archive-nl.com » NL » T » TEURLINGSELLENS.NL

Total: 153

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Echtscheiding Scheiden Al vanaf 163,50 euro Strafrecht Teurlings & Ellens Advocaten : Voorlopige voorziening en meer
  gevraagd over bijvoorbeeld de alimentatie de zorg van de kinderen of de toewijzing van het woonrecht van een huis De beslissing die wordt gevraagd aan de Rechtbank noemt men een Voorlopige Voorziening en deze beslissing geldt in ieder geval voor de duur van de procedure Tegen deze beslissing kan geen beroep worden ingesteld maar er kan wel tussendoor wijziging worden gevraagd 4 1 HET GEREGISTREERD PARTNERSCHAP Sinds 2001 hebben alle partners zowel heteroseksuelen en homoseksuelen lesbiennes de optie om in plaats van te trouwen te kiezen voor het geregistreerd partnerschap Het registreren van het geregistreerd partnerschap gebeurt bij de ambtenaar van de burgerlijke stand Het geregistreerd partnerschap is in veel gevallen gelijkgesteld met het huwelijk Zo is er ook automatisch sprake van een gemeenschap van goederen partnergemeenschap tenzij men dit heeft uitgesloten in geregistreerde partnerschapsvoorwaarden Ook de Wet Verevening Pensioenrechten is bij scheiding van toepassing Het geregistreerd partnerschap komt tot een einde door inschrijving van een verklaring omtrent beëindiging in de registers van de burgerlijke stand Er zal dan een verklaring van een advocaat of een notaris moeten worden overlegd waaruit blijkt dat er een schriftelijke overeenkomst omtrent de beëindiging en de gevolgen daarvan is opgemaakt In de overeenkomst kunnen afspraken worden gemaakt over de alimentatie de woning de verdeling van het pensioen et cetera Die overeenkomst mag niet ouder zijn dan drie maanden Ook is de beëindiging mogelijk door inschrijving van een rechterlijke uitspraak op verzoek van beide partijen of een van hen in de registers van de burgerlijke stand Die rechterlijke uitspraak kan niet worden verkregen door de indiening van een gezamenlijk verzoek aangezien dit in de wet is uitgesloten Een uitspraak van Rechtbank kan alleen worden gekregen door het indienen van een eenzijdig verzoek Wel kan de ander eventueel een akte tot referte tekenen bij een andere

  Original URL path: http://www.teurlingsellens.nl/voorlopigevoorzieningenmeer.php (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Echtscheiding Scheiden Al vanaf 163,50 euro Strafrecht Teurlings & Ellens Advocaten : Gevolgen van de echtscheiding
  de rechtbank om voor een urgentie in aanmerking te komen Indien er kinderen in het spel zijn is het uiteraard heel erg belangrijk dat erg voorzichtig met de belangen van de kinderen wordt omgesprongen Een kind vraagt niet om een scheiding en vraagt er zeker niet om een keuze te maken Ook al is het uitgangspunt dat ouders gezamenlijk belast blijven met het ouderlijk gezag en soms ook gezamenlijk zorgen voor de opvoeding in de praktijk zullen de kinderen toch vaak bij één ouder wonen die de meeste beslissingen neemt Als de ouders niet samen tot beslissingen kunnen komen zal aan de Rechtbank om een oordeel moeten worden gevraagd De Rechtbank kan daarbij advies vragen van de Raad voor de Kinderbescherming die alsdan een onderzoek zal doen De Raad zal op bezoek komen en met alle betrokkenen spreken om uiteindelijk de Rechtbank te kunnen adviseren wat het meest in het belang van het kind is Kinderen van 12 jaar en ouder worden door de Rechtbank opgeroepen om hun mening te geven Bij gezamenlijke verzoeken kunnen kinderen een kindverklaring invullen en is de komst naar de Rechtbank niet nodig Ook de omgangsregeling kan men het beste samen overeen komen tenzij de kinderen al oud genoeg zijn zodat de omgang spontaan kan plaatsvinden Als het niet samen lukt zal de Rechtbank tot een omgangsregeling komen en vaak komen tot minimaal één weekend per 14 dagen en de helft van de feestdagen en schoolvakanties De beslissing van de Rechtbank hangt uiteraard af van alle factoren Niet alleen tijdens een huwelijk maar ook een echtscheiding zijn ex echtelieden verplicht elkaar en de kinderen te onderhouden Als een bedrag aan alimentatie niet in overleg kan worden vastgesteld kan aan de Rechtbank worden verzocht alimentatie voor de behoeftige partner en de kinderen vast te stellen In principe duurt de alimentatie voor ex partners maximaal 12 jaar tenzij het huwelijk kinderloos is gebleven en niet langer dan 5 jaar heeft geduurd De alimentatieduur is dan gelijk aan de duur van het huwelijk Kinderalimentatie stopt in beginsel indien de kinderen 21 jaar worden maar tussen het 18e en 21e levensjaar gelden bijzondere regels die afhankelijk zijn van de situatie Afgezien van de maximale duur in jaren kan de partneralimentatie ook eindigen als degene die alimentatie krijgt gaat samenwonen als ware hij zij gehuwd of wanneer deze hertrouwt De hoogte van de alimentatie is afhankelijk van de draagkracht van de alimentatieplichtige en de behoefte van de alimentatiegerechtigde De vastgestelde alimentatiebedragen indexeren van rechtswege met een bepaald percentage op 1 januari van het jaar daarop tenzij de Rechtbank de indexering heeft uitgesloten De Staatssecretaris van Justitie heeft het percentage waarmee de uitkeringen van het levensonderhoud per 1 januari 2013 worden verhoogd vastgesteld op 1 7 5 2 BIJSTANDSVERHAAL Als door partijen wordt afgezien van alimentatie staat dat los van de mogelijkheid van bijstandsverhaal door gemeenten Als ten onrechte bijstand wordt verstrekt bijvoorbeeld omdat de alimentatieplichtige geen of te weinig kinder alimentatie betaalt zijn gemeenten wettelijk verplicht om het teveel uitgekeerde

