archive-nl.com » NL » S » STICHTINGWEERKLANK.NL

Total: 85

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Hoe begonnen de stemmen? - Stichting Weerklank
  stemmenhoren en gebeurtenissen die het begin van het stemmenhoren aankondigden Het tijdstip en de levenssituatie waarin de stemmen voor het eerst kwamen is van kind tot kind verschillend Veel kinderen hebben in de leeftijd van vier tot acht jaar een denkbeeldig speelkameraadje of een onzichtbare begeleider met wie ze praten spelen bij wie ze aansluiting vinden en tegen wie ze vertellen Dat is een normaal verschijnsel Soms duiken stemmen op als een kind zich eenzaam voelt wanneer er bijvoorbeeld een nieuw broertje of zusje geboren wordt De stemmen kunnen dan troosten en het kind over de moeilijke tijd heen helpen Meestal verdwijnen die stemmen weer waanneer de situatie weer een beetje gestabiliseerd is soms kunnen ze echter ook blijven Bij veel kinderen ontstaan de stemmen n a v een traumatische gebeurtenis Bij andere kinderen bestaat vaak een samenhang tussen alledaagse conflicten en angsten Een trauma kan bijvoorbeeld de dood van een bekende of een vriend zijn trauma s kunnen ook door ongelukken mishandeling wisselen van school of een verhuizing ontstaan Een trauma is een bijzonder belastende gebeurtenis De belevenissen en gevoelens die door een buitengewone gebeurtenis uitgelokt worden komen niet overeen met onze dagelijkse ervaringen Het is een kenmerk van een trauma waar het kind niet op zijn gewone manier mee om kan gaan De gevoelens die daaruit voortkomen zijn zeer intensief onbekend en kunnen niet in het eigen leven ingepast worden Zo kan het niet om kunnen gaan met deze heftige gevoelens stemmenhoren veroorzaken Welke gebeurtenis als trauma wordt ervaren is individueel en zeer verschillend Zo kan bijvoorbeeld het wisselen van school voor een kind emotioneel zeer belastend zijn en tot een traumatische gebeurtenis worden Een trauma kan zowel voor een lichamelijke als een emotionele reactie zorgen Lichamelijke reacties bijvoorbeeld uitputting gaan meestal snel weer weg de geestelijke kwetsbaarheid

  Original URL path: http://www.stichtingweerklank.nl/hoe-begonnen-de-stemmen/ (2016-01-31)
  Open archived version from archive


 • Wat betekenen de stemmen? - Stichting Weerklank
  Open Dialogue en veilig psychofarmaca afbouwen Phrenos Psychose Congres Crazywise Conference Goede GGZ Herstel van de menselijke maat Stichting Weerklank Brein stormdag Brein stormdag Stichting Weerklank zaterdag 21 november 2015 Meet The Experts 3 The 2015 World Hearing Voices Congress Nieuws Vacature Bestuurslid secretaris Psychofarmaca afbouwen de Harm Reduction methode Meidenblad Girlz zoekt meiden Oproep via Stichting Weerklank van Florian D R Moll Contact Donateur worden Literatuur Boekenlijst Lezingen en artikelen Het Maastrichts Interview Links Links Informatief Cliënten initiatief Links gerelateerd aan hulpverlening Internationaal Zelfhulp Home Wat betekenen de stemmen Wat betekenen de stemmen Sandra Escher laat zien dat het voor kinderen in vergelijking tot volwassenen minder betekenisvol lijkt te zijn waar de stemmen vandaan komen Voor de meeste kinderen zijn de stemmen een paranormale gave Voor sommige kinderen hebben de stemmen betrekking op een andere wereld ze schrijven ze toe aan geesten of ze betrekken ze op religie Zo kunnen de stemmen bijvoorbeeld beschermengelen zijn Voor een constructieve ondersteuning is het belangrijk te begrijpen hoe het betreffende kind voor zichzelf verklaart waar de stemmen vandaan komen Pas dan lukt het om een relatie met de stemmen op te bouwen en is het mogelijk over succesvolle copingstrategieën na te denken

