archive-nl.com » NL » T » TEURLINGSELLENS.NL

Total: 153

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Echtscheiding Scheiden Al vanaf 163,50 euro Strafrecht Teurlings & Ellens Advocaten : Betaling van alimentatie
  regelt inmiddels ook betalingen van partneralimentatie indien er sprake is van een beschikking of notariële akte Wanneer kunt u een beroep doen op het LBIO Volgens de wet kunt u een beroep doen op het LBIO als er een betalingsachterstand is Deze achterstand mag niet ouder zijn dan 6 maanden In zo n geval moet de ontvangende ouder of het kind van 18 19 of 20 jaar een schriftelijk verzoek tot inning doen aan het LBIO De verzoeker moet dan met bewijsstukken aantonen welke termijnen niet en wel zijn betaald Verder kan het LBIO kinderalimentaties innen in de volgende gevallen 1 er is een gezamenlijk verzoek 2 de betalende ouder doet het verzoek 3 de ontvangende partij verzorgende ouder of meerderjarig kind doet een verzoek zonder dat er een betalingsachterstand is ad 1 Als beide partijen de kinderalimentatie door het LBIO willen laten regelen moeten zij dit in een brief aan het LBIO vragen De brief moet door beide partijen worden ondertekend ad 2 De betalende ouder vraagt het LBIO schriftelijk de betaling te regelen ad 3 De ontvangende partij vraagt het LBIO schriftelijk de alimentatie te innen De betalende ouder moet het er mee eens zijn dat de betalingen via het LBIO lopen en de ontvangende ouder of het meerderjarig kind betaalt de opslag Inschakeling van het LBIO is niet gratis Voor de inning van de kinderalimentatie brengt het LBIO een opslag in rekening Deze opslag bedraagt tien procent van de verschuldigde bedragen Voor de tussenkomst brengt het LBIO kosten in rekening bij de betalingsplichtige ouder Deze kosten bedragen 10 procent van de door de rechter vastgestelde maandelijkse bijdrage met enige tijd terug een minimum van 25 00 per maand Die kosten worden ook over de achterstand berekend Voor de verzoeker is de dienstverlening van het LBIO kosteloos De betalende ouder moet derhalve de kosten van de inning door het LBIO betalen Welke maatregelen kan het LBIO nemen Het LBIO kan een aantal maatregelen nemen als er niet of niet op tijd wordt betaald Het LBIO kan bijvoorbeeld beslag laten leggen op salaris uitkering of on roerende goederen De kosten die het LBIO daarvoor moet maken komen voor rekening van de betalende ouder Klik hier voor de website van het LBIO Periodieke aanpassing van alimentatiebedragen Elk jaar wijzigen de lonen Daarom worden ook jaarlijks de alimentatiebedragen aangepast De minister van Justitie stelt elk jaar in november daarvoor een percentage vast Dit percentage wordt in de Staatscourant gepubliceerd Met dit percentage wijzigen automatisch alle vastgestelde alimentatiebedragen op 1 januari van het jaar daarop indexering U hoeft daarvoor niet naar de rechter en u hoeft er ook geen speciale afspraken over te maken Voor de vaststelling van het percentage wordt gekeken naar het loonindexcijfer dat elk jaar door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt berekend Bij de berekening van het loonindexcijfer kijkt men naar de salarisontwikkeling bij het bedrijfsleven en de overheid en de ontwikkeling van salarissen in andere sectoren Op die automatische aanpassing van alimentaties is een aantal uitzonderingen

  Original URL path: http://www.teurlingsellens.nl/betalingvanalimentatie.php (2016-04-27)
  Open archived version from archive


 • Echtscheiding Scheiden Al vanaf 163,50 euro Strafrecht Teurlings & Ellens Advocaten : Inkomen ex-partners
  Inkomen ex partners Berekening alimentatie Pensioen Inkomen ex partners Inkomen ex partners na scheiding Bijstand Als bij een scheiding of een ontbinding van een huwelijk de rechter een bedrag aan partneralimentatie vaststelt houdt hij of zij altijd rekening met de behoefte van de ene en de draagkracht van de andere ex partner Als ex partners samen alimentatie hebben afgesproken kan het zijn dat er niet volledig rekening is gehouden met de behoefte van de ene en de draagkracht van de andere ex partner Maar in beide gevallen kan het bedrag aan alimentatie niet genoeg zijn om in het levensonderhoud van de ex partner die alimentatie krijgt te voorzien Als die ex partner daarnaast geen of te weinig andere inkomsten heeft kan zij of hij een verzoek om een aanvullende bijstandsuitkering indienen bij de sociale dienst in de eigen woonplaats Verhaal Vraagt de ene ex partner bij de scheiding of enige tijd na de scheiding een bijstandsuitkering aan dan gaat de Gemeentelijke Sociale Dienst na in hoeverre de andere ex partner onderhoudsplichtig is en of uitgekeerde bijstand op hem of haar kan worden verhaald De Gemeentelijke Sociale Dienst vraagt daarvoor de ex partner op wie verhaald kan worden om alle financiële

