archive-nl.com » NL » T » TEKENBEETZIEKTEN.NL

Total: 129

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Lyme en ‘terug naar de natuur’ | Stichting Tekenbeetziekten
  kinderen in toenemende mate slachtoffer en hebben patiënten tegenwoordig een bovengemiddeld opleidings en of inkomensniveau Vergelijkbare ontwikkelingen zijn in veel Westerse landen waarneembaar Zeman probeert deze waarnemingen te verklaren met een model gebaseerd op zgn peri en counter urbanisatie Hoewel wereldwijd de trend van urbanisatie ongebroken is zien we in de geïndustrialiseerde landen een trend om juist dichter bij de natuur buiten de grote stad te gaan wonen voor wie zich dat kan permitteren Dit zorgt voor een migratiestroom tegen de algemene urbanisatie in richting de suburbs de buitenwijken van de grote steden waar het Lyme risico groter is De veel ruimere periode van het jaar waarin mensen Lyme oplopen wijst er op dat mensen meer tijd buitenshuis zijn gaan doorbrengen wat ook het Lyme risico verhoogt In de VS begon deze ontwikkeling rond 1970 in Europa wat later en in de voormalige Oostbloklanden rond 1990 wat samenvalt met een sterke toename van het aantal Lyme gevallen Het statistische model kan de waargenomen trends goed verklaren De verschuiving in risicoleeftijd komt simpel gezegd doordat jonge volwassenen verhuizen naar de grote steden voor werk en ouderen die minder gaan werken of met pensioen gaan en gezinnen met kinderen verhuizen naar de periferie Bovendien hebben de laatstgenoemde groepen meer tijd voor recreatie buitenshuis In tegenstelling tot vroeger is wonen op het platteland maar wel dicht bij de stad of in de buitenwijken steeds meer een privilege voor de meer welgestelde burgers Of het model dé verklaring is voor de sterke stijging van het totale aantal Lyme gevallen valt te betwijfelen aangezien de peri urbanisatie stroom relatief zwak is vergeleken met de algemene trend Als ik naar mijn eigen regio kijk Zeeland waar het aantal Lyme gevallen sterk is toegenomen waar de meeste mensen eigenlijk altijd relatief dicht bij de natuur woonden dan

  Original URL path: http://www.tekenbeetziekten.nl/lyme-en-terug-naar-de-natuur/ (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • Junk science | Stichting Tekenbeetziekten
  voor IDSA de gouden standaard Dat is op zich al dubieus want we weten dat diverse Borrelia soorten vele andere spirocheten en verreweg de meeste bekende micro organismen met de huidige technieken helemaal niet te kweken zijn Eén van de minder gangbare verklaringen voor het niet kweekbaar zijn van persistente Borrelia s is dat hun aantal in de gebruikte monsters te laag zou kunnen zijn Hoewel je in theorie een kweek kunt starten met 1 spirocheet is in de praktijk mogelijk een groter aantal nodig bij het nemen van één klein monster uit een proefdier zou het aantal spirocheten dus te laag voor detectie kunnen zijn In plaats van een klein monster wordt in dit onderzoek 1 daarom de hele muis gebruikt Via een dubieuze procedure stelden de onderzoekers vast dat na 5 dagen behandeling met ceftriaxon geen kweekbare spirocheten meer in de muizen aanwezig zijn De procedure houdt o a in het fijnmalen van een groot deel van de behandelde muis en het besmetten van een andere muis met dit extract waarna gekeken wordt of uit de tweede muis na fijnmalen Borrelia s gekweekt kunnen worden dat bleek mogelijk bij de controles maar niet bij de met AB behandelde muizen Conclusie van de onderzoekers Our findings further document the effectiveness of antibiotic therapy in eradicating cultivable cells of B burgdorferi irrespective of tissue or organ site Het enige wat dit artikel bewijst is evenals vele eerdere publicaties dat Wormser niks snapt van wetenschappelijk onderzoek Je kunt niet bewijzen dat iets niet bestaat zoals hij feitelijk probeert te doen met zijn onderzoek helemaal niet als je onderzoek ook nog in allerlei opzichten fout opgezet en vooringenomen is iets waarop Wormser patent lijkt te hebben en in tegenspraak met de resultaten van andere veel degelijker onderzoeken Het artikel dient dus vooral

