archive-nl.com » NL » S » STOMAVERENIGING.NL

Total: 428

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • De Nederlandse Stomavereniging - Onze vereniging - Organisatie - Missie en visie
  krijgen komt op voor goede zorg en zet zich in voor verbetering van maatschappelijke knelpunten die mensen met een stoma ondervinden Visie De visie geeft aan waar de Nederlandse Stomavereniging voor gaat dus haar idealen 1 De stomavereniging wil met en namens de leden werken aan een optimale kwaliteit van zorg en een leven zonder belemmeringen voor mensen met een stoma Zij maakt daarbij gebruik van de ervaringen behoeften en wensen van de leden en niet leden die zij systematisch verzamelt Voor mensen die vanwege een ziekte of aandoening een stoma nodig hebben is een goede interactie en samenwerking met professionele zorg en dienstverleners de gewenste standaard 2 De stomavereniging werkt samen met organisaties en beroepsgroepen die bij stoma en zorg betrokken zijn zoals stomaverpleegkundigen chirurgen ziekenhuizen medisch speciaalzaken fabrikanten en zorgverzekeraars 3 De stomavereniging werkt samen met andere patiëntenorganisaties aan kwaliteitsverbeteringen in de zorgketen en patiënteninformatie daarover waarbij het aanleggen van een stoma onderdeel is van de behandeling 4 De stomavereniging neemt deel aan samenwerkingsverbanden die het opheffen van sociaal maatschappelijke knelputen voor mensen met een stoma tot doel hebben 5 Binnen de vereniging werken beroepskrachten en vrijwilligers samen aan taken en activiteiten die de ledenraad hebben vastgesteld Een

  Original URL path: http://www.stomavereniging.nl/Onze-vereniging/Organisatie/Missie-en-visie (2016-01-30)
  Open archived version from archive


 • De Nederlandse Stomavereniging - Onze vereniging - Organisatie - Missie en visie - Jaarplannen
  jaar verschijnt er een jaarplan waarin de hoofdlijnen van beleid verder zijn uitgewerkt Download hier de twee documenten Strategisch Meerjarenplan 2015 2017 Jaarplan 2015 Laatst gewijzigd op 20 november 2014 21 17 23 Brochures Meer lezen over een van de onderwerpen op deze site De Nederlandse Stomavereniging heeft een uitgebreid aanbod brochures lees verder Stel een vraag Heeft u een persoonlijke vraag wilt u meer weten over het krijgen van

  Original URL path: http://www.stomavereniging.nl/Onze-vereniging/Organisatie/Missie-en-visie/Jaarplannen (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • De Nederlandse Stomavereniging - Onze vereniging - Organisatie - Missie en visie - Jaarverslagen
  geweest 2012 De bestuurlijke vernieuwing is ingezet De Stoma Zorgwijzer is gelanceerd En het Feel good jaar maakte heel wat los Maar er gebeurde nog veel meer Wilt u alles nog een keer goed nalezen Klik dan hier en download het Jaarverslag 2012 Bij dit Jaarverslag hoort een erratum Klik hier om dat te downloaden Jaarverslag 2011 Alle activiteiten en vertegenwoordigingen van de Nederlandse Stomavereniging in 2011 zijn terug te vinden in dit jaarverslag Hoogtepunten hieruit zijn bijvoorbeeld de jubileumbijeenkomst van de 45 jarige stomavereniging waarbij werd gediscussieerd over de toekomst voor de stomadrager Alles lezen Klik hier Jaarverslag 2010 De opzet van het Jaarverslag 2010 is veranderd ten opzichte van voorgaande jaren Er is geen thema meer dat centraal staat Alle resultaten worden wel helder toegelicht Het Jaarverslag wordt voor het eerst niet meer integraal opgenomen in het juninummer van Vooruitgang maar wordt los verspreid Wie geen exemplaar heeft ontvangen kan deze hier downloaden J aarverslag 2009 Thema dit jaar is het Stomapanel Voor de Nederlandse Stomavereniging is het van groot belang om te weten wat er leeft in de achterban Wat loopt er goed in het leven van mensen met een stoma En welke punten moeten er worden verbeterd Het Stomapanel is daarom van onschatbare waarde Op basis van deze informatie kan er beleid worden gemaakt zodat de kwaliteit van leven van stomadragers kan verbeteren Jaarverslag 2008 In de terugblik op 2008 staan de vrijwilligers centraal Een belangenorganisatie drijft op vrijwilligers Wat drijft de vrijwilligers om zich vaak dag in dag uit jaar in jaar uit weer in te zetten voor de Nederlandse Stomavereniging Wat is het doel Worden zij er zelf ook wijzer van Jaarverslag 2007 Naast lotgenotencontact en informatieverstrekking is belangenbehartiging een van de peilers onder het beleid van de Nederlandse Stomavereniging Het behartigen van de

