archive-nl.com » NL » T » TEKENBEETZIEKTEN.NL

Total: 129

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Algemeen | Stichting Tekenbeetziekten
  Kinderen AMK OTS Politiek Politiek Lymeziekte Expertisecentrum ZonMW Media Media Pers Radio TV Archief Other languages Different languages Lyme research and commentary About ticks and Lyme Disease in NL Downloads Downloads Materiaal Films video s Algemeen Stichting Tekenbeetziekten is opgericht uit een dringende behoefte aan meer volledige informatie over het brede spectrum van tekenbeetziekten en voor het werven van fondsen voor onderzoek Jarenlang zijn tekenbeetziekten zoals de ziekte van Lyme onderbelicht geweest In Nederland is pas een aantal jaren aandacht voor deze problematiek Wereldwijd speelt het langer Uit onderzoek blijkt dat de ziekte van Lyme en andere door teken overgebrachte ziekten de zogenoemde coïnfecties steeds vaker voorkomen Gezien het veranderende klimaat en veranderingen in milieuomstandigheden is het te verwachten dat het probleem verder zal toenemen Lyme borreliose is een complexe ziekte die vele verschijningsvormen kent en onvoldoende behandeld tot ernstige invaliditeit kan leiden Sinds juli 2009 richt Stichting Tekenbeetziekten zich voornamelijk op fondswerving tbv het fonds kinderen Lyme en het fonds Chronische Lyme Het plan een stichting op te richten komt voort uit een initiatief van Hanita Beumkes en Henriëtte van der Ven Zij maakten deel uit van de in 2004 opgerichte werkgroep de LWKL Landelijke Werkgroep Kritische Lymepatiënten die

  Original URL path: http://www.tekenbeetziekten.nl/algemeen/ (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • Missie & Visie | Stichting Tekenbeetziekten
  zijn de gevolgen op lichamelijk psychisch en maatschappelijk gebied voor patiënten niet te overzien Vaak krijgen zij echter óf een verkeerde diagnose en niet de juiste behandeling of helemaal geen diagnose en geen behandeling Onze inzet komt voort uit een gevoel van onrecht dat mensen aangedaan wordt waar het tekenbeetziekten betreft wanneer zij op inadequate wijze behandeld en bejegend worden Onze missie De Stichting Tekenbeetziekten wil bekendheid voldoende aandacht en zo volledig mogelijke kennis van tekenbeetziekten stimuleren en de gevolgen die deze ziekten kunnen hebben zoveel mogelijk beperken De Stichting richt zich op fondsenwerving om een financiële bijdrage te kunnen leveren aan het prioriteren en bevorderen van onderzoek Visie De Stichting Tekenbeetziekten wil de bekendheid en aandacht voor tekenbeetziekten in de maatschappij vergroten opdat er zowel preventief als curatief een verbetering van de situatie van de patiënt kan ontstaan door activiteiten te ontplooien waarbij het verspreiden van volledige informatie over tekenbeetziekten gestimuleerd wordt Hierbij stelt de stichting zich steeds kritisch op ten opzichte van wetenschappelijke en niet wetenschappelijke beweringen en zal ze stimuleren tot meer onderzoek Ze legt de nadruk op díe gevallen waar de reguliere informatie behandeling en diagnostiek ontoereikend blijkt Zij wil verbeteringen in de gezondheidszorg initiëren en artsen ondersteunen die patiënten met tekenbeetziekten behandelen volgens de door LLMD aanbevolen methode met langdurig antibiotica en zij wil de discussie en communicatie tussen verschillende partijen bevorderen De stichting staat objectief tegenover complementaire geneeswijzen en gelooft dat deze in bepaalde gevallen een positieve bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van de conditie van de patiënt De stichting wil onder het motto samen voor kennis van tekenbeetziekten komen tot bundeling van krachten ter bestrijding van de ziekte en de heersende misstanden Ze wil daarnaast samenwerking tussen organisaties bevorderen en tevens andere initiatieven op het gebied van tekenbeetziekten ondersteunen en de discussie