  Original URL path: http://www.tekenbeetziekten.nl/junk-science/ (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Tekentest | Stichting Tekenbeetziekten
  het verleden gepubliceerd werden en waarbij meestal één of enkele pathogenen in monsters afkomstig uit één land of regio onderzocht werden Gevolg van de oude aanpak was vaak dat het in de statistieken lijkt alsof teken bij de landsgrenzen in Europa intensief gecontroleerd worden op aanwezige infecties Dit soort onderzoek is dus nuttig om een beter beeld te krijgen van de verspreiding van tekenbeetziekten met name als het regelmatig en in meer EU landen herhaald wordt De techniek is ook relatief makkelijk aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen zoals ontdekking van nieuwe pathogenen Wat direct opvalt bij de resultaten is dat Borrelia miyamotoi een soort die tot voor kort onder de radar bleef in de drie onderzochte landen een belangrijke infectie van Ixodes ricinus teken is Het belang hiervan voor de volksgezondheid wordt nog steeds betwijfeld hoewel de feiten naar onze mening al langer duidelijk maken dat deze Borrelia soort gevaarlijk is voor mensen Hoewel in het artikel wordt toegegeven dat Ixodes ricinus een competente vector voor Bartonella is wat in Nederland recent nog min of meer ontkend werd zijn de gevonden besmettingspercentages van teken met de twee onderzochte Bartonella varianten zeer laag Dit is merkwaardig gezien de uitkomsten van vele eerdere onderzoeken uit Nederland met name oudere metingen en andere EU landen ook recentere metingen die aanzienlijke besmettingspercentages van teken met Bartonella lieten zien Een goede verklaring voor dit verschil ben ik nog niet tegengekomen dit vraagt dringend om nader onderzoek mede gezien het aanzienlijke aantal lymepatiënten dat met Bartonella besmet lijkt te zijn Door testen op een groot aantal verschillende pathogenen ontstaat een beter beeld van de potentiële risico s van teken voor de volksgezondheid Je zou wensen dat bloedmonsters van menselijke patiënten net zo snel en efficiënt gescreend zouden kunnen worden op allerlei tekenbeet co infecties maar

  Original URL path: http://www.tekenbeetziekten.nl/tekentest/ (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Can of Worms(er) | Stichting Tekenbeetziekten
  worden van Bm en dat de symptomen overlappen met lymeziekte maar die literatuur wordt genegeerd vermoedelijk omdat de betreffende artikelen niet door IDSA Lyme onderzoekers geschreven zijn De IDSA onderzoekers vonden in gearchiveerde sera van patiënten in overeenstemming met de relatief hoge besmetting bij teken een aanzienlijk aantal gevallen van Bm besmetting In hoeverre deze personen ziek waren als gevolg van de Bm bacterie is achteraf moeilijk na te gaan Met hun eigen PCR tests konden de onderzoekers in geen enkel bloedmonster Bm DNA aantonen Men onderzocht ook of infectie met Bm een fout positieve uitslag bij een serologische lymetest kan veroorzaken iets waarover Lyme experts zich altijd grote zorgen maken in tegenstelling tot de vraag of patiënten misschien ten onrechte gezond verklaard zijn Dat bleek bij ongeveer 10 van de Bm besmettingen het geval met de bij dit onderzoek gebruikte testkits voor Lyme Bb Dat klopt in grote lijnen met wat we al wisten namelijk dat een Bm besmetting door de meeste lymetests niet gesignaleerd wordt Andersom maakt deze bevinding aannemelijk dat Bm een verklaring is voor sommige gevallen van seronegatieve Lyme Opvallend is dat zowel het IDSA artikel als de brief van het RIVM aandringen op ontwikkeling van betere testen voor Bm Dat is om diverse redenen opmerkelijk Yale het bolwerk van conservatisme dat wereldwijd de regie voert over Lyme diagnose en behandeling kreeg al in 2011 een zak geld van de Amerikaanse overheid voor ontwikkeling van serologische of moleculaire tests voor Bm dit gebeurt in samenwerking met de bij patiënten beruchte IDSA Lyme voorman Wormser Uit het artikel 1 blijkt dat er gewerkt is aan een Elisa test voor Bm maar blijkbaar heeft dat in drie jaar nog onvoldoende opgeleverd Of misschien moet er nog aan de test gesleuteld worden om de gevoeligheid nog verder omlaag te schroeven onder het mom van maximale specificiteit De roep om betere tests is des te opmerkelijker omdat een dergelijke test er al is Lee ontwikkelde een gevoelige PCR sequencing test die zowel Bb als Bm kan aantonen en waarover al diverse studies gepubliceerd zijn Van hem verscheen kort geleden een nieuw artikel 3 over detectie van zowel Bb als Bm bij patiënten met mogelijke chronische Lyme De meeste patiënten hadden al geruime tijd daarvoor een antibiotica kuur gehad en waren desondanks PCR positief slechts 4 patiënten waren serologisch positief 7 serologisch negatief waaronder alle Bm gevallen Van de 14 patiënten die positief waren in de PCR test bleken er 3 met Bm besmet 10 met Bb en 1 met zowel Bm als Bb wat een aardige afspiegeling is van wat wordt aangetroffen in teken Bij de Bm patiënten zien we o a een EM en neurologische symptomen dus een duidelijke overlap met de symptomen van een Bb infectie Dit onderzoek ontzenuwt in één keer diverse IDSA fabeltjes AB kuren tegen Lyme zijn blijkbaar NIET altijd effectief chronische Lyme bestaat serologische Lymetests zijn NIET vrijwel 100 gevoelig in het late stadium en gezonde mensen kunnen ziek worden van Bm Het gaat