  Original URL path: http://www.teurlingsellens.nl/gevolgenvandeechtscheiding.php (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Echtscheiding Scheiden Al vanaf 163,50 euro Strafrecht Teurlings & Ellens Advocaten : Echtscheidingsconvenant
  Uitspraken Advies Echtscheiding algemeen Echtscheiding Alimentatie Boedelverdelingen Adressen links Flitsscheiding Alimentatie Pensioen OTS Ondertoezichtstelling De advocaat De procedure Voorlopige voorziening en meer Gevolgen van de echtscheiding Echtscheidingsconvenant De definitieve echtscheiding De kosten van rechtsbijstand Echtscheidingsconvenant Zoals aangegeven kunnen de gevolgen van de echtscheiding als men het helemaal eens is worden vastgelegd in een overeenkomst of lijst van afspraken die men echtscheidingsconvenant noemt Dit convenant is vormvrij niet verplicht en kan

  Original URL path: http://www.teurlingsellens.nl/echtscheidingsconvenant.php (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Echtscheiding Scheiden Al vanaf 163,50 euro Strafrecht Teurlings & Ellens Advocaten : De definitieve echtscheiding
  Echtscheiding algemeen Echtscheiding Alimentatie Boedelverdelingen Adressen links Flitsscheiding Alimentatie Pensioen OTS Ondertoezichtstelling De advocaat De procedure Voorlopige voorziening en meer Gevolgen van de echtscheiding Echtscheidingsconvenant De definitieve echtscheiding De kosten van rechtsbijstand De definitieve echtscheiding Wanneer de rechtbank de echtscheidingsbeschikking afgeeft is de scheiding weliswaar uitgesproken maar nog niet definitief De beschikking moet nog worden ingeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand van de gemeente waar men is getrouwd

  Original URL path: http://www.teurlingsellens.nl/dedefinitieveechtscheiding.php (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Echtscheiding Scheiden Al vanaf 163,50 euro Strafrecht Teurlings & Ellens Advocaten : De kosten van rechtsbijstand
  dient te voldoen ligt aan hoeveel uw verzamelinkomen en vermogen twee jaar geleden bedroeg Bij een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding worden bij een aanvraag de inkomens van beide partners opgeteld De werkzaamheden zullen pas een aanvang nemen na ontvangst van de betaling van 675 vooraf De wetgever heeft het systeem van gefinancierde rechtsbijstand zo gewijzigd dat ná de scheiding wordt bekeken of de bijstand achteraf wel terecht is De toevoeging moet vooraf worden aangevraagd en na afronding van de scheiding wordt deze aan de Raad voor Rechtsbijstand gezonden Indien de toevoeging niet wordt ingetrokken wordt het teveel betaalde uiteraard direct aan u terugbetaald Een aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand wordt door uw advocaat ingediend door middel van een verzoek vergezeld van een kopie van uw identiteitsbewijs en de vermelding van uw sofinummer en persoonsgegevens Download hier het aanvraagformulier Rechtsbijstand voor een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding U kunt het formulier op uw computer invullen en aanpassen Indien beide partners in aanmerking komen voor Rechtsbijstand dienen twee formulieren te worden ingevuld uitgeprint en aan ons kantoor te worden toegezonden samen met een kopie van uw identiteitsbewijs Als uw inkomen in het huidige jaar meer dan 15 is gedaald kunt u peiljaarverlegging aanvragen Dit formulier kan pas worden gebruikt nadat de aanvraag is ingediend en de Raad voor Rechtsbijstand een beslissing heeft genomen Indien u al weet dat u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand én de peiljaarverlegging wenst doet u er verstandig aan de aanvraag voor peiljaarverlegging reeds in te vullen en toe te zenden Gedragscode voor advocaten in het personen en familierecht Teurlings Ellens Advocaten voldoet aan de gedragscode voor advocaten in het personen en familierecht De advocaat overtuigt zijn cliënt van de noodzaak van een constructieve en oplossingsgerichte benadering al dan niet door mediation en legt in zijn opdrachtbevestiging vast dat