  Original URL path: http://www.tekenbeetziekten.nl/missie-visie/ (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Doelstellingen | Stichting Tekenbeetziekten
  onderzoek te initiëren en bij te dragen aan goede voorlichting aan artsen publiek en betrokken instanties en organisaties zodat binnen enkele jaren patiënten in tegenstelling tot de huidige situatie wél een diagnose en goede behandeling krijgen Ze heeft dit vertaald naar de volgende doelstellingen a het zorgen en doen zorgen dat tekenbeetziekten voldoende aandacht krijgen in de gezondheidszorg de media de politiek en de maatschappij b het vergroten van de beschikbare kennis over teken en tekenbeetziekten door het steunen van wetenschappelijk onderzoek zowel fundamenteel als toegepast c het ondersteunen van activiteiten die gericht zijn op het verspreiden van kennis aangaande de preventie de diagnostiek de epidemiologie en de behandeling van tekenbeetziekten en over de gevolgen die deze ziekten hebben voor patiënten hun omgeving en de maatschappij als totaal d het dienen van advies aan de overheid en e samenwerken met diverse organisaties en instellingen in binnen en buitenland f voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn alles in de ruimste zin des woord De stichting tracht dit doel meer in het bijzonder te bereiken door a de belangstelling van de Nederlandse bevolking voor de strijd tegen tekenbeetziekten te wekken en levendig te houden b de benodigde gelden te verwerven en c andere wettige middelen Activiteiten De stichting wil haar doelstellingen bereiken door middel van onderstaande activiteiten Sommige activiteiten lopen andere moeten nog ontwikkeld worden Activiteiten kunnen een doorlopend karakter hebben andere hebben een eindig karakter Ter bekostiging van haar activiteiten werft de stichting fondsen voor helder afgebakende doelstellingen zoals voorlichting bekendheid onderzoek scholing samenwerking met derden en ondersteuning Doelstelling voorlichting bekendheid Website en nieuwsbrief Telefonische informatiedienst Besloten forum voor donateurs Social Media zoals Facebook en Twitter Aanwezigheid op de verschillende beurzen en evenementen Lezingen presentaties en voorlichting Doelstelling onderzoek Fondsenwerving

  Original URL path: http://www.tekenbeetziekten.nl/doelstellingen/ (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Fondsen | Stichting Tekenbeetziekten
  twee doelen namelijk Fonds Kinderen en Lyme én Fonds Chronische Lyme onderzoek naar betere diagnose en behandelmethoden Fonds Kinderen en Lyme Binnen de populatie van Lymepatiënten vormen kinderen een vergeten groep Voor hen is de kans op tekenbeten nóg groter Bij hen is de diagnose Lyme nog lastiger te stellen En voor hen is het nóg moeilijker een passende behandeling te krijgen Ze komen terecht bij een kinderarts die geen Lymespecialist is of bij een specialist die geen kinderarts is Zo worden kinderen van het ene ziekenhuis naar het andere gesleept vaak zonder resultaat en ze worden almaar zieker Stichting Tekenbeetziekten wil hierin verbetering krijgen zodat het eerste doel is om een fonds te creëren voor deze extra kwetsbare groep Fonds Chronische Lyme onderzoek naar behandelmethoden Het aantal chronische Lymepatiënten in Nederland neemt toe Chronische Lyme ontstaat vroeger of later wanneer een beet van een besmette teek niet of niet voldoende behandeld is Chronische Lyme is vaak invaliderend en kan zelfs de dood tot gevolg hebben Chronische Lymepatiënten blijven vaak verstoken van medische behandeling omdat hun ziektebeeld meestal niet h erkend wordt Uit de praktijk blijkt dat de huidige behandelmethoden voor de ziekte van Lyme voor chronische patiënten ernstig tekortschieten Over adequate behandelmethoden voor chronische Lyme is weinig bekend en er is niet genoeg onderzoek naar gedaan Meer onderzoek is dringend gewenst De Stichting Tekenbeetziekten wil bijdragen aan verbetering in de vaak schrijnende situatie van chronische Lymepatiënten en zet zich in om fondsen te werven om onderzoek naar behandelmethoden te kunnen initiëren zodat ook chronische lymepatiënten eindelijk adequaat geholpen kunnen worden Wees ruimhartig en help mee om kinderen met Lyme en chronische Lymepatiënten weer een toekomst en zicht te geven op een beter leven Stort uw donatie op ABN AMRO IBAN NL30ABNA0507624300 BIC ABNANL2A De documentaire Under our skin geeft

