archive-nl.com » NL » T » TEURLINGSELLENS.NL

Total: 153

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Echtscheiding Scheiden Al vanaf 163,50 euro Strafrecht Teurlings & Ellens Advocaten : Kinderen
  1 januari 1998 is de hoofdregel dat de ouders na de scheiding het gezamenlijk ouderlijk gezag houden tenzij zij beiden verzoeken of één van hen verzoekt in het belang van het kind te bepalen dat het ouderlijk gezag aan één van de ouders toekomt Hiermee wordt beoogd dat de verantwoordelijkheid die de ouders tijdens het huwelijk gezamenlijk ten aanzien van de kinderen hadden na het huwelijk in principe blijft voortbestaan Het wordt aanbevolen samen het ouderlijk gezag te behouden Indien u toch wenst dat slechts een van beiden het ouderlijk gezag over de minderjarige kinderen krijgt moet er een belang van het kind worden aangegeven Kinderen ouder dan 12 jaar worden vanaf juli 2004 in de gelegenheid gesteld om hun mening over de afspraken over het ouderlijk gezag en de omgangsregeling aan de rechtbank kenbaar te maken Kinderen van 12 tot 18 jaar kunnen ook daadwerkelijk door de Rechtbank opgeroepen maar de komst naar de rechtbank kan voor uw kind worden voorkomen door uw kind ouder dan twaalf een door mij opgestelde verklaring in te laten vullen en ondertekenen welke een verder bezoek of bericht aan de rechtbank overbodig maakt Overlegging van de kindverklaring voorkomt bovendien dat de procedure wordt vertraagd Dit geldt derhalve alleen bij een afspraak over het gezag kinderalimentatie of de omgang voor kinderen ouder dan 12 U kunt de Kindverklaring hier downloaden In het geval van voortzetting van het gezamenlijke ouderlijke gezag wordt de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van de kinderen gedeeld Degene bij wie de kinderen wonen neemt alsdan over het algemeen de beslissing over zaken die de kinderen aangaat Als het ouderlijk gezag niet gezamenlijk wordt voortgezet dan heeft de ouder die niet met het ouderlijk gezag belast is recht op omgang informatie en consultatie Een vastgelegde omgangsregeling biedt beide partijen en de kinderen

  Original URL path: http://www.teurlingsellens.nl/kinderen.php (2016-04-27)
  Open archived version from archive


 • Echtscheiding Scheiden Al vanaf 163,50 euro Strafrecht Teurlings & Ellens Advocaten : (Nederlanders) in het buitenland
  voorzieningen Welke stukken heb ik nodig Kosten EOL Intakeformulier Nederlanders in het buitenland Indien u beiden wel de Nederlandse nationaliteit bezit maar in het buitenland woonachtig bent is het mogelijk om het gezamenlijke echtscheidingsverzoek bij de rechtbank in Amsterdam in te dienen Dergelijke verzoeken hoeven niet bij de rechtbank s Gravenhage te worden ingediend aangezien u voor de procedure woonplaats kiest op ons kantoor Het enige probleem ten aanzien van uw verblijf in het buitenland is dat u uw Nederlandse nationaliteit niet kunt aantonen door middel van een uittreksel uit het bevolkingsregister De rechtbank dient zich echter te overtuigen van uw Nederlandse nationaliteit en eist daarvoor overlegging van een verklaring van de Nederlandse Ambassade of het Nederlandse Consulaat van het land van verblijf dan wel van een notaris waaruit blijkt dat men uw identiteit heeft geverifieerd én waarin wordt bevestigd dat u de Nederlandse nationaliteit heeft Alle stukken moeten worden vertaald door een beëdigde tolk tenzij opgesteld in het Engels Indien het huwelijk in het buitenland heeft plaatsgevonden zal ook het uittreksel uit het huwelijkregister moeten worden bemachtigd Indien dat niet lukt neemt de rechtbank ook genoegen met het tonen van de originele huwelijksakte De stukken moeten zijn voorzien van een vertaling van een beëdigde tolk tenzij opgesteld in het Engels Daarnaast dient u ten behoeve van de behandeling in Nederland een keuze te maken voor de toepassing van het Nederlands recht op de echtscheiding Deze keuze kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de regels van alimentatie Tenslotte moet ik mij ervan vergewissen dat u beiden daadwerkelijk wenst te scheiden Indien u niet voornemens bent op korte termijn naar Nederland te komen is de meest eenvoudige en betrouwbare oplossing dat een onafhankelijke derde advocaat notaris ambassade et cetera mij laat weten dat hij zij uw identiteit heeft gecontroleerd en de overtuiging

