archive-nl.com » NL » S » SUBSIDIEBAROMETER.NL

Total: 52

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • 5 stappenplan naar CO2 neutraal ondernemen RTE Adviesgroep heeft zich vanaf april 2016 verbonden aan Klimaatplein com als partner Op deze manier kan de expertise van RTE op het gebied van energiesubsidies effectief worden ingezet Duurzaam ondernemen Door te besparen op energieverbruik en duurzame energie op te wekken reduceert u als organisatie de uitstoot van het broeikasgas CO2 Bovendien bespaart u zo op eigen bedrijfskosten De adviesdiensten van RTE Adviesgroep op het gebied van subsidies voor energiebesparing en duurzame opwekking dragen bij aan de duurzame energietransitie en daarmee aan het voorkomen van meer klimaatschade Meer informatie Meer informatie over de doelstelling en mogelijkheden van het Klimaatplein vindt u op http www klimaatplein com Met vragen kunt u ook terecht bij onze subsidieadviseur Jan Egberts via 013 467 04 00 of info rte nl in Share Overig nieuws 15 04 RTE Adviesgroep partner van Klimaatplein com 14 12 Aanvragen DHI subsidie mogelijk vanaf 15 januari 08 10 WBSO 2016 18 09 MIT regeling 2016 35 5 miljoen budget vanuit de overheid 17 09 Wijzigingen WBSO en RDA 2016 aangekondigd 27 08 ESF 2014 2020 22 miljoen subsidie voor duurzame inzetbaarheid 17 08 WBSO en RDA benut uw kansen in het laatste

  Original URL path: http://www.subsidiebarometer.nl/nieuws/rte-adviesgroep-partner-van-klimaatplein-com (2016-04-30)
  Open archived version from archive • en van toegevoegde waarde is voor de lokale omgeving Gedurende het demonstratieproject mogen er geen producten of diensten worden geleverd De gebruikte middelen worden na afloop van het project teruggehaald naar Nederland of gratis ter beschikking gesteld in het doelland De subsidie bedraagt 50 met een maximum van 200 000 Haalbaarheidsstudies Het doel van de haalbaarheidsstudie is het overtuigen van een potentiële klant uit een DHI land om te investeren in een technologie kapitaalgoed of dienst Aan de hand van een haalbaarheidsstudie wordt de technische en of financiële haalbaarheid getoetst waarbij wordt onderzocht of een investering in een doelland binnen de gewenste termijn terugverdiend kan worden een project financierbaar is en of het project technisch te realiseren is Een haalbaarheidsstudie mondt uit in een business of projectplan waarop de potentiele klant zijn investeringsbesluit baseert Er mag geen sprake zijn van marktonderzoek wat betekent dat er op voorhand sprake is van inzicht in het marktpotentieel De omvang van de markt het verdienmodel en de lokale impact moeten dus reeds in beeld zijn De maximale looptijd van een haalbaarheidsstudie is twee jaar en de subsidie bedraagt maximaal 50 van de subsidiabele kosten met een maximum van 100 000 Investeringsvoorbereidingsstudies Met een investeringsvoorbereidingsstudie wilt u als ondernemer onderzoeken of een investering ineen doelland technisch of financieel haalbaar is De investeringsvoorbereidingsstudie levert een businessplan op waarin de voorgenomen investeringen worden uitgewerkt Het businessplan moet de basis vormen voor uw daadwerkelijke investeringsbesluit Net als bij de haalbaarheidsstudie mag er geen sprake zijn van marktonderzoek De subsidie voor dit onderdeel bedraagt maximaal 50 van de projectkosten met een maximum van 100 000 De doorlooptijd is maximaal 2 jaar Onderscheid tussen haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies Bij een haalbaarheidsstudie neemt een potentiele investeerder in een van de DHI landen een investeringsbesluit Hiermee realiseert een aanvrager export van technologie kapitaalgoederen

