archive-nl.com » NL » T » TEURLINGSELLENS.NL

Total: 153

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Echtscheiding Scheiden Al vanaf 163,50 euro Strafrecht Teurlings & Ellens Advocaten : Echtscheiding Algemeen
  geregeld In de akte tot referte wordt dan verklaard dat men zich niet tegen het verzoek verzet De procedure bij de rechtbank geeft meer zekerheid omtrent de gemaakte afspraken aangezien deze kunnen worden afgedwongen Bij een overeenkomst en beëindiging die niet via de Rechtbank is gelopen is dat niet het geval GEZAG INFORMATIE EN CONSULTATIE Uitgangspunt is dat bij een echtscheiding met kinderen het ouderlijke gezag blijft doorlopen na de scheiding Als het gezag moet worden gewijzigd en op naam van een van de ouders moet komen dan moet dat via een verzoek aan de Rechtbank De Rechtbank stelt bij de beoordeling van dat verzoek het belang van het kind voorop Er moet een zeer goede reden aan de Rechtbank worden opgegeven waarom het gezag alleen op naam van de vader of alleen op naam van de moeder moet komen Een goede reden kan zijn een verhuizing naar het buitenland of bijvoorbeeld en ernstige medische reden waaronder verslaving Er bestaat altijd een informatieplicht en consultatieplicht over de zaken betreffende de kinderen die belangrijk zijn ook als het gezag slechts bij een van beide ouders komt te liggen Denk aan de keuze voor een school of operatie NEVENVOORZIENINGEN De Rechtbank zal de echtscheiding uitspreken maar kan op verzoek ook andere beslissingen nemen Dat noemt men de nevenvoorzieningen Die nevenvoorzieningen kunnen worden gevraagd voor alimentatie levensonderhoud ouderlijke gezag het woonrecht of huurrecht de omgangsregeling met de kinderen en de boedelverdeling Wanneer men getrouwd is in gemeenschap van goederen dient alles gelijk te worden verdeeld Alle zaken van waarden positief en negatief Dus ook de schulden opgebouwd voor en tijdens het huwelijk ongeacht wie de schuld heeft veroorzaakt Wij adviseren altijd om alle gevolgen van de scheiding samen zoveel mogelijk concreet af te spreken en op papier vast te leggen Lukt dat niet dan zal de Rechtbank moeten worden gevraagd een beslissing te nemen Bij een woning zal de Rechtbank de woning vaak toewijzen aan de ouder bij wie de kinderen blijven Als dat een huurwoning is zal de Rechtbank bepalen dat het huurrecht aan de man of de vrouw toekomt De verhuurder moet deze uitspraak accepteren en mag degene die het huurrecht heeft toegewezen gekregen niet de woning uitzetten Als het een koopwoning betreft kan de Rechtbank in zijn beschikking bepalen dat één der partijen in ieder geval nog 6 maanden na de ontbinding van het huwelijk in de woning mag blijven wonen met het gebruik van de zaken die behoren bij deze woning Wel moet dan gedacht worden aan het betalen van een gebruiksvergoeding aan de ander Overigens maken wij u er op attent dat indien de echtelijke koopwoning aan een van beide partners wordt toebedeeld de overdracht daarvan plaats dient te vinden bij de notaris De advocaat heeft geen bemoeienis ten aanzien van die overdracht De notaris maakt alsdan een akte van verdeling op U kunt bij diverse notarissen een kostenopgave vragen aangezien de kosten nogal variëren Ten aanzien van de huurwoning is het altijd verstandig te informeren bij de gemeente wat de regels voor een urgentie zijn Er bestaan gemeenten die in hun voorwaarden de eis hebben staan dat strijd moet zijn geleverd om de woning en soms zelfs dat de woning is opgeeist bij de rechtbank om voor een urgentie in aanmerking te komen Indien er kinderen in het spel zijn is het uiteraard heel erg belangrijk dat erg voorzichtig met de belangen van de kinderen wordt omgesprongen Een kind vraagt niet om een scheiding en vraagt er zeker niet om een keuze te maken Ook al is het uitgangspunt dat ouders gezamenlijk belast blijven met het ouderlijk gezag en soms ook gezamenlijk zorgen voor de opvoeding in de praktijk zullen de kinderen toch vaak bij één ouder wonen die de meeste beslissingen neemt Als de ouders niet samen tot beslissingen kunnen komen zal aan de Rechtbank om een oordeel moeten worden gevraagd De Rechtbank kan daarbij advies vragen van de Raad voor de Kinderbescherming die alsdan een onderzoek zal doen De Raad zal op bezoek komen en met alle betrokkenen spreken om uiteindelijk de Rechtbank te kunnen adviseren wat het meest in het belang van het kind is Kinderen van 12 jaar en ouder worden door de Rechtbank opgeroepen om hun mening te geven Bij gezamenlijke verzoeken kunnen kinderen een kindverklaring invullen en is de komst naar de Rechtbank niet nodig Ook de omgangsregeling kan men het beste samen overeen komen tenzij de kinderen al oud genoeg zijn zodat de omgang spontaan kan plaatsvinden Als het niet samen lukt zal de Rechtbank tot een omgangsregeling komen en vaak komen tot minimaal één weekend per 14 dagen en de helft van de feestdagen en schoolvakanties De beslissing van de Rechtbank hangt uiteraard af van alle factoren Niet alleen tijdens een huwelijk maar ook een echtscheiding zijn ex echtelieden verplicht elkaar en de kinderen te onderhouden Als een bedrag aan alimentatie niet in overleg kan worden vastgesteld kan aan de Rechtbank worden verzocht alimentatie voor de behoeftige partner en de kinderen vast te stellen In principe duurt de alimentatie voor ex partners maximaal 12 jaar tenzij het huwelijk kinderloos is gebleven en niet langer dan 5 jaar heeft geduurd De alimentatieduur is dan gelijk aan de duur van het huwelijk Kinderalimentatie stopt in beginsel indien de kinderen 21 jaar worden maar tussen het 18e en 21e levensjaar gelden bijzondere regels die afhankelijk zijn van de situatie Afgezien van de maximale duur in jaren kan de partneralimentatie ook eindigen als degene die alimentatie krijgt gaat samenwonen als ware hij zij gehuwd of wanneer deze hertrouwt De hoogte van de alimentatie is afhankelijk van de draagkracht van de alimentatieplichtige en de behoefte van de alimentatiegerechtigde De vastgestelde alimentatiebedragen indexeren van rechtswege met een bepaald percentage op 1 januari van het jaar daarop tenzij de Rechtbank de indexering heeft uitgesloten De Staatssecretaris van Justitie heeft het percentage waarmee de uitkeringen van het levensonderhoud per 1 januari 2013 worden verhoogd vastgesteld op 1 7 BIJSTANDSVERHAAL Als door partijen wordt afgezien van alimentatie staat

