archive-nl.com » NL » S » SUBSIDIEBAROMETER.NL

Total: 52

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Energie Investerings Aftrek
  verdeeld onder de categorieën gebouwde omgeving industrie transportmiddelen en duurzame energie Ook een aanvraag voor energieadvies komt in aanmerking voor de EIA regeling Hoe hoog is de bijdrage Als een investering in aanmerking komt voor EIA dan mag er 58 van de investeringskosten worden afgetrokken van de fiscale winst Voor 2016 geldt voor de investering een drempelbedrag van 2 500 en een maximum bedrag van 118 miljoen per bedrijf Het directe financiële voordeel is circa 14 van de investeringskosten Het totale budget voor 2016 bedraagt 161 miljoen Bekijk het rekenvoorbeeld voor meer inzicht in het te verkrijgen fiscale voordeel Energielijst 2016 Voorbeelden Gebouwde omgeving Den hierbij aan de aanschaf en installatie van warmtepompen Ook HR glas isolatie van daken wanden en vloeren en LED verllichting komen in aanmerking LED verlichting was in 2015 een van de meest aangevraagde voorzieningen De voorwaarden voor LED verlichting zijn in 2016 aanzienlijk aangescherpt Industrie Het betreft hier een groot aantal voorzieningen die in de energie intensieve tuinbouwsector kunnen worden toegepast zoals een lage temperatuurluchtverwarmer in tuinbouwkassen en energieschermen Nieuw voor 2016 zijn verschillende voorzieningen van energiezuinige koeling voor serverruimten met als doel energiebesparing in de ICT sector Transportmiddelen Hieronder vallen verschillende voorzieningen en middelen voor weg water en spoorverkeer Voor de scheepvaartsector zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden bij de aanschaf van een energiezuinige scheepsmotor Voor vrachtwagentransport zijn er voorzieningen als een indirecte aandrijving voor koelagegraten en curogene transportkoeling Voor treinvervoer kunt u denken aan een warmtepomp voor treinen Duurzame Energie Het betreft hier middelen als zonnepanelen en zonnecollectoren biomassaketels windturbines en waterkrachtinstallaties Zonnepanelen waren in 2015 de meest aangevraagde voorziening van de EIA regeling Energieadvies Ook voor het laten opstellen van een energieadvies is de EIA aftrek mogelijk De advieskosten komen alleen in aanmerking als het bedrijf investeert in een geadviseerde energievoorziening die voldoet aan

  Original URL path: http://www.subsidiebarometer.nl/subsidies/belangrijke-subsidieregelingen/energie-investeringsaftrek-eia (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • VAMIL en MIA
  een extra investeringsaftrek in aanmerking Dit betekent een extra aftrekmogelijkheid op de fiscale winst die boven op de fiscale aftrekmogelijkheid van de VAMIL komt Het aftrekpercentage kan 13 5 27 of 36 bedragen Wat houden de regelingen in Belastingplichtige ondernemingen die in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen investeren kunnen via de VAMIL en de MIA regeling in aanmerking komen voor een fiscale vergoeding Doel van deze regelingen is het stimuleren van innovatieve milieuvriendelijke investeringen Ondernemers kunnen deze investeringen willekeurig op elk gewenst moment afschrijven van de fiscale winst bijvoorbeeld in plaats van 5 jaren in 1 jaar Wat zijn de belangrijkste voorwaarden De belangrijkste voorwaarde is dat het bedrijfsmiddel voorziening op de milieulijst voorkomt Op deze lijst wordt het bedrijfsmiddel nader omschreven waarvoor is het bestemd en uit welke onderdelen dient het te bestaan In totaal staan er 310 bedrijfsmiddelen op deze lijst Deze zijn ingedeeld in de volgende 6 milieuthema s Grondstoffen en afval Voedselvoorziening en landbouwproductie Mobiliteit Klimaat en lucht Ruimtegebruik Bebouwde omgeving Hoe hoog is de bijdrage De VAMIL biedt de mogelijkheid 75 van een investering willekeurig af te schrijven Het is mogelijk om een investering in het eerste jaar van aanschaf al voor 75 af te schrijven Door de verschuiving van de belastingdruk ontstaat hierdoor zowel een liquiditeitsvoordeel als een rentevoordeel Via de MIA regeling komen een aantal bedrijfsmiddelen die op deze milieulijst staan voor een extra investeringsaftrek in aanmerking De aftrekpercentages voor de MIA regeling bedragen 13 5 27 en 36 Dit betekent een extra aftrekmogelijkheid op de fiscale winst die bovenop de fiscale aftrekmogelijkheid van de VAMIL komt De volgende kosten komen voor de VAMIL en MIA in aanmerking Aanschafkosten hieronder vallen de kosten die bij derden zijn gemaakt bijvoorbeeld de aankoopsom en de montagekosten Voortbrengingskosten dit zijn de kosten die gemaakt worden als een bedrijfsmiddel binnen