  Original URL path: http://www.subsidiebarometer.nl/nieuws/aanvragen-dhi-subsidie-mogelijk-vanaf-15-januari (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • bedrijft technisch wetenschappelijk onderzoek wanneer u onderzoek pleegt naar een verklaring voor een fysiek verschijnsel dat niet is te geven op basis van de huidige wetenschappelijke en algemeen toegankelijke kennis Vereisten zijn Onderzoek is technisch van aard en betreft bijvoorbeeld vakgebieden als fysica chemie biotechnologie productietechnologie of informatie en communicatietechnologie Verklarend onderzoek niet alleen constaterend beschrijvend observerend classificerend enzovoorts Verklarend onderzoek resulteert in nieuwe theoretische of praktische kennis die mogelijk wel geen verklaring kan geven Systematische en planmatige opzet en uitvoering S O loonkosten Gemaakte kosten en uitgaven Welke kosten en uitgaven u kunt opvoeren is afhankelijk van het S O werk dat u verricht Voorbeelden van mogelijke kosten zijn Aanschaf van materialen en onderdelen voor het zelf bouwen van een prototype en of de kosten voor het laten vervaardigen van een prototype in het kader van een eigen ontwikkelingsproject Aanschaf van verbruiksgoederen materialen en grondstoffen voor het doen van proeven of het maken van proefbatches Aanschaf van licenties voor specifieke softwarepakketten of ICT tools die noodzakelijk zijn in het eigen ontwikkelingsproject Kosten van huur van apparatuur van derden welke noodzakelijk zijn in het kader van een eigen S O project Voorbeelden van mogelijke investeringen en uitgaven zijn Delen van gebouwen die direct en uitsluitend dienstbaar zijn voor S O werk Apparatuur of instrumenten specifiek bedoeld voor het vervaardigen van prototypen proefbatches en modellen Apparatuur of instrumenten specifiek bedoeld voor ander S O werk ICT middelen specifiek voor S O werk S O kosten en uitgaven voorheen RDA Laagdrempelig en voor veel startende bedrijven bereikbaar De regeling is laagdrempelig doordat het S O werk technisch nieuw voor uw bedrijf moet zijn Het hoeft dus niet nieuw te zijn voor de branche Nederland of Europa Bedrijven die investeren in onderzoek en technologische ontwikkeling om bestaande onderdelen van producten productieprocessen of programmatuur te verbeteren vernieuwen komen veelal in aanmerking voor deze regeling Dit is veel vaker aan de orde dan u wellicht in eerste instantie vermoedt Zowel inhoudingsplichtige ondernemingen voornamelijk BV s met personeel in loondienst als IB plichtige ondernemingen zelfstandig ondernemers die hun onderneming drijven in de vorm van een Eenmanszaak VOF CV of maatschap komen in aanmerking voor een fiscale vergoeding Zo maakt u als inhoudingsplichtige onderneming dus met personeel kans op een korting op de maandelijks af te dragen loonheffingen en komt u als zelfstandig ondernemer in aanmerking voor een extra zelfstandigenaftrek Hoe hoog is de subsidie De percentages van het fiscale voordeel in 2016 zijn over twee schijven verdeeld Net als voorheen geniet u als technostarter startende bedrijven jonger dan 5 jaar een extra voordeel bij de S O aanvraag Van deze zogenaamde startersfaciliteit kunt u maximaal 3 jaren gebruik maken 32 over alle R D kosten tot 350 000 1e schijf Voor starters is het percentage 40 16 over alle R D kosten boven de 350 000 2e schijf Voor zelfstandigen ZZP ers blijft er een vaste aftrek bestaan 12 484 en voor starters een extra aftrek van 6 245 Ook kan er in 2016 wederom gebruik

  Original URL path: http://www.subsidiebarometer.nl/nieuws/wbso-2016 (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • nog onbekend In 2015 stelde men gezamenlijk 50 miljoen beschikbaar voor stimulatie van het MKB via de MIT regeling Het instrumentenaanbod Het doel van de MIT regeling is om innovatie over regiogrenzen heen te stimuleren bij het midden en kleinbedrijf dat actief is in een van de negen topsectoren te weten agro food chemie creatieve industrie energie high tech materials systems life sciences en health tuinbouw en uitgangsmaterialen logistiek en water Dit gebeurd door het subsidiëren van verschillende instrumenten die kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van innovatieve ideeën De zogenoemde instrumentenkoffer kent verschillende stimuleringsinstrumenten te weten innovatieadviesprojecten haalbaarheidsprojecten R D samenwerkingsprojecten kennisvouchers TKI Innovatiemakelaars en netwerkactiviteiten Een inhoudelijke toelichting omtrent alle instrumenten vindt u hier MIT 2015 De MIT regeling bleek in 2015 een groot succes Het budget van instrumenten waarbij het principe first come first serve gold was binnen no time uitgeput door een overvloed aan projectaanvragen Met name innovatieadviesprojecten en haalbaarheidsprojecten bleken populair Voor R D samenwerkingsprojecten gold het tenderprincipe waarbij regionale aanvragen tot en met 1 september konden worden ingediend en landelijke aanvragen tot en met 15 september Meer informatie RTE Adviesgroep heeft in 2015 voor verschillende ondernemers een succesvolle MIT aanvraag verzorgd Met aanvragen voor diverse instrumenten hebben wij MKB ondernemers kunnen helpen in de verdere ontwikkeling van hun technologische innovatie Bent u ook geinteresseerd in een van de MIT instrumenten Neem dan contact op met een van onze adviseurs 013 467 04 00 of maak gebruik van het contactformulier RTE Adviesgroep kan u adviseren over uw mogelijkheden binnen de MIT regeling en u begeleiden bij alle stappen van het aanvraagtraject Overig nieuws 15 04 RTE Adviesgroep partner van Klimaatplein com 14 12 Aanvragen DHI subsidie mogelijk vanaf 15 januari 08 10 WBSO 2016 18 09 MIT regeling 2016 35 5 miljoen budget vanuit de