  Original URL path: http://www.teurlingsellens.nl/inkomenex-partners.php (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Echtscheiding Scheiden Al vanaf 163,50 euro Strafrecht Teurlings & Ellens Advocaten : Berekening alimentatie
  Pensioen OTS Ondertoezichtstelling Wat is alimentatie Alimentatieverplichting Alimentatie na scheiding Duur alimentatie Rechtsbijstand Kosten Verloop alimentatieprocedure Betaling van alimentatie Inkomen ex partners Berekening alimentatie Pensioen Berekening alimentatie De berekening van partner en of kinderalimentatie is specialistisch werk Indien u er niet in overleg uitkomt kunt u uw advocaat een berekening laten maken Bij ons op kantoor kan mw mr Kneepkens u helpen U kunt mailen naar info teurlingsellens nl Indexering alimentatie De vastgestelde alimentatiebedragen indexeren van rechtswege met een bepaald percentage op 1 januari van het jaar daarop tenzij de Rechtbank de indexering heeft uitgesloten De Staatssecretaris van Justitie heeft het percentage waarmee de uitkeringen van het levensonderhoud per 1 januari 2012 worden verhoogd vastgesteld op 1 3 Dat was per 1 januari 2011 0 9 Voor de verhoging per 1 januari 2010 was het percentage 2 3 per 1 januari 2009 was het percentage vastgesteld op 3 9 per 1 januari 2008 2 2 per 1 januari 2007 op 1 8 en per 1 januari 2006 op 0 9 Verhoging grens kinderalimentatie om voor de persoonsgebonden aftrek in aanmerking te komen Het bedrag waarmee de onderhoudsplichtige minimaal moet bijdragen in de kosten van het levensonderhoud om voor de forfaitaire

  Original URL path: http://www.teurlingsellens.nl/berekeningalimentatie.php (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Echtscheiding Scheiden Al vanaf 163,50 euro Strafrecht Teurlings & Ellens Advocaten : Pensioen
  is getreden Deze verdeling van het ouderdomspensioen staat los van de alimentatieverplichtingen Alimentatie heeft te maken met de behoefte van de ene en de draagkracht van de andere ex partner Pensioenverdeling is er omdat het pensioen dat tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap is opgebouwd het resultaat is van de inspanning van beide ex partners en het pensioen is bedoeld voor beide ex partners De rechter hoeft over die verdeling van het ouderdomspensioen dan ook geen beslissing te nemen De ex partners bepalen zelf op welke manier het huwelijks of partnerschapsouderdomspensioen wordt verdeeld Als de ex partners niets over de verdeling afspreken krijgt ieder tezijnertijd de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap is opgebouwd uitbetaald door de pensioenuitvoerder Dit is de standaardverdeling Ex partners kunnen echter ook een andere verdeling afspreken Om rechtstreeks te kunnen uitbetalen aan beide ex partners moet de pensioenuitvoerder van uw scheiding op de hoogte zijn U stelt de pensioenuitvoerder op de hoogte door binnen twee jaar na de scheiding het formulier Mededeling van scheiding in verband met de verdeling van ouderdomspensioen naar de pensioenuitvoerder op te sturen In het formulier moet worden aangegeven op welke manier de ex partners het huwelijks of partnerschapsouderdomspensioen willen verdelen Als ex partners voor een andere verdeling dan de standaardverdeling kiezen moet die andere afspraak zijn vastgelegd in een scheidingsconvenant en moet het formulier door beide ex partners worden ondertekend Het formulier zit samen met de brochure Verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding in een envelop U kunt die envelop met formulier en brochure bij de meeste advocaten notarissen pensioenuitvoerders en bureaus voor rechtshulp krijgen U kunt de brochure ook bestellen bij het ministerie van Justitie Nabestaandenpensioen en bijzonder nabestaandenpensioen In de meeste pensioenregelingen is er naast een aanspraak op ouderdomspensioen ook een aanspraak