  Original URL path: http://www.subsidiebarometer.nl/subsidies/belangrijke-subsidieregelingen/vamil-en-mia (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Stimulering Duurzame Energie
  duurzame energie De vergoediing wordt verstrekt gedurende een periode van 5 8 12 of 15 jaar afhankelijk van de categorie duurzame energie In 2016 komen de volgende categorieën in aanmerking voor de SDE subsidie Water Wind Wind op Zee Zon Biomassa Geothermie Hoe hoog is de bijdrage De subsidie compenseert het verschil in de kostprijs voor duurzame energie jaarlijks vastgesteld aan de hand van een basisbedrag en de kostprijs voor grijze energie het zgn correctiebedrag Afhankelijk van de categorie en de hoeveelheid geproduceerde duurzame energie kan de subsidie oplopen tot enkele miljoenen over de totale projectperiode Voor meer inzicht in het te verkrijgen fiscale voordeel hebben wij een rekenvoorbeeld opgesteld Gefaseerde openstelling en vrije categorie Het SDE budget wordt in fases opengesteld voor duurzame energieprojecten In de eerste week kunnen alleen projecten met technologieën met een basisbedrag van maximaal 0 09 kWh indienen Vervolgens wordt de regeling stapsgewijs opengesteld voor duurdere projecten tot aan de fasegrens van achtereenvolgens 0 11 kWh 0 13 kWh en 0 15 kWh Gedurende de openstelling van de SDE hebben aanvragers de mogelijkheid om hun projecten in de zogenaamde vrije categorie in te dienen Ondernemers worden zo geprikkeld om projecten voor een lagere prijs in te dienen en daarmee meer kans te maken op subsidie Budget en openstellingen 2016 Er komen 2 gefaseerde openstellingen in 2016 De eerste ronde vindt plaats vanaf 22 maart tot en met 28 april met een budget van 4 miljard euro In september volgt een tweede ronde met een vergelijkbaar bedrag Beide rondes starten vanaf fase 1 In de zogenaamde vrije categorie kunnen toekomstige hernieuwbare energieproducenten hun subsidieaanvraag indienen op tienden van eurocenten U kunt als initiatiefnemer de subsidieaanvraag hierdoor nog meer toespitsen op uw businesscase Geïnteresseerd RTE Adviesgroep brengt de mogelijkheden binnen de SDE regeling voor u in kaart

  Original URL path: http://www.subsidiebarometer.nl/subsidies/belangrijke-subsidieregelingen/stimulering-duurzame-energieproductie-sde (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Eurostars
  hightech MKB bedrijven nemen tenminste 50 van de R D kosten voor hun rekening Een deelnemer mag 75 van de kosten voor zijn rekening nemen Projecten moeten in Nederland worden uitgevoerd Binnen 2 jaar na afloop v h project moet het resultaat geschikt zijn voor marktintroductie Cumulatie met subsidies van andere bestuursorganen en de Europese Commissie is toegestaan Hoe hoog is de bijdrage De subsidie bedraagt maximaal 500 000 en dekt 35 van de projectkosten voor industrieel onderzoek 45 voor MKB bedrijven 25 van de projectkosten voor experimentele ontwikkeling 35 voor MKB bedrijven Voor kennisinstellingen zijn de percentages respectievelijk 50 voor industrieel onderzoek en 25 voor experimentele ontwikkeling U kunt bij op te voeren kosten denken aan loonkosten materialen en hulpmiddelen Ook gebruikskosten van machines en bestaande apparatuur kosten van derden investeringen in nieuwe machines of apparatuur en de kosten van octrooiaanvragen zijn subsidiabel Hoe verloopt de aanvraagprocedure De Eurostars aanvraag kent twee stappen Eerst vindt er een centrale beoordeling plaats door het Eurostars Eurekasecretariaat in Brussel Het eindresultaat van deze stap is een ranking list welke de toegekende projecten bepaald en vervolgens aan de deelnemende landen wordt gestuurd Is uw project akkoord dan dient de Nederlandse partner een aanvraag in bij de RVO De overige projectpartners doen dit in hun eigen land Deelnemers aan Eurostars Alle organisaties die onderdeel zijn van de aanvraag moeten zijn gevestigd in een van de deelnemende EU lidstaten groen uitgelicht in de afbeelding Landen die deelnemen aan het programma zijn België Cyprus Denemarken Duitsland Estland Finland Frankrijk Griekenland Hongarije IJsland Ierland Israël Italië Letland Litouwen Nederland Noorwegen Oostenrijk Polen Portugal Roemenië Slovenië Slowakije Spanje Tsjechië Turkije Verenigd Koninkrijk Zweden en Zwitserland Budget en openstellingen 2016 Het Nederlandse budget voor 2016 is naar verwachting ruim 18 miljoen Dit budget wordt evenredig verdeeld over twee calls