  Original URL path: http://www.stichtingweerklank.nl/wat-betekenen-de-stemmen/ (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Wat zeggen de stemmen? - Stichting Weerklank
  Masterclass Will Hall Open Dialogue en veilig psychofarmaca afbouwen Phrenos Psychose Congres Crazywise Conference Goede GGZ Herstel van de menselijke maat Stichting Weerklank Brein stormdag Brein stormdag Stichting Weerklank zaterdag 21 november 2015 Meet The Experts 3 The 2015 World Hearing Voices Congress Nieuws Vacature Bestuurslid secretaris Psychofarmaca afbouwen de Harm Reduction methode Meidenblad Girlz zoekt meiden Oproep via Stichting Weerklank van Florian D R Moll Contact Donateur worden Literatuur Boekenlijst Lezingen en artikelen Het Maastrichts Interview Links Links Informatief Cliënten initiatief Links gerelateerd aan hulpverlening Internationaal Zelfhulp Home Wat zeggen de stemmen Wat zeggen de stemmen De aard en de manier waarop de stemmen spreken is verschillend Er zijn positieve en vriendelijke stemmen die raad geven of ondersteuning bieden Er zijn ook agressieve stemmen die voor angst zorgen beledigen uitschelden bedreigen en dingen bevelen De onaangename stemmen kunnen het kind als slecht waardeloos boos stom waardeloos bespotten Vaak praten de stemmen echter ook alleen maar met onbruikbare opmerkingen ertussen bijvoorbeeld dat is een goed idee of dat slaat nergens op Soms roepen de stemmen ook aanvallen of pijnbelevingen op De stemmen kunnen tegen de kinderen of over de kinderen spreken In de loop van de ontwikkeling kunnen de stemmen

  Original URL path: http://www.stichtingweerklank.nl/wat-zeggen-de-stemmen/ (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Verschijningsvormen en aantal stemmen - Stichting Weerklank
  secretaris Psychofarmaca afbouwen de Harm Reduction methode Meidenblad Girlz zoekt meiden Oproep via Stichting Weerklank van Florian D R Moll Contact Donateur worden Literatuur Boekenlijst Lezingen en artikelen Het Maastrichts Interview Links Links Informatief Cliënten initiatief Links gerelateerd aan hulpverlening Internationaal Zelfhulp Home Verschijningsvormen en aantal stemmen Verschijningsvormen en aantal stemmen Vaak is er slechts één stem die alsmaar hetzelfde zegt maar het kan ook een aantal verschillende stemmen zijn Het aantal stemmen varieert tussen één en heel veel stemmen Soms kan een stemmenhorend kind goed onderscheid maken tussen de verschillende stemmen soms ook niet Het aantal stemmen heeft geen invloed op de omgang met de stemmen ook niet op het verdwijnen of het voortduren van de stemmen Escher 2005 De omgang met slechts één stem lijkt niet makkelijker te zijn dan de omgang met meerdere stemmen De stemmen kunnen mannelijk of vrouwelijk zijn ze kunnen dieren geesten robots en ook objecten zijn die spreken Ze hebben vaak een bepaalde leeftijd zijn bijvoorbeeld volwassen of even oud als het kind zelf het zijn 100 jarige geesten maar ze kunnen ook geen leeftijd hebben De stemmen hebben verschillende eigenschappen Ze kunnen vriendelijk ondersteunend volledig neutraal van beledigend tot zeer beledigend zijn

