archive-nl.com » NL » S » SUBSIDIEBAROMETER.NL

Total: 52

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • Subsidiebarometer brengt in kaart welke activiteiten van uw onderneming in aanmerking komen voor subsidies en fiscale regelingen Deze beoordeling vindt plaats aan de hand van enkele vragen Dit kost ongeveer 3 minuten Het resultaat is meteen zichtbaar én wordt naar u verzonden per mail Add Message Name E mail adress Homepage Reactie Message Bedrijfsnaam Naam Telefoonnummer E mailadres Provincie Maak een keuze Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord Brabant

  Original URL path: http://www.subsidiebarometer.nl/subsidiebarometer/startpagina (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • Inzicht in uw subsidiekansen: Bedrijfsgegevens
  Subsidiebarometer brengt in kaart welke activiteiten van uw onderneming in aanmerking komen voor subsidies en fiscale regelingen Deze beoordeling vindt plaats aan de hand van enkele vragen Dit kost ongeveer 2 minuten Het resultaat is meteen zichtbaar én wordt naar u verzonden per mail Add Message Name E mail adress Homepage Reactie Message Bedrijfsnaam Naam Telefoonnummer E mailadres Provincie Maak een keuze Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord Brabant

  Original URL path: http://www.subsidiebarometer.nl/subsidiebarometer/bedrijfsgegevens (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Subsidies in beeld voor MKB: Subsidiebarometer
  vragen Over ons Nieuws Contact Home Subsidies Subsidies Subsidies Bezoekadres Bredaseweg 204 11 Tilburg Sciencepark 400 Amsterdam Postadres Postbus 614 5000 AP Tilburg Contactgegevens 013 467 04 00 info subsidiebarometer nl De subsidiebarometer is een initiatief van RTE Adviesgroep partner

  Original URL path: http://www.subsidiebarometer.nl/subsidies (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • hier is niets

  Original URL path: http://www.subsidiebarometer.nl/keepalive.php (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • WBSO subsidie voor R&D
  technische ontwikkeling zijn uitgesloten Uitzondering hierop vormt de ontwikkeling van innovatieve diensten waarbij bestaande programmatuurcomponenten op een technisch nieuwe wijze worden geïntegreerd S O loonkosten Technisch wetenschappelijk onderzoek U bedrijft technisch wetenschappelijk onderzoek wanneer u onderzoek pleegt naar een verklaring voor een fysiek verschijnsel dat niet is te geven op basis van de huidige wetenschappelijke en algemeen toegankelijke kennis Vereisten zijn Onderzoek is technisch van aard en betreft bijvoorbeeld vakgebieden als fysica chemie biotechnologie productietechnologie of informatie en communicatietechnologie Verklarend onderzoek niet alleen constaterend beschrijvend observerend classificerend enzovoorts Verklarend onderzoek resulteert in nieuwe theoretische of praktische kennis die mogelijk wel geen verklaring kan geven Systematische en planmatige opzet en uitvoering S O loonkosten Gemaakte kosten en uitgaven Welke kosten en uitgaven u kunt opvoeren is afhankelijk van het S O werk dat u verricht Voorbeelden van mogelijke kosten zijn Aanschaf van materialen en onderdelen voor het zelf bouwen van een prototype en of de kosten voor het laten vervaardigen van een prototype in het kader van een eigen ontwikkelingsproject Aanschaf van verbruiksgoederen materialen en grondstoffen voor het doen van proeven of het maken van proefbatches Aanschaf van licenties voor specifieke softwarepakketten of ICT tools die noodzakelijk zijn in het eigen ontwikkelingsproject Kosten van huur van apparatuur van derden welke noodzakelijk zijn in het kader van een eigen S O project Voorbeelden van mogelijke investeringen en uitgaven zijn Delen van gebouwen die direct en uitsluitend dienstbaar zijn voor S O werk Apparatuur of instrumenten specifiek bedoeld voor het vervaardigen van prototypen proefbatches en modellen Apparatuur of instrumenten specifiek bedoeld voor ander S O werk ICT middelen specifiek voor S O werk S O kosten en uitgaven voorheen RDA Laagdrempelig en voor veel startende bedrijven bereikbaar De regeling is laagdrempelig doordat het S O werk technisch nieuw voor uw bedrijf moet zijn Het hoeft dus niet nieuw te zijn voor de branche Nederland of Europa Bedrijven die investeren in onderzoek en technologische ontwikkeling om bestaande onderdelen van producten productieprocessen of programmatuur te verbeteren vernieuwen komen veelal in aanmerking voor deze regeling Dit is veel vaker aan de orde dan u wellicht in eerste instantie vermoedt Zowel inhoudingsplichtige ondernemingen voornamelijk BV s met personeel in loondienst als IB plichtige ondernemingen zelfstandig ondernemers die hun onderneming drijven in de vorm van een Eenmanszaak VOF CV of maatschap komen in aanmerking voor een fiscale vergoeding Zo maakt u als inhoudingsplichtige onderneming dus met personeel kans op een korting op de maandelijks af te dragen loonheffingen en komt u als zelfstandig ondernemer in aanmerking voor een extra zelfstandigenaftrek Hoe hoog is de subsidie De percentages van het fiscale voordeel in 2016 zijn over twee schijven verdeeld Net als voorheen geniet u als technostarter startende bedrijven jonger dan 5 jaar een extra voordeel bij de S O aanvraag Van deze zogenaamde startersfaciliteit kunt u maximaal 3 jaren gebruik maken 32 over alle R D kosten tot 350 000 1e schijf Voor starters is het percentage 40 16 over alle R D kosten boven de 350 000 2e