  Original URL path: http://www.tekenbeetziekten.nl/financiele-doelen/ (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Organisatie | Stichting Tekenbeetziekten
  recht Inkomen Beroepsziekte Kinderen AMK OTS Politiek Politiek Lymeziekte Expertisecentrum ZonMW Media Media Pers Radio TV Archief Other languages Different languages Lyme research and commentary About ticks and Lyme Disease in NL Downloads Downloads Materiaal Films video s Organisatie De stichting Tekenbeetziekten is een initiatief van particulieren en wordt volledig door vrijwilligers gedragen Als rechtsvorm is gekozen voor een stichting Zij is opgericht via een notariële acte en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel De stichting heeft een bestuur momenteel bestaande uit 6 mensen De stichting is een rechtspersoon die geen leden kent en die is opgericht om met behulp van subsidies vermogen uit fondsen en donaties in de Statuten vermelde doelen te realiseren Er wordt gewerkt aan de hand van Beleidsplan 2015 2017 en ieder jaar zal een jaarverslag gemaakt worden Zie hier de jaarverslagen Stichting Tekenbeetziekten is geregistreerd als een ANBI Het bestuur Het bestuur bestaat uit 5 personen Contactadressen Paul M R Beck voorzitter e 1454786934 t 1454786934 t 1454786934 e 1454786934 tt 1454786934 1454786934 Koen van Kempen secretaris penningmeester n 1454786934 t eiz 1454786934 teebn 1454786934 e t 1454786934 r t 1454786934 1454786934 Algemeen bestuursleden Marja Visser Social media en Webredactie l 1454786934 t eiz 1454786934 tee n 1454786934 e t 1454786934 t a 1454786934 erbe 1454786934 W 1454786934 Diana Uitdenbogerd Mediacontacten en Wetenschappelijk onderzoek n 1454786934 ke z 1454786934 tee n 1454786934 t 1454786934 keoz 1454786934 ed 1454786934 Els Duba Voorlichting n 1454786934 e 1454786934 t e n 1454786934 eke 1454786934 i 1454786934 il o 1454786934 1454786934 Fondsenwerving Voor contact met de fondsenwerving ne 1454786934 t i 1454786934 t bn 1454786934 e 1454786934 i r 1454786934 w s 1454786934 noF 1454786934 Juridisch Voor contact met de juridisch adviseur l ne 1454786934 tk iz 1454786934 e 1454786934 et 1454786934 hcs d 1454786934 r J 1454786934 Websitebeheer

  Original URL path: http://www.tekenbeetziekten.nl/organisatie/ (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Jaarverslagen | Stichting Tekenbeetziekten
  en huisdieren Honden Paarden Onderzoek Actueel Onderzoek Onderzoek en commentaar Artikelen Patiënt recht inkomen Patiënt recht Inkomen Beroepsziekte Kinderen AMK OTS Politiek Politiek Lymeziekte Expertisecentrum ZonMW Media Media Pers Radio TV Archief Other languages Different languages Lyme research and commentary About ticks and Lyme Disease in NL Downloads Downloads Materiaal Films video s Jaarverslagen De jaarverslagen van de stichting zijn via onderstaande links in te zien Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2013