  Original URL path: http://www.tekenbeetziekten.nl/can-wormser/ (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Meten met twee maten | Stichting Tekenbeetziekten
  techniek waarmee gezocht kan worden op vreemde DNA sequenties dus naar infecties die met andere testen mogelijk over het hoofd gezien zijn Daaruit bleek dat de jongen besmet was met de Leptospira bacterie vermoedelijk opgelopen tijdens een buitenlandse vakantie in het voorgaande jaar wat een aannemelijke verklaring leek voor de symptomen Na een penicilline kuur kon de jongen enkele weken later vrijwel genezen weer naar huis Traditionele tests voor Leptospira o a IgG IgM Elisa kweek en een conventionele PCR test hadden niets aangetoond waarbij achteraf gezien de toestand en medicatie van de patiënt mogelijk een rol speelden Met een speciaal aangepaste Leptospira PCR sequencing procedure kon de diagnose maanden later bevestigd worden de next generation sequencing leverde echter al na twee dagen een diagnose op De auteurs adviseren deze sequencing techniek voortaan toe te passen in plaats van de traditionele vooral serologische tests omdat die teveel beperkingen hebben Het interessante aan dit verhaal voor lymepatiënten is dat Leptospira een spirocheet is Leptospira wordt niet overgebracht via tekenbeten maar vooral via besmet water Bij het ziekteproces de stealth technologie van de bacterie de ecologische omstandigheden die zorgen dat de ziekte toeneemt en de problemen met diagnostische tests zijn er duidelijke overeenkomsten met Borrelia Je zou kunnen zeggen dat leptospirose een tropische variant van de Ziekte van Lyme is Een belangrijk verschil is dat bij Leptospira de beperkingen van serologie vrij algemeen erkend worden en daarom ook andere testen zoals PCR en microscopie het laatste vooral in derde wereld landen geadviseerd worden Overigens zijn de serologische tests voor Leptospira eerder beter dan slechter dan die voor Borrelia Deze publicatie is opmerkelijk als je bedenkt hoe de Westerse medische instanties omgaan met die andere hier VEEL vaker voorkomende spirocheetziekte dan wordt ineens gesteld dat serologische testen afdoende zijn gebruik van PCR wordt