  Original URL path: http://www.subsidiebarometer.nl/nieuws/mit-regeling-2016-35-5-miljoen-budget-vanuit-de-overheid (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • dragen loonbelasting loonheffing Percentages en forfait De percentages van het fiscale voordeel in 2016 zijn als volgt 32 over alle R D kosten tot 350 000 1e schijf Voor starters is het percentage 40 16 over alle R D kosten boven de 350 000 2e schijf Voor zelfstandigen ZZP ers blijft er een vaste aftrek bestaan 12 484 en voor starters een extra aftrek van 6 245 Ook kunnen ondernemingen in 2016 wederom gebruik maken van het forfait zoals dat eerst voor de RDA kosten en uitgaven gold Bedrijven krijgen de keuze om al dan niet van het forfait gebruik te maken De keuze die bij de eerste WBSO aanvraag voor 2016 wordt gemaakt geldt voor het gehele kalenderjaar Het forfait bedraagt 10 per S O uur tot een maximum van 1 800 S O uren per kalenderjaar plus 4 per S O uur voor eventuele overige S O uren Afbakening projectsoorten Een belangrijke inhoudelijke wijziging van de regeling is dat bedrijven en zelfstandigen alleen nog voor 2 soorten innovatieve projecten in aanmerking kunnen komen De ontwikkeling van technische nieuwe fysieke producten fysieke productieprocessen of programmatuur Technisch wetenschappelijk onderzoek Technische haalbaarheidsstudies het uitvoeren van een analyse van de technische haalbaarheid en technisch onderzoek naar een substantiële wijziging van de productiemethode bij productieprocessen of modellering van processen bij programmatuur komen niet meer in aanmerking als WBSO project Meer informatie RTE Adviesgroep realiseert uw mogelijkheden voor de vernieuwde WBSO regeling WIj werken samen met u aan de projectomschrijvingen en adviseren u op het gebied van de administratieve verplichtingen Wilt u meer informatie Neem dan contact op met een van onze adviseurs 013 467 04 00 of maak gebruik van het contactformulier in Share Overig nieuws 15 04 RTE Adviesgroep partner van Klimaatplein com 14 12 Aanvragen DHI subsidie mogelijk vanaf 15 januari

  Original URL path: http://www.subsidiebarometer.nl/nieuws/wijzigingen-wbso-en-rda-2016-aangekondigd (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • twee hoofdthema s waaraan Nederland haar ESF budget besteed Projecten komen in aanmerking als ze een bijdrage te leveren aan het bevorderen van gezond competent gemotiveerd en productief werken gedurende de loopbaan ofwel duurzame inzetbaarheid Met de subsidie kunnen organisaties een adviseur op het terrein van duurzame inzetbaarheid inschakelen Een project heeft tot doel het verkrijgen van advies met een implementatieplan of begeleiding van de implementatie van een advies Thema s en activeiten waar advies over kan worden ingewonnen zijn Een bedrijfs of organisatiescan periodiek onderzoek duurzame inzetbaarheid werknemers gezond en veilig werken leercultuur voor werknemers aanpassen van de organisatie van het werk interne en externe mobiliteit werknemers een flexibele werkcultuur arbeidstijdenmanagement De subsidie per project bedraagt maximaal 50 van de projectkosten met een maximumbedrag van 10 000 De maximale duur van een project bedraagt 12 maanden Uitsluitend advieskosten van een externe adviseur komen in aanmerking voor subsidie en zijn gemaximeerd op 100 per uur Meer weten Wilt u meer weten over deze subsidieregeling of overweegt u een aanvraag in te dienen RTE Adviesgroep kan u van dienst zijn Neem voor meer informatie contact op met een van onze adviseurs 013 467 04 00 of maak gebruik van het contactformulier