  Original URL path: http://www.tekenbeetziekten.nl/jaarverslagen/ (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • ANBI gegevens Stichting Tekenbeetziekten | Stichting Tekenbeetziekten
  koorts Jeugd Kind en Lyme Kinderen en Jongeren Zwangerschap en Lyme Huisdieren Tekenbeetziekten en huisdieren Honden Paarden Onderzoek Actueel Onderzoek Onderzoek en commentaar Artikelen Patiënt recht inkomen Patiënt recht Inkomen Beroepsziekte Kinderen AMK OTS Politiek Politiek Lymeziekte Expertisecentrum ZonMW Media Media Pers Radio TV Archief Other languages Different languages Lyme research and commentary About ticks and Lyme Disease in NL Downloads Downloads Materiaal Films video s ANBI gegevens Stichting Tekenbeetziekten De Belastingdienst heeft de Stichting Tekenbeetziekten aangewezen en geregistreerd als een ANBI een Algemeen Nut Beogende Instelling Dit houdt in dat u als donateur gebruik kunt maken van belastingvoordeel En de stichting hoeft bij betalingen aan onderzoek en andere activiteiten geen belasting af te dragen Naam instelling Stichting Tekenbeetziekten Post bezoekadres Blasiusstraat 14 3 1091 CR Amsterdam Tel 0647490282 protected email Kamer van Koophandel 9161797 Fiscaal nummer 8159 67 159 Statuten Beleidsplan 2015 2017 Organisatie Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2011 Beloningsbeleid De organisatie wordt geleid door het bestuur bijgestaan door een grote groep vrijwilligers Geen van deze medewerkers ontvang een vergoeding voor de werkzaamheden behoudens de harde kosten zoals noodzakelijke reiskosten en portokosten Zie verder Declaratieregeling bestuur Stichting Tekenbeetziekten Aangepast 21 februari 2015 BEL MET INFORMATIELIJN NVLP

  Original URL path: http://www.tekenbeetziekten.nl/anbi-gegevens-stichting-tekenbeetziekten/ (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Nieuwsbrieven | Stichting Tekenbeetziekten
  Patiënt recht inkomen Patiënt recht Inkomen Beroepsziekte Kinderen AMK OTS Politiek Politiek Lymeziekte Expertisecentrum ZonMW Media Media Pers Radio TV Archief Other languages Different languages Lyme research and commentary About ticks and Lyme Disease in NL Downloads Downloads Materiaal Films video s Nieuwsbrieven Nieuwsbrief Stichting Tekenbeetziekten Jaargang 1 nummer 1 Van het bestuur Fondswerving Vragen of suggesties Protest 11 mei Statiegeldboxen Pagina onderzoek Informatielijn Jaargang 1 nummer 2 Van het bestuur Burgerinitiatief Wereld Lymeprotestdag 11 mei In de media Pagina onderzoek Fondswerving Jaargang 1 nummer 3 Van het bestuur Tekenverwijderaar Voorlichting Donateurs Lezing voor doven Burgerinitiatief Jaargang 1 nummer 4 Van het bestuur Social media Recht uit het Hart Burgerinitiatief Kerstwinactie 2013 Statiegeldboxen Jaargang 2 nummer 1 Van het bestuur Oproep schrijfactie CIE VWS Jaargang 2 nummer 2 Van het bestuur Schrijfactie Tweede Kamer Burgerinitiatief Webwinkel Jaargang 2 nummer 3 Van het bestuur Mathias PanelWizard Update Behandel en Expertisecentrum Jaargang 2 nummer 4 Van het bestuur Sponsoring Fondsenwerving Update Behandel en Expertisecentrum Jaargang 3 nummer 1 Van het bestuur Expertisecentrum Conferentie Beurzen Lyme Disease Challenge Jaargang 3 nummer 2 Donateursdag 2015 Fondsenwerving Voorlichting op scholen Beurzen Jaargang 3 nummer 3 Van het bestuur Lymecentrum Onderzoeksagenda ziekte van Lyme Bestuursvacatures Jaargang

  Original URL path: http://www.tekenbeetziekten.nl/nieuwsbrieven/ (2016-02-06)
  Open archived version from archive •