  Original URL path: http://www.teurlingsellens.nl/echtscheidingalgemeen.php (2016-04-27)
  Open archived version from archive


 • Echtscheiding Scheiden Al vanaf 163,50 euro Strafrecht Teurlings & Ellens Advocaten : Home
  Civiel recht Gratis advies Rechtsbijstand Nuttige links Route naar kantoor FAQ Vacature Uitspraken Advies Advocaten Mr M C J Teurlings Mr M Ellens Mw Mr L F Bögemann Mr Mw M N van den Berg Mw Mr Drs E van den Brink Juridisch Medewerkers Mw I J W Beekhuijzen Mw Mr L M van der Sluis Mw Mr M N M N S Monk Mw J M Sier Mw Mr J G Veneman Mw F Polman Tuin Teurlings Ellens Willemsparkweg 193 1071 HA Amsterdam The Netherlands Europe Tel 31 020 4201475 Fax 31 020 6229819 info teurlingsellens nl Welkom op de website van Teurlings Ellens Advocaten in Amsterdam U kunt bij ons terecht voor onder meer strafzaken rolex replica watches echtscheidingen zaken op het gebied van intellectuele eigendom arbeidsrecht personen en familierecht ondernemingsrecht en incasso s Echtscheiding Online 675 All in per paar vanaf 337 50 ex per persoon HOGE KORTING OF GRATIS SCHEIDING Klik hier Klik hier voor hulp met uw STRAFZAAK Voor OTS Ondertoezichtstelling Klik hier Op al onze werkzaamheden zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing Klik hier om de voorwaarden te lezen by website www aparadisiac cn Omega Speedmaster Replica General Outlook Lees verder Het kantoor in