  Original URL path: http://www.tekenbeetziekten.nl/meten-met-twee-maten/ (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • De uitdaging van tekenbeetziekten | Stichting Tekenbeetziekten
  TV Archief Other languages Different languages Lyme research and commentary About ticks and Lyme Disease in NL Downloads Downloads Materiaal Films video s De uitdaging van tekenbeetziekten Christian Peronne Hôpitaux de Paris University of Versailles beschrijft in een opinie artikel de groeiende uitdaging die tekenbeetziekten vormen voor de volksgezondheid In tegenstelling tot de wetenschappelijke artikelen over lymeziekte die gepubliceerd worden vanuit de ivoren torens van het Amerikaanse medisch establishment en hun Europese handlangers wordt eerlijk uiteengezet hoe gebrekkig de kennis en diagnostiek op dit terrein is en wat er moet gebeuren om de rampzalige ontwikkelingen voor de volksgezondheid te keren Hij bespreekt daarbij met name de diagnostiek o a de dominantie van de zeer gebrekkige serologie het probleem van seronegativiteit en het grotendeels negeren van nieuwe technische mogelijkheden die voor andere ziekten vaak al wél benut worden Uit dit relatief korte artikel wordt duidelijk hoe de officiele IDSA CBO opvatting dat Lyme een zeldzame relatief makkelijk te diagnosticeren en te behandelen ziekte is volstrekt in tegenspraak is met de werkelijkheid Een en ander wordt gestaafd met een flinke lijst referenties Peronne stelt voor evenals recent diverse anderen om de naam Ziekte van Lyme voortaan achterwege te laten vanwege alle foute associaties die dat met zich meebrengt en een nieuwe naam te introduceren voor het syndroom van klachten dat na een tekenbeet kan ontstaan Misschien kunnen we Lyme Disease dan overlaten aan de gevestigde Lyme deskundigen met hun Middeleeuwse opvattingen en voortaan negeren Verder moet er volgens hem degelijk fundamenteel en klinisch onderzoek naar tekenbeetziekten gestart worden door een brede groep van onafhankelijke onderzoekers en dus niet door de club die al 20 30 jaar zorgt dat we geen stap vooruit komen en beter gebruik gemaakt worden van nieuwe technische mogelijkheden voor diagnose van tekenbeetziekten met name PCR sequencing voor een

  Original URL path: http://www.tekenbeetziekten.nl/de-uitdaging-van-tekenbeetziekten-2/ (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • De ziekte van Coumou | Stichting Tekenbeetziekten
  RIVM 2 vond een gevoeligheid van 37 Het lijkt erop dat in dit onderzoek van Coumou c s bovendien een hogere OD waarde gebruikt is bij de C6 test dan in diverse andere publicaties zodat de gevoeligheid mogelijk nog lager zal zijn Een aanzienlijk aantal Borrelia besmettingen zal dus bij voorbaat al door de test gemist zijn dit komt nergens aan de orde Hoewel regelmatig gesteld wordt dat de C6 Elisa test zo specifiek is dat een confirmerende test achterwege kan blijven werd toch een extra immunoblot gebruikt waardoor alsnog een aanzienlijk deel van de positieve uitslagen als fout positief afgevoerd kon worden De gebruikte Mikrogen blot haalde recent in een onderzoek rond de Spirofind test een gevoeligheid van minder dan 10 IgG resp 24 IgM Je zou bijna denken dat de onderzoekers bewust voor deze blot gekozen hebben omdat die behalve een hoge specificiteit de allerlaagste gevoeligheid heeft We kunnen de bij het artikel gebruikte testcombinatie ook vergelijken met het standaard tweestaps protocol voor Lyme serologie Elisa immunoblot wat een screening gevoeligheid van ongeveer 35 heeft 3 Met een C6 Elisa Mikrogen blot zal de gevoeligheid niet veel beter zijn met andere woorden meer dan de helft van de patiënten wordt zo waarschijnlijk ten onrechte als negatief of fout positief beoordeeld Het aantal geïnfecteerde patiënten zal in werkelijkheid dus veel groter geweest zijn dan Coumou c s suggereren Alle nadruk in het artikel ligt zoals gewoonlijk op mogelijk fout positieve uitkomsten Over fout negatieve uitkomsten lezen we eigenlijk alleen dat die bij serologie voor late Lyme extreem zeldzaam zijn wat pertinent onjuist is 3 Ook valt op dat van bijna de helft van de serologie aanvragen geen klinische data bekend zijn alleen bij positieve serologie is later alsnog geprobeerd deze gegevens te achterhalen bij negatieve resultaten niet stel je voor Onvergeeflijk bij een dergelijk onderzoek met zulke verstrekkende conclusies is dat geen enkele poging gedaan is om de diagnoses te controleren met een andere testmethode zoals PCR We weten uit vele andere publicaties dat met andere methodes zoals culture PCR en microscopie vaak Borrelia infecties vastgesteld worden die met serologie gemist worden 3 zie met name de daar vermelde referenties 12 17 Bij gebruik van een andere goede testmethode zou gebleken zijn dat bij een deel van de negatieve serologie uitslagen wel degelijk sprake was van een Borrelia infectie Vandaar waarschijnlijk dat dit onderzoek achterwege moest blijven Dan zou vermoedelijk ook blijken dat die mooie diagnose richtlijnen helemaal niet werken behalve dan om het hele Lyme probleem onder het vloerkleed te schuiven Ik zal niet bestrijden dat er zinloze Lyme testen uitgevoerd worden bijvoorbeeld om te bewijzen dat iemand met een EM echt Lyme heeft of dat een lymepatiënt na een kort AB kuurtje hersteld is Het omgekeerde dat er ondanks tekenbeet en duidelijke symptomen niet eens een test wordt aangevraagd komt ook regelmatig voor maar dat wordt niet vermeld En dit onderzoek is dan ook nog bedoeld als beleidsadvies voor de gezondheidszorg mede in Europees verband Eigenlijk is

