archive-nl.com » NL » S » SUBSIDIEBAROMETER.NL

Total: 52

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • RTE Adviesgroep heeft meerdere aanvragen voor haalbaarheidsprojecten ingediend die spoedig in behandeling zullen worden genomen Het indienen van nieuwe aanvragen heeft geen zin meer Voor R D samenwerkingsprojecten is daarentegen nog altijd subsidie beschikbaar Een R D samenwerkingsproject is gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten productieprocessen of diensten Een project bestaat uit industrieel onderzoek en of experimentele ontwikkeling en kent de maximale looptijd van twee jaar Uitvoering gebeurt voor gezamenlijke rekening en risico door minimaal 2 Nederlandse MKB ondernemers De subsidie bedraagt 35 van de subsidiabele kosten en is minimaal 50 000 en maximaal 200 000 per innovatieproject waarvan maximaal 100 000 per deelnemer Aanvraag indienen De toewijzing van subsidie voor een R D samenwerkingsproject vindt plaats op basis van het tenderprincie In 2014 is RTE Adviesgroep 100 succesvol geweest in het verkrijgen van subsidie voor R D samenwerkingsprojecten Ook dit jaar nodigt RTE u uit om samen te kijken naar de subsidiekansen en mogelijkheden voor u en uw samenwerkingspartners Wilt u meer informatie Neem dan contact op met een van onze adviseurs 013 467 04 00 of maak gebruik van het contactformulier Ook vindt u meer informatie over R D samenwerkingsprojecten in ons onlangs gepubliceerde nieuwsbericht Overig

  Original URL path: http://www.subsidiebarometer.nl/nieuws/mit-regeling-2015-nog-volop-kansen-en-mogelijkheden-voor-subsidie (2016-04-30)
  Open archived version from archive • materials systems life sciences en health tuinbouw en uitgangsmaterialen logistiek en water De toewijzing van subsidie voor een R D samenwerkingsproject vindt plaats op basis van het tenderprincipe Aanvragen worden hoger gewaardeerd indien er meer technologische vernieuwing of wezenlijke nieuwe toepassingen van een bestaand product proces of dienst wordt verwacht er meer economische waarde wordt gecreëerd voor de deelnemers in het MIT R D samenwerkingsverband in de desbetreffende topsectoren of de Nederlandse economie de kwaliteit van de R D samenwerking hoger is ten minste blijkend uit de mate van complementariteit van de deelnemers de capaciteiten van de deelnemers en de kwaliteit van de projectorganisatie er meer sprake is van sectoroverstijgende combinaties en van combinaties van sectoren die niet conventioneel zijn Aanvraag en subsidie Ondernemers dienen hun aanvraag in binnen de regio waar zij gevestigd zijn indien er budget ter beschikking is gesteld Voorwaarde is dat minimaal 40 van de projectkosten binnen deze regio worden gemaakt Dit betekent dat de kosten die de ondernemer maakt plus de kosten van de eventueel in dezelfde regio gevestigde samenwerkingspartners bij elkaar minimaal 40 bedragen De samenwerkingspartners moeten tevens de verdeling van inbreng en kosten evenwichtig verdelen Dit betekent dat één deelnemer niet meer dan 70 van de kosten voor zijn rekening mag nemen en per partner minimaal 25 000 aan subsidiabele projectkosten De subsidie bedraagt 35 van de subsidiabele kosten De subsidie is minimaal 50 000 en maximaal 200 000 per innovatieproject waarvan maximaal 100 000 per deelnemer Alleen de kosten gemaakt door MKB ondernemers zijn subsidiabel Een ondernemer kan terecht bij het landelijke vangnet als de aanvraag niet regionaal kan worden ingediend De regionale en landelijke budgetten zijn te vinden in ons onlangs gepubliceerde nieuwsbericht Regionale aanvragen moeten voor 1 september zijn ingediend landelijke aanvragen voor 15 september Meer informatie over R D