  Original URL path: http://www.teurlingsellens.nl/index.php?hfst_id=71&hfst_id1=6&hfst_id_parent=6 (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Echtscheiding Scheiden Al vanaf 163,50 euro Strafrecht Teurlings & Ellens Advocaten : Wat is alimentatie?
  Alimentatie Boedelverdelingen Adressen links Flitsscheiding Alimentatie Pensioen OTS Ondertoezichtstelling Personen Familierecht Arbeidsrecht Incasso Ondernemingsrecht Overig civiel recht Procederen kosten Civiel recht Gratis advies Rechtsbijstand Nuttige links Route naar kantoor FAQ Vacature Uitspraken Advies Alimentatie Echtscheiding Alimentatie Boedelverdelingen Adressen links Flitsscheiding Alimentatie Pensioen OTS Ondertoezichtstelling Wat is alimentatie Alimentatieverplichting Alimentatie na scheiding Duur alimentatie Rechtsbijstand Kosten Verloop alimentatieprocedure Betaling van alimentatie Inkomen ex partners Berekening alimentatie Pensioen Wat is alimentatie Alimentatie

  Original URL path: http://www.teurlingsellens.nl/watisalimentatie.php (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Echtscheiding Scheiden Al vanaf 163,50 euro Strafrecht Teurlings & Ellens Advocaten : Alimentatieverplichting?
  of in de partnerschapsvoorwaarden andere afspraken over maken De rechter kan zulke andere afspraken op verzoek van één partner of beide partners wijzigen Tegen een beslissing van de rechter op zo n wijzigingsverzoek is beroep mogelijk Als mensen officieel uit elkaar gaan houden de verplichtingen van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap op Maar voor de onderhoudsverplichting ligt dat anders Als mensen gaan scheiden of hun huwelijk na een scheiding van tafel en bed laten ontbinden vervalt de verplichting niet om financieel voor elkaar te zorgen Heeft één van de ex partners niet voldoende inkomsten dan moet de ander in principe alimentatie betalen De plicht om alimentatie te betalen houdt op als de ex partner aan wie moet worden betaald trouwt of gaat samenwonen met iemand anders alsof zij getrouwd waren dan wel een geregistreerd partnerschap aangegaan waren Ouders en kinderen Ouders moeten voor hun kinderen de kosten van verzorging en opvoeding betalen totdat zij 18 jaar zijn Maar als een kind meerderjarig wordt 18 jaar houdt de financiële verplichting niet op Ouders hebben voor hun kinderen van 18 19 en 20 jaar een voortgezette onderhoudsplicht Dit betekent dat zij de kosten van levensonderhoud en studie moeten betalen Omdat ouders altijd voor hun minderjarige kinderen moeten zorgen moet bij een scheiding voor de minderjarige kinderen een regeling worden getroffen En omdat de financiële verplichting van de ouders doorloopt tot een kind 21 jaar is moet ook voor de meerderjarige kinderen van 18 19 en 20 jaar een financiële regeling worden getroffen Als één van de ouders alimentatie voor een kind betaalt loopt die betaling door tot het kind 21 jaar is Pas dan stopt in principe de financiële verplichting van de ouder Financiële verplichtingen van ouders staan los van het gezag Uit het geregistreerd partnerschap vloeien geen betrekkingen met kinderen