  Original URL path: http://www.stichtingweerklank.nl/verschijningsvormen-en-aantal-stemmen/ (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Uitlokkers (triggers) van de stemmen - Stichting Weerklank
  afbouwen de Harm Reduction methode Meidenblad Girlz zoekt meiden Oproep via Stichting Weerklank van Florian D R Moll Contact Donateur worden Literatuur Boekenlijst Lezingen en artikelen Het Maastrichts Interview Links Links Informatief Cliënten initiatief Links gerelateerd aan hulpverlening Internationaal Zelfhulp Home Uitlokkers triggers van de stemmen Uitlokkers triggers van de stemmen In het vorige deel werden levensgebeurtenissen opgenoemd die het begin van het stemmenhoren kunnen zijn In het volgende deel gaat het slechts om de uitlokkende factoren oftewel de triggers Onder triggers van de stemmen verstaan we bijvoorbeeld situaties tijdstippen en gevoelstoestanden waarbij de stemmen opduiken Zo komen sommige stemmen alleen maar op bepaalde plaatsen zoals op school of thuis of op een bepaald tijdstip bijvoorbeeld s avonds En weer andere stemmen komen alleen maar bij het doen van bepaalde activiteiten zoals het maken van huiswerk of bij het buitenspelen Stemmen kunnen ook bij bepaalde gevoelstoestanden komen bijvoorbeeld als men zich alleen of angstig voelt verdrietig of woedend is Er zijn ook kinderen bij wie de stemmen door meerdere dingen getriggerd worden of door een combinatie van triggers De volgende lijst laat mogelijke triggers voor de stemmen zien Plaats tijd en activiteit als triggers voor het voorkomen van stemmen De stemmen komen op een bepaalde plaats bijvoorbeeld op school of thuis De stemmen komen op een bepaalde tijd bijvoorbeeld in het weekeinde of s avonds als het kind naar bed gaat De stemmen komen tijdens een bepaalde activiteit bijvoorbeeld tijdens het huiswerk maken of het buiten spelen Emotionele triggers voor het voorkomen van stemmen De stemmen komen in samenhang met bepaalde emoties voor bijvoorbeeld bij angst agressie verdriet vermoeidheid irritatie woede twijfel jaloezie gelukkig zijn Escher 2005 Het erkennen van deze triggers biedt kinderen en jongeren die stemmenhoren en voor wie dat een belasting vormt evenals voor de ouders of

  Original URL path: http://www.stichtingweerklank.nl/uitlokkers-triggers-van-de-stemmen/ (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Strategieën om met de stemmen om te gaan - Stichting Weerklank
  stemmen voor langere tijd blijven hangt van de frequentie van het stemmenhoren af d w z hoe vaak een kind stemmen hoort en ook van de mate van angst depressie en dissociatie die door het stemmenhoren opgeroepen wordt Escher 2002a 2002b 2003 2004 Deze samenhang maakt nogmaals duidelijk hoe belangrijk het is copingstrategieën voor de omgang met de stemmen te ontwikkelen Veel mensen kinderen jongeren en volwassenen horen stemmen zonder daardoor problemen te ontwikkelen Dan zijn de stemmen begeleiders helpers en verzorgers Vaak is alleen deze informatie voor kinderen enorme troost en opluchting Het weten Ik ben niet de enige stemmenhoorder ter wereld maar er zijn veel mensen die stemmen horen en die daarmee om kunnen gaan geeft hen houvast Zoals hierboven reeds genoemd horen de meeste stemmenhoorders zowel positieve als negatieve stemmen Veel stemmenhorende mensen hebben geleerd een voor hen passende omgangsvorm met de stemmen te vinden tegenover wie ze zich eerst machteloos voelden en die hen in hun dagelijkse leven hinderen Er zijn vele omgangsvormen Al die vormen dienen ervoor weer controle over de stemmen te krijgen en de angst te verminderen Welke omgangsvorm helpt en werkt is individueel zeer verschillend Het uitwisselen van ervaringen van stemmenhoorders met elkaar heeft laten zien dat iedereen zijn eigen manier van uiten en omgaan moet ontwikkelen Zo kan een omgangsvorm voor de ene stemmenhoorder heel behulpzaam zijn maar voor een ander absoluut niks doen Iedere stemmenhoorder moet uitproberen welke vorm van omgang helpt en bruikbaar is Hieronder staan enkele voorstellen Tot de actieve omgangsvormen horen bijvoorbeeld Het wegsturen van de stemmen Het selectieve toehoren d w z op bepaalde tijden naar de stemmen luisteren met de stemmen tot een overeenkomst komen Over iets anders nadenken Afleiding zoeken en zich met iets anders bezighouden Dagboek bijhouden Tot de passieve omgangsvormen daarmee wordt