  Original URL path: http://www.teurlingsellens.nl/nederlandersinhetbuitenland.php (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Echtscheiding Scheiden Al vanaf 163,50 euro Strafrecht Teurlings & Ellens Advocaten : Overige voorzieningen
  doet er goed aan de reden en aan te geven Het kan raadzaam zijn bij de belastingdienst of een fiscalist te informeren naar eventuele fiscale gevolgen van uw afspraak Door een wetswijziging per 1 januari 2012 wordt de gemeenschap niet meer ontbonden per datum inschrijving van de scheiding maar op het TIJDSTIP van de indiening van het verzoek tot echtscheiding U treft deze datum later aan in de echtscheidingsbeschikking De ontbinding geldt direct tussen u beiden maar heeft pas derdenwerking als de scheiding is ingeschreven dus na de beschikking of indien de indiening van het verzoekschrift is ingeschreven in het huwelijksgoederenregister Indien een koopwoning aan één van u beiden wordt toebedeeld let er dan op dat overdracht na de scheiding dient plaats te vinden bij de notaris De notaris maakt alsdan een akte van verdeling en een eventuele nieuwe hypotheekakte Deze procedure staat los van de echtscheiding en dient u zelf te regelen Indien sprake is van huwelijkse voorwaarden en het huis dient van de een aan de ander te worden overdragen is het ook zeer raadzaam u goed te laten voorlichten door de notaris en ons op de hoogte te stellen Ook de wijze van pensioenverdeling dient u zelf aan de pensioeninstantie s door te geven Voor hulp en financi ë le begeleiding ten aanzien van de pensioenverdeling en bijvoorbeeld de uitkoop uit een woning kunt u terecht bij Visser Duijn Het staat u vrij afstand te doen van een recht op partneralimentatie Ten aanzien van een eventuele alimentatieberekening kunt u contact opnemen met mevrouw mr Kneepkens kantoor via onze contactpagina email of telefonisch Indien u daadwerkelijk afstand doet van de alimentatie en een van u beiden zou moeten terugvallen op een bijstandsuitkering dan heeft de Sociale Dienst een verhaalsplicht Dat betekent dat de Sociale Dienst zelfstandig moet onderzoeken of toch alimentatie had moeten worden betaald Indien de conclusie is dat alimentatie had moeten worden betaald dan zal de Sociale Dienst deze trachten te incasseren Indien u gebruik maakt van de scheiding op gezamenlijk verzoek als op deze pagina omschreven zal er een alimentatieberekening moeten worden gemaakt Alleen op die wijze kan immers worden vastgesteld of al dan niet terecht afstand wordt gedaan van alimentatie en of een bepaald overeengekomen alimentatiebedrag juist is De alimentatieberekening is niet bij de prijs inbegrepen U dient de alimentatieberekening met de stukken op basis waarvan de berekening is gemaakt mee te zenden met uw uittreksels en of convenant De huurrechten of gebruiksrechten van de echtelijke woning kunnen door de rechtbank aan één van beide partijen worden toegescheiden U kunt uw beslissing op het formulier kenbaar maken In het verzoekschrift wordt uw keuze aangegeven De formulering heeft alleen betrekking op het woonrecht en staat derhalve los van een eventuele verdeling van de overwaarde van de woning bij een koopwoning Indien er bepaalde belangrijke afspraken zijn gemaakt is het van belang voor de rechtskracht deze afspraken in een convenant op te nemen Hieronder treft u een voorbeeldconvenant aan Indien alle stukken compleet zijn ik van