  Original URL path: http://www.teurlingsellens.nl/pensioen.php (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Echtscheiding Scheiden Al vanaf 163,50 euro Strafrecht Teurlings & Ellens Advocaten : Ontbinding arbeidsovereenkomst
  advocaten die bereid zijn de andere partij bij te staan op de hieronder aangegeven manier en welke derhalve door mij worden benaderd en betaald indien nodig Door middel van het invullen van het Arbeidsovereenkomst Ontbinding Intake Formulier is een ontbinding via internet mogelijk De goede ontvangst van het door u ingevulde formulier wordt door mij schriftelijk bevestigd U ontvangt bij deze bevestiging gelijk mijn declaratie Na voldoening van de declaratie en ontvangst van de benodigde stukken zie hieronder zal ik op een zo kort mogelijke termijn de concepten van het ontbindingsverzoek opstellen welke ik u in concept zal toezenden Ik nodig u uit op kantoor en licht het concept van het verzoekschrift cq verweerschrift en andere stukken toe Om elke vergissing omtrent de identiteit uit te sluiten is het noodzakelijk dat ik u in ieder geval één keer ontmoet waarbij u verzocht wordt uw identificatiebewijs mee te brengen Op deze wijze wordt voorkomen dat een ontbindingsverzoek aanhangig wordt gemaakt of verweerschrift wordt ingediend zonder dat de werkgever en of de werknemer daarvan kennis draagt Een bezoek aan kantoor is niet altijd noodzakelijk aangezien er alternatieve mogelijkheden zijn mij te overtuigen van uw identiteit De ontbindingsprocedure wordt middels een verzoekschrift daartoe bij de Kantonrechter aanhangig gemaakt Daarin verzoek ik als advocaat indien ik voor de werkgever optreed dat de Kantonrechter de ontbinding uitspreekt en bevestigt wat partijen omtrent de gevolgen van de ontbinding zijn overeengekomen In het verzoekschrift wordt tevens de reden van de ontbinding genoemd reorganisatie verstoorde arbeidsrelatie e d maar er wordt duidelijk in aangegeven dat de werknemer te dien aanzien geen verwijt kan worden gemaakt Namens de werknemer wordt een verweerschrift ingediend waarin een aantal zaken die in het verzoekschrift staan worden erkend Van het moment van indienen van het verzoekschrift bij de Kantonrechter duurt het een week tot circa vier weken voordat de Kantonrechter de beschikking afgeeft Zulks is afhankelijk van de Kantonrechter en de in het verzoekschrift genoemde termijnen beeïndigingsdatum en opzegtermijn Omdat het gaat om een verzoek waarover ten aanzien van de inhoud en de gevolgen overeenstemming bestaat tussen partijen behoeft er geen mondelinge behandeling plaats te vinden In een aparte brief wordt dat ook duidelijk gemaakt aan de Kantonrechter U ontvangt een kopie van de beschikking een kopie van het verzoekschrift en een kopie van het verweerschrift Dit zijn de enige stukken die een werknemer bijvoorbeeld aan het LISV GAK uitkerende instantie behoeft te tonen WELKE STUKKEN HEB IK NODIG Ik verzoek u zo spoedig mogelijk zorg te dragen voor toezending van 1 een afschrift van de arbeidsovereenkomst 2 een recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel 3 een recente loonstrook Vergeet niet bij uw bezoek aan kantoor uw identificatiebewijzen paspoort rijbewijs mee te brengen KOSTEN De kosten van het opstellen van een verzoekschrift strekkende tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst via mij en waarbij ik derhalve slechts optreed voor de werkgever en de werknemer een eigen advocaat zoekt of heeft bedragen 890 all in De kosten van het opstellen van een