  Original URL path: http://www.teurlingsellens.nl/dekostenvanrechtsbijstand.php (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Echtscheiding Scheiden Al vanaf 163,50 euro Strafrecht Teurlings & Ellens Advocaten : Mr. M.C.J. Teurlings
  Ik besloot toen nog anderhalf jaar door te studeren en mij het Internationaal Recht eigen te maken Tijdens mijn studie adviseerde ik particulieren en kleine bedrijven via Teurlings Juridisch Adviesbureau In december 1994 ben ik beëdigd als advocaat in Amsterdam Met twee andere zelfstandige advocaten vormde ik het kantoor Govers Mekenkamp Teurlings Advocaten een klein kantoor in het centrum van Amsterdam Toen begin 2001 mijn studievriend Michiel Ellens terugkeerde van zijn zakelijk avontuur als advocaat op de Antillen en mijn partners in de maatschap andere plannen buiten de advocatuur kregen besloten wij samen onder de naam Teurlings Ellens Advocaten het oude kantoor met medeneming van het aanwezige personeel voort te zetten Omdat ik in 1994 direct als zelfstandig advocaat begon heb ik kennis genomen van praktisch elk vakgebied Door mijn brede kennisvergaring merk ik dat ik cliënten op vele vakgebieden kan adviseren en eventueel kan bijstaan Ik ben echter inmiddels gespecialiseerd in strafzaken en echtscheidingszaken Ik word regelmatig gevraagd op te treden in wat grotere strafzaken Sedert enige jaren treed ik ook veel op in strafzaken voor cliënten in het buitenland en sta ik cliënten bij in uitleverings wots en overleveringszaken Daarnaast behandel ik als advocaat echtscheidingen op gezamenlijk verzoek Ten aanzien van alle overige rechtsgebieden staan mijn kantoorgenoten klaar met raad en daad Afgezien van het lidmaatschap van de Nederlandse en Amsterdamse Orde van Advocaten ben ik tevens lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten de Nederlands Vlaamse Vereniging voor Strafrecht de Nederlandse Juristen Vereniging the European Criminal Bar Association en The National Association of Criminal Defense Lawyers Verenigde Staten Ik ben daarnaast Voorzitter van de Stichting Informatie Voorziening Stinvo Voorzitter van de Stichting Webshop Keurmerk en Webshop Trustmark alsmede Voorzitter van de Stichting Red een Straatkind In december 2012 werd ik door het gilde verkozen tot de nr

  Original URL path: http://www.teurlingsellens.nl/advocaten.php (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Echtscheiding Scheiden Al vanaf 163,50 euro Strafrecht Teurlings & Ellens Advocaten : Juridisch Medewerker
  Mr M Ellens Mw Mr L F Bögemann Mr Mw M N van den Berg Mw Mr Drs E van den Brink Juridisch Medewerkers Mw I J W Beekhuijzen Mw Mr L M van der Sluis Mw Mr M N M N S Monk Mw J M Sier Mw Mr J G Veneman Mw F Polman Tuin Teurlings Ellens Willemsparkweg 193 1071 HA Amsterdam The Netherlands Europe Tel 31 020

  Original URL path: http://www.teurlingsellens.nl/juridischmedewerker.php (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Echtscheiding Scheiden Al vanaf 163,50 euro Strafrecht Teurlings & Ellens Advocaten : Mw. I. J.W. Beekhuijzen
  Mr M C J Teurlings Mr M Ellens Mw Mr L F Bögemann Mr Mw M N van den Berg Mw Mr Drs E van den Brink Juridisch Medewerkers Mw I J W Beekhuijzen Mw Mr L M van der Sluis Mw Mr M N M N S Monk Mw J M Sier Mw Mr J G Veneman Mw F Polman Tuin Teurlings Ellens Willemsparkweg 193 1071 HA Amsterdam The

  Original URL path: http://www.teurlingsellens.nl/juridischmedewerkers.php (2016-04-27)
  Open archived version from archive •