  Original URL path: http://www.subsidiebarometer.nl/subsidies/belangrijke-subsidieregelingen/wbso-2016 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • MKB Innovatiestimulering Topsectoren: MIT subsidie voor innovatief mkb
  en mag u voor één project meerdere instrumenten raadplegen Voor wie is MIT bedoeld MIT richt zich op het midden en kleinbedrijf Deelname aan MIT is mogelijk doordat uw onderneming zich aansluit bij innovatie activiteiten van de 9 topsectoren te weten agro food chemie creatieve industrie energie high tech materials systems life sciences en health tuinbouw en uitgangsmaterialen logistiek en water In 2016 zal er in totaal 55 miljoen subsidie beschikbaar worden gesteld door de overheid en regio s tezamen Aanvragen voor innovatieadviesprojecten kennisvouchers en haalbaarheidsprojecten kunnen van 10 mei tot en met 1 september worden ingediend en worden behandeld volgens het principe first come first serve Voor R D samenwerkingsprojecten geldt het tenderprincipe en is de regeling opengesteld van 5 juli tot en met 1 september Instrument Omschrijving Subsidiepecentages 2016 Innovatieadviesproject Een innovatie adviesproject wordt uitgevoerd voorafgaand aan een innovatietraject en kan bestaan uit het beantwoorden van een kennis en of een adviesvraag Een mkb ondernemer kan een innovatieadviesproject laten uitvoeren door een kennisinstelling of een onafhankelijke adviesorganisatie 50 van de subsidiabelekosten echter maximaal 10 000 per adviesproject Haalbaarheidsproject Studie naar de technische en economische kansen en uitdagingen van een ontwikkeling welke vooraf in kaart worden gebracht Dit alles mondt uit in een praktisch op maat advies voor uw bedrijf De looptijd van een haalbaarheidsproject bedraagt maximaal 1 jaar 40 van de subsidiabele kosten echter maximaal 50 000 per haalbaarheidsproject R D Samenwerkingsprojecten Initiatief gericht op technische product proces of dienstenontwikkeling Het project bestaat uit industrieel onderzoek en of experimentele ontwikkeling Uitvoering gebeurt voor gezamenlijke rekening en risico door minimaal 2 Nederlandse MKB ondernemers Inbreng van ieders kennis en kunde mondt uit in topontwikkelingen De looptijd van een R D samenwerkingsproject bedraagt maximaal 2 jaar 35 van de subsidiabele kosten maximaal 200 000 per innovatieproject en 100 000 per