  Original URL path: http://www.teurlingsellens.nl/overigevoorzieningen.php (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Echtscheiding Scheiden Al vanaf 163,50 euro Strafrecht Teurlings & Ellens Advocaten : Welke stukken heb ik nodig?
  in Nederland te verkrijgen bij het gemeentehuis van uw woonplaats Indien één van u beiden naast de Nederlandse nationaliteit nog een andere nationaliteit bezit of indien u in het buitenland bent getrouwd dient u dus ook de datum van vestiging in Nederland te laten vermelden ook al bent u hier geboren Vanaf 1 februari 2010 kan door mensen met de Nederlandse nationaliteit worden volstaan met een afschrift van het paspoort of identiteitsbewijs waar het Burgerservicenummer voorheen sofi nummer op staat LET OP DE VERMELDING VAN DE NATIONALITEIT OP DE UITTREKSELS VAN DE PARTNERS IS ECHT VEREIST Laat u niet wegsturen door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand Bevolkingsregister zonder deze vermelding 2 originele uittreksels afschriften uit het geboorteregister van de minderjarige kinderen gemeentehuis geboorteplaats maximaal 3 maanden oud en 3 een origineel uittreksel afschrift uit het huwelijksregister te verkrijgen bij het gemeentehuis plaats van huwelijk maximaal 3 maanden oud Ter voorkoming van misverstanden maak ik u er op attent dat met het bewijs van geboorte aangifte of van het trouwboekje bij de rechtbank niet kan worden volstaan Ten aanzien van huwelijken gesloten in het buitenland kan worden volstaan met overlegging van de originele huwelijksakte of een ouder uittreksel Dit stuk dient dan wel te zijn vertaald door een beëdigde tolk tenzij het is opgesteld in het Engels Vergeet niet bij uw bezoek aan kantoor de identiteitsbewijzen van beide echtgenoten paspoort rijbewijs mee te brengen Locatie Kantoor 4 een eventueel door u samen opgesteld convenant of lijst met afspraken welke ik aan het verzoekschrift kan hechten in tweevoud Ik beveel het gebruik van een convenant van harte aan indien er belangrijke afspraken zijn Hieronder treft u een voorbeeldconvenant aan waarvan u bepaalde artikelen kunt overnemen Klik hier op het Model Echtscheidingsconvenant txt Klik hier op het Model Echtscheidingsconvenant Word Indien door

  Original URL path: http://www.teurlingsellens.nl/welkestukkenhebiknodig.php (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Echtscheiding Scheiden Al vanaf 163,50 euro Strafrecht Teurlings & Ellens Advocaten : Kosten
  een deel daarvan heeft toegezonden worden de concepten stukken zoals beloofd direct opgemaakt Als de scheiding toch niet doorgaat krijgt u alleen het niet verschuldigde griffierecht retour aangezien alle werkzaamheden dan al zijn verricht KOSTEN EN DEELS GEFINANCIERDE RECHTSBIJSTAND HOGE KORTING OF ZELFS EEN GRATIS SCHEIDING Op de Rechtsbijstand pagina kunt u kijken of u wellicht in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp in welke geval u slechts een eigen bijdrage en een gedeelte van het griffierecht verschuldigd bent Indien u in de laagste inkomenscategorie valt is een scheiding mogelijk vanaf 378 50 per persoon 340 eigen bijdrage en 38 50 griffierecht en 757 per paar twee maal de eigen bijdrage van 340 en tweemaal het verminderd griffierecht van 38 50 Bij een verwijzing naar ons kantoor door het Juridisch Loket is sprake van een korting op de eigen bijdrage van 53 zodat het totaal dan voor u beiden nog lager wordt Hoeveel eigen bijdrage u dient te voldoen ligt aan hoeveel uw verzamelinkomen en vermogen twee jaar geleden bedroeg Bij een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding worden bij een aanvraag de inkomens van beide partners opgeteld MAAR LET OP Wij bieden u een HOGE EXTRA KORTING of zelfs een GRATIS SCHEIDING aan Indien u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand en de Raad voor Rechtsbijstand legt de laagste eigen bijdrage van 340 op dan bieden wij u een korting aan van 340 per toevoeging en gaan wij vanwege de extra werkzaamheden uit van 765 Bij een scheiding die normaal 765 kost betaalt u dan slechts 425 bij één toevoeging met de laagste eigen bijdrage Bij twee toevoegingen met tweemaal een eigen bijdrage van 340 helpt Mark Teurlings u financieel nog meer en kost de scheiding u NIETS Er zal dan voor de eigen bijdrage en het verminderde griffierecht bijzondere bijstand moeten worden gevraagd bij de gemeente die dan deze eigen bijdrage en het verminderde griffierecht vergoed De scheiding op basis van een gezamenlijk verzoek via ons kantoor is voor u dan GEHEEL GRATIS Indien de gemeente deze bijzondere bijstand niet verleent en u komt wel in aanmerking voor de toevoeging dan zal Mark Teurlings deze bijdrage niet in rekening brengen en het griffierecht voor u persoonlijk betalen De werkzaamheden zullen pas een aanvang nemen na ontvangst van de betaling van 675 vooraf De wetgever heeft het systeem van gefinancierde rechtsbijstand zo gewijzigd dat ná de scheiding wordt bekeken of de bijstand achteraf wel terecht is De toevoeging moet vooraf worden aangevraagd en na afronding van de scheiding wordt deze aan de Raad voor Rechtsbijstand gezonden Korting op het griffierecht wordt alleen toegekend indien de toevoeging of de aanvraag tot toevoeging bij het indienen van het verzoekschrift wordt overlegd Indien de toevoeging niet wordt ingetrokken wordt het teveel betaalde uiteraard direct aan u terugbetaald Een aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand wordt door uw advocaat ingediend door middel van een verzoek vergezeld van een kopie van uw identiteitsbewijs en de vermelding van uw sofinummer en persoonsgegevens Download hier het aanvraagformulier Rechtsbijstand voor een gezamenlijk