  Original URL path: http://www.subsidiebarometer.nl/nieuws/esf-2014-2020-22-miljoen-subsidie-voor-duurzame-inzetbaarheid (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • bedrijfsleven te bevorderen De subsidie bestaat uit een tegemoetkoming in de loonkosten in de vorm van een vermindering van de af te dragen loonheffing De subsidie bedraagt 35 van de loonkosten over de eerste 250 000 Daarboven is het percentage 14 Voor starters is dit percentage zelfs 50 Indien u de afgelopen jaren geen WBSO aanvraag heeft ingediend of loonheffing heeft afgedragen wordt afgerekend op basis van een forfaitair uurtarief van 29 Hiermee bespaart u gemiddeld 18 000 per FTE RDA Naast de WBSO gericht op loonkosten kunt u ook gebruik maken van de RDA Research Development Aftrek De RDA biedt u extra aftrekmogelijkheid over kosten en uitgaven gerelateerd aan de WBSO activiteiten Het voordeel van de RDA is te verrekenen via de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting bij uw aangifte over 2015 Meer informatie RTE Adviesgroep realiseert uw mogelijkheden voor de WBSO en RDA WIj werken samen met u aan de projectomschrijvingen en adviseren u op het gebied van de administratieve verplichtingen Wilt u meer informatie Neem dan contact op met een van onze adviseurs 013 467 04 00 of maak gebruik van het contactformulier Overig nieuws 15 04 RTE Adviesgroep partner van Klimaatplein com 14 12 Aanvragen DHI subsidie mogelijk

  Original URL path: http://www.subsidiebarometer.nl/nieuws/wbso-en-rda-benut-uw-kansen-in-het-laatste-kwartaal-van-2015 (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • is van een match met een van de vier investeringsthema s binnen het samenwerkingsprogramma te weten Innovatie Slimme groei door versterking van onderzoek technologische ontwikkeling en innovatie Energie Duurzame groei door meer energie efficiëntie en hernieuwbare energie Mileu Duurzame groei door bescherming van het milieu en bevordering van efficiënte omgang met hulpbronnen Arbeidsmarkt Inclusieve groei door bevordering van werkgelegenheid en ondersteuning van arbeidsmobiliteit Budget en subsidie Interreg Vlaanderen Nederland krijgt 152 miljoen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling EFRO om tussen 2014 en 2020 te investeren Voor innovatie wordt er 40 van het budget voorbehouden De prioriteiten energie en milieu krijgen elk een ruime 20 toebedeeld en er is 10 beschikbaar voor arbeidsmarktprojecten Tijdens de tweede oproep ligt er nadruk op de thema s innovatie en milieu waar respectievelijk 9 5 en 10 miljoen voor gereserveerd is Voor de thema s energie en arbeidsmarkt is er 5 en 3 miljoen te besteden Het programma subsidieert tot 50 van de projectkosten Het grensoverschrijdende karakter eist dat er aan beide zijden van de grens gezorgd wordt voor activiteiten cofinanciering en partners Aanvragen Interreg Nederland Vlaanderen hanteert een two step approach voor het goedkeuren van projecten bestaande uit een projectaanmelding en een projectaanvraag De aanmelding behoeft een beperkte projectschets waar aan de hand van vragen via het e loket op de website vorm wordt gegeven Deze stap dient voor 2 oktober 2015 genomen te worden waarna het programma op 16 december besluit welke voorstellen het best inpasbaar zijn Deze kunnen vervolgens worden uitgewerkt tot volwaardige aanvraagdossiers Meer informatie Wilt u als MKB ondernemer meer informatie over deze regeling of zou u graag hulp willen bij het indienen van uw projectvoorstel Neem dan contact op met een van onze adviseurs 013 467 04 00 of maak gebruik van het contactformulier Overig nieuws 15

  Original URL path: http://www.subsidiebarometer.nl/nieuws/interreg-vlaanderen-nederland-27-5-miljoen-subsidie-beschikbaar-bij-tweede-projectoproep (2016-04-30)
  Open archived version from archive •