  Original URL path: http://www.subsidiebarometer.nl/nieuws/mit-regeling-2015-toets-de-subsidiemogelijkheden-voor-uw-r-d-samenwerkingsproject (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • gebeurt voor gezamenlijke rekening en risico door minimaal 2 Nederlandse MKB ondernemers Inbreng van ieders kennis en kunde mondt uit in topontwikkelingen De looptijd van een R D samenwerkingsproject bedraagt maximaal 2 jaar 35 van de subsidiabele kosten maximaal 200 000 per innovatieproject en 100 000 per ondernemer Kennisvoucher Een waardebon waarmee de MKB ondernemer kennis inkoopt bij een kennisinstelling gericht op product proces of dienstenvernieuwing 50 van de subsidiabele kosten maximaal 3 750 TKI innovatiemakelaars Alleen een Topconsortium voor Kennis en Innovatie TKI kan een innovatiemakelaar inhuren voor management consulting aan MKB ondernemers Binnen een TKI werken onderzoeksorganisaties en bedrijven samen aan een privaat publiek gefinancierd meerjarig TKI programma Het advies richt zicht op innovatie van producten processen of diensten het verlenen van technologische bijstand en diensten voor het overdragen van technologie 50 van de subsidiabele kosten met een maximum van 10 000 per MKB ondernemer per jaar TKI netwerkactiviteiten Alleen een Topconsortium voor Kennis en Innovatie TKI kan een aanvraag indienen voor netwerkactiviteiten Binnen een TKI werken onderzoeksorganisaties en bedrijven samen aan een privaat publiek gefinancierd meerjarig TKI programma Netwerkactiviteiten zijn bijvoorbeeld masterclasses workshops of conferenties om kennisdeling en netwerkvorming tussen MKB ondernemers te bevorderen Uitbestede kosten worden voor 100 vergoed mits deze kosten niet meer bedragen dan 1000 per MKB deelnemer aan de netwerkactiviteit Afstemming overheid en regio Het doel van de MIT regeling is om innovatie over regiogrenzen heen te stimuleren bij het midden en kleinbedrijf dat actief is in een van de negen topsectoren te weten agro food chemie creatieve industrie energie high tech materials systems life sciences en health tuinbouw en uitgangsmaterialen logistiek en water Waar de MIT regeling voorheen op landelijk niveau werd georganiseerd vindt er nu samenwerking plaats met de regio s om nationale en regionale innovatiestimuleringsinstrumenten zo veel mogelijk te harmoniseren en onderling te verbinden De inzet van instrumenten per topsector is nog onbekend maar zal naar verwachting begin mei worden gepubliceerd Innovatieadviesprojecten haalbaarheidsstudies en R D samenwerkingsprojecten worden voornamelijk regionaal aangeboden kennisvouchers en de twee TKI instrumenten zijn alleen landelijk beschikbaar Ondernemers dienen hun aanvraag in binnen de regio waar zij gevestigd zijn Een ondernemer kan terecht bij het landelijke vangnet als de aanvraag inhoudelijk niet past binnen de Regionale Innovatiestrategie RIS of het instrument enkel landelijk wordt aangeboden kennisvouchers innovatiemakelaars en netwerkactiviteiten Regionaal en landelijk budget Voor bijna alle MKB instrumenten is in de regio budget beschikbaar Hieronder een overzicht van de regionale en landelijke budgetten per instrument Instrument Noord FR GR DR Oost GLD OV Zuid NB ZL LI Zuid Holland Utrecht Flevoland Landelijk Innovatieadviesproject Haalbaarheidsstudie 4 miljoen 2 4 miljoen 2 7 miljoen 2 1 miljoen 0 6 miljoen 0 2 miljoen 3 9 miljoen R D samenwerkingsprojecten 5 6 miljoen 6 3 miljoen 4 9 miljoen 1 4 miljoen 11 miljoen Kennisvoucher n v t n v t n v t n v t n v t n v t 1 5 miljoen TKI innovatiemakelaars n v t n v t n v t n v

  Original URL path: http://www.subsidiebarometer.nl/nieuws/mit-regeling-voor-mkb-19-mei-van-start (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • De NLII bestaat uit dertien pensioenfondsen en verzekeraars en tracht de vraag naar en het aabod van lange termijnfinanciering in Nederland beter op elkaar te laten aansluiten complementair aan banken en overheidsfinanciering De twee investeringsfondsen zijn een eerste propositie die samen met de institutionele beleggers de banken Aegon Aset Management en Robeco als fondsbeheerder zijn ontwikkeld in overleg met het ministerie van Economische Zaken De fondsen Om investeringen in het MKB mogelijk te maken zijn er twee verschillende fondsen opgericht te weten een Achtergestelde Leningen Fonds ALF en een Bedrijfsleningen Fonds BLF De fondsen worden met 800 miljoen gefinancierd door twee bedrijfstakpensioenfondsen en de verzekeraars Aegon en Nationale Nederlanden Door samenwerking met banken wordt 2 miljard aan extra kredietverlening mogelijk ABN Amro ING en Rabobank hebben toegezegd om mee te doen Met het Achtergestelde Leningen Fonds kunnen MKB ondernemers die een beperkter eigen vermogen hebben toch leningen tussen de 150 000 euro en 5 miljoen euro aantrekken De overheid staat hierbij garant voor 50 van de investering Een onderneming is dan zo aantrekkelijk voor de bank dat het leenbedrag zo is afgesproken automatisch wordt verdubbeld Gaat de zaak toch nog failliet Dan vangen pensioenfondsen verzekeraars en de overheid de eerste klap op De insititutionele beleggers investeren bij aanvang 300 miljoen in het ALF In het Bedrijfsleningen Fonds voorheen NL Ondernemingsfonds investeren de beleggers bij aanvang 500 miljoen met de banken die dit bedrag verdubbelen Hier gaat het om leningen tussen de 5 en 25 miljoen die niet achtergesteld zijn Het is bedoeld voor bedrijven die gezond zijn maar waar de bank niet het volle pond aan wil lenen omdat de bank al een relatief groot aandeel in een bedrijf of sector heeft Meer informatie Wilt u als MKB ondernemer meer informatie over de nieuwe investeringsfondsen Neem dan contact op met

