archive-nl.com » NL » S » STICHTINGPANDORA.NL

Total: 731

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Vragen naar alternatieven voor antidepressiva • Stichting Pandora
  jongeren lopen bij het gebruik van antidepressiva Patiëntenvoorlichting hierover is onvoldoende Andere aanpak of behandelingen lijken onvoldoende bekend te zijn Een moeder belt over haar dochter van dertien Zij slikt tweeëneenhalf jaar het antidepressivum Seroxat Ze gaat momenteel niet naar school zegt bijna niets tegen me We zitten samen op de bank naast elkaar te staren Hopeloos Zo jong en dan al Seroxat Er speelt een opsomming van problemen Is mijn dochter depressief of flink in de puberteit Een andere moeder Mijn dochter van vijftien is depressief en loopt bij een psycholoog Dat klikt niet Ze gaat nog naar school en doet nog wel leuke dingen De huisarts wil een antidepressivum voorschrijven Is dat wel goed of nodig Ze is nog zo jong Beller over zichzelf Kan ik beter worden zonder medicijnen Eerst lange tijd bij psychiater gelopen zonder resultaat Via huisarts door verwezen naar de RIAGG Daar in paar maanden al aan de derde hulpverlener overgedragen Machteloos Medicijnen inmiddels gestopt dat geeft wel meer lucht Bel nu alle instanties om te kunnen praten Andere bellers klagen dat medicijnen slechts symptoombestrijding zijn en dat de onderliggende problemen alsnog moeten worden aangepakt Zij geven aan dat regelmatig pressie wordt uitgeoefend om

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=9%3Amedicijnen&id=152%3Avragen-naar-alternatieven-voor-antidepressiva&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=16 (2016-01-29)
  Open archived version from archive


 • Stoppen of minderen met antidepressiva • Stichting Pandora
  Stoppen of minderen met antidepressiva 01 juli 2003 trefwoorden artikel medicijnen Jaarrapportage 2003 Stoppen of minderen met antidepressiva jaarrapportage 2003 pdf

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=9%3Amedicijnen&id=145%3Astoppen-of-minderen-met-antidepressiva&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=16 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Berichten uit het laboratorium van de samenleving over ervaringen met depressie en antidepressiva. • Stichting Pandora
  boek gaat ook in op het complexe verband tussen medicijngebruik en diagnosestelling de regelgeving rond arbeid en uitkering de verzekerbaarheid van behandeling uitval om psychische redenen en knelpunten in de zorg in een multiculturele samenleving In de pers heeft dit boek inmiddels een storm van reacties losgemaakt In Trouw verscheen een reactie op het boek onder de titel Een Toverbal tegen neerslachtigheid zij citeren uit het boek Artsen en psychiaters schrijven te snel en te vaak antidepressiva voor de Volkskrant citeert op 19 april onder lijden en slikken schrijver Froukje Bos Artsen moeten bij het voorschrijven van antidepressiva meer gebruik maken van de ervaringen van patiënten zelf In Berichten uit het laboratorium van de samenleving over ervaringen met depressie en antidepressiva wordt aan de hand van persoonlijke levensgeschiedenissen krantenberichten en recent onderzoek een beeld geschetst van veranderende inzichten in geestelijke gezondheidszorg politiek en samenleving over behandeling van psychische en of psychiatrische problemen en de rol van medicijnen daarbij Patiënten gebruikers vertellen over hun ervaringen met werking en bijwerkingen van medicijnen voor de ziel over knelpunten bij beginnen gebruik besluitvorming over doorgaan of stoppen en problemen bij afbouwen De ontwikkeling van antidepressiva tot een miljardenmarkt en besluitvorming bij voorschrijven en gebruik

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=9%3Amedicijnen&id=117%3Aberichten-uit-het-laboratorium-van-de-samenleving-over-ervaringen-met-depressie-en-antidepressiva&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=16 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • 'Prozac' als projectiescherm • Stichting Pandora
  Over de media ontvangst van Berichten uit het laboratorium van de samenleving van Froukje Bos Amsterdam Stichting Pandora 2002 Door Gemma Blok auteur Baas in eigen brein Antipsychiatrie in Nederland

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=9%3Amedicijnen&id=110%3Aprozac-als-projectiescherm&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=16 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Voorlichting versus reclame: beeldvorming over “pillen voor de ziel” • Stichting Pandora
  belangen die rondom de groeiende medicijnmarkt een rol spelen zijn inmiddels zo groot dat we het werkelijke belang van patiënt en samenleving niet uit het oog moeten verliezen Voorlichting en reclame lopen in de praktijk in elkaar over en de verleiding om bepaalde medicijnen te gebruiken of voor te schrijven wordt onnodig groot In Nederland is direct to consumer reclame niet toegestaan hoewel internet er inmiddels vol mee staat vanuit