  Original URL path: http://www.teurlingsellens.nl/alimentatieverplichting.php (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Echtscheiding Scheiden Al vanaf 163,50 euro Strafrecht Teurlings & Ellens Advocaten : Alimentatie na scheiding
  een opgaaf van alle financiële gegevens Dit om te kunnen beoordelen of een deel van de bijstand op hem of haar kan worden verhaald zie Bijstand Ook over alimentatie voor minderjarige kinderen kunnen uw ex partner en u als ouders in het scheidingsconvenant een afspraak maken Kinderalimentatie loopt door tot het kind 21 jaar wordt Dit betekent dat de afspraak tussen uw ex partner en u de ouders moet worden vervangen door een afspraak tussen de betalende ouder en het kind als het kind 18 jaar wordt Het kan zijn dat dan hetzelfde bedrag wordt afgesproken maar er kan ook een andere afspraak worden gemaakt Is het kind op het moment dat uw partner en u uit elkaar gaan 18 19 of 20 jaar dan moeten de betalende ouder en het kind samen afspreken welk bedrag het kind als bijdrage in de kosten van levensonderhoud en studie van de ouder krijgt Bij meerderjarige kinderen speelt de Wet studiefinanciering een rol Als het kind studiefinanciering heeft en er wordt een relatief laag alimentatiebedrag afgesproken kan het zijn dat het kind voor een hoger bedrag wordt gekort op de aanvullende beurs Partneralimentatie via de rechter Kunnen of willen uw ex partner en u geen afspraken maken over een alimentatieregeling en heeft één van u beiden toch een financiële ondersteuning nodig dan kan de rechter een alimentatieregeling vaststellen De rechter kan partneralimentatie vaststellen als nevenvoorziening bij een scheidingsprocedure Is dat niet gebeurd maar heeft na verloop van tijd één van u beiden toch financiële ondersteuning nodig dan kan de rechter op verzoek van diegene een alimentatieregeling vaststellen Gewijzigde omstandigheden Als de omstandigheden van uw ex partner of u wijzigen kan na verloop van tijd het vastgestelde alimentatiebedrag niet meer redelijk zijn De rechter kan dan op verzoek van één van u beiden een

  Original URL path: http://www.teurlingsellens.nl/alimentatienascheiding.php (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Echtscheiding Scheiden Al vanaf 163,50 euro Strafrecht Teurlings & Ellens Advocaten : Duur alimentatie
  wettelijk toegestane periode voorbij is dat is dus net zo lang als het huwelijk heeft geduurd Natuurlijk kunt u samen ook een langere termijn dan twaalf jaar of de kortere termijn die gelijk is aan de huwelijksperiode afspreken Als degene die alimentatie ontvangt trouwt of gaat samenwonen met iemand anders alsof zij getrouwd waren dan wel een geregistreerd partnerschap aangegaan waren blijft uiteraard de regel gelden dat de alimentatie dan stopt Als de rechter een alimentatieregeling vaststelt kan hij of zij dat voor maximaal twaalf jaar doen Heeft de rechter geen termijn vastgesteld dan eindigt de alimentatieplicht automatisch na twaalf jaar Gaat het om een huwelijk zonder kinderen of een geregistreerd partnerschap zonder kinderen dat niet langer dan vijf jaar heeft geduurd dan kan de rechter de alimentatie vaststellen voor een periode die maximaal de lengte heeft van de periode van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap De termijn twaalf jaar of de periode van maximaal vijf jaar begint te lopen op het moment dat de echtscheidingsbeschikking of de beschikking tot ontbinding van het geregistreerd partnerschap is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand Bij een scheiding van tafel en bed begint de termijn te lopen op het moment dat de beschikking van scheiding van tafel en bed definitief is geworden Bent u eerst van tafel en bed gescheiden en is daarna het huwelijk door de rechter ontbonden dan is de totale periode waarin alimentatie moet worden betaald ook twaalf jaar of de periode van maximaal vijf jaar te rekenen vanaf het moment dat de beslissing van de rechter over de scheiding van tafel en bed definitief is geworden Het geregistreerd partnerschap kent niet de scheiding van tafel en bed en de ontbinding daarna Notabene Het huwelijk begint op de dag dat u trouwt en eindigt op de dag dat de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand De echtscheiding is dan definitief Een scheiding van tafel en bed is definitief als er geen hoger beroep of cassatie meer kan worden ingesteld omdat de termijn voor hoger beroep of cassatie voorbij is Die termijn voor hoger beroep of cassatie is twee maanden gerekend vanaf de dag dat de rechter de beslissing heeft genomen datum beschikking Het geregistreerd partnerschap begint op de dag dat het wordt gesloten en eindigt op de dag van inschrijving in de registers van de burgerlijke stand van de beschikking tot beëindiging of van een verklaring dat een beëindigingsovereenkomst is gesloten Verlenging Aan het einde van de periode van twaalf jaar of de periode van maximaal vijf jaar kan de ex partner die alimentatie ontvangt de rechter om verlenging vragen Dat kan als u samen de alimentatie hebt afgesproken en ook als de alimentatie door de rechter is vastgesteld Verlenging is alleen mogelijk als het voor de ex partner die alimentatie ontvangt bijzonder onredelijk zou zijn als de alimentatiebetaling zou stoppen Als u om verlenging vraagt gaat de rechter na of u echt in hele ernstige problemen komt als de betalingen stoppen Zo