  Original URL path: http://www.tekenbeetziekten.nl/de-ziekte-van-coumou/ (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Dood of levend? | Stichting Tekenbeetziekten
  de patiënten aanstellers waren die maar naar de psycholoog moesten Toen wetenschappelijk niet meer te ontkennen viel dat er na AB behandeling regelmatig sprake is van persistente klachten én een vorm van persistentie van Bb zelf kwam IDSA met de Amber theorie Simpel gesteld zegt deze theorie dat de Borrelia s die na een standaard AB kuur overblijven geen kwaad kunnen omdat ze niet kweekbaar zijn en dus niet meer gevaarlijk Op basis hiervan worden ook PCR tests ongeldig verklaard immers die meten mogelijk ongevaarlijke Bb s en niet de serologische afweerreactie tegen Bb waar IDSA onderzoekers op blindvaren De Amber theorie is om diverse redenen een bizarre constructie die in een wetenschappelijk tijdschrift niet thuishoort Maar zoals u weet als het om Lyme gaat gelden er in de medische wereld ineens afwijkende regels en gaan autoriteit van bepaalde personen en mooie sprookjes boven logica en wetenschappelijke feiten Het recente onderzoek van Philipp liet zien dat de achterblijvende resten van dode Bb s belangrijke klachten kunnen veroorzaken Dit maakte duidelijk dat alleen een standaard antibiotica behandeling niet altijd afdoende is Een nieuwe studie van Hodzic c s keek naar de levende Bb s die na AB behandeling overblijven bij met Bb geïnfecteerde muizen Hoewel lymeziekte bij muizen anders minder ernstig verloopt dan bij mensen zijn de resultaten zeker te extrapoleren Het onderzoek van Hodzic bevestigt dat de na AB behandeling resterende Bb s niet kweekbaar zijn maar wel degelijk levend en mogelijk mede verantwoordelijk voor terugkeren van de klachten Direct na AB behandeling bleef Bb DNA in de weefsels aantoonbaar maar de hoeveelheid nam in de tijd verder af Ook de afweer tegen Bb serologische respons zoals gemeten met een standaard antilichaam test verminderde Wie nooit verder kijkt dan zijn neus lang is zoals IDSA onderzoekers Bockenstedt en Wormser zou kunnen stellen dat met voldoende geduld Bb helemaal verwijderd wordt Na ongeveer een jaar bleek de hoeveelheid Bb DNA echter weer sterk toe te nemen vergelijkbaar met muizen die helemaal niet met AB behandeld waren Behalve Bb DNA was ook RNA transcriptie van diverse Bb genen aantoonbaar in de weefsels een sterke aanwijzing dat de Borrelia s actief zijn er waren spirocheten zichtbaar in de weefsels en Bb was aantoonbaar via xenodiagnose Bij eerdere experimenten werd al aangetoond dat persistente Bb s via xenodiagnose of xenotransplantatie overgebracht kunnen worden op andere gastheren en zich daar weer verspreiden Er blijft dus na AB kuur sprake van een beperkte infectiviteit In hoeverre de muizen last hebben van de persistente Bb s is onduidelijk muizen klagen niet zo snel bij de dokter In de weefsels was geen ontsteking zichtbaar als reactie op de Bb s en in zijn algemeenheid is zoiets ook niet te verwachten Uit metingen van cytokines bleek wel dat de gastheer reageert op de aanwezigheid van persistente Bb s Deze bevindingen komen goed overeen met eerder onderzoek bij muizen honden resusapen en mensen Onduidelijk blijft welke Bb vorm verantwoordelijk is voor de persistentie en de terugkerende activiteit na een AB

  Original URL path: http://www.tekenbeetziekten.nl/dood-levend/ (2016-02-06)
  Open archived version from archive •