  Original URL path: http://www.stichtingweerklank.nl/strategieen-om-met-de-stemmen-om-te-gaan/ (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Criteria voor een constructief hulpaanbod door de omgeving - Stichting Weerklank
  Links Links Informatief Cliënten initiatief Links gerelateerd aan hulpverlening Internationaal Zelfhulp Home Criteria voor een constructief hulpaanbod door de omgeving Criteria voor een constructief hulpaanbod door de omgeving Stemmenhorende kinderen kunnen het beste geholpen worden als er tussen de kinderen en hun ouders de leraren en professionele werkers een vertrouwensrelatie bestaat Een vertrouwensrelatie houdt in dat onbevooroordeeld er een oprechte interesse voor de ervaringen van het kind getoond wordt Belangrijk is vooral de acceptatie van de stemmen Daaronder wordt verstaan dat niet stemmenhorende mensen accepteren dat een kind stemmen hoort die ze zelf niet kunnen horen Verder is het hebben van een positieve kijk op de ervaringen van het stemmenhoren van groot belang Voor de verduidelijking een voorbeeld uit het onderzoek van S Escher Een jongen die in therapeutische behandeling was vertelde dat de stemmen die hij hoorde eigenschappen en kenmerken vertoonde van zijn overleden grootvader van wie hij erg gehouden had Zijn therapeut speelde daarop in als het je opa is dan denk ik dat hij je nu niet verlaten wil Deze verklaring maakte de jongen rustig en hij kon de verklaring aannemen Daarbij moet men proberen op vragen eerlijke antwoorden en reacties te geven en in het bijzonder de grenzen te respecteren Een behandeling voor kinderen en jongeren die stemmenhoren moet doelgericht zijn Dat betekent binnen de behandeling naar omgangsvormen te zoeken en naar mogelijkheden om met de stemmen om te gaan om enige controle over ze te krijgen Een omgangsvorm kan bijvoorbeeld in het oefenen in het wegsturen van de stemmen gevonden worden Stemmenhoren is voor kinderen een ervaring waarover gesproken moet worden Ontbreekt het aan de bereidheid om met de kinderen over de stemmen te spreken dan zorgt men ervoor dat de kinderen van hun eigen ervaringen vervreemden Meestal zijn kinderen op grond van hun ervaringen

  Original URL path: http://www.stichtingweerklank.nl/criteria-voor-een-constructief-hulpaanbod-door-de-omgeving/ (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Stigmatisering - Stichting Weerklank
  zaterdag 21 november 2015 Meet The Experts 3 The 2015 World Hearing Voices Congress Nieuws Vacature Bestuurslid secretaris Psychofarmaca afbouwen de Harm Reduction methode Meidenblad Girlz zoekt meiden Oproep via Stichting Weerklank van Florian D R Moll Contact Donateur worden Literatuur Boekenlijst Lezingen en artikelen Het Maastrichts Interview Links Links Informatief Cliënten initiatief Links gerelateerd aan hulpverlening Internationaal Zelfhulp Home Stigmatisering Stigmatisering Wat denken anderen erover Helaas is het fenomeen stemmenhoren niet alleen in het beeld van mensen zonder professionele kennis maar ook van veel medische mensen onlosmakelijk verbonden met een psychiatrische ziekte Stemmenhoren hoort nog altijd bij gekte Stemmenhoorders worden vaak aan stigmatisering en discriminatie blootgesteld Daarmee bedoelen we dat er nog veel vooroordelen bestaan over stemmenhorende mensen ze worden belachelijk gemaakt niet serieus genomen als buitenstaander gezien of als niet normaal bestempeld Om niet voor gek verklaard te worden of afgewezen te worden verzwijgen stemmenhoorders vaak hun ervaringen en houden die lange tijd geheim De vooroordelen tegenover stemmenhorende mensen en de angst als psychisch ziek gezien te worden zorgen ervoor dat vele stemmenhoorders in een isolement terecht komen dat ze sociaal buitenspel staan Om dat te verhinderen spreken ze met niemand over hun ervaringen Hoe belangrijk het is

  Original URL path: http://www.stichtingweerklank.nl/stigmatisering/ (2016-01-31)
  Open archived version from archive •