderlijk In sommige situaties heb je zo n bewijs nu eenmaal nodig al helemaal als er aan de buitenkant van je ziekte niets te zien is en als je uit ervaring weet dat je klachten door weinigen serieus worden genomen Een toename van mensen die als echt psychiatrisch patiënt gezien willen worden voorspelden wij al in 2002 in onze reactie op de WAO plannen van de SER Ik kan het de mensen die anders zonder uitzicht op werk de WAO worden uitgeknikkerd niet kwalijk nemen Jammer dat

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=57%3Awerk-en-inkomen&id=272%3Apsychiatrie-als-vluchtheuvel&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=116 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Stand van zaken herbeoordelingsoperatie • Stichting Pandora
  liet doorschemeren dat het eerder in een kwart van de gevallen zo uitpakt maar kon geen officiële cijfers geven Doordat in het sociaal akkoord is afgesproken dat de leeftijdsgrens voor de herbeoordeling werd verlaagd naar 50 jaar zal de operatie waarschijnlijk half 2006 zijn voltooid Over wie wanneer wordt opgeroepen valt niets te zeggen In principe worden eerst de jongeren voor een keuring uitgenodigd maar gaten in de agenda van de verzekeringsartsen worden met anderen opgevuld Soms zit er erg weinig tijd tussen het moment dat je de oproep ontvangt en de afspraak en tussen de keuring door de verzekeringsarts en de afspraak met de arbeidsdeskundige Probeer dan een andere afspraak te maken om je goed voor te bereiden en bijvoorbeeld de vragenlijst in te vullen en vraag altijd of de verzekeringsarts je het rapport tijdig toestuurt zodat u weet waar u aan toe bent Vragenformulier Hoewel de vragenlijst eigenlijk standaard bij elke oproep zou moeten worden meegestuurd en tijdens de keuring zou moeten worden besproken is dat in de praktijk nog niet altijd het geval Als u bij de oproep geen vragenlijst ontvangt is het handig die op te vragen niet verplicht of te downloaden van www uwv nl

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=57%3Awerk-en-inkomen&id=271%3Astand-van-zaken-herbeoordelingsoperatie&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=116 (2016-01-29)
  Open archived version from archive •