  Original URL path: http://www.stomavereniging.nl/Onze-vereniging/Organisatie/Missie-en-visie/Jaarverslagen (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • De Nederlandse Stomavereniging - Onze vereniging - Organisatie - Landelijk bureau
  9 30 12 30 uur en van 13 30 16 00 uur Medewerkers Anne Braakman Directeur Christel van Batenburg Beleidsmedewerker projectleider Barbara Warnar communicatieadviseur Annerieke Nieuwenhuijse communicatiemedewerker Monique Verwey Office manager Diana van Mechelen Financieel medewerker Jorine Muis Medewerker secretariaat Wilt u een bericht sturen aan het Landelijk Bureau van de Nederlandse Stomavereniging klik dan hier of klik op een van namen van de medewerkers Laatst gewijzigd op 30 januari

  Original URL path: http://www.stomavereniging.nl/Onze-vereniging/Organisatie/Landelijk-bureau (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • De Nederlandse Stomavereniging - Onze vereniging - Organisatie - Samenwerking
  wat ten goede komt aan de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven van stomadragers Patiëntenorganisaties en koepels Ook in netwerken van patiëntenorganisaties binnen koepels samenwerkingsverbanden platforms en thematische groepen kan de stomavereniging invloed uitoefenen of toegang verkrijgen tot projectsubsidies om thema s uit te werken of activiteiten te ontwikkelen Dergelijke kansen benutten maakt het mogelijk om als vereniging innovatie in eigen huis te realiseren bijvoorbeeld op het gebied van voorlichting digitale informatievoorziening en onderzoek naar aandachtspunten in de stomazorg De Nederlandse Stomavereniging is aangesloten bij Leven met kanker Ieder in International Ostomy Association de wereldorganisatie voor mensen met een stoma Een dubbellidmaatschap is mogelijk met organisaties die nauw verbonden zijn met de stomavereniging onder andere Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland CCUVN Vereniging Waterloop Interstitiële Cystitis Patiëntenvereniging Stichting voor patiënten met kanker aan het spijsverteringskanaal SPKS De Nederlandse Stomavereniging werkt samen met stomaplatform buikplatform samenwerkingsverband van vooralsnog acht samenwerkende MDL patiëntenorganisaties organisaties van urologen MDL artsen stomaverpleegkundigen en andere zorgverleners zorgverzekeraars College voor Zorgverzekeringen ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Uitwisseling gebeurt met kanker nl en samenwerking wordt nagestreeft met Stichting Stomaatje informatieplatform en lotgenotencontact Laatst gewijzigd op 24 maart 2015 14 55 27 Meer weten over Samenwerking Bezoek

  Original URL path: http://www.stomavereniging.nl/Onze-vereniging/Organisatie/Samenwerking (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • De Nederlandse Stomavereniging - Onze vereniging - Organisatie - Financiering
  Landelijk bureau Klik hier om meer te weten over doneren of schenken ANBI status De Nederlandse Stomavereniging heeft een ANBI status Dit betekent dat de organisatie geen erfbelasting het vroegere successierecht hoeft te betalen over giften erfstellingen en legaten Al het goed dat u nalaat aan de Nederlandse Stomavereniging komt direct ten goede van onze werkzaamheden Wilt u dat we met het bedrag dat u voor ons reserveert iets speciaals