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=9%3Amedicijnen&id=150%3Avoorlichting-versus-reclame-beeldvorming-over-pillen-voor-de-ziel&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=16 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Keuringscriterium voor WAO-uitkering onwerkbaar • Stichting Pandora
  om voorspellingen op zo n lange termijn te doen Het UWV benadrukt bovendien dat ieder geval individueel beoordeeld moet worden en wijst het gebruik van een absolute lijst met ziektebeelden af Stichting Pandora wees ook in haar hoedanigheid als lid van de Commissie Psychische Arbeidsongeschiktheid onder leiding van de heer Donner al op de onuitvoerbaarheid van het voorgestelde arbeidsongeschiktheidscriterium In de eerste plaats ontbreekt het aan een wetenschappelijke onderbouwing voor het doen van een objectieve voorspelling over de duur van psychische psychiatrische gezondheidsklachten en de gevolgen van deze klachten voor de mate van arbeidsgeschiktheid Zo zijn er mensen die ondanks langdurende gediagnosticeerde aandoeningen volledig arbeidsgeschikt zijn en mensen met een diagnose die wel degelijk jarenlang arbeidsongeschikt blijken te zijn In de tweede plaats is de diagnosestelling bij psychische klachten zeer omstreden Regelmatig komen er bij Stichting Pandora signalen binnen dat er geen verkeerde of tegenstrijdige diagnosen worden gesteld en of dat het zelfs enkele jaren heeft geduurd om tot een juiste diagnose te kunnen komen Evenals Stichting Pandora benadrukt het UWV in haar advies het belang van individueel maatwerk en het samenspel van factoren en beperkingen bij het vaststellen van de mate en de duur van de arbeidsongeschiktheid Stichting Pandora

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=57%3Awerk-en-inkomen&id=256%3Akeuringscriterium-voor-wao-uitkering-onwerkbaar&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=116 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Het indienen van schadeclaims bij burnout een zorgwekkende ontwikkeling • Stichting Pandora
  en voor de rol die werkgevers kunnen spelen bij de preventie van psychische arbeidsongeschiktheid is daarom noodzakelijk Het indienen van burnout claims is volgens Stichting Pandora echter een heilloze weg Wij zijn in het algemeen zeer ongelukkig met het ontstaan van een claimcultuur Deze werkt polariserend en is een bedreiging voor de sociale cohesie en solidariteit van onze samenleving Het zullen overigens vooral weerbare mondige ex werknemers zijn die baat hebben bij claimprocedures De verhouding tussen werkgever en werknemer zal door een toename van burnout claims onnodig worden belast en verhard Daarnaast zal door de schuldvraag het probleem van psychische arbeidsongeschiktheid worden gekarikaturiseerd De toekenning van de claim is bovendien een vorm van onderscheid tussen risque social en professionnel En ook daarom een slechte ontwikkeling De oorzaak van psychische klachten kan meestal niet worden gevonden in de werknemer óf de werkomstandigheden op zich maar in een gecompliceerde samenhang van verschillende factoren Bij het indienen van claims staat de schuldvraag echter centraal Werkgevers zullen wel moeten proberen de oorzaak van de psychische klachten bij het individu te leggen door bijvoorbeeld te laten speuren naar psychiatrische diagnoses Dergelijke medicalisering is zeer onwenselijk en betekenen een stap terug in de voorzichtig positieve ontwikkelingen

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=57%3Awerk-en-inkomen&id=253%3Ahet-indienen-van-schadeclaims-bij-burnout-een-zorgwekkende-ontwikkeling&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=116 (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Workshop ziekteverzuim om psychische redenen nu ook voor werknemers • Stichting Pandora
  het leren omgaan met psychische problemen van werknemers en collega s Vele leidinggevenden hebben al kennis mogen maken met de unieke aanpak van Stichting Pandora Nu is deze mogelijkheid er ook voor werknemers Hoe ga je om met een collega die om psychische redenen uitvalt Wat kan je wel en niet zeggen Wat als de collega heeft aangegeven geen contact te willen Hoe zal er met mij omgegaan worden mocht ik dit meemaken Wat is mijn eigen rol Kan ik het voorkomen Deze en andere vragen van werknemers kunnen in de workshop aan de orde komen Iemand die zelf om psychische redenen is uitgevallen deelt zijn of haar ervaringen Er wordt ingegaan op de factoren die een rol kunnen spelen bij de uitval de ervaringen van de werknemer tijdens het ziekteverzuim en de reïntegratie en de rol van collega s leidinggevenden en van de werknemer zelf In de tweede helft van de workshop leidt de voorlichter het gesprek tussen de aanwezigen zij praten over hun eigen ervaringen en knelpunten met betrekking tot het onderwerp Al pratend verwerft men samen inzichten en komt tot oplossingen De minimale opbrengst van de workshop is dat de deelnemers letterlijk een ervaring rijker zijn en

  Original URL path: http://www.stichtingpandora.nl/jcms/index.php?view=article&catid=57%3Awerk-en-inkomen&id=252%3Aworkshop-ziekteverzuim-om-psychische-redenen-nu-ook-voor-werknemers&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=116 (2016-01-29)
  Open archived version from archive •