  Original URL path: http://www.teurlingsellens.nl/ontbindingarbeidsovereenkomst.php (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Echtscheiding Scheiden Al vanaf 163,50 euro Strafrecht Teurlings & Ellens Advocaten : Online-aanvraag Ontbinding
  Alimentatie Pensioen OTS Ondertoezichtstelling Personen Familierecht Arbeidsrecht Incasso Ondernemingsrecht Overig civiel recht Procederen kosten Civiel recht Gratis advies Rechtsbijstand Nuttige links Route naar kantoor FAQ Vacature Uitspraken Advies Arbeidsrecht Arbeidsrecht Incasso Ondernemingsrecht Overig civiel recht Procederen kosten Ontbinding arbeidsovereenkomst Online aanvraag Ontbinding Ontbinding Arbeidsovereenkomst On line Intake formulier WERKGEVER GEEFSTER Gegevens Bedrijfsnaam Bedrijfsvorm B V N V V o F eenmanszaak etc adres volgens Kamer van Koophandel postcode plaats land telefoonnummer faxnummer contactpersoon activiteiten bedrijf Reden ontbinding en aanvullende opmerkingen WERKNEMER NEEMSTER Personalia naam voornamen voluit Geslacht selecteer vrouw man geboortedatum adres volgens bevolkingsregister postcode plaats land telefoonnummer faxnummer Aanvullende opmerkingen ARBEIDSOVEREENKOMST Contract selecteer onbepaalde tijd bepaalde tijd Indien voor bepaalde tijd welke periode Tot datum indiensttreding indien voor onbepaalde tijd functie in het bedrijf Beschrijving functie aard werkzaamheden Bruto inkomen per size 1 selecteer maand 4 weken week werktijd uur per week Plaats waar arbeid wordt verricht Voorgenomen datum beeïndiging dienstbetrekking Overeengekomen of wettelijke opzegtermijn voor werkgever selecteer 1 maand 2 maanden 3 maanden 4 maanden 5 maanden 6 maanden 7 maanden 8 maanden 9 maanden 10 maanden 11 maanden 1 jaar Vergoeding voor werknemer ster Vergoeding wordt toegekend Ineens te betalen Anders namelijk Toegekende bedrag vorm selecteer bruto

  Original URL path: http://www.teurlingsellens.nl/online-aanvraagontbinding.php (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Echtscheiding Scheiden Al vanaf 163,50 euro Strafrecht Teurlings & Ellens Advocaten : Incasso Online
  worden gebracht Tevens wordt de debiteur er op gewezen dat de kosten van een procedure en of beslagmaatregelen voor diens rekening komen De bedoeling is dat uw schuldenaar na ontvangst van de brief zijn vordering voldoet Wanneer de vordering wordt betwist de schuldenaar een betalingsregeling wenst of zich een andere omstandigheid voordoet welke extra werkzaamheden met zich mee zal brengen zal ons kantoor de schuldenaar naar u verwijzen Voordat zulks geschiedt zal echter eerst contact met u worden opgenomen of u wenst dat ons kantoor de incasso voortzet waarbij alsdan nadere afspraken dienen te worden gemaakt dan wel dat u wenst dat de schuldenaar naar u wordt verwezen Voor het versturen van een incassobrief als hiervoor beschreven bent u een eenmalig bedrag verschuldigd van 67 50 inclusief 21 BTW exclusief BTW derhalve 55 79 U dient dit bedrag ad 67 50 te voldoen door middel van storting over overboeking op rekeningnummer 59 54 54 119 ABN AMRO t n v Mr M Ellens te Amsterdam Na ontvangst van storting niet eerder en alle benodigde gegevens zal de brief worden verzonden U ontvangt een afschrift van de brief Indien u het bedrag niet overmaakt en na verzending van het intakeformulier geen contact opneemt om aan te geven het bedrag nog niet is voldaan hoort u niets van Mr Ellens U behoudt het recht om binnen zeven dagen uw opdracht te herroepen Indien de stukken u niet worden toegezonden en de brief om die reden uiteindelijk niet wordt gezonden ontvangt u uiteraard uw overboeking retour Naast de genoemde voorwaarden op deze pagina zijn geen andere voorwaarden van toepassing Alle gegevens die u hieronder invult worden bewaard in uw dossier en kunnen indien gewenst op ieder moment worden ingezien of indien nodig gewijzigd Het is gebruikelijk dat alle stukken en gegevens in het

  Original URL path: http://www.teurlingsellens.nl/incassoonline.php (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Echtscheiding Scheiden Al vanaf 163,50 euro Strafrecht Teurlings & Ellens Advocaten : Aanvraagformulier Juridisch Advies
  Scheidung Duits Divorce en ligne Frans Rozwod online Pools Divorcio en línea Spaans Scheiden Inleiding Merkenrecht Auteursrecht Handelsnaamrecht Domeinnaam Octrooi Modellen Overig Intellectueel Eigendom Echtscheiding Alimentatie Boedelverdelingen Adressen links Flitsscheiding Alimentatie Pensioen OTS Ondertoezichtstelling Personen Familierecht Arbeidsrecht Incasso Ondernemingsrecht Overig civiel recht Procederen kosten Civiel recht Gratis advies Rechtsbijstand Nuttige links Route naar kantoor FAQ Vacature Uitspraken Advies Gratis advies Gratis advies Rechtsbijstand Nuttige links Route naar kantoor FAQ Vacature

  Original URL path: http://www.teurlingsellens.nl/aanvraagformulierjuridischadvies.php (2016-04-27)
  Open archived version from archive •