  Original URL path: http://www.stomavereniging.nl/Onze-vereniging/Organisatie/Financiering (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • De Nederlandse Stomavereniging - Onze vereniging - Organisatie - Geschiedenis
  arts te koppelen aan een Nederlandse vereniging was er een uit eerbied Bacon 25 augustus 1900 12 mei 1981 specialiseerde zich al jong in de colonchirurgie Hij werkte in London Wenen Parijs Pennsylvania en Philadelphia Hij onderscheidde zich vanwege zijn zeer praktische én wetenschappelijke aandacht voor de colo rectale chirurgie Op zijn afdeling verlieten patiënten zonder opvangmateriaal het ziekenhuis omdat zij direct leerden om te spoelen Die techniek was tot op dat moment in Nederland totaal onbekend Daarnaast besteedde Bacon persoonlijk aandacht aan de mensen die een stoma hadden of zouden krijgen Ook dat was in Nederland nauwelijks gewoon De naam Harry Bacon Club was vanuit dr Brummelkamp een absoluut eerbetoon aan deze bijzondere arts Harry Bacon zelf wilde steeds Nederland bezoeken maar dat is er uiteindelijk nooit van gekomen Hij bedacht de vereniging wel meermalen met een gift en liet bij zijn overlijden een legaat na voor de organisatie Ontwikkeling Al snel is de Medische Adviesraad opgericht en die bestaat nog altijd Met verpleegkundigen bezochten Jennie van Vliet en Greet van Eijk veel patiënten thuis om hen te ondersteunen na de aanleg van de stoma Het waren de eerste activiteiten van de latere bezoekdienst In september 1967 kwam voor het eerst het contactblad van de vereniging uit dat in maart 1968 definitief de naam Vooruitgang kreeg Door het blad groeide het ledental het eerste anderhalf jaar gestaag In december 1974 bedroeg het totaal aantal leden 1039 Vanaf het begin is gestreefd naar het oprichten van afdelingen in de regio Die zijn er stap voor stap gekomen Al in 1968 ontving het bestuur een brief van een jongere die meteen aangaf waar de problemen voor jonge mensen met een stoma lagen Sommigen van ons willen nog een levenspartner vinden maar durven geen mensen te ontmoeten of naar dancings of naar

  Original URL path: http://www.stomavereniging.nl/Onze-vereniging/Organisatie/Geschiedenis (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • De Nederlandse Stomavereniging - Onze vereniging - Organisatie - Klachtenregeling
  u haar toestemming geeft om waar nodig advies in te winnen over de afhandeling De rol van klachtenfunctionaris wordt vervuld door de voorzitter of directeur U kunt uw klacht in een brief aan hen uiten Nederlandse Stomavereniging t a v de voorzitter en of directeur Bisonspoor 1230 3605 KZ MAARSSEN Ook kunt u uw klacht e mailen aan info stomavereniging nl o v v klacht Wij vragen om bij de uiting van uw klacht in ieder geval het volgende te vermelden Naam adres woonplaats telefoonnummer en evt e mail adres Omschrijving van de klacht Welke actie u van de voorzitter en of directeur verwacht Iedere binnengekomen klacht wordt door de voorzitter en of directeur verzameld in een klachtenmap De volgende gegevens worden daarbij genoteerd 1 De datum waarop de klacht binnenkomt 2 Omschrijving van de klacht 3 Naam adres huisnummer postcode plaats en telefoonnummer van de persoon die de klacht heeft ingediend 4 Omschrijving van de actie die de Nederlandse Stomavereniging onderneemt naar aanleiding van de klacht 5 Datum waarop de klacht is afgehandeld Wij streven ernaar om iedere klacht zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 30 werkdagen te beantwoorden Mocht dit niet te verwezenlijken zijn dan wordt u hierover bericht en wordt afgesproken op welke termijn de klacht wordt afgehandeld Uiteraard zullen wij uw klacht met de uiterste zorgvuldigheid behandelen en zullen wij toezien op uw privacy De binnengekomen klachten worden door de Nederlandse Stomavereniging gebruikt om de kwaliteit van haar dienstverlening te verbeteren Als de klachtenprocedure is afgerond maar u desondanks ontevreden bent over de wijze waarop de Nederlandse Stomavereniging de klacht heeft behandeld dan kunt u schriftelijk bij de Centrale Klachtencommissie Levenmetkanker voorheen NFK in beroep gaan Het klachtenformulier evenals nadere informatie over de procedure zijn te verkrijgen bij het secretariaat van Levenmetkanker secretariaat levenmetkanker beweging nl

  Original URL path: http://www.stomavereniging.nl/Onze-vereniging/Organisatie/Klachtenregeling (2016-01-30)
  Open archived version from archive