  Original URL path: http://www.teurlingsellens.nl/kosten.php (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Echtscheiding Scheiden Al vanaf 163,50 euro Strafrecht Teurlings & Ellens Advocaten : Alimentatie en Pensioen
  Echtscheiding Online Arabisch Online Scheidung Duits Divorce en ligne Frans Rozwod online Pools Divorcio en línea Spaans Scheiden Inleiding Merkenrecht Auteursrecht Handelsnaamrecht Domeinnaam Octrooi Modellen Overig Intellectueel Eigendom Echtscheiding Alimentatie Boedelverdelingen Adressen links Flitsscheiding Alimentatie Pensioen OTS Ondertoezichtstelling Personen Familierecht Arbeidsrecht Incasso Ondernemingsrecht Overig civiel recht Procederen kosten Civiel recht Gratis advies Rechtsbijstand Nuttige links Route naar kantoor FAQ Vacature Uitspraken Advies Echtscheiding Online Echtscheiding Online Divorce online Engels Ouderschapsplan

  Original URL path: http://www.teurlingsellens.nl/alimentatieenpensioen.php (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Echtscheiding Scheiden Al vanaf 163,50 euro Strafrecht Teurlings & Ellens Advocaten : De advocaat
  kosten Civiel recht Gratis advies Rechtsbijstand Nuttige links Route naar kantoor FAQ Vacature Uitspraken Advies Echtscheiding algemeen Echtscheiding Alimentatie Boedelverdelingen Adressen links Flitsscheiding Alimentatie Pensioen OTS Ondertoezichtstelling De advocaat De procedure Voorlopige voorziening en meer Gevolgen van de echtscheiding Echtscheidingsconvenant De definitieve echtscheiding De kosten van rechtsbijstand De advocaat Voor een echtscheiding is de inschakeling van een advocaat nog steeds verplicht De advocaat stelt alle stukken op en zal het gehele traject bij de rechtbank voor u afhandelen Als er een zitting moet komen zal uw advocaat u daarbij vertegenwoordigen Bij een scheiding is het van groot belang dat getracht wordt in goed overleg tot afspraken te komen over de wijze van scheiden Vooral als er kinderen in het spel zijn is het van groot belang voor de toekomst om tot overeenstemming te komen Als u tegenover elkaar blijft staan dan brengt dat veel emotionele problemen met zich mee en daar bent uzelf uiteraard de dupe van maar vaak ook de kinderen Overigens kan het scheidingsproces altijd worden stop gezet tot het moment dat de rechtbank een uitspraak heeft gedaan en de scheiding definitief is ingeschreven in het huwelijksregister Ook is het mogelijk de rechtbank te verzoeken de zaak aan

  Original URL path: http://www.teurlingsellens.nl/deadvocaat.php (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Echtscheiding Scheiden Al vanaf 163,50 euro Strafrecht Teurlings & Ellens Advocaten : De procedure
  Adressen links Flitsscheiding Alimentatie Pensioen OTS Ondertoezichtstelling De advocaat De procedure Voorlopige voorziening en meer Gevolgen van de echtscheiding Echtscheidingsconvenant De definitieve echtscheiding De kosten van rechtsbijstand De procedure Als de echtelieden het samen eens worden over de gevolgen van de scheiding dan kan het proces beginnen via een door de advocaat opgesteld gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding Aan dit verzoek aan de rechtbank kan een echtscheidingsconvenant worden gehecht Een echtscheidingsconvenant dat door uzelf of door een advocaat wordt opgesteld is een lijst van afspraken of een overeenkomst waaruit blijkt dat de echtelieden het volledig met elkaar eens zijn over de echtscheiding en de gevolgen daarvan Aan de Rechtbank wordt gevraagd het convenant te hechten aan de beslissing waarbij de echtscheiding wordt uitgesproken Er komt dan een echtscheidingsbeschikking met daaraan gehecht het convenant Deze procedure op gezamenlijk verzoek duurt bij de rechtbank Amsterdam 4 weken In de zomertijd en rond kerst duurt het soms 1 of 2 weken langer Als de echtelieden het niet eens worden over alle afspraken dan zal er in de meeste gevallen voor moeten worden gekozen dat ieder een eigen advocaat in de arm neemt Een van de twee advocaten dient dan een verzoekschrift bij de rechtbank

  Original URL path: http://www.teurlingsellens.nl/deprocedure.php (2016-04-27)
  Open archived version from archive •