  Original URL path: http://www.subsidiebarometer.nl/subsidies/belangrijke-subsidieregelingen/mkb-innovatiestimulering-regio-en-topsectoren-mit (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • DHI Internationaal Excelleren
  realiseren is Een haalbaarheidsstudie mondt uit in een business of projectplan waarop de potentiele klant zijn investeringsbesluit baseert Er mag geen sprake zijn van marktonderzoek wat betekent dat er op voorhand sprake is van inzicht in het marktpotentieel De omvang van de markt het verdienmodel en de lokale impact moeten dus reeds in beeld zijn De maximale looptijd van een haalbaarheidsstudie is 2 jaar en de subsidie bedraagt maximaal 50 van de subsidiabele kosten met een maximum van 100 000 Investeringsvoorbereidingsstudies Met een investeringsvoorbereidingsstudie wilt u als ondernemer onderzoeken of een investering in een DHI land technisch en of financieel haalbaar is De investeringsvoorbereidingsstudie levert een businessplan op waarin de voorgenomen investeringen worden uitgewerkt In tegenstelling tot de haalbaarheidsstudie neemt u als ondernemer zelf het investeringsbesluit Bij een positief besluit vindt er niet alleen export plaats van uw technologie kapitaalgoed of dienst maar wordt ook de positie en de continuïteit van uw Nederlandse bedrijf versterkt Net als bij de haalbaarheidsstudie mag er geen sprake zijn van marktonderzoek De subsidie voor dit onderdeel bedraagt maximaal 50 van de projectkosten met een maximum van 100 000 De doorlooptijd is maximaal 2 jaar Voorwaarden Ieder onderdeel kent zijn eigen specifieke voorwaarden en criteria om in aanmerking te komen voor subsidie Generiek zijn de volgende voorwaarden echter van kracht U bent een Nederlandse exporterende en of in het buitenland investerende MKB ondernemer De subsidiabele kosten van de subsidieactiviteit bedragen minimaal 50 000 De subsidie is niet hoger dan 25 van de omzet van de onderneming De regeling is dan ook niet gericht op de stimulering van starters De maximale subsidie is niet hoger dan 200 000 over drie jaar De gerealiseerde export moet het subsidiebedrag minimaal tien keer overstijgen Dit betekent dat bij 50 000 subsidie er uiteindelijk minimaal 500 000 omzet gerealiseerd moet

  Original URL path: http://www.subsidiebarometer.nl/subsidies/belangrijke-subsidieregelingen/demonstratieprojecten-haalbaarheidsstudies-en-investerings-voorbereindingsstudies-dhi (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Horizon 2020
  en demonstratieprojecten van 1 tot 2 jaar is een subsidie mogelijk tot 70 van de projectkosten met een tegemoetkoming tussen de 1 en 3 miljoen per aanvraag Een dergelijke aanvraag wordt een Phase 2 project genoemd Cut off dates en voorwaarden Voor elk programmaonderdeel kan een projectaanvraag worden ingediend Dit kan op ieder moment Het MKB instrument werkt met een continu open oproep Deze oproep heeft 4 deadlines cut off dates per jaar De aanvragen die voor deze data zijn ingediend worden dan beoordeeld Aanvragen kunnen alleen of samen met partners ingediend worden De ondernemer hoeft niet eerst een aanvraag in te dienen voor een haalbaarheidsstudie maar kan ook direct een aanvraag voor een R D demonstratieproject indienen Na een cut off day wordt binnen 2 maanden een oordeel geveld over de aanvraag Dit nieuwe Horizon 2020 instrument werkt bottom up de ondernemer komt met een initiatief een innovatieproject met forse economische en technische risico s Het instrument richt zich met name op ontwikkelingen in ICT gezondheid voedselzekerheid en duurzame landbouw energie en slim groen geïntegreerd transport Beoordelingscriteria Een aanvraag voor subsidie wordt beoordeeld op de volgende criteria technische en economische risico s van de innovatie het commercieel potentieel de

  Original URL path: http://www.subsidiebarometer.nl/subsidies/belangrijke-subsidieregelingen/horizon-2020-sme-instrument (2016-04-30)
  Open archived version from archive •