  Original URL path: http://www.subsidiebarometer.nl/subsidies/belangrijke-subsidieregelingen/eurostars (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Subsidie: ESF Duurzame inzetbaarheid bedrijven
  Ex gedetineerden Mensen zonder werk of uitkering waaronder laagopgeleide vrouwen Binnen het thema actieve inclusie is er veel aandacht voor de bevordering van gelijke kansen tussen mannen en vrouwen en het tegengaan van discriminatie Partijen die in aanmerking komen voor subsidie omtrent dit thema zijn centrumgemeenten binnen de 35 arbeidsmarktregio s het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen UWV en het ministerie van Veiligheid Justitie V J Duurzame inzetbaarheid Het tweede hoofdthema waar Nederland in investeert is de bevordering van de duurzame inzetbaarheid van de werkende populatie om blijvende arbeidsparticipatie te realiseren Onderwerpen die in aanmerking komen voor subsidie zijn onder andere het bevorderen van een leercultuur voor medewerkers en het stimuleren van in en externe mobiliteit Op het gebied van duurzame inzetbaarheid kunnen bedrijven overheids instellingen en O O fondsen aanvragen indienen om actief en gezond ouder worden te stimuleren Welke activiteiten zijn subsidiabel Er is een budget vastgesteld van 507 miljoen voor de periode 2014 2020 Naast de twee hoofdthema s wordt er ook in andere programmalijnen geinvesteerd De procentuele verdeling van het budget is als volgt Arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 70 Bevordering duurzame arbeidsinzet van werkenden 20 Ontwikkeling vraaggestuurd arbeidsaanbod 5 Sociale innovatie en transnationale samenwerking

  Original URL path: http://www.subsidiebarometer.nl/subsidies/belangrijke-subsidieregelingen/europees-sociaal-fonds-esf (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Praktijkleren
  op de Subsidieregeling Praktijkleren MBO leerlingen die een Beroepsbegeleidende Leerweg BBL volgen studenten die een technische HBO opleiding volgen die bestaat uit de combinatie werken en leren duaal en deeltijd werknemers die tijdelijk bij een universiteit of onderzoeksinstituut worden aangesteld om zich te bekwamen tot wetenschappelijk onderzoeker of technologisch ontwerper werknemers die promotieonderzoek doen op grond van een overeenkomst tussen een private werkgever en een universiteit promovendi Hoe hoog is

  Original URL path: http://www.subsidiebarometer.nl/subsidies/belangrijke-subsidieregelingen/praktijkleren (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Interreg 2014-2020
  Duitsland 2 Zeeën Frankrijk Engeland Nederland en Vlaanderen Deelnemende landen binnen het NWE programma zijn België Ierland Luxemburg Zwitserland Het Verenigd Koninkrijk en deels Frankrijk Duitsland en Nederland In Nederland gaat het om alle provincies behalve Drenthe Friesland en Groningen Deelnemende partijen komen uit de kustregio s van zeven landen rond de Noordzee en zijn Nederland Zweden Denemarken Duitsland België Het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen In Nederland gaat het om alle provincies behalve Limburg Noord Brabant Gelderland en Utrecht Alle lidstaten van de EU plus Noorwegen en Zwitserland kunnen deelnemen aan Interreg EUROPE Nederlandse economische activiteiten en ontwikkelingen hebben vaak raakvlakken met economische activiteiten en ontwikkelingen in buurlanden Doel is om deze activiteiten met elkaar te verbinden Nederland besteedt het geld aan 3 thema s 1 Innovatie in het MKB 2 Koolstofarme economie duurzame energie 3 Arbeidsmobiliteit grensarbeid Het meest welvarende en dynamische deel van Europa is verbonden aan het NWE programma Toch hebben regio s en steden hier veel gemeenschappelijke sociale en economische problemen die hun concurrentiepositie dreigen te ondermijnen Om de leefbaarheid en welvarendheid in dit gebied te bevorderen zijn activiteiten en pilots op de volgende thema s gewenst 1 Versterken van de innovatiecapaciteit van regio s en organisaties 2 Versnellen van de overgang naar een koolstofarme economie 3 Efficiënt gebruik van materialen en grondstoffen Het hoofddoel van Interreg NSR is om via een gezamenlijke inzet de gebieden grenzend aan de Noordzee te laten uitgroeien tot gebieden met een sterkere en duurzamer werk en leefomgeving Hiervoor moeten effectieve oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen worden ontwikkeld Projecten op de volgende thema s worden ondersteund 1 Versterken van onderzoek technologische ontwikkeling en innovatie 2 Efficiënte omgang met hulpbronnen 3 Bevorderen van aanpassing aan klimaatverandering en behoud en bescherming van het milieu 4 Duurzaam vervoer Het programma heeft als doel om

  Original URL path: http://www.subsidiebarometer.nl/subsidies/belangrijke-subsidieregelingen/interreg-2014-2020 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Openingstijden
  Contact Home Openingstijden Openingstijden Openingstijden Op werkdagen tussen 8 30 en 18 00 Bezoekadres Bredaseweg 204 11 Tilburg Sciencepark 400 Amsterdam Postadres Postbus 614 5000 AP Tilburg Contactgegevens 013 467 04 00 info subsidiebarometer nl De subsidiebarometer is een initiatief

  Original URL path: http://www.subsidiebarometer.nl/openingstijden (2016-04-30)
  Open archived version from archive •