  Original URL path: http://www.subsidiebarometer.nl/nieuws/2-miljard-extra-krediet-voor-mkb-via-speciale-fondsen (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • a s zullen ondernemers financiers en adviseurs hun visie geven op financiering van duurzame innovaties John Krijger zal namens RTE Adviesgroep spreken over subsidies als bron van financiering Het programma Het programma van de zevende i i sessie ziet er als volgt uit Peter van Meersbergen Investormatch Wat zoekt een investeerder John Krijger RTE Subsidies als bron van financiering A ccelerator Rockstart De eerste financieringsronde Prolira B V Ervaringen van een veelbelovende start up in de medische wereld Jaromir Bugter De Vos Partners Advocaten De juridische valkuilen do s and dont s bij financiering Moderator Henry Tjoe Nij Respons Praktische informatie Deelname aan de i i sessie is gratis U kunt tot en met 13 april a s een plaats reserveren via iisessies devos nl let op het aantal plaatsen is beperkt na aanmelding verneemt u of u kunt deelnemen Datum 16 4 2015 Tijd 17 00 19 00 uur inloop vanaf 16 30 uur Locatie De Vos Partners Advocaten P C Hooftstraat 5 11 Amsterdam Meer informatie reserveren iisessies devos nl RTE Adviesgroep hoopt u namens de organisatie van harte te verwelkomen op 16 april Overig nieuws 15 04 RTE Adviesgroep partner van Klimaatplein com 14 12 Aanvragen DHI

  Original URL path: http://www.subsidiebarometer.nl/nieuws/innovatie-inspiratiesesse-16-april-de-financiering-van-innovatie (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • 2 wordt maximaal 40 van de subsidiabele kosten vergoed Voor prioriteit 3 en 4 is dit percentage 50 van de subsidiabele kosten Subsidie wordt verdeeld op volgorde van ontvangst van complete aanvragen met uitzondering van plafond 1 en 2 binnen de eerste investeringsprioriteit Voor deze plafonds vindt verdeling van het beschikbare budget plaats op basis van rangschikking naar geschiktheid OP Zuid Het Operationeel Programma Zuid richt zich vanzelfsprekend op MKB ondernemers in de zuidelijke regio Limburg Zeeland en Noord Brabant Projecten gericht op de versterking van het regionale innovatiesysteem en versterking van het valorisatievermogen van het MKB komen in aanmerking voor subsidie Meer achtergrond en voorwaarden omtrent deze investeringsprioriteiten kunt u lezen in ons onlangs gepubliceerde nieuwsbericht over deze OP Zuid openstelling Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 april tot en met 30 april 2015 De hoogte van de subsidie bij projecten gericht op versterking van het innovatiesysteem bedraagt 35 van de subsidiabele kosten Projecten gericht op het valorisatievermogen van het MKB kunnen aanspraak maken op 25 van de subsidiabele kosten tot een maximum van 200 000 Dit percentage wordt verhoogd tot 35 met een maximum van 750 000 indien subsidie wordt gevraagd door een samenwerkingsverband van één of meer ondernemingen onderling of met één of meer kennisinstellingen OP Oost Het Operationeel Programma Oost heeft zijn eerste openstelling van 2015 inmiddels achter de rug middels de Voucherregeling In navolging van deze openstelling zal begin mei een nog nader bekend te maken regeling worden opengesteld voor MKB ondernemers in de regio Gelderland en Overijssel Het operationeel programma heeft voor 2015 in totaal vijf regelingen aangekondigd die moeten bijdragen aa n een structurele versterking van de regionale economie Een overzicht van deze regelingen met voorwaarden en achtergronden kunt u lezen in ons onlangs gepubliceerde nieuwsbericht over het Op Oost programma Het doel