  Original URL path: http://www.teurlingsellens.nl/duuralimentatie.php (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Echtscheiding Scheiden Al vanaf 163,50 euro Strafrecht Teurlings & Ellens Advocaten : Rechtsbijstand + Kosten
  Alimentatie Boedelverdelingen Adressen links Flitsscheiding Alimentatie Pensioen OTS Ondertoezichtstelling Wat is alimentatie Alimentatieverplichting Alimentatie na scheiding Duur alimentatie Rechtsbijstand Kosten Verloop alimentatieprocedure Betaling van alimentatie Inkomen ex partners Berekening alimentatie Pensioen Rechtsbijstand Kosten Rechtsbijstand Als u een verzoek om alimentatievaststelling een verzoek om wijziging van de alimentatie of beëindiging van de alimentatie doet bent u verplicht om een advocaat in te schakelen Alle stukken die naar de rechtbank moeten worden

  Original URL path: http://www.teurlingsellens.nl/rechtsbijstand+kosten.php (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Echtscheiding Scheiden Al vanaf 163,50 euro Strafrecht Teurlings & Ellens Advocaten : Verloop alimentatieprocedure
  naar de rechtbank in Den Haag Verweer Als uw ex partner of ouder het niet eens is met uw verzoek moet hij of zij binnen korte termijn via een advocaat een verweerschrift indienen De rechter kan die termijn verlengen In het verweerschrift moet uw ex partner of ouder aangeven waarom hij of zij geen alimentatie wil of kan betalen of waarom de alimentatie niet kan worden gewijzigd of beëindigd Als het verweerschrift binnen is krijgen uw ex partner of ouder en u een oproep voor een zitting Als er binnen drie weken of de termijn die de rechter heeft gesteld geen verweerschrift bij de rechtbank is binnengekomen heeft er meestal geen zitting plaats De rechter neemt dan alleen op basis van het verzoek een beslissing Alleen als het tevens om kinderalimentatie gaat voor een minderjarig kind van 16 of 17 jaar bepaalt de rechter dat er toch een zitting plaats heeft Zitting Bij de zitting van de rechtbank is geen publiek aanwezig besloten zitting Tijdens de zitting mogen beide partijen hun verhaal vertellen Als er geen verweerschrift is ingediend en er wet een zitting plaats heeft kan de rechter bepalen dat tijdens de zitting alsnog een verweerschrift mag worden ingediend Aan het einde van de zitting deelt de rechter mee op welk moment de beslissing zal worden genomen Waar houdt de rechter rekening mee De rechter moet bij zijn of haar beslissing rekening houden met de behoefte van degene die alimentatie vraagt of krijgt en de draagkracht van degene die alimentatie moet betalen of betaalt De rechter moet de behoefte van de ene partij afwegen tegen de draagkracht van de andere partij Het kan dus best zo zijn dat de één het gevraagde bedrag nodig heeft om rond te komen maar dat de ander dat bedrag absoluut niet kan opbrengen De rechter kan dan nooit het gevraagde bedrag als alimentatie vaststellen De rechter moet de financiële gevolgen van de scheiding zo eerlijk mogelijk over beide partijen verdelen Hebt u bijvoorbeeld geen eigen inkomsten maar kunt u wel werken dan houdt de rechter daar rekening mee Ook houdt de rechter rekening met de woonkosten Misschien kunt u goedkoper gaan wonen of een deel van het huis verhuren Misschien zijn er nog kinderen thuis die al verdienen De rechter kijkt dan of zij kostgeld kunnen betalen Het gaat er dus niet om of iets wel of niet gebeurt Voor de rechter is van belang of iets in redelijkheid kan worden gevraagd De rechter baseert zijn of haar beslissing op de informatie in het verzoekschrift en het verweerschrift en op de informatie die uw ex partner of meerderjarig kind en u op de zitting geven Geef daarom zowel in uw verzoekschrift verweerschrift als op de zitting alle informatie die van belang is Zowel over u zelf als over de situatie van de andere partij Het moet wel om zakelijke informatie gaan die voor de vaststelling van de alimentatie van belang is en waarvan u de bewijsstukken moet laten zien De volgende inkomsten en

  Original URL path: http://www.teurlingsellens.nl/verloopalimentatieprocedure.php (2016-04-27)
  Open archived version from archive •