  Original URL path: http://www.subsidiebarometer.nl/nieuws/openstellingen-efro-programma-s-zuid-west-en-oost-in-april-en-mei-2015 (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • Proof of concept wordt op labschaal getest design ontwikkeling en het testen van technologische componenten vinden plaats in een lab omgeving Technische basiscomponenten worden geïntegreerd met elkaar om de werking te garanderen Een prototype dat in deze fase wordt ontwikkeld kost relatief weinig geld en tijd om te ontwikkelen en is daarmee nog ver verwijderd van een definitief product proces of dienst Level 5 De werking van het technologisch concept wordt onderzocht in een relevante omgeving validatie in pilot Dit is de eerste stap in demonstratie van de technologie Een prototype dat in deze fase wordt ontwikkeld kost relatief veel tijd en geld om te ontwikkelen en is niet ver verwijderd van het uiteindelijke product of systeem Functionaliteiten en de eerste look feel van een product proces of dienst zijn hier veelal aanwezig Level 6 De demonstratie van het concept in een relevante omgeving is actueel Het vindt plaats na de technische validatie in een relevante pilot omgeving Een prototype wordt uitgebreid getest en gedemonstreerd in een testopstelling die lijkt op een operationele omgeving pilot plant bijvoorbeeld Het concept geeft inzicht in de werking van alle componenten tezamen in deze relevante pilot omgeving Level 7 De demonstratie van het concept vindt plaats in een gebruikersomgeving bewijzen van de werking in een operationele omgeving Demonstratie van het concept in een praktijkomgeving levert nieuwe inzichten op voor de definitieve markttoepassing van een product proces of dienst Level 8 In deze fase vindt het concept zijn definitieve vorm De technologische werking is getest en bewezen en voldoet aan gestelde verwachtingen kwalificaties en normen certificering Daarnaast zijn ook de financiële kaders voor massa productie en lancering bepaald Level 9 Het concept is technisch en commercieel gereed productierijp en klaar voor lancering in de gewenste marktomgeving Nu het totale ontwikkelingsproces is afgerond is de volgende

  Original URL path: http://www.subsidiebarometer.nl/nieuws/technology-readiness-levels-trl-de-negen-fases-van-innovatie-en-ontwikkeling (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Topsector Energie: subsidie energie-innovatieprojecten
  Energie zoals bio energie energiebesparing in de industrie en gebouwde omgeving LNG smart grids wind op zee zonne energie en STEM De subsidieregelingen Demonstratie energie innovatie en Hernieuwbare Energie zijn uitgezonderd en mogen ook op andere energie thema s worden ingezet Nieuwe subsidieregelingen Tijdens de eerste tranche op 1 april worden er een aantal nieuwe regelingen geïntroduceerd De eerder genoemde Hernieuwbare Energie regeling richt zich als nieuwkomer op projecten die bijdragen aan het kosteneffectiever realiseren van de duurzame energiedoelstelling van 16 procent in 2023 De maximale subsidie per project bij deze regeling is vastgesteld op 6 miljoen Ook nieuw is de regeling innovatie Duurzame Energie en Energiebesparing Gebouwde Omgeving IDEEGO met een maximum subsidiebedrag van 200 000 per project Binnen de eerste tranche valt verder de regeling Demonstratie energie innovatie DEI waarvoor de minister 34 miljoen beschikbaar stelt en het subsidieplafond 4 miljoen per project bedraagt Toegankelijker voor ondernemer Ten opzichte van vorig jaar wordt het voor ondernemers makkelijker en toegankelijker om te participeren Een grote diversiteit aan subsidieregelingen is nu samengevoegd in de Hernieuwbare Energie en IDEEGO regeling Daarnaast zijn samenwerkingseisen en subsidiepercentages zoveel mogelijk geüniformeerd Zo geldt bij alle regelingen voor dezelfde soort activiteiten of opslagen dezelfde subsidiepercentages Deze percentages variëren van 50 voor industrieel onderzoek en 25 voor experimentele ontwikkeling tot 30 45 voor energiedemonstratieprojecten Een overzicht van activiteiten subsidiepercentages en andere kenmerken van regelingen vindt u hier Later in 2015 volgt een tweede tranche met subsidies voor energie innovatieprojecten Meer informatie Wilt u als MKB ondernemer meer informatie over de energie innovatieprojecten Of wilt u toetsen of uw project binnen een van deze regelingen past Neem dan contact op met een van onze adviseurs 013 467 04 00 of maak gebruik van het contactformulier Overig nieuws 15 04 RTE Adviesgroep partner van Klimaatplein com 14 12

  Original URL path: http://www.subsidiebarometer.nl/nieuws/topsector-energie-subsidie-energie-innovatieprojecten (2016-04-30)
  Open archived version from archive •